ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚ ΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12254
Περάκης Μ.
Σκανδάμης Ν.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χριστιανός Β.
  • Έκδοση: 2009
  • Σελίδες: 568
  • ISBN: 978-960-272-581-8
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η έρευνα της έκτασης της δικαιοδοτικής ευχέρειας του ΔΕΚ και η διατύπωση μίας μεθόδου και ορισμένων κριτηρίων εντοπισμού των ακριβών δικαιοδοτικών του ορίων, εντός του ιδιόμορφου και καινοφανούς περιβάλλοντος της σύγχρονης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση των εξωκοινοτικών και των ενδοκοινοτικών παραγόντων διαμόρφωσης των δικαιοδοτικών ορίων του ΔΕΚ, όπως η κρίση του Μοντεσκιανού παραδείγματος διαχωρισμού των εξουσιών και η αναβάθμιση της κρατικής και διεθνούς δικαστικής εξουσίας με κύρια έκφραση τη λειτουργία των συνταγματικών δικαστηρίων, καθώς και η δικαιογένεια της Κοινότητας, η δυναμική της Αγοράς και η αποδυνάμωση της κρατικής κυριαρχίας. Στο δεύτερο μέρος, αρχικά αναζητούνται τα δικαιοδοτικά όρια του ΔΕΚ όπως τίθενται από το γράμμα και το πνεύμα των ιδρυτικών Συνθηκών, με χρήση δηλαδή παραδοσιακών εργαλείων μελέτης. Όταν έπειτα επιχειρείται να αντιπαραβληθούν τα συμπεράσματα με ένα πλούσιο δείγμα νομολογίας του Δικαστηρίου, διαπιστώνεται μία ασυνέχεια και έλλειψη συνοχής, γεγονός που οδηγεί τη μελέτη στην έρευνα νέων εργαλείων εξέτασης και θέσης των δικαιοδοτικών ορίων του ΔΕΚ, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα νέα δεδομένα και οι παράμετροι της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Με βάση το ίδιο εξελισσόμενο σκεπτικό του ΔΕΚ, όπως προκύπτει από τη νομολογία του, προτείνεται μία θεμελιώδης αρχή, δηλαδή η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, και δύο άξονες επιδίωξής της, και πιο συγκεκριμένα η ενίσχυση της Αγοράς και του υπερεθνικού στοιχείου, ως βασικές παράμετροι διαμόρφωσης των δικαιοδοτικών ορίων του Δικαστηρίου. Το τελευταίο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους αφιερώνεται στο σημαντικό ζήτημα της εξελιξιμότητας του περιεχομένου των δύο προαναφερθέντων νομολογιακών αξόνων υπό ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, και της συνεπακόλουθης μεταβλητότητας των δικαιοδοτικών ορίων του ΔΕΚ.
ΕυχαριστίεςΣελ. VII
Πρόλογος της ΣειράςΣελ. IX
Πρόλογος ΕποπτεύοντοςΣελ. XI
Πρόλογος ΣυγγραφέαΣελ. XVII
Κυριότερες συντομογραφίεςΣελ. XXXI
ΕΙΣΑΓΩΓHΣελ. 1
1. Οι μέθοδοι έρευνας και οι ορισμοί των εννοιώνΣελ. 1
2. Η δομή της μελέτηςΣελ. 5
MEΡΟΣ Α' Θεσμικό περιβάλλον διαμόρφωσης των δικαιοδοτικών ορίων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
α) Η διάκριση των εξουσιών και τα συνταγματικά δικαστήρια - Αμερική και ΕυρώπηΣελ. 9
Ι. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και η κριτική τηςΣελ. 9
