ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15926
Σταυροπούλου Α.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αθανασίου Λ., † Μιχαλόπουλος Γ., Περάκης Ε. , Σωτηρόπουλος Γ., Τζουγανάτος Δ.

Το έργο «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και Κεφαλαιαγορά» ψηλαφίζει τα σημεία της «έντασης» μεταξύ του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, από τη μία, και του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, από την άλλη, στις πολλαπλές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των παραγόντων της κεφαλαιαγοράς, ενώ στη συνέχεια επιχειρεί μεθόδους ερμηνευτικού συμβιβασμού.

Επίκεντρο της μελέτης είναι ο έλεγχος της συμπεριφοράς των δραστηριοποιούμενων στην κεφαλαιαγορά επιχειρήσεων υπό το πρίσμα των διατάξεων του ελεύθερου ανταγωνισμού, όσον αφορά στα σχετικά ζητήματα που έχουν αναδειχθεί ως κυρίαρχα μέσα από την πρακτική των αρχών ανταγωνισμού.

Στο πρώτο, εισαγωγικό, κεφάλαιο το έργο προσεγγίζει το εν γένει πρόβλημα της σχέσης του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού με αυτό της κεφαλαιαγοράς.

Στο δεύτερο αναλύει τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την καταρχήν εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στους βασικούς εμπλεκόμενους στην κεφαλαιαγορά φορείς.

Στο τέταρτο εξετάζει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις «υποδομές» της κεφαλαιαγοράς, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στον χώρο των επενδυτικών υπηρεσιών.

