ΟΙ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ


Από την συνδιαλλαγή, επιστροφή στην εξυγίανση

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 9.95€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 27,00 € Ειδική Τιμή 22,95 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14389
Μιχαλόπουλος Γ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η παρούσα μελέτη συνιστά την πρώτη μονογραφική πραγμάτευση του νέου δικαίου που αφορά στις προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας (δηλ. της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και της προπτωχευτικής ειδικής εκκαθάρισης επιχειρήσεων εν λειτουργία), που περιλαμβάνονται στον πτωχευτικό κώδικα. Πρόκειται για μια πρώτη απόπειρα προσέγγισης των ρυθμίσεων που περιέχονται στα νέα άρθρα 99 έως και 106ια (Ν 4013/2011 και 4072/2012), οι οποίες αντικατέστησαν τις ρυθμίσεις των παλαιών άρθρων 99 έως και 106 της προϊσχύσασας, επίσης προπτωχευτικής διαδικασίας συνδιαλλαγής του πτωχευτικού κώδικα (Ν 3588/2007). Κατά το στάδιο αυτό (Απρίλιος 2013) οι καινούργιες ρυθμίσεις στον πτωχευτικό κώδικα ευρίσκονται σε ακατέργαστη σχεδόν μορφή, υπό την έννοια ότι δεν έχουν ακόμη λειανθεί με περαιτέρω θεωρητική επεξεργασία ειδικότερων ζητημάτων εφαρμογής τους, που είναι πολύ πιθανόν ότι θα αναδειχθούν στην πράξη και μάλιστα σε περιβάλλον εμμένουσας οικονομικής κρίσης -ιδίως όμως διότι δεν έχουν ακόμη τύχει επαρκούς, και άρα συμπερασματικής, νομολογιακής επεξεργασίας.

