Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ (ΑΡΘΡΑ 101 & 102 ΣΛΕΕ)


Κατʼ άρθρο ερμηνεία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 25.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 74,00 € Ειδική Τιμή 62,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15509
Σουφλερός Η.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.

Ο κανονισμός 1/2003 γα την Εφαρμογή των Κανόνων Ανταγωνισμού της ΕΕ (βασικός εκτελεστικός κανονισμός για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ σε όλους – πλέον - τους τομείς της οικονομίας και της αγοράς) σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής όσον αφορά στην εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού που απευθύνονται στις επιχειρήσεις (άρθρα 101-106, ιδίως άρθρα 101-102 ΣΛΕΕ).

Στη μελέτη επιχειρείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη παρουσίαση του συνόλου των ρυθμίσεων του κανονισμού 1/2003 (κατʼ άρθρο ερμηνεία), αλλά και των κυριότερων ρυθμίσεων του κανονισμού 773/2004 (εφαρμοστικού κανονισμού ορισμένων διατάξεων του Καν. 1/2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον κανονισμό 622/2008 της Επιτροπής και όπως αναμένεται να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί περαιτέρω με τον προταθέντα από την Επιτροπή νέο κανονισμό μετά την έκδοση της οδηγίας 2014/104/ΕΕ.

Στη μελέτη γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί η πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αποφάσεις της επί υποθέσεων ανταγωνισμού και η πλουσιότατη νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων. Στη νομολογία περιλαμβάνονται τόσο αποφάσεις επί προσφυγών κατά αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του ΓενΔ, καθώς και αποφάσεις επί αιτήσεων αναίρεσης κατά αποφάσεων του τελευταίου ενώπιον του ΔΕΕ. Συμπεριλαμβάνονται επίσης και αποφάσεις (απαντήσεις) του ΔΕΕ επί προδικαστικών ερωτημάτων εθνικών δικαστηρίων βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ (αρχικά άρθρου 177 και μετέπειτα άρθρου 234 ΣυνθΕΚ).

Η μελέτη ολοκληρώνεται με εκτενές παράρτημα ενωσιακής νομοθεσίας.

Ευθέως ανάλογη προς την άνω νομολογία είναι και η εκτενέστατη βιβλιογραφία (ελληνική και διεθνής), η οποία παρακολουθεί τις σχετικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε νομικό, που ασχολείται με θέματα ανταγωνισμού.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  
Α. ΕλληνικέςΣελ. XXXI
Β. Ξενόγλωσσες Σελ. XXXIV
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 17/1962 ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1/2003 
1. Ο κανονισμός 17/1962Σελ. 1
2. Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής του 1999Σελ. 3
2.1. Πρώτη επιλογή - Βελτίωση του (τότε) ισχύοντος συστήματος έγκρισηςΣελ. 5
2.1.1. Πρώτη πρόταση: Εισαγωγή του rule of reason στην ερμηνεία του (τότε) άρθρου 85 ΣυνθΕΚΣελ. 5
2.1.2. Δεύτερη πρόταση: Κατάργηση του μονοπωλίου της Ευρ. Επιτροπής για την εφαρμογή της παρ. 3 του (τότε) άρθρου 85 ΣυνθΕΚ και επέκταση της σχετικής αρμοδιότητας και στις εθνικές αρχές ανταγωνισμούΣελ. 6
2.1.2.1. Κατανομή των υποθέσεων βάσει του κέντρου βάρους κάθε υπόθεσης (Schwerpunkttheorie)Σελ. 6
2.1.2.2. Κατανομή των υποθέσεων κατά το πρότυπο του κανονισμού περί ελέγχου των συγκεντρώσεων με βάση τα κατώτατα όρια του κύκλου εργασιώνΣελ. 7
2.1.3. Τρίτη πρόταση: Περαιτέρω επέκταση της απαλλαγής από την κοινοποίηση μέσω διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 2 του καν. 17/1962Σελ. 8
2.1.4. Τέταρτη πρόταση: Απλούστευση των διαδικασιών (κατάργηση των μεταφράσεων, απλούστευση των διαβουλεύσεων της συμβουλευτικής επιτροπής, γενίκευση της διαδικασίας εναντίωσης για κοινοποιούμενες συμπράξεις)Σελ. 8
