Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ, 2008

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 44,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17181
Πορτοκάλη Φ.
Αθανασίου Λ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES
Αθανασίου Λ.

Το βιβλίο «Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα εμπορευμάτων στους Κανόνες Ρότερνταμ, 2008» αναπτύσσεται σε τρία μέρη και πραγματεύεται το ζήτημα της ευθύνης του μεταφορέα κατά τους Κανόνες Ρότερνταμ, 2008. Επιχειρείται προσέγγιση -και συγκριτικά προς τους Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ και Αμβούργου- ζητημάτων, που αφορούν στις υποχρεώσεις του θαλασσίου μεταφορέα, τη νομική θεμελίωση της ευθύνης του (π.χ. νόμιμοι λόγοι ευθύνης, τεκμήρια απουσίας πταίσματος), αλλά και στην εκκαθάριση των αξιώσεων, την παραγραφή και τον περιορισμό της ευθύνης. Επίσης, το έργο διανθίζει η ανεπίσημη μετάφραση από τη συγγραφέα των Κανόνων του Ρότερνταμ, που περιλαμβάνεται σε Παράρτημα.

Ειδικότερα, η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ του 2008 για τη θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων εν όλω ή εν μέρει διά θαλάσσης (όπως είναι ο επίσημος τίτλος της), γνωστότερη ως Κανόνες του Ρότερνταμ, βρίσκεται εδώ και μία δεκαετία στο κέντρο του διεθνούς επιστημονικού διαλόγου, με έντονες πολιτικές, οικονομικές και εμπορικές προεκτάσεις. Έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο μονογραφιών, συλλογικών έργων και πολυάριθμων δημοσιεύσεων σε άλλες έννομες τάξεις· η παρούσα επιστημονική συμβολή συμμετέχει στο διεθνή διάλογο και εμπλουτίζει την ελληνική έρευνα και βιβλιογραφία, εξετάζοντας τα κρισιμότερα ζητήματα υπό συγκριτική σκοπιά αλλά και υπό την σκοπιά της ημεδαπής ερμηνείας. Παραμένει δε επίκαιρη, δεδομένου ότι σε επίπεδο νομοθετικής πολιτικής, είναι ακόμη ανοικτό το ερώτημα της κύρωσης ή μη των Κανόνων του Ρότερνταμ από τα σημαντικότερα ναυτικά κράτη, παρά τη μέχρι τώρα επίδειξη αμοιβαίας επιφύλαξης.

Η συγγραφέας συστηματοποίησε το ερευνητικό της υλικό, αξιοποιώντας τα εργαλεία του συγκριτικού δικαίου τόσο μεταξύ των ήδη ισχυουσών διεθνών συμβάσεων που ρυθμίζουν τη θαλάσσια μεταφορά (Κανόνων Χάγης Βίσμπυ και Κανόνων Αμβούργου) όσο και μεταξύ των «εθνικών» ερμηνειών που έχουν υιοθετήσει βασικές έννομες τάξεις (ιδίως αγγλική, ελληνική, αμερικανική) επί ζητημάτων που ανέκυψαν σχετικά με τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα. Για να αναδείξει τα ρυθμιστικά κενά του διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου (και άρα την προστιθέμενη αξία της νέας Σύμβασης), το βιβλίο εμβαθύνει σε ορισμένα ακανθώδη ζητήματα του ισχύοντος δικαίου, εντοπίζει τις εθνικές αποκλίσεις, τόσο ως προς το νομικό χαρακτηρισμό όσο και ως προς τις έννομες συνέπειες, και υποστηρίζει λύσεις που ενισχύουν την διεθνή ομοιομορφία σε επίπεδο εφαρμογής.

Έτσι, διερευνά de lege lata και de lege ferenda τη φύση της ευθύνης του μεταφορέα, τους νόμιμους λόγους ευθύνης, την ευθύνη για το πταίσμα τρίτων προσώπων, νομοθετημένες απαλλακτικές ρήτρες, την κατανομή του βάρους απόδειξης, την εκκαθάριση των σχετικών αξιώσεων με έμφαση στα ζητήματα της ανεπιφύλακτης παραλαβής, της αποσβεστικής προθεσμίας και της παραγραφής, καθώς και τον ποσοτικό περιορισμό της ευθύνης. Από την σκοπιά λοιπόν αυτή, είναι ένα χρήσιμο πρακτικό εργαλείο στα χέρια του εφαρμοστή του δικαίου.

