ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12391
Σωτηρόπουλος Γ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 464
  • ISBN: 978-960-272-631-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την πτωχευτική ανάκληση, έναν θεσμό του πτωχευτικού δικαίου που στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ενεργητικού στην πτωχευτική περιουσία. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο (γενικό) μέρος είναι αφιερωμένο στα δογματικά θεμέλια του θεσμού, ο οποίος γίνεται προσπάθεια να τεθεί στις σωστές αστικοδικαιικές του βάσεις. Στο δεύτερο (ειδικό) μέρος αναλύονται οι διατάξεις του ισχύοντος δικαίου τόσο από πλευράς προϋποθέσεων όσο και από πλευράς εννόμων συνεπειών. Το τρίτο μέρος αφορά σε δύο ειδικά ζητήματα με τεράστια πρακτική σημασία, ήτοι στο διεθνές και στο ποινικό δίκαιο της πτωχευτικής ανάκλησης, ενώ στο τελευταίο μέρος συνοψίζονται τα συμπεράσματα. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη) και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΠρόλογοςΣελ. IX
Διάγραμμα περιεχομένωνΣελ. XI
ΣυντομογραφίεςΣελ. XXIII
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ  
Κεφάλαιο Πρώτο  
Εισαγωγή στην προβληματική και νομοθετικά δεδομένα  
Ι. Οριοθέτηση της προβληματικήςΣελ. 3
ΙΙ. Ιστορία του ελληνικού δικαίου της πτωχευτικής ανάκλησηςΣελ. 7
Α. Ιστορικοί σταθμοίΣελ. 7
Β. Προσπάθειες αναμόρφωσης του πτωχευτικού δικαίουΣελ. 9
Γ. Συνοπτική παρουσίαση των καταργηθεισών διατάξεων του ΕμπΝ για την πτωχευτική ανάκλησηΣελ. 10
Δ. Συνοπτική παρουσίαση του ισχύοντος δικαίου της πτωχευτικής ανάκλησηςΣελ. 11
Ε. Προβλήματα μεταβατικού δικαίουΣελ. 15
III. Διάκριση από άλλους παραπλήσιους ή απλώς ομότιτλους θεσμούςΣελ. 17
Α. Ορολογικά προλεγόμεναΣελ. 17
Β. Πτωχευτική ανάκληση και ακυρώσιμες δικαιοπραξίεςΣελ. 17
Γ. Πτωχευτική ανάκληση και άκυρες δικαιοπραξίεςΣελ. 18
Δ. Πτωχευτική ανάκληση και αξίωση από αδικοπραξία / αδικαιολόγητο  
πλουτισμόΣελ. 19
Ε. Πτωχευτική ανάκληση και ανάκληση πρότασης προς κατάρτιση  
σύμβασης / απευθυντέας δήλωσης βούλησηςΣελ. 19
ΣΤ. Πτωχευτική ανάκληση και ανάκληση διοικητικών πράξεωνΣελ. 20
IV. Αλλοδαπά δίκαιαΣελ. 21
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 21
Β. Γερμανικό δίκαιοΣελ. 24
Γ. Δίκαιο των Η.Π.Α.Σελ. 29
Δ. Αγγλικό δίκαιοΣελ. 31
Ε. Γαλλικό δίκαιοΣελ. 36
ΣΤ. O νομοθετικός οδηγός της UNCITRALΣελ. 39
Κεφάλαιο Δεύτερο  
Η πτωχευτική ανάκληση ως θεσμός του πτωχευτικού δικαίου  
Ι. Η πτωχευτική περιουσία και η προστασία αυτήςΣελ. 43
Α. Οριοθέτηση της πτωχευτικής περιουσίαςΣελ. 43
Β. Η προστασία της πτωχευτικής περιουσίας μετά την κήρυξη της πτώχευσηςΣελ. 47
