Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Ερμηνεία - Υποδείγματα

Περιλαμβάνει συμπλήρωμα με τις νέες ρυθμίσεις του ΚΠολΔ για τις οικογενειακές διαφορές καθώς και το νέο Σύμφωνο Συμβίωσης (Ν 4356/2015)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 35.85€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 101,00 € Ειδική Τιμή 85,85 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15495
Νικολόπουλος Π.
Γαρφέ Α., Λαδά Ε., Μιχαλακάκου Σ., Πραγιάννη Ε., Ράμμου Μ., Τζίφα Γ.

Το έργο Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του οικογενειακού δικαίου και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν. Παρατίθενται επίσης οι ενστάσεις που μπορεί να προτείνει ο εναγόμενος για την απόρριψη των επιμέρους αγωγών. Μεγάλο πλεονέκτημα του έργου αποτελεί η παράθεση 67 υποδειγμάτων αγωγών, αιτήσεων και συμφωνητικών.

Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν την μνηστεία, τον γάμο, την ελεύθερη συμβίωση, το διαζύγιο, την οικογενειακή στέγη, τα αποκτήματα, τη διατροφή, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την συγγένεια, τη γονική μέριμνα, την επιτροπεία, την υιοθεσία, την αναδοχή, την δικαστική συμπαράσταση και την επιμέλεια ξένων υποθέσεων. Το υλικό του βιβλίου τεκμηριώνεται με πλούσια και συχνά εξειδικευμένη νομολογία, ενώ συχνή είναι η αναφορά σε συμβάσεις και κανονισμούς, καλύπτοντας το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο. Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα του βιβλίου είναι ότι όλα τα δικονομικά ζητήματα προσεγγίζονται τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή του Ν 4335/2015, ο οποίος επιφέρει πολύ σημαντικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1.1.2016. Το έργο συνοδεύει ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

Οι Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου απευθύνονται στο νομικό της πράξης, παρέχοντάς του ένα πλήρως ενημερωμένο εγχειρίδιο που τον καθοδηγεί, με την παράθεση θεωρητικών παρατηρήσεων, πρόσφατων νομολογιακών θέσεων και πλήθους υποδειγμάτων δικογράφων, στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του οικογενειακού δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. XLVIII
[1] ΜΝΗΣΤΕΙΑ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 1
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 2
I. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 2
α. Η εμφάνιση της μνηστείαςΣελ. 2
1. Omnis instabilis et incerta felicitas estΣελ. 2
2. Στο πεδίο του Ποινικού ΚώδικαΣελ. 3
3. Στο πεδίο του Κώδικα Πολιτικής ΔικονομίαςΣελ. 4
4. Στο πεδίο του Ιδιωτικού Διεθνούς ΔικαίουΣελ. 4
β. Η σύμβαση της μνηστείαςΣελ. 6
1. Δικαιοπρακτική ικανότηταΣελ. 7
2. ΤύποςΣελ. 8
3. Σύμπτωση βουλήσεωνΣελ. 9
4. Ελαττώματα βούλησηςΣελ. 9
5. ΑντιπροσώπευσηΣελ. 10
6. Αίρεση ή προθεσμίαΣελ. 10
7. Μη αντίθεση της σύμβασης στο νόμο και στα χρηστά ήθηΣελ. 10
γ. Έννομες συνέπειεςΣελ. 11
1. Το γενικό καθήκον αμοιβαίας πίστεως, σεβασμού, συμπαράστασης, υπόληψης και φροντίδαςΣελ. 11
2. Στις περιουσιακές σχέσεις των μνηστών, κληρονομικές σχέσειςΣελ. 11
3. Στις εργασιακές σχέσειςΣελ. 12
4. Το δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης του μνηστούΣελ. 13
δ. Τρόποι λύσης Σελ. 13
1. ΑναμνήστευσηΣελ. 14
ε. Παραγραφή Σελ. 14
ΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης για μονόπλευρη λύση της μνηστείας (άρθρο 1347 ΑΚ)Σελ. 15
α. Η νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 1347 ΑΚ)Σελ. 15
β. Τα στοιχεία της αγωγήςΣελ. 16
1. Ανυπαρξία σπουδαίου λόγου Σελ. 17
2. Αποζημίωση (δαπάνες και μέτρα)Σελ. 18
3. Ειδικά η περίπτωση του άρθρου 1347 § 2 ΑΚΣελ. 20
γ. ΔιάδικοιΣελ. 21
1. ΕνάγωνΣελ. 21
2. ΕναγόμενοςΣελ. 21
δ. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 21
1. ΓενικάΣελ. 21
2. Καθʼ ύλην αρμοδιότηταΣελ. 22
3. Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 22
4. Απόδειξη, βάρος απόδειξηςΣελ. 22
5. ΤόκοιΣελ. 23
ε. Άμυνα εναγομένουΣελ. 23
στ. Η αδικοπρακτική αξίωση αποζημίωσης (άρθρα 914 επ. ΑΚ)Σελ. 23
ζ. Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 198 ΑΚ);Σελ. 24
ΙΙΙ. Η αγωγή για απόδοση της δωρεάς ή του συμβόλου μνηστείας λόγω ματαίωσης του γάμουΣελ. 24
α. Η νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 1348 ΑΚ)Σελ. 24
1. Σύγκριση με την 1347 ΑΚΣελ. 25
2. Η παραπομπή στις διατάξεις αδικαιολογήτου πλουτισμούΣελ. 26
β. Τα στοιχεία της αγωγήςΣελ. 26
1. Η έννοια της δωρεάς και του συμβόλου μνηστείαςΣελ. 27
2. Ματαίωση γάμου-Ειδικά η περίπτωση της ΑΚ 1348 § 2Σελ. 27
3. Ειδικά για το αίτημα της αγωγήςΣελ. 28
γ. ΔιάδικοιΣελ. 28
1. ΕνάγωνΣελ. 28
2. ΕναγόμενοςΣελ. 28
δ. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 29
1. ΓενικάΣελ. 29
2. Καθʼ ύλην αρμοδιότηταΣελ. 29
3. Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 29
4. Απόδειξη, βάρος απόδειξηςΣελ. 29
ε. Άμυνα εναγομένουΣελ. 30
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Αγωγή αποζημίωσης λόγω λύσης μνηστείαςΣελ. 31
2. Αγωγή επιστροφής δώρων λόγω λύσης μνηστείαςΣελ. 34
[2] ΓΑΜΟΣ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 37
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 37
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 38
α. ΓενικάΣελ. 38
β. Στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Διεθνούς ΔικαίουΣελ. 39
ΙΙ. Έγκυρος γάμοςΣελ. 41
α. Θετικές προϋποθέσειςΣελ. 42
1. ΗλικίαΣελ. 42
2. Δικαιοπρακτική ικανότηταΣελ. 44
3. Συμφωνία μελλονύμφωνΣελ. 45
4. Διαφορά φύλουΣελ. 47
β. Αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύματα) Σελ. 48
1. Υφιστάμενος γάμοςΣελ. 49
2. ΣυγγένειαΣελ. 49
3. ΥιοθεσίαΣελ. 50
γ. ΤύποςΣελ. 51
1. ΓενικάΣελ. 51
2. Προκαταρκτικό στάδιο (άδεια, γνωστοποίηση)Σελ. 52
3. ΤελετήΣελ. 53
ΙΙΙ. Ελαττωματικός γάμος - Νομιζόμενος γάμοςΣελ. 55
α. Άκυρος Σελ. 55
β. Ανυπόστατος Σελ. 57
γ. Ακυρώσιμος Σελ. 58
δ. Αποτελέσματα-Νομιζόμενος Σελ. 60
IV. Η αγωγή ακυρότητας γάμουΣελ. 62
α. Γενικά Σελ. 62
β. ΠεριεχόμενοΣελ. 63
γ. ΔιάδικοιΣελ. 64
1. ΕνάγωνΣελ. 64
2. ΕναγόμενοςΣελ. 66
δ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 67
1. Καθʼ ύλην αρμοδιότηταΣελ. 67
2. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 68
ε. Άμυνα εναγομένουΣελ. 71
