ΠΕΡΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

Μαρίνες - Αγκυροβόλια - Τουριστικά - Αλιευτικά καταφύγια

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16028

Το παρόν σύγγραμμα με τίτλο «Περί Λιμένων» αποτελεί το τρίτο της σειράς αυτής και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομοτεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τους λιμένες. Αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων όσων εμπλέκονται στη δημόσια διοίκηση είτε από την πλευρά του διοικητικού οργάνου είτε από την πλευρά του διοικουμένου ότι υπάρχει μια πληθώρα θεμάτων, των οποίων η αποτελεσματική κι επωφελής για όλους αντιμετώπιση προϋποθέτει βαθιά γνώση πολλών διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όχι μόνο νομικών, αλλά και τεχνικών. Είναι επίσης γνωστό ότι ούτε στους νομικούς παρέχονται οι γνώσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη θέσπιση και εφαρμογή των κανόνων (δημοσίου) δικαίου ούτε οι τεχνικοί έχουν νομική εκπαίδευση τέτοια, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν χωρίς άλλη αρωγή τις νομικές πλευρές των υποθέσεων που καλούνται να επιλύσουν.

Το αποτέλεσμα είναι είτε να προτείνονται λύσεις ορθές νομικά, αλλά ανεφάρμοστες τεχνικά είτε να προτείνονται τεχνικές λύσεις που προσκρούουν σε δικαιικούς κανόνες. Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη πιο έντονο κατά την άσκηση των καθηκόντων των διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι καλούνται πολλές φορές να αντιμετωπίσουν νομικά και τεχνικά περίπλοκες υποθέσεις, χωρίς να τους έχει παρασχεθεί η αντίστοιχη εκπαίδευση και υποστήριξη, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εκτέλεση του διοικητικού έργου. Η πλέον αποτελεσματική λύση σε αυτό το χρονίζον πρόβλημα είναι η δημιουργία μιας κοινής συναντίληψης μεταξύ του νομικού και του τεχνικού κόσμου, η δημιουργία με άλλα λόγια μιας κοινής κιβωτού νομικών και τεχνικών γνώσεων, ώστε η κάθε πλευρά να μπορεί να συλλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις μιας διοικητικής υπόθεσης και να την επιλύει άμεσα και αποτελεσματικά. Η σειρά αυτή δημιουργήθηκε ακριβώς με αυτό τον σκοπό: Προσεγγίζει μία σειρά θεμάτων με μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά του νομικού όσο και από την πλευρά του τεχνικού - μηχανικού.

Με τη μέθοδο αυτή αφενός εκτίθενται και αναλύονται οι νομικές έννοιες και οι δικαιικοί κανόνες που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να προλαμβάνεται κατά το δυνατόν άγνοιά τους ή εσφαλμένη ερμηνεία - εφαρμογή τους, αφ΄ ετέρου παρατίθεται η εφαρμογή των κανόνων αυτών στην πράξη πλέον και η προσέγγισή τους από τεχνικής - μηχανικής σκοπιάς, ώστε να καθίσταται σαφές ποιες είναι οι συνέπειες της μίας ή της άλλης νομικής λύσης που επιλέγονται και κατά πόσον είναι εφαρμόσιμες στην πράξη.

Στο παρόν έργο επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή του μεγάλου πλήθους των διατάξεων και των νομοθετημάτων που αφορούν τους λιμένες στην Ελλάδα καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτούς. Η ταυτόχρονη κάλυψη του θέματος τόσο από τεχνικής και διοικητικής όσο και από νομικής σκοπιάς αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του συγγράμματος, καθώς -όπως συμβαίνει άλλωστε σε πληθώρα θεμάτων- θεωρούμε ότι είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των τριών αυτών προσεγγίσεων.

Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη συγγραφή ήταν η σε βάθος παρουσίαση των ορισμών, των διοικητικών διαδικασιών, των επιτρεπόμενων χρήσεων, έργων και κατασκευών με σαφή τρόπο, ώστε τόσο οι Μηχανικοί, οι Δικηγόροι, η Διοίκηση όσο και οι πολίτες να μπορούν εξ ίσου να επωφεληθούν. Για τον λόγο αυτό, απορρίφθηκε η ιδέα της κατ΄ άρθρο ερμηνείας των σχετικών νόμων, αλλ΄ αντίθετα, προκειμένου να υπηρετηθεί ευχερέστερα ο παραπάνω σκοπός, προτιμήθηκε η μέθοδος της ερμηνείας όλων των κρίσιμων εννοιών που αφορούν τους λιμένες, ιδίως υπό το φως της πλούσιας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση κάθε έργου, κατασκευής ή διαδικασίας σε αυτούς, ώστε να μπορεί τόσο ο εξειδικευμένος στο αντικείμενο, όσο και ο για πρώτη φορά αντιμέτωπος με αυτό, να πλοηγηθεί με άνεση στο βιβλίο αυτό και να αναζητήσει με ευχέρεια τις απαντήσεις στα ζητήματα που τον απασχολούν. Ελπίζουμε ότι η προσπάθεια αυτή θα φανεί χρήσιμη και θ΄ αποτελέσει εφαλτήριο στην ευρύτερη κατανόηση των ζητημάτων αυτών από τον τεχνικό και το νομικό κόσμο.

Πρόλογος Σελ. 7
Σχετικά με τους συγγραφείς Σελ. 9
Ευχαριστίες Σελ. 10
1. Εισαγωγή Σελ. 19
2. Βασικές έννοιες Σελ. 23
2.1. Αιγιαλός Σελ. 23
2.2. Παραλία Σελ. 24
2.3. Παλαιός αιγιαλός Σελ. 25
2.4. Λιμένες Σελ. 26
2.5. Τουριστικοί λιμένες Σελ. 26
2.6. Λιμενικά έργα Σελ. 27
2.7. Ζώνη λιμένα Σελ. 28
2.8. Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα Σελ. 28
3. Κατηγορίες λιμένων Σελ. 29
3.1. Κατάταξη ανάλογα με τη σημασία τους Σελ. 29
3.2. Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τη χρήση Σελ. 31
3.2.1. Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες Σελ. 32
3.2.2. Τουριστικοί λιμένες Σελ. 33
3.2.3. Ιχθυόσκαλες Σελ. 35
3.2.4. Λιμένες βιομηχανικού χαρακτήρα Σελ. 37
3.2.5. Λιμένες εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων Σελ. 38
4. Διοικητικά όργανα εποπτείας και ελέγχου Σελ. 39
4.1. Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) Σελ. 39
4.1.1. Σύσταση - στόχοι Σελ. 39
4.1.2. Σύνθεση Σελ. 40
4.1.3. Συνεδρίαση – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων Σελ. 43
4.1.4. Προϋπολογισμός - Πόροι Σελ. 45
4.1.5. Αρμοδιότητες Σελ. 47
4.1.5.1. Κανονιστικές αρμοδιότητες Σελ. 47
4.1.5.2. Ρυθμιστικές αρμοδιότητες Σελ. 48
4.1.5.3. Συμβουλευτικές αρμοδιότητες Σελ. 48
4.1.5.4. Προσωρινά μέτρα Σελ. 50
4.1.6. Προσφυγές εναντίον πράξεων της ΡΑΛ Σελ. 50
4.2. Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ) Σελ. 51
4.2.1. Διάρθρωση Σελ. 52
4.2.2. Αρμοδιότητες Σελ. 53
4.2.2.1. Πλοηγική Υπηρεσία Σελ. 53
