ΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Νομή - Κυριότητα - Δουλείες

Ερμηνεία - Υποδείγματα με σχόλια

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 61,00 € Ειδική Τιμή 51,85 €

e-book 61,00 €   + 51,85 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14900
Γεωργιάδου Μ.

Το έργο υπό τον τίτλο «Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου» περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του εμπράγματου δικαίου και προσεγγίζει αναλυτικά τα ζητήματα (ουσιαστικά - δικονομικά) που προκύπτουν από την άσκησή τους. Ειδική αναφορά γίνεται και στην άμυνα του εναγομένου με την παράθεση των αντίστοιχων ενστάσεων που μπορεί να προτείνει για την απόρριψη των επιμέρους αγωγών. Επίσης το υπόψη έργο περιέχει και αντιπροσωπευτικά υποδείγματα σχετικών δικογράφων και στο τέλος του παρατίθεται ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει σημαντικά στην ταχύτερη αναζήτηση του ερευνώμενου θέματος.

Οι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες καλύπτουν: 1. την προστασία της νομής διά της άσκησης της αγωγής αποβολής από τη νομή και της αγωγής διατάραξης της νομής, με παράθεση και των ενστάσεων που έχει ο εναγόμενος στη διάθεσή του, 2. την προστασία της κυριότητας διά της άσκησης διεκδικητικής αγωγής και των ενστάσεων που μπορούν να προβληθούν για την απόρριψή της. Περαιτέρω μνεία γίνεται στις αξιώσεις του κυρίου για ωφελήματα και αποζημίωσής του για καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος, αλλά και στην αξίωση του νομέα για δαπάνες. Επίσης, παρουσιάζονται η αρνητική αγωγή, η πουβλικιανή αγωγή και η αγωγή αναζήτησης κινητού, 3. επιλεγμένες περιπτώσεις αγωγών γειτονικού δικαίου και δη την αγωγή διατάραξης από εκπομπές, την αγωγή για επιβλαβείς εγκαταστάσεις στο γειτονικό ακίνητο, την αγωγή ενοικοδόμησης κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο, την αγωγή παροχής διόδου και την αγωγή κανονισμού ορίων, καθώς και τις ενστάσεις που μπορεί να αντιτάξει ο εναγόμενος για την απόρριψή τους, 4. την προστασία των (πραγματικών) δουλειών διά της άσκησης της αγωγής ομολογήσεως δουλείας και τις κατʼ αυτών προβαλλόμενες ενστάσεις καθώς και της πουβλικιανής αγωγής ομολογήσεως δουλείας, 5. την προστασία της επικαρπίας διά της άσκησης αφενός μεν εκ μέρους του επικαρπωτή διεκδικητικής αγωγής και λοιπών αγωγών και ασφαλιστικών μέτρων, αφετέρου δε εκ μέρους του κυρίου αγωγών κατά του επικαρπωτή και κατά τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και της αγωγής αποδόσεως του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίας και 6. την προστασία της οίκησης διά της άσκησης εκ μέρους του δικαιούχου της οίκησης της διεκδικητικής, της αρνητικής και της πουβλικιανής αγωγής, καθώς και της αγωγής για απόδοση της οικοδομής (ή του διαμερίσματος) μετά τη λήξη της οίκησης, αναφερομένων εδώ και των οικείων ενστάσεων που μπορεί να προβάλει ο εναγόμενος.