Είναι σημαντικό, τέλος, να επισημανθεί ότι το ανά χείρας βιβλίο «Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα εμπορευμάτων στους Κανόνες Ρότερνταμ, 2008» είναι αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας της συγγραφέως με γνήσιο ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο του ναυτικού δικαίου και σχετική πρακτική ενασχόληση τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στη δημόσια διοίκηση.

Πρόλογος Σελ. ΙΧ
Eυχαριστίες Σελ. ΧΙ
Συντομογραφίες Σελ. ΧΧΙΧ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
I. Συνοπτική περιγραφή συστημάτων ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα
Α. Το καθεστώς των Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ
α. Ρυθμιστική καταγωγή Κανόνων Χάγης Σελ. 2
β. Γενική επισκόπηση Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ Σελ. 5
i. Ουσιαστική ενοποίηση Σελ. 5
ii. Το πλεονέκτημα της νομολογιακής επεξεργασίας και της χρήσης τυποποιημένων συμβάσεων Σελ. 6
iii. Αποσπασματική ενοποίηση Σελ. 7
Β. Νεότερες απόπειρες αναμόρφωσης του δικαίου της θαλάσσιας μεταφοράς
α. Οι Κανόνες του Αμβούργου Σελ. 9
i. Το υπόβαθρο της εκπόνησης Σελ. 9
ii. Κύριοι ρυθμιστικοί άξονες Σελ. 11
β. Οι προκλήσεις από τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων, τη διαμεταφορά και τις νέες τεχνολογίες Σελ. 12
Γ. Γενική επισκόπηση των Κανόνων Ρότερνταμ
α. Το υπόβαθρο της εκπόνησης των Κανόνων Ρότερνταμ Σελ. 14
β. Στόχοι και βασικοί ρυθμιστικοί άξονες Σελ. 18
γ. Σύνοψη ρυθμίσεων των Κανόνων Ρότερνταμ Σελ. 19
II. Το καθεστώς ευθύνης των Κανόνων Ρότερνταμ από τη σκοπιά του διεθνούς ομοιομόρφου δικαίου
Α. Ο στόχος της ενοποίησης του δικαίου θαλάσσιας μεταφοράς Σελ. 22
α. Lex maritima και Κανόνες Ρότερνταμ Σελ. 23
β. Υπεροχή των Κανόνων έναντι του εθνικού δικαίου Σελ. 25
Β. Η διαδικασία υιοθέτησης και τροποποίησης ως κριτήριο αποτελεσματικότητας
α. Ο χρόνος εκπόνησης Σελ. 26
β. Επιταχυντικές διαδικασίες τροποποίησης Διεθνών Συμβάσεων (Tacit acceptance-No more favourable treatment) Σελ. 27
Γ. Το πρόβλημα της ενσωμάτωσης των διεθνών ρυθμίσεων και της ερμηνευτικής μεθόδου Σελ. 29
α. Οι διαστάσεις της ερμηνευτικής προσέγγισης Σελ. 31
i. Το νομικό περιβάλλον υποδοχής της Διεθνούς Σύμβασης Σελ. 31
ii. Το διεθνές νομικό πλαίσιο ερμηνείας των Κανόνων Ρότερνταμ Σελ. 33
β. Ερμηνευτικά εργαλεία εφαρμοζόμενα στους Κανόνες Ρότερνταμ Σελ. 35
i. Ο Γενικός κανόνας Σελ. 35
i.i. Καλή πίστη Σελ. 35
i.ii. Συνήθης έννοια Σελ. 37
i.iii. Σκοπός και αντικείμενο της Συνθήκης Σελ. 38
ii. Βοηθητικά μέσα ερμηνείας Σελ. 39
iii. Γλώσσα Σελ. 40
Δ. Η ευρωπαϊκή διάσταση της επικύρωσης των Κανόνων Ρότερνταμ Σελ. 40
III. Οριοθέτηση της μελέτης
Α. Αντικείμενο Σελ. 41
Β. Διάρθρωση της ύλης Σελ. 42
Γ. Μεθοδολογία - Δικαιοσυγκριτική ανάλυση των καθεστώτων ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορά εμπορευμάτων Σελ. 42
