ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Mία Συγκριτική & Ευρωπαϊκή Προσέγγιση των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.3€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 38,00 € Ειδική Τιμή 32,30 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14286
Μαυρομούστακου Η.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αντωνίου Θ.

Το βιβλίο «Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης» παρουσιάζει με πληρότητα την ευρύτερη προβληματική της ένταξης του θεσμού των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στο σύγχρονο διοικητικό δίκαιο με συγκριτικές προεκτάσεις σε αντίστοιχους θεσμούς άλλων δικαίων του ευρωπαϊκού χώρου και αναφορές στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στο παρόν βιβλίο οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές αναλύονται ως μορφές οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. Η ταχεία ανάπτυξη του θεσμού των ανεξάρτητων αρχών αποτελεί μία αμετάκλητη εξέλιξη κατά τα τελευταία χρόνια όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, βέβαια με διαφορετικούς ρυθμούς και περιεχόμενο στα επιμέρους κράτη. Αναφέρεται διεξοδικά η περίπτωση της Γαλλίας ως προσφορότερης χώρα για συγκριτική μελέτη, στην οποία σήμερα καταγράφονται σαράντα μία ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

Περαιτέρω, από τα κοινά κριτήρια ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών το βιβλίο Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης δίνει έμφαση στις εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των εν λόγω οργάνων, αφού διαμέσου αυτών διερευνάται κυρίως ο βαθμός ανεξαρτησίας τους και διαπιστώνεται στην ελληνική περίπτωση σύγκλιση των δύο κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται, αυτές των δικαιωμάτων και αυτές της οικονομικής ρύθμισης.

Στη συνέχεια το βιβλίο Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης επικεντρώνεται στην ανάλυση της εγχώριας θεωρίας που αφορά στη διαδικασία πρόσληψης και αποδοχής των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών ως διοικητικών οργάνων με αφετηρία την ίδρυση της πρώτης εξ αυτών, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης το 1989. Στο πλαίσιο αυτό προβάλλονται οι αντιμαχόμενες απόψεις που αναδείχθηκαν στην ακαδημαϊκή διαμάχη, η οποία συνόδεψε την ένταξη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στο ελληνικό νομικό σύστημα. Στο τελευταίο δε μέρος του βιβλίου Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης διερευνάται με ποια εργαλεία μπορεί να διασφαλιστεί η υπαγωγή των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών σε ένα δημοκρατικά νομιμοποιημένο σύστημα λογοδοσίας, όπως και το ζήτημα της περαιτέρω ενίσχυσης των εγγυήσεων ανεξαρτησίας τους.