ΙΙ. Η λειτουργική ένταξη της πτωχευτικής ανάκλησης στο πτωχευτικό δίκαιοΣελ. 54
Α. Η πτωχευτική ανάκληση ως κύρωση ανήθικης συμπεριφοράςΣελ. 54
Β. Η πτωχευτική ανάκληση ως μηχανισμός δικαιοσύνηςΣελ. 56
Γ. Η προληπτική λειτουργία της πτωχευτικής ανάκλησηςΣελ. 56
Η. Η πτωχευτική ανάκληση ως μέσο εξυπηρέτησης της διάσωσης της επιχείρησηςΣελ. 58
Θ. Η πτωχευτική ανάκληση ως μηχανισμός υλοποίησης της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των πτωχευτικών πιστωτώνΣελ. 59
Ι. Η πτωχευτική ανάκληση ως μηχανισμός προστασίας της πτωχευτικής περιουσίαςΣελ. 62
ΙΙI. Η συνταγματικότητα του θεσμού της πτωχευτικής ανάκλησηςΣελ. 65
Κεφάλαιο Τρίτο  
Πτωχευτική ανάκληση και καταδολίευση δανειστών  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 67
ΙΙ. Η αγωγή διάρρηξηςΣελ. 68
Α. Έννοια και αποστολήΣελ. 68
Β. Προϋποθέσεις της αγωγής διάρρηξηςΣελ. 69
1. Η έννοια της «απαλλοτρίωσης»Σελ. 70
2. Η πραγματοποίηση της απαλλοτρίωσης από τον οφειλέτηΣελ. 74
3. Η πρόθεση του οφειλέτη να ζημιώσει τους δανειστές τουΣελ. 74
4. Η αφερεγγυότητα του οφειλέτηΣελ. 76
5. Η γνώση του τρίτουΣελ. 79
Γ. Υποκείμενα της αγωγής διάρρηξηςΣελ. 80
Δ. Τα αποτελέσματα της διάρρηξηςΣελ. 82
1. Το νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 82
2. Οι θεωρίες σχετικά με τη νομική φύση του δικαιώματος διάρρηξηςΣελ. 83
α. Οι εμπράγματες θεωρίεςΣελ. 83
β. Οι ενοχικές θεωρίεςΣελ. 85
γ. Η θεωρία της μη αντιταξιμότηταςΣελ. 89
δ. Δικονομικές θεωρίεςΣελ. 91
ε. Η θεωρία της υπεγγυότηταςΣελ. 92
3. Η νομική φύση του δικαιώματος διάρρηξης και τα αποτελέσματα αυτής υπό το πρίσμα του ισχύοντος δικαίουΣελ. 96
ΙΙΙ. Η αγωγή διάρρηξης από τη σκοπιά του πτωχευτικού δικαίουΣελ. 99
Α. Επί της αναγκαιότητας ύπαρξης του θεσμού της πτωχευτικής ανάκλησηςΣελ. 99
Β. Επί της εφαρμογής των άρθρ. 939 επ. ΑΚ στην περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτηΣελ. 100
1. Ως προς τη διάρρηξη απαλλοτριώσεων, που έγιναν πριν την ύποπτη περίοδοΣελ. 100
2. Ως προς τη διάρρηξη απαλλοτριώσεων, που έγιναν κατά τη διάρκεια της ύποπτης περιόδουΣελ. 104
Κεφάλαιο Τέταρτο  
Η νομική φύση της πτωχευτικής ανάκλησης  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 107
ΙΙ. Οι θεωρίες σχετικά με τη νομική φύση της πτωχευτικής ανάκλησηςΣελ. 108
Α. Οι εμπράγματες θεωρίεςΣελ. 108
1. Η θεωρία της διάπλασηςΣελ. 108
2. Η θεωρία της αυτοδίκαιης ακυρότηταςΣελ. 113
Β. Οι ενοχικές θεωρίεςΣελ. 115
1. Η θεωρία περί αδικοπρακτικού χαρακτήρα της ανακλητικής αξίωσηςΣελ. 116
2. Η θεωρία περί του χαρακτήρα της ανακλητικής αξίωσης ως αξίωσης αδικαιολογήτου πλουτισμούΣελ. 117
