ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Συγκριτική ανάλυση με έμφαση στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15920
Voelkel H.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.

Το έργο «Τα διακριτικά γνωρίσματα» προσεγγίζει ερμηνευτικά τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος και τη σχέση τους με το διακριτικό γνώρισμα του τυπικού συστήματος, του καταχωρημένου σήματος.

Η μελέτη ερευνά κατά πόσο θα ήταν δικαιοπολιτικά ορθή και σκόπιμη για την ελληνική έννομη τάξη η ένταξη των διακριτικών γνωρισμάτων στον νόμο περί σημάτων. Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό το βιβλίο εκκινεί από μία σύγκριση γερμανικού και ελληνικού δικαίου.

Στο πρώτο κεφάλαιο εκτίθενται οι ρυθμίσεις του γερμανικού και στο δεύτερο οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του ελληνικού δικαίου. Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στο κεντρικό ερώτημα της σκοπιμότητας ενιαίας νομοθετικής αντιμετώπισης των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού και του τυπικού συστήματος, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η διατύπωση προτάσεων για αλλαγές στο ελληνικό δίκαιο.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα των σχετικών διατάξεων του γερμανικού δικαίου (στο πρωτότυπο και σε ελληνική μετάφραση), πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Σελ. IX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τα διακριτικά γνωρίσματα στο γερμανικό δίκαιο Σελ. 3
Α. Ιστορική εξέλιξη των σχετικών διατάξεων στο γερμανικό δίκαιο Σελ. 3
Β. Είδη διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 5
Γ. Η νομολογία του ΔΕΕ για τα διακριτικά γνωρίσματα Σελ. 7
Ι. Η Οδηγία 2008/95/ΕΚ Σελ. 7
ΙΙ. Η Οδηγία 2004/48/ΕΚ Σελ. 9
ΙΙΙ. Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ Σελ. 10
Δ. Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 10
Ι. Λειτουργίες του μη καταχωρημένου σήματος Σελ. 11
1. Η διακριτική λειτουργία Σελ. 11
2. Η λειτουργία προέλευσης Σελ. 11
3. Η διαφημιστική λειτουργία Σελ. 14
4. Η εγγυητική λειτουργία Σελ. 15
5. Η επενδυτική λειτουργία Σελ. 15
6. Η λειτουργία επικοινωνίας Σελ. 16
7. Άλλες λειτουργίες Σελ. 16
ΙΙ. Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων επιχείρησης Σελ. 16
ΙΙΙ. Λειτουργίες του τίτλου έργου Σελ. 17
Ε. Νομική φύση των διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 17
ΣΤ. Τα διακριτικά γνωρίσματα στο δίκαιο των σημάτων Σελ. 18
Ι. Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με τη γέννησή τους Σελ. 19
1. Διακριτική δύναμη Σελ. 19
2. Καθιέρωση στις συναλλαγές Σελ. 22
ΙΙ. Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων ως προς την προστασία τους Σελ. 23
1. Εδαφική έκταση προστασίας Σελ. 23
2. Προτεραιότητα του δικαιώματος - άρθρο 6 MarkenG Σελ. 24
3. Η χρήση στις συναλλαγές Σελ. 24
4. Η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος Σελ. 25
α. Η χρήση σε σχέση με το αντικείμενο προστασίας Σελ. 26
αα. Η χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες Σελ. 26
ββ. Η χρήση ως διακριτικό επιχείρησης Σελ. 28
γγ. Η χρήση ως τίτλος έργου Σελ. 29
β. Η χρήση που εμπίπτει στις λειτουργίες του διακριτικού γνωρίσματος Σελ. 30
5. Ο κίνδυνος συγχύσεως Σελ. 33
IΙI. Το μη καταχωρημένο σήμα με βάση το άρθρο 4 αρ. 2 MarkenG Σελ. 36
1. Προϋποθέσεις προστασίας του μη καταχωρημένου σήματος Σελ. 37
α. Είδη σήματος σύμφωνα με το άρθρο 3 MarkenG Σελ. 37
β. Λόγοι απαραδέκτου Σελ. 38
2. Εξουσίες του δικαιούχου μη καταχωρημένου σήματος Σελ. 39
α. Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου το οποίο ταυτίζεται με το σήμα και με τα προϊόντα/ υπηρεσίες που διακρίνει (άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG) Σελ. 39
β. Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου το οποίο προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως (άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 2 MarkenG) Σελ. 41
γ. Προστασία του μη καταχωρημένου σήματος φήμης (άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG) Σελ. 41
3. Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής Σελ. 44
α. Αξίωση παράλειψης στο μέλλον Σελ. 44
β. Αξίωση άρσης της προσβολής Σελ. 45
γ. Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 46
δ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 49
ε. Υποχρέωση προσκόμισης πληροφοριών Σελ. 49
στ. Αξίωση έναντι ενδιαμέσων Σελ. 51
IV. Το παγκοίνως γνωστό σήμα σύμφωνα με το άρθρο 4 αρ. 3 MarkenG Σελ. 52
V. Το διακριτικό γνώρισμα επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 MarkenG και ο τίτλος έργου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 MarkenG Σελ. 53
1. Τα διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων Σελ. 53
α. Το όνομα Σελ. 54
β. Η επωνυμία Σελ. 56
γ. Το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα επιχειρήσεων ή καταστήματος Σελ. 57
δ. Άλλα σημεία τα οποία είναι ικανά να διακρίνουν την επιχείρηση (άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 2 MarkenG) Σελ. 58
2. Ο τίτλος έργου (άρθρο 5 παρ. 3 MarkenG) Σελ. 58
3. Το Domain name Σελ. 60
4. Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων και του τίτλου έργου σύμφωνα με το άρθρο 15 MarkenG Σελ. 63
α. Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου το οποίο προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως (άρθρο 15 παρ. 2 MarkenG) Σελ. 64
β. Προστασία του διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης και έργου τίτλου φήμης Σελ. 64
5. Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής Σελ. 65
VI. Όρια του δικαιώματος Σελ. 65
1. Παραγραφή δικαιώματος (άρθρο 20 MarkenG) Σελ. 65
2. Αποδυνάμωση δικαιώματος (άρθρο 21 MarkenG) Σελ. 66
3. Ελεύθερη χρήση ονομάτων και περιγραφικών ενδείξεων, αγορά ανταλλακτικών (άρθρο 23 MarkenG) Σελ. 68
α. Η χρήση ονομάτων (άρθρο 23 αρ. 1 MarkenG) Σελ. 68
β. Η χρήση για περιγραφικές ενδείξεις (άρθρο 23 αρ. 2 MarkenG) Σελ. 69
γ. Η χρήση για ανταλλακτικά (άρθρο 23 αρ. 3 MarkenG) Σελ. 70
δ. Χρήση σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη (άρθρο 23 τελευταία πρόταση MarkenG) Σελ. 70
4. Ανάλωση δικαιώματος (άρθρο 24 MarkenG) Σελ. 71
VII. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 72
1. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με ίδιο αντικείμενο προστασίας Σελ. 72
2. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας Σελ. 73
Ζ. Μεταβίβαση του μη καταχωρημένου σήματος και των σημείων επιχείρησης Σελ. 73
Η. Άδεια χρήσης του μη καταχωρημένου σήματος και των σημείων επιχείρησης Σελ. 74
Θ. Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις Σελ. 74
I. Η προστασία του ονόματος σύμφωνα με το άρθρο 12 BGB Σελ. 75
ΙI. Η προστασία της επωνυμίας επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 HGB Σελ. 75
ΙII. Προστασία σύμφωνα με το νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 76
1. Η ρύθμιση του άρθρου 4 αρ. 9 UWG Σελ. 77
α. Το άρθρο 4 αρ. 9 a UWG Σελ. 79
β. Το άρθρο 4 αρ. 9 b UWG Σελ. 80
γ. Το άρθρο 4 αρ. 9 c UWG Σελ. 81
2. Η ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 UWG σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1, αρ. 1 και 2 UWG Σελ. 81
3. Η γενική ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 1 UWG Σελ. 82
IV. Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση τις ρυθμίσεις για την αδικοπραξία Σελ. 83
