ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Ερμηνεία - Υποδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 64,00 € Ειδική Τιμή 54,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15640
Καράκωστας Ι.
Γεράκη Κ., Κόντης Α., Σαϊτάκης Κ., Τσιβόλας Θ.

Το έργο Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του κληρονομικού δικαίου και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν. Χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες: α) στις διαθήκες που περιλαμβάνουν τις αναγνωριστικές αγωγές, τις ακυρωτικές, τις αγωγές κληροδόχου κατά του βεβαρημένου, τις αγωγές περί της εκπλήρωσης του τρόπου, β) στην αγωγή περί κλήρου, που περιλαμβάνει θέματα αρμοδιότητας, διαδικασίας, άμυνας εναγομένου, ειδικές αγωγές, πιστοποιητικά κλπ, γ) στην αγωγή διανομής κοινού κλήρου, που περιλαμβάνει θέματα αρμοδιότητας, διαδικασίας, άμυνας εναγομένου, ενστάσεις, πιστοποιητικά κλπ, δ) στη νόμιμη μοίρα, που περιλαμβάνει υπολογισμό νόμιμης μοίρας, προσβολή και προστασία της, μέμψη άστοργης δωρεάς, αποποίηση, αποκλήρωση, ε) στην αγωγή ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής της κληρονομίας λόγω πλάνης, που περιλαμβάνει θέματα αρμοδιότητας, διαδικασίας, άμυνας εναγομένου κλπ και στ) σε παράρτημα νομολογίας και υποδειγμάτων αιτήσεων εκουσίας δικαιοδοσίας, που περιλαμβάνει την έκδοση κληρονομητηρίου, απογραφή κληρονομίας, άδεια αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκου κ.ά.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
[1] ΔΙΑΘΗΚΕΣ 
ΠεριεχόμεναΣελ. 1
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 2
Α. Αναγνωριστικές αγωγές επί διαθηκώνΣελ. 4
I. Αναγνωριστική αγωγή περί της ύπαρξης διαθήκηςΣελ. 4
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 4
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 5
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 6
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 8
IΙ. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτηΣελ. 9
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 9
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 11
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 13
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 16
IΙΙ. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω μη τήρησης των νομίμων διατυπώσεωνΣελ. 18
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 18
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 22
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 23
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 26
IV. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω αντίθεσης στον νόμο ή στα χρηστά ήθηΣελ. 27
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 27
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 30
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 31
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 32
V. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω εικονικότηταςΣελ. 33
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 33
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 33
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 34
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 35
VΙ. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω ασάφειας διατάξεών τηςΣελ. 36
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 36
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 37
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 38
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 39
VII. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας συνδιαθήκηςΣελ. 39
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 39
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 40
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 41
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 42
VIIΙ. Αναγνωριστική αγωγή περί της πλαστότητας διαθήκηςΣελ. 42
