Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Στα στάδια της επιμέτρησης και της έκτισης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 15.6€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 33,60 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16806
Βρυνιώτης Π.
Κατσιρώδης Α., Πλιώτας Β.
ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Χαραλαμπάκης Α.

Το έργο «Ο προσδιορισμός της ποινής στα στάδια της επιμέτρησης και της έκτισης» μελετά την πρακτική λειτουργία του ισχύοντος ποινικού κυρωτικού συστήματος, εξετάζοντας τη διαδικασία προσδιορισμού του ύψους, καθώς και του τρόπου έκτισης της ποινής. Στο πλαίσιο αυτό, επισκοπούνται οι θεσμοί που προσδίδουν ελαστικότητα στην ποινή τόσο στο στάδιο της επιμέτρησης όσο και σε εκείνο της επιβολής και έκτισής της. Συγκεκριμένα:

Στο πρώτο μέρος οριοθετείται μέσα από μία σύντομη εισαγωγή το πεδίο έρευνας. Αναφέρονται οι εννοιολογικές όψεις έκφρασης της ποινής, και το πόνημα εξετάζει τους θεσμούς από τους οποίους η ποινή μεταβαίνει από τη μία όψη της στην άλλη και μέσα από τους οποίους προσδιορίζεται τελικά η ποινή που θα επιβληθεί και ο τρόπος που εκείνη θα εκτιθεί. Επισκοπείται, ο τρόπος λειτουργίας των θεσμών αυτών, ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της πρακτικής εφαρμογής του προσδιορισμού της ποινής στα στάδια της επιμέτρησης και της έκτισης, από τον οποίο εξάγονται θεωρητικά συμπεράσματα.

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται ο προσδιορισμός της ποινής στο στάδιο της επιμέτρησης. Δηλαδή, η διαδικασία που ακολουθείται για τη συγκεκριμενοποίηση της γενικώς απειλούμενης στο νόμο ποινής σε απόλυτη τιμή. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τέσσερα υποκεφάλαια, εξετάζεται η ελαστικότητα της ποινής κατά το στάδιο της επιμέτρησης και γίνεται διεξοδική ανάλυση τόσο των λόγων μείωσης και επαύξησης της ποινής όσο και της επιμετρητικής διαδικασίας. Σημειώνονται, παράλληλα τόσο τα πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται όσο και θεωρητικές επισημάνσεις, στο τέλος κάθε υποκεφαλαίου.

Το τρίτο μέρος ασχολείται με το στάδιο της επιβολής και της έκτισης της ποινής. Ειδικότερα, ελέγχεται η διαδικασία κατά την οποία ορίζεται ο συγκεκριμένος τρόπος που θα εκτιθεί η τελικώς επιβληθείσα ποινή. Αναλύονται, λοιπόν, μέσα από επτά υποκεφάλαια, οι θεσμοί που προσδίδουν ελαστικότητα στην ποινή κατά το στάδιο της επιβολής και έκτισης και συγκεκριμένα της αναστολής, μετατροπής, αναβολής και διακοπής εκτέλεσης της ποινής, κατ’ οίκον έκτισης της ποινής, απόλυσης υπό όρο, απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Τέλος, αναφέρονται οι περιπτώσεις από τις οποίες οριοθετείται το τέλος των ποινών. Επισημαίνονται και εδώ πρακτικά προβλήματα και θεωρητικές παρατηρήσεις, στο τέλος κάθε υποκεφαλαίου.

Στο τέταρτο μέρος λαμβάνει χώρα μία συνολική αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον προσδιορισμό της ποινής στα στάδια της επιμέτρησης και της έκτισης. Οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν στο τέλος κάθε υποκεφαλαίου συναξιολογούνται και συνεκτιμώμενες καταλήγουν στη διαπίστωση του γενικότερου προβλήματος, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του προσδιορισμού της ποινής που θα επιβληθεί και του τρόπου που εκείνη θα εκτιθεί, τις συνέπειες που δημιουργούνται από αυτό, ενώ παράλληλα διατυπώνονται προτάσεις για τη λύση του. Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο καταλήγει στο ότι η λύση ανάγεται αφενός στην αποκλιμάκωση των προβλεπόμενων ποινών και αφετέρου στην επιστροφή των θεσμών που προσδίδουν ελαστικότητα στην ποινή στη δικαιοπολιτική τους βάση.

