Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Οι επενδυτικές στρατηγικές της κενής ψήφου και της καλυμμένης εταιρικής συμμετοχής

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14372
Κοντογεωργίου Α.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αθανασίου Λ., † Μιχαλόπουλος Γ., Περάκης Ε. , Σωτηρόπουλος Γ., Τζουγανάτος Δ.

Η παρούσα μελέτη για την αποσύνδεση του οικονομικού συμφέροντος από το μετοχικό δικαίωμα ψήφου επικεντρώνεται μέσω των δύο βασικών στρατηγικών, δηλαδή αφενός της κενής ψήφου (empty voting) αφετέρου της καλυμμένης εταιρικής συμμετοχής (hidden ownership), κυρίως στις επιπτώσεις τους στο καθεστώς της υποχρεωτικής γνωστοποίησης κατοχής σημαντικών εταιρικών συμμετοχών, δεδομένου ότι το καθεστώς αυτό, στην Ευρώπη τουλάχιστον, αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προληπτική αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των δύο αυτών στρατηγικών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η εξέταση της εφαρμογής της πρακτικής της αποσύνδεσης μέσω των επενδυτικών στρατηγικών της κενής ψήφου και της κρυφής εταιρικής συμμετοχής, υπό το πρίσμα του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, και κυρίως του Ν 3556/2007 για τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και του Ν 3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις. Ειδικό βάρος δίδεται στην ανάλυση των προπαρασκευαστικών ενεργειών αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών των στρατηγικών, τόσο σε επίπεδο ενωσιακό με τη θέσπιση πρότασης τροποποίησης της Οδηγίας για τη Διαφάνεια όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, και συγκεκριμένα στις νομοθετικές πρωτοβουλίες των ισχυρότερων εποπτικών αρχών αυτών. Η έκδοση συμπληρώνεται από πίνακα βιβλιογραφίας και ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXI
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 1
Α. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣΣελ. 1
Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣΣελ. 4
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  
Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ  
Α. Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥΣελ. 7
I. Ιστορική επισκόπηση του νομοθετικού κανόνα "one share - one vote" σε Η.Π.Α. και Ε.Ε. και οι συνθήκες που οδήγησαν στην καθιέρωσή τουΣελ. 7
ΙΙ. Ο κανόνας "μία μετοχή - μία ψήφος" ως μηχανισμός εταιρικής ψηφοδοσίας και νομικό αντιστάθμισμα της διαχειριστικής εξουσίαςΣελ. 20
ΙII. Η οικονομική ανάλυση του κανόνα "μία μετοχή - μία ψήφος"Σελ. 20
ΙV. Η αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 30 § 1 εδ. 1 ΚΝ 2190/1920Σελ. 24
V. Το δικαίωμα ψήφου ως αντικείμενο εμπορικής συναλλαγήςΣελ. 28
Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ "ΜΙΑ ΜΕΤΟΧΗ - ΜΙΑ ΨΗΦΟΣ" ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 31
Ι. Γνήσιες εξαιρέσεις από τον κανόνα «μία μετοχή - μία ψήφος»Σελ. 31
1. Πυραμιδική δομή ομίλου-εταιριών Σελ. 31
2. Eξωεταιρικές συμφωνίες άσκησης του δικαιώματος ψήφουΣελ. 32
3. Προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου Σελ. 35
ΙΙ. Μη γνήσιες εξαιρέσεις από τον κανόνα "μία μετοχή-μία ψήφος"Σελ. 36
1. 'Ασκηση του δικαιώματος ψήφου από τον ενεχυρούχο δανειστή των μετοχώνΣελ. 36