2.2. Δεύτερη επιλογή: Μετάβαση σε ένα σύστημα εκ του νόμου εξαίρεσης Σελ. 9
3. Η πρόταση κανονισμού της 27.9.2000 και η έκδοση του κανονισμού 1/2003Σελ. 13
Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1/2003 
1. Συνοπτική παράθεσηΣελ. 17
2. Το σύστημα της εκ του νόμου εξαίρεσηςΣελ. 19
3. Αποκεντρωμένη εφαρμογή και του άρθρου 81 παρ. 3 ΣυνθΕΚ (τώρα άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ)Σελ. 19
3.1. Ο συνδυασμός εξαίρεσης εκ του νόμου και αποκεντρωμένης εφαρμογήςΣελ. 19
3.2. Άλλα παρεμφερή συστήματα εξαιρέσεων εκ του νόμου στο παράγωγο ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 19
4. Η ασκηθείσα κριτική στο σύστημα της εκ του νόμου εξαίρεσης σε συνδυασμό με την αποκεντρωμένη εφαρμογή και της παρ. 3 του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (τώρα 101 ΣΛΕΕ)Σελ. 23
4.1. Οι κυριότερες αντιρρήσεις για την εισαγωγή του συστήματος της εκ του νόμου εξαίρεσηςΣελ. 24
4.1.1. Οι νομικής φύσεως αντιρρήσειςΣελ. 25
4.1.2. Οι δικαιοπολιτικής φύσεως αντιρρήσειςΣελ. 29
4.2. Ο αντίλογος της Επιτροπής και των υποστηρικτών του συστήματος της εκ του νόμου εξαίρεσηςΣελ. 30
5. Επιπτώσεις και κίνδυνοι του συνδυασμού της εξαίρεσης εκ του νόμου με την αποκεντρωμένη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (τώρα 101 ΣΛΕΕ)Σελ. 33
6. Οι ρυθμίσεις του κανονισμού 1/2003 που αποβλέπουν στην ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών του νέου συστήματοςΣελ. 34
6.1. Ρυθμίσεις που αφορούν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εθνικών αρχών ανταγωνισμού καθώς και τις σχέσεις των εθνικών αρχών ανταγωνισμού μεταξύ τους (άρθρα 11-14 καν. 1/2003)Σελ. 34
6.2. Ρυθμίσεις ενδοτικού χαρακτήρα που αφορούν τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού με τα εθνικά δικαστήρια (άρθρο 15 καν. 1/2003)Σελ. 35
6.3. Ρυθμίσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα που αφορούν την ομοιόμορφη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας ανταγωνισμού (άρθρο 16 καν. 1/2003)Σελ. 35
7. Άλλα συνοδευτικά μέτρα - Το «πακέτο εκσυγχρονισμού»Σελ. 36
8. Ο κανονισμός 773/2004 της Επιτροπής σχετικά με τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών βάσει των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ (τώρα 101 και 102 ΣΛΕΕ) και η τροποποίηση και συμπλήρωσή του με τον καν. 622/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη διεξαγωγή των διαδικασιών διευθέτησης διαφορών σε υποθέσεις συμπράξεωνΣελ. 37
9. Σχέση του συστήματος της εκ του νόμου εξαίρεσης (άρθρο 1 παρ. 2 του καν. 1/2003) με τους κανονισμούς ομαδικής απαλλαγήςΣελ. 38
Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΙΔΙΚΟ 
ΚΑΤʼ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1/2003 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι (άρθρα 1-3)  
ΑΡΧΕΣ 
Άρθρο 1 - Εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκηςΣελ. 51
1. ΓενικάΣελ. 51
2. Άρθρο 1 παρ. 1 - Άμεση εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕΣελ. 51
3. Άρθρο 1 παρ. 2 - Αναγωγή του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ σε άμεσης εφαρμογής εξαίρεση εκ του νόμουΣελ. 52
4. Άρθρο 1 παρ. 3 - Άμεση εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕΣελ. 54
Άρθρο 2 - Βάρος αποδείξεωςΣελ. 55
1. ΕισαγωγικάΣελ. 55
2. Το βάρος απόδειξης κατά τη διοικητική διαδικασία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμούΣελ. 56
2.1. Αντικείμενο του βάρους απόδειξης κατά τη διαδικασία διαπίστωσης και απαγόρευσης της παράβασηςΣελ. 56
2.2. Αντικείμενο του βάρους απόδειξης όσον αφορά τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής της εξαίρεσης που θεσπίζει το άρθρο 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ (άρθρο 2 εδ. 2 του καν. 1/2003)Σελ. 60
