ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 25,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17166
Χρυσοχοΐδου Ά.
Παμπούκης Χ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Παμπούκης Χ.

Όλη η ανθρωπότητα ενδιαφέρεται να προστατευθούν τα πολιτιστικά αγαθά, γιατί αποτελούν αντικείμενο κοινοκτημοσύνης όλων των Κρατών, αλλά και γιατί τα αγαθά αυτά είναι σπουδαία για τον άνθρωπο. Η διεθνής κοινότητα δεν υποκαθίσταται στην προστατευτική δράση του Κράτους προέλευσης, στο οποίο αναγνωρίζεται ότι ανήκει κατά κύριο λόγο η υποχρέωση προστασίας της κληρονομιάς του. Τα μέτρα προστασίας των πολιτιστικών αγαθών περιλαμβάνουν την απαγόρευση καταστροφής τους, την απαγόρευση εξαγωγής, την ασφαλή διατήρηση και συντήρησή τους, την καταπολέμηση του παράνομου διεθνούς εμπορίου, την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας των επαγγελματιών του χώρου του εμπορίου της τέχνης κ.ά. Η συγγραφέας αναφέρεται διεξοδικά στις σύγχρονες τάσεις στο δίκαιο των πολιτιστικών αγαθών. Αναλύει τον πολιτιστικό εθνικισμό και διεθνισμό. Χωρίζει το βιβλίο σε δύο μέρη: στην προσβολή των πολιτιστικών αγαθών (έννοια και φύση του πολιτιστικού αγαθού, αφαίρεση και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών) και στην αποκατάσταση των πολιτιστικών αγαθών (τρόποι αποκατάστασης, ένδικη επίλυση πολιτιστικών διαφορών, Σύμβαση της Unesco 1970, σύμβαση του Unidroit 1995, Ν 3028/2002, Οδηγία 2014/60/ΕΕ, διεθνής νομολογία, εξωδικαστική επίλυση). Τα παραδείγματα προστασίας ή μη των πολιτιστικών αγαθών πολλά και ενδιαφέροντα: η επιστροφή της προτομής της Νεφερτίτης, η επιστροφή της κεφαλής του αρχηγού της φυλής των Μαορί, η επιστροφή του πολύπτυχου του Μυστικού Αμνού των αδελφών van Eyck του καθεδρικού ναού της Γάνδης, τα κοσμήματα του στέμματος του Μιανμάρ, το μπρούτζινο αγάλμα του Shiva στην Ινδία, ο αρχαίος Κώδικας των Αζτέκων στο Μεξικό και φυσικά η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Το έργο ολοκληρώνεται με πολύ αξιόλογες προτάσεις για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Πρόκειται για ένα βιβλίο πολύ καλογραμμένο,  εμπεριστατωμένο, που το θέμα του ενδιαφέρει πολύ όλους τους Έλληνες, όλους τους πολίτες του κόσμου.

Πρόλογος Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XV
Αντικείμενο και πορεία της έρευνας του έργου
Διεθνής ορολογία βασικών νομικών εννοιών Σελ. 5
i. Εθνικά Μουσεία και δημόσιες συλλογές Σελ. 5
ii. Πολιτιστική κληρονομιά και πολιτιστικά αγαθά Σελ. 7
iii. Αποκατάσταση, απόδοση, επιστροφή, ανάκτηση, επαναπατρισμός Σελ. 8
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σύγχρονες τάσεις στο Δίκαιο των Πολιτιστικών Αγαθών
1. Πολιτιστικός εθνικισμός Σελ. 12
1.1 Διεθνή Κείμενα και νομολογία υπέρ του πολιτιστικού εθνικισμού Σελ. 13
i. Σύμβαση Unesco σχετικά με τα μέσα παρεμπόδισης και απαγόρευσης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης της κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών Σελ. 13
ii. Διεθνής πρακτική και νομολογία υπέρ του πολιτιστικού εθνικισμού Σελ. 15
1.2 Κριτική Σελ. 17
2. Πολιτιστικός διεθνισμός Σελ. 18
