ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ (ΑΚ 1389-1392)

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12682
Πιτσιρίκος Ι.
Καράκωστας Ι.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καράκωστας Ι.
Το 10ο βιβλίο της σειράς Μελετών Αστικού Δικαίου αναφέρεται σε δύο ενδιαφέροντα νομικά προβλήματα στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων: στην αμοιβαία υποχρέωση κάθε συζύγου για συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες (ΑΚ 1389-1390) και στην υποχρέωση διατροφής του ενός συζύγου προς τον άλλο σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (ΑΚ 1391-1392).

Ο συγγραφέας αναλύει τα χαρακτηριστικά της αξίωσης συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες, τις προϋποθέσεις της υποχρέωσης κοινής συμβολής στις ανάγκες του συζυγικού οίκου, το βαθμό συμβολής καθενός από τους συζύγους και τη μέθοδο υπολογισμού της συμβολής, τα μέσα εκπλήρωσης της υποχρέωσης συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες, το περιεχόμενο των οικογενειακών αναγκών και το μέτρο της υποχρέωσης συνεισφοράς.

Ως προς το ζήτημα της υποχρέωσης διατροφής κατά την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, αναλύονται μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις εφαρμογής, ο τρόπος υπολογισμού της  διατροφής,  η μορφή, ο χρόνος καταβολής και η προστασία της αξίωσης διατροφής κατά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης.