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη συμπεράσματα της έρευνας. Το έργο περιλαμβάνει πολλές αναφορές σε νομολογία των ΗΠΑ και των ημεδαπών εθνικών αρχών και συμπληρώνεται με πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XV
Ι. Εισαγωγή: Προσέγγιση του προβλήματος
1. Προσδιορισμός του αντικειμένου Σελ. 1
2. Η ανάγκη για εξαντλητική ρύθμιση της κεφαλαιαγοράς Σελ. 3
3. Η σχέση «έντασης» μεταξύ του δικαίου της κεφαλαιαγοράς και του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού και η ανάγκη για έναν ερμηνευτικό «συμβιβασμό» Σελ. 10
3.1. Ειδικές ρυθμίσεις της κεφαλαιαγοράς που επιλύουν ζητήματα
ανταγωνισμού Σελ. 12
3.2. Σημεία «τριβής» μεταξύ των δύο συστημάτων δικαίου. Συστημική
σταθερότητα v. ελεύθερος ανταγωνισμός Σελ. 18
4. Περιορισμοί της μελέτης Σελ. 21
5. Η διάρθρωση της ύλης Σελ. 21
IΙ. Ανάγκη οριοθέτησης στου δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού: Μεθοδολογικά εργαλεία για την επίλυση της «ασυμβατότητας» κανόνων δικαίου
Α. Η νομολογιακή εξέλιξη της σχέσης του δικαίου της κεφαλαιαγοράς με το αντιμονοπωλιακό δίκαιο στην έννομη τάξη των ΗΠΑ
1. Credit Suisse v. Billing: Η σιωπηρή εξαίρεση από
το αντιμονοπωλιακό δίκαιο με βάση το κριτήριο
της «πρόδηλης ασυμβατότητας» Σελ. 23
2. Παλαιότερη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για
το ζήτημα της ασυμβατότητας της χρηματιστηριακής νομοθεσίας
με το αντιμονοπωλιακό δίκαιο Σελ. 28
2.1. Silver v. New York Stock Exchange: Μια γόνιμη προσπάθεια
συμβιβασμού των δύο δικαϊκών κλάδων Σελ. 28
2.2. Gordon v. New York Stock Exchange: Η δικανική θεμελίωση
της έννοιας του «plain repugnancy» Σελ. 30
2.3. United States v. National Association of Securities Dealers:
Οριζόντιοι και κάθετοι περιορισμοί του ανταγωνισμού Σελ. 31
2.4. Friedman v. Salomon/ Smith Barney Inc. LLC: Πρακτικές
σταθεροποίησης των τιμών Σελ. 33
3. Η «στροφή» της Credit Suisse v. Billing σε σχέση με το νομολογιακό προηγούμενο και οι προεκτάσεις της Σελ. 34
Β. Εισχώρηση των σκοπών άλλων κανόνων δικαίου στο δίκαιο
του ανταγωνισμού: «Εξαιρέσεις» και εργαλεία τελολογικής
συστολής του πεδίου εφαρμογής των κανόνων του ελεύθερου
ανταγωνισμού στην ενωσιακή και ημεδαπή έννομη τάξη Σελ. 37
1. Η οριοθέτηση της απαγορευμένης σύμπραξης Σελ. 42
1.1. Οι δευτερεύοντες περιορισμοί του ανταγωνισμού (Ancillary restraints) Σελ. 42
1.2. Περιορισμοί κανονιστικής φύσης Σελ. 43
2. Η οριοθέτηση της έννοιας της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης σύμφωνα με τα άρθρα 102 ΣΛΕΕ
και 2 Ν 3959/2011. Η δυνατότητα αντικειμενικής δικαιολόγησης Σελ. 45
3. Έμμεση επίδραση του νομικού πλαισίου αφενός κατά
την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρ. 101 ΣΛΕΕ και αφετέρου
κατά την επίκληση της άμυνας της αποτελεσματικότητας Σελ. 48
4. Επισκόπηση των μεθόδων οριοθέτησης του ρυθμιστικού πεδίου
του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού ως ερμηνευτικών
εργαλείων «συμβιβασμού» του με άλλους κλάδους του δικαίου Σελ. 52
ΙΙΙ. Η καταρχήν εφαρμογή των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό τομέα και ειδικότερα στην κεφαλαιαγορά
1. Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής των κανόνων του ελεύθερου
ανταγωνισμού στην ενωσιακή και ημεδαπή έννομη τάξη Σελ. 55
2. Η υπαγωγή των φορέων της κεφαλαιαγοράς στο υποκειμενικό
πεδίο των 101, 102 ΣΛΕΕ Σελ. 58
2.1. Οι ΕΠΕΥ ως «επιχειρήσεις» υπό την έννοια των άρθρ. 101, 102 ΣΛΕΕ Σελ. 61
2.2. Οι «αγορές» χρηματοπιστωτικών μέσων ως «επιχειρήσεις»
υπό την έννοια των άρθρ. 101, 102 ΣΛΕΕ Σελ. 64
2.3. Συναντά η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού όριο
στις «κανονιστικές» αρμοδιότητες του χρηματιστηρίου; Σελ. 65
2.4. Ο έλεγχος της δραστηριότητας των εκδοτών χρηματοπιστωτικών
μέσων με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Σελ. 73
2.5. Η προβληματική της υπαγωγής του «επενδυτή» στην έννοια
της «επιχείρησης» των άρθρων 101, 202 ΣΛΕΕ Σελ. 75
