ΟΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Ως Εργαλείο Χρηματοδότησης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 22,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17333
Χουλιαρά Ε.
Σωτηρόπουλος Γ.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αθανασίου Λ., † Μιχαλόπουλος Γ., Περάκης Ε. , Σωτηρόπουλος Γ., Τζουγανάτος Δ.

Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου “Οι μετατρέψιμες ομολογίες ως εργαλείο χρηματοδότησης»  είναι το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, το οποίο αποτελεί ένα σύνθετο χρηματοδοτικό εργαλείο. Η ιδιαιτερότητα σε νομικό επίπεδο έγκειται στο ότι η μετατρέψιμη ομολογία συνδυάζει στοιχεία τόσο χρέους, όσο και εν δυνάμει κεφαλαίου, πράγμα που έχει αντίκτυπο στην οικονομική της λειτουργία.

Το βιβλίο είναι δομημένο σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση του νομικού καθεστώτος του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, τόσο από την πλευρά του προϊσχύσαντος δικαίου (Ν 3156/2003 και ΚΝ 2190/1920), όσο και από την πλευρά του νέου νόμου περί ΑΕ (Ν 4548/2018).

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου τίθεται στο επίκεντρο η οικονομική – χρηματοδοτική λειτουργία του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και ειδικότερα η οικονομική σκοπιμότητα της επιλογής του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου σε σχέση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή το κλασσικό δάνειο.

Συγχρόνως θίγονται ορισμένα δυσχερή δογματικά ζητήματα, όπως η τυχόν αναγνώριση υποχρεώσεων πίστης εκ μέρους της εταιρικής διοίκησης έναντι των κατόχων μετατρέψιμων ομολογιών με στόχο την προστασία των τελευταίων από εταιρικά γεγονότα, που δύνανται να θίξουν την οικονομική τους θέση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενασχόληση από οικονομική σκοπιά με την αξία μετατροπής.

Η συγγραφέας θίγει ακόμη τη  γενική προβληματική της εταιρικής χρηματοδότησης εστιάζοντας στο ζήτημα της ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ εταιρίας και επενδυτών, η οποία επηρεάζει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης.

Η συγγραφέας εκτός από τη νομική ανάλυση, προβαίνει και σε μία παρουσίαση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, πράγμα που απαιτεί μία εκτενή ενασχόληση με τον κλάδο της χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Το βιβλίο φιλοδοξεί, να αποτελέσει ένα χρηστικό βοήθημα για όσους ασχολούνται με το εταιρικό και οικονομικό δίκαιο, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

Πρόλογος Σελ. 10
Συντομογραφίες Σελ. 13
Εισαγωγή Σελ. 15
Α΄ ΜΕΡΟΣ
Οι μετατρέψιμες ομολογίες στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο
Το ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες ως μορφή χρηματοδότησης της Α.Ε. Σελ. 19
Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 20
Προϊσχύον δίκαιο Σελ. 20
Η συστηματική ρύθμιση του ομολογιακού δανείου (ν. 3156/2003 και κ.ν. 2190/1920) Σελ. 21
Η ρύθμιση του ομολογιακού δανείου στον (νέο) ν. 4548/2018 Σελ. 22
Το ομολογιακό δάνειο Σελ. 25
Έννοια και νομική φύση Σελ. 25
Οι ομολογίες Σελ. 26
Το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου Σελ. 32
Η οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα Σελ. 33
Το ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Σελ. 36
Το δικαίωμα μετατροπής Σελ. 36
Το δικαίωμα ανάκλησης ή πρόωρης εξόφλησης (call option) Σελ. 36
Η αξία της μετατρέψιμης ομολογίας Σελ. 38
Η οικονομική θέση της εκδότριας και των δανειστών Σελ. 41
Η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου Σελ. 44
Τακτική έκδοση Σελ. 45
Έκτακτη έκδοση Σελ. 50
Περιεχόμενο της απόφασης έκδοσης Σελ. 54
Χρόνος και τρόπος μετατροπής. Σελ. 54
Τιμή και λόγος μετατροπής Σελ. 55
Δικαίωμα προτίμησης Σελ. 58
Κάλυψη και καταβολή του ομολογιακού δανείου Σελ. 60
Το δικαίωμα μετατροπής Σελ. 61
Ο ρόλος τη μετατρέψιμης ομολογίας στις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς Σελ. 65
Παραλλαγές της μετατρέψιμης ομολογίας: Υποχρεωτικά μετατρέψιμη ομολογία και υπό αίρεση μετατρέψιμη ομολογία Σελ. 68
Υποχρεωτικά μετατρέψιμες ομολογίες (Mandatory Convertible Bonds) Σελ. 68
Υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Contingent Convertible Bonds - CoCos) Σελ. 70
Η έννομη θέση και η προστασία του δικαιούχου μετατρέψιμης ομολογίας Σελ. 75
Η προβληματική διεύρυνσης των υποχρεώσεων συμπεριφοράς της διοίκησης (fiduciary duties) στο αμερικανικό δίκαιο Σελ. 76
Η συμβατική προστασία της οικονομικής θέσης του δικαιούχου μετατρέψιμης ομολογίας: ιδίως οι ρήτρες αναπροσαρμογής της τιμής μετατροπής Σελ. 79
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με νέες εισφορές: αύξηση του αριθμού των μετοχών με ταυτόχρονη περιουσιακή μεταβολή Σελ. 80
Πράξεις που συνεπάγονται αύξηση του αριθμού των μετοχών χωρίς περιουσιακή μεταβολή Σελ. 85
12.2.3. Πράξεις που συνεπάγονται περιουσιακή μεταβολή χωρίς αύξηση του αριθμού των μετοχών Σελ. 86
Β΄ Μeρος
Η οικονομική σκοπιμότητα της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών
Η χρηματοοικονομική διαχείριση Σελ. 91
Χρηματοδότηση και επενδύσεις Σελ. 91
Το πρόβλημα της κεφαλαιακής διάρθρωσης Σελ. 92
Γιατί οι εταιρίες επιλέγουν την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών Σελ. 95
Η αβεβαιότητα στην εκτίμηση του κινδύνου της εκδότριας Σελ. 96
Οι μετατρέψιμες ομολογίες στο υπόβαθρο της ασυμμετρίας πληροφόρησης Σελ. 98
Η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ως αντιμετώπιση της ασυμμετρίας πληροφόρησης ή ως ετεροχρονισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 103
Η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ως υπέρβαση της ασυμμετρίας πληροφόρησης Σελ. 109
Οι μετατρέψιμες ομολογίες στο υπόβαθρο της θεωρίας αντιπροσώπευσης (agency theory) Σελ. 111
Το πρόβλημα της μετάθεσης του κινδύνου Σελ. 111
Το πρόβλημα της υπερεπένδυσης Σελ. 114
Το πρόβλημα της υποεπένδυσης Σελ. 117
Επίλογος Σελ. 119
Βιβλιογραφία/Aρθρογραφία Σελ. 123
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 131
Back to Top