3. Η θεωρία περί του χαρακτήρα της ανακλητικής αξίωσης ως ιδιότυπης ενοχικής αξίωσηςΣελ. 121
Γ. Οι θεωρίες της υπεγγυότηταςΣελ. 122
1. Η θεωρία της υπεγγυότητας του Gotthard PaulusΣελ. 123
2. Η θεωρία της υπεγγυότητας του GerhardtΣελ. 128
3. Η παραλλαγή της θεωρία της υπεγγυότητας των Costede/KaehlerΣελ. 132
4. Η παραλλαγή της θεωρία της υπεγγυότητας του MarotzkeΣελ. 135
ΙΙI. H νομική φύση της πτωχευτικής ανάκλησης στον Πτωχευτικό ΚώδικαΣελ. 138
Α. Επί της ακολουθητέας μεθόδου ερμηνείαςΣελ. 138
Β. Το γράμμα του νόμουΣελ. 139
Γ. Η συστηματική ένταξη του θεσμού της πτωχευτικής ανάκλησης στο πτωχευτικό δίκαιοΣελ. 143
Δ. Η βούληση του ιστορικού νομοθέτηΣελ. 145
1. Το προϊσχύσαν δίκαιο της πτωχευτικής ανάκλησηςΣελ. 145
2. Η έκθεση της Νομοπαρασκευαστικής ΕπιτροπήςΣελ. 147
Ε. Η τελολογία του νόμουΣελ. 148
1. Επί της αναγκαιότητας προσφυγής στη ratio legisΣελ. 148
2. Η τελολογική ερμηνεία των διατάξεων για τις έννομες συνέπειες της πτωχευτικής ανάκλησης ειδικότεραΣελ. 150
α. Η έννοια της ευθύνης ως αφετηρία προσέγγισης του θεσμού της πτωχευτικής ανάκλησηςΣελ. 150
β. Η υπεγγυότητα στο δίκαιο της ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσηςΣελ. 151
γ. Η υπεγγυότητα στο πτωχευτικό δίκαιοΣελ. 156
i. Η υπεγγυότητα στο δίκαιο του πτωχευτικού αποχωρισμού και της πτωχευτικής διεκδίκησηςΣελ. 156
ii. Η υπεγγυότητα στο δίκαιο της πτωχευτικής ανάκλησηςΣελ. 164
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ  
Κεφάλαιο Πέμπτο  
Οι γενικές προϋποθέσεις της πτωχευτικής ανάκλησης και οι εξαιρούμενες πράξεις  
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 173
ΙΙ. Η κήρυξη της πτώχευσηςΣελ. 173
ΙΙΙ. Η έννοια της «πράξης»Σελ. 175
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 175
Β. Θετικές ενέργειες και παραλείψειςΣελ. 176
Γ. Ειδικά ζητήματαΣελ. 179
1. Η ανάκληση αστικοδικαιικά ελαττωματικών πράξεωνΣελ. 179
2. Η σημασία της διάκρισης μεταξύ υποσχετικής και διαθετικής δικαιοπραξίαςΣελ. 180
ΙV. Η ύποπτη περίοδοςΣελ. 181
V. Ο επιζήμιος χαρακτήρας της πράξηςΣελ. 184
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 184
Β. Η έννοια της «ομάδας των πιστωτών»Σελ. 185
Γ. Η έννοια του «επιζήμιου» της πράξηςΣελ. 186
VΙ. Ο αιτιώδης σύνδεσμοςΣελ. 190
VΙΙ. Πράξεις εξαιρούμενες της πτωχευτικής ανάκλησηςΣελ. 192
Α. Συνηθισμένες πράξεις της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτηΣελ. 193
Β. Πράξεις εξαιρούμενες με ρητή διάταξη νόμουΣελ. 193
Γ. Πράξεις διενεργηθείσες στο πλαίσιο σχεδίου αναδιοργάνωσηςΣελ. 195
1. Το άρθρ. 45 στοιχ. γ' ΠτΚΣελ. 195
2. Το άρθρ. 128 παρ. 2 ΠτΚΣελ. 196