Το εγχειρίδιο Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης εντάσσεται στα ειδικά εκείνα θέματα του διοικητικού δικαίου που αναδεικνύουν τα σύγχρονα ζητήματα δημοσίου δικαίου γενικότερα και είναι χρήσιμο τόσο στην εκπαιδευτική, επιστημονική όσο και στη δικαστηριακή και εν γένει εφαρμοστέα του δημοσίου δικαίου διαδικασία.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θ. Δ. ΑντωνΙουΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗΣελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  
Το προνόμιο ανεξαρτησίας και η διεθνής εμπειρία  
Κεφάλαιο 1 
Κριτήρια ανεξαρτησίας 
Α. Νέες μορφές διοίκησης στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 11
1. ΧαρακτηριστικάΣελ. 11
2. Ο πρότυπος κατάλογοςΣελ. 19
Β. Λόγοι ίδρυσηςΣελ. 23
Γ. ΤυπολογίαΣελ. 29
Δ. ΑρμοδιότητεςΣελ. 33
Κεφάλαιο 2 
Το θεσμικό κεκτημένο 
Α. Τα καταγωγικά σχήματα και οι μεταγενέστερες εξελίξειςΣελ. 37
Β. Σύνθεση κριτηρίων ανεξαρτησίας: η περίπτωση της ΓαλλίαςΣελ. 41
1. Πρόταξη των εγγυήσεων προσωπικής ανεξαρτησίας Σελ. 42
2. Η σημασία των εγγυήσεων λειτουργικής ανεξαρτησίαςΣελ. 45
3. Περιπτωσιολογία Σελ. 46
 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  
Μια νέα νομική κατηγορία: οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές  
Κεφάλαιο 3 
Η θεσμική ισορροπία 
Α. Η νομική «αμηχανία»Σελ. 53
Β. Η συνταγματική «βεβαιότητα» Σελ. 55
Γ. Η τελική θέση του αναθεωρητικού νομοθέτη Σελ. 57
Δ. Η εξειδίκευση: ο εκτελεστικός νόμος Σελ. 61
Κεφάλαιο 4 
Κατηγοριοποίηση των θέσεων 
Α. Η συζήτησηΣελ. 67
1. Η «ιδιότυπη» θέση των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στη νομολογίαΣελ. 68
2. Διοικητικά όργανα με «ιδιομορφίες» ή η «τέταρτη εξουσία»;Σελ. 71
3. Θεσμικά αντίβαρα ή εγγυήσειςΣελ. 74
Β. Το ερμηνευτικό όριοΣελ. 75
Γ. Η συνταγματική «αρχή»Σελ. 77
Δ. Η εύθραυστη ισορροπία μεταξύ βεβαιοτήτων και επιφυλάξεωνΣελ. 78
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ  
Σύγκλιση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας  
Κεφάλαιο 5 
Μέλη ανεξάρτητης διοικητικής αρχής 
Α. Σύνθεση και ανάδειξηΣελ. 83
Β. Θεσμικές διακυμάνσεις και επιμέρους σχήματαΣελ. 87
Κεφάλαιο 6 
'Αλλες αποτυπώσεις προσωπικής ανεξαρτησίας 
Α. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της οικονομικής ρύθμισηςΣελ. 97
Β. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές των δικαιωμάτωνΣελ. 102
Κεφάλαιο 7 
Εγγυήσεις λειτουργικής ανεξαρτησίας 
Α. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της οικονομικής ρύθμισηςΣελ. 111
Β. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές των δικαιωμάτων Σελ. 114
Γ. Κατοχύρωση και ενίσχυσηΣελ. 122
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ  
Η επιβεβαίωση του βαθμού ανεξαρτησίας  
Κεφάλαιο 8 
Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της οικονομικής ρύθμισης: προσθήκες στις εγγυήσεις ανεξαρτησίας 
Α. Προσωπική ανεξαρτησίαΣελ. 127
1. Σύνθεση και ανάδειξηΣελ. 127
2. 'Αλλες εγγυήσειςΣελ. 130
Β. Λειτουργική ανεξαρτησίαΣελ. 136
Κεφάλαιο 9 
Οι περιπτώσεις των νέων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 
Α. Προδιαγραφές Σελ. 141
Β. Σύνδεση με τη ΒουλήΣελ. 149
Κεφάλαιο 10 
Ζητήματα ενίσχυσης λογοδοσίας, ελέγχου και ανεξαρτησίας 
Α. Ο αναπροσανατολισμός της συζήτησης Σελ. 151
Β. 'Ασκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχουΣελ. 153
Γ. Ενίσχυση της ανεξαρτησίαςΣελ. 156
Δ. Η αντίληψη του νομοθέτηΣελ. 159
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
Ι. Σύνταγμα της Ελλάδας (1975/1986/2001/2008)Σελ. 165
ΙΙ. Ν. 3051/2002Σελ. 169
ΙΙΙ. Κανονισμός της Βουλής - Μέρος ΚοινοβουλευτικόΣελ. 178
IV. Ν. 3891/2010Σελ. 187
V. Ν. 3932/2011Σελ. 203
VI. Ν. 4013/2011Σελ. 212
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 229
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. ΕλληνικήΣελ. 233
Β. ΞενόγλωσσηΣελ. 247
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 259
Back to Top