2. 'Ασκηση του δικαιώματος ψήφου από τον επικαρπωτή των μετοχώνΣελ. 37
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  
Η ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ) ΤΗΣ "ΚΕΝΗΣ ΨΗΦΟΥ" ΚΑΙ ΤΗΣ "ΚΡΥΦΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ"  
Α. Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ "ΚΕΝΗΣ ΨΗΦΟΥ": "EMPTY VOTING"Σελ. 39
I. Η χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων ως πρακτική προς διευκόλυνση της στρατηγικής της "κενής ψήφου"Σελ. 41
1. Εξωχρηματιστηριακά παράγωγαΣελ. 42
2. Συμβάσεις ανταλλαγής με αντικείμενο μετοχές (equity swaps)Σελ. 46
3. Συμβάσεις ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (cash settled equity swaps)Σελ. 48
α. Υπόθεση Mylan Laboratories / King Pharmaceuticals / Hedge Fund Perry CorpΣελ. 50
4. Δικαιώματα προαίρεσης (stock options)Σελ. 52
II. Ο δανεισμός τίτλων ως πρακτική διευκόλυνσης της "κενής ψήφου"Σελ. 55
1. H επενδυτική στρατηγική των ανοιχτών πωλήσεωνΣελ. 57
2. Η άλωση της "ημερομηνίας καταγραφής" (Record Date Capture) Σελ. 60
α. Ο θεσμός της ημερομηνίας καταγραφής (Record date)Σελ. 60
β. Η καταστρατήγηση του θεσμού της ημερομηνίας καταγραφήςΣελ. 64
γ. Η αντιμετώπιση της άλωσης της ημερομηνίας καταγραφής στην Ε.Ε.Σελ. 65
δ. Η αντιμετώπιση της άλωσης της ημερομηνίας καταγραφής στις Η.Π.Α.Σελ. 66
Β. Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ "ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ/ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΨΗΦΟΥ": "NEGATIVE VOTING"Σελ. 67
Ι. H στρατηγική της κενής ψήφου ως προθάλαμος της αρνητικής/ συγκρουσιακής ψήφουΣελ. 67
IΙ. Yπόθεση Henderson Land Development Corp. / Henderson InvestmentΣελ. 69
Γ. Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΥΦΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: "HIDDEN (MORPHABLE) OWNERSHIP"Σελ. 70
Ι. Η χρήση σύμβασης ανταλλαγής επί μετοχών με χρηματικό διακανονισμό (cash settled equity swaps) με σκοπό την απόκρυψη απόκτησης σημαντικών εταιρικών συμμετοχώνΣελ. 73
ΙΙ. Σχετική νομολογίαΣελ. 76
1. Υπόθεση Ithaca/ Perry (Rubicon)Σελ. 76
α. Η απόφαση του Ανωτέρου Δικαστηρίου (High Court of Auckland)Σελ. 78
β. Η απόφαση του Εφετείου (Wellington Court of Appeal)Σελ. 78
2. Η υπόθεση CSX Corp. / The children's Investment FundΣελ. 79
α. Οι προπαρασκευαστικές της δίκης ενέργειεςΣελ. 79
β. Η απόφαση του ΔικαστηρίουΣελ. 82
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ  
H ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
Α. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Σελ. 85
I. H Οδηγία 88/627/ΕΟΚΣελ. 85
ΙΙ. Η Οδηγία 2004/109/ΕΚΣελ. 86
Β. ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΣελ. 87
Ι. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς (improvement of market efficiency)Σελ. 88
1. Διαφάνεια στη διάρθρωση των δικαιωμάτων ψήφου Σελ. 90
2. Διαφάνεια στη μεταβολή της διάρθρωσης των δικαιωμάτων ψήφουΣελ. 92
ΙΙ. Βελτίωση της Εταιρικής ΔιακυβέρνησηςΣελ. 93
1. Η υποχρεωτική ενημέρωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών ως εργαλείο αποκάλυψης συγκρούσεων συμφερόντωνΣελ. 95
2. Η υποχρεωτική ενημέρωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών ως εργαλείο επικοινωνίαςΣελ. 96