Προλεγομενα Σελ. ΙΧ
ΠρΟλογος συγγραφΕα Σελ. ΧΙ
ΣυντομογραφΙες Σελ. ΧΧΙ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγή Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο προσδιορισμός της ποινής στο στάδιο της επιμέτρησης
1. Η ελαστικότητα της απειλούμενης ποινής Σελ. 5
2. Η μείωση της ποινής Σελ. 7
2.1. Οι λόγοι μείωσης ποινής Σελ. 7
2.2. Η διάταξη του άρθρου 83 ΠΚ Σελ. 9
2.3. Οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 ΠΚ Σελ. 12
2.3.1. «Το ότι ο υπαίτιος έζησε έως το χρόνο που έγινε
το έγκλημα έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική
και γενικά κοινωνική ζωή» (αρ. 84 παρ. 2 περ. α’ ΠΚ) Σελ. 14
2.3.2. «Το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από όχι ταπεινά αίτια
ή από μεγάλη ένδεια ή διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής
απειλής ή υπό την επιβολή του προσώπου στο οποίο αυτός
οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης»
(αρ. 84 παρ. 2 περ. β’ ΠΚ) Σελ. 29
2.3.3. «Το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά
του παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που
του προκάλεσε άδικη εναντίον του πράξη» (αρ. 84 παρ. 2 περ. γ’ ΠΚ) Σελ. 34
2.3.4. «Το ότι έδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει
ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του»
(αρ. 84 παρ. 2 περ. δ’ ΠΚ) Σελ. 37
2.3.5. «Το ότι ο υπαίτιος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο
διάστημα μετά την πράξη του» (αρ. 84 παρ. 2 περ. ε’ ΠΚ) Σελ. 40
2.4. Λοιποί λόγοι που οδηγούν σε μείωση της ποινής Σελ. 52
2.4.1. Η τέλεση αδικήματος από ανήλικο εγκληματία,
ο οποίος δικάζεται μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας του (αρ. 130 παρ. 1 ΠΚ) Σελ. 52
2.4.2. Η τέλεση αδικήματος από εγκληματία μετεφηβικής
ηλικίας (αρ. 133 ΠΚ) Σελ. 53
2.4.3. Η αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος
στο έγκλημα της εσχάτης προδοσίας (αρ. 137 παρ. 2 ΠΚ) Σελ. 55
2.4.4. Η πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση πλημμελήματος
(αρ. 186 παρ. 2 ΠΚ) Σελ. 55
2.4.5. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης
(αρ. 187Α παρ. 4, 5 ΠΚ) Σελ. 57
2.4.6. Τα μέτρα επιείκειας στην περίπτωση εγκληματικής/τρομοκρατικής
οργάνωσης (αρ. 187Β ΠΚ) Σελ. 59
2.4.7. Τα μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη
πράξεων διαφθοράς υπαλλήλων ή πολιτικών προσώπων
(αρ. 263Β ΠΚ) Σελ. 63
2.4.7.1. Τα μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν
στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς υπαλλήλων
(αρ. 263Β παρ. 2 εδ. α’ ΠΚ) Σελ. 64
2.4.7.2. Τα μέτρα επιείκειας για τους υπαλλήλους
(ή τους συμμετόχους τους), οι οποίοι συμβάλλουν
στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς ανώτερών τους
υπαλλήλων (αρ. 263Β παρ. 3 ΠΚ) Σελ. 65
2.4.7.3. Τα μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν
στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς πολιτικών
προσώπων (αρ. 263Β παρ. 4 στοιχ. β’ και παρ. 5 ΠΚ) Σελ. 66
2.4.8. Η ουσιαστική συνεισφορά εμπλεκόμενου προσώπου
στο έγκλημα της αναγκαστικής εξαφάνισης (αρ. 322Γ παρ. 1 ΠΚ) Σελ. 67
2.4.9. Η αποτελεσματική συμβολή στην ουσιώδη μείωση
των αρνητικών συνεπειών της ρύπανσης ή της υποβάθμισης
του περιβάλλοντος (αρ. 28 παρ. 6 Ν 1650/1986 -
Προστασία του περιβάλλοντος) Σελ. 68
2.4.10. Η αποκατάσταση της γενόμενης μεταβολής στο φυσικό
περιβάλλον (αρ. 29 παρ. 1 Ν 2971/2001 - Αιγιαλός, Παραλία