2.2.1. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της εξαίρεσης του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕΣελ. 60
2.2.2. Ζητήματα από τη ρύθμιση του βάρους απόδειξης στο άρθρο 2 εδ. 2Σελ. 61
2.2.2.1. Το συμβατό της ρύθμισης με το ανακριτικό σύστημαΣελ. 61
2.2.2.2. Το συμβατό της ρύθμισης με την αρχή in dubio pro reo (τεκμήριο αθωότητας) στη διαδικασία που καταλήγει στην επιβολή κυρώσεωνΣελ. 64
2.3. Το βάρος απόδειξης ως προς την εφαρμογή των κανονισμών ομαδικής απαλλαγήςΣελ. 67
2.4. Το βάρος απόδειξης σε περίπτωση ύπαρξης απόφασης ατομικής απαλλαγήςΣελ. 67
3. Η εφαρμογή του άρθρου 2 του καν. 1/2003 στην αστική δίκηΣελ. 68
4. Αντικείμενο του βάρους απόδειξης: Μόνο πραγματικά περιστατικάΣελ. 69
5. Τι δεν καλύπτεται από το άρθρο 2 του καν. 1/2003 Σελ. 69
6. Το βάρος απόδειξης στο ελληνικό δίκαιο ανταγωνισμού (άρθρο 4 Ν 3959/2011)Σελ. 71
Άρθρο 3 - Σχέση μεταξύ των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης (101 και 102 ΣΛΕΕ) και των εθνικών νομοθεσιών ανταγωνισμούΣελ. 73
1. Εισαγωγικά - Η αρχική διατύπωση του άρθρου 3 στην πρόταση κανονισμούΣελ. 73
2. Περιεχόμενο του άρθρου 3 του καν. 1/2003Σελ. 76
2.1. Άρθρο 3 παρ. 1 - Υποχρέωση παράλληλης εφαρμογής και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕΣελ. 76
2.2. Άρθρο 3 παρ. 2 - Η ρύθμιση της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού έναντι των αντίστοιχων εθνικών δικαίων Σελ. 77
2.2.1. Άρθρο 3 παρ. 2 εδ. 1 - Απαγόρευση εφαρμογής της αυστηρότερης εθνικής νομοθεσίας ανταγωνισμού για τις συμπράξεις Σελ. 77
2.2.2. Διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώςΣελ. 78
2.2.3. Δυνατότητα αυστηρότερης μεταχείρισης των αμιγώς «εθνικών» συμπράξεων; - Το πρόβλημα της «αντίστροφης άνισης μεταχείρισης» και η νέα ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν 3959/2011 («δυναμική παραπομπή» στους κανονισμούς ομαδικής απαλλαγής της ΕΕ για τις αμιγώς «εθνικές» συμπράξεις)Σελ. 79
2.2.4. Άρθρο 3 παρ. 2 εδ. 2 - Δυνατότητα εφαρμογής της αυστηρότερης εθνικής νομοθεσίας για τις μονομερείς αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές Σελ. 83
2.3. Άρθρο 3 παρ. 3 - Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2 κατά την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και άλλων «εξωανταγωνιστικών» διατάξεων της εθνικής νομοθεσίαςΣελ. 86
2.3.1. Πρώτη εξαίρεση: Εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τον έλεγχο των συγκεντρώσεωνΣελ. 86
2.3.2. Δεύτερη εξαίρεση: Εφαρμογή άλλων «εξωανταγωνιστικών» διατάξεων της εθνικής νομοθεσίαςΣελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ (άρθρα 4-6)  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Άρθρο 4 - Αρμοδιότητες της ΕπιτροπήςΣελ. 94
Άρθρο 5 - Αρμοδιότητες των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελώνΣελ. 97
1. ΓενικάΣελ. 97
2. Είδη αποφάσεων που μπορούν να λαμβάνουν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμούΣελ. 98
3. Έκταση ισχύος των εκδιδόμενων από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού αποφάσεωνΣελ. 103
Άρθρο 6 - Αρμοδιότητες των εθνικών δικαστηρίωνΣελ. 106
1. ΓενικάΣελ. 106
2. Ειδικότερα ως προς τις αρμοδιότητες των πολιτικών δικαστηρίωνΣελ. 107
2.1. Αγωγές αποζημίωσηςΣελ. 107
2.1.1. Γενικά - Οι αγωγές αποζημίωσης ως συμπληρωματικό μέσο (ιδιωτικής) επιβολής των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ Σελ. 107
2.1.2. Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης Σελ. 108
2.1.2.1. Η από 11.6.2013 πρόταση οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης και η πρόσφατη οδηγία 2014/104/ΕΕΣελ. 108
2.1.2.2. Η από 11.6.2013 σύσταση της Επιτροπής για τις συλλογικές αγωγές παράλειψης και αποζημίωσηςΣελ. 121
2.2. Αγωγές με αίτημα την ακυρότητα συμφωνιών και αποφάσεωνΣελ. 122