2.1 Διεθνή Κείμενα υπέρ του πολιτιστικού διεθνισμού Σελ. 22
i. Σύμβαση της Χάγης για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης (1954) Σελ. 22
ii. Σύμβαση Unesco - Σύμβαση Χάγης: κοινά σημεία και διαφορές Σελ. 24
2.2 Κριτική Σελ. 27
3. Υποχρέωση επιστροφής και Εθιμικό Δίκαιο Σελ. 28
i. Πρακτική των Κρατών Σελ. 28
ii. Opinio iuris Σελ. 29
ΜΕΡΟΣ Ι
Προσβολή των πολιτιστικών αγαθών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Το πολιτιστικό αγαθό
1. Έννοια και φύση του πολιτιστικού αγαθού Σελ. 33
i. Ορισμός με βάση τα Διεθνή Κείμενα Σελ. 33
ii. Είδη πολιτιστικών αγαθών Σελ. 39
iii. Έννοια των πολιτιστικών αγαθών σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 Σελ. 43
1.1 Το δημόσιο συμφέρον για τα πολιτιστικά αγαθά. Σελ. 47
1.2 Κριτήρια καθορισμού της «εθνικότητας» ενός πολιτιστικού αγαθού Σελ. 50
2. Προστασία πολιτιστικών συνόλων και επιστροφή Σελ. 56
2.1 Η επιστροφή της προτομής της Νεφερτίτης Σελ. 60
2.2 Τα Γλυπτά του Παρθενώνα Σελ. 62
i. Ιστορία Σελ. 62
ii. Αίτηση επιστροφής Σελ. 65
iii. Δυνατότητα επιστροφής Σελ. 67
iv. Ένδικη επίλυση – επίλυση από Διεθνές Όργανο Σελ. 75
v. Εξώδικη επίλυση Σελ. 77
vi. Συμπέρασμα Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Τρόπος αφαίρεσης και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών
1. Το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας στα πολιτιστικά αγαθά Σελ. 80
1.1 Κλοπή Σελ. 84
i. Έννοια της κλοπής Σελ. 84
ii. Κλοπή και Διεθνή Κείμενα Σελ. 86
1.2 Παράνομη εξαγωγή Σελ. 91
i. Πρακτική και νομολογία Σελ. 91
ii. Παράνομη εξαγωγή και Διεθνή Κείμενα Σελ. 98
iii. Παράνομη εξαγωγή στην Ε.Ε. Σελ. 101
iv. Εισαγωγή και εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 Σελ. 103
2. Αφαίρεση πολιτιστικών αγαθών ως διεθνής παράνομη πράξη Σελ. 105
i. Πριν και κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας Σελ. 106
ii. Επιβολή αποικιακού καθεστώτος Σελ. 107
iii. Η στάση του Ο.Η.Ε. και της Unesco. Σελ. 116
2.1 Διαδοχή Κρατών Σελ. 121
2.2 Δήμευση περιουσιών Σελ. 123
Συμπεράσματα Μέρους Ι Σελ. 127
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Αποκατάσταση πολιτιστικών αγαθών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Ένδικη επίλυση πολιτιστικών διαφορών
1. Αίτηση επιστροφής Σελ. 129
1.1 Αίτηση επιστροφής με βάση τη Σύμβαση της Unesco του 1970. Σελ. 132
1.2 Αίτηση επιστροφής και απόδοσης με βάση τη Σύμβαση του Unidroit 1995 Σελ. 133
1.3 Νομοθεσία της Ε.Ε. Σελ. 138
i. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα αδικήματα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά Σελ. 138
ii. Αίτηση επιστροφής με βάση την Οδηγία 2014/60/ΕΕ Σελ. 140
1.4 Αίτηση επιστροφής σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002 Σελ. 144
2. Δικαίωμα ενεργητικής νομιμοποίησης Σελ. 147
2.1 Αυτόχθονες λαοί: νέα υποκείμενα συλλογικών δικαιωμάτων Σελ. 150
2.2 Έννομο συμφέρον Σελ. 152
2.3 Η ενεργητική νομιμοποίηση σύμφωνα με τα Διεθνή Κείμενα Σελ. 157
3. Νομικός χαρακτηρισμός Σελ. 159
4. Εφαρμοστέο δίκαιο: ο κανόνας lex rei sitae Σελ. 163
4.1 Εξαιρέσεις Σελ. 167
4.2 Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του κανόνα Σελ. 169
