Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 21,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18512
Ψαράκης Ι.
Χρυσάνθης Χ.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αθανασίου Λ., † Μιχαλόπουλος Γ., Περάκης Ε. , Σωτηρόπουλος Γ., Τζουγανάτος Δ.
Στο βιβλίο «Ο Κίνδυνος Σύγχυσης Στο Δίκαιο του Σήματος» περιέχεται εκτενής ανάλυση των κρατουσών, σε θεωρία και νομολογία, θέσεων. Μέσω της παράθεσης πληθώρας νομολογιακών παραπομπών (αναφορές σε υποθέσεις του ΔΕΕ, του ΓΔΕΕ και του EUIPO, σε αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων αλλά και δικαστηρίων άλλων έννομων τάξεων, όπως εκείνης των ΗΠΑ) παρέχεται η αναγκαία καθοδήγηση για τη νομολογιακή τεκμηρίωση κατά την υποστήριξη αιτήσεων και δικογράφων με κεντρικό μέγεθος τον κίνδυνο σύγχυσης. Επίσης και οι κρίνοντες επί τέτοιων αιτήσεων παροχής διοικητικής ή δικαστικής προστασίας μπορούν να ανεύρουν εδώ ένα εγχειρίδιο στο οποίο θα ανατρέχουν προς μια επαρκή θεμελίωση της απόφασης που πρόκειται να εκδώσουν. Τέλος, έχοντας παραθέσει τις κρατούσες θέσεις επί των εριζόμενων ζητημάτων, δεν παραλείπεται, όπου αυτό ταιριάζει, η κριτική αξιολόγησή τους και η αναπλαισίωση με νέες προσεγγίσεις, στη βάση και μιας διεπιστημονικής θεώρησης. Το έργο επιχειρεί να καλύψει ένα κενό στην ελληνική νομική βιβλιογραφία, αποτελώντας παράλληλα ένα απαραίτητο εργαλείο τόσο για τον δικαστή, όσο και για τον δικηγόρο της πράξης. Παράλληλα, το έργο μπορεί να αποτελέσει και ένα χρήσιμο βοήθημα για τον ερευνητή-φοιτητή ο οποίος επιθυμεί να εντρυφήσει στην έννοια του κινδύνου σύγχυσης, αλλά και την προσβολή του σήματος φήμης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. IX
ΣΥΝΟΨΗ Σελ. XI
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Προϊδεασμός
1.1. Το σήμα ως περιουσιακό στοιχείο Σελ. 1
1.2. Ο δικαιολογητικός λόγος της προστασίας του σήματος Σελ. 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Μια σύντομη εισαγωγή στο σήμα
2.1. Στοιχεία νομοθετικού ορισμού Σελ. 8
2.1.1. Το σημείο Σελ. 8
2.1.2. Η εξειδίκευση του αντικειμένου προστασίας Σελ. 9
2.1.3. Η Διακριτική ικανότητα Σελ. 10
2.1.3.1. Η διακριτική ικανότητα γενικά Σελ. 10
2.1.3.2. Ο επίκτητος διακριτικός χαρακτήρας Σελ. 14
2.3.1.3. Περιγραφικά σημεία Σελ. 15
2.2. Οι νομικές λειτουργίες του σήματος Σελ. 18
2.2.1. Η λειτουργία προέλευσης Σελ. 19
2.2.2. Η εγγυητική λειτουργία Σελ. 20
2.2.3. Η διαφημιστική και οι λοιπές λειτουργίες του σήματος Σελ. 21
2.3. Το περιεχόμενο του δικαιώματος στο σήμα Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Ο κίνδυνος σύγχυσης
3.1. Μία παρέκβαση(;): Η Διπλή ταύτιση (double identity) Σελ. 29
3.1.1. Γενικά Σελ. 29
3.1.2. Η βασική προβληματική· κριτική στην κρατούσα θέση Σελ. 29
3.1.3. Μια de lege lata προσέγγιση Σελ. 38
3.1.4. Η de lege ferenda πρόταση Σελ. 43
3.2. Ο «εν στενή εννοία» και ο «εν ευρεία εννοία» κίνδυνος σύγχυσης Σελ. 45
3.2.1. Ο «εν στενή εννοία» κίνδυνος σύγχυσης Σελ. 45
3.2.2. Ο «εν ευρεία εννοία» κίνδυνος σύγχυσης (κίνδυνος συσχέτισης) Σελ. 46
3.3. Πώς διαπιστώνεται ο κίνδυνος σύγχυσης – η μέθοδος των τεσσάρων σταδίων Σελ. 51
3.3.1. Στάδιο 1ο: Το σχετικό κοινό και ο βαθμός προσοχής (relevant public and degree of attention) Σελ. 54
3.3.2. Στάδιο 2ο: Σύγκριση προϊόντων και υπηρεσιών (comparison of goods and services) Σελ. 58
3.3.3. Στάδιο 3ο: Η σύγκριση των εκατέρωθεν ενδείξεων (comparison of signs) Σελ. 65
3.3.3.1. Γενικά για τη σύγκριση των ενδείξεων Σελ. 65
3.3.3.1.1. Η θεωρία της συνολικής εντύπωσης (overall impression) Σελ. 65