Οι «Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου» απευθύνονται στο νομικό της πράξης, παρέχοντάς του ένα πλήρως ενημερωμένο πρακτικό εγχειρίδιο, το οποίο μέσα από την παράθεση θεωρητικών παρατηρήσεων, νομολογιακών απόψεων και υποδειγμάτων δικογράφων στοχεύει να τον καθοδηγήσει στην αντιμετώπιση των πλείστων ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του εμπράγματου δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. V
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. XIX
[1] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 1
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 2
I. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 4
II. Η αγωγή αποβολής από τη νομήΣελ. 7
α. Τα στοιχεία της αγωγήςΣελ. 9
β. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγήςΣελ. 10
1. Ύπαρξη νομήςΣελ. 10
2. Περιγραφή του επίδικου αντικειμένουΣελ. 11
3. Αποβολή από τη νομή παράνομη και χωρίς τη θέληση του νομέαΣελ. 12
4. Επιλήψιμη νομήΣελ. 16
5. Αίτημα της αγωγήςΣελ. 18
γ. ΔιάδικοιΣελ. 19
1. ΕνάγωνΣελ. 19
2. ΕναγόμενοςΣελ. 22
δ. Αντικειμενική σώρευση αγωγώνΣελ. 23
III. Η αγωγή διατάραξης της νομήςΣελ. 25
α. Τα στοιχεία της αγωγήςΣελ. 26
β. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγήςΣελ. 27
1. Ύπαρξη νομής Σελ. 27
2. Διατάραξη της νομής παράνομη και χωρίς τη θέληση του νομέαΣελ. 27
i. Έννοια διατάραξηςΣελ. 27
ii. Διατάραξη παράνομη και χωρίς τη θέληση του νομέαΣελ. 32
iii. Αίτημα της αγωγήςΣελ. 32
γ. ΔιάδικοιΣελ. 34
1. ΕνάγωνΣελ. 34
2. ΕναγόμενοςΣελ. 35
δ. Σώρευση αγωγώνΣελ. 37
IV. Δικονομικά ζητήματα επί των αγωγών από την προσβολή νομήςΣελ. 37
α. ΑρμοδιότηταΣελ. 37
1. Καθʼ ύλην αρμοδιότηταΣελ. 37
2. Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 38
β. ΔιαδικασίαΣελ. 38
γ. Δικαστικό ένσημο - Εγγραφή των αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων/ κτηματολογικά φύλλα - Πιστοποιητικό καταβολής ΕΝ.ΦΙ.Α.Σελ. 39
δ. Απόδειξη της νομήςΣελ. 42
ε. Η απόφαση και η εκτέλεσή τηςΣελ. 43
1. Επί της αγωγής αποβολής από τη νομήΣελ. 43
2. Επί της αγωγής διατάραξης της νομήςΣελ. 45
στ. ΔεδικασμένοΣελ. 46
V. Άμυνα εναγομένουΣελ. 47
α. Άρνηση της αγωγήςΣελ. 47
β. ΕνστάσειςΣελ. 49
1. Η ένσταση επιλήψιμης νομήςΣελ. 49
2. Η ένσταση ιδίου δικαιώματοςΣελ. 50
3. Η ένσταση παραγραφήςΣελ. 54
4. Η ένσταση επίσχεσηςΣελ. 58
5. Η ένσταση κατάχρησης δικαιώματοςΣελ. 60
VI. Άλλες αγωγές του νομέαΣελ. 61
α. Η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμούΣελ. 61
β. Η αγωγή αποζημίωσηςΣελ. 64
γ. Η αναγνωριστική αγωγήΣελ. 66
δ. Η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσηςΣελ. 68
ε. Η προστασία νομής του ΔημοσίουΣελ. 68
1. Προσωρινή ρύθμιση της νομής από τον ΕισαγγελέαΣελ. 69
2. Προστασία δημόσιων και δασικών εκτάσεων με διοικητική αποβολήΣελ. 72
VII. Ασφαλιστικά μέτρα νομήςΣελ. 73
[2] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 83
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 85
I. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 87
II. Η διεκδικητική αγωγήΣελ. 90
α. ΓενικάΣελ. 90
β. ΕνάγωνΣελ. 91
γ. ΕναγόμενοςΣελ. 94