2.3. Αγωγές παύσης και παράλειψης της παράβασηςΣελ. 124
3. Η περίπτωση των διαιτητικών δικαστηρίωνΣελ. 125
4. Άλλα συναφή ζητήματαΣελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ (άρθρα 7-10)  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Άρθρο 7 - Διαπίστωση και παύση της παράβασηςΣελ. 128
Άρθρο 8 - Προσωρινά μέτραΣελ. 133
Άρθρο 9 - Αναλήψεις δεσμεύσεωνΣελ. 135
1. ΕισαγωγικάΣελ. 135
2. Διαδικαστικές προϋποθέσεις για την ανάληψη δεσμεύσεωνΣελ. 136
3. Περιεχόμενο των δεσμεύσεωνΣελ. 138
4. Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και έκταση του δικαστικού ελέγχου της απόφασης δεσμεύσεωνΣελ. 138
5. Αποτελέσματα της απόφασης δεσμεύσεωνΣελ. 140
5.1. Για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσειςΣελ. 140
5.2. Για τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τα εθνικά δικαστήριαΣελ. 141
5.3. Δέσμευση της ΕπιτροπήςΣελ. 143
5.4. Αποτελέσματα της απόφασης δεσμεύσεων έναντι τρίτωνΣελ. 143
6. Εκ νέου κίνηση της διαδικασίας (άρθρο 9 παρ. 2)Σελ. 144
Άρθρο 10 - Διαπίστωση του ανεφάρμοστου (των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ)Σελ. 146
1. Περιεχόμενο του άρθρου 10Σελ. 146
2. Δεσμευτικά αποτελέσματα της απόφασης βάσει του άρθρου 10Σελ. 148
3. Επιστολές καθοδήγησηςΣελ. 148
4. Περάτωση της διαδικασίας χωρίς έκδοση τυπικής απόφασηςΣελ. 149
5. Προσφυγή κατά απόφασης βάσει του άρθρου 10Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV (άρθρα 11-16)  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 11-16 
1. Γενικά - Η ανάγκη συνεργασίας στο πλαίσιο του συστήματος παράλληλων αρμοδιοτήτων που θεσπίζει ο καν. 1/2003 Σελ. 150
2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΕΔΑ)Σελ. 150
ΙΙ. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 11-16 του καν. 1/2003 
Άρθρο 11 - Συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελώνΣελ. 152
1. Συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών ανταγωνισμούΣελ. 153
2. Συνεργασία μεταξύ Αρχών Ανταγωνισμού και άλλων Ρυθμιστικών ΑρχώνΣελ. 160
Άρθρο 12 - Ανταλλαγές πληροφοριώνΣελ. 164
1. ΓενικάΣελ. 164
2. Ως προς την ανταλλαγή (και) πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 1)Σελ. 165
3. Περιορισμοί ως προς τη χρησιμοποίηση ως αποδεικτικό μέσο των ανταλλαγεισών πληροφοριών (άρθρο 12 παρ. 2)Σελ. 165
4. Πρόσθετοι περιορισμοί ως προς τη χρησιμοποίηση των ανταλλασσόμενων πληροφοριών ως αποδείξεων για την επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα (άρθρο 12 παρ. 3)Σελ. 166
Άρθρο 13 - Αναστολή ή περάτωση της διαδικασίαςΣελ. 172
Άρθρο 14 - Συμβουλευτική επιτροπήΣελ. 175
Άρθρο 15 - Συνεργασία με τα εθνικά δικαστήριαΣελ. 177
1. ΓενικάΣελ. 177
2. Άρθρο 15 παρ. 1 - Συνεργασία με πρωτοβουλία του εθνικού δικαστηρίου Σελ. 178
2.1. Αίτημα του εθνικού δικαστηρίου προς την Επιτροπή για παροχή πληροφοριακών στοιχείων που αυτή κατέχειΣελ. 178
2.1.1. Η υποχρέωση παροχής στοιχείων ως απόρροια της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελώνΣελ. 178
2.1.2. Περιορισμοί κατά τη διαβίβαση πληροφοριακών στοιχείων από την ΕπιτροπήΣελ. 179
2.2. Αίτημα του εθνικού δικαστηρίου προς την Επιτροπή για παροχή γνώμης, ως οιονεί «εμπειρογνώμονας», επί ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας ανταγωνισμούΣελ. 183
3. Άρθρο 15 παρ. 2 - Διαβίβαση στην Επιτροπή αντιγράφων εθνικών δικαστικών αποφάσεωνΣελ. 185
4. Άρθρο 15 παρ. 3 - Υποβολή παρατηρήσεων στο εθνικό δικαστήριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού υπό τη ιδιότητα του amicus curiaeΣελ. 186
5. Άρθρο 15 παρ. 4 - Δυνατότητα παραχώρησης στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού ευρύτερης εξουσίας υποβολής παρατηρήσεωνΣελ. 189
6. Λοιπές διευκρινίσειςΣελ. 189