4.3 Αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών Σελ. 172
4.4 Προτάσεις και λύσεις αντικατάστασης του κανόνα Σελ. 173
5. Εξωεδαφική ισχύς των νόμων Σελ. 180
5.1 Υπόθεση Attorney - General of New Zealand v. Ortiz Σελ. 180
5.2 Η απόφαση McClain Σελ. 183
5.3 Επιστροφή αντικειμένων που εκλάπησαν από δημόσια μνημεία Σελ. 185
5.4 Η αποδοχή των ελληνικών πολιτιστικών αγαθών στο εξωτερικό από αλλοδαπό Σελ. 187
6. Εφαρμογή αλλοδαπών διατάξεων δημοσίου δικαίου Σελ. 190
6.1 Αναγνώριση αλλοδαπών κανόνων εξαγωγής. Σελ. 196
6.2 Η επιφύλαξη της δημόσιας τάξης Σελ. 198
7. Καλή πίστη Σελ. 203
7.1 Συγκριτική μελέτη διατάξεων καλής πίστης Σελ. 209
7.2 Το δικαίωμα αποζημίωσης του καλόπιστου αγοραστή με βάση τα Διεθνή Κείμενα Σελ. 214
i. Σύμβαση Unesco Σελ. 215
ii. Προσχέδιο και Σύμβαση Unidroit Σελ. 216
iii. Νομοθεσία της Ε.Ε. Σελ. 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Εξωδικαστική επίλυση των πολιτιστικών διαφορών
1. Μονομερής και διμερής αποκατάσταση Σελ. 224
i. Υιοθέτηση ειδικής νομοθεσίας ή μονομερείς αποφάσεις Σελ. 225
ii. Διαπραγμάτευση Σελ. 231
iii. Διαμεσολάβηση Σελ. 231
iv. Διαιτησία Σελ. 232
2. Μέθοδοι αποκατάστασης Σελ. 233
i. Αποκατάσταση: επιστροφή και απόδοση Σελ. 233
ii. Επιστροφή ή απόδοση υπό όρους Σελ. 234
iii. Επιστροφή ή απόδοση που συνοδεύεται από μέτρα πολιτιστικής συνεργασίας Σελ. 234
iv. Επίσημη αναγνώριση της σπουδαιότητας των πολιτιστικών αγαθών για την πολιτιστική ταυτότητα Σελ. 235
v. Δάνεια (μακροχρόνια, προσωρινά και άλλα) Σελ. 235
vi. Δωρεές Σελ. 236
vii. Ρύθμιση ειδικών καθεστώτων ιδιοκτησίας (συγκυριότητα, trusts και άλλα) Σελ. 237
viii. Αναπαραγωγή αντιγράφων Σελ. 237
ix. Απόσυρση του αιτήματος επιστροφής με αντάλλαγμα οικονομική αποζημίωση Σελ. 238
x. Άλλες πιθανές λύσεις Σελ. 238
xi. Εκούσια επιστροφή: Υπόθεση επαναπατρισμού του G’psgolox Totem Pole Σελ. 239
Συμπεράσματα Μέρους ΙΙ Σελ. 244
Συμπεράσματα του έργου
1. Προτάσεις για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών Σελ. 245
2. Πρόταση για σύναψη Διεθνούς Συμβάσεως Σελ. 247
2.1 Έννοια του πολιτιστικού αγαθού Σελ. 249
i. Αρχαία ευρήματα Σελ. 249
ii. Ιερά τελετουργικά, πνευματικά αντικείμενα μιας υπάρχουσας κοινότητας Σελ. 250
iii. Αρχεία, έγγραφα και βιβλία Σελ. 250
iv. Έργα ζωγραφικής και σχεδίου Σελ. 251
v. Άλλες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών Σελ. 251
2.2 Απόδοση κλαπέντων πολιτιστικών αγαθών Σελ. 251
i. Έννοια κλαπέντος πολιτιστικού αγαθού Σελ. 251
ii. Αίτηση απόδοσης κλαπέντων πολιτιστικών αγαθών Σελ. 252
2.3 Επιστροφή παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών, τα οποία αποτελούν μέρος της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς Σελ. 254
i. Έννοια Σελ. 254
ii. Αίτηση Σελ. 254
2.4 Ισχύς Σελ. 256
2.5 Θέση μετά την επιστροφή Σελ. 257
Βιβλιογραφία, Αρθρογραφία, Νομολογία και Νομοθεσία
1. Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Σελ. 259
2. Ελληνική Βιβλιογραφία Σελ. 266
3. Νομολογία Σελ. 267
4. Πηγές και Νομοθεσία Σελ. 271
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 275
Back to Top