σε συνδυασμό με τη διάταξη του αρ. 3 παρ. 23 Ν 2242/1994) Σελ. 70
2.4.11. Τα μέτρα επιείκειας στο Ν 3959/2011 περί Προστασίας
του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (αρ. 44 παρ. 3 και 4 Ν 3959/2011) Σελ. 71
2.4.12. Ελαφρυντικές περιστάσεις στα ναρκωτικά (N 4139/2013) Σελ. 74
2.4.12.1. «Το ελαφρυντικό του καταδότη» Σελ. 74
2.4.12.2. «Το ελαφρυντικό του εξαρτημένου» Σελ. 78
2.4.13. Η πλήρης οικονομική ικανοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου
(N 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων
χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις») Σελ. 80
2.5. Περιπτώσεις διατάξεων που (θα έπρεπε να) οδηγούν
σε μείωση της ποινής Σελ. 87
2.5.1. Η εύλογη διάρκεια της διαδικασίας που δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου Σελ. 87
2.5.2. Η συνυπαιτιότητα του θύματος (στο έγκλημα της απάτης) Σελ. 89
2.5.3. Η διά παραλείψεως τέλεση εγκλήματος Σελ. 93
2.6. Λόγοι μείωσης ποινής στο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ΣΠΚ) Σελ. 94
2.6.1. Η διευκόλυνση, πρόκληση ή διέγερση στις αξιόποινες πράξεις
της λιποταξίας, της ανυποταξίας και της αυτομολίας (αρ. 40 ΣΠΚ) Σελ. 95
2.6.2. Η υπόθαλψη λιποτάκτη ή ανυπότακτου από στρατιωτικό
(αρ. 41 ΣΠΚ) Σελ. 96
2.6.3. Η ένωση στρατιωτικών για τη διάπραξη στάσης (αρ. 48 ΣΠΚ) Σελ. 97
2.7. Συρροή λόγων μείωσης της ποινής (αρ. 85 ΠΚ) Σελ. 99
2.8. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 103
2.8.1. Τρόπος προβολής Σελ. 103
2.8.2. Χρόνος προβολής Σελ. 105
2.8.3. Λόγοι μείωσης της ποινής και δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας Σελ. 106
2.8.4. Ειδικά δικονομικά ζητήματα Σελ. 107
2.9. Κωδικοποίηση των θεμελιωδών αιτιών μείωσης της ποινής Σελ. 110
2.10. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 113
3. Η επαύξηση της ποινής Σελ. 114
3.1. Η υποτροπή Σελ. 115
3.1.1. Οι συνέπειες (η ποινή) της υποτροπής (αρ. 89 και 412 ΠΚ) Σελ. 120
3.2. Ειδικές περιπτώσεις επαύξησης της ποινής Σελ. 123
3.2.1. Ειδικές περιπτώσεις επαύξησης της ποινής στον Ποινικό Κώδικα Σελ. 123
3.2.2. Ειδικές περιπτώσεις υποτροπής της ποινής
στους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους Σελ. 126
3.3. Το έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά (αρ. 81Α ΠΚ) Σελ. 129
3.4. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 133
4. Η επιμέτρηση της ποινής Σελ. 135
4.1. Στάδια δικαστικής επιμέτρησης και σκοποί της ποινής Σελ. 135
4.2. Αρχή απαγόρευσης διπλής αξιολόγησης Σελ. 137
4.3. Τα κριτήρια επιμέτρησης Σελ. 138
4.4. Η επιμέτρηση των ποινών σε χρήμα, των παρεπόμενων ποινών
και των μέτρων ασφαλείας Σελ. 146
4.5. Ειδικές περιπτώσεις επιμέτρησης Σελ. 147
4.6. Δικονομικά ζητήματα (Αναιρετικός έλεγχος) Σελ. 152
4.7. Συνολική θεώρηση διαδικασίας επιβολής συγκεκριμένης ποινής -
Συρροή λόγων επαύξησης και μείωσης της ποινής Σελ. 157
4.8. Η επιμέτρηση σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων -
Η επιμέτρηση της συνολικής ποινής Σελ. 159
4.8.1 Ο τρόπος επιλογής της ποινής βάσης και το είδος
της συνολικής ποινής Σελ. 160
4.8.2 Ο τρόπος επαύξησης της ποινής βάσης για κάθε μία
από τις συντρέχουσες ποινές και τα κριτήρια επιμέτρησης Σελ. 162
4.8.3 Άλλες περιπτώσεις Σελ. 164
4.9. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 165
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ο προσδιορισμός της ποινής στο στάδιο της έκτισης
1. Η ελαστικότητα της ποινής στο στάδιο επιβολής και της έκτισης Σελ. 167