Άρθρο 16 - Ομοιόμορφη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας ανταγωνισμούΣελ. 190
1. ΓενικάΣελ. 190
2. Άρθρο 16 παρ. 1 - Δέσμευση των εθνικών δικαστηρίων από αποφάσεις της ΕπιτροπήςΣελ. 194
2.1. Ως προς τη δέσμευση από εκδοθείσες αποφάσεις της ΕπιτροπήςΣελ. 194
2.2. Ως προς τη δέσμευση από επικείμενες αποφάσεις της ΕπιτροπήςΣελ. 198
3. Άρθρο 16 παρ. 2 - Δέσμευση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού από εκδοθείσες αποφάσεις της ΕπιτροπήςΣελ. 200
4. Συνέπειες της μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 16 του κανονισμού 1/2003Σελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V (άρθρα 17-22)  
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 17-22 
1. Γενική επισκόπηση των εξουσιών έρευναςΣελ. 203
2. Αρχές από τις οποίες διέπονται οι εξουσίες έρευναςΣελ. 204
3. Άλλες διαδικαστικές εγγυήσειςΣελ. 204
3.1. Δικαίωμα σε σιωπή (μη αυτοενοχοποίηση)Σελ. 204
3.2. Προστασία της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και επιχείρησης (Legal Professional Privilege - LPP)Σελ. 205
3.3. Δικαίωμα σε δικηγορική αρωγή κατά τη διενέργεια του ελέγχουΣελ. 207
ΙΙ. Οι επιμέρους ρυθμίσεις των άρθρων 17-22 
Άρθρο 17 - Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιώνΣελ. 208
Άρθρο 18 - Αιτήσεις παροχής πληροφοριώνΣελ. 211
Άρθρο 19 - Εξουσία διεξαγωγής ακροάσεων (Εξουσία της Επιτροπής να καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε συνέντευξη)Σελ. 214
Άρθρο 20 - Εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής (Εξουσίες διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων)Σελ. 217
Άρθρο 21 - Έλεγχος άλλων χώρωνΣελ. 224
Άρθρο 22 - Έρευνες από τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελώνΣελ. 229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI (άρθρα 23-24)  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 23-24Σελ. 231
ΙΙ. Οι επιμέρους ρυθμίσεις των άρθρων 23-24 
Άρθρο 23 - ΠρόστιμαΣελ. 232
1. Οι επιμέρους διατάξεις του άρθρου 23Σελ. 234
1.1. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1-2 του άρθρου 23Σελ. 234
1.1.1. Ζητήματα υπαιτιότητας και καταλογισμούΣελ. 234
1.1.1.1. Τα στοιχεία του πραγματικού της υπαιτιότηταςΣελ. 235
1.1.1.2. Πρόσωπα, ως προς τα οποία ερευνάται η υπαιτιότηταΣελ. 238
1.1.1.3. Τα ζητήματα του καταλογισμού μιας συμπεριφοράς σε συγκεκριμένη επιχείρηση και της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης, ιδίως στο πλαίσιο ομίλου επιχειρήσεωνΣελ. 238
1.1.1.4. Το ζήτημα του καταλογισμού της συμπεριφοράς του εμπορικού αντιπροσώπου ή άλλου διαμεσολαβούντος προσώπου στην αντιπροσωπευόμενη επιχείρηση ή στον εντολέαΣελ. 247
1.1.1.5. Το ζήτημα του καταλογισμού σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης, μεταβίβασης και διαδοχής επιχειρήσεωνΣελ. 248
1.1.2. Ως προς το ανώτατο ύψος των προστίμωνΣελ. 250
1.1.2.1. Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει του άρθρου 23 παρ. 1Σελ. 250
1.1.2.2. Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει του άρθρου 23 παρ. 2Σελ. 250
1.2. Κριτήρια καθορισμού του ύψους του προστίμου (άρθρο 23 παρ. 3) - Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2006 για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμωνΣελ. 256
1.3. Οι νέες ειδικές ρυθμίσεις της παρ. 4 για τις ενώσεις επιχειρήσεωνΣελ. 259
1.4. Μη ποινικός χαρακτήρας των κυρώσεων του άρθρου 23 (παρ. 5)Σελ. 261
2. Μη επιβολή ή μείωση των προστίμων σε υποθέσεις μυστικών οριζόντιων συμπράξεων (καρτέλ) λόγω υπαγωγής μιας επιχείρησης σε «πρόγραμμα επιείκειας»Σελ. 262
2.1. Το «πρόγραμμα επιείκειας» του 2006Σελ. 262
2.1.1. Πλήρης απαλλαγή από το πρόστιμοΣελ. 266
2.1.1.1. Οι προϋποθέσεις για την πλήρη απαλλαγή από το πρόστιμο (σημ. 8-13 της Ανακοίνωσης Επιείκειας)Σελ. 266