Δ. Πράξεις «τοις μετρητοίς»Σελ. 200
1. Ως προς τη ratio legis της ρύθμισηςΣελ. 200
2. Οι κατ' ιδίαν προϋποθέσειςΣελ. 201
α. Η παροχή και η αντιπαροχήΣελ. 201
β. Ο χρονικός σύνδεσμος μεταξύ παροχής και αντιπαροχήςΣελ. 202
γ. Το ισοδύναμο της αντιπαροχήςΣελ. 202
Ε. Πράξεις στο πλαίσιο χρηματοοικονομικών συναλλαγώνΣελ. 203
Κεφάλαιο Έκτο  
Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης  
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 205
ΙΙ. Οι χαριστικές δικαιοπραξίεςΣελ. 206
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 206
Β. Οι πράξεις κατ' ιδίανΣελ. 207
1. ΔωρεέςΣελ. 207
2. Χαριστικές δικαιοπραξίεςΣελ. 210
3. Δικαιοπραξίες με δυσαναλογία παροχής - αντιπαροχήςΣελ. 212
4. Πράξεις εξαιρούμενες της υποχρεωτικής ανάκλησηςΣελ. 213
ΙΙΙ. Οι πληρωμές μη ληξιπροθέσμων χρεώνΣελ. 215
Α. Ως προς τη ratio legisΣελ. 215
Β. Οι προϋποθέσειςΣελ. 215
ΙV. Η ανώμαλη πληρωμή ληξιπροθέσμων χρεώνΣελ. 217
V. Η σύσταση ασφάλειας προς εξασφάλιση προγενέστερης οφειλήςΣελ. 221
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 221
Β. Ο χρόνος σύστασης της ασφάλειαςΣελ. 223
Γ. Οι υποκείμενες σε υποχρεωτική ανάκληση ασφάλειεςΣελ. 225
Κεφάλαιο Έβδομο  
Πράξεις δυνητικής ανάκλησης και η πτωχευτική ανάκληση επί πληρωμής χρηματογράφων  
Ι. Πράξεις δυνητικής ανάκλησηςΣελ. 229
Α. ΕισαγωγήΣελ. 229
Β. Οι πράξεις κατ' ιδίανΣελ. 230
1. Πληρωμές ληξιπροθέσμων χρεώνΣελ. 230
2. Αμφοτεροβαρείς πράξειςΣελ. 231
Γ. Η γνώση εκ μέρους του τρίτουΣελ. 233
1. Το γενικό πλαίσιοΣελ. 233
2. Ζητήματα καταλογισμούΣελ. 235
3. Ζητήματα απόδειξηςΣελ. 237
α. ΓενικάΣελ. 237
β. Το τεκμήριο του άρθρ. 43 παρ. 2 ΠτΚΣελ. 238
Δ. Η έννοια της δυνητικότητας της ανάκλησηςΣελ. 241
ΙΙ. Η πτωχευτική ανάκληση επί πληρωμής χρηματογράφωνΣελ. 245
Α. Ως προς τη ratio της διάταξηςΣελ. 245
Β. Ως προς το πραγματικό της διάταξηςΣελ. 247
Κεφάλαιο Όγδοο  
Πράξεις δόλιας βλάβης των πιστωτών  
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 251
ΙΙ. Το πραγματικό της διάταξηςΣελ. 253
Α. Η πράξηΣελ. 253
1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 253
2. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσηςΣελ. 254
3. Πράξεις προς αποτροπή δικαστικών ενεργειών του τρίτουΣελ. 255
Β. Η πρόθεση βλάβης του οφειλέτηΣελ. 256
1. Οριοθέτηση της προβληματικήςΣελ. 256
2. Το περιεχόμενο του δόλου του οφειλέτηΣελ. 257
3. Ως προς την απόδειξη του δόλου του οφειλέτηΣελ. 259
Γ. Η γνώση του δόλου του οφειλέτη από τον τρίτοΣελ. 261
Κεφάλαιο Ένατο  
'Ασκηση και έννομες συνέπειες της πτωχευτικής ανάκλησης  
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 263