1. Ειδικά η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος (άρθρο 281 ΑΚ)Σελ. 72
στ. ΠαραγραφήΣελ. 72
V. Η αγωγή ακύρωσης ακυρώσιμου γάμουΣελ. 73
α. Περιεχόμενο Σελ. 73
β. ΔιάδικοιΣελ. 73
1. ΕνάγωνΣελ. 73
2. ΕναγόμενοςΣελ. 74
γ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 74
δ. Άμυνα εναγομένουΣελ. 74
ε. ΠαραγραφήΣελ. 74
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Αγωγή αναγνώρισης γάμου ως ανυπόστατουΣελ. 76
2. Αγωγή ακύρωσης γάμου λόγω απειλήςΣελ. 78
3. Αγωγή ακύρωσης γάμου λόγω συγγένειαςΣελ. 80
4. Αίτηση τέλεσης γάμου ανήλικης λόγω σπουδαίου λόγουΣελ. 82
[3] ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 85
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 86
Ι. Έννοια και περιεχόμενο των προσωπικών σχέσεωνΣελ. 87
ΙΙ. Υποχρέωση συμβίωσης (ΑΚ 1386)Σελ. 88
α. Διάταξη αναγκαστικού δικαίουΣελ. 88
β. Όρια της υποχρέωσης συμβίωσης - περιπτώσεις καταχρήσεωςΣελ. 88
γ. Συνέπειες καταχρήσεωςΣελ. 89
1. Διακοπή της συμβίωσης από εύλογη αιτία Σελ. 89
2. Αναγνωριστική αγωγή - Δικονομικά ζητήματαΣελ. 89
δ. Υποχρέωση συμβίωσης και ελευθερία του ατόμου Σελ. 89
ε. Παράβαση της υποχρέωσης συμβίωσηςΣελ. 90
1. Περιπτώσεις Σελ. 90
2. Έννομες συνέπειες παραβίασης Σελ. 90
στ. Προστασία της υποχρέωσης συμβίωσηςΣελ. 91
1. Αποκαταστατική αγωγήΣελ. 91
2. Αναγνωριστική αγωγή - Δικονομικά ζητήματαΣελ. 92
3. Αγωγή αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησηςΣελ. 93
ΙΙΙ. Ρύθμιση του συζυγικού βίου (ΑΚ 1387)Σελ. 96
α. Θεμελίωση και σκοπός της διάταξηςΣελ. 96
β. Νομική φύση της διάταξηςΣελ. 97
γ. Δεσμευτικότητα συναπόφασης - Δικαστική προστασία Σελ. 97
δ. Ανάκληση της συναπόφασης Σελ. 98
ε. Επιτρεπτό μονομερούς απόφασηςΣελ. 98
στ. Όρια συζυγικού βίου Σελ. 98
1. Επαγγελματική δραστηριότητα Σελ. 99
2. ΠροσωπικότηταΣελ. 99
IV. Επώνυμο των συζύγων (ΑΚ 1388)Σελ. 100
α. Το αμετάβλητο του επωνύμουΣελ. 100
β. Εξαίρεση ως προς τις κοινωνικές σχέσειςΣελ. 100
γ. Παράνομη χρήση επωνύμου και δικαστική προστασίαΣελ. 101
δ. Προσθήκη επωνύμουΣελ. 101
V. Κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες (ΑΚ 1389-1390)Σελ. 102
α. Υπόχρεοι Σελ. 102
β. Ο χαρακτήρας της διάταξηςΣελ. 102
γ. Σκοπός της διάταξηςΣελ. 102
δ. Νομική φύση της διάταξηςΣελ. 102
ε. Διάταξη αναγκαστικού δικαίουΣελ. 103
1. Άκυρες συμφωνίεςΣελ. 103
2. Έγκυρες συμφωνίεςΣελ. 104
στ. Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεωνΣελ. 104
1. Σύστημα ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων των συζύγωνΣελ. 104
2. Ύπαρξη γάμου Σελ. 104
ζ. Έκταση της υποχρέωσης συνεισφοράςΣελ. 105
η. Έννοια και περιεχόμενο «οικογενειακών αναγκών»Σελ. 105
θ. Υποχρέωση συνεισφοράς και διακινδύνευση διατροφήςΣελ. 107
ι. Απορία ή ευπορία συζύγουΣελ. 107
ια. Απαλλαγή από την υποχρέωση συνεισφοράςΣελ. 107
ιβ. Μέτρο της υποχρέωσης συνεισφοράςΣελ. 107
1. Πρώτο κριτήριο προσδιορισμού «η αναλογία των δυνάμεων» Σελ. 107
2. Δεύτερο κριτήριο προσδιορισμού «οι συνθήκες της οικογενειακής ζωής»Σελ. 108
ιγ. Μέσα και τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης συνεισφοράςΣελ. 109
1. Προσωπική εργασίαΣελ. 109
2. ΕισοδήματαΣελ. 110
3. Περιουσία Σελ. 110
ιδ. Τρόπος υπολογισμού της υποχρέωσης συνεισφοράς Σελ. 111
ιε. Τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης συνεισφοράςΣελ. 111
ιστ. Προστασία της αξίωσης συμβολής στις οικογενειακές ανάγκεςΣελ. 112
1. Άμεση προστασίαΣελ. 112
2. Άμυνα εναγομένουΣελ. 113
3. Έμμεση προστασίαΣελ. 114
VI. Το μέτρο της ευθύνης των συζύγων (ΑΚ 1396)Σελ. 116
α. Υποκειμενικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 116
β. Διάταξη αναγκαστικού δικαίουΣελ. 116
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Αναγνωριστική αγωγή παραβίασης υποχρεώσεων της έγγαμης συμβίωσηςΣελ. 117
2. Αναγνωριστική αγωγή παραβίασης της υποχρέωσης για κοινή συνεισφορά στις οικογενειακές δαπάνεςΣελ. 120
[4] ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 123
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 125
Ι. Τεκμήρια για τα κινητά (ΑΚ 1398)Σελ. 128
α. ΓενικάΣελ. 128
1. Η ΡύθμισηΣελ. 128
2. Διάταξη ενδοτικού δικαίου Σελ. 129
3. Το μαχητό των τεκμηρίων Σελ. 129
4. Έκταση εφαρμογής των τεκμηρίων και έννοια κινητών Σελ. 129
5. Προϋπόθεση εφαρμογής της ΑΚ 1398Σελ. 129
β. Τεκμήριο υπέρ των δανειστών (ΑΚ 1398 § 1)Σελ. 130
1. Η ρύθμιση Σελ. 130
2. Εξαίρεση από την ΑΚ 1110Σελ. 130
3. Η ισχύς του τεκμηρίουΣελ. 130
4. Μαχητό τεκμήριοΣελ. 131
5. Έκταση εφαρμογής του τεκμηρίουΣελ. 131
6. Δικαιούχοι επίκλησης του τεκμηρίουΣελ. 131
7. Κατά ποιου αντιτάσσεται το τεκμήριοΣελ. 132
γ. Τεκμήριο υπέρ των συζύγων (ΑΚ 1398 § 2)Σελ. 132
1. Η ρύθμιση Σελ. 132
2. Έκταση εφαρμογής τεκμηρίουΣελ. 133
3. Το μαχητό του τεκμηρίου και ανταπόδειξηΣελ. 133
4. Ισχύς του τεκμηρίου Σελ. 133
5. Η σχέση του τεκμηρίου με το εξαίρετοΣελ. 133
δ. Τεκμήριο για τα κινητά προσωπικής χρήσης (ΑΚ 1398 § 3)Σελ. 134
1. Έκταση εφαρμογής του τεκμηρίου Σελ. 134
2. Ερμηνεία της διάταξηςΣελ. 134
3. Ισχύς του τεκμηρίουΣελ. 134
4. Το μαχητό του τεκμηρίου Σελ. 135
ΙΙ. Διαχείριση της περιουσίας του κάθε συζύγου (ΑΚ 1399)Σελ. 135
α. Ανάθεση της διαχείρισης Σελ. 135
1. Ρύθμιση Σελ. 135
2. Διάταξη ενδοτικού δικαίουΣελ. 135
3. Ευθύνη διαχειριστήΣελ. 136
4. Ανάθεση διαχείρισης από ανήλικο Σελ. 137
5. Σημασία διάταξης Σελ. 137
β. Μη κτήση κυριότητας από το διαχειριστή Σελ. 137
γ. Μέτρο ευθύνης διαχειριστήΣελ. 138
δ. Απόδοση δαπανώνΣελ. 138
ε. Περιπτωσιολογία παύσης διαχείρισης Σελ. 139
στ. Συνέπειες λύσης της ανάθεσης Σελ. 139
ζ. Αυτόβουλη διαχείρισηΣελ. 140
η. Ευθύνη έναντι τρίτων Σελ. 140
IIΙ. Τα περιουσιακά συστήματα των συζύγωνΣελ. 140
α. Σύστημα περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων Σελ. 140
β. Σύστημα κοινοκτημοσύνης (ΑΚ 1403 επ.)Σελ. 141
γ. Σκοπός θέσπισης της ΑΚ 1400 Σελ. 141
ΙV. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1400-1402)Σελ. 141
α. Νομική φύσηΣελ. 141
1. Προσδοκία Σελ. 141
2. Αξίωση ενοχική Σελ. 142
3. Αξίωση για αυτούσια ή χρηματική απόδοση Σελ. 142
4. Αξίωση προσωποπαγής (ΑΚ 1401) Σελ. 144
5. Πλαγιαστική άσκηση Σελ. 146
6. Αναγκαστικού δικαίου αξίωση Σελ. 146
β. Οι προϋποθέσεις της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1400)Σελ. 147
1. Θετικές προϋποθέσεις Σελ. 147
