ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

Αντιρρήσεις - Αμφιβολίες (565 ΚΠΔ)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14602
Αδάμπας Β.
Μαργαρίτης Λ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Με το έργο «Ποινικές αποφάσεις και εκτελεστότητά τους» προσεγγίζεται από τον συγγραφέα μία επιμέρους θεματική του δικαίου εκτελέσεως ποινικών αποφάσεων, ήτοι των αμφιβολιών ή αντιρρήσεων σχετικά με την εκτελεστότητα της αποφάσεως και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής (: άρθρο 565 ΚΠΔ). Πρόκειται για αντικείμενο όχι μόνο θεωρητικά ελκυστικό, αλλά κυρίως πρακτικό, γεγονός που αποδεικνύεται μέσα από τη (σχεδόν) καθημερινή επαφή της νομολογίας με αυτό. Ειδικότερα, η ερμηνευτική προσέγγιση των προβλέψεων του άρθρου 565 ΚΠΔ υπακούει στην ακόλουθη συστηματική πορεία.

Στο πρώτο κεφάλαιο του Γενικού Μέρους ερευνάται: η φύση της διαδικασίας, η έννοια των αμφιβολιών και των αντιρρήσεων, το χρονικοδιαδικαστικό πλαίσιο εντός του οποίου ανακύπτουν, τα αντικειμενικά και υποκειμενικά τους όρια και ο αποκλειστικός ή ενδεικτικός χαρακτήρας των λόγων αναφοράς. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Γενικού Μέρους εξετάζονται τα συναφή δικονομικά ζητήματα της προπαρασκευαστικής και κύριας διαδικασίας, και δη εκείνα: της κλητεύσεως και προσαγωγής του καταδικασμένου, της καθʼ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητας του δικαστηρίου, της συζητήσεως στο ακροατήριο, της εκδόσεως αποφάσεως και του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως εναντίον της. Στο τρίτο κεφάλαιο του Γενικού Μέρους επιχειρείται η συσχέτιση με τις γειτνιάζουσες και κάποτε διασταυρούμενες κατά το περιεχόμενό τους διατάξεις των άρθρων 145, 472, 550, 551 και 564 ΚΠΔ, από την οποία συσχέτιση αναδεικνύονται, με τρόπο ορατό, οι συγκλίσεις και οι ετερότητες.

Στο Ειδικό Μέρος της εργασίας προσεγγίζονται ερμηνευτικά, με σημείο αναφοράς τη θεωρητική και νομολογιακή τους αντιμετώπιση, οι ειδικότερες εκφάνσεις των αμφιβολιών και αντιρρήσεων. Οι επιμέρους θεματικές στο συγκεκριμένο πεδίο αφορούν: τη σύνδεση των αμφιβολιών και των αντιρρήσεων με το τέλος της ποινής, και ειδικότερα τον προσδιορισμό του χρόνου λήξεως της εκτίσεως της στερητικής της ελευθερίας ποινής, το μηχανισμό σχηματισμού συνολικής ποινής, την απόλυση υπό όρους, το θάνατο του καταδικασμένου, τη χάρη, την αμνηστία, την παραγραφή της ποινής, και το χαρακτηρισμό μίας πράξεως ως ανέγκλητης. Επίσης, στον ίδιο χώρο καταβάλλεται προσπάθεια επεξεργασίας προβλημάτων που φέρουν σε επαφή τη διαδικασία του άρθρου 565 ΚΠΔ: με τους θεσμούς της αναστολής εκτελέσεως και της μετατροπής της ποινής, τη δικαστική απέλαση, την προσωρινή κράτηση, το αλλοδαπό δεδικασμένο, τις ρυθμίσεις του άρθρου 25 παρ. 5 του Ν 1882/1990, το μηχανισμό εκτελέσεως της διατάξεως που επιβάλλει χρηματική ποινή και δικαστικά έξοδα, την αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση πολιτικών απαιτήσεων και το σωφρονιστικό δίκαιο.