i. Η θεωρία του Montesquieu περί τριμερούς διάκρισης των εξουσιώνΣελ. 10
ii. Η κριτική στη θεωρία της τριμερούς διάκρισης των εξουσιώνΣελ. 12
Η κριτική στην οριοθέτηση των εξουσιώνΣελ. 12
Η κριτική στη διάδραση των εξουσιώνΣελ. 15
ΙΙ. Η αναβάθμιση της δικαστικής εξουσίαςΣελ. 16
i. Τα σύγχρονα δικαστήριαΣελ. 16
ii. Οι λόγοι ενίσχυσης των σύγχρονων δικαστηρίωνΣελ. 17
ΙΙΙ. Η δημιουργία δικαίου από τα δικαστήριαΣελ. 22
i. Η εκ νέου συνειδητοποίηση μίας παλαιάς πραγματικότηταςΣελ. 22
ii. Η θεωρητική προβληματική γύρω από τη δημιουργία δικαίου και ο σύγχρονος ρόλος του δικαστήΣελ. 23
iii. Η δημιουργία δικαίου από τα δικαστήρια στην πράξηΣελ. 27
IV. Ο ρόλος των συνταγματικών δικαστηρίωνΣελ. 29
i. Τα σύγχρονα συντάγματαΣελ. 29
ii. Ειδικότερες πτυχές της εξουσίας των συνταγματικών δικαστηρίωνΣελ. 31
iii. Η ρήξη της τριμερούς διάκρισης των εξουσιώνΣελ. 34
V. Τα συνταγματικά δικαστήρια στις δυτικές δημοκρατίεςΣελ. 36
i. ΓαλλίαΣελ. 37
Το CdE και οι «γενικές αρχές» του δικαίουΣελ. 37
Το CdE και η εκτελεστική εξουσία στη ΓαλλίαΣελ. 39
Συμπεράσμα και δυο λόγια για το Cour de CassationΣελ. 41
ii. ΓερμανίαΣελ. 41
Υπόθεση SorayaΣελ. 42
Υπόθεση L?thΣελ. 44
iii. 'Αλλα ευρωπαϊκά κράτηΣελ. 45
iv. Ηνωμένες ΠολιτείεςΣελ. 47
Η δημιουργική νομολογίαΣελ. 47
Η σύγκρουση με τις άλλες δύο εξουσίεςΣελ. 49
ΣυμπέρασμαΣελ. 50
v. ΚαναδάςΣελ. 50
vi. ΕλλάδαΣελ. 52
V. Το καθεστώς εξαιρετικής ανάγκηςΣελ. 54
i. Ορισμός και περιγραφήΣελ. 54
ii. Οι θεωρίες για τη νομική φύση του καθεστώτος εξαιρετικής ανάγκηςΣελ. 55
iii. Τα σύγχρονα δικαστήρια και το καθεστώς εξαιρετικής ανάγκηςΣελ. 57
β) Οι εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο και ο ρόλος των διεθνών δικαστηρίωνΣελ. 60
Ι. Η νέα διεθνής πραγματικότητα και οι διεθνείς οργανισμοίΣελ. 60
i. Η νέα διεθνής πραγματικότηταΣελ. 60
ii. Η ενδογενής αποδυνάμωση του κράτουςΣελ. 61
iii. Η εξωγενής φθορά της κρατικής κυριαρχίαςΣελ. 63
iii. Σχέσεις διεθνούς και εθνικών δικαίων: προς ένα παγκόσμιο κράτος;Σελ. 65
iv. Η ανάπτυξη των διεθνών οργανισμώνΣελ. 67
II. Τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα και η αγωγιμότητα του διεθνούς δικαίουΣελ. 69
i. Η ισχυροποίηση του διεθνούς δικαίουΣελ. 69
ii. Η ανάδυση των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνωνΣελ. 71
iii. Η «δικαστικοποίηση» του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεωνΣελ. 74
iv. ΑποτελέσματαΣελ. 75
III. Η σύγκρουση δικαστικής και πολιτικής εξουσίας στο διεθνή χώροΣελ. 78
i. Υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών στο διεθνές περιβάλλον;Σελ. 78
ii. Εκφάνσεις της αντιπαράθεσηςΣελ. 81
iii. ΣυμπεράσματαΣελ. 84
IV. Το διεθνές δικαστήριο της ΧάγηςΣελ. 85
i. ΓενικάΣελ. 85
ii. ΝομολογίαΣελ. 87
V. Τα δικαιοδοτικά σώματα του Παγκόσμιου Οργανισμού ΕμπορίουΣελ. 90
