ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12139
Λιβαδά Χ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 438
  • ISBN: 978-960-272-544-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προβληματική γύρω από την εξέλιξη του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου της καταναλωτικής πίστης σε συνάρτηση με τις κοινωνικές και οικονομικές συνιστώσες της εποχής. Η διερεύνηση του θέματος γίνεται μέσα από το πρίσμα της επιτακτικής ανάγκης προστασίας του καταναλωτή με τη διασφάλιση όμως ταυτόχρονα της απρόσκοπτης λειτουργίας των πιστωτικών φορέων και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού, όπως υπαγορεύονται από τις συνθήκες της ανοικτής αγοράς.  Η ανάλυση ξεκινά από τις δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή και τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση των στόχων της ρυθμιστικής παρέμβασης, κατά περίπτωση, έχοντας ως σημείο αναφοράς τις υπηρεσίες καταναλωτικής πίστης. Ειδικότερα εξετάζονται το αίτημα για την αποκατάσταση της ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ πιστωτικού φορέα και καταναλωτή και τα όρια της παρεχόμενης πληροφόρησης, το αίτημα για την αποκατάσταση της μειωμένης διαπραγματευτικής ικανότητας του καταναλωτή καθώς και το αίτημα για την πρόληψη και αποφυγή της υπερχρέωσης. Ακολουθεί η διεξοδική εξέταση των διατάξεων της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ κατʼ αντιστοιχία με τα ανωτέρω αιτήματα της προστασίας του καταναλωτή ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μακρά περίοδο διαμόρφωσης των αρχών και διατάξεων που η Οδηγία περιλαμβάνει.
Η έκδοση συμπληρώνεται με Παράρτημα που περιλαμβάνει το κείμενο και τις πηγές της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ, σχετική νομολογία του ΔΕΚ, πλούσια ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο. Πρόκειται για ένα εύχρηστο θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για δικηγόρους, οικονομολόγους και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που συμβάλλει στην ενημέρωση για τα νέα δεδομένα της προστασίας του καταναλωτή σε εσωτερικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η Οδηγία 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη στο σύστημα των διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του καταναλωτή  
Κεφάλαιο πρώτο Το αίτημα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δίκαιο  
Α. Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή Σελ. 9
1. Η προβληματική - Συνολική θεώρησηΣελ. 9
2. Ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ πιστωτικού φορέα και καταναλωτήΣελ. 13
2.1 Η δικαιολογητική βάση της ρυθμιστικής παρέμβασης Σελ. 13
2.2 Τα μέσα υλοποίησης της ρυθμιστικής παρέμβασηςΣελ. 15
2.3 Τα «όρια» της παροχής πληροφόρησηςΣελ. 19
3. Η μειωμένη διαπραγματευτική ικανότητα του καταναλωτήΣελ. 22
3.1 Η δικαιολογητική βάση της ρυθμιστικής παρέμβασηςΣελ. 22
3.2 Τα μέσα υλοποίησης της ρυθμιστικής παρέμβασηςΣελ. 24
4. Η πρόληψη της υπερχρέωσης Σελ. 27
4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 27
4.2 Η δικαιολογητική βάση της ρυθμιστικής παρέμβασης Σελ. 31
4.3 Τα μέσα υλοποίησης της ρυθμιστικής παρέμβασηςΣελ. 32
