ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12544
Σαμαρά Ν. Χ.
Παπαχρίστου Θανάσης
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καράκωστας Ι.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 216
  • ISBN: 978-960-272-711-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το σύγγραμμα «Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο» αποτελεί την πρώτη μονογραφία για το δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο, υπό την έννοια ότι αναδεικνύει ένα βασικό προβληματισμό κατά πόσο το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο προέρχεται από τα δικαιώματα επιμέλειας και γονικής μέριμνας ή αντιθέτως έχει χαρακτήρα αυτοτελή και αυθύπαρκτο, που απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 1520 παρ. 1 ΑΚ.

Το γεγονός ότι στη σημερινή εποχή είναι σύνηθες το φαινόμενο οικογενειών με έναν μόνο γονέα (μονογονεϊκές οικογένειες), η ανάγκη διαφύλαξης της ψυχικής και πνευματικής ισορροπίας του ανήλικου τέκνου μέσω της νομικής κατοχύρωσης και ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας του «απόντα» γονέα με το ανήλικο τέκνο καθίσταται ακόμη πιο επιβεβλημένη και επιτακτική. Κατά συνέπεια, εξαιτίας της ραγδαίας αυτής αλλαγής των κοινωνικών δεδομένων και της ριζικής αναθεώρησης της παραδοσιακής έννοιας της οικογένειας, η κεντρική θέση της συγκεκριμένης διατριβής συνίσταται στην αυτοτέλεια του δικαιώματος επικοινωνίας σε σχέση με τη γονική μέριμνα, συμπέρασμα το οποίο συνάγεται από τη διατύπωση του άρθρου 1520 ΑΚ. Η διάταξη αυτή, πέραν του γεγονότος ότι τίθεται ως ξεχωριστή διάταξη σε σχέση με το άρθρο 1510 ΑΚ περί γονικής μέριμνας, δεν συνδέει το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με τη μη άσκηση της γονικής μέριμνας, αλλά με την έλλειψη κοινής διαμονής του δικαιούχου γονέα με το ανήλικο τέκνο.

Υπό το πρίσμα αυτό, η συγγραφέας προβαίνει σε συστηματική και εξαντλητική εξέταση των ζητημάτων που ανακύπτουν, υποστηρίζοντας πρωτότυπες απόψεις, που είτε διατυπώνονται για πρώτη φορά, όπως π.χ. σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας του ανηλίκου τέκνου με τα αδέλφια του, είτε προσθέτουν νέα επιχειρήματα σε διατυπωμένες θέσεις, όπως π.χ. σχετικά με το ότι οι περαιτέρω ανιόντες του ανηλίκου τέκνου έχουν ίδιο δικαίωμα επικοινωνίας, είτε ακόμη απαντούν επί εριζομένων θεμάτων, όπως π.χ. η μη απώλεια του δικαιώματος επικοινωνίας, σε περίπτωση που ο γονέας εκπίπτει από τη γονική μέριμνα.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θ. Κ. ΠαπαχρίστουΣελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣυγγραφέαΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ (ΣΚΟΠΟΣ - ΦΥΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ)Σελ. 9
Α. Ο νομοθετικός σκοπός της καθιέρωσης του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίαςΣελ. 9
Β. Η νομική φύση του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίαςΣελ. 11
1. Ο δημοσίας τάξεως χαρακτήρας του δικαιώματοςΣελ. 11
2. Ο προσωπικός χαρακτήρας του δικαιώματοςΣελ. 12
3. Ο λειτουργικός χαρακτήρας του δικαιώματοςΣελ. 14
4. Ο δικαιολογητικός λόγος και ο αυτοτελής χαρακτήρας του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίαςΣελ. 22
4.1. Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας ως απόρροια του φυσικού δεσμού αίματος μεταξύ γονέως και τέκνουΣελ. 22
4.2. Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας ως απόρροια της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειαςΣελ. 26
4.3. Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας ως αυτοτελές δικαίωμα, απορρέον απευθείας από το νόμοΣελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ:Σελ. 37
Α. Ο γονέας ως φορέας του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίαςΣελ. 37
1. Η ιδιότητα της μητέρας ως «γονέα»Σελ. 38
2. Η ιδιότητα του πατέρα ως «γονέα»Σελ. 40
3. Βιολογικοί γονείς και δικαίωμα επικοινωνίας μετά την υιοθεσίαΣελ. 42
4. Βιολογικοί γονείς και δικαίωμα επικοινωνίας μετά την αναδοχή ανηλίκουΣελ. 45
B. Η επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντεςΣελ. 49
1. Προϊσχύσαν δίκαιο - ΠροβληματικήΣελ. 49
2. Η επικοινωνία του ανηλίκου τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του στο πλαίσιο του ισχύοντος σήμερα δικαίουΣελ. 52
2.1. Γραμματική και τελολογική ερμηνεία της ΑΚ 1520 παρ. 2Σελ. 53
2.2. Η βούληση του ιστορικού νομοθέτηΣελ. 57
2.3. Συστηματική ερμηνεία της ΑΚ 1520 παρ. 2Σελ. 61
2.4. Εναρμονισμένη με το Σύνταγμα ερμηνεία της ΑΚ 1520 παρ. 2Σελ. 62
Γ. Η επικοινωνία του ανήλικου τέκνου με τους αδελφούς τουΣελ. 64
1. Η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη κενού στο δίκαιοΣελ. 64
2. Η πλήρωση του κενού με ανάλογη εφαρμογή νόμουΣελ. 68
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟΣελ. 73