2. Η αναστολή της ποινής Σελ. 169
2.1. Η αναστολή της ποινής υπό όρο Σελ. 173
2.2. Η αναστολή της ποινής υπό επιτήρηση Σελ. 175
2.2.1. Οι όροι που επιβάλλονται Σελ. 176
2.2.2. Παράβαση των όρων και τροποποίηση αυτών Σελ. 177
2.2.3. Ποιος ασκεί την επιτήρηση Σελ. 178
2.3. Ειδικά ζητήματα αναστολής υπό όρο και αναστολής
υπό επιτήρηση Σελ. 179
2.4 Ο χρόνος της δοκιμασίας Σελ. 183
2.4.1. Σημείο έναρξης του χρόνου της δοκιμασίας Σελ. 184
2.5. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 186
2.6. H ανάκληση της αναστολής Σελ. 187
2.6.1. Ανάκληση της αναστολής και μετατροπή της ποινής Σελ. 189
2.6.2. Αναβίωση της αναστολής Σελ. 190
2.6.3. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 190
2.7. H άρση της αναστολής Σελ. 191
2.7.1. Συνέπειες άρσης της αναστολής Σελ. 192
2.7.2. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 193
2.7.3. Διαφορές μεταξύ ανάκλησης και άρσης της αναστολής Σελ. 194
2.7.4. Διαχρονικό Δίκαιο Σελ. 194
2.8. Οι συνέπειες που απορρέουν από τη χορήγηση της αναστολής Σελ. 195
2.9. Ειδικές περιπτώσεις αναστολής της ποινής Σελ. 199
2.9.1. Αναστολή εκτέλεσης ποινής αλλοδαπού (αρ. 99 παρ. 2-5 ΠΚ ) Σελ. 199
2.9.2. Αναστολή εκτέλεσης ποινής στη νομοθεσία περί ναρκωτικών Σελ. 199
2.9.2.1. Αναστολή εκτέλεσης ποινής ατόμων που συμβάλλουν
στη δίωξη πράξεων διακίνησης ναρκωτικών
(αρ. 27 Ν 4139/2013) Σελ. 200
2.9.2.2. Αναστολή εκτέλεσης ποινής εξαρτημένων ατόμων
που υποβάλλονται σε θεραπεία (αρ. 32 Ν 4139/2013) Σελ. 203
2.9.2.3. Αναστολή εκτέλεσης ποινής εξαρτημένων ατόμων
που αποθεραπεύτηκαν (αρ. 33 Ν 4139/2013) Σελ. 205
2.9.3 Αναστολή εκτέλεσης ποινής ατόμων που συμβάλλουν
στην εξάρθρωση εγκληματικής/τρομοκρατικής οργάνωσης
(άρ. 187Β παρ. 2 ΠΚ) Σελ. 207
2.10. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 208
3. Η μετατροπή της ποινής Σελ. 209
3.1. Η μετατροπή της ποινή σε χρηματική (αρ. 82 παρ. 1-4, 8 ΠΚ) Σελ. 212
3.1.1. Οι κατ’ αρχήν προϋποθέσεις μετατροπής της ποινής
σε χρηματική (αρ. 82 παρ. 1-4, 8 ΠΚ) Σελ. 213
3.1.2. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του θεσμού της μετατροπής Σελ. 225
3.1.3. Το ποσό της μετατροπής Σελ. 226
3.1.3.1. Ο καθορισμός του ποσού της μετατροπής Σελ. 227
3.1.3.2. Ο τρόπος καταβολής του ποσού της μετατροπής Σελ. 229
3.1.3.3. Ο χρόνος καταβολής του ποσού της μετατροπής Σελ. 232
3.1.3.4. Οι συνέπειες από τη μη καταβολή του ποσού της μετατροπής Σελ. 234
3.2. Η περαιτέρω μετατροπή της ποινής σε παροχή κοινωφελούς
εργασίας (αρ. 82 παρ. 5-8 ΠΚ) Σελ. 234
3.2.1. Προϋποθέσεις περαιτέρω μετατροπής της ποινής σε παροχή
κοινωφελούς εργασίας (αρ. 82 παρ. 5 και 8 ΠΚ) Σελ. 235
3.2.2. Ο καθορισμός των ωρών παροχής κοινωφελούς εργασίας
(αρ. 82 παρ. 5 εδ’ β ΠΚ) Σελ. 237
3.2.3. Ο τρόπος και ο τόπος παροχής κοινωφελούς εργασίας
(αρ. 82 παρ. 6 ΠΚ) Σελ. 238
3.2.4. Συνέπειες από την ελλιπή ή πλημμελή εκτέλεση
της κοινωφελούς εργασίας (αρ. 82 παρ. 7 ΠΚ) Σελ. 239
3.3. Η εκ των υστέρων μετατροπή τμήματος μίας μερικά
ήδη πραγματικά εκτιθείσας ποινής φυλάκισης, που αρχικά δεν είχε
μετατραπεί, για τη χορήγηση υπό όρο απόλυσης (αρ. 105 παρ. 3 ΠΚ) Σελ. 240
3.4. Ειδικά ζητήματα μετατροπής της ποινής τόσο σε χρηματική
όσο και περαιτέρω σε παροχή κοινωφελούς εργασίας Σελ. 242
3.4.1. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου Σελ. 242
3.4.2. Η μετατροπή της συνολικής ποινής τόσο σε χρηματική
όσο και περαιτέρω σε παροχή κοινωφελούς εργασίας Σελ. 244
