ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ


  • Ανάλυση της νομικής φύσης, νομοθετικά όρια και περιορισμοί
  • Φορείς και μηχανισμοί υλοποίησης
  • Μορφές χρηματοδότησης
  • Εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Πληρώστε σε 3 άτοκες δόσεις των με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Μάθετε περισσότερα

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14446
Κοσκινά Σαριδάκη Α.
Φορτσάκης Θ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Φορτσάκης Θ.

Η παρούσα μονογραφία εστιάζει στο δικαίωμα στην επιστημονική έρευνα. Η συγγραφέας αναλύοντας τη διαμόρφωση του δικαιώματος στην επιστημονική έρευνα πυροδοτεί τις πιο επίκαιρες προβληματικές της εποχής μας, επειδή αγγίζει βασικά υπαρξιακά ερωτήματα που σχετίζονται με την ίδια την υπόσταση του ανθρώπου, όπως στο παράδειγμα της ανθρώπινης κλωνοποίησης. Η επιστημονική έρευνα δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο εξαιτίας των σύγχρονων εξελίξεων, αλλά και επειδή επιτρέπει την κατανόηση της υλικής πραγματικότητας από τον άνθρωπο·

Η μελέτη παρουσιάζει και αναλύει το νομοθετικό πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας που θεμελιώνεται στο άρθρο 16 παρ. 1 του ελληνικού Συντάγματος, το οποίο διέπει την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα. Επικεντρώνεται κυρίως στο χώρο των βιοτεχνολογιών, όπου οι ρυθμίσεις είναι πρόσφατες και γνωστές λόγω των προβληματισμών με τις οποίες συνδέονται (π.χ. ευγονική, κλωνοποίηση). Μαζί με την παρουσίαση του ελληνικού δικαίου παρατίθενται σποραδικά, αλλά σε καίρια σημεία, παραδείγματα της γαλλικής νομοθεσίας και νομολογίας. Στο Πρώτο Μέρος, που επιγράφεται «Η διαμόρφωση του δικαιώματος στην επιστήμη και στην έρευνα», εξετάζονται οι σημαντικότερες και γενικού περιεχομένου ρυθμίσεις που έχουν υιοθετηθεί με βάση το δικαίωμα στην έρευνα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος. Στο Δεύτερο Μέρος, που φέρει τον τίτλο «Η υλοποίηση του δικαιώματος στην έρευνα», παρουσιάζονται τα μέσα και τα εργαλεία που επιτρέπουν την ουσιαστική υλοποίηση του σχετικού δικαιώματος, που είναι κυρίως οι διάφοροι ερευνητικοί θεσμοί, καθώς και οι τρόποι χρηματοδότησης της έρευνας. Τέλος, στο Τρίτο Μέρος, υπό τον τίτλο «Η συνεισφορά των ρυθμίσεων του ελληνικού δικαίου στην εγχώρια κυρίως επιστημονική έρευνα», επιχειρείται μια γενικότερη αξιολόγηση όλων των παραπάνω στοιχείων και ρυθμίσεων με βάση τη συνεισφορά τους στη βέλτιστη ρύθμιση του εν λόγω δικαιώματος.

Η μελέτη συνεισφέρει σημαντικά στην καταγραφή και την ανάλυση του θεωρητικού, κυρίως όμως του θεσμικού πλαισίου του δικαιώματος στην επιστημονική έρευνα και επιχειρεί μια αποτίμηση και αξιολόγηση του επιπέδου κατοχύρωσης και υλοποίησής του στο ελληνικό δίκαιο. Το βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο του δικαιώματος αυτού στο ελληνικό δίκαιο εδράζεται, όπως είναι γνωστό, στο άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά βεβαίως δεν εξαντλείται εκεί. Η διατριβή καταγράφει πλήθος διατάξεων που το συμπληρώνουν και το εξειδικεύσουν, ρυθμίζουν αναλυτικά τα μέσα λειτουργίας και χρηματοδότησης των ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και τα εργαλεία χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η συγγραφέας, βασιζόμενη σε απόψεις που προβάλλονται κυρίως από τμήμα της γαλλικής θεωρίας, υποστηρίζει ότι πρέπει το δικαίωμα αυτό να χαρακτηρισθεί κυρίως ως ένα δικαίωμα τρίτης γενιάς.