4.2.2.2. Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής Σελ. 54
4.2.2.3. Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών Σελ. 55
4.2.2.4. Διεύθυνση Οργάνωσης - Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων Σελ. 57
4.3. Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ) Σελ. 58
4.3.1. Σύσταση Σελ. 58
4.3.1.1. Συμβούλιο Διοίκησης Σελ. 59
4.3.1.2. Διοικητής Σελ. 61
4.3.2. Αρμοδιότητες Σελ. 61
4.3.3. Περιφερειακά γραφεία ΔΑΛ – ΔΑΛ Πειραιά Σελ. 63
4.3.4. Προσφυγές εναντίον πράξεων της ΔΑΛ Σελ. 64
4.4. Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) Σελ. 65
4.4.1. Σύσταση Σελ. 65
4.4.2. Αρμοδιότητες Σελ. 68
4.4.3. Λειτουργία Σελ. 70
4.4.3.1. Συνεδρίαση της Επιτροπής Σελ. 71
4.4.3.2. Σύγκληση της Επιτροπής Σελ. 71
4.4.3.3. Εκπροσώπηση της Επιτροπής Σελ. 71
4.4.3.4. Διαβίβαση προτάσεων και δικαιολογητικών στην Επιτροπή Σελ. 72
4.4.3.5. Εισαγωγή θεμάτων στην Επιτροπή Σελ. 72
4.4.3.6. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Σελ. 73
4.5. Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων (ΕΤΛ) Σελ. 75
4.5.1. Σύσταση Σελ. 75
4.5.2. Αποφάσεις Σελ. 79
4.5.3. Αρμοδιότητες Σελ. 79
5. Φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης Σελ. 83
5.1. Γενικά Σελ. 83
5.2. Οργανισμοί Λιμένα Α.Ε. Σελ. 83
5.3. Λιμενικά Ταμεία Σελ. 93
5.3.1. Λιμενική Επιτροπή Σελ. 93
5.3.2. Εποπτεία Σελ. 96
5.4. Δημοτικά ή Περιφερειακά Λιμενικά Ταμεία Σελ. 96
5.4.1. Σύσταση Σελ. 96
5.4.2. Διοικητικά Συμβούλια Σελ. 100
5.4.3. Στελέχωση - προσωπικό Σελ. 103
5.5. Φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα Σελ. 104
6. Χωροθέτηση λιμένων (πλην τουριστικών) Σελ. 105
6.1. Ζώνη λιμένα Σελ. 106
6.1.1. Περιορισμοί οριοθέτησης ζώνη λιμένα Σελ. 106
6.1.2. Χερσαία ζώνη Σελ. 107
6.1.3. Θαλάσσια ζώνη λιμένα Σελ. 109
6.1.4. Καθορισμός Σελ. 113
6.1.4.1. Απόφαση Λιμενικού Ταμείου ή Λιμενικής Επιτροπής Σελ. 115
6.1.4.2. Προδιαγραφές τοπογραφικού διαγράμματος Σελ. 116
6.1.5. Συνέπειες καθορισμού ζώνης – ιδιοκτησιακό καθεστώς Σελ. 118
6.1.6. Τροποποίηση ζώνης λιμένα Σελ. 119
6.2. Εξομοίωση Σελ. 120
6.2.1. Έννοια Σελ. 120
6.2.2. Εξομοιούμενοι χώροι Σελ. 121
6.2.3. Διαδικασία καθορισμού Σελ. 122
6.2.3.1. Απόφαση Λιμενικού Ταμείου ή Λιμενικής Επιτροπής Σελ. 123
6.2.3.2. Προδιαγραφές τοπογραφικού εξομοίωσης Σελ. 124
6.3. Προσχώσεις στη ζώνη λιμένα Σελ. 126
7. Έργα και κατασκευές στη ζώνη λιμένα Σελ. 127
7.1. Γενικές αρχές εκτέλεσης έργων Σελ. 127
7.1.1. Βασικές προϋποθέσεις Σελ. 127
7.1.2. Περιβαλλοντική αδειοδότηση Σελ. 130
7.1.2.1. Γενική διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης Σελ. 130