2.1.1.2. Ως προς τις συνέπειες της πλήρους απαλλαγής μιας επιχείρησης από το πρόστιμο λόγω υπαγωγής της σε πρόγραμμα επιείκειας σε επίπεδο άσκησης αστικών αξιώσεων αποζημίωσης εναντίον της βάσει της οδηγίας 2014/104 για τις αγωγές αποζημίωσης (άρθρο 11 παρ. 4-6 της οδηγίας)Σελ. 268
2.1.2. Μείωση του προστίμουΣελ. 270
2.1.3. ΔιαδικασίαΣελ. 271
2.2. Ιδιαιτερότητες ως προς τη διαχείριση και τη δυνατότητα χρήσης των αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιείκειαςΣελ. 271
2.2.1. Οι σχετικές αναφορές στις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Σελ. 271
2.2.2. Η σχετική νομολογία του ΔΕΕ (αποφάσεις Pfleiderer και Donau Chemie)Σελ. 273
2.2.2.1. Η απόφαση PfleidererΣελ. 273
2.2.2.2. Η απόφαση Donau ChemieΣελ. 274
2.2.3. Οι προταθείσες ρυθμίσεις στην από 11.6.2013 πρόταση οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης και το ζήτημα του συμβατού τους με τη σχετική νομολογία του ΔΕΕΣελ. 276
2.2.4. Οι τελικές ρυθμίσεις του συμβιβαστικού κειμένου της οδηγίας 2014/104Σελ. 279
2.2.5. Ως προς την έκταση εφαρμογής του γενικού κανονισμού 1049/2001 (κανονισμός διαφάνειας)Σελ. 282
3. Η συνεργασία στο πλαίσιο διαδικασίας διευθέτησης διαφορών (settlement procedures) σε υποθέσεις οριζόντιων συμπράξεων (καν. 622/2008 της Επιτροπής) ως ειδική ελαφρυντική περίστασηΣελ. 283
3.1. Ο κανονισμός 622/2008 και η σχετική Ανακοίνωση της ΕπιτροπήςΣελ. 283
3.2. Ως προς τη διαχείριση και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαδικασίας διευθέτησης διαφορώνΣελ. 284
4. Μείωση του προστίμου λόγω υπερβολικής διάρκειας της διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της ΕπιτροπήςΣελ. 286
5. Μείωση του προστίμου μέσω συνυπολογισμού του προστίμου που επιβλήθηκε από αρχή ανταγωνισμού κράτους-μέλους βάσει του εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού για την ίδια παραβατική συμπεριφορά (αρχή της επιείκειας - νομολογία Walt Wilhelm)Σελ. 287
6. Δυνατότητα συνεκτίμησης της αποζημίωσης που καταβλήθηκε ως αποτέλεσμα συναινετικού διακανονισμού (συμβιβασμού) βάσει του άρθρου 18 της οδηγίας 2014/104/ΕΕ για τις αγωγές αποζημίωσης ως ελαφρυντικής περίστασης κατά την επιμέτρηση του (διοικητικού) προστίμου που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣελ. 289
7. Εφαρμογή της αρχής ne bis in idemΣελ. 290
7.1. Έννοια και έκταση εφαρμογής της αρχήςΣελ. 290
7.1.1. ΓενικάΣελ. 290
7.1.2. Έκταση εφαρμογής της αρχής ne bis in idem βάσει της ΕΣΔΑ και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕΣελ. 293
7.1.3. Το ζήτημα της εφαρμογής της αρχής ne bis in idem υπό το κράτος των καν. 17/62 και 1/2003Σελ. 297
7.2. Η διαμόρφωση της εφαρμογής της αρχής ne bis in idem υπό το κράτος του κανονισμού 1/2003 (περιπτωσιολογία)Σελ. 301
7.2.1. Ως προς τη σχέση μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών κατά την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕΣελ. 301
7.2.1.1. Όσον αφορά τη δίωξη (κίνηση της διαδικασίας)Σελ. 302
7.2.1.1.1. Δίωξη (κίνηση διαδικασίας) από την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣελ. 302
7.2.1.1.2. Δίωξη (κίνηση της διαδικασίας) από εθνική αρχή ανταγωνισμούΣελ. 302
7.2.1.2. Όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων για παράβαση του άρθρου 101 ή/και του άρθρου 102 ΣΛΕΕΣελ. 302
7.2.2. Ως προς τη σχέση μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών κατά την εφαρμογή αντίστοιχα των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τα εθνικά δικαστήριαΣελ. 305
7.2.2.1. Όσον αφορά τη δίωξη (κίνηση της διαδικασίας)Σελ. 305
7.2.2.1.1. Δίωξη (κίνηση της διαδικασίας) από την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣελ. 305
7.2.2.1.2. Δίωξη (κίνηση της διαδικασίας) από εθνική αρχή ανταγωνισμούΣελ. 305