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η σύμβαση μεταφοράς στο σύστημα ευθύνης του μεταφορέα
I. Το αντικείμενο της παροχής του μεταφορέα στους Κανόνες του Ρότερνταμ
§ 1. Νομοθετικός επαναπροσδιορισμός του αντικειμένου της σύμβασης μεταφοράς
Α. Η κύρια παροχή του μεταφορέα στη μεταφορά “door to door”
α. Η διατύπωση του γενικού κανόνα Σελ. 47
β. Τα κύρια στοιχεία της παροχής του μεταφορέα Σελ. 48
Β. Έννομες συνέπειες της θετικής διατύπωσης
α. Κατά την άφιξη στον τόπο προορισμού Σελ. 50
β. Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων Σελ. 51
§ 2. Περίοδος ευθύνης
Α. Μεγιστοποίηση της περιόδου ευθύνης του μεταφορέα
α. Μέτρο η σύμβαση μεταφοράς Σελ. 53
β. Σύγκριση με μέτρο τη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς Σελ. 55
Β. Εύρος της περιόδου ευθύνης και περιορισμός εκ του νόμου
α. Εκ του νόμου περιορισμός της περιόδου κατά την έναρξή της Σελ. 57
β. Εκ του νόμου περιορισμός της περιόδου κατά το πέρας της Σελ. 58
γ. Εκ του νόμου περιορισμός στην περίπτωση της μεταφόρτωσης Σελ. 59
Γ. Επέκταση της περιόδου ευθύνης του μεταφορέα και στα ελάχιστα συμβατικά όρια
α. Ελάχιστη συμβατική περίοδος ευθύνης στη σύμβαση μεταφοράς door-to-door Σελ. 63
β. Ελάχιστη συμβατική περίοδος ευθύνης στη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς Σελ. 64
γ. Επέκταση ελάχιστης συμβατικής περιόδου σε σύγκριση με το καθεστώς των Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ Σελ. 65
i. Ενέργειες στα ακραία όρια της περιόδου ευθύνης στους Κανόνες Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ Σελ. 65
ii. Οριακές ενέργειες περιόδου ευθύνης στους Κανόνες Ρότερνταμ Σελ. 67
ΙΙ. Συνέπειες από τη διεύρυνση της παροχής και της περιόδου ευθύνης του μεταφορέα
§ 1. Διατύπωση υποχρεώσεων στη νέα Διεθνή Σύμβαση
Α. Διαστολή των υποχρεώσεων του παρέχοντος μεταφορική υπηρεσία υπό τους Κανόνες του Ρότερνταμ
α. Ενίσχυση του πλέγματος των υφιστάμενων υποχρεώσεων Σελ. 68
i. Ενδεικτική απαρίθμηση Σελ. 68
ii. Συγγένεια της ρύθμισης με το ισχύον καθεστώς Σελ. 69
β. Διαμόρφωση του περιεχομένου των κατ’ ιδίαν υποχρεώσεων Σελ. 70
i. Νέες υποχρεώσεις Σελ. 70
ii. Διαμόρφωση διατηρούμενων υποχρεώσεων Σελ. 72
Β. Το επιβαλλόμενο μέτρο επιμέλειας Σελ. 73
α. Η επιμέλεια ως συμβατική συμπεριφορά Σελ. 74
i. Η τρέχουσα προσέγγιση Σελ. 74
ii. Το μέτρο επιμέλειας στους Κανόνες του Ρότερνταμ Σελ. 76
β. Μετριασμός του τεκμηρίου υπαιτιότητας Σελ. 77
i. Σύνδεση με τον κατάλογο εξαιρέσεων υπό το ισχύον καθεστώς Σελ. 77
ii. Απαλλακτικοί λόγοι στους Κανόνες του Ρότερνταμ Σελ. 78
§ 2. Η διαμόρφωση των υποχρεώσεων σε ιδιαίτερες περιπτώσεις
A. Υποχώρηση της ρύθμισης υπέρ της συμβατικής ελευθερίας
α. Συμβατική ανάθεση υποχρεώσεων υπό το ισχύον καθεστώς Σελ. 79
β. Περιοριστική δυνατότητα συμβατικής ανάθεσης υποχρεώσεων στους Κανόνες του Ρότερνταμ Σελ. 82
i. Το περιεχόμενο της ρύθμισης Σελ. 82
ii. Έγγραφο ως προϋπόθεση ισχύος της συμφωνίας Σελ. 85
B. Υποχώρηση της ρύθμισης υπέρ της ασφάλειας του Διεθνούς Δικαίου
