ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14898
Σταυρακίδης Τ.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αθανασίου Λ., † Μιχαλόπουλος Γ., Περάκης Ε. , Σωτηρόπουλος Γ., Τζουγανάτος Δ.

Στην παρούσα μονογραφία με τίτλο «Ελαττωματικές αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας» πυρήνας του αντικειμένου έρευνας αποτελεί ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων ύπαρξης ελαττωματικής απόφασης του ΔΣ μιας ΑΕ, καθώς και οι πιθανοί τρόποι εξάλειψης του ελαττώματος. Ερευνώνται ακόμα, τόσο από τη θεωρία όσο και από την ελληνική νομολογία, τα κριτήρια υπαγωγής της ελαττωματικότητας σε μια από τις διαμορφωμένες από τον νόμο κατηγορίες και οι συνέπειες που έχει η επιλογή αυτή στα πλαίσια της δικονομικής μεταχείρισης των ελαττωματικών αποφάσεων του ΔΣ.

Στο τέλος του έργου εξετάζονται και τα ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που εγείρονται στις υποθέσεις προσβολής των ελαττωματικών αποφάσεων ΔΣ με στοιχεία διεθνότητας.

Το παρόν έργο στοχεύει να φανεί χρήσιμο και στον δικηγόρο της πράξης και σε όλους τους νομικούς, που αντικείμενο έρευνας και πρακτικής αποτελεί το εταιρικό δίκαιο.

