ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (JOINT VENTURES) Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 34,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15351
Βιτάλη Μ.
Σουφλερός Η.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αθανασίου Λ., † Μιχαλόπουλος Γ., Περάκης Ε. , Σωτηρόπουλος Γ., Τζουγανάτος Δ.

Η παρούσα μονογραφία με τίτλο «Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures): Η συνεργασία μεταξύ περισσότερων επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού», έχει στο επίκεντρό της την εξέταση της «κοινής επιχείρησης» υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Οι «κοινές επιχειρήσεις» είναι ιδιαίτερα εταιρικά μορφώματα, εξαιρετικά συνήθεις στη διεθνή αλλά και στην ελληνική επιχειρηματική πρακτική.

Η αντιμετώπιση της κοινής επιχείρησης στο πλαίσιο του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν μια κοινή επιχείρηση εμπίπτει στην έννοια της συγκέντρωσης ή στην έννοια της σύμπραξης μεταξύ επιχειρήσεων. Η πρακτική σημασία της διάκρισης είναι μεγάλη.

Και αυτό γιατί οι κοινές επιχειρήσεις με χαρακτήρα συγκέντρωσης κρίνονται με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων (ΚανΕΚ 139/2004 και άρθρα 5-10 του Ν 3959/2011), ενώ οι κοινές επιχειρήσεις με χαρακτήρα συνεργασίας (σύμπραξης) κρίνονται με βάση αυστηρότερες διατάξεις για τις συμπράξεις (άρθρο 101 ΣΛΕΕ και άρθρο 1 Ν3959/2011).

Βασικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό μιας κοινής επιχείρησης ως «συγκέντρωσης» ή ως «σύμπραξης» είναι το κριτήριο της «λειτουργικής αυτονομίας». Η εφαρμογή του κριτηρίου αυτού στην πράξη δεν είναι πάντοτε εύκολη.

Με την παρούσα μελέτη, η συγγραφέας επιχειρεί, με τρόπο μεθοδικό και συστηματικό, να καταγράψει την προβληματική εφαρμογή του κριτηρίου, να παρουσιάσει τις λύσεις που έχουν δοθεί, κυρίως μέσα από την πρακτική των αρχών ανταγωνισμού, τη νομολογία και τις σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρουσίαση χαρακτηρίζεται από πληρότητα, σαφήνεια και λεπτές εννοιολογικές διακρίσεις, έχει περιπτωσιολογικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές αποφάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, τις οποίες η συγγραφέας έχει αναζητήσει, μελετήσει και εντάξει κατά τρόπο συστηματικό στα επιμέρους πραγματευόμενα ζητήματα. Το ίδιο ισχύει και για τη σχετική νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων.