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 42
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 43
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 44
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 45
Β. Ακυρωτικές αγωγές επί διαθηκώνΣελ. 46
Ι. Αγωγή ακύρωσης διάταξης τελευταίας βούλησης εξαιτίας απειλήςΣελ. 46
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 46
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 47
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 49
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 50
IΙ. Αγωγή ακύρωσης διάταξης τελευταίας βούλησης εξαιτίας απάτηςΣελ. 51
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 51
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 53
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 55
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 56
IΙΙ. Αγωγή ακύρωσης διάταξης τελευταίας βούλησης εξαιτίας πλάνης του διαθέτηΣελ. 57
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 57
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 58
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 60
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 61
IV. Αγωγή ακύρωσης διάταξης τελευταίας βούλησης εξαιτίας παράλειψης μεριδούχουΣελ. 62
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 62
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 63
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 64
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 65
V. Αγωγή ακύρωσης διάταξης υπέρ συζύγουΣελ. 67
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 67
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 68
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 70
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 71
Γ. Αγωγές κληροδόχου κατά του βεβαρημένουΣελ. 72
Ι. Προσωπική αγωγή κληροδόχουΣελ. 72
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 72
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 74
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 76
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 77
ΙΙ. Εμπράγματες αγωγές κληροδόχουΣελ. 79
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 79
2. Κοινά στοιχεία των αγωγώνΣελ. 82
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 83
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 84
Δ. Αγωγή περί της εκπλήρωσης τρόπουΣελ. 86
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 86
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 87
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 89
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 89
Ε. Αναγνωριστική αγωγή καταπιστευματοδόχουΣελ. 90
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 90
2. Στοιχεία της αγωγήςΣελ. 93
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 94
4. Άμυνα εναγομένουΣελ. 95
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:  
Ι. Αναγνωριστικές αγωγές  
1. Αναγνωριστική αγωγή περί της ύπαρξης διαθήκηςΣελ. 99
2. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτηΣελ. 102
3. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας ιδιόγραφης διαθήκης λόγω μη τήρησης των νομίμων διατυπώσεωνΣελ. 106
4. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας δημόσιας διαθήκης λόγω μη τήρησης των νομίμων διατυπώσεωνΣελ. 109
5. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω αντίθεσης στο νόμοΣελ. 112
6. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθηΣελ. 115
7. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω εικονικότηταςΣελ. 118
8. Αναγνωριστική αγωγή περί της πλαστότητας διαθήκηςΣελ. 121
ΙΙ. Ακυρωτικές αγωγές  
1. Αγωγή ακύρωσης διάταξης λόγω απειλήςΣελ. 124
2. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης λόγω απάτηςΣελ. 128
3. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης λόγω πλάνης του διαθέτη (1783 ΑΚ)Σελ. 132
4. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης λόγω πλάνης του διαθέτη (1784 ΑΚ)Σελ. 135
5. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης λόγω παράλειψης μεριδούχουΣελ. 138
6. Αγωγή ακύρωσης διάταξης υπέρ συζύγουΣελ. 142
III. Αγωγές κληροδόχου  
1. Αγωγή κληροδόχου κατά βεβαρημένου (1995 ΑΚ)Σελ. 145
2. Αγωγή κληροδόχου κατά βεβαρημένου (1996 ΑΚ)Σελ. 148
IV. Αγωγή περί της εκπλήρωσης τρόπου  
1. Αγωγή περί της εκπλήρωσης τρόπου (1715 ΑΚ)Σελ. 152
V. Αναγνωριστική αγωγή καταπιστευματοδόχου  
1. Αναγνωριστική αγωγή καταπιστευματοδόχουΣελ. 155
[2] ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ 
ΠεριεχόμεναΣελ. 159
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 161
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 162
Ι. Έννοια και δικαιολογία της αγωγής περί κλήρουΣελ. 162
ΙΙ. Νομική φύση της αγωγής περί κλήρουΣελ. 165
Β. ΔιάδικοιΣελ. 166
Ι. ΕνάγωνΣελ. 166
1. Πρόσωπα που νομιμοποιούνται ενεργητικάΣελ. 166
2. Πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται ενεργητικάΣελ. 170
ΙΙ. Εναγόμενος Σελ. 171
1. Πρόσωπα που νομιμοποιούνται παθητικάΣελ. 171
2. Πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται παθητικάΣελ. 179
Γ. Αίτημα αγωγής Σελ. 181
Ι. Αναγνωριστικό αίτημα/ Η διαφορά αναγνωριστικής αγωγής περί κλήρου και απλής αναγνωριστικής του κληρονομικού δικαιώματος αγωγήςΣελ. 181
ΙΙ. Καταψηφιστικό αίτημαΣελ. 186
ΙΙΙ. Αρνητική αναγνωριστική του κληρονομικού δικαιώματος αγωγήΣελ. 187
Δ. Στοιχεία της αγωγής (Βάση αγωγής - Απόδειξη)Σελ. 187
Ι. Βάση της αγωγής και απόδειξη (γενικά)Σελ. 188
ΙΙ. Στοιχεία που δεν αποτελούν βάση της αγωγής Σελ. 194
ΙΙΙ. Βάση της περί κλήρου αγωγής νομίμου μεριδούχουΣελ. 195
IV. Βάση της (απλής) αναγνωριστικής του κληρονομικού δικαιώματος αγωγήςΣελ. 199
E. Αντικείμενο αγωγήςΣελ. 200
I. Αντικείμενα της κληρονομίας (άρθρα 1871 και 1872 αρ. 1 ΑΚ)Σελ. 200
II. Το αντικατάλλαγμα (άρθρο 1872 αρ. 2 ΑΚ)Σελ. 203
1. ΈννοιαΣελ. 203
2. Νομική φύση Σελ. 204
3. ΠροϋποθέσειςΣελ. 204
III. Κύρωση ανίσχυρης δικαιοπραξίας (άρθρο 1872 εδ. β΄ ΑΚ)Σελ. 205
IV. Επιλογή από τη νομολογίαΣελ. 208
ΣΤ. Λοιπά δικονομικά ζητήματαΣελ. 210
Ι. ΑρμοδιότηταΣελ. 210
1. Καθʼ ύλην αρμοδιότηταΣελ. 210
2. Κατά τόπο αρμοδιότητα/διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 211
ΙΙ. ΔιαδικασίαΣελ. 213
ΙΙΙ. Εγγραφή των αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων/κτηματολογικά φύλλαΣελ. 213
1. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεωνΣελ. 213
2. Καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλαΣελ. 215
IV. Δικαστικό Ένσημο/Πιστοποιητικό Προϊσταμένου ΔΟΥ/ Επίδοση αγωγής στον οικονομικό Έφορο/Πιστοποιητικό Ε.Ν.Φ.Ι.Α./Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής Σελ. 216
1. Δικαστικό ένσημοΣελ. 216
2. Πιστοποιητικό προϊσταμένου ΔΟΥΣελ. 218
3. Επίδοση αγωγής στον οικονομικό ΈφοροΣελ. 221
4. Πιστοποιητικό καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α.Σελ. 221
5. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής Σελ. 222
V. Δεδικασμένο/εκκρεμοδικία/εκτελεστότητα Σελ. 223
1. ΔεδικασμένοΣελ. 223
2. ΕκκρεμοδικίαΣελ. 227
3. ΕκτελεστότηταΣελ. 227
VI. Μεταγραφή αποδοχής κληρονομίαςΣελ. 229
VII. Σώρευση αγωγώνΣελ. 230
Z. Άμυνα του εναγομένουΣελ. 231
I. Άρνηση της αγωγής Σελ. 232
II. Ενστάσεις Σελ. 234
1. Ένσταση παραγραφήςΣελ. 235
2. Ένσταση χρησικτησίαςΣελ. 241
3. Ένσταση συνεισφοράςΣελ. 249
4. Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος (άρθρ. 281 ΑΚ)Σελ. 251
5. Ενστάσεις κατά της περί κλήρου αγωγής νομίμου μεριδούχουΣελ. 253
6. Ένσταση επισχέσεως (άρθρο 1875 § 2 ΑΚ)Σελ. 253
H. Ευθύνη και αξιώσεις του εναγομένουΣελ. 254
I. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 254
1. ΕισαγωγήΣελ. 254
2. Νομική φύσηΣελ. 254
3. Διαβάθμιση της ευθύνης του νομέα της κληρονομίαςΣελ. 255
II. Ευθύνη λόγω αδυναμίας απόδοσης των κληρονομιαίων ή λόγω καταστροφής ή χειροτέρευσής τουςΣελ. 258