IV. Η πρακτική των ενωσιακών και ημεδαπών Αρχών Ανταγωνισμού και η νομολογία των Δικαστηρίων στον τομέα της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα στις «υποδομές»- συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών και αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
1. Η υπόθεση Clearstream Banking AG Σελ. 89
1.1. Ο ορισμός της σχετικής αγοράς: η διάρθρωση των οριζόντιων
και κάθετων σχέσεων στα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού Σελ. 90
1.2. Πρώτη παράβαση: Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας
θέσης με τη μορφή της άρνησης παροχής υπηρεσιών Σελ. 92
1.3. Δεύτερη παράβαση: Διακριτική τιμολόγηση Σελ. 93
2. Η σημασία της απόφασης Clearstream και η προσέγγιση
της Επιτροπής στα ζητήματα ανταγωνισμού όσον αφορά
στις υποδομές της κεφαλαιαγοράς Σελ. 94
3. Οριοθέτηση των σχετικών αγορών Σελ. 96
3.1. Διάκριση με βάση το κριτήριο του «προϊόντος» Σελ. 97
3.2. Αποτελούν τα εναλλακτικά συστήματα διαπραγμάτευσης
ανταγωνιστές των οργανωμένων αγορών; Σελ. 99
3.3. Ιδιαιτερότητες στον καθορισμό της σχετικής αγοράς Σελ. 102
3.4. Γεωγραφική σχετική αγορά και ανταγωνισμός μεταξύ
των οργανωμένων αγορών Σελ. 103
4. Πολιτική ανταγωνισμού στις αγορές κεφαλαίου: Εξασφάλιση της πρόσβασης στην υποδομή Σελ. 104
5. Market power στις αγορές κεφαλαίου Σελ. 106
5.1. Αποτελούν οι υποδομές της κεφαλαιαγοράς φυσικά μονοπώλια; Σελ. 106
5.2. Οικονομίες κλίμακας, φάσματος και αποτελέσματα δικτύου Σελ. 108
5.3. Φραγμοί εισόδου Σελ. 109
6. Η παροχή υπηρεσιών trading και post-trading ως indispensable services και ειδικότερα η άρνηση πρόσβασης σε ουσιώδεις διευκολύνσεις Σελ. 110
7. Διατάξεις «ανταγωνισμού» για την πρόσβαση
σε οργανωμένη αγορά Σελ. 114
8. Διατάξεις «ανταγωνισμού» για την πρόσβαση σε υπηρεσίες εκκαθάρισης και διακανονισμού Σελ. 115
9. Το πρόβλημα του «διττού» ελέγχου της συμπεριφοράς Σελ. 117
10. Διατάξεις για τα «κάθετα σιλό» και η σχέση τους με
τις διατάξεις του ανταγωνισμού Σελ. 121
11. Έλεγχος της τιμολογιακής πολιτικής με το δίκαιο
του ανταγωνισμού Σελ. 123
11.1. Εκμεταλλευτική κατάχρηση Σελ. 123
11.2. Διακριτική τιμολόγηση Σελ. 125
11.3. Επιθετική τιμολόγηση- Υπόθεση Euronext Σελ. 125
11.4. Το κατάλληλο είδος κόστους για τον έλεγχο της τιμολογιακής
συμπεριφοράς Σελ. 127
V. Ανταγωνισμός στον τομέα παροχής επενδυτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
1. Οι επενδυτικές υπηρεσίες ως ιδιαίτερος κλάδος
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Σελ. 129
1.1. Διάκριση των σχετικών αγορών Σελ. 130
1.2. Τα χαρακτηριστικά της αγοράς παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 134
1.3. Αγορές περισσότερο ή λιγότερο «επιρρεπείς» σε στρεβλώσεις
του ανταγωνισμού Σελ. 136
2. Συμπεράσματα από τις έρευνες των αρχών ανταγωνισμού Σελ. 139
2.1. Υπόθεση Credit Default Swaps Σελ. 139
2.2. Η χειραγώγηση των παραγώγων επιτοκίων ως παραβίαση
του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού:
«Σκάνδαλα» LIBOR, EURIBOR, TIBOR Σελ. 141
2.3. Η σχέση των κανόνων του ανταγωνισμού με τις διατάξεις περί
απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς Σελ. 143
2.4. Εντοπισμός της σύμπραξης: Η εναρμονισμένη πρακτική και
οι πολλαπλές όψεις του acting in concert Σελ. 145
2.5. Η ανταλλαγή πληροφοριών ως μέσο διευκόλυνσης της σύμπραξης
και ως αυτοτελής παράβαση Σελ. 151
3. Ζητήματα ανταγωνισμού στη συλλογική αναδοχή εκδόσεως
κινητών αξιών Σελ. 155
3.1. Η οικονομική σημασία της συλλογικής αναδοχής Σελ. 155
3.2. Ανταγωνισμός στις υπηρεσίες αναδοχής Σελ. 156
3.3. Ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς και συλλογική δεσπόζουσα θέση Σελ. 158
3.4. Η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των syndicates αναδόχων Σελ. 160
VI. Συμπεράσματα- κριτική αποτίμηση
1. Σύνοψη των συμπερασμάτων της μελέτης Σελ. 163
2. Τυπολογία περιπτώσεων Σελ. 168
3. Κριτική αποτίμηση Σελ. 169
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 175
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 185
Back to Top