ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (τσέπης)

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 25,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 25,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18790
Αθανασίου Λ.
  • Εκδοση: 4η 2023
  • Σχήμα: 10X13
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 976
  • ISBN: 978-618-08-0040-1

Η 4η έκδοση της νομοθετικής συλλογής τσέπης «Ναυτικό Δίκαιο», δίνει έμφαση στα ακόλουθα δύο σημεία:

• πρώτον, εστιάζει στα κύρια νομοθετήματα εθνικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου, τα οποία όχι μόνο καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της πανεπιστημιακής διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, αλλά αποτελούν τη βάση αναφοράς της ελληνικής νομολογίας·

• δεύτερον, ειδικώς τα κείμενα του διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου αποδίδονται σε (ανεπίσημη) κωδικοποιημένη μορφή.

Στην ενότητα των εθνικών νομοθετημάτων περιλαμβάνονται: Ο νέος ΚΙΝΔ (Ν 5020/2023, όπως τροποποιήθηκε από τον N 5039/2023), οι ειδικές διατάξεις που διέπουν τη νηολόγηση και το καθεστώς των πλοίων ως κεφαλαίων εξωτερικού και ο Ν 959/79 για τη ναυτική εταιρία.

Οι διεθνείς συμβάσεις έχουν κεντρική θέση στη συλλογή: αφενός διότι καταλαμβάνουν προοδευτικά όλο και μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού δικαίου (η χώρα μας εμφανίζει τα τελευταία χρόνια αυξημένη ευαισθησία στην κύρωση διεθνών ναυτικών συμβάσεων), αφετέρου διότι ρυθμίζουν θεσμούς-πυλώνες στο ναυτικό πεδίο. Οι διεθνείς συμβάσεις κατηγοριοποιούνται θεματικά, από το γενικότερο στο ειδικότερο: θαλάσσια μεταφοράπεριορισμός ευθύνης, ρύπανση, συντηρητική κατάσχεση, θαλάσσια αρωγή και σύγκρουση,  ναυτεργασία.

 Επειδή η πλειονότητα αυτών έχει επανειλημμένως τροποποιηθεί με Πρωτόκολλα, η παράθεσή τους γίνεται σε κωδικοποιημένη μορφή, ώστε να έχει ο αναγνώστης στα χέρια του το σύνολο των διατάξεων εν ισχύ (χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχει κάθε φορά και να αναζητά τυχόν τροποποιήσεις σε μεταγενέστερα Πρωτόκολλα). Συνοδεύονται, όπου απαιτείται, από συναφείς ενωσιακές ρυθμίσεις (π.χ. Καν. 392/2009, για τη μεταφορά επιβατών, ΠΔ 6/2012 για την ασφάλιση για ναυτικές απαιτήσεις). Ειδικώς, οι κανόνες του Ρότερνταμ (που δεν έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) παρατίθενται σε ελληνική μετάφραση. H Σύμβαση HNS, που δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, περιλαμβάνεται στην αγγλική έκδοση.

Το έργο επιδιώκει να καλύψει σφαιρικά τις διδακτικές ανάγκες του γνωστικού αντικειμένου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και να εξυπηρετήσει πληρέστερα την ερευνητική αναζήτηση του εφαρμοστή του δικαίου.

Πρόλογος VII

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

[1] Ν 5020/2023 - Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Κ.Ι.Ν.Δ.)

[Άρθρα 1-293] 3

[2] ΝΔ 2687/1953 - Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού

[Άρθρο 13] 137

[3] Ν 791/1978 - Περί διατάξεων αφορωσών το εν Ελλάδι
καθεστώς των κατά το δίκαιον αλλοδαπής Πολιτείας συσταθεισών ναυτιλιακών εταιρειών

[Άρθρα 1-2] 139

[4] Ν 959/1979 - Περί Ναυτικής Εταιρείας

[Άρθρα 1-65] 140

[5] N 2172/1993 - Τροποποίηση και αντικατάσταση
διατάξεων του Ν 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών»

[Άρθρο 51] 170

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

[6] Διεθνής Σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές, 1924/1968/1979
(Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ - Κωδικοποιημένο Κείμενο),

[Άρθρα 1-16] 179

Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης
για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά
με τις φορτωτικές, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Αυγούστου 1924

[Άρθρα 6-17] 197

Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για
την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με
τις φορτωτικές της 25ης Αυγούστου 1924, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 23ης Φεβρουαρίου 1968