i. ΓενικάΣελ. 90
ii. ΝομολογίαΣελ. 91
V. Το Διεθνές Ποινικό ΔικαστήριοΣελ. 94
γ) ΣυμπεράσματαΣελ. 96
2. Εσωτερικοί όροι: Το καθεστώς ευρωπαϊκής διακυβέρνησηςΣελ. 99
α) Παραδοσιακό κοινοτικό περιβάλλον: Η πρωτοτυπία της Κοινοτικής μεθόδουΣελ. 99
I. Ιστορικά στοιχείαΣελ. 100
i. Πρώτα ενοποιητικά εγχειρήματαΣελ. 100
ii. Η ίδρυση των ΚοινοτήτωνΣελ. 101
iii. Η πρώτη περίοδος (1957-1969)Σελ. 103
iv. Η δεύτερη περίοδος (1970-1982)Σελ. 105
v. Η τρίτη περίοδος (1983-1991)Σελ. 107
vi. Η τέταρτη περίοδος (1992-2001)Σελ. 109
vii. Η πέμπτη περίοδος (2002-σήμερα)Σελ. 112
ΙΙ. Η κυριαρχία του κοινοτικού κανόνα δικαίου: Η δικαιογένεια του κοινοτικού συστήματοςΣελ. 113
i. Νομοθεσία και νομολογίαΣελ. 113
ii. Στοιχεία διαφοροποίησης της Κοινότητας από άλλους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά τη λειτουργία του δικαίουΣελ. 114
iii. Συμπεράσματα και αποτελέσματα στα δικαιοδοτικά όρια του ΔΕΚΣελ. 117
ΙΙΙ. Παράγοντες διαμόρφωσης του κοινοτικού κανόνα δικαίου: η διάκριση των εξουσιών στην ΚοινότηταΣελ. 119
i. Τα θεσμικά όργανα της ΚοινότηταςΣελ. 119
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 119
Η Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣελ. 120
Το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΣελ. 121
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 121
Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 123
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική ΤράπεζαΣελ. 123
Το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 124
ii. Διάκριση των εξουσιών εντός της Κοινότητας - η αδυναμία του Μοντεσκιανού παραδείγματοςΣελ. 124
iii. 'Αλλες απόψεις για τον διαχωρισμό των εξουσιών εντός της ΚοινότηταςΣελ. 128
iv. Το κριτήριο διαχωρισμού βάσει της παρούσας μελέτηςΣελ. 130
ΙV. Το κριτήριο και ο σκοπός του κοινοτικού κανόνα δικαίου: η δυναμική της Ενιαίας ΑγοράςΣελ. 133
i. Η Αγορά ως στόχοςΣελ. 133
ii. Συλλειτουργία Αγοράς και ΔικαίουΣελ. 135
iii. Αγορά και δικαιοδοτικά όρια του ΔΕΚΣελ. 136
V. Αποτελέσματα της ισχύος του κοινοτικού κανόνα δικαίου: η κρατική κυριαρχία εντός της ΚοινότηταςΣελ. 139
i. Η φθορά της κρατικής κυριαρχίας δια μέσου της κοινοτικής δράσηςΣελ. 139
ii. Το κοινοτικό δίκαιο και η Αγορά ως παράγοντες περιορισμού της κρατικής κυριαρχίαςΣελ. 141
iii. Παράγοντες περιορισμού της κρατικής κυριαρχίας που είναι κοινοί με αυτούς του διεθνούς περιβάλλοντοςΣελ. 143
iv. ΣυμπεράσματαΣελ. 144
VI. Η υποδοχή και η αξιοποίηση του κοινοτικού κανόνα δικαίου: εξωκυβερνητικοί παράγοντες διαμόρφωσης του κοινοτικού γίγνεσθαι και εθνικά δικαστήριαΣελ. 146
i. Η σκοπιμότητα μελέτης και γενική παρουσίασηΣελ. 146
ii. Ειδικότερα η επιρροή των εξωκυβερνητικών παραγόντων στην κοινοτική νομοπαραγωγική διαδικασίαΣελ. 147
iii. Ειδικότερα η επιρροή των εξωκυβερνητικών παραγόντων στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίαςΣελ. 148