2. Αρνητική προϋπόθεσηΣελ. 148
γ. Ύπαρξη γάμου Σελ. 148
1. Τύπος γάμου Σελ. 148
2. Εγκυρότητα γάμουΣελ. 149
3. Ελεύθερη ένωση Σελ. 149
δ. Λύση ή ακύρωση γάμου ή συμπλήρωση τριετούς διαστάσεωςΣελ. 150
1. ΓενικάΣελ. 150
2. Χρόνος γέννησης της αξίωσης Σελ. 151
ε. Αύξηση της περιουσίαςΣελ. 151
1. Έννοια περιουσίαςΣελ. 151
2. Περιεχόμενο της περιουσιακής αύξησης Σελ. 153
3. Διαφορά τελικής-αρχικής περιουσίαςΣελ. 155
στ. Η εξαίρεση (ΑΚ 1400 § 3)Σελ. 159
1. Γενικά Σελ. 159
2. Γονικές παροχές Σελ. 159
3. Δωρεές μεταξύ συζύγων Σελ. 160
4. Παράνομα αποκτήματαΣελ. 160
5. ΤυχεράΣελ. 161
6. Συγχώνευση περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 161
7. Συνυπολογισμός καταδολιευτικών παροχών Σελ. 161
ζ. Διάθεση εξαιρουμένων Σελ. 162
1. Γενικά-Ρύθμιση Σελ. 162
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 1400 § 3Σελ. 162
η. Αντικατάσταση, εκποίηση ή καταστροφή του αποκτήματος Σελ. 163
θ. Καρποί-Lucrum ex negotiatione Σελ. 163
ι. Η παροχή πληροφοριών Σελ. 164
ια. Το τραπεζικό απόρρητο Σελ. 166
1. Ν 1509/1971 Σελ. 166
2. Ν 2915/2001 Σελ. 167
3. Θέση νομολογίας Σελ. 167
ιβ. Συμβολή στην αύξηση της περιουσίαςΣελ. 168
1. Ρύθμιση Σελ. 168
2. Έννοια Σελ. 168
3. Μορφές Σελ. 168
4. Χρόνος και αποτίμησηΣελ. 169
5. Περιπτωσιολογία Σελ. 169
6. Αποτίμηση οικιακής εργασίαςΣελ. 170
7. Η σημασία του μαχητού του τεκμηρίου της συμβολήςΣελ. 170
8. Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 172
9. Αρνητική συμβολή Σελ. 172
ιγ. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 172
ιδ. Παραγραφή της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1401 εδ. γʼ) Σελ. 172
ιε. Εξασφάλιση της αξίωσης Σελ. 173
1. Νόμιμος τίτλος εγγραφής υποθήκης (ΑΚ 1262 αρ. 4) Σελ. 173
2. Παροχή ασφάλειας (ΑΚ 1402) Σελ. 175
3. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 175
4. Προσφυγή σε γενικές διατάξειςΣελ. 176
5. Μη δυνατή η διάρρηξη βάσει της ΑΚ 939 Σελ. 176
6. Ευθύνη από αδικοπραξίαΣελ. 177
ιζ. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 177
1. Αρμοδιότητα Σελ. 177
2. Διαδικασία Σελ. 177
3. Μη εγγραφή σε βιβλίο διεκδικήσεων Σελ. 177
4. Σώρευση αιτημάτων-ΕκκρεμοδικίαΣελ. 177
5. Ορισμένο αγωγής Σελ. 178
6. Βάρος απόδειξης Σελ. 180
7. ΜάρτυρεςΣελ. 181
8. Άμυνα του εναγομένουΣελ. 181
9. ΔεδικασμένοΣελ. 182
10. Αναιρετικός έλεγχοςΣελ. 183
V. Κοινοκτημοσύνη (ΑΚ 1403-1416)Σελ. 183
α. Έννοια (ΑΚ 1403 §1 εδ. βʼ)Σελ. 183
β. Χρόνος σύστασης (ΑΚ 1403 §1 εδ. αʼ) Σελ. 184
γ. Τύπος και δημοσιότητα (ΑΚ 1403 § 2)Σελ. 184
δ. Νομική φύση Σελ. 185
ε. Περιεχόμενο και έκταση (ΑΚ 1405-1406)Σελ. 185
στ. Λειτουργία της κοινοκτημοσύνης (ΑΚ 1404-1405) Σελ. 187
ζ. Μέτρο ευθύνης (ΑΚ 1396)Σελ. 187
η. Διάθεση ιδανικού μεριδίου (ΑΚ 1403) Σελ. 188
θ. Επιχείρηση δικαιοπραξιών Σελ. 188
ι. ΥπεγγυότηταΣελ. 188
ια. Λήξη (1411-1416)Σελ. 188
1. Λόγοι (ΑΚ 1411-1413) Σελ. 188
2. Αποτελέσματα λήξης της κοινοκτημοσύνης (ΑΚ 1415)Σελ. 189
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για εξασφάλιση αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματαΣελ. 190
2. Αγωγή αποκτημάτων συζύγωνΣελ. 193
3. Αγωγή για λύση κοινοκτημοσύνηςΣελ. 197
[5] ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - ΔΙΑΖΥΓΙΟ  
Α. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 199
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 199
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 200
ΙΙ. Έννοια της οικογενειακής στέγηςΣελ. 201
ΙΙΙ. Κανόνας ενδοτικού δικαίου - Συμβατική ρύθμιση της χρήσης Σελ. 202
ΙV. Δικαστική ρύθμισηΣελ. 203
α. Προϋποθέσεις της 1393 ΑΚΣελ. 203
β. Η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης - Καταβολή ανταλλάγματος; Σελ. 204
V. Οι έννομες σχέσεις των συζύγων και των τρίτων μετά την παραχώρηση Σελ. 205
VI. Παραχώρηση της οικογενειακής στέγης και δικαίωμα διατροφής Σελ. 208
VII. Δυνατότητα εκποίησης της οικογενειακής στέγης Σελ. 209
VIII. Έκδοση διαζυγίουΣελ. 210
ΙX. ΔικονομικάΣελ. 210
Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 213
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 213
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 214
ΙΙ. Συνταγματικότητα των διατάξεων Σελ. 214
ΙΙΙ. Κατανομή της χρήσης των κινητών που ανήκουν στον ένα σύζυγο (1394 ΑΚ)Σελ. 215
α. Εξαίρεση: Οικιακά αντικείμενα Σελ. 215
β. Αποζημίωση για την παραχώρηση της χρήσης; Σελ. 216
γ. Δυνατότητα εκποίησης παραχωρηθέντων κινητώνΣελ. 217
δ. Κατανομή κινητών και δικαίωμα διατροφήςΣελ. 217
IV. Kατανομή της χρήσης των κινητών που ανήκουν και στους δύο συζύγους (1395 ΑΚ) Σελ. 218
α. Εκούσια κατανομήΣελ. 218
β. Δικαστική κατανομή Σελ. 218
γ. Συγκυριότητα σε οικιακά αντικείμεναΣελ. 219
δ. Δικαιώματα επί των κινητών μετά την κατανομή της χρήσηςΣελ. 219
ε. Διατροφή και εύλογη αποζημίωσηΣελ. 221
V. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 221
Γ. ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 223
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 224
Α. Το διαζύγιοΣελ. 226
Ι. Έννοια Σελ. 226
ΙΙ. Διάκριση από άλλες έννοιες Σελ. 226
α. Άκυρος, ακυρώσιμος και ανυπόστατος γάμος Σελ. 226
ΙΙΙ. Είδη Σελ. 228
α. Κατʼ αντιδικία διαζύγιοΣελ. 228
β. Συναινετικό διαζύγιοΣελ. 228
ΙV. Αρχές Σελ. 229
V. Πνευματική λύση του γάμου Σελ. 230
VI. Δικαίωμα διάζευξηςΣελ. 230
α. Γέννηση και απόσβεση του δικαιώματος διάζευξης Σελ. 231
VII. Συμφωνίες των συζύγωνΣελ. 235
VIII. Συνέπειες του διαζυγίου Σελ. 236
IX. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη Σελ. 237
Β. Διαζύγιο κατʼ αντιδικία (1439-1440 ΑΚ)Σελ. 239
I. ΕισαγωγικάΣελ. 239
ΙI. Ισχυρός κλονισμός του γάμου (1439 § 1 ΑΚ) Σελ. 239
α. Κλονιστικό γεγονός Σελ. 239
β. Ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης και βάσιμα αφόρητο της εξακολούθησης της έγγαμης συμβίωσης Σελ. 243
γ. Μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού (1439 § 2 ΑΚ) Σελ. 244
1. Διγαμία Σελ. 245
2. Μοιχεία Σελ. 246
3. Εγκατάλειψη Σελ. 246
4. Επιβουλή της ζωής Σελ. 248
5. Άσκηση ενδοοικογενειακής βίας Σελ. 248
IIΙ. Διετής συνεχής διάσταση (1439 § 3 ΑΚ) Σελ. 249
α. Έννοια της διάστασης Σελ. 250
β. Διετής διάρκεια της διάστασης Σελ. 251
IV. Αφάνεια Σελ. 252
V. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος προς διάζευξη Σελ. 253
α. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος λόγω προηγούμενης υπαίτιας συμπεριφοράς του ενάγοντα Σελ. 254
β. Προβολή με ένσταση Σελ. 255
VΙ. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 256
α. Αρμοδιότητα Σελ. 256
β. Διαδικασία Σελ. 256
γ. Νομική φύση της αγωγής-Διάδικοι Σελ. 257
δ. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 257
ε. Επίκληση περισσότερων λόγων διαζυγίου Σελ. 258
στ. Εκκρεμοδικία Σελ. 258
ζ. Απόφαση Σελ. 258
η. Αντίθετες αγωγές για ισχυρό κλονισμό Σελ. 259
Γ. Συναινετικό διαζύγιο (άρθρο 1441 ΑΚ)Σελ. 259
Ι. ΈννοιαΣελ. 259
ΙΙ. Προϋποθέσεις Σελ. 260
α. Η συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου Σελ. 260
1. Ελαττώματα της βούλησης Σελ. 262
β. Ελάχιστη διάρκεια του γάμου Σελ. 264
γ. Επικύρωση της συμφωνίας από το δικαστήριο Σελ. 265
δ. Συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα Σελ. 266
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 269
α. Αρμοδιότητα Σελ. 269
β. Διαδικασία Σελ. 270
γ. Υποβολή των συμφωνιών στο δικαστήριο Σελ. 270
δ. Εκκρεμοδικία Σελ. 271
ε. Απόφαση, προσβολή με ένδικα μέσα και αίτηση ανάκλησης Σελ. 272
Δ. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 276
Ι. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 276
ΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων Σελ. 278
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Εξώδικη δήλωση διακοπής συμβίωσηςΣελ. 285
2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετοίκησηςΣελ. 286
3. Αγωγή ρύθμισης οικογενειακής στέγηςΣελ. 288
4. Αγωγή αποζημίωσης χρήσης οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιοΣελ. 290
5. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατανομής κινητώνΣελ. 294
6. Αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμούΣελ. 297
7. Αγωγή διαζυγίου διετίαςΣελ. 300
8. Αίτηση έκδοσης συναινετικού διαζυγίουΣελ. 302
9. Συμφωνητικό συναινετικού διαζυγίουΣελ. 304
[6] ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 305
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 306
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 307
ΙΙ. Η διατροφή από το νόμοΣελ. 313
α. Δικαιούχοι και υπόχρεοι διατροφήςΣελ. 313
β. Προϋποθέσεις άσκησης της αξίωσης διατροφήςΣελ. 318
1. Η «απορία» του δικαιούχου Σελ. 318
2. Η «ευπορία» του υπόχρεουΣελ. 320
3. Αδυναμία αυτοδιατροφής του δικαιούχου «από την περιουσία του»Σελ. 321
4. Η αδυναμία εύρεσης κατάλληλης εργασίας Σελ. 323
γ. Η αξίωση διατροφήςΣελ. 324
1. Η ρύθμιση της ΑΚ 1493Σελ. 324
2. Χρόνος και τρόπος καταβολής της διατροφής Σελ. 330
3. Διατροφή για το παρελθόν Σελ. 332
4. Παραίτηση - ΠροκαταβολήΣελ. 334
5. Απόσβεση λόγω θανάτουΣελ. 336
δ. Η άμυνα του εναγόμενουΣελ. 337
1. Η ένσταση διακινδύνευσης της ιδίας διατροφήςΣελ. 337
2. Η ένσταση παραπομπής Σελ. 340
3. Η ένσταση συνεισφοράς του άλλου γονέαΣελ. 341
4. Η ένσταση του υπόχρεου συζύγουΣελ. 345
5. Η ένσταση στοιχειώδους ή ελαττωμένης διατροφής Σελ. 347
6. Η ένσταση κατάχρησης δικαιώματοςΣελ. 349
7. Η ένσταση προσβολής της πατρότηταςΣελ. 350
ε. Ειδικότερα ζητήματαΣελ. 351
1. Η διατροφή ανήλικου τέκνουΣελ. 351
2. Η διατροφή ενήλικου τέκνουΣελ. 356
3. Η μεταρρύθμιση της διατροφής Σελ. 358
4. Προσωρινή επιδίκαση διατροφής σε τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο Σελ. 362
5. Δαπάνες τοκετού και διατροφή άγαμης μητέρας Σελ. 365
6. Η διατροφή μεταξύ αδελφώνΣελ. 369
ΙΙΙ. Διατροφή κατά τη διάσταση Σελ. 371
α. ΕισαγωγήΣελ. 371
β. Προϋποθέσεις χορήγησης της διατροφήςΣελ. 372
1. Υποστατός γάμοςΣελ. 372
2. Διακοπή της έγγαμης συμβίωσηςΣελ. 372
3. Εύλογη αιτίαΣελ. 374
4. Ασθενέστερη οικονομική κατάσταση του ενός συζύγουΣελ. 378
γ. Η αξίωση διατροφής Σελ. 379
δ. Παύση της υποχρέωσης διατροφής ή αυξομείωση του ύψους τηςΣελ. 381
ε. Η ανάλογη εφαρμογή κατά την ΑΚ 1392Σελ. 382
IV. Διατροφή κατά το διαζύγιοΣελ. 385
α. ΕισαγωγήΣελ. 385
β. Προϋποθέσεις χορήγησης της διατροφής Σελ. 386
1. Η απορία του δικαιούχου Σελ. 387
2. Η ευπορία του υπόχρεουΣελ. 388
3. Η αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω ηλικίας ή κατάστασης υγείαςΣελ. 390
4. Η αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω της επιμέλειας ανήλικου τέκνουΣελ. 391
5. Η αδυναμία ανεύρεσης σταθερής κατάλληλης εργασίας ή ανάγκη επαγγελματικής εκπαίδευσηςΣελ. 392
6. Λόγοι επιείκειας Σελ. 393
γ. Η αξίωση διατροφήςΣελ. 394
δ. Μεταρρύθμιση και παύση της διατροφήςΣελ. 397
ε. Η άμυνα του εναγόμενουΣελ. 398
1. Η ένσταση της ΑΚ 1444 § 1Σελ. 398
2. Η ένσταση της ΑΚ 281 Σελ. 400
3. Άλλες ενστάσειςΣελ. 401
V. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 401
VII. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 414
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Αγωγή διατροφής λόγω νομιζόμενου γάμουΣελ. 420
2. Αγωγή δαπανών τοκετού και διατροφής άγαμης μητέραςΣελ. 423
3. Αγωγή διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσηςΣελ. 426
4. Αγωγή διατροφής συζύγου λόγω διαζυγίουΣελ. 430
5. Αγωγή παροχής πληροφοριών για αξίωση διατροφήςΣελ. 433
6. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή διατροφήςΣελ. 436
7. Αγωγή διατροφής ανηλίκουΣελ. 440
8. Έφεση κατά απόφασης διατροφής ανηλίκουΣελ. 444
9. Αγωγή διατροφής ενήλικου σπουδαστήΣελ. 448
10. Αγωγή διατροφής αδελφούΣελ. 452
11. Μήνυση για παραβίαση υποχρέωσης διατροφήςΣελ. 455
[7] ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 459
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 459
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 461
α. Η νομοθετική ρύθμισηΣελ. 461
β. Γενικοί όροι επιτρεπτού Σελ. 463
1. ΠεριορισμοίΣελ. 463
2. Ιατρική αναγκαιότηταΣελ. 464
3. Ηλικία Σελ. 465
4. Γενική συναίνεσηΣελ. 466
5. Ανάκληση της συναίνεσηςΣελ. 468
γ. Γεννητικό υλικό (άρθρα 1459 και 1460 ΑΚ)Σελ. 468
δ. Παράβαση των όρων - ΚυρώσειςΣελ. 470
ΙΙ. Η δικαστική άδεια μεταθανάτιας (post mortem) τεχνητής γονιμοποίησης (άρθρο 1457 ΑΚ)Σελ. 471
α. ΈννοιαΣελ. 471
β. Ειδικοί όροι επιτρεπτού - Δικαστική απόφασηΣελ. 472
γ. ΣυγγένειαΣελ. 476
δ. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 477
1. Διαδικασία Σελ. 477
2. Αιτούσα - Η προβληματική για τον αιτούνταΣελ. 478
3. Καθʼ ύλη αρμοδιότηταΣελ. 478
4. Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 479