[Άρθρα ΙΙΙ-ΧΙ] 201

Ν 2107/1992 - Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές και του Πρωτοκόλλου υπογραφής αυτής «Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 25.8.1924» και «Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές της 25.8.1924 όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 23.2.1968»

[Άρθρα δεύτερο-τρίτο] 204

[7] Διεθνής Σύμβαση των Η.Ε. σχετικά με
τις συμβάσεις για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων
εν όλω ή εν μέρει διά θαλάσσης, 2008
(Κανόνες Ρότερνταμ - Ανεπίσημη μετάφραση)

[Άρθρα 1-96] 206

[8] Διεθνής Σύμβαση Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους,
(1974/1976), 2002

[Άρθρα 1-22a] 280

Πρωτόκολλο του έτους 2002 στη Σύμβαση των Αθηνών
σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών
και των αποσκευών τους του 1974

[Άρθρα 1, 15 και 17-25] 305

Ν 4195/2013 - Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002
στη Διεθνή Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974

[Άρθρα δεύτερο - όγδοο] 318

[9] Κανονισμός (ΕΚ) 392/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος

[Άρθρα 1-12] 332

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

[10] Διεθνής Σύμβαση για τον περιορισμό της ευθύνης
για ναυτικές απαιτήσεις, 1976/1996/2012
(LLMC - Κωδικοποιημένο κείμενο)

[Άρθρα 1-23] 349

Πρωτόκολλο 1996 σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης
για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976

[Άρθρα 1 και 8-15] 372

[11] ΠΔ 6/2012 - Ασφάλιση των πλοιοκτητών
για ναυτικές απαιτήσεις

[Άρθρα 1-9] 379

ΡΥΠΑΝΣΗ

[12] Διεθνής Σύμβαση του 1992 αναφορικά με την Αστική Ευθύνη για ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο (Σύμβαση ευθύνης 1992/2000 - CLC - Κωδικοποιημένο κείμενο)

[Άρθρα Ι-XIII (τρις)] 387

Τελικές διατάξεις Πρωτοκόλλου 1992 για την τροποποίηση
της Σύμβασης Ευθύνης 1969

[Άρθρα 12-18] 406

[13] Διεθνής Σύμβαση του 1992 για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο
(Σύμβαση κεφαλαίου 1992/2000 - IOPC FUND - Κωδικοποιημένο κείμενο)

[Άρθρα 1-36] 416

Τελικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου του 1992
για την τροποποίηση της Σύμβασης Κεφαλαίου 1971

[Άρθρα 28-39] 449

[14] Πρωτόκολλο τoυ 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο

[Άρθρα 1-31] 460

Ν 3482/2006 - Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003
της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης
από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις

[Άρθρα δεύτερο - ένατο] 484

[15] Διεθνής Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001
(Bunker Convention)

[Άρθρα 1-19] 489

Ν 3393/2005 - Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001

[Άρθρα δεύτερο - ένατο] 510

[16] Διεθνής Σύμβαση αναφορικά με την Ευθύνη
και την Αποζημίωση για ζημίες σχετικές με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών, 2010
(HNS Convention 2010 - κωδικοποιημένο κείμενο -
αγγλική εκδοχή)

[Άρθρα 1-54] 516

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

[17] Διεθνής Σύμβασις περί ενοποιήσεως κανόνων τινών
επί συντηρητικής κατασχέσεως θαλασσοπλοούντων
πλοίων, 1952

[Άρθρα 1-18] 583

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

[18] Σύμβασις περί ενοποιήσεως κανόνων τινών
επί συγκρούσεως πλοίων, 1910

[Άρθρα 1-17, άρθρον πρόσθετον] 597

Ν ΓΩΠς’/1911 - Κύρωση της από 13 Σεπτεμβρίου 1910
Διεθνούς Σύμβασης περί ενοποιήσεως κανόνων τινών
επί συγκρούσεως πλοίων

[Άρθρα 1-3] 604

[19] Διεθνής Σύμβαση για την Επιθαλάσσια Αρωγή, 1989

[Άρθρα 1-34] 606

Ν 2391/1996 - Κύρωση της Διεθνούς Συμβάσεως
για την επιθαλάσσια αρωγή, 1989

[Άρθρα δεύτερο-τρίτο] 625

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

[20] Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006/2014/2016/2018/2022
(MLC-κωδικοποιημένο κείμενο)

[Άρθρα I-XVI] 629

Ν 4078/2012 - Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας,
2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

[Άρθρα δεύτερο-ένατο] 847

YA 3522.2/08/2013 - Κανονισμός για την εφαρμογή
απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας,
2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

[Άρθρα πρώτο, 1-33, δεύτερο] 851

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 943

[1]_N_5020_2023

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


[1] Ν 5020/2023

Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Κ.Ι.Ν.Δ.)