α. Το πρόβλημα Σελ. 86
β. Η επίδραση του limited network principle στο στάδιο των υποχρεώσεων του μεταφορέα Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Υποχρεώσεις αποκλειστικά θαλάσσιου σκέλους και ειδικές περιπτώσεις
Ι. Η υποχρέωση αξιοπλοΐας Σελ. 91
§ 1. Θεσμική αναδρομή και σύγχρονη διαμόρφωση
Α. Θεσμικό πλαίσιο και η επίδρασή του στην υποχρέωση αξιοπλοΐας Σελ. 92
α. Σύντομη ιστορική τοποθέτηση στο δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς Σελ. 92
β. Εκπλήρωση της υποχρέωσης αξιοπλοΐας υπό την επίδραση του ISM Code Σελ. 94
i. Η ρύθμιση του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Σελ. 94
i.i. Επενέργεια στο καθεστώς των Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ Σελ. 96
i.ii. Επενέργεια στο καθεστώς των Κανόνων του Ρότερνταμ Σελ. 97
Β. Χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιοπλοΐας
α. Πριν και κατά την έναρξη του πλου Σελ. 99
i. Προσδιορισμός περιόδου στους Κανόνες Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ Σελ. 99
ii. Προσδιορισμός περιόδου στους Κανόνες Ρότερνταμ Σελ. 101
β. Έννομες συνέπειες της υποχρέωσης διατήρησης της αξιοπλοΐας Σελ. 102
§ 2. Η εξέλιξη των νομικών χαρακτηριστικών της αξιοπλοΐας
Α. Επικαιροποίηση του περιεχομένου της αξιοπλοΐας Σελ. 103
α. Είδη αξιοπλοΐας Σελ. 103
i. Υλική καταλληλότητα Σελ. 104
i.i. Ναυτική ικανότητα Σελ. 104
i.i.i. Πλοίο Σελ. 104
i.i.ii. Επάνδρωση, εξοπλισμός και εφοδιασμός Σελ. 105
i.ii. Καταλληλότητα προς διατήρηση του φορτίου Σελ. 108
i.ii.i. Επέκταση της υποχρέωσης προς διατήρηση του φορτίου σε εμπορευματοκιβώτια Σελ. 108
ii. Νομική καταλληλότητα Σελ. 111
Β. Το επιβαλλόμενο μέτρο επιμέλειας Σελ. 113
α. Η επιμέλεια ως συμβατική συμπεριφορά Σελ. 113
i. Το σταθερό κριτήριο στο ισχύον καθεστώς Σελ. 113
ii. Μεταβλητότητα ανά στάδιο υπό το νέο καθεστώς ευθύνης Σελ. 115
β. Επίδραση άλλων παραγόντων στο τεκμήριο υπαιτιότητας Σελ. 117
i. Η ένταση της υποχρέωσης Σελ. 117
i.i. Αναξιοπλοΐα στους Κανόνες Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ Σελ. 117
i.ii. Αναξιοπλοΐα στους Κανόνες του Ρότερνταμ Σελ. 119
ii. Επιγενόμενη αναξιοπλοΐα και συνέπειες από την κατάργηση του ναυτικού πταίσματος Σελ. 119
ΙΙ. Δικαίωμα μη εκτέλεσης της σύμβασης σε ορισμένες περιπτώσεις
§ 1. Επικίνδυνα εμπορεύματα
Α. Ρύθμιση στο ισχύον καθεστώς θαλάσσιας μεταφοράς
α. Το είδος του κινδύνου Σελ. 121
β. Οι συνέπειες από τη φόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων Σελ. 123
i. Σε περίπτωση άγνοιας του μεταφορέα Σελ. 123
ii. Σε περίπτωση γνώσης του μεταφορέα Σελ. 124
Β. Δικαιώματα του μεταφορέα door-to-door
α. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής και δικαιούμενα πρόσωπα Σελ. 125
β. Ευθύνη από διακινδύνευση και φύση του κινδύνου, πραγματικού ή απειλούμενου Σελ. 126
§ 2. Θυσία των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια του θαλάσσιου ταξιδιού Σελ. 128