Η μελέτη συμβάλλει επίσης στον εντοπισμό και στην ανάδειξη των διαφόρων ρυθμίσεων με τις οποίες η Πολιτεία έχει κατοχυρώσει τη συμμετοχή της στη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας, όπως η κρατική χρηματοδότηση, η θέσπιση εθνικών στόχων στην έρευνα, η συμμετοχή σε εγκεκριμένα διεθνή προγράμματα κλπ.), καθώς και στον έλεγχο της διεξαγόμενης έρευνας, μέσω των φορέων εποπτείας, του αρμοδίου υπουργείου και της ΓΓΕΤ.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το λεγόμενο ατομικό δικαίωμα στην επιστημονική έρευνα διαφοροποιείται έναντι των υπολοίπων ατομικών δικαιωμάτων και υποστηρίζει ότι αυτό πρέπει να αναλύεται όχι μόνον ως ατομικό δικαίωμα, αλλά ως θεσμός, προσεγγίζοντας το θέμα της με σημαντικές νέες σκέψεις και επιχειρήματα. Από άποψη μεθοδολογική, η μελέτη διαθέτει μια λογική και συστηματική δομή, ενώ διαθέτει επίσης πλούσια ελληνική και γαλλική βιβλιογραφία. Τέλος, επισημαίνεται ότι στη σημερινή έκδοση αντιμετωπίζεται και το εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα της μετανάστευσης επιστημόνων από την Ελλάδα, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την επίδρασή του στην επιστημονική έρευνα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. V
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣελ. IX
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Η διαμόρφωση του δικαιώματος στην επιστημονική έρευνα  
Τμήμα 1 
Η νομική εξέλιξη του δικαιώματος στην επιστημονική έρευναΣελ. 8
Κεφάλαιο 1 
Η γένεση της επιστημονικής αναζήτησης και τα χαρακτηριστικά της έρευνας ως νομικά προστατευόμενο αγαθόΣελ. 9
Παρ. 1: Η «γένεση» των επιστημών, της έρευνας και των πρώτων νομικών ρυθμίσεωνΣελ. 9
1. Από την «πρώιμη» επιστημονική έρευνα στην έρευναΣελ. 9
2. Πρώτες νομικές ρυθμίσεις και σχέσεις επιστήμης, εξουσίας και δικαίουΣελ. 14
3. Οι συνέπειες της επιστημονικής επανάστασηςΣελ. 16
4. Η «εμπιστοσύνη» των Διαφωτιστών προς την επιστημονική έρευναΣελ. 19
Παρ. 2: Εξελίξεις της επιστήμης και του δικαίου στην σύγχρονη ιστορίαΣελ. 22
1. Τα βήματα της επιστήμης στον 20ο αιώναΣελ. 22
2. Τα Συντάγματα που άλλαξαν μετά τον 2ο Παγκόσμιο ΠόλεμοΣελ. 26
3. Η προστασία της έρευνας στα συντάγματα που αναθεωρήθηκαν με την λήξη των τελευταίων ευρωπαϊκών δικτατοριώνΣελ. 27
4. Η προσδοκούμενες νέες δομικές μεταρρυθμίσειςΣελ. 30
Παρ. 3: Η σημασία του ορισμού της έρευνας για τον κανόνα δικαίουΣελ. 31
1. Η διττή φύση της επιστημονικής έρευναςΣελ. 32
2. Εννοιολογική προσέγγιση της έρευνας από τον κανόνα δικαίουΣελ. 33
3. Η ρύθμιση της έρευνας κυρίως ως διανοητική εργασίαΣελ. 38
4. Η ανεπαρκής νομική προστασία του επιστημονικού πειράματοςΣελ. 42
Παρ. 4: Οι προσπάθειες αναλογικής εφαρμογής «ξένων» συνταγματικών ορίωνΣελ. 45
1. Περί αναλογικής εφαρμογής της ρύθμισης του αρ. 16 παρ. 1 εδ. 2Σελ. 45
2. Περί αναλογικής εφαρμογής των ορίων του αρ. 14 παρ. 3Σελ. 47