V. Προστασία τρισδιάστατων διακριτικών γνωρισμάτων με βάση το νόμο περί σχεδίων Σελ. 84
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τα διακριτικά γνωρίσματα στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 85
Α. Ιστορική εξέλιξη των σχετικών διατάξεων στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 85
Β. Είδη Διακριτικών Γνωρισμάτων Σελ. 87
Ι. Οριοθέτηση μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 87
ΙΙ. Τα διακριτικά γνωρίσματα με αντικείμενο προστασίας το προϊόν Σελ. 89
1. Η ερμηνεία της έννοιας του διασχηματισμού Σελ. 89
2. Ο διασχηματισμός υπηρεσιών Σελ. 91
ΙΙΙ. Τα διακριτικά γνωρίσματα με αντικείμενο προστασίας την επιχείρηση Σελ. 95
IV. Το διακριτικό γνώρισμα του έργου Σελ. 95
Γ. Εφαρμογή της νομολογίας του ΔΕΕ για τα διακριτικά γνωρίσματα Σελ. 96
Ι. Η Οδηγία 2008/95/ΕΚ Σελ. 96
ΙΙ. Η Οδηγία 2004/48/ΕΚ Σελ. 97
III. Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ Σελ. 98
Δ. Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 99
Ι. Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων προϊόντων του ουσιαστικού συστήματος Σελ. 99
1. Η διακριτική λειτουργία Σελ. 100
2. Η λειτουργία προέλευσης Σελ. 100
3. Η διαφημιστική λειτουργία Σελ. 101
4. Η εγγυητική λειτουργία Σελ. 102
5. Η επενδυτική λειτουργία Σελ. 103
6. Η λειτουργία επικοινωνίας Σελ. 103
7. Άλλες λειτουργίες Σελ. 104
ΙΙ. Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων επιχείρησης Σελ. 104
ΙΙΙ. Λειτουργίες του τίτλου έργου Σελ. 105
Ε. Νομική φύση των διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 106
ΣΤ. Η σχέση των διακριτικών γνωρισμάτων με τα καταχωρημένα σήματα (άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 146/1914) Σελ. 106
I. Η έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914 Σελ. 108
ΙΙ. Αναλογική εφαρμογή του δικαίου σημάτων για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 111
Ζ. Τα Διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 Σελ. 114
I. Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με την γέννησή τους Σελ. 114
1. Διακριτική δύναμη Σελ. 114
2. Καθιέρωση στις συναλλαγές Σελ. 119
IΙ. Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με την προστασία τους Σελ. 122
1. Εδαφική έκταση προστασίας Σελ. 122
2. Προτεραιότητα του δικαιώματος Σελ. 123
3. Η χρήση στις συναλλαγές Σελ. 124
4. Η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος Σελ. 127
α. Η χρήση σε σχέση με το αντικείμενο προστασίας Σελ. 129
αα. Η χρήση για προϊόντα Σελ. 129
ββ. Η χρήση ως διακριτικό επιχείρησης Σελ. 130
γγ. Η χρήση ως τίτλος έργου Σελ. 130
β. Η χρήση εμπίπτει στις λειτουργίες του διακριτικού γνωρίσματος Σελ. 130
5. Ο κίνδυνος συγχύσεως Σελ. 132
ΙII. Τα διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων - ο διασχηματισμός και η ιδιαίτερη διακόσμηση Σελ. 135
1. Προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώματος Σελ. 136
2. Προστασία του διασχηματισμού και της ιδιαίτερης διακόσμησης Σελ. 137
α. Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου/διακριτικού γνωρίσματος το οποίο ταυτίζεται με τον διασχηματισμό ή την ιδιαίτερη διακόσμηση Σελ. 138
β. Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου/διακριτικού γνωρίσματος το οποίο προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως Σελ. 139
γ. Προστασία του διασχηματισμού φήμης Σελ. 139
IV. Τα διακριτικά γνωρίσματα σύμφωνα με άρθρο 13 παρ.1 εδ. 1 και 2 Ν. 146/1914 Σελ. 142
1. Προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώματος Σελ. 142
α. Το όνομα Σελ. 142
β. Η επωνυμία Σελ. 145
γ. Ο διακριτικός τίτλος καταστήματος και επιχείρησης Σελ. 146
δ. Τα διακριτικά γνωρίσματα σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 146/1914 Σελ. 147