5. Ένδικα μέσα Σελ. 479
III. Η δικαστική άδεια για παρένθετη μητρότητα (άρθρο 1458 ΑΚ)Σελ. 479
α. ΈννοιαΣελ. 479
β. Ειδικοί όροι επιτρεπτού Σελ. 480
γ. Η συγγένεια με τη μητέραΣελ. 483
δ. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 484
1. Διαδικασία - Ληξιαρχική καταχώρησηΣελ. 484
2. Αιτούσα - Η προβληματική για τον αιτούνταΣελ. 484
3. Καθʼ ύλη αρμοδιότηταΣελ. 485
4. Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 485
5. Ένδικα μέσα Σελ. 486
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Παροχή άδειας απόκτησης τέκνου με παρένθετη μητέραΣελ. 487
2. Παροχή άδειας μεταθανάτιας τεχνητής γονιμοποίησηςΣελ. 490
[8] ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 493
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 494
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 495
α. Βιολογική συγγένειαΣελ. 497
β. Κοινωνικοσυναισθηματική συγγένειαΣελ. 498
γ. Συγγένεια εξ αγχιστείαςΣελ. 498
ΙΙ. Η μητρότηταΣελ. 502
α. Θεμελίωση μητρότηταςΣελ. 502
1. Ο κανόνας της ΑΚ 1463 εδ. αʼΣελ. 502
2. Η εξαίρεση της ΑΚ 1464 § 1Σελ. 502
β. Αγωγή αναγνώρισης της μητρότηταςΣελ. 503
1. Ιστορική βάσηΣελ. 503
2. Νομική βάσηΣελ. 503
3. Ζητήματα απόδειξηςΣελ. 504
γ. Αγωγή προσβολής της μητρότηταςΣελ. 504
1. Ιστορική - Νομική βάση Σελ. 504
2. ΠροθεσμίαΣελ. 505
3. Έννομες συνέπειες Σελ. 505
4. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 506
5. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 506
ΙII. Η πατρότηταΣελ. 507
α. Θεμελίωση πατρότηταςΣελ. 507
β. Τεκμήριο πατρότηταςΣελ. 508
1. Προϋποθέσεις εφαρμογής του τεκμηρίου πατρότηταςΣελ. 508
2. Έννομες συνέπειες από την εφαρμογή του τεκμηρίου πατρότηταςΣελ. 510
3. Ανατροπή του τεκμηρίου πατρότηταςΣελ. 511
4. Σύγκρουση τεκμηρίων πατρότηταςΣελ. 512
γ. Γέννηση του τέκνου μετά την 300η ημέραΣελ. 513
δ. Πατρότητα και μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση Σελ. 516
1. Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση με δικαστική άδεια (ΑΚ 1465 § 2)Σελ. 516
2. Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση χωρίς δικαστική άδεια (ΑΚ 1465 § 3 εδ. βʼ) Σελ. 518
ε. Η αγωγή προσβολής πατρότηταςΣελ. 519
1. ΓενικάΣελ. 519
2. Ιστορική βάση Σελ. 519
3. Λόγοι αποκλεισμού προσβολής της πατρότηταςΣελ. 521
4. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 528
IV. Εκούσια αναγνώριση πατρότηταςΣελ. 541
α. ΈννοιαΣελ. 541
β. Προϋποθέσεις εκούσιας αναγνώρισηςΣελ. 541
1. Ως προς το τέκνοΣελ. 541
2. Ως προς το πρόσωπο του αναγνωρίζοντος Σελ. 542
3. Η συναίνεση της μητέρας του τέκνουΣελ. 543
γ. Χαρακτηριστικά της δήλωσης της εκούσιας αναγνώρισηςΣελ. 544
δ. Εκούσια αναγνώριση και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Σελ. 546
ε. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 547
V. H δικαστική αναγνώριση πατρότηταςΣελ. 552
α. Έννοια Σελ. 552
β. Προϋποθέσεις δικαστικής αναγνώρισηςΣελ. 553
γ. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 553
VI. Αποτελέσματα αναγνώρισης (εκούσιας και δικαστικής)Σελ. 567
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Αναγνωριστική αγωγή ύπαρξης ή ανυπαρξίας συγγένειαςΣελ. 570
2. Δικαστική αναγνώριση πατρότηταςΣελ. 574
3. Αγωγή προσβολής εκούσιας αναγνώρισηςΣελ. 576
4. Αγωγή προσβολής πατρότηταςΣελ. 578
5. Αγωγή προσβολής μητρότηταςΣελ. 580
[9] ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 583
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 585
§ 1. Επώνυμο τέκνου/Υποχρεώσεις μεταξύ γονέων και τέκνων (ΑΚ 1505-1509)Σελ. 589
Ι. Επώνυμο τέκνου (ΑΚ 1505-1506)Σελ. 589
α. Τέκνο γεννημένο σε γάμο (ΑΚ 1505) Σελ. 589
β. Τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων (ΑΚ 1506)Σελ. 591
ΙΙ. Υποχρεώσεις γονέων και τέκνων (ΑΚ 1507-1508)Σελ. 593
α. Αμοιβαία υποχρέωση βοήθειας, στοργής και σεβασμού (ΑΚ 1507) Σελ. 593
β. Υποχρέωση του τέκνου για παροχή υπηρεσιών (ΑΚ 1508) Σελ. 593
ΙΙΙ. Γονική παροχή (ΑΚ 1509) Σελ. 594
§ 2. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου (ΑΚ 1510-1541)Σελ. 597
Ι. Έννοια και νομική φύση Σελ. 597
ΙΙ. Φορείς της γονικής μέριμνας Σελ. 598
α. Τέκνα γεννημένα σε γάμο Σελ. 598
β. Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων (ΑΚ 1515) Σελ. 599
γ. Λοιπές περιπτώσεις Σελ. 600
ΙΙΙ. Η άσκηση της γονικής μέριμναςΣελ. 601
α. Ο κανόνας της από κοινού άσκησης Σελ. 601
β. Διαφωνία κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512) Σελ. 602
γ. Άσκηση μόνο από τον έναν γονέα (ΑΚ 1510 §§ 2,3 και 1516) Σελ. 603
δ. Διάκριση του φορέα της γονικής μέριμνας και του δικαιούχου της άσκησής τηςΣελ. 605
ΙV. Περιεχόμενο της γονικής μέριμναςΣελ. 606
α. Επιμέλεια του προσώπου (ΑΚ 1518) Σελ. 606
β. Διοίκηση της περιουσίαςΣελ. 613
1. Γονική διοίκησηΣελ. 613
2. Περιουσία του τέκνου από δωρεά ή διαθήκη (ΑΚ 1521, 1522) Σελ. 613
3. Σύνταξη απογραφής (ΑΚ 1523) Σελ. 614
4. Δωρεές από την περιουσία του τέκνου (ΑΚ 1524) Σελ. 615
5. Επωφελής τοποθέτηση μετρητών (ΑΚ 1525) Σελ. 615
6. Διαχείριση με διατυπώσεις - Πράξεις με δικαστική άδεια (ΑΚ 1526)Σελ. 616
7. Αίτηση για παροχή δικαστικής άδειας - Δικονομικά ζητήματα Σελ. 617
8. Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής (ΑΚ 1527) Σελ. 618
9. Ακυρότητα πράξεων (ΑΚ 1528) Σελ. 618
10. Χρήση εισοδημάτων (ΑΚ 1529) Σελ. 619
11. Δαπάνες των γονέων (ΑΚ 1530) Σελ. 620
12. Ευθύνη των γονέων (ΑΚ 1531) Σελ. 620
γ. Εκπροσώπηση του τέκνου Σελ. 621
V. Το συμφέρον του τέκνου (ΑΚ 1511)Σελ. 624
α. Θεσμικό πλαίσιο - Έννοια Σελ. 624
β. Κριτήρια προσδιορισμού Σελ. 626
γ. Η γνώμη του τέκνου (ΑΚ 1511 § 3) Σελ. 626
VI. Η γονική μέριμνα μετά το διαζύγιο, τη διάσταση ή την ακύρωση του γάμου (ΑΚ 1513-1514) Σελ. 628
α. Σχέση των ΑΚ 1513-1514 με άλλες διατάξεις Σελ. 628
β. Περιεχόμενο της ρύθμισης Σελ. 629
γ. Κριτήρια απόφασης (ΑΚ 1513 §2)Σελ. 632
δ. Δικονομικά και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου ζητήματα επί της αγωγής για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας κατʼ ΑΚ 1513-1514 Σελ. 635
1. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Διεθνής Δικαιοδοσία Σελ. 635
2. Διάδικοι Σελ. 636
3. Περιεχόμενο της αγωγής - Αίτημα Σελ. 637
4. Άμυνα εναγομένου - Ανταγωγή Σελ. 637
5. Απόδειξη Σελ. 638
6. Υποχρεωτική προδικασίαΣελ. 638
7. Γνώμη του τέκνου Σελ. 640