Το έργο στοχεύει να φανεί χρήσιμο στους νομικούς (δικηγόρους, δικαστές) που ασχολούνται με υποθέσεις ανταγωνισμού, οι οποίοι είτε καλούνται να διαμορφώσουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ μίας κοινής επιχείρησης και των μητρικών της, είτε επιθυμούν να αποφύγουν τα «επικίνδυνα μονοπάτια» για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Η μονογραφία ολοκληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, καθώς και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣΣελ. XI
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
1. Η «κοινή επιχείρηση» και το πολυδιάστατο του εννοιολογικού προσδιορισμού τηςΣελ. 3
2. Η οικονομική αξιολόγηση και η σπουδαιότητα της κοινής επιχείρησηςΣελ. 5
3. Η κοινή επιχείρηση υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού - Έλλειψη ενιαίας αντιμετώπισηςΣελ. 7
(i) Οι εφαρμοστέες διατάξεις και η ιστορική αναδρομήΣελ. 7
(ii) Κοινές επιχειρήσεις συνεργασίαςΣελ. 12
(iii) Κοινές επιχειρήσεις συγκέντρωσηςΣελ. 17
(iv) H σύγκριση του κριτηρίου της λειτουργικής αυτονομίας με την έννοια της «κοινοπραξίας»Σελ. 20
4. Οι επιπτώσεις της συγκεντρωτικής κοινής επιχείρησης στον ελεύθερο ανταγωνισμόΣελ. 22
(i) O έλεγχος της σημαντικής παρακώλυσης του ανταγωνισμού (άρθρο 2 παρ. 3 Καν. 139/2004)Σελ. 22
(ii) O έλεγχος του συντονισμού μεταξύ των ανεξάρτητων επιχειρήσεων (άρθρο 2 παρ. 4 Καν. 139/2004)Σελ. 24
(iii) H επίδραση των αντιανταγωνιστικών επιπτώσεωνΣελ. 25
(iv) Eπιπτώσεις βάσει συμβατικών δεσμεύσεωνΣελ. 26
(v) Eυεργετικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμόΣελ. 26
Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
1. Η εξήγηση και η αντιμετώπιση του φαινομένου των spillover effectsΣελ. 29
(i) Οικονομική εξήγηση και σπουδαιότηταΣελ. 29
(ii) Αντιμετώπιση φαινομένουΣελ. 33
(iii) Σύγκριση φαινομένου με το άρθρο 101 ΣΛΕΕΣελ. 35
2. Τα υποκείμενα του συντονισμούΣελ. 37
(i) Η έννοια των "ανεξάρτητων επιχειρήσεων"Σελ. 37
(ii) Πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές ή μη ανταγωνιστέςΣελ. 38
3. O εντοπισμός των αγορών δραστηριοποίησηςΣελ. 39
(i) η υποψήφια για συντονισμό αγορά προϊόντοςΣελ. 40
(ii) Η υποψήφια για συντονισμό γεωγραφική αγοράΣελ. 43
(ii.α) Η γεωγραφική αγορά των μητρικώνΣελ. 43
(ii.β) Η συσχέτιση της γεωγραφικής αγοράς των μητρικών έναντι της κοινήςΣελ. 45
4. Ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της δημιουργίας της κοινής επιχείρησης και του συντονισμού των μητρικώνΣελ. 46
5. Η αξιολόγηση της πιθανότητας και των κινήτρων συντονισμού των μητρικών - Τα κριτήρια που συνηγορούν υπέρ και κατάΣελ. 49
(i) Μερίδια αγοράςΣελ. 49
(ii) Υπάρχουσα δομή αγοράςΣελ. 52
(iii) Δομική αλλαγή που επιφέρει στην αγορά η δημιουργία της κοινής επιχείρησηςΣελ. 53
(iv) Υφιστάμενες και δημιουργούμενες σχέσεις μεταξύ των μητρικώνΣελ. 55
(v) Μέγεθος αγοράς κοινής επιχείρησηςΣελ. 57
(vi) Σπουδαιότητα δραστηριότητας κοινής επιχείρησηςΣελ. 58
(vii) Φύση και χαρακτηριστικά του προϊόντος της κοινής επιχείρησης ή / και των μητρικώνΣελ. 61
(viii) ΑγοραστέςΣελ. 63
(ix) Ζήτηση και ΠροσφοράΣελ. 64
(x) ΑντίποιναΣελ. 65
(xi) Ροή πληροφοριώνΣελ. 66
(xii) Νομικό καθεστώςΣελ. 67
6. Αξιοσημείωτες υποθέσεις ενώπιον της ΕπιτροπήςΣελ. 69
7. Δεσμεύσεις προς εξάλειψη των προβλημάτων συντονισμού των μητρικώνΣελ. 74
(i) Εφαρμοστέες ΔιατάξειςΣελ. 74