3.4.3. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 257
3.4.4. Χρονική σύμπτωση έκτισης μετατραπείσας ποινής
με την εκτέλεση εντάλματος προσωρινής κράτησης Σελ. 260
3.5. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 268
4. Η αναβολή και η διακοπή εκτέλεσης της ποινής Σελ. 269
4.1. Αναβολή εκτέλεσης της ποινής Σελ. 270
4.2. Διακοπή εκτέλεσης της ποινής Σελ. 271
4.3. Διαδικαστικά ζητήματα Σελ. 275
5. Η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής Σελ. 276
5.1. Προϋποθέσεις για την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής
(αρ. 56 παρ. 2 ΠΚ) Σελ. 277
5.2. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 280
5.3. Άδειες, επιβολή υποχρεώσεων και συνέπειες
από την παραβίασή τους (αρ. 56 παρ. 3 ΠΚ) Σελ. 282
5.4. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 283
6. Η απόλυση υπό όρο Σελ. 283
6.1. Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης (Προϋποθέσεις
χορήγησης της απόλυσης) Σελ. 286
6.1.1. Οι τυπικές προϋποθέσεις (αρ. 105 ΠΚ) Σελ. 288
6.1.2. Η ουσιαστική προϋπόθεση. Η διαγωγή του κρατουμένου
κατά την έκτιση της ποινής, δεν καθιστά απολύτως αναγκαία
τη συνέχιση της κράτησης για να αποτραπεί από την τέλεση
νέων αξιοποίνων πράξεων (αρ. 106 παρ. 1 ΠΚ) Σελ. 297
6.2. Ειδικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση της απόλυσης Σελ. 299
6.2.1. Ειδικές ρυθμίσεις στον Ποινικό Κώδικα Σελ. 299
6.2.2. Ειδικές ρυθμίσεις στους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους Σελ. 308
6.3. Διαδικασία για τη χορήγηση της απόλυσης και επιβολή
υποχρέωσης κατά τις γενικές διατάξεις Σελ. 313
6.4. Ο χρόνος δοκιμασίας και η επιτυχής πάροδος αυτού Σελ. 316
6.5. Η ανάκληση της απόλυσης Σελ. 317
6.6. Η άρση της απόλυσης Σελ. 319
6.7. Ιδιαίτερες μορφές απόλυσης υπό όρο Σελ. 321
6.8. Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού
με ηλεκτρονική επιτήρηση Σελ. 324
6.8.1. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης υπό τον όρο
του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση Σελ. 326
6.8.2. Ειδικές προβλέψεις για την απόλυση υπό τον όρο του
κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση Σελ. 329
6.8.3. Διαδικασία για τη χορήγηση της απόλυσης υπό τον όρο
του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση
και επιβολή υποχρέωσης Σελ. 330
6.8.4. Διάρκεια της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και επιτυχής
πάροδος αυτής Σελ. 330
6.8.5. Η ανάκληση της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση Σελ. 331
6.8.6. Η άρση της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού
με ηλεκτρονική επιτήρηση Σελ. 333
6.9. Απόλυση ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού
με ηλεκτρονική επιτήρηση Σελ. 334
6.10. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 338
7. Το τέλος των ποινών Σελ. 340
7.1. Ο χαρακτηρισμός της πράξης ως μη αξιόποινης Σελ. 340
7.2. Απονομή χάριτος - Αμνηστία Σελ. 342
7.3. Παραγραφή των ποινών και των μέτρων ασφαλείας Σελ. 347
7.4. Θάνατος Σελ. 350
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Συνολική αποτίμηση του ισχύοντος δικαίου και προοπτικές
Η διαπίστωση του προβλήματος Σελ. 351
Οι συνέπειες του προβλήματος Σελ. 353
Η (προτεινόμενη) λύση του προβλήματος Σελ. 355
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική Σελ. 357
Ξενόγλωσση Σελ. 365
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 367
Back to Top