3. Οι αντιρρήσεις της θεωρίας σχετικά με την μεταφορά ορίωνΣελ. 49
4. Υποστηριζόμενες απόψεις περί ορίων σε άλλες έννομες τάξειςΣελ. 51
Κεφάλαιο 2 
Η νομική ανάλυση του δικαιώματος στην έρευναΣελ. 55
Παρ. 1: Η προσέγγιση της (ενεργητικής) επιστημονικής ελευθερίας ως ατομικό δικαίωμα ή δικαίωμα πρώτης γενιάςΣελ. 55
1. Η ελλιπής συγκεκριμενοποίηση του δικαιώματοςΣελ. 55
2. Η νομολογιακή «κατοχύρωση» της επιστημονικής ελευθερίας ως ατομικό δικαίωμαΣελ. 56
3. Η εφαρμογή του δικαιώματος στην έρευνα από τα ελληνικά δικαστήρια: έμφαση στην αμυντική διάσταση του δικαιώματοςΣελ. 57
Παρ. 2: Η προσέγγιση της (ενεργητικής) επιστημονικής ελευθερίας ως κοινωνικό δικαίωμα ή δικαίωμα δεύτερης γενιάςΣελ. 58
1. Η κρατική υποχρέωση προαγωγής της έρευνας Σελ. 59
2. Επιφυλάξεις της επιστημονικής κοινότητας για την νομοθετική παρέμβασηΣελ. 60
3. Περιπτώσεις νομοθετικής παρέμβασης: (α) η δημιουργία του θεσμού του ερευνητήΣελ. 61
4. Περιπτώσεις νομοθετικής παρέμβασης: (β) η διάδοση και η πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορίαΣελ. 62
5. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διάδοση της επιστημονικής πληροφορίαςΣελ. 63
6. Περιπτώσεις νομοθετικής παρέμβασης: (γ) το δικαίωμα διδασκαλίας της επιστημονικής πληροφορίαςΣελ. 65
7. Η νομολογία που ανέπτυξε το κοινωνικό δικαίωμα στην έρευναΣελ. 66
8. Οι βάσει του δικαιώματος στην έρευνα «δικαιοπλαστικές» παρεμβάσειςΣελ. 68
Παρ. 3: Η προσέγγιση της (ενεργητικής) επιστημονικής ελευθερίας ως δικαίωμα αλληλεγγύης ή δικαίωμα τρίτης γενιάςΣελ. 70
1. Κείμενα του διεθνούς δικαίου σχετικά με το ερευνητικό δικαίωμαΣελ. 71
2. Το δικαίωμα στην έρευνα σε τοπικό (ευρωπαϊκό) επίπεδοΣελ. 74
3. Το πνεύμα των κειμένων του διεθνούς δικαίου και οι κατευθύνσεις τουςΣελ. 77
4. Η αναφορά στα δικαιώματα νέας γενιάςΣελ. 80
Παρ. 4: Μια ιδιάζουσας μορφής σύγκρουση δικαιωμάτωνΣελ. 82
1. Η επιστημονική γνώμη ως προστατευόμενο αγαθόΣελ. 82
2. Πλευρές μιας ιδιάζουσας μορφής σύγκρουσης δικαιωμάτων: (α) η υπέρ των πολιτών επιστημονική ελευθερίαΣελ. 83
3. Πλευρές μιας ιδιάζουσας μορφής σύγκρουσης δικαιωμάτων: (β) πιθανή σύγκρουση με την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειαςΣελ. 87
4. Η αξιολόγηση του επιστημονικού έργου από τον δικαστή για την άρση της σύγκρουσης και οι σχετικές αντιδράσειςΣελ. 89
Τμήμα 2 
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του δικαιώματος στην έρευναΣελ. 91
Κεφάλαιο 1 
Τα όρια που τίθενται δια του δεσμευτικού κανόνα δικαίουΣελ. 92
Παρ. 1: Αξίες που θέτει το δίκαιο πάνω από την επιστημονική έρευναΣελ. 92
1. Περιορισμός βάσει «ανωτέρων» αξιών: δικαίωμα στη ζωή / στην υγείαΣελ. 92
2. Περιορισμός βάσει «ανώτερων» αξιών: το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και η δημόσια τάξηΣελ. 98
3. Η σημασία της συναίνεσης Σελ. 102
4. Η απαγόρευση της κατάχρησης του δικαιώματοςΣελ. 106
Παρ. 2: Συμβιβασμός της έρευνας με δικαιώματα αντίστοιχης σημασίαςΣελ. 107