iv. Ειδικότερα οι οικονομικοί παράγοντες και οι πολίτεςΣελ. 149
vi. Ειδικότερα τα εθνικά δικαστήρια και η αλληλεπιδράση με το ΔΕΚΣελ. 150
vii. ΣυμπεράσματαΣελ. 153
β) Ιδιόμορφο ενωσιακό περιβάλλον: Η σύγχρονη ευρωπαϊκή διακυβέρνησηΣελ. 153
Ι. Υπερεθνική αγοραία διακυβέρνηση: το παράδειγμα της ομοσπονδίωσηςΣελ. 154
i. Έννοια της διακυβέρνησηςΣελ. 154
ii. Σύγχρονη ευρωπαϊκή διακυβέρνησηΣελ. 154
iii. Θέση του ΔΕΚ εντός της σύγχρονης ΈνωσηςΣελ. 156
iv. Η Αγορά ως παράγων σύγχρονης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και ο ρόλος του ΔΕΚΣελ. 157
II. Ο πολίτης της ΈνωσηςΣελ. 159
i. Γενικά περί ιθαγένειας της ΈνωσηςΣελ. 159
ii. Η ιθαγένεια της Ένωσης και το ΔΕΚΣελ. 161
III. Το δημοκρατικό έλλειμμα της ΈνωσηςΣελ. 162
i. ΓενικάΣελ. 162
ii. Δημοκρατικό έλλειμα και η ενωσιακή πορείαΣελ. 165
iii. Δημοκρατικό έλλειμα και ΔΕΚΣελ. 166
IV. Η διαμόρφωση του ενωσιακού συμφέροντος: το παράδειγμα της ασφάλειαςΣελ. 167
i. Το ενωσιακό συμφέρον ως μέγεθοςΣελ. 167
ii. Ειδικότερα το παράδειγμα της ασφάλειαςΣελ. 170
iii. Το ενωσιακό συμφέρον και το ΔΕΚΣελ. 170
V. Οι θεωρίες για το ρόλο των εθνικών κυβερνήσεων και των κοινοτικών οργάνων κατά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησηςΣελ. 172
i. Οι διάφορες θεωρίεςΣελ. 172
ΝεολειτουργισμόςΣελ. 173
ΔιακυβερνητισμόςΣελ. 174
Φιλελεύθερος διακυβερνητισμόςΣελ. 174
Σύγχρονες θεωρίεςΣελ. 175
ii. Κριτική των θεωριών και θέσηΣελ. 176
iii. Η θέση του ΔΕΚ στην αντιπαράθεσηΣελ. 177
3. Περίληψη και συμπεράσματα του Α' ΜέρουςΣελ. 180
Ι. Σύντομη περίληψη του Α' ΜέρουςΣελ. 180
i. Εξωκοινοτικό περιβάλλονΣελ. 180
ii. Ενδοκοινοτικό περιβάλλονΣελ. 183
ΙΙ. Σύντομα συμπεράσματα του Α' ΜέρουςΣελ. 186
Μέρος B' Προσδιορισμός των δικαιοδοτικών ορίων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπό καθεστώς ευρωπαϊκής διακυβέρνησης  
α) Η διαγραφή των ορίων βάσει των ΣυνθηκώνΣελ. 194
Ι. Η διαμόρφωση της δικαιοδοτικής δράσης του ΔΕΚ υπό το γράμμα των Ιδρυτικών ΣυνθηκώνΣελ. 194
i. Τα ιδιαίτερα νομικά χαρακτηριστικά της ιδρυτικής Συνθήκης και η διαμόρφωση των δικαιοδοτικών ορίων του ΔΕΚΣελ. 194
Συνταγματική φύση και μορφήΣελ. 194
«Ανοιχτό συμβόλαιο»Σελ. 195
Η Ενιαία Αγορά ως στόχοςΣελ. 196
Τα νομικά κενάΣελ. 197
Η πολιτική υφή των αρμοδιοτήτωνΣελ. 198
Η ανάθεση στο ΔΕΚ ρόλου διαιτητή αρμοδιοτήτωνΣελ. 198
Σύντομα συμπεράσματαΣελ. 199
ii. Τα ιδιαίτερα μη αυστηρά νομικά χαρακτηριστικά της ιδρυτικής Συνθήκης και η διαμόρφωση των δικαιοδοτικών ορίων του ΔΕΚΣελ. 201
Η πολυπλοκότητα και πολύ-διαστατικότητα του κοινοτικού δικαίουΣελ. 201
Η εγκαθίδρυση του θεσμού της προδικαστικής παραπομπήςΣελ. 202
Η καθιερωμένη από τη Συνθήκη διαδικασία λήψης απόφασης από το ΔΕΚΣελ. 204
Το υψηλό κόστος μη συμμόρφωσης των κρατών με τις αποφάσεις του ΔΕΚΣελ. 204
