ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ: ΑΡΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Πληρώστε σε 3 άτοκες δόσεις των με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Μάθετε περισσότερα

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12417
Μαργαρίτης Λ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Μαργαρίτης Λ.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 608
  • ISBN: 978-960-272-642-6
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η προσωρινή κράτηση είναι ένας θεσμός, τα ανώτατα όρια του οποίου διαγράφονται από τον ίδιο το νόμο (Σύνταγμα και ΚΠΔ). Με τη συμπλήρωση των εν λόγω ορίων ο κατηγορούμενος απολύεται από τις φυλακές. Η διάρκεια της κάθε φορά διατασσόμενης προσωρινής κρατήσεως δεν εξικνείται πάντοτε ως τα προβλεπόμενα ανώτατα όριά της. Είναι ενδεχόμενος ο τερματισμός της με πρωτοβουλία του κατηγορουμένου. Μια πρωτοβουλία που εκδηλώνεται είτε με άσκηση προσφυγής κατά του οικείου εντάλματος (άρθρο 285 ΚΠΔ) είτε με υποβολή από μέρους του σχετικής αιτήσεως προς τον ανακριτή, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (άρθρα 286, 291 ΚΠΔ). Ακριβώς οι δύο τελευταίες μορφές πρωτοβουλίας του κατηγορουμένου (προσφυγή - αίτηση) αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας του πρώτου και δεύτερου κεφαλαίου του παρόντος έργου, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θέση της νομολογίας απέναντι στο πρόβλημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΠροσφυγΗ κατΑ του εντΑλματος προσωρινΗς κρατΗσεως (: Αρθρο 285 ΚΠΔ)  
Ι. Διαχρονική εξέλιξη του θεσμούΣελ. 1
ΙΙ. Νομική φύση της προσφυγήςΣελ. 10
ΙΙΙ. Το ανεπίτρεπτο της ασκήσεως προσφυγήςΣελ. 15
IV. Προθεσμία ασκήσεως της προσφυγήςΣελ. 22
V. 'Ασκηση προσφυγής μέσω αντιπροσώπουΣελ. 27
VI. Διατυπώσεις ασκήσεως προσφυγήςΣελ. 36
VΙΙ. Η εκτέλεση του εντάλματος ή της διατάξεως ως προϋπόθεση παραδεκτού της προσφυγήςΣελ. 40
VIII. Διαδικασία και δικαιοδοσία του συμβουλίου πλημμελειοδικώνΣελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΑΙτηση Αρσεως ή αντικαταστΑσεως της προσωρινΗς κρατΗσεως  
1) Αίτηση στα πλαίσια της κύριας ανακρίσεως  
Ι. Διαχρονική εξέλιξη της προβλέψεωςΣελ. 63
ΙΙ. Νομική φύση της αιτήσεωςΣελ. 82
ΙΙΙ. Χρονικά όρια αρμοδιότητας του ανακριτήΣελ. 84
IV. Υποβολή αιτήσεως μέσω αντιπροσώπουΣελ. 112
V. Διατυπώσεις υποβολής της αιτήσεωςΣελ. 116
VI. Η εκτέλεση του εντάλματος ή της διατάξεως ως προϋπόθεση παραδεκτού της αιτήσεωςΣελ. 120
VII. Έκτιση ποινής, προσωρινή κράτηση και άρση ή αντικατάστασή τηςΣελ. 141
VIII. Κρίση της αιτήσεως από τον ανακριτήΣελ. 143
ΙΧ. Προσφυγή κατά της διατάξεως του ανακριτήΣελ. 152
Χ. Υποβολή νέας αιτήσεως - χρονικοί περιορισμοίΣελ. 163
2) Αίτηση στο διάστημα μεταξύ τυπικής και ουσιαστικής περατώσεως της κύριας ανακρίσεως  
I. Οριοθέτηση του συγκεκριμένου χώρουΣελ. 188
II. 'Αρση ή αντικατάσταση προσωρινής κρατήσεως επί παραπομπής για κακούργημα με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριοΣελ. 189
III. 'Αρση ή αντικατάσταση προσωρινής κρατήσεως επί παραπομπής για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου ΕφετώνΣελ. 206
IV. 'Αρση ή αντικατάσταση προσωρινής κρατήσεως επί παραπομπής με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή του (αποφαινόμενου σε πρώτο και τελευταίο βαθμό) Συμβουλίου ΕφετώνΣελ. 211
3) Aίτηση μετά την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη και μέχρι την οριστική εκδίκαση της υποθέσεως στο ακροατήριο  
Ι. Διαχρονική εξέλιξη σχετικής προβλέψεωςΣελ. 214
II. Οριοθέτηση αρμοδιότητας συμβουλίου εφετών και πλημμελειοδικώνΣελ. 227
ΙII. Οριοθέτηση αρμοδιότητας δικαστηρίουΣελ. 232
IV. Το πεδίο εφαρμογής της οικείας ρυθμίσεωςΣελ. 237
V. Η προηγούμενη κράτηση του κατηγορουμένου ως προϋπόθεση παραδεκτού της αιτήσεωςΣελ. 245
VI. Νομική φύση και διατυπώσεις υποβολής αιτήσεωςΣελ. 252
ΧΧΙ. Κρίση της αιτήσεως από το δικαστικό συμβούλιοΣελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
Ι. Διευκρινιστικές παρατηρήσειςΣελ. 261
ΙΙ. Η νομολογία κατά τη δεκαετία 1981-1990Σελ. 262
ΙΙΙ. Η νομολογία κατά τη δεκαετία 1991-2000Σελ. 301
IV. Η νομολογία κατά τη δεκαετία 2000-2009Σελ. 442
 
Back to Top