Β. Η ευρωπαϊκή πολιτική της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτήΣελ. 39
1. Γενικά: Ιστορική επισκόπηση της ευρωπαϊκής πολιτικής της προστασίας του καταναλωτή στο πρωτογενές δίκαιο Σελ. 39
1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 39
1.2 Η πολιτική της προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο της Συνθήκης της ΡώμηςΣελ. 40
1.3 Η πολιτική της προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής ΠράξηςΣελ. 44
1.4 Η πολιτική της προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο της Συνθήκης του ΜάαστριχτΣελ. 45
1.5 Η πολιτική της προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο της Συνθήκης του 'ΑμστερνταμΣελ. 46
2. Ειδικά: Το περιεχόμενο και τα κύρια χαρακτηριστικά των νομικών πράξεων του ευρωπαϊκού δικαίου της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτήΣελ. 50
2.1 Το περιεχόμενο και η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτήΣελ. 50
2.2 Κύρια χαρακτηριστικά των νομικών πράξεων του ευρωπαϊκού δικαίου της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτήΣελ. 56
2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 56
2.2.2 Αρχή της ελάχιστης εναρμόνισηςΣελ. 56
2.2.3 Αρχή της μερικής εναρμόνισηςΣελ. 59
2.2.4 Οριζόντιος χαρακτήρας των νομικών πράξεωνΣελ. 60
Γ. Οι συνέργειες της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ με άλλες νομικές πράξεις του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 62
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 62
2. Οι νομικές πράξεις στις οποίες παραπέμπει η Οδηγία 2008/48/ΕΚΣελ. 63
2.1 Καθιέρωση της διαδικασίας κανονιστικής επιτροπολογίαςΣελ. 63
2.2 Ειδικές μορφές παροχής υπηρεσιώνΣελ. 65
2.3 Επιπρόσθετες ρυθμίσεις της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ σε συγκεκριμένεςθεματικές που ρυθμίζονται ήδη σε κοινοτικό επίπεδο και εξαιρέσειςαπό το πεδίο εφαρμογής τηςΣελ. 70
2.4 Νομικές πράξεις στις οποίες παραπέμπει η Οδηγία 2008/48/ΕΚ χωρίς ωστόσο να προσδιορίζονται ειδικάΣελ. 74
3. Οι νομικές πράξεις που εφαρμόζονται στον τομέα της καταναλωτικής πίστης παράλληλα με την Οδηγία 2008/48/ΕΚ χωρίς να υπάρχει ρητή παραπομπή σε αυτές Σελ. 75
3.1 Παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση Σελ. 75
3.2 Γενικοί όροι συναλλαγώνΣελ. 78
3.3 Ένδικη προσφυγή και εξωδικαστική επίλυση διαφορώνΣελ. 82
Κεφάλαιο δεύτερο Συνολική θεώρηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ  
Α. Η πορεία προς την υιοθέτηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και οι υιοθετηθείσες αρχές πολιτικής σε ό,τι αφορά την έκταση και τον βαθμό εναρμόνισηςΣελ. 87
1. Η πορεία προς την υιοθέτηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚΣελ. 87
1.1 Οι πρώτες ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της καταναλωτικής πίστηςΣελ. 87
1.2 Το μεταβατικό στάδιο και οι άξονες της αναθεώρησηςΣελ. 90
1.3 Η υιοθέτηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚΣελ. 93
2. Οι υιοθετηθείσες αρχές πολιτικής σε ό,τι αφορά την έκταση και τον βαθμό εναρμόνισηςΣελ. 99
2.1 Η αρχική «μαξιμαλιστική» προσέγγισηΣελ. 99
2.2 Η απόπειρα εξεύρεσης μέσης λύσηςΣελ. 102