Η μονογραφία ολοκληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία , καθώς και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ι. Το δ.σ. ως υποχρεωτικό όργανο διοίκησης της α.ε. και ο κανόνας της συλλογικής του δράσης Σελ. 1
ΙΙ. Ζήτημα από το μη εναρμονισμένο τμήμα του εταιρικού δικαίουΣελ. 5
ΙΙΙ. Η απουσία νομοθετικής ρύθμισης στον ισχύοντα ΚΝ 2190/1920. Το πρότυπο της τριχοτόμησης των ελαττωμάτων της απόφασης γ.σ. στον ισχύοντα ΚΝ 2190/1920 και η ρύθμιση του ζητήματος σε άλλες μορφές νομικών προσώπωνΣελ. 6
IV. Αναγκαιότητα εισαγωγής νομοθετικής ρύθμισης;Σελ. 7
V. Διάρθρωση της μελέτηςΣελ. 8
ΠρΩτο μΕρος 
Οι προϋποθΕσεις Υπαρξης ελαττωματικΗς απΟφασης δ.σ. και οι δυνατΟτητεσ εξΑλειψης του ελαττΩματοσ  
πρΩτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΟΙ προϋποθΕσεις Υπαρξης ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ απΟφασης Δ.Σ. 
Ι. Η απόφαση του δ.σ. ως αντικείμενο ελαττωματικότηταςΣελ. 13
Α) Η ενδοεταιρική λειτουργία και η νομική φύση της απόφασης του δ.σ. Σελ. 13
Β) Οι εξουσίες του δ.σ. ως κριτήριο οριοθέτησης της δράσης του και της ελαττωματικότητας των αποφάσεών του Σελ. 16
Γ) Οι αποφάσεις του δ.σ. μετά την πτώχευση της εταιρίαςΣελ. 18
ΙΙ. Τα ελαττώματα των αποφάσεων του δ.σ.Σελ. 19
Α) Ανυπόστατες αποφάσεις δ.σ.Σελ. 20
1. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση του δ.σ. ή δια περιφοράς του πρακτικού που δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη του δ.σ.Σελ. 21
2. Απόφαση που δεν προέρχεται από μέλη του δ.σ.Σελ. 22
3. Απόφαση ειλημμένη χωρίς να πληρούται το ελάχιστο ποσοστό απαρτίαςΣελ. 25
Β) Περιπτώσεις διαδικαστικών ελαττωμάτων αποφάσεων δ.σ.Σελ. 26
1. Παράλειψη της διαδικασίας συγκρότησης του δ.σ. σε σώμαΣελ. 26
2. Πλημμέλειες που αφορούν στη σύνθεση του δ.σ.Σελ. 27
3. Πλημμέλειες που αφορούν στη σύγκληση του δ.σ.Σελ. 30
4. Πλημμέλειες που αφορούν στη συγκρότηση του δ.σ. Σελ. 35
i) Μη νόμιμη συγκρότηση του δ.σ. λόγω συμμετοχής προσώπων που δεν έχουν το δικαίωμα αυτόΣελ. 36
ii) Μη νόμιμη συγκρότηση λόγω αποκλεισμού μελών του δ.σ. που είχαν δικαίωμα συμμετοχήςΣελ. 40
5. Πλημμέλειες που αφορούν στη συνεδρίαση του δ.σ.Σελ. 40
i) Συνεδρίαση του δ.σ. εκτός έδρας της εταιρίαςΣελ. 40
ii) Συνεδρίαση του δ.σ. με τηλεδιάσκεψηΣελ. 41
6. Ο αντίκτυπος της μη παροχής οφειλομένων πληροφοριών στα μέλη του δ.σ.Σελ. 42
7. Ιδίως η περίπτωση της έλλειψης απαρτίας και/ή πλειοψηφίαςΣελ. 45
i) Απόφαση ληφθείσα χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων για την απαρτία και την πλειοψηφία ρυθμίσεωνΣελ. 45
ii) Απόφαση ληφθείσα λόγω μη νόμιμου σχηματισμού της απαρτίας και της πλειοψηφίαςΣελ. 47
α) Ευθεία εφαρμογή του άρθρου 66 ΑΚ για τις αποφάσεις του δ.σ. α.ε.Σελ. 49
β) Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 66 ΑΚΣελ. 49
γ) Συνέπειες παράβασης του άρθρου 66 ΑΚΣελ. 51
iii) Συνέπειες έλλειψης της απαιτούμενης για τη λήψη απόφασης απαρτίας ή πλειοψηφίαςΣελ. 55
8. Συνέπειες από τη μη τήρηση ή την πλημμελή τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του δ.σ.Σελ. 57
9. Συνέπειες από πλημμέλειες μεταγενέστερες της λήψης απόφασης (ανενεργές αποφάσεις).Σελ. 59
Γ) Ελαττωματικότητα απόφασης δ.σ. οφειλόμενη στο περιεχόμενό τηςΣελ. 65
1. Αντίθεση του περιεχομένου της απόφασης σε διάταξη νόμουΣελ. 65
i) Καταχρηστικές αποφάσεις του δ.σ. Σελ. 66
α) Καταχρηστικές αποφάσεις λόγω αδικαιολόγητης προσβολής των νομίμων συμφερόντων της μειοψηφίας ή προσβολής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων (d?tournement de pouvoirs)Σελ. 67
β) Ελαττωματικές αποφάσεις λόγω κατάχρησης της διαχειριστικής εξουσίας (exc?s de pouvoirs) Σελ. 70
ii) Έλλειψη αρμοδιότητας του δ.σ. Σελ. 73
2. Αντίθεση του περιεχομένου της απόφασης σε διάταξη του καταστατικούΣελ. 82
3. Η επίδραση της ελαττωματικής απόφασης γ.σ. στο κύρος της απόφασης δ.σ. Η επενέργεια των ελαττωματικών αποφάσεων του δ.σ. σε μεταγενέστερες αποφάσεις του Σελ. 85
4. Επίδραση εξωεταιρικών συμφωνιών στο κύρος αποφάσεων δ.σ.Σελ. 86
III. Ο αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στην παράβαση και τη λήψη απόφασηςΣελ. 90
Α) Ο αιτιώδης σύνδεσμος στις ελαττωματικές λόγω διαδικαστικής πλημμέλειας αποφάσειςΣελ. 91
1. Ο αιτιώδης σύνδεσμος στις αποφάσεις της γ.σ. Σελ. 92
2. Ο αιτιώδης σύνδεσμος στις αποφάσεις του δ.σ.Σελ. 97
Β) Η σύνδεση του ελαττώματος με το κύρος της απόφασης και ειδικότερα η επίδραση της ελαττωματικής ψήφου στο κύρος της απόφασης του δ.σ. Σελ. 100
Γ) Ειδικές περιπτώσεις νομοθετικών εξαιρέσεων από την αρχή του αιτιώδους συνδέσμουΣελ. 104
1. Η περίπτωση της παράλειψης διάρθρωσης του δ.σ. εισηγμένης α.ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3016/2002Σελ. 104
2. Ελάττωμα της απόφασης δ.σ. για σύγκληση της γ.σ.Σελ. 105
 