1. Η προστασία του επιστήμονα - υπαλλήλουΣελ. 108
2. Η υποχρέωση για επαγγελματική συνέπεια και επαγγελματισμόΣελ. 108
3. Η δυνατότητα υπαγωγής της έρευνας στις νομικές διατάξεις περί ευθύνηςΣελ. 111
4. Η εφαρμογή των διατάξεων περί ευθύνης στην πράξηΣελ. 113
Παρ. 3: Νέες αξίες που προστατεύονται ad hoc λόγω των επιστημονικών εξελίξεωνΣελ. 116
1. Ο σεβασμός προς το οικοσύστημαΣελ. 116
α. Έρευνα και ποικιλίες φυτώνΣελ. 117
β. Έρευνα και ποικιλίες ζώωνΣελ. 119
2. Οι πηγές και η φύση της ειδικής νομοθεσίαςΣελ. 119
Παρ. 4: Η εφαρμογή της αρχή της πρόληψης στην επιστημονική έρευναΣελ. 120
1. Η αρχή της πρόληψης και η ερμηνεία τηςΣελ. 121
2. Η μεταφορά της αρχής στην επιστημονική έρευναΣελ. 122
3. Η κατοχύρωση της αρχής στο γενικό δίκαιο της έρευναςΣελ. 123
Κεφάλαιο 2 
Η επινόηση και η διάπλαση των ηθικών ορίωνΣελ. 126
Παρ. 1: Ο προβληματισμός της κοινής γνώμηςΣελ. 126
1. Οι φόβοι που απορρέουν από την επιστημονική έρευνα εν γένειΣελ. 126
2. Η κατοχύρωση ηθικών αρχών στην ευρωπαϊκή νομοθεσίαΣελ. 130
3. Το παράδειγμα της έρευνας πάνω στα ανθρώπινα έμβρυαΣελ. 131
Παρ. 2: Η χρήση των κωδικών δεοντολογίαςΣελ. 132
1. Η σημασία της επιστημονικής δεοντολογίαςΣελ. 132
2. Η επιρροή των επιστημόνων και των επιστημονικών συλλόγωνΣελ. 135
3. Οι κώδικες δεοντολογίας (στην βιολογία, βιοχημεία κ.λπ.)Σελ. 137
4. Η ενσωμάτωση της δεοντολογίας στο δίκαιοΣελ. 140
Παρ. 3: Δραστηριοποίηση των επιτροπών (βιο)ηθικήςΣελ. 141
1. Η δημιουργία των επιτροπών (βιο)ηθικήςΣελ. 142
2. Οι επιτροπές ηθικής του διεθνούς δικαίου και οι αρμοδιότητές τουςΣελ. 144
3. Η Εθνική Επιτροπή ΒιοηθικήςΣελ. 145
4. Παραδείγματα παρέμβασης της Εθνικής Επιτροπής ΒιοηθικήςΣελ. 148
Παρ. 4: Τα όρια στην παρέμβαση των επιτροπώνΣελ. 150
1. Η σύσταση επιτροπών ως «μέσο προστασίας» απέναντι στην κρατική παρέμβασηΣελ. 150
2. Απαλλαγή από πολιτικές ευθύνες αλλά και απώλεια κρατικού κύρουςΣελ. 152
3. Η αξιολόγηση του έργου των επιτροπώνΣελ. 155
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η υλοποίηση του δικαιώματος στην έρευνα  
Τμήμα 1 
Οι θεσμοί επιστημονικής έρευναςΣελ. 162
Κεφάλαιο 1 
Οι θεσμοί και τα ερευνητικά ιδρύματα του ελληνικού δικαίουΣελ. 163
Παρ. 1: Γένεση και εξέλιξη των ερευνητικών ιδρυμάτωνΣελ. 163
1. Η δημιουργία των υποδομών έρευναςΣελ. 163
2. Η θεσμοθέτηση των ερευνητικών φορέων στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 165
3. Η αρχική κατηγοριοποίηση των ιδρυμάτων έρευνας από τον Ν 1514/1985Σελ. 167
4. Αλλαγές του Ν 2919/2001 / εποπτευόμενα ερευνητικά ιδρύματαΣελ. 168
5. Αλλαγές του Ν 2919/2001 / λοιποί ερευνητικοί φορείςΣελ. 170
6. Οι αλλαγές του τελευταίου Ν. 3653/2008 για την έρευναΣελ. 171
7. Οι φορείς της πανεπιστημιακής έρευναςΣελ. 174
Παρ. 2: Κανόνες συγκρότησης και λειτουργίας των ιδρυμάτων έρευναςΣελ. 177
1. Η σύσταση και η νομική μορφή των ερευνητικών φορέωνΣελ. 177
2. Η λειτουργία των ερευνητικών φορέων (α): ο ΔιευθυντήςΣελ. 180