1. Ευθύνη του νομέα της κληρονομίας για απόδοση των αντικειμένων της κληρονομίας ή του αντικαταλλάγματος (γενικά - άρθρο 1873 ΑΚ) Σελ. 258
2. Ευθύνη καλόπιστου νομέα πριν από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1874 ΑΚ) Σελ. 262
3. Ευθύνη καλόπιστου νομέα μετά την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1876 § 1 ΑΚ) Σελ. 262
4. Ευθύνη κακόπιστου νομέα (άρθρο 1877 § 1 ΑΚ)Σελ. 264
5. Ευθύνη κακόπιστου και υπερήμερου νομέα (άρθρο 1877 § 2 ΑΚ)Σελ. 265
6. Ευθύνη του αποκτήσαντος τη νομή με κολάσιμη πράξη (άρθρο 1878 ΑΚ)Σελ. 265
III. Ευθύνη για τα ωφελήματαΣελ. 266
1. Ευθύνη καλόπιστου νομέα πριν από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1874 ΑΚ)Σελ. 267
2. Ευθύνη καλόπιστου νομέα μετά από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1876 § 2 ΑΚ) Σελ. 268
3. Ευθύνη κακόπιστου νομέα (άρθρο 1877 § 1 ΑΚ)Σελ. 269
4. Ευθύνη κακόπιστου και υπερήμερου νομέα (άρθρο 1877 § 2 ΑΚ)Σελ. 269
5. Ευθύνη του αποκτήσαντος τη νομή με κολάσιμη πράξη (άρθρο 1878 ΑΚ)Σελ. 270
IV. Δικονομικά ζητήματα των άρθρων 1874-1876 ΑΚΣελ. 271
V. Αξίωση του νομέα της κληρονομίας για δαπάνεςΣελ. 272
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 272
2. Διακρίσεις δαπανών και κριτήρια διαβάθμισης της υποχρέωσης του ενάγοντος κληρονόμουΣελ. 273
3. Αξίωση δαπανών καλόπιστου νομέα πριν από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1875 § 1 ΑΚ) Σελ. 275
4. Αξίωση δαπανών καλόπιστου νομέα μετά από την επίδοση της αγωγής και ο κακόπιστος νομέας (άρθρα 1876 § 2 ΑΚ, 1877 § 1 ΑΚ) Σελ. 275
5. Αξίωση δαπανών αποκτήσαντος τη νομή με κολάσιμη πράξη (άρθρο 1878 ΑΚ) Σελ. 276
6. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 276
Θ. Αγωγή περί κλήρου και ειδικές αγωγέςΣελ. 278
Ι. Διαφορές αγωγής περί κλήρου και διεκδικητικήςΣελ. 278
ΙΙ. Η ρύθμιση του άρθρου 1881 ΑΚΣελ. 280
Ι. Αγωγή παροχής πληροφοριών Σελ. 281
Ι. Σκοπός και περιεχόμενο της διάταξηςΣελ. 281
ΙΙ. Ενάγων-εναγόμενοςΣελ. 283
1. Ενάγων - δικαιούχος παροχής πληροφοριώνΣελ. 283
2. Εναγόμενος - υπόχρεος παροχής πληροφοριώνΣελ. 283
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 284
 
ΙΑ. Αγωγή περί κλήρου του αφάντου Σελ. 285
Ι. Περιεχόμενο της διάταξηςΣελ. 285
ΙΙ. Προϋποθέσεις και συνέπειες άσκησης της αγωγήςΣελ. 287
ΙΙΙ. ΠαραγραφήΣελ. 288
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:  
1. Αγωγή περί κλήρου νόμιμου μεριδούχου (Ολική μη κατάλειψη - Πρόσθετες παροχές - Υποτίμηση νομίσματος)Σελ. 291
2. Αγωγή περί κλήρου (εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή - ανιών)Σελ. 307
3. Αγωγή αναγνωριστική ακυρότητας αποδοχής κληρονομίας/αγωγή ερμηνείας διαθήκης - Αναγνωριστική κληρονομικού δικαιώματοςΣελ. 313
4. Αγωγή παροχής πληροφοριών στον κληρονόμο για την κατάσταση της κληρονομίαςΣελ. 339
[3] ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 
ΠεριεχόμεναΣελ. 343
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 343
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 344
B. Η αγωγή διανομής του κοινού κλήρουΣελ. 345
I. Σχέση με την κοινή αγωγή διανομήςΣελ. 345
II. Τα στοιχεία της αγωγήςΣελ. 345
III. Εννοιολογική προσέγγιση επιμέρους στοιχείων της αγωγήςΣελ. 346
IV. Αίτημα της αγωγήςΣελ. 349
V. Διάδικοι Σελ. 350
VI. Φύση της αγωγήςΣελ. 353
VII. Αντικειμενική σώρευση αγωγώνΣελ. 354
Γ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 354
Ι. ΑρμοδιότηταΣελ. 354
1. Καθʼ ύλην αρμοδιότηταΣελ. 354
2. Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 355
ΙΙ. ΔιαδικασίαΣελ. 355
ΙΙΙ. ΑπόδειξηΣελ. 355
IV. Δικαστικό ένσημο - Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων/καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα - Πιστοποιητικό καταβολής ΕΝΦΙΑ - Πιστοποιητικό φόρου κληρονομίαςΣελ. 356
V. Η απόφαση και η εκτέλεσή τηςΣελ. 359
VI. ΔεδικασμένοΣελ. 367
Δ. Άμυνα εναγομένουΣελ. 369
Ι. Άρνηση της αγωγήςΣελ. 369
ΙΙ. ΕνστάσειςΣελ. 369