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικά χαρακτηριστικά και οριοθέτηση της ευθύνης του μεταφορέα στο σύστημα των Κανόνων Ρότερνταμ
I. Γενικά χαρακτηριστικά της ευθύνης του μεταφορέα
§ 1. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου Σελ. 133
Α. Κριτήρια θέσπισης κανόνων αναγκαστικού δικαίου
α. Το είδος της σύμβασης Σελ. 134
β. Το γενικότερο ρυθμιστικό περιβάλλον Σελ. 137
γ. Τα ενδιάμεσα πρόσωπα της συμβατικής αλυσίδας Σελ. 138
Β. Απαγόρευση αντίθετων συμφωνιών
α. Στους Κανόνες Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ Σελ. 139
β. Τα όρια της συμβατικής ελευθερίας των μερών στους Κανόνες Ρότερνταμ Σελ. 142
§ 2. Ευθύνη πταισματική και περιορισμένη
Α. Η αρχή της πταισματικής ευθύνης
α. Ο ρόλος του πταίσματος στο ισχύον καθεστώς Σελ. 146
β. Διατήρηση πταισματικής ευθύνης στους Κανόνες Ρότερνταμ Σελ. 147
B. Η αρχή του περιορισμού της ευθύνης Σελ. 148
α. Η ratio του θεσμού Σελ. 148
β. Κύρια χαρακτηριστικά Σελ. 150
ΙI. Οριοθέτηση της ευθύνης του μεταφορέα
§ 1. Ratione personae
Α. Ο κύκλος προσώπων του μεταφορέα
α. Διάκριση εννοιών Σελ. 152
i. Μεταφορέας Σελ. 152
ii. Διακρίσεις εκτελούντων μερών Σελ. 153
ii.i. Εκτελούντα Μέρη Σελ. 153
ii.ii. Θαλάσσια Εκτελούντα Μέρη Σελ. 156
ii.iii. Εσωτερικοί μεταφορείς Σελ. 157
iii. Υπάλληλοι Σελ. 158
β. Επέκταση σε τρίτους των υποχρεώσεων και της ευθύνης του μεταφορέα από τη Διεθνή Σύμβαση Σελ. 159
i. Υποχρεώσεις και ευθύνες θαλάσσιων εκτελούντων μερών Σελ. 159
ii. Από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη Σελ. 161
B. Οριοθέτηση ευθύνης στην αντιπροσώπευση
α. Ευθύνη από αντιπροσώπευση Σελ. 163
β. Επέκταση σε τρίτα πρόσωπα των ενστάσεων και ορίων ευθύνης του μεταφορέα Σελ. 165
i. Η προστασία Himalaya στους Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ και Αμβούργου Σελ. 165
ii. Η προστασία στους Κανόνες Ρότερνταμ Σελ. 168
§ 2. Οριοθέτηση της ενοχής αποζημίωσης στο σύστημα ευθύνης των Κανόνων Ρότερνταμ
Α. Νόμιμοι λόγοι ευθύνης
α. Απώλεια ή Βλάβη των εμπορευμάτων Σελ. 170
β. Ειδικότερα η καθυστέρηση στην παράδοση των εμπορευμάτων Σελ. 174
i. Η ζημία από καθυστέρηση στο ισχύον δίκαιο Σελ. 174
i.i. Η αντιμετώπιση υπό το καθεστώς των Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ Σελ. 175
i.i.i. Νομικά συστήματα ηπειρωτικού δικαίου Σελ. 175
i.i.ii. Αγγλοσαξωνικό δίκαιο Σελ. 177
i.ii. Η αντιμετώπιση υπό το καθεστώς των Κανόνων Αμβούργου Σελ. 179
ii. Η ρύθμιση στους ΚΡ Σελ. 180
ii.i. Η διαμόρφωση της διάταξης Σελ. 180
ii.ii. Αποζημιωτέα ζημία συνεπεία καθυστέρησης Σελ. 182
ii.iii. Στοιχεία του ορισμού και ερμηνεία της καθυστέρησης Σελ. 183
Β. Η αντιμετώπιση της ζημίας από παράβαση συμβατικής υποχρέωσης στο πλαίσιο των Κανόνων Ρότερνταμ
α. Μη προσήκουσα παράδοση (misdelivery) Σελ. 186
β. Παρέκκλιση Σελ. 189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η οργάνωση του μηχανισμού διάγνωσης της ευθύνης του μεταφορέα