3. Η λειτουργία των ερευνητικών φορέων (β): τα συμβούλιαΣελ. 184
Παρ. 3: Οι κρατικοί φορείς σχεδιασμού και ελέγχουΣελ. 187
1. Όργανα σχεδιασμού της ερευνητικής πολιτικήςΣελ. 187
2. Συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά όργαναΣελ. 189
α. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και ΤεχνολογίαςΣελ. 189
β. Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και ΤεχνολογίαςΣελ. 192
γ. Τα Τομεακά Επιστημονικά ΣυμβούλιαΣελ. 192
3. Μηχανισμοί συντονισμού των ερευνητικών φορέωνΣελ. 193
4. Εφαρμογή και αξιολόγηση της ερευνητικής πολιτικής, δια του ελέγχου των ερευνητικών φορέωνΣελ. 194
Παρ. 4: Η μορφή της ιδιωτικής έρευνας στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 197
1. Οι ερευνητικοί φορείς του ιδιωτικού δικαίουΣελ. 198
2. Η στήριξη των ιδιωτικών υποδομών έρευνας από το κράτοςΣελ. 200
3. Η συνεργασία των κρατικών με τους ιδιωτικούς ερευνητικούς φορείςΣελ. 201
4. Η συγκριτικά χαμηλή παρουσία των ερευνητών στα μορφώματα του ιδιωτικού δικαίουΣελ. 203
Κεφάλαιο 2 
Οι θεσμοί και τα ερευνητικά ιδρύματα του ευρωπαϊκού χώρουΣελ. 205
Παρ. 1: Η «εισαγωγή» της έρευνας στο ευρωπαϊκό πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιοΣελ. 205
1. Η επιστήμη και η ερευνητική συνεργασία στον ευρωπαϊκό χώροΣελ. 205
2. Η σταδιακή διαμόρφωση του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 208
3. Η ανάπτυξη του δευτερογενούς δικαίου: το παράδειγμα των ρυθμίσεων που αφορούν τις βιοτεχνολογίεςΣελ. 211
Παρ. 2: Η διαμόρφωση μιας θεσμικής ελευθερίας (1): δημιουργία ενιαίων ευρωπαϊκών θεσμών για την επιστημονική έρευναΣελ. 213
1. Οι βασικοί (γενικοί) θεσμοί γενικής αρμοδιότηταςΣελ. 213
2. Οι ad hoc (ειδικοί) θεσμοί γενικής αρμοδιότηταςΣελ. 216
3. Οι ad hoc (ειδικοί) θεσμοί ειδικής αρμοδιότητας (στον τομέα της βιοτεχνολογίας)Σελ. 218
4. Η θεσμική συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείςΣελ. 219
Παρ. 3: Η διαμόρφωση μιας θεσμικής ελευθερίας (2): ενιαίο ερευνητικό «δίκτυο» με την μορφή του Ευρωπαϊκού Χώρου ΈρευναςΣελ. 220
1. Η γένεση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Ε.Χ.Ε.)Σελ. 221
2. Εργαλεία και αρχές υλοποίησης του Ε.Χ.Ε.Σελ. 223
3.Τα όργανα και οι θεσμοί για την λειτουργία του Ε.Χ.Ε.Σελ. 226
Παρ. 4: Η διαμόρφωση μιας θεσμικής ελευθερίας (3): η δημιουργία ενιαίας αγοράς επιστημονικής εργασίαςΣελ. 226
1. Ο ερευνητής κατά το εθνικό δίκαιοΣελ. 227
2. Η αναγνώριση του ερευνητή ως θεσμικός παράγοντας του Ε.Χ.Ε.Σελ. 229
3. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα του ΕρευνητήΣελ. 231
4. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς για την πρόσληψη των ερευνητώνΣελ. 233
5. Η ανάγκη να ενταθεί η προσπάθεια στήριξης των ερευνητώνΣελ. 234
Τμήμα 2 
Η χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευναςΣελ. 238
Κεφάλαιο 1 
Οι μορφές χρηματοδότησης που κατοχυρώνει το ελληνικό δίκαιοΣελ. 239
Παρ. 1: Η δημόσια πηγή των ερευνητικών κονδυλίωνΣελ. 239