2.3 Η τελική ρύθμιση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚΣελ. 106
Β. Το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της ΟδηγίαςΣελ. 109
1. Προσωπικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 109
1.1 Ο καταναλωτής Σελ. 109
1.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 109
1.1.2 Η θετική προϋπόθεσηΣελ. 112
1.1.3 Η αρνητική προϋπόθεσηΣελ. 118
1.2 Ο πιστωτικός φορέαςΣελ. 123
1.3 Ο μεσίτης πιστώσεωνΣελ. 129
2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 134
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 134
2.2 Έννοια της σύμβασης παροχής πίστωσης σε καταναλωτές Σελ. 135
2.2.1 Προθεσμιακή καταβολήΣελ. 138
2.2.2 ΔάνειοΣελ. 141
2.2.3 'Αλλης μορφής παρόμοια χρηματοδοτική διευκόλυνσηΣελ. 143
2.3 Συμβάσεις πίστωσης που εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/48/ΕΚΣελ. 151
2.3.1 Συμβάσεις που έχουν ως εξασφάλιση υποθήκη ή άλλη παρόμοια εγγύηση ή σχετίζονται με την απόκτηση ή διατήρηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί κτηρίουΣελ. 151
2.3.2 Συμβάσεις πίστωσης που εξαιρούνται λόγω του ύψους της χορηγούμενης πίστωσης ή της διάρκειάς της ή του κόστους αυτής Σελ. 153
2.3.3 Συμβάσεις πίστωσης που χορηγούνται σε ειδικές κατηγορίες προσώπων με συγκεκριμένες προϋποθέσεις Σελ. 155
2.3.4 'Αλλες ειδικές κατηγορίες συμβάσεων πίστωσηςΣελ. 156
2.4 Συμβάσεις πίστωσης που εξαιρούνται εν μέρει ή δύνανται να εξαιρούνται εν μέρει από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/48/ΕΚΣελ. 158
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Οι διατάξεις της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη: Αναλυτική παρουσίαση  
Κεφάλαιο Πρώτο Οι διατάξεις για την αποκατάσταση της ασυμμετρίας πληροφόρησης  
ΕισαγωγήΣελ. 165
Α. Η παροχή πληροφόρησης κατά το προσυμβατικό στάδιοΣελ. 167
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 167
2. Τρόπος και μέσα παροχής της προσυμβατικής πληροφόρησηςΣελ. 170
2.1 Ο κανόνας της παροχής τυποποιημένης πληροφόρησης Σελ. 170
2.2 Μέσα παροχής της προσυμβατικής πληροφόρησηςΣελ. 175
2.3 Εξ αποστάσεως παροχή συμβάσεων πίστωσηςΣελ. 178
3. Χρόνος παροχής της προσυμβατικής πληροφόρησηςΣελ. 179
4. Περιεχόμενο της προσυμβατικής πληροφόρησης Σελ. 181
4.1 Κλασικές συμβάσεις πίστωσης Σελ. 181
4.1.1 Σύμβαση πίστωσης που πρόκειται να συναφθεί με ταυτόχρονη φυσική παρουσία πιστωτικού φορέα και καταναλωτή Σελ. 181
4.1.1.1 Πληροφόρηση για τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα και του μεσίτη πιστώσεων Σελ. 182
4.1.1.2 Πληροφόρηση για τα βασικά χαρακτηριστικά της πίστωσηςΣελ. 183
4.1.1.3 Πληροφόρηση για το κόστος της πίστωσης Σελ. 190
4.1.1.4 Δικαιώματα του καταναλωτή σε ό,τι αφορά τη σύμβαση πίστωσης Σελ. 216
4.1.2 Σύμβαση πίστωσης που πρόκειται να συναφθεί εξ αποστάσεως Σελ. 220
4.1.3 Σύμβαση πίστωσης που πρόκειται να συναφθεί με φωνητική τηλεφωνίαΣελ. 224
4.1.4 Συνολική θεώρησηΣελ. 227
4.2 Ειδικές κατηγορίες συμβάσεων πίστωσης Σελ. 231
4.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 231
4.2.2 Περιεχόμενο της προσυμβατικής πληροφόρησηςΣελ. 233
4.2.2.1 Συμβάσεις πίστωσης που πρόκειται να συναφθούν με ταυτόχρονη φυσική παρουσία πιστωτικού φορέα και καταναλωτή Σελ. 233