7.1.2.2. Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις Σελ. 130
7.1.3. Άδεια εκτέλεσης έργων Σελ. 139
7.1.3.1. Γενικές διατάξεις αδειοδότησης εκτέλεσης έργων Σελ. 139
7.1.3.2. Επισκευές, συντήρηση, επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα Σελ. 140
7.2. Χρήση από το Δημόσιο Σελ. 142
7.3. Προγραμματικές συμβάσεις Σελ. 142
7.4. Παραχώρηση χώρων ζώνης λιμένα Σελ. 144
7.4.1. Χώροι προς παραχώρηση Σελ. 147
7.4.2. Φορείς παραχώρησης Σελ. 148
7.4.3. Παραχώρηση απλής χρήσης μέχρι 3 έτη Σελ. 151
7.4.4. Παραχώρηση απλής χρήσης άνω των 3 ετών Σελ. 157
7.4.5. Παραχώρηση χρήσης με κατασκευή έργων Σελ. 158
7.5. Γενικό προγραμματικό σχέδιο (Master plan) Σελ. 160
7.5.1. Περιεχόμενα Α’ Σταδίου Σελ. 160
7.5.2. Περιεχόμενα Β’ Σταδίου Σελ. 166
7.5.3. Έγκριση master plan Σελ. 172
7.6. Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ)) Σελ. 172
7.6.1. Περιεχόμενα Α’ Σταδίου Σελ. 172
7.6.2. Περιεχόμενα Β’ Σταδίου Σελ. 175
7.6.3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΑΛ Σελ. 178
7.7. Περίφραξη Σελ. 179
8. Τουριστικοί λιμένες Σελ. 181
8.1. Ζώνη τουριστικού λιμένα Σελ. 182
8.1.1. Χερσαία τουριστική ζώνη Σελ. 182
8.1.2. Θαλάσσια ζώνη τουριστικού λιμένα Σελ. 183
8.2. Χωροθέτηση μαρίνας Σελ. 184
8.2.1. Απαιτήσεις Σελ. 185
8.2.2. Διαδικασία Σελ. 185
8.2.3. Δικαιολογητικά για γνωμοδότηση ΕΤΛ Σελ. 186
8.2.4. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Σελ. 188
8.2.4.1. Γνωμοδοτήσεις φορέων - διαβούλευση Σελ. 188
8.2.4.2. Φορείς που γνωμοδοτούν σε έργα κατηγορίας Α1 Σελ. 189
8.2.4.3. Φορείς που γνωμοδοτούν σε έργα κατηγορίας Α2 Σελ. 192
8.2.4.4. Αξιολόγηση γνωμοδοτήσεων και διαβούλευσης Σελ. 194
8.2.5. Απόφαση χωροθέτησης Σελ. 194
8.2.6. Απόφαση χωροθέτησης με προεδρικό διάταγμα Σελ. 196
8.2.6.1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Σελ. 196
8.2.6.2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Σελ. 200
8.2.6.3. Προεδρικό διάταγμα γενικού σχεδιασμού Σελ. 202
8.2.6.4. Τροποποίηση γενικού σχεδιασμού μαρίνας Σελ. 203
8.2.6.5. Δεύτερο στάδιο χωροθέτησης Σελ. 203
8.2.7. Εκμετάλλευση μαρίνας Σελ. 204
8.2.7.1. Διαγωνισμός παραχώρησης Σελ. 204
8.2.7.2. Σύμβαση παραχώρησης Σελ. 205
8.2.7.3. Κατασκευή έργων μαρίνας Σελ. 206
8.2.7.4. Άδεια λειτουργίας μαρίνας Σελ. 207
8.2.7.5. Συντήρηση έργων Σελ. 209
8.3. Χωροθέτηση καταφυγίου Σελ. 210
8.3.1. Απαιτήσεις Σελ. 210
8.3.2. Διαδικασία Σελ. 211
8.3.3. Δικαιολογητικά για γνωμοδότηση ΕΤΛ Σελ. 211
8.3.4. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Σελ. 212
8.3.5. Απόφαση χωροθέτησης Σελ. 212
8.3.6. Εκμετάλλευση καταφυγίου Σελ. 213