Το έργο συνοδεύεται από πλούσια βιβλιογραφία, αποτελώντας ένα πρακτικό εγχειρίδιο για το δίκαιο εκτέλεσης των ποινικών αποφάσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣελ. XI
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
1. Οριοθέτηση - Κεντρικές παράμετροι της εργασίας - 
ΜεθοδολογίαΣελ. 1
2. Συστηματική ένταξη της διάταξης στον ΚΠΔ. Η ποινή. 
Το δίκαιο της ποινικής εκτέλεσηςΣελ. 6
3. Ιστορική αναδρομή - Η εξέλιξη της ρύθμισηςΣελ. 17
4. Η «διεθνική» διάσταση των αντιρρήσεωνΣελ. 21
5. Διακλαδική προσέγγιση των «αντιρρήσεων»Σελ. 22
ΓενικάΣελ. 22
5.1. Αντιρρήσεις και πολιτική δίκηΣελ. 23
5.2. Αντιρρήσεις και διοικητική δίκηΣελ. 27
5.3. Αντιρρήσεις και εκκλησιαστική δίκηΣελ. 29
6. Συγκριτικού χαρακτήρα επισημάνσειςΣελ. 29
 
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣΣελ. 35
1. Ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του άρθρου 
565 ΚΠΔ - Γενικό μέροςΣελ. 35
1.1. Φύση της διαδικασίαςΣελ. 35
1.2. Η «αμφιβολία» και η «αντίρρηση»Σελ. 53
1.2.1. Έννοια «αμφιβολίας» και «αντίρρησης»Σελ. 53
1.2.2. Χρονικά-διαδικαστικά πλαίσια εντός των οποίων 
ανακύπτει «αμφιβολία» ή «αντίρρηση»Σελ. 60
1.2.2.1. Η «αμφιβολία» ή η «αντίρρηση» του άρθρου 565 ΚΠΔ 
προϋποθέτουν αμετάκλητη απόφαση;Σελ. 60
1.2.2.2. Το απώτερο «κατά το παρελθόν» σημείο από το οποίο 
μπορεί να ανακύψουν αμφιβολίες ή αντιρρήσειςΣελ. 73
1.2.2.2.α. Η θέση του προβλήματοςΣελ. 73
1.2.2.2.β. Η διαδικασία εκτέλεσηςΣελ. 75
α. Προπαρασκευαστικές αποφάσειςΣελ. 88
β. Αθωωτικές αποφάσεις - Εννοιολογική τους οριοθέτηση - 
Διαδικασία εκτέλεσης - Ανακύπτοντα ζητήματαΣελ. 93
γ. Καταδικαστικές αποφάσεις - Εννοιολογική τους οριοθέτηση - 
Διαδικασία εκτέλεσης - Ανακύπτοντα ζητήματαΣελ. 97
i) Εννοιολογική οριοθέτηση της «καταδικαστικής» απόφασηςΣελ. 97
ii) Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεωνΣελ. 101
(i) Η καταδικαστική απόφαση, με την οποία επιβάλλεται στον 
κατηγορούμενο στερητική της ελευθερίας ποινή, καθίσταται  
εκτελεστή σε χρόνο μεταγενέστερο της δημοσίευσής τηςΣελ. 101
(ii) Η καταδικαστική απόφαση, με την οποία επιβάλλεται 
στον κατηγορούμενο στερητική της ελευθερίας ποινή,  
είναι ήδη εκτελεστή με την απαγγελία τηςΣελ. 105
(iii) Η εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων με τις οποίες 
επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο χρηματική ποινή  
ή πρόστιμοΣελ. 107
(iv) Η εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων με τις οποίες 
επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο παρεπόμενες ποινέςΣελ. 108
(v) H εκτέλεση της διάταξης της απόφασης για τις 
πολιτικές απαιτήσειςΣελ. 109
(vi) Η εκτέλεση της διάταξης για τα δικαστικά έξοδαΣελ. 109
iii) Η έναρξη της έκτισης της ποινήςΣελ. 109
Συμπέρασμα - Η θέση της εργασίαςΣελ. 114
1.2.2.3. Το απώτερο «κατά το μέλλον» σημείοΣελ. 116
1.2.3. Υποκειμενικά όρια των «αμφιβολιών» και των «αντιρρήσεων» / 
Οι αντιρρήσεις αφορούν μόνο ενέργεια ή και παράλειψη  
του εισαγγελέα;Σελ. 117
ΓενικάΣελ. 117
1.2.3.1. «Αντιρρήσεις» και κατηγορούμενοςΣελ. 118