8. Συνέπειες ερημοδικίας Σελ. 640
9. Ανάκληση και μεταρρύθμιση της απόφασης Σελ. 640
10. Έλεγχος ΑΠ Σελ. 640
11. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 640
VII. Το ειδικότερο δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας (ΑΚ 1520)Σελ. 641
α. Το γενικό πλαίσιο της ρύθμισης - Σκοπός της επικοινωνίας Σελ. 641
β. Απώτεροι ανιόντες και άλλα πρόσωπα Σελ. 644
γ. Περιεχόμενο επικοινωνίας - Έξοδα Σελ. 645
δ. Ρύθμιση του δικαιώματος με συμφωνία των γονέων Σελ. 647
ε. Ρύθμιση της επικοινωνίας από το δικαστήριο Σελ. 647
στ. Η συμπεριφορά του γονέα που ασκεί την επιμέλεια στo πλαίσιo της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας - Η παρεμπόδιση της επικοινωνίας ως μορφή κακής άσκησης της γονικής μέριμνας Σελ. 651
ζ. Περιορισμοί του δικαιώματος Σελ. 653
η. Πλήρης αποκλεισμός Σελ. 654
θ. Δικονομικά ζητήματα επί της αγωγής για τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίαςΣελ. 657
1. Φορείς του δικαιώματος - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 657
2. Διαδικασία - Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 659
3. Στοιχεία δικογράφου Σελ. 660
4. Ένσταση 281 ΑΚ Σελ. 661
5. Συνέπειες ερημοδικίας Σελ. 661
6. Απόδειξη Σελ. 662
7. Ανταγωγή Σελ. 662
8. Υποχρεωτική προδικασία Σελ. 663
9. Επικοινωνία του δικαστή με το ανήλικο τέκνο Σελ. 664
10. Εκτέλεση της απόφασης (950 παρ. 2 και 947 ΚΠολΔ) Σελ. 664
11. Εκτέλεση της απόφασης απόδοσης ή παράδοσης του τέκνου Σελ. 667
12. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης Σελ. 668
13. Έλεγχος Αρείου Πάγου Σελ. 668
14. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 668
VIII. Αφαίρεση, έκπτωση, παύση - Έννομες συνέπειεςΣελ. 669
α. Περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1532) Σελ. 669
1. Η παράβαση των καθηκόντων που επιβάλλει το λειτούργημα της γονικής μέριμνας Σελ. 670
2. Η καταχρηστική άσκηση του λειτουργήματος της γονικής μέριμνας Σελ. 671
3. Η αδυναμία των γονέων να ανταποκριθούν στο λειτούργημα της γονικής μέριμνας Σελ. 674
β. Η προϋπόθεση του κινδύνου για την παρέμβαση του δικαστηρίου Σελ. 676
γ. Τα διατασσόμενα μέτρα (ΑΚ 1532-1533) Σελ. 677
δ. Η δυνατότητα παρέμβασης του εισαγγελέα σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις (ΑΚ 1532 παρ. 3) Σελ. 683
ε. Δικονομικά ζητήματα επί της αγωγής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1532-1533)Σελ. 685
1. Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διαδικασία Σελ. 685
2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 686
3. Περιεχόμενο της αγωγής - Αίτημα Σελ. 687
4. Απόδειξη Σελ. 687
5. Ανταγωγή Σελ. 688
6. Υποχρεωτική προδικασία Σελ. 688
7. Γνώμη του τέκνου Σελ. 690
8. ΜάρτυρεςΣελ. 690
9. Συνέπειες ερημοδικίας Σελ. 690
10. Ένδικα μέσα Σελ. 690
11. Ανάκληση και μεταρρύθμιση της απόφασης Σελ. 690
12. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 691
στ. Κίνδυνος ζωής ή υγείας για το παιδί (ΑΚ 1534) Σελ. 691
ζ. Αφαίρεση με αίτηση των γονέων (ΑΚ 1535) Σελ. 692
η. Η μεταβολή των συνθηκών (ΑΚ 1536) Σελ. 693
θ. Έκπτωση από τη γονική μέριμνα (ΑΚ 1537) Σελ. 695
ι. Παύση της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1538) Σελ. 697
ια. Έννομες συνέπειες (ΑΚ 1539-1541) Σελ. 697
1. Υποχρέωση λογοδοσίας (ΑΚ 1539) Σελ. 697
2. Εξακολούθηση πράξεων (ΑΚ 1540) Σελ. 698
3. Θάνατος ή αφάνεια τέκνου (ΑΚ 1541) Σελ. 698
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Αγωγή ανάθεσης επιμέλειαςΣελ. 700
2. Συμφωνητικό επιμέλειας, επικοινωνίας, διατροφής τέκνωνΣελ. 704
3. Αγωγή άρσης διαφωνίας γονέωνΣελ. 706
4. Αγωγή αφαίρεσης γονικής μέριμναςΣελ. 709
5. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας τέκνωνΣελ. 712
6. Αγωγή προσβολής προσωπικότητας λόγω παραβίασης επικοινωνίας γονέα-τέκνουΣελ. 716
7. Αίτηση για άδεια εκποίησης ακινήτου ανηλίκουΣελ. 720
8. Αίτηση παροχής άδειας αποποίησης κληρονομίας ανηλίκουΣελ. 723
[10] ΥΙΟΘΕΣΙΑ  
Α. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 727
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 728
I. ΈννοιαΣελ. 730
II. Συμφέρον τέκνου Σελ. 730
α. Γενικά (ΑΚ 1542) Σελ. 730
β. Κριτήρια εξειδίκευσής του (ΑΚ 1558) Σελ. 731
ΙΙΙ. Νομική φύση Σελ. 732
IV. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 733
V. Ιδιωτικό Διεθνές ΔίκαιοΣελ. 733
α. ΓενικάΣελ. 733
β. Διεθνείς και διακρατικές υιοθεσίες (Ν 2447/1996)Σελ. 736
1. Άρθρο 3 Ν 2447/1996Σελ. 736
2. Άρθρα 4-7 Ν 2447/1996Σελ. 737
3. Ν 3765/2009Σελ. 739
4. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την υιοθεσία παιδιών (2008)Σελ. 740
5. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 740
VI. Προϋποθέσεις υιοθεσίας ως προς τον υιοθετούνταΣελ. 741
α. Δικαιοπρακτική ικανότητα (ΑΚ 1543) Σελ. 741
β. Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία (ΑΚ 1543) Σελ. 741
γ. Διαφορά ηλικίας (ΑΚ 1544 εδ. αʼ)Σελ. 742
δ. Συναίνεση Σελ. 743
VII. Προϋποθέσεις της υιοθεσίας ως προς τον υιοθετούμενο Σελ. 743
α. Ανηλικότητα (ΑΚ 1542) Σελ. 743
β. Συναίνεση Σελ. 744
1. Και οι δύο φυσικοί γονείς του βάσει της ΑΚ 1550 § 1 εδ. αʼΣελ. 744
2. Ο ένας γονέας Σελ. 744
3. Ο επίτροποςΣελ. 745
4. Από την κοινωνική υπηρεσία ή οργάνωση (ΑΚ 1550 § 2) Σελ. 746
5. Και ο ίδιος ο υιοθετούμενος ανήλικοςΣελ. 747
6. Υιοθεσία από έγγαμο (ΑΚ 1546)Σελ. 748
7. Δικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης των γονέωνΣελ. 749
8. Ανάκληση συναίνεσης Σελ. 754
VIII. Παροχή γενικής εξουσιοδότησης (ΑΚ 1554) Σελ. 754
IX. Ακρόαση τέκνων αυτού που υιοθετεί (ΑΚ 1556) Σελ. 755
X. Υιοθεσία πολλών (ΑΚ 1547) Σελ. 756
XI. Αρνητικές προϋποθέσεις (ΑΚ 1545 & 1548)Σελ. 756
α. Υιοθεσία από περισσότερους (ΑΚ 1545)Σελ. 756
1. ΑΚ 1545 § 1 εδ. αʼΣελ. 756
2. ΑΚ 1545 § 1 εδ. βʼ Σελ. 757
3. ΑΚ 1545 § 2 Σελ. 757
β. Αίρεση ή προθεσμία (ΑΚ 1548) Σελ. 759
XII. Διαδικασία της υιοθεσίαςΣελ. 759
α. Δικαστική απόφασηΣελ. 759
β. Ισχύς απόφασης (ΑΚ 1569, 1570) Σελ. 760
γ. Αίτηση (ΑΚ 1548) - Προδικασία Σελ. 760
δ. Αρμοδιότητα δικαστηρίου και δικαιοδοσία Σελ. 760
ε. Κριτήρια λήψης της απόφασης (ΑΚ 1558) Σελ. 761
στ. Παρέμβαση (ΚΠολΔ 752, 741, 79, 80) Σελ. 762
ζ. Προσδοκία (ΑΚ 1557) Σελ. 762
η. Προσωρινή προστασία Σελ. 763
θ. Ένδικα μέσα και βοηθήματα Σελ. 764
1. Γενικά Σελ. 764
2. Προθεσμίες Σελ. 764