8.3.6.1. Χωροθέτηση με πρωτοβουλία της ΓΓΤ Σελ. 213
8.3.6.2. Χωροθέτηση με πρωτοβουλία οποιουδήποτε τρίτου Σελ. 214
8.3.6.3. Σύμβαση παραχώρησης Σελ. 214
8.3.6.4. Κατασκευή έργων καταφυγίου Σελ. 215
8.3.6.5. Άδεια λειτουργίας καταφυγίου Σελ. 216
8.3.6.6. Συντήρηση έργων Σελ. 216
8.4. Χωροθέτηση αγκυροβολίου Σελ. 217
8.4.1. Απαιτήσεις Σελ. 217
8.4.2. Διαδικασία Σελ. 218
8.4.3. Δικαιολογητικά για γνωμοδότηση ΕΤΛ Σελ. 218
8.4.4. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Σελ. 219
8.4.5. Απόφαση χωροθέτησης Σελ. 219
8.4.6. Εκμετάλλευση αγκυροβολίου Σελ. 220
8.5. Απαλλοτριώσεις Σελ. 220
8.6. Κανονισμός λειτουργίας Σελ. 222
8.6.1. Γενικές διατάξεις Σελ. 222
8.6.2. Γενικός κανονισμός λειτουργίας Σελ. 223
8.6.3. Ειδικός κανονισμός λειτουργίας Σελ. 224
8.6.4. Τιμολόγια ελλιμενισμού Σελ. 225
8.7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις φορέα διαχείρισης Σελ. 227
8.7.1. Παραχώρηση σε τρίτους Σελ. 227
8.7.2. Υποκατάσταση Σελ. 237
8.7.3. Εθνική ανάγκη Σελ. 238
9. Προστασία περιβάλλοντος - Κυρώσεις Σελ. 239
9.1. Προστασία περιβάλλοντος Σελ. 239
9.2. Ταξινόμηση παραβάσεων Σελ. 239
9.2.1. Κατηγορία 1: Μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον Σελ. 240
9.2.2. Κατηγορία 2: Επεμβάσεις εύκολα αναστρέψιμες Σελ. 240
9.2.3. Κατηγορία 3: Επεμβάσεις δύσκολα αναστρέψιμες Σελ. 241
9.2.4. Κατηγορία 4: Επεμβάσεις μη αναστρέψιμες Σελ. 242
9.3. Αρμοδιότητα καταγραφής παραβάσεων Σελ. 242
9.4. Παραβάτες Σελ. 243
9.5. Βεβαίωση παραβάσεων Σελ. 244
9.6. Ύψος χρηματικού προστίμου Σελ. 247
9.6.1. Πρόστιμο ανέγερσης Σελ. 247
9.6.2. Πρόστιμο χρήσης Σελ. 250
9.7. Προσφυγή κατά απόφασης προστίμου ανέγερσης Σελ. 254
9.7.1. Αίτηση θεραπείας – Ιεραρχική προσφυγή Σελ. 254
9.7.2. Δικαστική προσφυγή Σελ. 255
9.8. Προσφυγή κατά απόφασης προστίμου χρήσης Σελ. 256
9.9. Ποινική δίωξη Σελ. 257
9.10. Άρση, απομάκρυνση και κατεδάφιση αυθαιρέτων Σελ. 258
9.11. Κατεδάφιση θαλάσσιων αυθαιρέτων κτισμάτων ή έργων Σελ. 264
9.12. Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων ή έργων Σελ. 267
10. Ασφάλεια λιμένων Σελ. 269
10.1. Νομικό πλαίσιο - ιστορικό Σελ. 269
10.2. Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σελ. 271
10.2.1. Τμήμα Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων Σελ. 271
10.2.2. Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στα Πλοία Σελ. 272
10.2.3. Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και τους Λιμένες Σελ. 273
10.2.4. Τμήμα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Πλοίων σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 Σελ. 274
Back to Top