ε. Το διακριτικό γνώρισμα τίτλος έργου Σελ. 148
στ. Το Domain Name Σελ. 150
2. Προϋποθέσεις προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων σύμφωνα με άρθρο 13 παρ.1 εδ. 1 και 2 Ν. 146/1914 Σελ. 153
α. Το διακριτικό γνώρισμα φήμης Σελ. 154
β. Προστασία του διασχηματισμού υπηρεσιών με βάση άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 και παρ. 2 Ν. 146/1914 Σελ. 155
V. Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 155
1. Αξίωση παράλειψης στο μέλλον Σελ. 155
2. Αξίωση προς άρση της προσβολής Σελ. 156
3. Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 157
4. Ηθική Βλάβη Σελ. 160
5. Υποχρέωση προσκόμισης πληροφοριών Σελ. 161
6. Άλλες αξιώσεις επί προσβολής του δικαιώματος Σελ. 162
7. Αξίωση έναντι ενδιαμέσου Σελ. 163
VI. Όρια του δικαιώματος Σελ. 163
1. Αποδυνάμωση δικαιώματος Σελ. 163
2. Παραγραφή δικαιώματος Σελ. 165
3. Ελεύθερη χρήση ονομάτων και περιγραφικών ενδείξεων Σελ. 168
4. Ανάλωση δικαιώματος Σελ. 169
VII. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 171
1. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με ίδιο αντικείμενο προστασίας Σελ. 171
α. Σύγκρουση μεταξύ διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος Σελ. 171
β. Σύγκρουση διασχηματισμού με καταχωρημένο σήμα (το άρθρο 158 Ν. 4072/2012) Σελ. 172
2. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας Σελ. 176
Η. Η μεταβίβαση και η άδεια χρήσης διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 177
Θ. Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις Σελ. 180
Ι. Η προστασία του ονόματος σύμφωνα με άρθρο 58 ΑΚ Σελ. 181
ΙΙ. Οι διατάξεις του εμπορικού μητρώου Σελ. 183
ΙΙΙ. Προστασία του διακριτικού γνωρίσματος σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν. 146/1914 Σελ. 184
IV. Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση τις ρυθμίσεις για την αδικοπραξία Σελ. 187
V. Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 188
3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η αντιμετώπιση των διακριτικών γνωρισμάτων σε ένα ενιαίο νόμο Σελ. 191
Α. Το νομικό πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων κατά το Ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 191
Ι. Τα διακριτικά γνωρίσματα στον Κανονισμό 207/2009/ΕΚ Σελ. 192
ΙΙ. Τα διακριτικά γνωρίσματα στην Οδηγία 2008/95/ΕΚ Σελ. 194
ΙΙΙ. Τα διακριτικά γνωρίσματα στην Οδηγία 2004/48/ΕΚ Σελ. 194
Β. Το νομοθετικό πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 195
Ι. Τα διακριτικά γνωρίσματα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 195
1. Αυστρία Σελ. 195
2. Βουλγαρία Σελ. 196
3. Γαλλία Σελ. 196
4. Δανία Σελ. 197
5. Εσθονία Σελ. 197
6. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Σελ. 198
7. Ιρλανδία Σελ. 198
8. Ισπανία Σελ. 198
9. Ιταλία Σελ. 199
10. Κροατία Σελ. 199
11. Κύπρος Σελ. 200
12. Λετονία Σελ. 200
13. Λιθουανία Σελ. 200
14. Μάλτα Σελ. 201
15. Μπενελούξ Σελ. 201
α. Βέλγιο Σελ. 201
β. Λουξεμβούργο Σελ. 202
γ. Κάτω Χώρες Σελ. 202
16. Ουγγαρία Σελ. 202
17. Πολωνία Σελ. 202
18. Πορτογαλία Σελ. 203
19. Ρουμανία Σελ. 204
20. Σλοβακία Σελ. 204
21. Σλοβενία Σελ. 204
22. Σουηδία Σελ. 205
23. Τσεχική Δημοκρατία Σελ. 205
24. Φινλανδία Σελ. 206
ΙΙ. Ανάλυση των ρυθμίσεων σχετικά με τα διακριτικά γνωρίσματα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 206
Γ. Η δικαιολογία για την εισαγωγή του γερμανικού ενιαίου νόμου περί σημάτων και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 207
Ι. Οι προτάσεις μεταρρυθμίσεων μέχρι το 1993 Σελ. 207
ΙΙ. Η εφαρμογή όλων των διακριτικών γνωρισμάτων στο νόμο περί σημάτων Σελ. 213
Δ. Οι ομοιότητες των διακριτικών γνωρισμάτων κατά το ελληνικό και το γερμανικό δίκαιο Σελ. 216