Ι. Η επαναφορά της πρόληψης υπό τον αστερισμό της εξυγίανσης  
Α. Η υπεραξία της πρόληψης: ο προπτωχευτικός χαρακτήρας των διαδικασιών 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1
2. Η νομοθετική επιδότηση των προπτωχευτικών διαδικασιών στο συγκριτικό δίκαιο 
α. Γενική παρατήρησηΣελ. 3
β. Γαλλικό δίκαιοΣελ. 3
γ. Ιταλικό δίκαιοΣελ. 7
δ. Αγγλοσαξονικά δίκαια Σελ. 10
ε. Γερμανικό δίκαιοΣελ. 11
στ. 'Αλλα δίκαιαΣελ. 12
ζ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 15
Β. Οι πρόγονοι των προπτωχευτικών διαδικασιών αφερεγγυότητας του ΠτΚ 
1. Συνοπτική περιήγηση στο πριν από την έλευση του ΠτΚ δίκαιο της εξυγίανσηςΣελ. 15
α. Ο προληπτικός συμβιβασμόςΣελ. 16
β. Η υπαγωγή εταιριών υπό την διοίκηση και διαχείριση των πιστωτώνΣελ. 17
γ. Ο οργανισμός οικονομικής ανασυγκρότησης επιχειρήσεωνΣελ. 19
δ. Οι συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησηςΣελ. 21
ε. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 23
2. Οι μετά την έλευση του ΠτΚ προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότηταςΣελ. 25
Γ. Το ισχύον δίκαιο των προπτωχευτικών διαδικασιών 
1. Από την συνδιαλλαγή, επιστροφή στην εξυγίανσηΣελ. 25
2. Οι θεματικοί άξονες Σελ. 28
3. Το νομοθετικό κείμενο: άρθρα 99 έως και 106ια ΠτΚΣελ. 29
ΙΙ. Ο σκοπός της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και οι προϋποθέσεις υπαγωγής  
Α. Η στοίχιση του σκοπού της εξυγίανσης προς τον σκοπό της πτώχευσηςΣελ. 47
Β. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής του οφειλέτη στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
1. Οι υποκειμενικές προϋποθέσεις: η ικανότητα υπαγωγής του οφειλέτη σε εξυγίανση 
α. Η σύμπτωση της ικανότητας υπαγωγής του οφειλέτη σε εξυγίανση με την πτωχευτική ικανότηταΣελ. 51
β. Οι προοπτικές βιωσιμότητας της επιχείρησης Σελ. 52
2. Οι αντικειμενικές προϋποθέσεις: η περιέλευση του οφειλέτη σε κατάσταση αφερεγγυότητας 
α. Περιέλευση του οφειλέτη σε κατάσταση παρούσας ή επαπειλούμενης γενικής αδυναμίας πληρωμών Σελ. 55
β. Περιέλευση του οφειλέτη σε κατάσταση παύσης πληρωμώνΣελ. 58
3. Οι χρονικές προϋποθέσεις για την εκ νέου υπαγωγή του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσηςΣελ. 59
Γ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις: η διάχυση των ορίων μεταξύ της πρόληψης (εξυγίανσης) και της θεραπείας (πτώχευσης) 
1. Ο κανόνας: η περιέλευση του οφειλέτη σε κατάσταση παύσης πληρωμών ως προϋπόθεση αποκλειστικής υπαγωγής του στην πτωχευτική διαδικασίαΣελ. 61
2. Η ανατροπή του κανόνα: η υπαγωγή του περιελθόντος σε κατάσταση παύσης πληρωμών οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Σελ. 61
3. Η σχετικοποίηση του εύρους της δογματικής ανατροπήςΣελ. 65
ΙΙΙ. Οι δύο εκδοχές της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και οι παραλλαγές τους  
Α. Η τυπική (δικαστική) και η άτυπη (εξωδικαστική) εκδοχή της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσηςΣελ. 69
Β. Οι παραλλαγές της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης 
1. Παραλλαγές σε αναφορά προς το εύρος της ισχύος της εξυγιαντικής συμφωνίας: συμφωνία εξυγίανσης με ή χωρίς δικαστική επικύρωσηΣελ. 73
2. Παραλλαγές σε αναφορά προς τον διορισμό των οργάνων της διαδικασίας 
α. Εισαγωγική παρατήρησηΣελ. 74
β. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης με ή χωρίς διορισμό μεσολαβητήΣελ. 74
γ. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης με ή χωρίς διορισμό ειδικού εντολοδόχουΣελ. 77
δ. Η υποχρεωτική εμπλοκή εμπειρογνώμοναΣελ. 78
3. Παραλλαγές σε αναφορά προς την οργάνωση της διαδικασίας αποδοχής της εξυγιαντικής συμφωνίας: προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης με ή χωρίς σύγκληση συνέλευσης των πιστωτώνΣελ. 81
4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις: η διακριτικότητα της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης 
α. Η επαναφορά στο πρότυπο της συμφωνίας πιστωτών και επιχείρησης των άρθρων 44 και 45 ν. 1892/1990: ο προαιρετικός ορισμός επιτρόπου και η «κατευθείαν» επικύρωση της συμφωνίας Σελ. 84
β. Η αυξημένη διακριτικότητα στην γαλλική ρύθμιση της conciliation: η διάκριση μεταξύ του accord constat? και του accord homologu?Σελ. 85
IV. Η πλοκή της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης  
Α. Το άνοιγμα της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης 
1. Η υποβολή της αίτησης ανοίγματος της διαδικασίας 
α. Υποβολή της αίτησης προηγούμενη της τυχόν περιέλευσης του οφειλέτη σε παύση πληρωμών.Σελ. 89
β. Υποβολή της αίτησης επόμενη της περιέλευσης του οφειλέτη σε παύση πληρωμώνΣελ. 91
2. Η έκδοση της δικαστικής απόφασηςΣελ. 91
Β. Δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρωνΣελ. 94
Γ. Η σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης 
1. Η προθεσμία σύναψης της συμφωνίαςΣελ. 104
2. Η διευκόλυνση της σύναψης της συμφωνίας 
α. Η διεξαγωγή των διαπραγματεύσεωνΣελ. 105
β. Η σύμπραξη μετόχων, εταίρων και τρίτωνΣελ. 107
γ. Η συμμετοχή του δημοσίουΣελ. 111
δ. Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ευόδωση της εξυγιαντικής συμφωνίας 
1) Η μη εφαρμογή αποτρεπτικών για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή της επιχείρησης του οφειλέτη διατάξεωνΣελ. 111
2) Η συνέχιση εκκρεμών συμβατικών σχέσεων και η διατήρηση των διοικητικών αδειώνΣελ. 112
3. Ο τύπος και η υπογραφή της συμφωνίαςΣελ. 113
4. Η διάρκεια της συμφωνίαςΣελ. 113
Δ. Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης 
1. ΓενικώςΣελ. 114
2. Η ενδεικτική απαρίθμηση του άρθρου 106ε ΠτΚΣελ. 116
3. Η διασφάλιση της χρηματοδότησης της εξυγίανσης 
α. Η εξαίρεση τελεσθεισών στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης πράξεων από πτωχευτική ανάκληση Σελ. 123
β. Η προνομιακή ικανοποίηση της χρηματοδότησηςΣελ. 124
Ε. Η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης 
1. Η υποβολή της αίτησης επικύρωσηςΣελ. 126
2. Η επικυρωτική δικαστική απόφαση και τα αποτελέσματά της 
α. ΓενικώςΣελ. 128
β. Οι προϋποθέσεις επικύρωσης της συμφωνίας 
1) Οι θετικές προϋποθέσειςΣελ. 130
2) Οι αρνητικές προϋποθέσειςΣελ. 130
3) Η πρώτη νομολογία: η άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης δυνάμει της ΠΠρΑθ 539/2012Σελ. 131
γ. Δυνατότητες διάσωσης της συμφωνίαςΣελ. 133
δ. Τα αποτελέσματα της επικύρωσηςΣελ. 133
ΣΤ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
1. Η επάνοδος της εξυγίανσης στην λογική της συλλογικής διαδικασίαςΣελ. 135
2. Η δημοτικότητα της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσηςΣελ. 138
V. H προπτωχευτική διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης επιχειρήσεων εν λειτουργία  
A. Γενικές παρατηρήσεις: η ολική επαναφορά της ειδικής εκκαθάρισηςΣελ. 141
B. Τα υπαγόμενα πρόσωπα και οι προϋποθέσεις υπαγωγήςΣελ. 144
Γ. Υποβολή της αίτησης και η επ' αυτής απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίουΣελ. 145
Δ. Τα όργανα και η πλοκή της διαδικασίας 
1. ΓενικώςΣελ. 148
2. Συνοπτικώς, οι διαδικαστικές ενέργειες του εκκαθαριστήΣελ. 149
3. Οι εξουσίες του εισηγητή δικαστήΣελ. 151
VI. Τελικές συνθετικές εκτιμήσειςΣελ. 153
VΙI. Βιβλιογραφία  
Α. ΕλληνικήΣελ. 165
Β. ΑλλοδαπήΣελ. 167
Back to Top