3. Η υποχρεωτική ενημέρωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών ως μέσο αποκάλυψης καταχρηστικών πρακτικώνΣελ. 98
Γ. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ - ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν 3556/2007 Σελ. 100
Ι. Κύρια υποκείμενα της υποχρέωσης γνωστοποίησης μεταβολής συμμετοχώνΣελ. 100
1. ΜέτοχοιΣελ. 100
2. Ο τελικός δικαιούχος στην περίπτωση «έμμεσης κατοχής τίτλων» - συλλογικού λογαριασμούΣελ. 101
3. Τρίτα πρόσωπαΣελ. 103
α. Ο επικαρπωτής Σελ. 103
β. Ο ενεχυρούχος δανειστής Σελ. 103
γ. Ο πληρεξούσιος μετόχωνΣελ. 104
4. ΕκδότηςΣελ. 105
ΙΙ. Το περιεχόμενο των γνωστοποιημένων πληροφοριώνΣελ. 105
1. Σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης δικαιωμάτων ψήφουΣελ. 105
2. Σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσωνΣελ. 106
ΙΙΙ. Οι αποδέκτες της γνωστοποίησης της μεταβολής σημαντικών συμμετοχώνΣελ. 107
1. Η εκδότρια εταιρία Σελ. 107
2. Η Επιτροπή ΚεφαλαιαγοράςΣελ. 107
ΙV. Οι αποδέκτες της δημοσιοποίησης της μεταβολής συμμετοχώνΣελ. 107
Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΜΕΤΡΑΣελ. 108
Ι. Οι προβλεπόμενες από το Ν 3556/2007 διοικητικές κυρώσεις και μέτραΣελ. 108
1. Διοικητικές κυρώσειςΣελ. 109
2. Διοικητικά μέτραΣελ. 110
3. Επιδίωξη μέγιστης εναρμόνισης στον τομέα επιβολής κυρώσεων - κατεύθυνση της πρότασης τροποποίησης της Οδηγίας 2004/109/ΕΚΣελ. 110
α. Προτεινόμενα μέτρα για την καλύτερη μεταφορά και συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/109/ΕΚΣελ. 111
β. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων στον Ν 3556/2007Σελ. 113
ΙΙ. Έννομη προστασίαΣελ. 113
Ε. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν 3556/2007Σελ. 114
Ι. Η υπαγωγή της στρατηγικής της "κρυφής εταιρικής συμμετοχής" στο υφιστάμενο καθεστώς γνωστοποίησης μεταβολής συμμετοχών (Ν 3557/2007)Σελ. 116
1. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων με χρηματικό διακανονισμό στο άρθρο 11 του Ν 3557/2007Σελ. 116
α. Χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφουΣελ. 116
β. Η μη ρυθμιστική παρέμβαση της Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΣελ. 119
2. Η χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων με χρηματικό διακανονισμό υπό το πρίσμα του άρθρου 10 (α) Ν 3557/2007Σελ. 120
α. Acting in concertΣελ. 120
αα. Ο τύπος της συμφωνίαςΣελ. 122
ββ. Συντονισμός των δικαιωμάτων ψήφουΣελ. 123
γγ. Διαρκής κοινή πολιτική προς τη διοίκηση του εκδότηΣελ. 124
β. Διαδοχικά acting in concert Σελ. 125
3. Η υπαγωγή της συμπεριφοράς των αντισυμβαλλόμενων ενός "cash settled equity swaps" στο άρθρο 10 (ζ) Ν 3557/2007Σελ. 126
α. Κατοχή σε ίδιο όνομα και για λογαριασμό τρίτου (Holding on behalf)Σελ. 126
β. Τελολογική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 10 (ζ) Ν 3556/2007, υπό το πρίσμα της αποτροπής αξιολογικών αντινομιώνΣελ. 127
αα. Το βάρος του οικονομικού κινδύνου των υποκείμενων τίτλων Σελ. 128
ββ. Ο επηρεασμός του τρόπου άσκησης του δικαιώματος ψήφου Σελ. 129
ΙΙ. Κριτική της αντιμετώπισης της στρατηγικής της "κενής ψήφου" υπό το καθεστώς γνωστοποίησης μεταβολής συμμετοχών (Ν 3557/2007)Σελ. 131
1. Ανεπάρκεια του καθεστώτος γνωστοποίησης μεταβολής συμμετοχών σχετικά με την ενημέρωση του κοινούΣελ. 132
α. Τα δικαιώματα χρηματορροών (cash flows)Σελ. 135