δ. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 97
1. Κυριότητα του ενάγοντοςΣελ. 98
i. Ο πρωτότυπος τρόπος κτήσης της κυριότηταςΣελ. 98
ii. Ο παράγωγος τρόπος κτήσης της κυριότηταςΣελ. 102
2. Αντικείμενο της αγωγήςΣελ. 107
3. Νομή ή κατοχή του εναγομένουΣελ. 110
4. Προσβολή της κυριότηταςΣελ. 111
5. Αξία του επιδίκουΣελ. 112
6. Αίτημα της αγωγήςΣελ. 113
ε. Άμυνα του εναγομένουΣελ. 116
1. Άρνηση της αγωγήςΣελ. 116
2. ΑνταγωγήΣελ. 118
3. ΕνστάσειςΣελ. 118
i. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 118
ii. Ένσταση κυριότηταςΣελ. 119
iii. Ένσταση δικαιώματος νομής ή κατοχήςΣελ. 126
iv. Ένσταση πωληθέντος και παραδοθέντος πράγματοςΣελ. 130
v. Ένσταση επισχέσεωςΣελ. 131
vi. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αγωγήςΣελ. 133
vii. Ένσταση παραγραφήςΣελ. 135
viii. Ένσταση ακυρότητας μεταγραφήςΣελ. 139
στ. ΑπόδειξηΣελ. 142
i. ΑκίνηταΣελ. 142
ii. ΚινητάΣελ. 144
iii. Τεκμήρια κυριότηταςΣελ. 144
ζ. Συρροή με άλλες αξιώσειςΣελ. 147
η. Δικονομικά θέματαΣελ. 151
1. Αρμοδιότητα Σελ. 151
i. Καθʼ ύληνΣελ. 151
ii. Κατά τόποΣελ. 153
2. Δικαστικό ένσημοΣελ. 153
3. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεωνΣελ. 155
4. Πιστοποιητικό καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α.Σελ. 157
5. ΑπόδειξηΣελ. 159
6. Προδικασία όταν εναγόμενο είναι το ΔημόσιοΣελ. 159
7. ΑπόφασηΣελ. 162
8. Δεδικασμένο Σελ. 162
9. ΕκτέλεσηΣελ. 164
10. Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 164
III. Η αξίωση του κυρίου για ωφελήματαΣελ. 165
α. Οι ειδικές ρυθμίσειςΣελ. 165
β. Τα κριτήρια ευθύνηςΣελ. 166
1. Η καλή ή κακή πίστη του νομέαΣελ. 167
2. Η επίδοση ή μη της αγωγήςΣελ. 168
3. Η υπερημερία του νομέαΣελ. 169
4. Κτήση της νομής με παράνομη πράξηΣελ. 170
γ. Η ευθύνη του νομέα για τα ωφελήματαΣελ. 170
1. Καλόπιστος νομέαςΣελ. 170
i. Η ευθύνη πριν από την επίδοση της αγωγήςΣελ. 170
ii. Η ευθύνη μετά από την επίδοση της αγωγήςΣελ. 171
2. Κακόπιστος νομέαςΣελ. 173
i. Κακόπιστος νομέας χωρίς υπερημερίαΣελ. 173
ii. Κακόπιστος νομέας υπερήμεροςΣελ. 175
3. Καλόπιστος ή κακόπιστος κάτοχοςΣελ. 175
4. Νομέας με παράνομη πράξη (ΑΚ 1099)Σελ. 176
5. Δικονομικά θέματαΣελ. 177
IV. Η αξίωση αποζημίωσης του κυρίου για καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματοςΣελ. 178
α. Γενικά περί της ευθύνης του νομέα ως προς το πράγμαΣελ. 178
β. Προϋποθέσεις ευθύνηςΣελ. 179
γ. Κριτήρια για τη θεμελίωση της ευθύνηςΣελ. 180
1. Καλόπιστος νομέαςΣελ. 180
i. Η ευθύνη πριν από την επίδοση της αγωγήςΣελ. 180
ii. Η ευθύνη μετά από την επίδοση της αγωγήςΣελ. 181
2. Κακόπιστος νομέαςΣελ. 182
i. O κακόπιστος νομέας χωρίς υπερημερίαΣελ. 182
ii. Ο υπερήμερος κακόπιστος νομέαςΣελ. 183
3. Καλόπιστος ή κακόπιστος κάτοχοςΣελ. 184
4. Νομέας από παράνομη πράξηΣελ. 184
V. Η αξίωση του νομέα για δαπάνεςΣελ. 185
α. Γενικά και ειδικά θέματα ως προς την αξίωσηΣελ. 185
β. Προϋποθέσεις άσκησης της αξίωσηςΣελ. 189
γ. Κριτήρια διαβάθμισης της ευθύνηςΣελ. 189
1. ΔαπάνεςΣελ. 189
i. Αναγκαίες δαπάνεςΣελ. 190
ii. Δαπάνες για βάρηΣελ. 193
iii. Συνήθεις δαπάνεςΣελ. 194
iv. Επωφελείς δαπάνεςΣελ. 194