1. Βασική κρατική χρηματοδότηση (Ε.Π.Ε.Τ.) και δικαιούχοιΣελ. 239
2. Φύση και περιεχόμενο των ερευνών που χρηματοδοτεί το Ε.Π.Ε.Τ.Σελ. 244
3. Τα περιουσιακά στοιχεία των ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτωνΣελ. 246
4. Η γεωγραφική και θεματική κατανομή των χρηματοδοτήσεωνΣελ. 249
Παρ. 2: Διεθνείς συνεργασίες και συντονισμός των ερευνητικών δραστηριοτήτωνΣελ. 251
1. Η ρύθμιση της συμμετοχής στις διεθνείς επιστημονικές συνεργασίεςΣελ. 251
2. Τα προγράμματα-πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιστημονικής συνεργασίαςΣελ. 253
3. Προσαρμογή / υιοθέτηση διεθνών προτύπων στα ελληνικά ερευνητικά ιδρύματαΣελ. 255
Παρ. 3: Η προσέλκυση ιδιωτικών ερευνητικών κονδυλίωνΣελ. 258
1. Το πρόβλημα της ασθενούς κρατικής χρηματοδότησης της έρευναςΣελ. 258
2. Γενικά κίνητρα υπέρ της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευναςΣελ. 259
3. Κίνητρα υπέρ της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας από συγκεκριμένους φορείςΣελ. 261
4. Τα κίνητρα του ευρωπαϊκού δικαίου υπέρ της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευναςΣελ. 264
 
Παρ. 4: Η καταγραφή της διεξαγόμενης έρευναςΣελ. 267
1. Η έρευνα που γίνεται από το κράτος και τους φορείς του δημοσίουΣελ. 267
2. Η έρευνα που διεξάγεται από τον ιδιωτικό τομέαΣελ. 269
3. Οι έρευνες που διεξάγονται από κοινού και βάσει συνεργασιώνΣελ. 272
4. Η θεματική χαρτογράφηση της διεξαγώμενης έρευναςΣελ. 273
5. Οι στόχοι που τίθενται από τον Ν 3653/2008Σελ. 276
Κεφάλαιο 2 
Η ιδιωτικοποίηση (patrimonialisation) της επιστημονικής πληροφορίας και της έρευναςΣελ. 278
Παρ. 1: Η κατοχύρωση της πληροφορίας και η ιδιωτικοποίησή της σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιοΣελ. 278
1. Η μη κατοχύρωση των επιστημονικών θεωριών και των ανακαλύψεωνΣελ. 279
2. Κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών ή προστασία δια του εμπορικού απορρήτου;Σελ. 282
3. Προστασία των εφευρέσεων με την απονομή διπλώματος ευρεσιτεχνίαςΣελ. 284
4. Αναλογική εφαρμογή του νόμου 1733/1987 στα ερευνητικά ιδρύματα του δημοσίου δικαίουΣελ. 287
5. Θεωρητική προσέγγιση της κατοχύρωσης βιομηχανικών δικαιωμάτωνΣελ. 288
Παρ. 2: Η κατοχύρωση της επιστημονικής πληροφορίας στο ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 291
1. Τα κίνητρα και οι προσπάθειες εναρμόνισης του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 291
2. Η προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων στο ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 295
3. Η εφαρμογή των κειμένων από τα αρμόδια όργαναΣελ. 299
4. Τα εμπόδια στην δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού πλαισίουΣελ. 302
Παρ. 3: Επιστημονικές εξελίξεις και νέες μορφές ιδιωτικοποίησης που κατοχυρώνονται από το δίκαιοΣελ. 304
1. Η υποχρέωση συμβατότητας προς τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθηΣελ. 304