Α. Τρόποι άσκησης του δικαιωμάτοςΣελ. 73
1. Προσωπική συνάντηση γονέα και τέκνουΣελ. 73
1.1 Τόπος επικοινωνίαςΣελ. 74
1.2. Χρόνος (διάρκεια και συχνότητα) επικοινωνίαςΣελ. 76
2. Αλληλογραφία (συμβατική - ηλεκτρονική) - Τηλεφωνική επικοινωνίαΣελ. 77
3. Η άσκηση του δικαιώματος μέσω τρίτου προσώπουΣελ. 81
Β. Συναναστροφές του τέκνου και παρουσία τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια άσκησης του δικαιώματοςΣελ. 82
1. Συναναστροφές του τέκνου κατά της διάρκεια της επικοινωνίαςΣελ. 82
2. Παρουσία τρίτων προσώπων κατά την άσκηση της επικοινωνίαςΣελ. 86
Γ. Ευθύνη από την εκ του τέκνου πρόκληση παράνομης ζημιάς σε τρίτους κατά την άσκηση του δικαιώματοςΣελ. 89
Δ. Κατεπείγουσα ανάγκη ιατρικής επέμβασης στο τέκνο κατά την άσκηση της επικοινωνίαςΣελ. 92
Ε. Έξοδα συνδεόμενα με την επικοινωνίαΣελ. 97
ΣΤ. Δικαίωμα πληροφόρησηςΣελ. 100
Ζ. Προσδιορισμός του τόπου διαμονής του τέκνου και άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίαςΣελ. 102
Η. Η άρνηση του τέκνου για επικοινωνίαΣελ. 111
1. Η άρνηση του τέκνου για επικοινωνία πριν από τη ρύθμισή της με δικαστική απόφασηΣελ. 111
1.1.Η επιταγή του άρθρ. 1511 παρ. 3Σελ. 111
1.2. Συνεκτίμηση της άρνησης του τέκνουΣελ. 116
2. Η άρνηση του τέκνου για επικοινωνία μετά τη ρύθμιση της επικοινωνίας με δικαστική απόφασηΣελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟΣελ. 118
Α. Οι συμφωνίες των γονέωνΣελ. 118
Β. Η ρύθμιση του δικαιώματος από το δικαστήριοΣελ. 119
1. Η επιρροή της γνώμης του τέκνου στη ρύθμιση της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από το δικαστήριοΣελ. 119
2. Το συμφέρον του τέκνουΣελ. 124
3. Η απόφαση του δικαστηρίου - Ο περιορισμός και ο αποκλεισμός της άσκησης του δικαιώματος από το δικαστήριοΣελ. 125
3.1. Η βούληση του ιστορικού νομοθέτηΣελ. 126
3.2. Γραμματική, τελολογική και συστηματική ερμηνεία του νόμουΣελ. 127
3.3. Η λύση του πρόσκαιρου αποκλεισμού της άσκησης του δικαιώματοςΣελ. 128
Γ. Δικονομικά θέματαΣελ. 132
1. Καθ' ύλη και κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 132
2. ΔιαδικασίαΣελ. 133
3. Η απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησηςΣελ. 135
4. Νομιμοποίηση των διαδίκωνΣελ. 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΓΟΝΕΑ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣελ. 146
Α. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας - Η αδράνεια του γονέαΣελ. 146
Β. Η έκπτωση από τη γονική μέριμνα και οι συνέπειές της στο δικαίωμα επικοινωνίαςΣελ. 151
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΤΟ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣελ. 158
Α. Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος επικοινωνίαςΣελ. 158
1. Το ατομικό δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας κατά το ΣύνταγμαΣελ. 158
2. Το κοινωνικό δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας κατά το ΣύνταγμαΣελ. 159
3. Ο περιορισμός του συνταγματικά κατοχυρωμένου ατομικού δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίαςΣελ. 160
Β. Η κατοχύρωση του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας στην ΕΣΔΑΣελ. 162
1. ΓενικάΣελ. 162
2. Οι απαιτούμενες από την ΕΣΔΑ προϋποθέσεις επέμβασης στο δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίαςΣελ. 163
2.1. Ο περιορισμός πρέπει να προβλέπεται στο νόμο και να είναι σύμφωνος προς αυτόνΣελ. 163
2.2. Ο περιορισμός πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη ενός νόμιμου σκοπούΣελ. 164
2.3. Ο περιορισμός πρέπει να είναι αναγκαίος σε μια δημοκρατική κοινωνίαΣελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΣελ. 165
Α. Οι φορείς του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας κατά το άρθρο 8 παρ. 1 της ΕΣΔΑΣελ. 165
Β. Η άσκηση του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας κατά το άρθρο 8 παρ. 1 της ΕΣΔΑΣελ. 171
1. Τρόποι άσκησης του δικαιώματοςΣελ. 171
1.1 Η προσωπική συνάντηση γονέα και τέκνου - Τόπος, χρόνος και Παρουσία τρίτων προσώπων κατά τη διάρκειά τηςΣελ. 171
1.2. Τηλεφωνική και δι' αλληλογραφίας επικοινωνίαΣελ. 173
1.3. Η άρνηση του τέκνου για επικοινωνίαΣελ. 174
Γ. Η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας από το δικαστήριο - Ο αποκλεισμός του δικαιώματοςΣελ. 176
Δ. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίαςΣελ. 177
Ε. Έκπτωση από τη γονική μέριμνα και δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίαςΣελ. 178
ΣΤ. Η ενεργητική νομιμοποίησηΣελ. 179
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 181
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 185
Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣελ. 185
ΙΙ. ΞΕΝΗΣελ. 192
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 195
Back to Top