v. Πολυτελείς δαπάνεςΣελ. 195
2. Καλή ή κακή πίστηΣελ. 196
i. Καλόπιστος νομέας πριν από την επίδοση της αγωγήςΣελ. 196
1.1. Αξίωση αποκατάστασης των αναγκαίων δαπανώνΣελ. 197
1.2. Αξίωση αποκατάστασης των συνηθισμένων δαπανών συντήρησηςΣελ. 197
1.3. Αξίωση αποκατάστασης των επωφελών δαπανώνΣελ. 197
ii. Καλόπιστος νομέας μετά από την επίδοση της αγωγήςΣελ. 199
iii. Κακόπιστος νομέαςΣελ. 200
δ. Δικαίωμα αφαίρεσηςΣελ. 202
ε. Δικαίωμα επίσχεσηςΣελ. 204
VΙ. Η αρνητική αγωγήΣελ. 208
α. ΈννοιαΣελ. 208
β. ΕνάγωνΣελ. 209
γ. ΕναγόμενοςΣελ. 210
δ. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 211
1. ΚυριότηταΣελ. 211
2. Διατάραξη της κυριότηταςΣελ. 212
3. Παράνομος χαρακτήρας της διατάραξηςΣελ. 215
4. Έννομο συμφέρονΣελ. 216
ε. Αίτημα της αγωγήςΣελ. 218
στ. Άμυνα του εναγομένουΣελ. 219
1. Άρνηση της αγωγήςΣελ. 219
2. ΕνστάσειςΣελ. 219
ζ. Δικονομικά θέματαΣελ. 221
η. Σχέση και σώρευση με άλλες αγωγέςΣελ. 226
θ. Άλλα ένδικα μέσαΣελ. 229
VΙΙ. Η πουβλικιανή αγωγήΣελ. 229
α. ΈννοιαΣελ. 229
β. Η πουβλικιανή αγωγή ως διεκδικητικήΣελ. 230
1. ΕνάγωνΣελ. 230
2. ΕναγόμενοςΣελ. 231
3. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 232
i. Νομή του ακινήτουΣελ. 232
ii. Αποβολή από το ακίνητοΣελ. 233
iii. Νομή ή κατοχή του εναγομένου κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγήςΣελ. 233
iv. ΑίτημαΣελ. 233
4. Άμυνα του εναγομένουΣελ. 233
i. Άρνηση της αγωγήςΣελ. 233
ii. ΕνστάσειςΣελ. 233
γ. Η πουβλικιανή αγωγή ως αρνητικήΣελ. 234
δ. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 235
VΙΙΙ. Η αγωγή αναζήτησης κινητού (παραστατική)Σελ. 237
α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 237
β. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 237
γ. Έννομες συνέπειεςΣελ. 238
δ. ΕνστάσειςΣελ. 238
[3] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 239
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 240
I. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 241
II. Επιλεγμένες περιπτώσεις αγωγών γειτονικού δικαίουΣελ. 243
α. Αγωγή διατάραξης από εκπομπές (ΑΚ 1003)Σελ. 243
1. ΕκπομπέςΣελ. 244
2. Υποχρέωση ανοχήςΣελ. 246
3. Έννομη προστασίαΣελ. 248
i. Μορφές προστασίαςΣελ. 248
ii. ΕνάγωνΣελ. 250
iii. ΕναγόμενοςΣελ. 251
iv. ΕνστάσειςΣελ. 252
v. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 252
β. Αγωγή για επιβλαβείς εγκαταστάσεις στο γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1004 - 1005)Σελ. 256
1. Γενικά Σελ. 256
2. Στοιχεία βάσης της αγωγήςΣελ. 258
i. Ύπαρξη κυριότηταςΣελ. 258
ii. Εγκαταστάσεις στο γειτονικό ακίνητοΣελ. 258
iii. Πρόκληση παράνομων επενεργειώνΣελ. 259
3. ΔιάδικοιΣελ. 260
i. ΕνάγωνΣελ. 260
ii. ΕναγόμενοςΣελ. 260
4. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 260
γ. Αγωγή ενοικοδόμησης κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1010)Σελ. 262
1. ΓενικάΣελ. 262
2. Στοιχεία της βάσης της αγωγήςΣελ. 265
i. Ανέγερση οικοδομήςΣελ. 266
ii. Κυριότητα του ενάγοντοςΣελ. 267
iii. Επέκταση της οικοδομής εν μέρει στο γειτονικό ακίνητοΣελ. 268
iv. Καλή πίστηΣελ. 269
v. Έλλειψη έγκαιρης διαμαρτυρίαςΣελ. 269