β. Η καθαρή οικονομική συμμετοχήΣελ. 137
ΣΤ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ "ΚΡΥΦΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σελ. 139
Ι. Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση στο Ν 3461/2006Σελ. 140
1. Η απόκτηση ή ενίσχυση του εταιρικού ελέγχου ως απώτερος στόχος της στρατηγικής της "κρυφής εταιρικής συμμετοχής" Σελ. 142
α. Τακτική συντονισμένης απόκτησης εταιρικού ελέγχουΣελ. 143
β. Στρατηγική συντονισμένης απόκτησης εταιρικού ελέγχου μέσω παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσωνΣελ. 145
2. H στοιχειοθέτηση του "acting in concert" στην υποχρεωτική δημόσια πρότασηΣελ. 148
α. Οι παράγοντες διαμόρφωσης της έννοιας της συντονισμένης δράσης στο ενωσιακό δίκαιο των δημοσίων προτάσεωνΣελ. 148
β. Τα ποιοτικά κριτήρια στοιχειοθέτησης της απόκτησης ή ενίσχυσης του ελέγχου στην περίπτωση της συντονισμένης δράσηςΣελ. 150
ΙI. Κρίσιμη νομολογίαΣελ. 154
1. Υπόθεση Exor/IFIL v. ConsobΣελ. 154
ΙΙΙ. Η θέση της ελληνικής νομολογίαςΣελ. 157
1. Yπόθεση Χ. Γ. Ρόκας/Ιbedrola L.T.D κατά Ελληνικής Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΣελ. 157
α. Το σκεπτικό της υπ' αριθμ. 2/490/31.10.2008 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΣελ. 159
β. Η υπ' αριθμ. 1770/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 161
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ  
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ  
Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝΣελ. 163
Ι. Ηνωμένο Βασίλειο - Financial Services Authority (FSA)Σελ. 163
1. Γενικό πλαίσιοΣελ. 163
2. Οι τρεις εναλλακτικές προτάσεις της FSAΣελ. 165
α. Η διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος γνωστοποίησης Σελ. 165
β. Η πρόταση ασφαλούς λιμένα (safe harbor option)Σελ. 166
γ. Η επιλογή του ενοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης (general disclosure regime)Σελ. 167
ΙΙ. Γαλλία - Autorit? des March?s Financiers (AMF)Σελ. 169
1. H Έκθεση Field ReportΣελ. 169
2. Οι νέοι κανόνες για τη διαφάνεια σύμφωνα με την ordοnnance nο 2009-105Σελ. 169
α. Η εννοιολογική διάσταση της εξομοίωσης (assimilation) και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της σε συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσαΣελ. 170
β. Η υποχρεωτική διακριτή γνωστοποίηση πληροφοριών του υπόχρεου προσώπου (article L.233-9 I § 4 Commercial Code) Σελ. 172
γ. Τροποποίηση των κανόνων σχετικά με τη γνωστοποίηση πρόθεσης απόκτησης (notifications of intent)Σελ. 173
ΙΙΙ. Γερμανία - Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)Σελ. 174
1. Διαφάνεια στη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων με χρηματικό διακανονισμό - πρόταση τροποποίησης σύμφωνα με τη διάταξη 25a WpHGΣελ. 175
2. Οι καλυπτόμενες από το άρθρ. 25a WpHG περιπτώσεις δυνατότητας απόκτησης μετοχώνΣελ. 177
3. Η τροποποίηση της μεθόδου υπολογισμού των ορίων γνωστοποίησης μετά την εισαγωγή της διάταξης του άρθρου 25a WpHGΣελ. 177
IV. H.Π.Α. - Securities Exchange Commision (S.E.C.) & Commodity Future Trading Commission (C.F.T.C.)Σελ. 179
1. Το Νομοθέτημα χρεογράφων του 1933 (Securities Act Of 1933)Σελ. 179
2. Το Νομοθέτημα ανταλλαγής χρεογράφων του 1934 (Securities Exchange Act Of 1934)Σελ. 180