2. Προβληματισμοί στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμουΣελ. 307
3. Νέες μορφές προστασίας του βιολογικού υλικού που «ανακαλύπτεται»Σελ. 309
4. Δυσκολία προστασίας του βιολογικού υλικού που συντίθεται εργαστηριακάΣελ. 313
Παρ. 4: Ιδιωτικοποίηση της πληροφορίας και αρνητικές συνέπειες στο ερευνητικό γίγνεσθαιΣελ. 316
1. Οι προτάσεις διεύρυνσης του δικαιώματος στο επιστημονικό πείραμαΣελ. 316
2. Οι πρακτικές ελέγχου της επιστημονικής πληροφορίαςΣελ. 319
α. Πριν από την κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίαςΣελ. 319
β. Με αφορμή την κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίαςΣελ. 322
3. Η παγίωση του φαινόμενου των εμπορικών και επιστημονικών μονοπωλίωνΣελ. 324
4. Οι προτάσεις για την βελτίωση του κανονιστικού πλαισίουΣελ. 328
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Η συμβολή των ρυθμίσεων του ελληνικού δικαίου στην εγχώρια κυρίως επιστημονική έρευνα  
Κεφάλαιο 1 
Αξιολόγηση του νομικού πλαισίου της επιστημονικής έρευνας στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 338
Παρ. 1: Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των υφισταμένων νομικών ρυθμίσεωνΣελ. 338
1. Ένα πλέγμα νέων διατάξεων για την έρευνα στην ΕλλάδαΣελ. 338
2. Η συμβολή του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 342
3. Οι αδυναμίες της «περιπτωσιολογικής» νομοθετικής παρέμβασηςΣελ. 343
Παρ. 2: Η εν γένει ιδιαιτερότητα του προστατευόμενου νομικού αγαθούΣελ. 345
1. Το αντικείμενο «επιστημονική έρευνα»Σελ. 345
2. Η συνεισφορά των επιτροπών ηθικήςΣελ. 347
α. Οι επιτροπές ηθικής ως fora συζήτησηςΣελ. 347
β. Οι επιτροπές (βιο)ηθικής ως χώρος διαπαιδαγώγισης των ερευνητών Σελ. 348
Παρ. 3: Η ρύθμιση της επιστημονικής έρευνας κυρίως ως δυνάμενη να οδηγήσει σε εμπορεύσιμα αγαθάΣελ. 351
Κεφάλαιο 2 
Προτάσεις βελτίωσης και προσαρμογής των υφισταμένων διατάξεωνΣελ. 355
Παρ. 1. Ανάγκη για συμμετοχή των επιστημόνων στην διαδικασία διαμόρφωσης των κανόνωνΣελ. 355
1. Η συμμετοχή στα εσωτερικά όργανα διοίκησης των ερευνητικών φορέωνΣελ. 355
2. Η συμμετοχή των ερευνητών στα εθνικά όργανα διαμόρφωσης της ερευνητικής πολιτικήςΣελ. 357
Παρ. 2: Η σημασία της αναβάθμισης της θέσης των ερευνητώνΣελ. 359
1. Η σημασία της μετάδοσης της επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινόΣελ. 359
2. Η αναβάθμιση του επαγγέλματος του ερευνητήΣελ. 360
Παρ. 3: Η σημασία μιας συνολικής και επαρκούς ρύθμισης της επιστημονικής έρευναςΣελ. 364
1. Η μεθοδική προσέγγιση του επιστημονικού γίγνεσθαι από το δίκαιοΣελ. 364
2. Η συνδιαμόρφωση του δικαίου από τους άμεσα ενδιαφερόμενουςΣελ. 365
3. Προτάσεις επί της διαδικασίας υιοθέτησης ρυθμιστικών κανόνωνΣελ. 367
 
EΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 371
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 373
ΒΙΒΛΙΑ 
Α. ΕλληνικάΣελ. 373
Β. ΞενόγλωσσαΣελ. 375
ΑΡΘΡΑ 
Α. ΕλληνικάΣελ. 377
Β. ΞενόγλωσσαΣελ. 382
Back to Top