Δυνατότητα ελέγχου και ανατροπής από τα κράτη της νομολογίας του ΔΕΚΣελ. 205
iii. Συμπεράσματα και η ευρεία ζώνη δικαιοδοτικής διακριτικής ευχέρειας του ΔΕΚΣελ. 206
ΙΙ. Η διαμόρφωση του δικαιοδοτικού έργου του ΔΕΚ υπό το ενοποιητικό τέλος των Ιδρυτικών ΣυνθηκώνΣελ. 207
i. Η σημασία του αντικειμένουΣελ. 207
ii. Τα χαρακτηριστικά της ιδρυτικής Συνθήκης που επιβάλλουν την τελολογική και συστηματική ερμηνεία των κανόνων τηςΣελ. 209
Τελολογική ερμηνείαΣελ. 209
Συστηματική ερμηνείαΣελ. 211
iii. Η απόρροια γενικών αρχών και αξιών από την ιδρυτική ΣυνθήκηΣελ. 212
iv. Το άρθρο 7 ΣυνθΕΚ και το ΔΕΚΣελ. 214
v. Η δικαιογένεια του κοινοτικού συστήματος ως βασικό στοιχείο του πνεύματος του κοινοτικού δικαίουΣελ. 216
vi. ΣυμπεράσματαΣελ. 217
ΙΙΙ. Το ΔΕΚ ως πολύμορφο δικαστήριοΣελ. 218
i. Οι διαφορετικές φύσεις του ΔΕΚΣελ. 218
Ως διεθνές δικαστήριοΣελ. 219
Ως εσωτερικό διοικητικό δικαστήριοΣελ. 221
Ως συνταγματικό δικαστήριοΣελ. 222
ii. Η επιρροή της πολυμορφίας του ΔΕΚ στο δικαιοδοτικό του έργοΣελ. 225
ΙV. Η αρχή της δεσμευτικής προηγούμενης δικαστικής απόφασης ως παράγων διαμόρφωσης των δικαιοδοτικών ορίων του ΔΕΚΣελ. 227
i. Η προσδοκώμενη τήρηση της αρχής από το ΔΕΚΣελ. 227
ii. Η ιδιόμορφη τήρηση της αρχής από το ΔΕΚ στην πράξηΣελ. 228
iii. Τυχόν μειονεκτήματα και αντιμετώπισή τουςΣελ. 230
iv. Τα αποτελέσματα της πρακτικής του ΔΕΚ όσον αφορά τη δεσμευτικότητα του νομολογιακού προηγουμένουΣελ. 232
V. Συμπεράσματα - Η απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Barber ως παράδειγμαΣελ. 234
i. Σύνοψη συμπερασμάτωνΣελ. 234
ii. Η απόφαση Barber ως παράδειγμαΣελ. 236
Η ιστορία πριν την απόφασηΣελ. 237
Η απόφασηΣελ. 239
Η συνέχεια μετά την απόφασηΣελ. 242
β) Έλεγχος της νομολογίας του ΔΕΚ με παραδοσιακά κριτήριαΣελ. 245
Ι. Η νομολογιακή αξιοποίηση αλλά και τήρηση των ευρέων δικαιοδοτικών ορίων: η συνταγματοποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταΣελ. 246
i. Υπόθεση Van Gend en Loos: Αρχή του Αμέσου ΑποτελέσματοςΣελ. 247
ΙστορικόΣελ. 247
Η απόφασηΣελ. 248
Περί τήρησης των δικαιοδοτικών ορίωνΣελ. 249
ii. Υπόθεση Costa / E.N.E.L.: Αρχή της ΥπεροχήςΣελ. 252
ΙστορικόΣελ. 252
Η απόφασηΣελ. 253
Περί τήρησης των δικαιοδοτικών ορίωνΣελ. 254
iii. Υπόθεση A.E.T.R.: Αρχή των παράλληλων αρμοδιοτήτωνΣελ. 255
ΙστορικόΣελ. 255
Η απόφασηΣελ. 256
Περί τήρησης των δικαιοδοτικών ορίωνΣελ. 258
iv. Υποθέσεις Stauder, Internationale Handelsgesellschaft, και Nold: Αρχή της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτωνΣελ. 259
Η απόφαση StauderΣελ. 259
Η απόφαση Internationale HandelsgesellschaftΣελ. 260
Η απόφαση NoldΣελ. 261
Περί τήρησης των δικαιοδοτικών ορίωνΣελ. 262
v. Υποθέσεις Francovich και Brasserie du P?cheur: Αρχή της κρατικής ευθύνης απέναντι σε ιδιώτες για παραβίαση κοινοτικού δικαίουΣελ. 264