1.2.3.2. «Αντιρρήσεις» και πολιτικώς ενάγων, αστικώς 
υπεύθυνος ή «τρίτος»Σελ. 120
1.2.4. Αντικειμενικά όρια των «αντιρρήσεων» / Μπορούν 
να προκύψουν αμφιβολίες ή αντιρρήσεις κατά  
την εκτέλεση βουλεύματος ή διάταξης;Σελ. 126
1.2.5. Εννοιολογική οριοθέτηση των λόγων αμφιβολίας ή αντίρρησηςΣελ. 128
1.2.5.1. Περιοριστικός ή ενδεικτικός ο χαρακτήρας της απαρίθμησης 
των περιπτώσεων «αμφιβολίας» ή «αμφισβήτησης» του άρθρου  
565 ΚΠΔ;Σελ. 128
1.2.5.2. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και εσωτερικά στοιχεία της απόφασηςΣελ. 132
1.2.5.3. Η ποινήΣελ. 136
1.2.5.4. Η εκτελεστότητα της απόφασηςΣελ. 142
1.2.5.5. Το είδος της ποινήςΣελ. 144
1.2.5.6. Η διάρκεια της ποινήςΣελ. 148
2. Η διαδικασίαΣελ. 148
2.1. Το αρμόδιο δικαστήριοΣελ. 148
2.1.1. Η καθ' ύλην αρμοδιότηταΣελ. 148
2.1.2. Αρμοδιότητα μόνο του τριμελούς πλημμελειοδικείου 
του τόπου έκτισης;Σελ. 154
2.1.2.1. Τι συμβαίνει όταν οι αμφιβολίες ή οι αντιρρήσεις 
προκύψουν πριν αρχίσει η έκτιση της ποινής;Σελ. 154
2.1.2.2. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο επιφορτισμένος 
με την εκτέλεση εισαγγελέας εξουσιοδοτήσει άλλο  
συνάδελφό του κατ' άρθρο 549§2 ΚΠΔ;Σελ. 156
2.1.3. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις κατ' αποφάσεων δικαστηρίων 
της ειδικής ποινικής δικαιοδοσίαςΣελ. 159
2.1.4. Αντιρρήσεις κατ' αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίωνΣελ. 162
2.2. Για την προβολή αντιρρήσεων είναι αναγκαία 
η αυτοπρόσωπη παρουσία του καταδικασμένου;Σελ. 164
2.3. Ο τύπος των αντιρρήσεωνΣελ. 171
2.4. Οι ενέργειες του εισαγγελέα για την προπαρασκευή 
της συζήτησης - Το «εισαγωγικό» έγγραφοΣελ. 173
2.5. Η κλήτευση του καταδικασμένου - Προθεσμία αυτήςΣελ. 175
2.6. Η προσαγωγή του καταδικασμένουΣελ. 185
2.7. Είναι δυνατή η παραίτηση από τις αμφιβολίες 
και τις αντιρρήσεις;Σελ. 189
2.8. Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων είναι αναγκαία η υποβολή 
του καταδικασμένου στην εκτέλεση της απόφασης;Σελ. 192
2.9. Η συζήτηση της αίτησηςΣελ. 193
ΓενικάΣελ. 193
2.9.1. Η μη κλήτευση ή η μη νόμιμη κλήτευση του καταδικασμένου - 
Η μη υλοποίηση της προσαγωγής τουΣελ. 194
2.9.2. Είναι δυνατή η εκπροσώπηση του καταδικασμένου 
από συνήγορο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο;Σελ. 196
2.9.3. Νοείται αναβολή της δίκης;Σελ. 200
2.9.4. Η απουσία του καταδικασμένουΣελ. 201
2.9.5. Είναι αναγκαίος ο αυτεπάγγελτος διορισμός 
συνηγόρου υπέρ του αντιλέγοντος;Σελ. 210
2.9.6. Νοείται συμμετοχή του πολιτικώς ενάγοντος κατά 
τη διαδικασία του άρθρου 565 ΚΠΔ;Σελ. 214
2.9.7. Η ακρόαση του καταδικασμένουΣελ. 216
2.10. Η απόφασηΣελ. 217
2.11. Ένδικα μέσαΣελ. 235
ΓενικάΣελ. 235
2.11.1. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης που εκδίδεται 
κατ' άρθρο 565 ΚΠΔΣελ. 235
2.11.2. Οι δικαιούμενοιΣελ. 236
2.11.3. Παραδεκτό του ενδίκου μέσουΣελ. 239
2.11.4. Ποιες αποφάσεις αφορά η αίτηση αναίρεσης 
του άρθρου 566 ΚΠΔ;Σελ. 245
2.11.5. Οι λόγοι αναίρεσηςΣελ. 248
2.11.6. Τι αποφασίζει ο 'Αρειος Πάγος;Σελ. 253
2.11.7. Το δικαστήριο της παραπομπής καλείται να κρίνει 