I. Αποδυνάμωση της προστασίας του μεταφορέα στο σύστημα διάγνωσης της ευθύνης του
§ 1. Τεκμήρια απουσίας πταίσματος
Α. Η διατήρηση της τεχνικής καταλόγου γεγονότων που οδηγούν σε απαλλαγή
α. Η αξία του καταλόγου Σελ. 192
β. Πλεονεκτήματα και έννομες συνέπειες της διατήρησης καταλόγου Σελ. 193
i. Επιλογή διατήρησης του καταλόγου Σελ. 193
ii. Νομική φύση των περιπτώσεων του καταλόγου Σελ. 194
Β. Η επίταση του τεκμηρίου ευθύνης του μεταφορέα με την κατάργηση του ναυτικού πταίσματος Σελ. 196
α. Η θεσμοθέτηση της απαλλαγής Σελ. 197
β. Έννοια και διακρίσεις Σελ. 199
i. Εμπορικό πταίσμα Σελ. 199
ii. Ναυτικό πταίσμα Σελ. 200
iii. Κριτήρια διάκρισης Σελ. 202
γ. Η επισφαλής επιλογή της κατάργησης στους Κανόνες Ρότερνταμ Σελ. 206
i. Η επιχειρηματολογία κατά την εκπόνηση των Κανόνων Ρότερνταμ Σελ. 206
ii. Σκέψεις σχετικά με την ανατροπή της επιχειρηματολογίας με την εμφάνιση των αυτόνομων/μη επανδρωμένων πλοίων Σελ. 208
§ 2. Διαμόρφωση και περιεχόμενο των τεκμηρίων απουσίας πταίσματος Σελ. 210
Α. Γεγονότα ή περιστάσεις έξω από τη σφαίρα ελέγχου του μεταφορέα
α. Ανωτέρα βία Σελ. 211
β. Θαλάσσιοι κίνδυνοι Σελ. 212
γ. Συγκρούσεις πολιτικού ή κοινωνικού ή παράνομου χαρακτήρα Σελ. 214
δ. Επιβολή καραντίνας, παρέμβαση ή εμπόδια από κρατικούς φορείς ή άτομα Σελ. 216
ε. Διακοπή εργασίας Σελ. 218
στ. Πυρκαγιά στο πλοίο Σελ. 219
ζ. Κεκρυμμένο ελάττωμα Σελ. 221
Β. Γεγονότα ή περιστάσεις αποδιδόμενα σε πταίσμα του φορτωτή ή στην κατάσταση των εμπορευμάτων
α. Πράξη ή παράλειψη του φορτωτή Σελ. 222
β. Εκτέλεση υποχρεώσεων του μεταφορέα από το φορτωτή Σελ. 223
γ. Εγγενές ελάττωμα Σελ. 224
δ. Ανεπάρκεια ή ελαττωματική κατάσταση συσκευασίας ή σήμανσης Σελ. 225
Γ. Απαλλασσόμενες ενέργειες του μεταφορέα σε περιπτώσεις επείγοντος
α. Διάσωση ή προσπάθεια διάσωσης ζωής στη θάλασσα Σελ. 226
β. Εύλογα μέτρα για τη διάσωση ή την απόπειρα διάσωσης περιουσίας στη θάλασσα Σελ. 227
γ. Εύλογα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος Σελ. 229
δ. Ενέργειες που αίρουν τις υποχρεώσεις του μεταφορέα Σελ. 233
ΙΙ. Μηχανισμός διάγνωσης της ευθύνης
§ 1. Κατανομή του βάρους απόδειξης και νέο πλαίσιο μεταχείρισης ορισμένων περιπτώσεων απαλλαγής Σελ. 234
Α. Ζητήματα ανομοιομορφίας στο καθεστώς των Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ Σελ. 235
α. Στους κανόνες κατανομής του βάρους αποδείξεως Σελ. 235
i. Ένταση του τεκμηρίου υπαιτιότητας υπό την επίδραση της ερμηνείας των υποχρεώσεων του μεταφορέα Σελ. 235
ii. Η αποσπασματική ρύθμιση του άρθρου 4 των Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ Σελ. 238
β. Στην αποδεικτική διαδικασία Σελ. 239
i. Σύνοψη αποδεικτικής διαδικασίας από τους Κανόνες Χάγης/ Χάγης-Βίσμπυ Σελ. 239
ii. Συμπλήρωση και ερμηνεία με κανόνες εθνικού δικαίου Σελ. 241
ii.i. Ελληνικό δίκαιο Σελ. 241
ii.ii. Αγγλικό Δίκαιο Σελ. 242
ii.ii.i. Ο κανόνας Glendarroch Σελ. 242
ii.ii.ii. Ο κανόνας bailment Σελ. 242