7.2.2.2. Όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων για παράβαση αντίστοιχα του άρθρου 101 ή/και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ αφενός και των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων αφετέρουΣελ. 306
7.2.3. Ως της την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem στη σχέση μεταξύ των εθνικών αρχών ανταγωνισμού κατά την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕΣελ. 308
7.2.3.1. Ως προς τη δίωξη (κίνηση της διαδικασίας) Σελ. 308
7.2.3.2. Ως προς την επιβολή κυρώσεωνΣελ. 308
7.2.4. Ως προς την (μη) εφαρμογή της αρχής ne bis in idem σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων από αρχές ανταγωνισμού τρίτων χωρώνΣελ. 310
Άρθρο 24 - Χρηματικές ποινέςΣελ. 312
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII (άρθρα 25-26)  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 25-26Σελ. 315
ΙΙ. Οι επιμέρους ρυθμίσεις των άρθρων 25-26 
Άρθρο 25 - Παραγραφή (των εξουσιών της Επιτροπής) για την επιβολή κυρώσεωνΣελ. 316
Άρθρο 26 - Παραγραφή της εκτέλεσης των ποινών (Παραγραφή της εκτέλεσης των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις)Σελ. 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII (άρθρα 27-28)  
ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 27-28Σελ. 324
ΙΙ. Οι επιμέρους ρυθμίσεις των άρθρων 27-28 
Άρθρο 27 - Ακρόαση των μερών, των καταγγελλόντων και των λοιπών τρίτων ενδιαφερομένωνΣελ. 326
1. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 27 του καν. 1/2003Σελ. 327
2. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις για την πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσηςΣελ. 330
2.1. ΓενικάΣελ. 330
2.1.1. Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του καν. 1/2003Σελ. 330
2.1.2. Η πρόσβαση στο φάκελο βάσει του γενικού κανονισμού 1049/2001 (κανονισμός διαφάνειας) και η σχέση του τελευταίου με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις των κανονισμών 1/2003 και 773/2004 και της οδηγίας 2014/104 για τις αγωγές αποζημίωσηςΣελ. 332
2.1.2.1. ΓενικάΣελ. 332
2.1.2.2. Η σχετική με τον καν. 1049/2001 πρόσφατη ενωσιακή νομολογίαΣελ. 333
2.1.2.3. Η σημασία της ανωτέρω ενωσιακής νομολογίας σχετικά με τον καν. 1049/2001 για την ερμηνεία ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2014/104 για τις αγωγές αποζημίωσης και του προταθέντος τροποποιητικού κανονισμού του καν. 773/2004 της ΕπιτροπήςΣελ. 337
2.2. Προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου και των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήραΣελ. 339
2.3. Ποιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελοΣελ. 340
2.4. Περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση των στοιχείων που λαμβάνονται μέσω πρόσβασης στον φάκελοΣελ. 341
2.4.1. Οι ρυθμίσεις του καν. 773/2004 και οι σχετικές Ανακοινώσεις της ΕπιτροπήςΣελ. 341
2.4.2. Οι προβλέψεις της από 11.6.2013 πρότασης οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης, όπως διαμορφώθηκαν στην οδηγία 2014/104Σελ. 343
2.4.3. Η προαναγγελθείσα από την Επιτροπή τροποποίηση των κανόνων για την πρόσβαση στον φάκελο και τη χρήση των εγγράφων που λαμβάνονται από αυτόν μετά την έκδοση της οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης και η πρόσφατη πρόσκληση για δημόσια διαβούλευσηΣελ. 345
3. Η προφορική ακρόαση ενώπιον του συμβούλου ακροάσεων (άρθρα 11-14 του καν. 773/2004)Σελ. 346
3.1. Προφορική ακρόαση των αποδεκτών της έκθεσης αιτιάσεωνΣελ. 346
3.2. Κλήση άλλων προσώπων σε προφορική ακρόασηΣελ. 347
Άρθρο 28 - Επαγγελματικό απόρρητοΣελ. 349
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
Άρθρο 29 - Ατομική ανάκλησηΣελ. 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 30 - Δημοσίευση των αποφάσεωνΣελ. 358