Τέλος, ειδική μνεία γίνεται στο δίκαιο της διατροφής από δικαιοπολιτική σκοπιά και στην κατ΄ΑΚ 1392 επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων για τη διατροφή από το νόμο στη διατροφή μεταξύ συζύγων.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ τ.Αντιπρυτάνεως και Ομότιμου Καθηγητή κ. Ιωάννη ΚαράκωσταΣελ. XVII
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣελ. XIX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XIII
Α' ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή στο αντικείμενο της έρευνας  
Ι. Το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τη διατροφή μεταξύ συζύγων (ΑΚ1389-1392)Σελ. 1
1. Ρύθμιση προσωπικών ή περιουσιακών έννομων σχέσεων; Σελ. 1
2. Σύγκριση της υποχρέωσης συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες στη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης και της υποχρέωσης διατροφής επί διακοπής της έγγαμης συμβίωσηςΣελ. 3
ΙΙ. Η επίδραση της νομοθετικής μεταβολής του 1983 στις διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από τον γάμο Σελ. 5
B' ΜΕΡΟΣ Η υποχρέωση συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες στη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης (AK 1389-1390)  
I. Χαρακτηριστικά της αξίωσης συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκεςΣελ. 8
1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Σελ. 8
2. Νομική φύσηΣελ. 9
3. Έμμεση προστασία της αξίωσηςΣελ. 10
Α. Δικαίωμα ανάκλησης δωρεάςΣελ. 10
Β. Δικαστική λύση της κοινοκτημοσύνης Σελ. 12
Γ. Η αθέτηση της υποχρέωσης συνεισφοράς ως «κλονιστικό» γεγονός (ΑΚ 1439 § 1)Σελ. 13
Δ. Στέρηση ποσού συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες λόγω θανάτωσης ή βλάβης του σώματος ή υγείας του άλλου συζύγου (ΑΚ 928, 929)Σελ. 14
Δα. Σχέση ΑΚ 928 εδ. β' και ΑΚ 1389-1390 Σελ. 15
Δβ. Σχέση ΑΚ 929 εδ. β' και ΑΚ 1389-1390Σελ. 20
Ε. Ποινικές κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης διατροφής (ΠΚ 358)Σελ. 22
ΣΤ. Προκαταβολή δικαστικών εξόδων σε δίκες διατροφής (ΚΠολΔ 173 § 4)Σελ. 22
4. Παραγραφή;Σελ. 23
ΙI. Προϋποθέσεις της υποχρέωσης κοινής συμβολής στις ανάγκες του συζυγικού οίκουΣελ. 25
1. Έγγαμη σχέσηΣελ. 25
2. Έγγαμη συμβίωση (ΑΚ 1386)Σελ. 26
3. Αρνητική προϋπόθεση: Μη συνδρομή αδυναμίας αυτοδιατροφής επί υπάρξεως άλλου υπόχρεου ανιόντα ή κατιόντα [Ένσταση παραπομπής (ΑΚ 1491)] Σελ. 27
ΙΙΙ. Ο βαθμός συμβολής καθενός από τους συζύγους και ο τρόπος υπολογισμού του Σελ. 29
1. Ισοτιμία συμμετοχής με βάση την αναλογία δυνάμεωνΣελ. 29
Α. Ανάλυση της βασικής αρχήςΣελ. 29
Β. Αρχή της ισότιμης και αναλογικής συμβολής των συζύγων στην κάλυψη των οικογενειακών αναγκών και όρια της ιδιωτικής αυτονομίας για αποκλίσεις από την ΑΚ 1389 εδ. α'Σελ. 31
Βα. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας της αρχήςΣελ. 31
Ββ. Συμφωνίες εκτός ορίων του αναγκαστικού χαρακτήρα ή μη αντιτιθέμενες στην ΑΚ 1389 εδ. α'Σελ. 32
2. Μέθοδος υπολογισμούΣελ. 33
ΙV. Τα μέσα εκπλήρωσης της υποχρέωσης συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες (ΑΚ 1389 εδ. β')Σελ. 36
1. Η προσωπική εργασίαΣελ. 36
Α. Οικιακή εργασίαΣελ. 37
Β. Αρωγή στο επάγγελμα του άλλου συζύγουΣελ. 39
2. ΕισοδήματαΣελ. 42
3. Η περιουσία του κάθε συζύγουΣελ. 43
V. Το περιεχόμενο των οικογενειακών αναγκώνΣελ. 47
VI. Το μέτρο της υποχρέωσης συνεισφοράς Σελ. 52
VII. Ο τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης συνεισφοράςΣελ. 54
Γ' ΜΕΡΟΣ Η υποχρέωση διατροφής επί διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (ΑΚ 1391)  
Ι. Δικαιολογητικός λόγος της ΑΚ 1391 § 1Σελ. 56
ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 1391 § 1Σελ. 57
1. Γάμος «υποστατός»Σελ. 57
2. Διακοπή της έγγαμης συμβίωσηςΣελ. 58
Α. Τα essentialia negotii της έγγαμης συμβίωσηςΣελ. 58
Β. Ανάλογη εφαρμογή (;) της ΑΚ 1391 επί συνδρομής μόνο του animus ή επί παραβάσεως της υποχρέωσης για έγγαμη συμβίωση (ΑΚ 1386)Σελ. 60
Γ. Σχέση των εννοιών της διακοπής έγγαμης συμβίωσης (ΑΚ 1391) και της 2ετούς διάστασης (ΑΚ 1439 § 3, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3719/2008)Σελ. 60
3. Εύλογη αιτία διακοπής της έγγαμης συμβίωσηςΣελ. 61
Α. Εννοιολογικός προσδιορισμός της εύλογης αιτίαςΣελ. 61
B. Επιγενόμενη άρση της εύλογης αιτίαςΣελ. 64