Β. Η συστηματοποίηση της κατανομής του βάρους απόδειξης στους Κανόνες του Ρότερνταμ Σελ. 244
α. Ο γενικός κανόνας Σελ. 245
i. Το τεκμήριο ευθύνης του μεταφορέα Σελ. 245
ii. Η αρχική άμυνα του μεταφορέα Σελ. 247
ii.i Απόδειξη απουσίας πταίσματος Σελ. 248
ii.ii. Εναλλακτική αρχική άμυνα του μεταφορέα Σελ. 250
β. Αντενστάσεις ενάγοντος στην απόδειξη τεκμηρίου του άρθρου 17 παρ. 3 Σελ. 251
i. Η αντεπίθεση του ενάγοντος επί τη βάση του αρθ. 17 παρ. 4 ΚΡ Σελ. 252
i.i. Ανατροπή του τεκμηρίου απουσίας πταίσματος Σελ. 252
i.ii. Απόδειξη περιστατικού που δεν παράγει τεκμήριο απουσίας πταίσματος Σελ. 253
ii. Απόδειξη αναξιοπλοΐας Σελ. 253
§ 2. Καταμερισμός της ευθύνης
A. Η αρχή του καταμερισμού της ευθύνης στους Κανόνες Ρότερνταμ
α. Η επεξεργασία στην UNCITRAL Σελ. 257
β. Η ρύθμιση που προκρίθηκε Σελ. 259
Β. Οι ειδικότερες εκφάνσεις της αρχής του καταμερισμού της ευθύνης Σελ. 262
α. Επί συμβολής πταίσματος του μεταφορέα Σελ. 263
β. Επί συμβολής τεκμηρίου απουσίας πταίσματος Σελ. 264
γ. Επί συμβολής άλλου περιστατικού ή πταίσματος του μεταφορέα στην επέλευση περιστατικού απαλλαγής Σελ. 265
δ. Επί συμβολής αναξιοπλοΐας Σελ. 267
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Το πέρας της ευθύνης του μεταφορέα στους Kανόνες Ρότερνταμ
I. Ανεπιφύλακτη παραλαβή των εμπορευμάτων υπό τη ρύθμιση των Κανόνων Ρότερνταμ Σελ. 274
§ 1. Δήλωση επιφύλαξης
Α. Επιφύλαξη σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης
α. Ζημία εμφανής Σελ. 275
β. Ζημία μη εμφανής Σελ. 276
γ. Διαπίστωση απώλειας ή βλάβης με κοινή επιθεώρηση Σελ. 278
Β. Επιφύλαξη για ζημία λόγω καθυστέρησης Σελ. 280
§ 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης επιφύλαξης
Α. Στοιχεία της δήλωσης και ενέργειες των μερών
α. Αποδέκτης της δήλωσης Σελ. 281
β. Αμοιβαίες διευκολύνσεις Σελ. 284
γ. Τύπος της δήλωσης Σελ. 286
δ. Περιγραφή της ζημίας Σελ. 286
Β. Συνέπειες του τεκμηρίου
α. Όταν η δήλωση αφορά σε απώλεια ή βλάβη Σελ. 287
β. Όταν η δήλωση αφορά σε καθυστέρηση Σελ. 291
II. Παρέλευση του χρόνου άσκησης των αξιώσεων
§ 1. Ρυθμίσεις δικονομικού χαρακτήρα
Α. Η ρύθμιση στους Κανόνες Ρότερνταμ - Γενικά
α. Προθεσμία άσκησης της αγωγής Σελ. 292
β. Νομική φύση προθεσμίας Σελ. 293
Β. Δικονομικές συνέπειες
α. Έναρξη της προθεσμίας Σελ. 296
β. Η προθεσμία δεν αναστέλλεται και δεν διακόπτεται Σελ. 298
γ. Παράταση της προθεσμίας Σελ. 300
§ 2. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των περί παραγραφής διατάξεων στους Κανόνες Ρότερνταμ
Α. Αξιώσεις που υπάγονται στην παραγραφή
α. Είδη παραγραπτέων αξιώσεων βάσει των Κανόνων Ρότερνταμ Σελ. 302
β. Άσκηση αξιώσεων κατά προσώπου που ταυτοποιείται ως μεταφορέας Σελ. 304
Β. Προστασία του παθητικά νομιμοποιούμενου μεταφορέα στους Κανόνες Ρότερνταμ
α. Δικαίωμα άσκησης αναγωγικών αξιώσεων Σελ. 306
i. Ισχύον καθεστώς Σελ. 306
i.i. Προθεσμία άσκησης αναγωγικών αξιώσεων στους Κανόνες Χάγης Σελ. 306
i.ii. Το ελάχιστο χρονικό όριο του Πρωτοκόλλου του Βίσμπυ Σελ. 307