τις αμφιβολίες ή τις αντιρρήσειςΣελ. 256
3. Συσχέτιση του άρθρου 565 ΚΠΔ με άρθρα 145, 472, 
564, 550 και 551 ΚΠΔΣελ. 261
ΓενικάΣελ. 261
3.1. Συσχέτιση με το άρθρο 145 ΚΠΔΣελ. 261
3.2. Συσχέτιση με το άρθρο 472 ΚΠΔΣελ. 264
3.3. Συσχέτιση με το άρθρο 550 ΚΠΔΣελ. 266
3.4. Συσχέτιση με το άρθρο 551 ΚΠΔΣελ. 274
3.5. Συσχέτιση με το άρθρο 564 ΚΠΔΣελ. 275
 
Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
Ειδικότερες εκφάνσεις του θεσμού -  
Θεωρητική-νομολογιακή αντιμετώπισηΣελ. 279
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 279
1. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και ολοκληρωτική έκτιση ποινώνΣελ. 279
ΓενικάΣελ. 279
1.1. Αντιρρήσεις με αφορμή τον υπολογισμό του χρόνου 
λήξης της έκτισης στερητικής της ελευθερίας ποινήςΣελ. 280
1.2. Αντιρρήσεις με αφορμή τον συν-υπολογισμό στο χρόνο 
έκτισης της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής  
α) του χρόνου «φυλάκισης» που μεσολάβησε από την  
έκδοση της απόφασης έως τότε που έγινε αμετάκλητη,  
και β) του χρόνου προσωρινής κράτησης (: άρθρα 87  
παρ. 1, 2, 3 ΠΚ, 371 παρ. 4 ΚΠΔ)Σελ. 290
ΓενικάΣελ. 290
1.2.1. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και υπολογισμός 
της «προαποτιθείσας» ποινήςΣελ. 291
1.2.2. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και συν-υπολογισμός στο 
χρόνο έκτισης της περιοριστικής της ελευθερίας  
ποινής του χρόνου της προσωρινής κράτησηςΣελ. 309
1.3. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις με αφορμή την παραγγελία 
του εισαγγελέα για τη διαδοχική έκτιση ποινών  
περισσότερων καταδικαστικών αποφάσεων για  
τις οποίες δε σχηματίσθηκε συνολική ποινήΣελ. 317
1.4. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και συνολική ποινήΣελ. 327
2. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και απόλυση υπό όρουςΣελ. 351
ΓενικάΣελ. 351
2.1. Νοούνται αμφιβολίες ή αντιρρήσεις με αφορμή α) τη χορήγηση 
της απόλυσης υπό όρο, και β) την ανάκληση ή την τροποποίηση  
των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στον κατάδικο;Σελ. 354
2.2. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και ανάκληση ή άρση 
της απόλυσης υπό όροΣελ. 360
ΓενικάΣελ. 360
2.2.1. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και ανάκληση της απόλυσηςΣελ. 362
2.2.2. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις με αφορμή την άρση 
της απόλυσης υπό όροΣελ. 364
3. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και τέλος των ποινώνΣελ. 367
3.1. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και θάνατος του καταδίκουΣελ. 367
3.2. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και χάρηΣελ. 369
3.2.1. Φύση - χαρακτηριστικά - συνέπειες της χάρηςΣελ. 369
3.2.2. Χάρη και «αμφιβολίες» ή «αντιρρήσεις»Σελ. 375
3.3. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και αμνηστίαΣελ. 380
3.4. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και χαρακτηρισμός της πράξης ως ανέγκλητηςΣελ. 384
3.5. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και παραγραφή της ποινήςΣελ. 391