I. Ομοιότητες των διακριτικών γνωρισμάτων ως προς το αντικείμενο προστασίας τους Σελ. 217
II. Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων και του σήματος Σελ. 217
III. Κοινές προϋποθέσεις των διακριτικών γνωρισμάτων και του σήματος Σελ. 219
1. Διακριτική δύναμη Σελ. 219
2. Καθιέρωση στις συναλλαγές Σελ. 219
3. Η χρήση στις συναλλαγές Σελ. 219
4. Προτεραιότητα του δικαιώματος Σελ. 220
5. Η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος Σελ. 220
6. Ο κίνδυνος συγχύσεως Σελ. 220
IV. Το νομοθετικό πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 221
V. Συμπέρασμα Σελ. 222
Ε. Σύγκριση των σχετικών ρυθμίσεων στο ελληνικό και το γερμανικό δίκαιο Σελ. 223
Ι. Ο διασχηματισμός υπηρεσιών Σελ. 223
ΙI. Η προστασία έναντι μεταγενέστερων σημείων που ταυτίζονται με το διακριτικό γνώρισμα Σελ. 224
III. Η προστασία του διακριτικού γνωρίσματος φήμης Σελ. 225
IV. Οι αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής Σελ. 226
1. Αξίωση παράλειψης στο μέλλον Σελ. 226
2. Αξίωση προς άρση της προσβολής Σελ. 226
3. Αποζημίωση Σελ. 227
4. Ηθική Βλάβη Σελ. 229
5. Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 229
6. Αξίωση παροχής πληροφοριών Σελ. 230
7. Άλλες αξιώσεις κατά του προσβάλλοντος το δικαίωμα Σελ. 231
8. Αξίωση έναντι ενδιαμέσου Σελ. 231
V. Η αποδυνάμωση δικαιώματος Σελ. 232
VI. Η ρύθμιση της παραγραφής Σελ. 232
VII. Χρήση ονομάτων και περιγραφικών ενδείξεων, αγορά ανταλλακτικού Σελ. 233
VIII. Ανάλωση δικαιώματος Σελ. 235
IΧ. Η μεταβίβαση και η άδεια χρήσης Σελ. 235
Χ. Ποινικές διατάξεις Σελ. 236
XI. Έλλειψη επαρκούς προστασίας διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 236
1. Η προστασία του παγκοίνως γνωστού σήματος Σελ. 236
2. Η προστασία του τίτλου έργου σε μη έντυπη μορφή Σελ. 238
3. Αρμοδιότητα Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 238
XII. Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις Σελ. 239
ΣΤ. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ένταξης των διακριτικών γνωρισμάτων στον ελληνικό νόμο περί σημάτων Σελ. 240
Ζ. Τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα σε μελλοντική ρύθμιση του ευρωπαίου νομοθέτη Σελ. 243
4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πρόταση για αλλαγές στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 245
Α. Προτεινόμενες αλλαγές Σελ. 245
I. Ένταξη του μη καταχωρημένου σήματος στο Ν. 4072/2012 Σελ. 245
II. Ένταξη των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης και του τίτλου έργου στο Ν. 4072/2012 Σελ. 246
Β. Νέες μορφές διακριτικών γνωρισμάτων και τεχνική πρόοδος Σελ. 248
Γ. Χρονικό περιθώριο της εφαρμογής των αλλαγών Σελ. 249
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 251
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. Σχετικές ρυθμίσεις του γερμανικού δικαίου σε ελληνική μετάφραση Σελ. 253
I. Ιστορικές ρυθμίσεις Σελ. 253
II. Νόμος περί προστασίας των σημάτων και άλλων διακριτικών σημείων Σελ. 254
III. Γερμανικός νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 265
IV. Εμπορικός Κώδικας (HGB) Σελ. 266
V. Αστικός Κώδικας (BGB) Σελ. 267
VI. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 267
Β. Σχετικές ρυθμίσεις του γερμανικού δικαίου στα γερμανικά Σελ. 268
Ι. Ιστορικές ρυθμίσεις Σελ. 268
ΙΙ. Markengesetz (MarkenG) Σελ. 269
ΙΙΙ. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) Σελ. 282
IV. Handelsgesetzbuch (HGB) Σελ. 284
V. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Σελ. 285
VI. Zivilprozessordnung (ZPO) Σελ. 285
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Ελληνική Σελ. 287
Β. Ξενόγλωσση Σελ. 297
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 305
Back to Top