1. Ένσταση ότι ο κληρονομούμενος όρισε με τη διαθήκη του τον τρόπο της διανομήςΣελ. 369
2. Ένσταση ότι έχει αποκλεισθεί το δικαίωμα λύσης της κοινωνίας για ορισμένο χρόνοΣελ. 370
3. Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος για δικαστική διανομήΣελ. 371
4. Ένσταση παραγραφήςΣελ. 372
5. Ένσταση χρησικτησίας Σελ. 372
6. Ένσταση επισχέσεωςΣελ. 373
7. Ένσταση συνεισφοράςΣελ. 373
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
1. Αγωγή διανομής κοινού κλήρουΣελ. 375
[4] ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ (Άρθρα 1825-1845 ΑΚ) 
ΠεριεχόμεναΣελ. 383
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 383
Α. ΓενικάΣελ. 385
Β. Δικαιούχοι της νόμιμης μοίραςΣελ. 387
I. ΚατιόντεςΣελ. 387
II. ΓονείςΣελ. 388
III. ΣύζυγοςΣελ. 389
IV. Διαδοχή ή προσαύξησηΣελ. 389
Γ. Τρόποι κατάλειψης της νόμιμης μοίραςΣελ. 392
I. Κληρονομική εγκατάστασηΣελ. 394
II. ΚληροδοσίαΣελ. 396
III. Χαριστικές παροχέςΣελ. 397
Δ. Υπολογισμός της νόμιμης μοίραςΣελ. 398
I. Πραγματική κληρονομία - αφαίρεση χρεώνΣελ. 399
II. Πλασματική κληρονομίαΣελ. 400
III. Καταλογισμός στη νόμιμη μοίραΣελ. 402
IV. Μέθοδος υπολογισμούΣελ. 403
V. ΣυνεισφοράΣελ. 405
Ε. Προσβολή και προστασία της νόμιμης μοίραςΣελ. 407
Ι. Ακυρότητα και ακυρωσία των διατάξεων δικαιοπραξιών αιτία θανάτουΣελ. 409
1. ΓενικάΣελ. 409
2. ΔιαθήκηΣελ. 410
3. Δωρεά αιτία θανάτουΣελ. 415
4. Νέμηση ανιόντοςΣελ. 416
5. ΑκυρότηταΣελ. 417
6. Αναγνωριστική αγωγήΣελ. 421
7. ΑκυρωσίαΣελ. 425
ΙΙ. Μέμψη άστοργης δωρεάςΣελ. 425
1. ΓενικάΣελ. 425
2. ΠροϋποθέσειςΣελ. 426
3. Υποκείμενες σε μέμψη δωρεέςΣελ. 429
4. Άσκηση του δικαιώματοςΣελ. 442
5. ΑποτελέσματαΣελ. 445
6. Καταβολή του ισαξίουΣελ. 446
7. Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 446
8. Απόδοση καρπώνΣελ. 447
9. ΠαραίτησηΣελ. 448
10. ΠαραγραφήΣελ. 448
ΙΙΙ. Αγωγή περί κλήρουΣελ. 448
IV. Ειδικές αγωγέςΣελ. 460
ΣΤ. Απώλεια του δικαιώματος της νόμιμης μοίραςΣελ. 463
Ι. Αποποίηση - ΠαραίτησηΣελ. 463
ΙΙ. ΑποκλήρωσηΣελ. 464
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:  
1. Μέμψη άστοργης δωρεάς (καλυπτόμενη υπό εικονική πώληση)Σελ. 475
2. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας αποκλήρωσης (και αποκλεισμός συζύγου)Σελ. 490
[5] ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ 
ΠεριεχόμεναΣελ. 499
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 499
Β. Η αγωγή ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής της κληρονομίας λόγω πλάνηςΣελ. 501
Ι. Τα στοιχεία της αγωγήςΣελ. 501
ΙΙ. Αίτημα της αγωγήςΣελ. 503
ΙΙΙ. Διάδικοι Σελ. 503
Γ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 504
Ι. ΑρμοδιότηταΣελ. 504
1. Καθʼ ύλην αρμοδιότηταΣελ. 504
2. Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 504
ΙΙ. ΔιαδικασίαΣελ. 504
ΙΙΙ. ΑπόδειξηΣελ. 504
IV. Δικαστικό ένσημο - Εγγραφή της αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων/κτηματολογικά φύλλα Σελ. 505
V. Η απόφαση Σελ. 505
Δ. Άμυνα εναγομένουΣελ. 505
Ι. Άρνηση της αγωγήςΣελ. 505
ΙΙ. ΕνστάσειςΣελ. 506
1. Η ένσταση παραίτησης από το δικαίωμα ακύρωσηςΣελ. 506
2. Η ένσταση παραγραφήςΣελ. 506
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
1. Αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής της κληρονομίας λόγω πλάνηςΣελ. 509
 
[6] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠεριεχόμεναΣελ. 515
Α. ΚληρονομητήριοΣελ. 515
Β. Απογραφή κληρονομίαςΣελ. 520
Γ. Άδεια αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκουΣελ. 522
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:  
1. Χορήγηση κληρονομητηρίου με διαθήκη (αίτηση - προτάσεις)Σελ. 525
2. Χορήγηση κληρονομητηρίου σε εκτελεστή διαθήκης (αίτηση - προτάσεις)Σελ. 531
3. Απογραφή λόγω ενηλικίωσης (αίτηση - προτάσεις)Σελ. 536
4. Άδεια αποποίησης ανηλίκου (αίτηση - προτάσεις)Σελ. 542
5. Αίτηση αποσφράγισηςΣελ. 547
6. Αίτηση αποσφράγισης και επανασφράγισηςΣελ. 550
 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 559
 
 
Back to Top