3.6. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και άρθρο 25§5 Ν 1882/1990Σελ. 406
4. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και αναστολή εκτέλεσης ποινής 
(: άρθρα 99-100 ΠΚ)Σελ. 414
ΓενικάΣελ. 414
4.1. Μπορεί να αποτελέσει η διαδικασία του άρθρου 565 ΚΠΔ 
το όχημα για την αναγνώριση του ευεργετήματος της αναστολής  
εκτέλεσης της ποινής κατ' άρθρα 99 επ. ΠΚ;Σελ. 414
4.2. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις επί παραγγελίας για την εκτέλεση ποινής 
της οποίας η εκτέλεση έχει ανασταλεί κατ' άρθρα 99 επ. ΠΚΣελ. 422
4.3. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις επί παραγγελίας για την εκτέλεση ποινής 
της οποίας η αναστολή εκτέλεσης έχει ανακληθεί ή αρθείΣελ. 422
4.4. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις ως προς την εκτελεστότητα της σωρευτικά 
συντρέχουσας με την ποινή, της οποίας η εκτέλεση ανεστάλη,  
παρεπόμενης ποινής ή των μέτρων ασφαλείας, καθώς και  
των δικαστικών εξόδων ή της διάταξης για την αποζημίωση  
ή τη χρηματική ικανοποίηση του πολιτικώς ενάγονταΣελ. 426
5. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και μετατροπή ποινής 
(: άρθρο 82 ΠΚ)Σελ. 428
6. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και απέλαση αλλοδαπούΣελ. 428
6.1. Γενικά - Η φύση της απέλασηςΣελ. 428
6.2. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις με αφορμή τη δυνατότητα 
επανεκτέλεσης της δικαστικής απέλασηςΣελ. 434
6.3. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την παραγραφή 
της δικαστικής απέλασηςΣελ. 437
6.4. Αντιρρήσεις κατά της νομιμότητας (: ουσίας) επιβολής 
ή διατήρησης της δικαστικής απέλασηςΣελ. 448
6.5. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις με αφορμή την κράτηση μέχρι 
την πραγματοποίηση της δικαστικής απέλασηςΣελ. 473
6.6. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις με αφορμή τη δικαστική 
απέλαση και σημείο αναφοράς το ανασταλτικό  
αποτέλεσμα των ενδίκων μέσωνΣελ. 478
6.7. Διαδικαστικό σημείο κατά το οποίο μπορούν 
να προβληθούν αντιρρήσεις με σημείο αναφοράς  
τη δικαστική απέλασηΣελ. 478
7. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και προσωρινή κράτησηΣελ. 480
8. 'Αρθρο 565 και απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίουΣελ. 486
9. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και παραγγελία για εκτέλεση 
χρηματικής ποινής και δικαστικών εξόδωνΣελ. 494
10. 'Αρθρο 565 ΚΠΔ και σωφρονιστικό δίκαιοΣελ. 512
ΓενικάΣελ. 512
10.1. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και τρόπος έκτισης 
της ποινής εντός του σωφρονιστικού καταστήματοςΣελ. 513
10.2. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις με αφορμή τον λανθασμένο 
υπολογισμό ημερών ποινής λόγω εργασίας του  
κρατουμένου σε σωφρονιστικό κατάστημαΣελ. 517
11. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση 
αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσειςΣελ. 526
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 539
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 553
Back to Top