(ΦΕΚ Α΄ 29/15.2.2023)

[Άρθρα 1-293]

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΛΟΙΟ - ΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑ - ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθ. 1 Έννοια πλοίου - στατικού ναυπηγήματος. 1. Κατά την έννοια του παρόντος, πλοίο είναι κάθε πλωτή κατασκευή, ικανή να κινείται αυτοδύναμα στη θάλασσα για εκτέλεση ναυσιπλοΐας.

2. Στατικό ναυπήγημα είναι κάθε κατασκευή που επιπλέει στη θάλασσα και προορίζεται να χρησιμοποιείται για παραγωγή έργου ή παροχή υπηρεσίας συνήθως σε σταθερή θέση.

Άρθ. 2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής. 1. Τα Κεφάλαια Δ’ και Ε’ του Μέρους Τρίτου, τα Μέρη Τέταρτο, Πέμπτο, Έκτο, το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Όγδοου και το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Ένατου δεν εφαρμόζονται σε στατικά ναυπηγήματα. Το Έβδομο Mέρος εφαρμόζεται σε στατικά ναυπηγήματα, εφόσον έχει συναφθεί σύμβαση ναυτολόγησης.

2. Τα Μέρη Πρώτο έως και Έβδομο, το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Όγδοου, το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Ένατου και τα Μέρη Δέκατο και Ενδέκατο δεν εφαρμόζονται στα πλοία και στατικά ναυπηγήματα κρατικής ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άμεση εξυπηρέτηση δημόσιων μη εμπορικών σκοπών.

Άρθ. 3 Νηολόγηση. 1. Πλοίο καθαρής χωρητικότητας ίσης ή ανώτερης των δέκα (10) κόρων, ως προς το οποίο πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής εθνικότητας, εγγράφεται στο νηολόγιο του κράτους, με αίτηση του κυρίου αυτού. Από και δια της εγγραφής, το νηολογημένο πλοίο αναγνωρίζεται ως ελληνικό.

2. Η πράξη της νηολόγησης αναγράφει το όνομα και την ιθαγένεια του κυρίου του πλοίου, τον τίτλο κτήσης κυριότητας, τον διορισμό αντικλήτου που κατοικεί στην ημεδαπή, το όνομα του πλοίου, το διεθνές διακριτικό σήμα, τον αριθμό του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), τα στοιχεία τεχνικής ταυτοποίησης του πλοίου, όπως αυτά προκύπτουν από επίσημο πιστοποιητικό καταμέτρησης, το είδος της κινητήριας δύναμης και, αν πρόκειται για μηχανοκίνητο πλοίο, τη δύναμη μηχανής. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου της κυριότητας, νόμιμα θεωρημένο σε περίπτωση που ο τίτλος καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή, κατατίθεται από τον κύριο του πλοίου και τηρείται από την αρμόδια λιμενική αρχή.

3. Η πράξη της νηολόγησης χρονολογείται και υπογράφεται από τον νηολόγο. Με βάση την πράξη νηολόγησης, εκδίδεται το έγγραφο εθνικότητας του πλοίου.

4. Εγγράφονται, κατ’ εξαίρεση, στο νηολόγιο του κράτους και πλοία καθαρής χωρητικότητας κάτω των δέκα (10) κόρων, εφόσον δρομολογούνται βάσει του Κώδικα θαλασσίων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών (Ν 4948/2022, Α΄ 125) ή εφόσον η εκμετάλλευσή τους προϋποθέτει την έκδοση εγγράφου εθνικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται και άλλες κατηγορίες πλοίων κάτω των δέκα (10) κόρων που υπόκεινται κατ’ εξαίρεση σε νηολόγηση.

5. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων διμερών διεθνών συνθηκών, ο κύριος νηολογούμενου πλοίου προσκομίζει, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη νηολόγηση, πιστοποιητικό διαγραφής από την αρμόδια αρχή του κράτους στο νηολόγιο του οποίου το πλοίο ήταν προηγουμένως εγγεγραμμένο, εφόσον η έκδοση του πιστοποιητικού διαγραφής προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους αυτού. Η ισχύς της πράξης νηολόγησης δεν θίγεται από τη μη προσκόμιση πιστοποιητικού διαγραφής.