4. Υποκείμενα της έννομης σχέσης της ΑΚ 1391Σελ. 65
A. Απορία δικαιούχου και ευπορία υποχρέου ως προϋπόθεση(;) εφαρμογής της ΑΚ 1391 § 1 Σελ. 65
B. Οι έννοιες του δικαιούχου και του υπόχρεου διατροφής σε σχέση προς την εύλογη αιτία διακοπής της έγγαμης συμβίωσηςΣελ. 69
Bα. Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης από τον δικαιούχο χωρίς εύλογη αιτίαΣελ. 69
Bβ. Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης από τον υπόχρεο χωρίς εύλογη αιτίαΣελ. 70
Bγ. Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης από τον υπόχρεο με εύλογη αιτία Σελ. 70
ΙΙΙ. Τρόπος υπολογισμούΣελ. 71
1. Υπολογισμός του ποσού διατροφής χωρίς τέκναΣελ. 71
A. Α' Μέθοδος ΥπολογισμούΣελ. 71
B. Κριτική-Αναγωγή του ποσού διατροφής στο μισό των οικογενειακών αναγκών (Β' Μέθοδος)Σελ. 72
Γ. Λήψη υπόψη των νέων -λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης- προσωπικών αναγκών του δικαιούχου (Γ' Mέθοδος)Σελ. 74
2. Υπολογισμός του ποσού οφειλόμενης διατροφής επί υπάρξεως και τέκνων Σελ. 76
IV. Μορφή και χρόνος καταβολής της διατροφής (ΑΚ 1391 § 1)Σελ. 78
V. Παύση της υποχρέωσης διατροφής ή μεταρρύθμιση του ποσού της (ΑΚ 1391 § 2)Σελ. 80
1. Η ratio της ΑΚ 1391 § 2Σελ. 80
2. Το πραγματικό των «περιστάσεων» για την ενεργοποίηση της έννομης συνέπειας της ΑΚ 1391 § 2 Σελ. 81
VI. Προστασία της αξίωσης διατροφής κατά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσηςΣελ. 85
Δ' ΜΕΡΟΣ Η κατ' ΑΚ 1392 επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων για τη διατροφή από τον νόμο (ΑΚ 1494, 1495 και 1498-1500) στη διατροφή μεταξύ συζύγων  
Ι. Η ΑΚ 1392 από μεθοδολογική σκοπιάΣελ. 88
1. Η σημασιολογική προσέγγιση του όρου «εφαρμόζεται αναλόγως»Σελ. 88
2. Βαθμός διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής των ΑΚ 1494, 1498-1500 (ΑΚ 1392 εδ. α') και 1495 (ΑΚ 1392 εδ. β')Σελ. 90
ΙΙ. Μεταβολή των όρων διατροφής (ΑΚ 1494) Σελ. 92
1. Δικαιολογητική βάση και νομική φύση του δικαιώματος μεταρρύθμισηςΣελ. 92
2. Sedes materiae της ΑΚ 1494Σελ. 94
Α. Καλυπτόμενες διατροφικές αξιώσειςΣελ. 94
Β. Δικαστική αναπροσαρμογή συμβατικά καθορισμένης διατροφής Σελ. 95
Γ. Δυνατότητα μεταρρύθμισης και απορριπτικής απόφασης; Σελ. 97
3. Η έννοια της μεταβολής των όρων της διατροφήςΣελ. 97
ΙΙΙ. Τα όρια της ελευθερίας ρύθμισης του χρόνου καταβολής της διατροφής και της διάρκειας του δικαιώματος (ΑΚ 1498-1500)Σελ. 100
1. Διατροφή για παρελθόντα χρόνο (ΑΚ 1498)Σελ. 101
Α. RatioΣελ. 101
Β. Έννοια της υπερημερίας και τρόπος επελεύσεώς τηςΣελ. 102
Γ. Καταβολή από τρίτονΣελ. 105
2. Απεμπόληση της διατροφικής αξίωσης (ΑΚ 1499)Σελ. 106
3. Η επίδραση του θανάτου του δικαιούχου ή του υποχρέου στην αξίωση διαφοράς (ΑΚ 1500)Σελ. 109
Α. Εφαρμογή της αρχής της «προσωποπάγειας» της αξιώσεως διατροφήςΣελ. 109
Β. Σύγκριση προς άλλες διατροφικές αξιώσειςΣελ. 110
Γ. Το ειδικότερο περιεχόμενο της ΑΚ 1500Σελ. 112
IV. Στοιχειώδης ή ελαττωμένη διατροφή (ΑΚ 1392 εδ. β'-> ΑΚ 1495)Σελ. 113
1. Δικαιολογητικός λόγοςΣελ. 113
2. Το πραγματικό της ΑΚ 1392 εδ. β' και το πραγματικό και η έννομη συνέπεια της ΑΚ 1495 Σελ. 114
3. Έννομη συνέπεια της ΑΚ 1495: καταβολή ελαττωμένης (στοιχειώδους) διατροφήςΣελ. 119
Α. Μέτρο και περιεχόμενο της ελαττωμένης διατροφήςΣελ. 119
Β. Επέλευση της έννομης συνέπειας της ΑΚ 1392 εδ. β' κατόπιν ενστάσεως του υποχρέου Σελ. 121
Ε' ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Το Δίκαιο της Διατροφής από δικαιοπολιτική σκοπιά  
Ι. Η επίδραση της νομοθετικής μεταρρύθμισης του Οικογενειακού Δικαίου στο Δίκαιο της ΔιατροφήςΣελ. 123
ΙΙ. Δίκαιο της διατροφής και ιδιωτική αυτονομίαΣελ. 124
ΙIΙ. Η κοινωνική διάσταση της αξιώσεως διατροφής-Το πρόβλημα του τραπεζικού απορρήτουΣελ. 126
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
Συγγράμματα - Μονογραφίες - Κατ' άρθρον ερμηνείεςΣελ. 131
'Αρθρα-Μελέτες σε νομικά περιοδικά-Συμβολές σε συλλογικά έργα, σε κατ' άρθρον ερμηνείες και τιμητικούς τόμουςΣελ. 134
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ  
Συγγράμματα-ΜονογραφίεςΣελ. 140
'Αρθρα-Μελέτες-Συμβολές σε συστηματικά έργα και τιμητικούς τόμουςΣελ. 141
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  
Ελληνικών όρωνΣελ. 143
Ξενόγλωσσων όρωνΣελ. 151
 
Back to Top