3. Τριτανακοπή Σελ. 764
i. Μυστικότητα της υιοθεσίας (ΑΚ 1559) Σελ. 765
1. Σκοπός και περιεχόμενο (ΑΚ 1559 § 1 εδ. αʼ) Σελ. 765
2. ΑΚ 1559 § 1 εδ. βʼΣελ. 765
3. ΑΚ 1559 § 2 Σελ. 765
XIII. Αποτελέσματα της υιοθεσίας Σελ. 766
α. Γενικά (ΑΚ 1560) Σελ. 766
β. Συγγένεια - Πλήρης ένταξη στη θετή οικογένεια και πλήρης ρήξη με τη φυσική οικογένεια Σελ. 767
γ. Διατροφή Σελ. 768
δ. Κληρονομικό δικαίωμα Σελ. 769
ε. Ιθαγένεια Σελ. 770
στ. Επώνυμο (ΑΚ 1563) Σελ. 770
ζ. Κύριο όνομα του θετού τέκνου (ΑΚ 1565) Σελ. 771
η. Γονική μέριμνα (ΑΚ 1566) Σελ. 772
1. Γενικά Σελ. 772
2. Υιοθεσία του φυσικού τέκνου του άλλου συζύγου Σελ. 772
3. ΑΚ 1567 Σελ. 772
θ. ΔεδικασμένοΣελ. 773
XΙV. Η προσβολή της υιοθεσίαςΣελ. 773
α. Γενικά (ΑΚ 1569-1570 και ΚΠολΔ 800 § 3 § 4)Σελ. 773
β. Λόγοι προσβολής (ΑΚ 1569) Σελ. 774
γ. Ενεργητική νομιμοποίηση (ΑΚ 1570)Σελ. 775
δ. Τρόπος προσβολής (ΑΚ 1570) Σελ. 775
ε. Προθεσμίες προσβολής (ΚΠολΔ 800 § 3 & § 4)Σελ. 777
στ. Άλλοι τρόποι προσβολής της απόφασηςΣελ. 777
ζ. Αναγνωριστική αγωγή για την ύπαρξη ή όχι της υιοθεσίαςΣελ. 778
1. Δικαιοδοσία Σελ. 778
2 Διάδικοι Σελ. 778
3. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 778
Β. ΛΥΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 779
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 779
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 780
II. Δικαστική λύση της υιοθεσίαςΣελ. 780
α. Λύση κατʼ αντιδικίαΣελ. 780
1. Δικαστική λύση για λόγους αφορούντες στο θετό γονέαΣελ. 781
2. Δικαστική λύση για λόγους αφορούντες στο θετό τέκνοΣελ. 782
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 783
β. Συναινετική λύσηΣελ. 785
1. Ουσιαστικές προϋποθέσειςΣελ. 787
2. Δικονομικές προϋποθέσειςΣελ. 788
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 788
γ. Ανασύσταση της υιοθεσίαςΣελ. 790
ΙΙΙ. Αυτοδίκαιη λύσηΣελ. 791
α. Περιπτώσεις που δεν επιφέρουν αυτοδίκαιη λύση της υιοθεσίαςΣελ. 791
β. Περιπτώσεις που επιφέρουν αυτοδίκαιη λύση της υιοθεσίαςΣελ. 791
1. Σύναψη γάμου θετού γονέα και θετού τέκνουΣελ. 791
2. Σύναψη συμφώνου συμβίωσηςΣελ. 793
3. Αναγνώριση του θετού τέκνουΣελ. 793
IV. Αποτελέσματα της λύσης της υιοθεσίαςΣελ. 794
α. Έννομα αποτελέσματα δικαστικής λύσης υιοθεσίαςΣελ. 794
β. Έννομα αποτελέσματα αυτοδίκαιης λύσης της υιοθεσίαςΣελ. 796
γ. Έννομα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση λύσης της υιοθεσίαςΣελ. 796
1. Αναβίωση της συγγένειας του θετού τέκνου με τους φυσικούς γονείςΣελ. 796
2. Άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου από τρίτουςΣελ. 796
3. Επώνυμο τέκνουΣελ. 797
4. Λύση κοινής υιοθεσίας ως προς τον έναν σύζυγοΣελ. 798
Γ. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 799
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 799
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 800
ΙΙ. Ανάλογη εφαρμογή και ειδικές ρυθμίσειςΣελ. 800
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 802
α. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 802
β. Αίτηση υιοθεσίας Σελ. 803
γ. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 803
δ. Καταχώρηση απόφασης στο ληξιαρχείο Σελ. 803
ΙV. Αποτελέσματα (AK 1584-1587) Σελ. 803
V. Ειδικά ζητήματαΣελ. 805
VI. Λύση της υιοθεσίας ενηλίκου (ΑΚ 1588) Σελ. 807
α. Μονομερής δικαστική λύση Σελ. 807
β. Συναινετική δικαστική λύση Σελ. 808
γ. Αυτοδίκαιη λύση Σελ. 809
VII. Δικονομικά ζητήματα επί της αγωγής λύσης της υιοθεσίας Σελ. 809
α. Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διαδικασία Σελ. 809
β. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 809
γ. Στοιχεία βάσης της αγωγής - Αίτημα Σελ. 809
δ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 810
ε. Απόδειξη Σελ. 810
στ. Ένδικα μέσα - Δεδικασμένο Σελ. 810
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Αίτηση υιοθεσίας ανηλίκουΣελ. 811
2. Αίτηση συναινετικής λύσης υιοθεσίαςΣελ. 815
3. Αίτηση λύσης υιοθεσίαςΣελ. 817
4. Αίτηση σύστασης υιοθεσίας ενηλίκουΣελ. 819
[11] ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 821
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 822
Ι. Έννοια της επιτροπείαςΣελ. 823
α. Περιεχόμενο (ΑΚ 1603)Σελ. 823
β. Περιπτώσεις επιτροπείας (ΑΚ 1589)Σελ. 823
1. Έλλειψη γονικής μέριμναςΣελ. 823
2. Διορισμός επιτρόπου από το δικαστήριο Σελ. 824
γ. Αναγνωριστική αγωγή για την ύπαρξη ή μη της σχέσης επιτροπείας - Δικονομικά ζητήματαΣελ. 824
ΙΙ. Τα όργανα της επιτροπείας (ΑΚ 1590) Σελ. 825
α. Το δικαστήριο Σελ. 825
1. Αίτηση για τον διορισμό επιτρόπου - Δικονομικά ζητήματαΣελ. 826
2. Αυτεπάγγελτη ενέργεια του δικαστηρίου για το διορισμό επιτρόπουΣελ. 831
α. Ο επίτροπος Σελ. 831
1. Διακρίσεις - Καθήκοντα και ΑρμοδιότητεςΣελ. 832
2. Αριθμός επιτρόπωνΣελ. 835
3. Αποκλεισμός επιτρόπου - Έννομες συνέπειες (ΑΚ 1595-1596)Σελ. 835
4. Αποποίηση - Παραίτηση επιτρόπου (ΑΚ 1599)Σελ. 836
γ. Το εποπτικό συμβούλιοΣελ. 837
1. ΑρμοδιότητεςΣελ. 837
2. Σύνθεση εποπτικού συμβουλίου (ΑΚ 1634, 1635, 1636)Σελ. 838
3. ΣυνεδριάσειςΣελ. 839
4. ΑποφάσειςΣελ. 839
δ. Ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίαςΣελ. 839
ΙΙΙ. Άσκηση της επιτροπείαςΣελ. 840
α. Έναρξη της επιτροπείαςΣελ. 840
β. Κριτήρια λήψης αποφάσεωνΣελ. 840
1. Ακρόαση του ανηλίκουΣελ. 840
2. Το συμφέρον του ανηλίκου Σελ. 841
ΙV. Περιεχόμενο της επιτροπείας - Αρμοδιότητες του επιτρόπου (ΑΚ 1603)Σελ. 841
α. Η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκουΣελ. 841
1. Ανάλογη εφαρμογή της ΑΚ 1518Σελ. 841
2. Ανάθεση της φροντίδας του ανηλίκου σε τρίτους (ΑΚ 1607)Σελ. 841
3. Εισαγωγή σε ειδικό ίδρυμα (ΑΚ 1609-1610)Σελ. 842
β. Διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκουΣελ. 843
1. Σύνταξη απογραφής (ΑΚ 1611)Σελ. 843
2. Προϋπολογισμός δαπανώνΣελ. 844
3. Διαχείριση μετρητών, τίτλων και πολύτιμων αντικειμένωνΣελ. 845
4. Τίτλος για εγγραφή υποθήκηςΣελ. 846
5. Η διαχειριστική εξουσία του επιτρόπουΣελ. 846
6. Η ακυρότητα λόγω μη τήρησης διατυπώσεων (ΑΚ 1630)Σελ. 855
7. Λογοδοσία (ΑΚ 1626)Σελ. 856
8. Ευθύνη επιτρόπουΣελ. 857
9. Ευθύνη εποπτικού συμβουλίουΣελ. 858
γ. Εκπροσώπηση του ανηλίκουΣελ. 858
V. Αμοιβή επιτρόπου και αποκατάσταση δαπανώνΣελ. 860
α. Περιεχόμενο της αξίωσης αμοιβής (ΑΚ 1631 § 1) Σελ. 860
1. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 860