i.iii. Ορθή ερμηνεία Σελ. 310
ii. Άσκηση αναγωγικών αξιώσεων στους Κανόνες Ρότερνταμ Σελ. 312
β. Άμυνα εναγομένου θεμελιούμενη σε παραγεγραμμένη αξίωση Σελ. 314
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο περιορισμός της ευθύνης στους Κανόνες Ρότερνταμ
Ι. Το δικαίωμα περιορισμού Σελ. 316
§ 1. Η αποτίμηση της ζημίας
Α. Τα στοιχεία προσδιορισμού της ζημίας
α. Βαθμός αναγκαστικότητας των κανόνων προσδιορισμού της ζημίας Σελ. 318
β. Η αρχή της αφιχθείσας αξίας για την αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης Σελ. 319
Β. Αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των εμπορευμάτων στον τόπο και κατά το χρόνο της παράδοσης
α. Τιμή αποτίμησης Σελ. 322
β. Βάρος απόδειξης Σελ. 323
§ 2. Ο θεσμός του περιορισμού της ευθύνης στους Κανόνες Ρότερνταμ
Α. Χαρακτηριστικά
α. Έννοια και νομική φύση Σελ. 325
β. Νομισματική μονάδα περιορισμού Σελ. 327
Β. Διεύρυνση των κανόνων περιορισμού στους Κανόνες Ρότερνταμ
α. Υπολογισμός όταν επήλθε φυσική ζημία Σελ. 331
i. Βάσεις υπολογισμού του περιορισμού Σελ. 332
i.i. Το δέμα Σελ. 332
i.ii. Η μονάδα Σελ. 333
i.iii. Το κιλό μικτού βάρους Σελ. 334
i.iv. Ο υπολογισμός του περιορισμού κατά τη μεταφορά με εμπορευματοκιβώτια Σελ. 335
ii. Όρια περιορισμού Σελ. 337
iii. Περαιτέρω περιορισμός της ευθύνης Σελ. 340
β. Υπολογισμός περιορισμού όταν η ζημία οφείλεται σε καθυστέρηση Σελ. 341
i. Βάση υπολογισμού του περιορισμού Σελ. 341
ii. Όριο περιορισμού Σελ. 342
ΙΙ. Εξαιρέσεις
§ 1. Έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού
Α. Εξειδίκευση των προϋποθέσεων Σελ. 344
Β. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις έκπτωσης από το δικαίωμα περιορισμού
α. Προσωπική πράξη/παράλειψη Σελ. 346
β. Δόλος ή βαρειά αμέλεια Σελ. 348
γ. Η διάσπαση του άρθρου 61 των Κανόνων Ρότερνταμ ανά νόμιμο λόγο ευθύνης Σελ. 349
i. Έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού επί παράβασης υποχρέωσης με βάση τη Σύμβαση Σελ. 349
ii. Έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού επί καθυστέρησης Σελ. 350
δ. Βάρος απόδειξης Σελ. 351
§ 2. Συναινετική εξαίρεση από τα όρια περιορισμού
Α. Με δήλωση υψηλότερης αξίας από το φορτωτή Σελ. 352
Β. Με συμφωνία των μερών Σελ. 353
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ -Πέρα από τους Κανόνες του Ρότερνταμ- Σελ. 355
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Rotterdam Rules, 2008 / Κανόνες Ρότερνταμ, 2008 (Ανεπίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, Φ. Δ. Πορτοκάλη) Σελ. 375
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πίνακας αναφερόμενων διεθνών μέσων ενοποίησης και εναρμόνισης
Α. Διεθνείς συμβάσεις κυρωθείσες από την Ελλάδα Σελ. 473
Β. Διεθνείς συμβάσεις μη κυρωθείσες από την Ελλάδα Σελ. 480
Γ. Άλλα διεθνή μέσα ομοιομορφίας Σελ. 480
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 483
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 495
Back to Top