Άρθρο 31 - Έλεγχος από το Δικαστήριο Σελ. 360
Άρθρο 32 - ΕξαιρέσειςΣελ. 371
Άρθρο 33 - Εκτελεστικές διατάξειςΣελ. 372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ (άρθρα 34-45)  
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 34 - Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 374
Άρθρο 35 - Ορισμός των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελώνΣελ. 375
Άρθρα 36-42 - Τροποποίηση άλλων κανονισμών 
Άρθρο 36 - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68Σελ. 378
Άρθρο 37 - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2988/74Σελ. 378
Άρθρο 38 - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86Σελ. 379
Άρθρο 39 - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87Σελ. 380
Άρθρο 40 - Τροποποίηση των κανονισμών αριθ. 19/65/ΕΟΚ, (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 1534/91Σελ. 380
Άρθρο 41 - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87Σελ. 381
Άρθρο 42 - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 479/92Σελ. 381
Κοινές παρατηρήσεις στα άρθρα 36-42Σελ. 381
Άρθρο 43 - Κατάργηση των κανονισμών 17/62 και 141/62Σελ. 383
Άρθρο 44 - Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 1/2003Σελ. 385
Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύοςΣελ. 387
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I-XIII 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1/2003Σελ. 391
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 773/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (κωδικοποιημένη έκδοση)Σελ. 398
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 622/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 30ής Ιουνίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004, της Επιτροπής σχετικά με τη διεξαγωγή των διαδικασιών διευθέτησης διαφορών σε υποθέσεις συμπράξεωνΣελ. 408
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών ανταγωνισμού (2004/C 101/03)Σελ. 412
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ κατά την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ (2004/C 101/04)Σελ. 425
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί χειρισμού των καταγγελιών από την Επιτροπή βάσει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ (2004/C 101/05)Σελ. 437
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την ανεπίσημη καθοδήγηση ως προς καινοφανή ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ σε μεμονωμένες περιπτώσεις (επιστολές καθοδήγησης) (2004/C 101/06)Σελ. 452
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια του επηρεασμού του εμπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07) Σελ. 456
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης (2004/C 101/08)Σελ. 475
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X  
Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται κατʼ εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 σημείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (2006/C 210/02)Σελ. 500
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη μη επιβολή και τη μείωση των προστίμων σε υποθέσεις συμπράξεων (καρτέλ) (2006/C 298/11)Σελ. 505
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την διεξαγωγή διαδικασιών διευθέτησης διαφορών εν όψει της έκδοσης αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 7 και του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου σε περιπτώσεις συμπράξεων (2008/C 167/01) Σελ. 512
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII  
ΟΔΗΓΙΑ 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 520
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Α. ΕλληνικήΣελ. 539
Β. ΞενόγλωσσηΣελ. 550
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 561
 
Back to Top