3. To Νομοθέτημα Dodd-Frank (Dodd-Frank Αct)Σελ. 181
α. O καθορισμός της έννοιας του όρου "beneficial ownership" αναφορικά με το σκοπό της προϊσχύσασας Section 13 (d) Exchange Act Of 1934Σελ. 182
β. O καθορισμός της έννοιας του όρου "beneficial ownership" σε συνάρτηση με τη χρήση συμβάσεων ανταλλαγής (swaps) υπό το νέο καθεστώς του Dodd-Frank ActΣελ. 185
Β. ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΟΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/109/ΕΚΣελ. 187
1. Η πρόταση της CESRΣελ. 188
α. Η υιοθέτηση διευρυμένου ορισμού του χρηματοπιστωτικού μέσουΣελ. 189
β. Το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης γνωστοποίησηςΣελ. 190
γ. Οι προτεινόμενες προσεγγίσεις υπολογισμού των ορίωνΣελ. 192
αα. Η ονομαστική βάσηΣελ. 193
ββ. Ο ρυθμιζόμενος λόγος ΔέλταΣελ. 193
2. Πρόταση κανονιστικής ρύθμισης του καθεστώτος γνωστοποίησης, βασισμένη στη δήλωση προθέσεωνΣελ. 194
α. Η δήλωση της πρόθεσης απόκτησης του ελέγχουΣελ. 195
β. Η κατανομή του βάρους απόδειξης Σελ. 197
Γ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/109/ΕΚ- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΣελ. 198
I. Το γενικό πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης της ΟδηγίαςΣελ. 198
II. Ο εξορθολογισμός των υποχρεώσεων διαφάνειας αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εταιριώνΣελ. 200
1. Εξάλειψη των κενών στις προϋποθέσεις κοινοποίησης αναφορικά με σημαντικές συμμετοχές δικαιωμάτων ψήφουΣελ. 200
α. Υιοθέτηση του διευρυμένου ορισμού των χρηματοπιστωτικών μέσων που υπόκεινται σε κοινοποίησηΣελ. 200
β. Η πρόβλεψη συγκεκριμένων εξαιρέσεων Σελ. 201
γ. Ο εκτιμώμενος αντίκτυπος της τροποποίησης στους θεμελιώδεις σκοπούς της ΟδηγίαςΣελ. 202
2. Εξάλειψη των αποκλίσεων στις προϋποθέσεις γνωστοποίησης αναφορικά με σημαντικές συμμετοχέςΣελ. 203
3. Οι καθοριστικοί παράγοντες για τη μεταβολή του βαθμού της εναρμόνισηςΣελ. 204
α. Ο βαθμός διασποράς της μετοχικής ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη της ΕΕΣελ. 206
β. Η διευκόλυνση των διασυνοριακών επενδύσεωνΣελ. 207
γ. Λοιποί παράγοντες διαμόρφωσης του βαθμού εναρμόνισηςΣελ. 208
Δ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 209
Ι. Η εξαγορά του δικαιώματος ψήφουΣελ. 209
ΙΙ. Ακυρωσία της απόφασης της γενικής συνέλευσηςΣελ. 211
1. Υπαγωγή της κενής ψήφου στην κατάχρηση εξουσίας της πλειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 35α §1 β) ΚΝ 2190/20Σελ. 211
2. Η παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης απόκτησης σημαντικής συμμετοχής όπως προβλέπεται από το Ν 3556/2006 ως λόγος ακυρωσίας της απόφασης της γενικής συνέλευσηΣελ. 213
α. Η αλληλεπίδραση του εταιρικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράςΣελ. 213
β. Η νομική βασιμότηταΣελ. 215
ΙΙΙ. De Lege Ferenda αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της στρατηγικής της κενής ψήφουΣελ. 217
1. Δυνατότητα καταστατικής διαμόρφωσης (οpting-in), με πρόβλεψη για την περίπτωση της κενής ψήφουΣελ. 218
2. Περιορισμός του δικαιώματος ψήφουΣελ. 220
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥΣελ. 223
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 225
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 243
Back to Top