ΙΙ. Η άσκηση της ανακλητικής αξίωσηςΣελ. 263
A. Αρμόδιο δικαστήριο και εφαρμοστέα διαδικασίαΣελ. 263
Β. Ενεργητική νομιμοποίηση και δικαιούχος της ανακλητικής αξίωσηςΣελ. 266
Γ. Γένεση, απόσβεση και διάθεση της ανακλητικής αξίωσηςΣελ. 268
Δ. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 270
1. Γενική ρύθμισηΣελ. 270
2. Παθητική νομιμοποίηση των διαδόχωνΣελ. 271
α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 271
β. Παθητική νομιμοποίηση του καθολικού διαδόχουΣελ. 273
γ. Παθητική νομιμοποίηση του ειδικού διαδόχουΣελ. 274
Ε. Τρόπος άσκησης της ανακλητικής αξίωσηςΣελ. 277
ΙΙΙ. Οι έννομες συνέπειες της πτωχευτικής ανάκλησηςΣελ. 280
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 280
Β. Πρωτογενείς συνέπειεςΣελ. 281
1. Επί εκποιητικών δικαιοπραξιώνΣελ. 281
α. Κινητά πράγματαΣελ. 281
β. ΑκίνηταΣελ. 283
γ. ΑπαιτήσειςΣελ. 284
2. Επί δημιουργίας οφειλήςΣελ. 286
3. Επί κατάργησης δικαιωμάτωνΣελ. 287
α. 'Αφεση χρέουςΣελ. 287
β. Εμπράγματα δικαιώματαΣελ. 289
4. Επί πληρωμών με μετρητά και γενικά εκπλήρωσης υποχρεώσεωνΣελ. 290
5. Επί σύστασης εμπραγμάτων ασφαλειώνΣελ. 290
6. Επί παραλείψεωνΣελ. 292
7. Επί δικονομικών ενεργειών και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσηςΣελ. 293
Γ. Δευτερογενείς συνέπειεςΣελ. 294
1. Απόδοση του ανταλλάγματοςΣελ. 294
2. Δευτερογενείς αξιώσειςΣελ. 295
α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 295
β. Προϋποθέσεις και έκταση της αξίωσης αποζημίωσηςΣελ. 295
i. Αδυναμία παροχής ή υπερημερίαΣελ. 295
ii. Έκταση της οφειλόμενης αποζημίωσηςΣελ. 296
Δ. Απόδοση καρπών και ωφελημάτων και αξίωση δαπανώνΣελ. 297
E. Περιορισμός της ευθύνης επί χαριστικής παροχήςΣελ. 298
1. Ως προς τη ratio legisΣελ. 298
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής και συνέπειες της διάταξηςΣελ. 299
ΣΤ. Περαιτέρω υποχρέωση αποζημίωσηςΣελ. 300
IV. Οι αξιώσεις του αντισυμβαλλομένουΣελ. 301
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 301
Β. Αναβίωση παρανόμως εξοφληθείσας απαίτησηςΣελ. 301
1. Περιεχόμενο της ρύθμισηςΣελ. 301
2. Προϋποθέσεις της αναβίωσηςΣελ. 302
3. Συνέπειες της αναβίωσηςΣελ. 303
Γ. Τύχη της αντιπαροχής επί αμφοτεροβαρών συμβάσεωνΣελ. 304
1. Περιεχόμενο της ρύθμισηςΣελ. 304
2. Προϋποθέσεις της αξίωσης στην αντιπαροχήΣελ. 304
3. Περιεχόμενο της αξίωσης στην αντιπαροχήΣελ. 306
α. Ομαδικό πίστωμαΣελ. 306
β. Πτωχευτικό πίστωμαΣελ. 308
V. Ζητήματα παραγραφήςΣελ. 308
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ  
Κεφάλαιο Δέκατο  
Το διεθνές δίκαιο της πτωχευτικής ανάκλησης  
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 313