δεΥτερο κεφΑλαιο 
Η επιγενΕστερη εξΑλειψη του ελαττΩματος της απΟφασης δ.σ. και η απΩλεια του δικαιΩματος προβολΗς τουΣελ. 108
Ι. Η «επικύρωση» της απόφασης του δ.σ.Σελ. 109
Α) Το περιεχόμενο της επικυρωτικής απόφασηςΣελ. 110
Β) Η ενέργεια της επικυρωτικής απόφασηςΣελ. 111
Γ) Ζητήματα αρμοδιότηταςΣελ. 113
Δ) Προσδιορισμός των ελαττωμάτων που δύνανται να εξαλειφθούν με την επικύρωση της απόφασηςΣελ. 114
ΙΙ. Η έγκριση της ληφθείσας από αναρμόδιο δ.σ. απόφασης από την αρμόδια γ.σ.Σελ. 116
ΙΙΙ. Η επίδραση της οριστικής ισχυροποίησης των αποφάσεων της γ.σ. στο κύρος των αποφάσεων του δ.σ.Σελ. 117
IV. Η θεραπευτική ενέργεια της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότηταςΣελ. 120
V. Η θεραπευτική παρέλευση προθεσμίας για την προβολή του ελαττώματοςΣελ. 121
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
Οι θΕσεις της ελληνικΗς θεωρΙας και νομολογΙας σχετικΑ με τις ελαττωματικΕς αποφΑσεις δ.σ. ανΩνυμης εταιρΙας και η δικονομικΗ μεταχεΙριση αυτΩν  
πρΩτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
η νομικΗ μεταχεΙριση των ελαττωμΑτων των αποφΑσεων του δ.σ. 
Ι. Η παραδοσιακή θέση της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας: άρνηση αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων του ΚΝ 2190/1920 για τις ελαττωματικές αποφάσεις της γ.σ. και προσφυγή στις διατάξεις του κοινού δικαίου.Σελ. 126
Α) Η ρύθμιση των ελαττωματικών αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων νομικού προσώπουΣελ. 127
1. Η ακυρωσία και η ακυρότητα των αποφάσεων συλλογικών οργάνων σε ρυθμίσεις που προηγήθηκαν χρονικά των διατάξεων 35α-35γ του ΚΝ 2190/1920Σελ. 127
2. Η ρύθμιση των ελαττωματικών αποφάσεων της γ.σ. στην α.ε. Σελ. 131
3. Η νέα ρύθμιση των ελαττωματικών αποφάσεων της γ.σ. ως νομοθετικό παράδειγμα για τη ρύθμιση των ελαττωματικών αποφάσεων της συνέλευσης εταίρων άλλων εταιρικών μορφώνΣελ. 141
Β) Η αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων για τις ελαττωματικές αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων στις αποφάσεις των διοικητικών οργάνωνΣελ. 143
Γ) Οι διατυπωθείσες στην επιστήμη απόψεις για τη ρύθμιση των ελαττωματικών αποφάσεων δ.σ. α.ε.Σελ. 147
1. Η απόρριψη της αναλογικής εφαρμογής των ρυθμίσεων για τις ελαττωματικές αποφάσεις της γ.σ.Σελ. 147
2. Η πρόκριση της εφαρμογής του διατάξεων του κοινού δικαίου Σελ. 151
II. Κριτική της παραδοσιακής θέσης και νεώτερες επιστημονικές εξελίξειςΣελ. 154
Α) Η ακαταλληλότητα της απόλυτης ακυρότητας των δικαιοπραξιών ως μορφή καθολικής κύρωσης για τις ελαττωματικές αποφάσεις του δ.σ. Σελ. 155
Β) Η προβληματική εφαρμογή της σχετικής ακυρότητας για τα διαδικαστικά ελαττώματα αποφάσεων δ.σ. Σελ. 161
Γ) Η ανεπάρκεια της 101 ΑΚΣελ. 165
Δ) Η εφαρμογή της ακυρωσία για τις ελαττωματικές αποφάσεις του δ.σ.Σελ. 166
1. Η εφαρμογή της γενικής αρχής περί απομάκρυνσης από τον κανόνα της ακυρότητας στις ελαττωματικές αποφάσεις του δ.σ. Σελ. 166
2. Η επέκταση της εφαρμογής της ακυρωσίας στις αποφάσεις του δ.σ., όταν αυτό ενεργεί όπως η γ.σ. Σελ. 173
3. Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 178
 