(ii) Αντιπαράθεση των διορθωτικών μέτρων που προκρίνουν οι Κανονισμοί 139/2004 και 1/2003Σελ. 75
(iii) Οι δεσμεύσεις που προσιδιάζουν στην περίπτωση του συντονισμού των μητρικών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 2 παρ. 4 Καν. 139/2004Σελ. 78
(iv) Δυνατός ο ex post / κατασταλτικός έλεγχοςΣελ. 80
(v) Δομικές δεσμεύσεις (εκποίηση επιχειρηματικής δραστηριότητας)Σελ. 81
(vi) Δομικές δεσμεύσεις (λοιπά διαρθρωτικά μέτρα)Σελ. 82
(vii) Δεσμεύσεις συμπεριφοράςΣελ. 83
(viii) "Υβριδικές" δεσμεύσεις για την ροή πληροφοριώνΣελ. 85
(ix) ΑυτοδεσμεύσειςΣελ. 88
8. Σύγκριση των άρθρων 2 παρ. 3 και 2 παρ. 4 του Κανονισμού Συγκεντρώσεων: Οικονομική σύγκλιση, νομική διαφοροποίησηΣελ. 90
9. Η ελληνική νομοθεσία και πρακτικήΣελ. 93
(i) Η ελληνική νομοθεσίαΣελ. 93
(ii) Η πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 97
Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
1. Η έννοια και η χρησιμότητα των δευτερευόντων περιορισμώνΣελ. 103
(i) Ο όρος «δευτερεύοντες περιορισμοί»Σελ. 103
(ii) Η οικονομική λειτουργία των περιορισμώνΣελ. 104
(iii) Η οριοθέτηση των περιορισμώνΣελ. 105
2. Η αμεσότητα και η αναγκαιότητα των περιορισμώνΣελ. 106
(i) το κριτήριο της αμεσότηταςΣελ. 106
(ii) το κριτήριο της αναγκαιότηταςΣελ. 108
3. Αυτόματη κάλυψη και κατʼ εξαίρεσιν αξιολόγησηΣελ. 109
(i) Οι εφαρμοστέες διατάξειςΣελ. 109
(ii) Η σημασία της αυτόματης κάλυψηςΣελ. 110
4. Συμβατικές δεσμεύσεις αναλαμβανόμενες από τις μητρικές έναντι της κοινής επιχείρησης και το αντίστροφοΣελ. 113
5. Υποχρεώσεις μη άσκησης ανταγωνισμού μεταξύ των μητρικών και της κοινής επιχείρησηςΣελ. 114
(i) Η ratio των ρητρών μη ανταγωνισμούΣελ. 114
(ii) το ειδικότερο περιεχόμενο των ρητρώνΣελ. 115
(iii) Ο χρονικός, εδαφικός και αντικειμενικός προσδιορισμός των ρητρώνΣελ. 116
6. Συμφωνίες παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης μεταξύ  των μερών της κοινής επιχείρησηςΣελ. 119
(i) άδειες προς την κοινή επιχείρησηΣελ. 119
(ii) άδειες προς τις μητρικές ή μεταξύ των μητρικώνΣελ. 120
7. Υποχρεώσεις αγοράς και εφοδιασμού από και προς την κοινή επιχείρησηΣελ. 121
(i) Οικονομική χρησιμότητα των υποχρεώσεων αγοράς και εφοδιασμούΣελ. 121
(ii) Oριοθέτηση των υποχρεώσεων αγοράς και εφοδιασμούΣελ. 122
(iii) Συμφωνίες διανομήςΣελ. 123
(iv) Συμφωνίες παροχής υπηρεσιώνΣελ. 124
8. Σύγκριση των δευτερευόντων περιορισμών με τα spillover effectsΣελ. 125
9. Το ζήτημα των δευτερευόντων περιορισμών σε εθνικό  επίπεδοΣελ. 126
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 129
ΠΙΝΑΚΕΣ  
1. Πίνακας για την δικαιοδοσία και τις εφαρμοστέες διατάξεις στις κοινές επιχειρήσειςΣελ. 131
2. Πίνακας με τα κριτήρια που συντείνουν υπέρ ή κατά της πιθανότητας συντονισμού (άρθρο 2 παρ. 4 Καν. 139/2004)Σελ. 133
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  
I. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 137
ΙΙ. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 139
ΙΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑΣελ. 143
ΙV. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 146
V. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣελ. 147
VΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 150
VΙI. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣελ. 150
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 153
 
Back to Top