ΙI. Ο Κανονισμός 1346/2000Σελ. 315
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 315
Β. Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 318
1. Η έλλειψη ρύθμισηςΣελ. 318
2. Δυνατότητες επίλυσης του ζητήματοςΣελ. 319
α. Προσφυγή στο εθνικό δικονομικό δίκαιοΣελ. 319
β. Προσφυγή στον Καν 44/2001Σελ. 320
γ. Προσφυγή στο άρθρ. 3 Καν 1346/2000Σελ. 322
Γ. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 326
1. Ο γενικός κανόνας του άρθρ. 4 Καν 1346/2000Σελ. 326
2. Η εξαίρεση του άρθρ. 13 Καν 1346/2000Σελ. 328
α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 328
β. Ως προς τις προϋποθέσειςΣελ. 330
Δ. Αναγνώριση και εκτέλεση των ανακλητικών αποφάσεωνΣελ. 333
ΙII. Το ελληνικό διεθνές πτωχευτικό δίκαιοΣελ. 334
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 334
Β. Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 335
Γ. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 338
1. Εφαρμογή της lex fori concursusΣελ. 339
2. Εφαρμογή της lex causaeΣελ. 341
3. Σωρευτική εφαρμογή της lex fori concursus και της lex causaeΣελ. 344
4. ΣυμπέρασμαΣελ. 345
Δ. Η πτωχευτική ανάκληση συνεπεία αλλοδαπής δικαστικής απόφασηςΣελ. 345
1. Αναγνώριση της αλλοδαπής δικαστικής απόφασηςΣελ. 345
2. Εκτελεστότητα της αλλοδαπής δικαστικής απόφασηςΣελ. 348
ΙV. Ο πρότυπος νόμος της UNCITRAL για τις διασυνοριακές πτωχεύσειςΣελ. 349
Κεφάλαιο Ενδέκατο  
Το ποινικό δίκαιο της πτωχευτικής ανάκλησης  
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 353
IΙ. Οι κατ' ιδίαν διατάξειςΣελ. 354
Α. ΧρεοκοπίαΣελ. 354
1. Τα αδικήματα του άρθρ. 171 παρ. 1 ΠτΚΣελ. 354
α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 354
β. Εξαφάνιση περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 357
γ. Ζημιογόνες δικαιοπραξίεςΣελ. 359
δ. Ψευδής παράσταση ή αναγνώριση δικαιωμάτων τρίτωνΣελ. 360
ε. Ελάττωση περιουσίαςΣελ. 361
2. Το αδίκημα του άρθρ. 171 παρ. 2 ΠτΚΣελ. 362
3. Ειδικά ζητήματαΣελ. 364
α. Τετελεσμένο έγκλημα και απόπειραΣελ. 364
β. Ζητήματα συρροήςΣελ. 364
Β. Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτήΣελ. 365
1. Ως προς τη ratio της διάταξηςΣελ. 365
2. Προϋποθέσεις εφαρμογήςΣελ. 366
Γ. Ποινική ευθύνη τρίτωνΣελ. 368
1. Επί του χαρακτήρα των αδικημάτωνΣελ. 368
2. Το αδίκημα του άρθρ. 173 παρ. 1 ΠτΚΣελ. 368
3. Το αδίκημα του άρθρ. 173 παρ. 2 ΠτΚΣελ. 369
α. Ποινικές συνέπειεςΣελ. 369
β. Αστικές συνέπειεςΣελ. 371
IΙΙ. Ζητήματα παραγραφήςΣελ. 372
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Κεφάλαιο Δωδέκατο  
Η πτωχευτική ανάκληση από το χθες στο αύριοΣελ. 375
ΒιβλιογραφίαΣελ. 407
ΕυρετήριοΣελ. 429
 
Back to Top