Άρθ. 4 Καταχώριση μη νηολογούμενων πλοίων. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 3, τα πλοία καθαρής χωρητικότητας κάτω των δέκα (10) κόρων καταχωρίζονται, κατά κατηγορίες, σε ειδικό δημόσιο βιβλίο μικρών πλοίων.

Άρθ. 5 Νηολόγηση στατικών ναυπηγημάτων. 1. Σε νηολόγιο που τηρείται στις αρμόδιες λιμενικές αρχές καταχωρίζονται τα στατικά ναυπηγήματα ανεξαρτήτως χωρητικότητας ή εκτοπίσματος.

2. Σε ειδικό νηολόγιο που τηρείται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά καταχωρίζονται στατικά ναυπηγήματα ανεξαρτήτως χωρητικότητας ή εκτοπίσματος που προορίζονται για εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένης της διύλισης και αποθήκευσης αυτών, ή παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως και επί στατικών ναυπηγημάτων. Με βάση την πράξη νηολόγησης, εκδίδεται το έγγραφο εθνικότητας του στατικού ναυπηγήματος.

Άρθ. 6 Νηολόγηση ναυπηγούμενου. 1. Στο νηολόγιο του κράτους μπορεί να νηολογηθεί πλοίο που ναυπηγείται ή πρόκειται να ναυπηγηθεί.

2. Για τη νηολόγηση πλοίου ως ναυπηγούμενου υποβάλλεται στην τηρούσα το νηολόγιο αρχή σύμβαση ναυπήγησης ή γραπτή δήλωση ναυπηγού ότι πρόκειται να κατασκευάσει ή κατασκευάζει πλοίο για λογαριασμό του.

3. Η πράξη της νηολόγησης αναγράφει το ναυπηγείο και τον τόπο ναυπήγησης, το όνομα και την ιθαγένεια του προσώπου για λογαριασμό του οποίου ναυπηγείται το πλοίο, διορισμό αντικλήτου που κατοικεί στην Ελλάδα, την ύλη από την οποία κατασκευάζεται το πλοίο, το όνομα ή άλλο διακριτικό γνώρισμά του, τα στοιχεία τεχνικής ταυτοποίησής του, το είδος της κινητήριας δύναμης, και αν πρόκειται για μηχανοκίνητο πλοίο, το είδος και τη δύναμη της μηχανής.

4. Τα πλοία του άρθρου 4 δεν εγγράφονται στο ειδικό δημόσιο βιβλίο, όσο τελούν υπό ναυπήγηση.

Άρθ. 7 Τηρούμενα βιβλία. 1. H αρμόδια για το νηολόγιο αρχή τηρεί υποθηκολόγιο και βιβλίο κατασχέσεων για τα πλοία και τα στατικά ναυπηγήματα. Τηρεί, επίσης, χωριστό βιβλίο κατασχέσεων αλλοδαπών πλοίων.

2. Οι διατάξεις που αφορούν στην τήρηση των νηολογίων, υποθηκολογίων και βιβλίων κατασχέσεων ελληνικών πλοίων εφαρμόζονται και στα νηολόγια, υποθηκολόγια και βιβλία κατασχέσεων των στατικών ναυπηγημάτων.

Άρθ. 8 Δημοσιότητα. 1. Σε δημοσιότητα με καταχώριση στα οικεία βιβλία υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

(α) τίτλοι κτήσης κυριότητας πλοίου και στατικού ναυπηγήματος,

(β) οι δικαιοπραξίες και δικαστικές αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15,

(γ) ναυτικές υποθήκες επί πλοίων και στατικών ναυπηγημάτων και εξαλείψεις αυτών,

(δ) συντηρητική κατάσχεση, δικαστική μεσεγγύηση και λοιπά συντηρητικά μέτρα, προσωρινές απαγορεύσεις απόπλου και λοιπές προσωρινές διαταγές, καθώς και η άρση αυτών,

(ε) αναγκαστικές κατασχέσεις επί πλοίων και στατικών ναυπηγημάτων,

(στ) διεκδικητικές αγωγές επί πλοίων και στατικών ναυπηγημάτων, οι οποίες καταχωρίζονται στη μερίδα του πλοίου ή στατικού ναυπηγήματος στο νηολόγιο,

(ζ) δηλώσεις εφοπλισμού και δηλώσεις ανάληψης εκμετάλλευσης από προτιμώμενο ενυπόθηκο δανειστή,

(η) πράξεις σύστασης συμπλοιοκτησίας και διορισμού, παραίτησης και ανάκλησης διαχειριστή αυτής,

(θ) δήλωση εγκατάλειψης πλοίου από τον πλοιοκτήτη, δήλωση αμφισβήτησης της εγκατάλειψης από τον ασφαλιστή και η τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδίδεται επ’ αυτών,

(ι) απορριπτικές εκθέσεις επί αιτούμενων πράξεων ή εγγράφων,

(ια) έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στοιχεία του διορισθέντος διαχειριστή αφερεγγυότητας και δήλωση για το αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα διαδικασία.