ΙστορικόΣελ. 264
Η απόφασηΣελ. 265
Περί τήρησης των δικαιοδοτικών ορίωνΣελ. 267
vi. ΣυμπεράσματαΣελ. 268
ΙΙ. Η νομολογιακή αξιοποίηση και υπέρβαση των δικαιοδοτικών ορίων: η υποκατάσταση άλλων μορφών εξουσίαςΣελ. 271
i. Η υποκατάσταση του κοινοτικού νομοθέτηΣελ. 271
Απόφαση Les VertsΣελ. 272
Απόφαση ComitologieΣελ. 272
Απόφαση ChernobylΣελ. 274
ΚριτικήΣελ. 275
Περί υπέρβασης των δικαιοδοτικών ορίωνΣελ. 277
Απόφαση ReynersΣελ. 280
Απόφαση Schul IIΣελ. 282
ii. Η υποκατάσταση του εθνικού νομοθέτηΣελ. 283
Απόφαση De PeijperΣελ. 284
Αποφάσεις Zuckerfabrik και AtlantaΣελ. 286
iii. Υπέρβαση αρμοδιότηταςΣελ. 288
Αποφάσεις περί ΠΟΕΣελ. 288
ΚριτικήΣελ. 290
Η απόφαση ZwartveldΣελ. 292
Η Γνωμοδότηση περί ΕΟΧΣελ. 294
iv. ΣυμπεράσματαΣελ. 296
ΙΙΙ. Η αποχή από τη νομολογιακή αξιοποίηση των ευρέων δικαιοδοτικών ορίων: ο αυτοπεριορισμός του ΔΕΚΣελ. 297
i. Αυτοπεριορισμός απέναντι στον κοινοτικό ή εθνικό νομοθέτηΣελ. 298
Αποφάσεις Steenhorst - Neerings και Johnson IIΣελ. 299
Οι αποφάσεις Campologno, Κινήνη και DyestuffsΣελ. 300
Η απόφαση WiegerΣελ. 301
Απόφαση Daily MailΣελ. 303
Locus standi ιδιωτώνΣελ. 304
Απόφαση D κατά ΣυμβουλίουΣελ. 306
Γνωμοδότήσεις περί ΠΟΕ και περί ΕΣΔΑΣελ. 307
Περί αναδρομικότητας των αποφάσεωνΣελ. 308
ii. Απόψεις περί αλλαγής στάσης του ΔΕΚ όσον αφορά την τήρηση ή υπέρβαση των δικαιοδοτικών του ορίωνΣελ. 310
Οι θεωρίεςΣελ. 310
Παραδείγματα αποφάσεωνΣελ. 311
ΚριτικήΣελ. 314
γ) Συμπεράσματα κεφαλαίου και μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιοΣελ. 315
i. ΠερίληψηΣελ. 315
ii. Η περίπτωση της υπέρβασης των δικαιοδοτικών ορίων και το ερώτημα που τίθεταιΣελ. 317
iii. Μεταβατική ενότητα - Το επόμενο βήμαΣελ. 319
α) Η προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης από το ΔΕΚ και η σύγκρουση με άλλες μορφές εξουσίαςΣελ. 321
Ι. Η Γνωμοδότηση 1/91 περί ΕΟΧΣελ. 322
i. Διαφορά σκοπών μεταξύ ΕΟΚ και ΕΟΧΣελ. 323
ii. Διαφορά πλαισίου μεταξύ ΕΟΚ και ΕΟΧΣελ. 325
iii. Ο ρόλος του ΔΕΚΣελ. 327
iv. ΣυμπεράσματαΣελ. 328
ΙΙ. Η ενίσχυση της Αγοράς ως κριτήριο δικαιοδοτικής δράσης του ΔΕΚΣελ. 331
i. Ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθώνΣελ. 332
Η απόφαση DassonvilleΣελ. 332
Η απόφαση Cassis de DijonΣελ. 333
Αποτελέσματα της απόφασης Cassis de DijonΣελ. 335
Η απόφαση Επιτροπή κατά ΓαλλίαςΣελ. 336
ii. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένωνΣελ. 338
Η απόφαση RoyerΣελ. 338
Η απόφαση BosmanΣελ. 340
iii. Ελεύθερη παροχή των υπηρεσιώνΣελ. 342
Η απόφαση Van WesemaelΣελ. 342
Η απόφαση CowanΣελ. 343
Η απόφαση AlpineΣελ. 345
iv. Ελευθερία ΕγκαταστάσεωςΣελ. 347
Η απόφαση SevicΣελ. 347
v. Κοινή Αγροτική ΠολιτικήΣελ. 349
Η απόφαση CharmassonΣελ. 349
Η απόφαση ToffoliΣελ. 351
vi. ΜεταφορέςΣελ. 352
Η απόφαση Κοινοβούλιο κατά ΣυμβουλίουΣελ. 353
Η από
Back to Top