3.3.3.1.2. Η ειδική προβληματική της θεωρίας της αυτοτελούς διακριτικής δύναμης: είναι απαραίτητη; Σελ. 69
3.3.3.1.3. Το αποτέλεσμα των κατ’ ιδίαν συγκρίσεων Σελ. 74
3.3.3.2. Τα κατ’ ιδίαν στάδια Σελ. 78
3.3.3.2.1. Η οπτική σύγκριση (visual comparison) Σελ. 78
3.3.3.2.2. Η ακουστική σύγκριση (aural comparison) Σελ. 80
3.3.3.2.3. Η νοηματική σύγκριση (conceptual comparison) και η συνηθέστερη εφαρμογή της θεωρίας της εξουδετέρωσης Σελ. 82
3.3.3.2.3.1. Η νοηματική σύγκριση (conceptual comparison) Σελ. 82
3.3.3.2.3.2. Η θεωρία της εξουδετέρωσης Σελ. 86
3.3.4. Στάδιο 4ο: Η σφαιρική εκτίμηση (global appreciation) Σελ. 89
3.4. Τα είδη του κινδύνου σύγχυσης Σελ. 96
3.4.1. Η κλασική μορφή του κινδύνου σύγχυσης Σελ. 96
3.4.2. Ο αρχικός κίνδυνος σύγχυσης (presale confusion - initial interest confusion) Σελ. 96
Σελ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
3.4.3. Κίνδυνος σύγχυσης μετά την πώληση (presale confusion - initial interest confusion) Σελ. 100
3.4.4. Ο αντίστροφος κίνδυνος σύγχυσης (reverse confusion) Σελ. 103
3.5. Ειδικά ζητήματα κινδύνου σύγχυσης Σελ. 109
3.5.1. Τα περιγραφικά στοιχεία ως παράγοντες (συν)διαμόρφωσης της συνολικής εντύπωσης και εκτίμησης του κινδύνου σύγχυσης: μεταξύ 3ου και 4ου σταδίου Σελ. 109
3.5.1.1. Τα περιγραφικά στοιχεία ως παράγοντες (συν)διαμόρφωσης της συνολικής εντύπωσης Σελ. 110
3.5.1.2. Τα περιγραφικά στοιχεία ως παράγοντες εκτίμησης του κινδύνου σύγχυσης Σελ. 116
3.5.2. Το χρώμα στο δίκαιο του σήματος Σελ. 122
3.5.2.1. Διακριτική ικανότητα και χρώμα Σελ. 123
3.5.2.2. Η ειδικότερη θεματική του χρώματος στο πλαίσιο εκτίμησης κινδύνου σύγχυσης Σελ. 126
3.5.3. Ο κίνδυνος σύγχυσης στη διοικητική και στην αστική προστασία Σελ. 129
3.5.3.1. Στο πλαίσιο της διοικητικής προστασίας Σελ. 129
3.5.3.2. Στο πλαίσιο της αστικής προστασίας Σελ. 131
3.5.3.3. Διαφοροποίηση στην αντίληψη του κινδύνου σύγχυσης μεταξύ διοικητικής και αστικής προστασίας Σελ. 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Το σήμα φήμης
4.1. Γενικά Σελ. 133
4.2. Οι προϋποθέσεις προσβολής του σήματος φήμης Σελ. 134
4.3. Η έννοια του σήματος φήμης Σελ. 134
4.4. Η προϋπόθεση της ομοιότητας - ο κίνδυνος σύνδεσης Σελ. 137
4.5. Μορφές προσβολής σήματος φήμης Σελ. 142
4.5.1. Προσπόριση αθέμιτου οφέλους από τη φήμη ή το διακριτικό χαρακτήρα σήματος Σελ. 142
4.5.2. Πρόκληση βλάβης στη φήμη του σήματος Σελ. 147
4.5.3. Η εξασθένηση της διακριτικής δύναμης του σήματος φήμης Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Ενδεικτικές περιπτώσεις προστασίας του σήματος
5.1. Η επίθεση σημείου Σελ. 152
5.2. Η επίθεση του σήματος σε γνήσια προϊόντα χωρίς να έχουν προοριστεί να κυκλοφορήσουν ως τέτοια από το σηματούχο Σελ. 153
5.3. Η αφαίρεση του σήματος από γνήσια προϊόντα και η κυκλοφορία τους ως ανώνυμα ή με άλλο σήμα Σελ. 155
5.4. Η προσφορά ή η εμπορία ή η κατοχή προς εμπορία προϊόντων και η προσφορά ή η παροχή υπηρεσιών με τη χρήση του σημείου που προκαλεί κίνδυνο σύγχυσης Σελ. 157
5.5. Εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων με τη χρήση σημείου που προκαλεί κίνδυνο σύγχυσης Σελ. 157
5.6. Η χρησιμοποίηση του σημείου ως εμπορική ή εταιρική επωνυμία ή ως μέρος εμπορικής ή εταιρικής επωνυμίας Σελ. 160
5.7. Η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση Σελ. 163
5.8. Η χρησιμοποίηση του σημείου σε συγκριτική διαφήμιση Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Συμπεράσματα Σελ. 168
Βιβλιογραφία Σελ. 177
Αρθρογραφία Σελ. 180
Πηγές από το Διαδίκτυο Σελ. 185
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 187
Back to Top