2. Οι υποθήκες, οι διεκδικητικές αγωγές, καθώς και οι συντηρητικές και αναγκαστικές κατασχέσεις επί πλοίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 καταχωρίζονται στο ειδικό δημόσιο βιβλίο του εν λόγω άρθρου.

Άρθ. 9 Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων νηολογίου και υποβολή εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα. 1. Η τήρηση των βιβλίων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 8, καθώς και κάθε πράξη ή εγγραφή σε αυτά, μπορεί να γίνεται, εν όλω ή εν μέρει, με ηλεκτρονικά μέσα.

2. Τα υποβαλλόμενα στην τηρούσα το νηολόγιο και τα λοιπά βιβλία αρχή έγγραφα κάθε φύσης είναι δυνατόν να υποβάλλονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Το έγγραφο που έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από την αρμόδια αρχή ηλεκτρονική απόδειξη, που φέρει προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

3. Η ανωτέρω αρχή μπορεί να χορηγεί σε ψηφιακή μορφή, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, κάθε είδους πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα σχετικά με τις καταχωρίσεις στα οικεία βιβλία. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα και πιστοποιητικά έχουν την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν 4727/2020 (Α΄ 184).

4. Τα έγγραφα εθνικότητας πλοίου και στατικού ναυπηγήματος μπορούν επίσης να εκδίδονται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου.

Άρθ. 10 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου. 1. Η αρμόδια για το νηολόγιο και τα λοιπά βιβλία αρχή μπορεί να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο σχετικών εγγράφων που κατατίθενται, των εκθέσεων κατάθεσης και κάθε άλλου συναφούς ηλεκτρονικού εγγράφου που σχετίζεται με συγκεκριμένη πράξη ή εγγραφή.

2. Τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευτικότητα και την ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

Άρθ. 11 Κυριότητα ναυπηγούμενου πλοίου. 1. Η σύμβαση ναυπήγησης καταρτίζεται εγγράφως. Σε αυτήν εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α΄ 164) για τη μίσθωση έργου, εκτός από τα άρθρα 683, 693 και 695 αυτού.

2. Κύριος του ναυπηγούμενου πλοίου είναι ο ναυπηγός, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά.

3. Αν ο κύριος του ναυπηγούμενου πλοίου καθορίζεται στη σύμβαση ναυπήγησης, η νηολόγηση του πλοίου, σύμφωνα με το άρθρο 6, γίνεται στο όνομά του.

Άρθ. 12 Μεταβίβαση κυριότητας πλοίου. 1. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας πλοίου απαιτείται συμφωνία μεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά ότι μετατίθεται σε αυτόν η κυριότητα για νόμιμη αιτία. Καλόπιστη κτήση κυριότητας πλοίου από μεταβιβάζοντα μη κύριο δεν είναι δυνατή.

2. Η συμφωνία γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται σε καταχώριση στο νηολόγιο. Η αποδοχή της πρότασης μπορεί να γίνει και με χωριστό έγγραφο. Αν το έγγραφο της συμφωνίας, της πρότασης ή της αποδοχής της πρότασης για τη μεταβίβαση της κυριότητας πλοίου καταρτίζεται στην αλλοδαπή, απαιτείται νόμιμη θεώρηση.

3. Χωρίς την καταχώριση στο νηολόγιο σύμφωνα με την παρ. 2, δεν επέρχεται η μεταβίβαση της κυριότητας του πλοίου.

4. Η παρ. 3 εφαρμόζεται και για τη μεταβίβαση της κυριότητας πλοίου που εγγράφεται στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 4.

5. Επί πλειστηριασμού πλοίου, ο υπερθεματιστής δεν αποκτά την κυριότητα αυτού, αν ο καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης δεν είναι κύριος του πλοίου.

Άρθ. 13 Μεταβίβαση κυριότητας ναυπηγούμενου πλοίου. Το άρθρο 12 εφαρμόζεται και επί ναυπηγούμενου πλοίου, εφόσον αυτό έχει νηολογηθεί.


Back to Top