ΔεΥτερο κεφΑλαιο 
Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ μεταχεΙριση ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ αποφΑσεων ΤΟΥ Δ.Σ. 
Ι. Η διαδικασία προσβολής των ελαττωματικών αποφάσεωνΣελ. 182
Α) Προθεσμία προσβολής και οι συνέπειες της παράλειψης τήρησής τηςΣελ. 182
Β) Το ένδικο βοήθημα και οι εναλλακτικοί τρόποι προβολής των ελαττωμάτωνΣελ. 192
Γ) Ειδικά η εκδίκαση της αγωγής Σελ. 195
1. Ενεργητική νομιμοποίησηΣελ. 195
i) Για την επίκληση των διαδικαστικών ελαττωμάτωνΣελ. 196
ii) Για την επίκληση των ουσιαστικών ελαττωμάτωνΣελ. 206
2. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 212
3. Διαδικασία εκδίκασηςΣελ. 214
4. Αρμόδιο δικαστήριοΣελ. 215
5. Υπαγωγή της διαφοράς σε διαιτησία ή σε διαμεσολάβησηΣελ. 216
6. Δυνατότητα ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 217
i) Παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας έναντι ακυρώσιμων αποφάσεων δ.σ. Σελ. 217
ii) Παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας έναντι άκυρων αποφάσεων δ.σ.Σελ. 222
7. Κατανομή του βάρους απόδειξηςΣελ. 223
II. Η ισχύς της δικαστική απόφασηςΣελ. 224
Α) Το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασηςΣελ. 224
Β) Αποτελέσματα της δικαστικής απόφασηςΣελ. 224
1. Δεδικασμένο και διαπλαστική ενέργεια της δικαστικής απόφασηςΣελ. 224
2. Η αναδρομική ενέργεια της δικαστικής απόφασηςΣελ. 226
τρΙτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΖητΗματα ιδιωτικοΥ διεθνοΥς δικαΙου 
Ι. Διεθνής δικαιοδοσία επί ζητημάτων κύρους των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.Σελ. 230
Α) Το πεδίο εφαρμογή της lex societatis ως κανόνας θεμελίωσης αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας για ζητήματα κύρους των αποφάσεων του δ.σ. Σελ. 233
1. Η έννοια του κύρους των αποφάσεων των οργάνων του νομικού προσώπου του άρθρου 22 στχ. 2΄ του Κανονισμού 44/2001 στη νομολογία του ΔικΕΕΣελ. 234
2. Η lex societatis ως κανόνας αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας μόνο για διαφορές των οποίων το κύρος των αποφάσεων των οργάνων τους συνιστά το κύριο αντικείμενο της δίκηςΣελ. 235
Β) Η έννοια της έδρας ως κριτήριο θεμελίωσης διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 237
Γ) Διεθνής δικαιοδοσία επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης του δ.σ.Σελ. 238
ΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο επί ζητημάτων κύρους των αποφάσεων του δ.σ.Σελ. 242
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 247
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 259
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 289
 
Back to Top