vi. Αξία του οικοπέδου για την καταβολή αποζημίωσηςΣελ. 271
vii. ΑίτημαΣελ. 272
3. ΔιάδικοιΣελ. 272
4. ΕνστάσειςΣελ. 272
5. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 273
δ. Αγωγή παροχής διόδου (ΑΚ 1012 - 1017)Σελ. 275
1. ΓενικάΣελ. 275
2. Στοιχεία βάσης της αγωγήςΣελ. 277
i. Κυριότητα του ενάγοντος στο περίκλειστο ακίνητο και του εναγομένου στο γειτονικό ακίνητοΣελ. 278
ii. Στέρηση της αναγκαίας διόδουΣελ. 279
iii. Δίοδος σε δρόμοΣελ. 281
iv. Δίοδος μέσω γειτονικού ακινήτουΣελ. 282
v. Προσδιορισμός της ζητούμενης διόδουΣελ. 282
3. Απόφαση Σελ. 283
i. Νομική φύσηΣελ. 283
ii. Περιεχόμενο της απόφασης που δέχεται την αγωγήΣελ. 284
1.1. Καθορισμός διόδουΣελ. 284
1.2. Έκταση του δικαιώματος για τη χρήση της διόδουΣελ. 285
iii. ΑποζημίωσηΣελ. 286
4. Άρνηση της αγωγήςΣελ. 287
5. ΕνστάσειςΣελ. 288
i. Η ένσταση περί μη ύπαρξης υποχρέωσης παροχής διόδου λόγω συνδρομής της ΑΚ 1014Σελ. 288
ii. Η ένσταση περί μη ύπαρξης υποχρέωσης παροχής διόδου από γείτονες λόγω εκποίησης μέρους του ακινήτου (ΑΚ 1015)Σελ. 290
iii. Η ένσταση ύπαρξης άλλου ακινήτου για τη διέλευσηΣελ. 291
iv. Η ένσταση κατάχρησης δικαιώματοςΣελ. 292
6. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 292
i. Διάδικοι Σελ. 292
1.1. ΕνάγωνΣελ. 292
1.2. ΕναγόμενοςΣελ. 293
ii. Αρμοδιότητα/ΔιαδικασίαΣελ. 295
iii. ΑπόδειξηΣελ. 296
iv. Λοιπά ζητήματαΣελ. 297
7. Προστασία της χρήσης διόδουΣελ. 299
8. Η αξίωση για μεταβολή ή κατάργηση της διόδουΣελ. 300
i. Η μεταβολή της διόδουΣελ. 300
ii. Η κατάργηση της διόδουΣελ. 300
ε. Αγωγή κανονισμού ορίων (ΑΚ 1020)Σελ. 302
1. ΓενικάΣελ. 302
2. Στοιχεία βάσης της αγωγήςΣελ. 304
3. ΔιάδικοιΣελ. 306
i. ΕνάγωνΣελ. 306
ii. ΕναγόμενοςΣελ. 306
4. ΕνστάσειςΣελ. 307
5. ΑπόφασηΣελ. 307
6. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 309
[4] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 311
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 311
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 311
II. Γενικά περί της προστασίας της πραγματικής δουλείαςΣελ. 316
III. Αγωγή ομολογήσεως δουλείας (ΑΚ 1132)Σελ. 318
α. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 319
β. ΔιάδικοιΣελ. 321
1. ΕνάγωνΣελ. 321
2. ΕναγόμενοςΣελ. 322
γ. Άμυνα του εναγομένουΣελ. 323
1. Άρνηση της αγωγήςΣελ. 323
2. ΕνστάσειςΣελ. 324
IV. Πουβλικιανή αγωγή ομολογήσεως δουλείας (ΑΚ 1133)Σελ. 325
α. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 325
β. ΔιάδικοιΣελ. 326
V. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 326
[5] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 331
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 331
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 332
ΙΙ. Αγωγές επικαρπίαςΣελ. 338
α. Γενικά περί της προστασίας της επικαρπίαςΣελ. 338
β. Διεκδικητική αγωγή του επικαρπωτήΣελ. 340
1. Στοιχεία βάσης της αγωγήςΣελ. 340
i. Δικαίωμα επικαρπίας Σελ. 340
ii. Αντικείμενο επικαρπίαςΣελ. 345
iii. Νομή ή κατοχή του εναγομένου στο αντικείμενο της επικαρπίαςΣελ. 345
iv. ΑίτημαΣελ. 345
2. ΔιάδικοιΣελ. 346
3. Άμυνα του εναγομένουΣελ. 347
i. Άρνηση της αγωγήςΣελ. 347
ii. ΕνστάσειςΣελ. 347
4. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 348
γ. Λοιπές αγωγές του επικαρπωτή/Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 348
δ. Αγωγές του κυρίου Σελ. 352
1. Αγωγές του κυρίου κατά του επικαρπωτήΣελ. 352
2. Αγωγές του κυρίου κατά τρίτων Σελ. 353
ε. Αγωγή αποδόσεως του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίαςΣελ. 356
1. Στοιχεία βάσης της αγωγήςΣελ. 357
2. ΔιάδικοιΣελ. 359
3. Ενστάσεις εναγομένουΣελ. 360
4. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 364
[6] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΗΣΗΣ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 367
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 367
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 367
ΙΙ. Αγωγές δικαιούχου οίκησηςΣελ. 372
α. Διεκδικητική αγωγή του δικαιούχου οίκησηςΣελ. 372
1. Στοιχεία βάσης της αγωγήςΣελ. 372
i. Δικαίωμα οίκησηςΣελ. 373
ii. Αντικείμενο της αγωγήςΣελ. 375
iii. Αίτημα της αγωγήςΣελ. 376
2. ΔιάδικοιΣελ. 376
3. Άμυνα του εναγομένουΣελ. 377
4. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 377
β. Αρνητική αγωγή του δικαιούχου οίκησηςΣελ. 377
1. Στοιχεία βάσης της αγωγήςΣελ. 377
2. ΔιάδικοιΣελ. 378
3. Άμυνα του εναγομένουΣελ. 378
4. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 378
γ. Πουβλικιανή αγωγή του δικαιούχου οίκησηςΣελ. 379
1. Στοιχεία βάσης της αγωγήςΣελ. 379
2. ΔιάδικοιΣελ. 379
3. Άμυνα του εναγομένουΣελ. 379
ΙΙΙ. Αγωγή για απόδοση της οικοδομής (ή του διαμερίσματος) μετά τη λήξη της οίκησηςΣελ. 380
α. Στοιχεία της βάσης της αγωγήςΣελ. 380
β. ΔιάδικοιΣελ. 380
γ. Άμυνα του εναγομένουΣελ. 380
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
ΝΟΜΗ 
[1] Ασφαλιστικά μέτρα νομής λόγω αποβολής απο τμήμα ακινήτουΣελ. 387
[2] Αγωγή αποβολής απο τη νομή τμήματος ακινήτουΣελ. 394
[3] Αγωγή λόγω διαταράξεως της νομής ακινήτου και αγωγή αποζημιώσεωςΣελ. 403
[4] Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί αποβολής από τη νομή κινητούΣελ. 410
 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 
[1] Διεκδικητική αγωγήΣελ. 415
[2] Αρνητική αγωγήΣελ. 420
[3] Πουβλικιανή αγωγήΣελ. 425
 
ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
[1] Αγωγή για διατάραξη απo εκπομπές (ΑΚ 1003)Σελ. 429
[2] Αγωγή για επιβλαβείς εγκαταστάσεις στο γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1004)Σελ. 435
[3] Αγωγή για επιβλαβείς εγκαταστάσεις τοποθετηθείσες με άδεια της αρχής στο γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1005)Σελ. 439
[4] Αγωγή ενοικοδόμησης σε γειτονικό ακίνητο κατά ένα μέρος (ΑΚ 1010)Σελ. 443
[5] Αγωγή παροχής διόδου (ΑΚ 1012 - 1017)Σελ. 449
[6] Ενστάσεις κατά της αξίωσης παροχής διόδουΣελ. 456
[7] Η αξίωση για μεταβολή της διόδουΣελ. 462
[8] Η αξίωση για κατάργηση της διόδουΣελ. 465
[9] Αγωγή κανονισμού ορίων (ΑΚ 1020)Σελ. 467
 
ΔΟΥΛΕΙΕΣ 
[1] Αγωγή ομολογήσεως δουλείας (ΑΚ 1132)Σελ. 471
[2] Αγωγή προστασίας επικαρπίας (1173 ΑΚ)Σελ. 476
[3] Αγωγή προστασίας οικήσεως (1184 ΑΚ)Σελ. 480
 
ENIAIO ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 483
 
Back to Top