4.2.2.2 Συμβάσεις πίστωσης που πρόκειται να συναφθούν εξ αποστάσεως ή με φωνητική τηλεφωνία Σελ. 236
4.2.3 Συνολική θεώρησηΣελ. 237
5. ΕξαιρέσειςΣελ. 238
Β. Η παροχή πληροφόρησης κατά τη σύναψη της σύμβασης πίστωσηςΣελ. 239
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 239
2. Περιεχόμενο της πληροφόρησηςΣελ. 241
2.1 Κλασικές συμβάσεις πίστωσης Σελ. 241
2.2 Ειδικές ρυθμίσειςΣελ. 244
Γ. Πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης Σελ. 249
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 249
2. Πληροφόρηση για το χρεωστικό επιτόκιοΣελ. 249
3. Πληροφόρηση κατά τη διάρκεια σύμβασης πίστωσης με τη μορφή δυνατότητας υπερανάληψηςΣελ. 253
4. Πληροφόρηση σε περίπτωση υπέρβασης σε σύμβαση ανοίγματος τρέχοντος λογαριασμούΣελ. 254
Δ. Η παροχή συνδρομής στον καταναλωτήΣελ. 256
1. Το περιεχόμενο και οι λόγοι που υπαγόρευσαν την καθιέρωση της εν λόγω υποχρέωσης Σελ. 256
2. Προσφορότητα της διάταξης και γεννώμενα ζητήματαΣελ. 258
Ε. Η παροχή πληροφόρησης κατά τη διαφήμιση Σελ. 263
1. Η καθιέρωση της υποχρέωσης παροχής τυποποιημένης πληροφόρησης Σελ. 263
2. Το περιεχόμενο της τυποποιημένης πληροφόρησηςΣελ. 265
3. Συνολική θεώρησηΣελ. 271
Κεφάλαιο δεύτερο Οι διατάξεις για την αποκατάσταση της διαπραγματευτικής αδυναμίας του καταναλωτήΣελ. 277
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 277
Α. Κατοχύρωση δικαιωμάτων του καταναλωτή μετά την κατάρτιση της σύμβασης - Γενικές ρυθμίσειςΣελ. 277
1. Δικαίωμα υπαναχώρησηςΣελ. 277
1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 277
1.2 Νομική φύση του δικαιώματος υπαναχώρησηςΣελ. 279
1.3 Περιεχόμενο και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησηςΣελ. 280
1.4 Ειδικά θέματα Σελ. 285
2. Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης Σελ. 289
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 289
2.2 Οι συνέπειες από την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησηςΣελ. 293
2.2.1 Μείωση για τον καταναλωτή του συνολικού κόστους της πίστωσηςΣελ. 293
2.2.2 Δικαίωμα αποζημίωσης του πιστωτικού φορέαΣελ. 294
2.2.2.1 Αρχές και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού της αποζημίωσης Σελ. 294
2.2.2.2 Ανώτατο όριο αποζημίωσης Σελ. 301
2.2.2.3 Εξαιρέσεις από το δικαίωμα αποζημίωσης Σελ. 303
3. Εκχώρηση δικαιωμάτωνΣελ. 306
Β. Κατοχύρωση δικαιωμάτων του καταναλωτή μετά την κατάρτιση της σύμβασης - Ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων πίστωσηςΣελ. 307
1. Δικαίωμα καταγγελίας σε συμβάσεις πίστωσης αόριστης διάρκειαςΣελ. 307
2. Συνδεδεμένες συμβάσεις πίστωσηςΣελ. 310
2.1 Η έννοια της συνδεδεμένης σύμβασης πίστωσηςΣελ. 310
2.2 Το περιεχόμενο της καθιερούμενης ρύθμισηςΣελ. 314
Κεφάλαιο τρίτο Η διάταξη για την πρόληψη της υπερχρέωσης  
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 319
2. Η υποχρέωση εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή Σελ. 321
2.1 Η πορεία της διάταξης κατά τη διαδικασία εκπόνησης της Οδηγίας και το περιεχόμενο αυτήςΣελ. 321
2.2 Τα γεννώμενα ζητήματα Σελ. 326
Κριτική τοποθέτησηΣελ. 331
ΠαράρτημαΣελ. 337
ΠηγέςΣελ. 391
Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 399
ΒιβλιογραφίαΣελ. 403
 
Back to Top