β. Περιεχόμενο της αξίωσης της αποκατάστασης δαπανών (ΑΚ 1631 § 2) Σελ. 862
1. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 863
VI. Λήξη της επιτροπείας (ΑΚ 1649-1651)Σελ. 864
α. Οριστική λήξη Σελ. 864
β. Λήξη ως προς συγκεκριμένο επίτροπο Σελ. 865
γ. Αυτοδίκαιη παύση Σελ. 865
δ. Παύση με δικαστική απόφαση Σελ. 866
1. Αίτηση παύσης του επιτρόπου - Δικονομικά ζητήματαΣελ. 866
ε. Πράξεις μετά τη λήξη της επιτροπείας Σελ. 869
στ. Απόδοση περιουσίας Σελ. 869
ζ. Τελική λογοδοσία Σελ. 870
1. Αγωγή για παροχή λογοδοσίαςΣελ. 871
VII. Ζητήματα παραγραφής (ΑΚ 1653)Σελ. 875
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Αίτηση διορισμού επιτρόπουΣελ. 877
2. Αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπουΣελ. 879
3. Αγωγή λογοδοσίας επιτρόπουΣελ. 881
4. Παύση και αντικατάσταση επιτρόπουΣελ. 884
[12] ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 887
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 888
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 888
ΙΙ. Τα πρόσωπα του θεσμού της αναδοχής ανηλίκωνΣελ. 891
α. Ο ανήλικοςΣελ. 891
β. Οι ανάδοχοι γονείςΣελ. 892
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκου σε ανάδοχους γονείςΣελ. 893
α. Δικαιοπρακτική ικανότητα ανάδοχων γονέωνΣελ. 894
β. Πλήρωση συγκεκριμένων ηλικιακών ορίωνΣελ. 895
γ. Ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας των ανάδοχων γονέωνΣελ. 895
δ. Επάρκεια οικονομικών πόρων των γονέωνΣελ. 896
IV. Τρόποι σύστασης αναδοχήςΣελ. 896
α. Σύσταση αναδοχής με σύμβασηΣελ. 897
1. Σύσταση αναδοχής από τους γονείς του ανηλίκουΣελ. 898
2. Σύσταση αναδοχής από τον επίτροπο του ανηλίκουΣελ. 901
3. Νομική φύση της σύμβασης αναδοχήςΣελ. 902
β. Σύσταση αναδοχής με δικαστική απόφασηΣελ. 903
1. Περιπτώσεις που ενεργοποιούν τη δικαστική αναδοχή ανηλίκουΣελ. 903
2. Επιπλέον περιπτώσεις που ενεργοποιούν τη δικαστική αναδοχή ανηλίκουΣελ. 904
3. Δικονομικά ζητήματα επί της δικαστικής αναδοχής ανηλίκουΣελ. 905
4. Κριτήρια επιλογής αναδόχου από το δικαστήριοΣελ. 906
γ. Αναδοχή με εισαγγελική διάταξηΣελ. 907
V. Υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και δικαιώματα των ανάδοχων γονέωνΣελ. 908
α. Υποχρεώσεις των ανάδοχων γονέωνΣελ. 908
β. Αρμοδιότητες και δικαιώματα των ανάδοχων γονέωνΣελ. 909
γ. Ευθύνη των ανάδοχων γονέωνΣελ. 911
VI. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους γονείς ή τον επίτροποΣελ. 912
α. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους γονείςΣελ. 912
1. Δικονομικά ζητήματα κατά την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους γονείςΣελ. 913
β. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον επίτροποΣελ. 914
1. Δικονομικά ζητήματα κατά την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον επίτροποΣελ. 914
VII. Παύση αναδοχήςΣελ. 915
α. Αυτοδίκαιη άρση της αναδοχήςΣελ. 915
β. Άρση από τους γονείς ή από τον επίτροποΣελ. 916
γ. Καταγγελία από τον ανάδοχο γονέαΣελ. 917
δ. Άρση αναδοχής με δικαστική απόφασηΣελ. 918
1. Δικονομικά ζητήματα κατά την άρση της αναδοχής με δικαστική απόφασηΣελ. 919
VIΙI. Αναδοχή ενηλίκωνΣελ. 920
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Αίτηση αναδοχής ανηλίκουΣελ. 921
2. Αίτηση άρσης αναδοχής ανηλίκουΣελ. 923
[13] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 925
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 926
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 927
ΙΙ. Βασικές αρχές δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 928
α. Η αρχή της προστασίας της προσωπικότητας του πάσχοντοςΣελ. 928
β. Η αρχή της προστασίας του συμφέροντος του πάσχοντοςΣελ. 929
ΙΙΙ. Πρόσωπα που υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράστασηΣελ. 929
α. Δικαστική συμπαράσταση και ενήλικοιΣελ. 930
1. Πάσχοντες από σωματικές και μη παθήσειςΣελ. 930
2. Πρόσωπα που πάσχουν από χαρακτηρολογικά ελαττώματαΣελ. 935
β. Δικαστική συμπαράσταση και πρόσωπα που εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινήΣελ. 937
γ. Δικαστική συμπαράσταση και ανήλικοι Σελ. 937
IV. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 938
α. Περιεχόμενο δικογράφου της αίτησηςΣελ. 938
β. Υλική και τοπική αρμοδιότηταΣελ. 939
γ. Ενεργητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα για υποβολή αίτησης Σελ. 939
1. Αίτηση του πάσχοντοςΣελ. 939
2. Ικανότητα δικαστικής παράστασηςΣελ. 940
3. Αίτηση από τον σύζυγο του πάσχοντοςΣελ. 940
4. Αίτηση από τους γονείς του πάσχοντοςΣελ. 941
5. Αίτηση από τα τέκνα του πάσχοντοςΣελ. 942
6. Αίτηση από τον εισαγγελέαΣελ. 943
7. Αυτεπάγγελτη κίνηση της διαδικασίαςΣελ. 943
δ. Παρέμβαση - Προσεπίκληση - ΕρημοδικίαΣελ. 945
ε. ΑπόδειξηΣελ. 946
στ. Επικοινωνία με τον συμπαραστατούμενο και πραγματογνωμοσύνηΣελ. 947
ζ. Έκθεση κοινωνικής υπηρεσίαςΣελ. 948
η. Τρόπος διεξαγωγής της δίκης Σελ. 949
θ. Δημοσιότητα της απόφασηςΣελ. 949
ι. Ένδικα μέσαΣελ. 950
ια. Υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότηταςΣελ. 950
V. Διορισμός δικαστικού συμπαραστάτη και εποπτικού συμβουλίουΣελ. 953
α. Διορισμός δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 953
1. Κριτήρια διορισμού δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 954
2. Καταλληλότητα του δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 954
3. Αποκλεισμός και αδυναμία διορισμού ως δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 956
β. Αντικατάσταση ή παύση του δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 957
1. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 958
γ. Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτηςΣελ. 959
1. Διορισμός πριν την τελεσιδικία της απόφασης Σελ. 960
2. Διορισμός μετά την τελεσιδικία της απόφασηςΣελ. 961
3. Εξουσίες του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 961
4. Λήξη προσωρινής δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 962
δ. Ειδικός δικαστικός συμπαραστάτηςΣελ. 962
ε. Εποπτικό συμβούλιοΣελ. 963
VI. Έννομες συνέπειες υποβολής σε δικαστική συμπαράστασηΣελ. 964
α. Κατηγορίες εννόμων συνεπειώνΣελ. 965
β. Επιμέλεια του προσώπου του συμπαραστατούμενουΣελ. 965
γ. Άλλες έννομες συνέπειεςΣελ. 966
δ. Έναρξη αποτελεσμάτωνΣελ. 966
1. Ως προς τη δικαιοπρακτική ανικανότηταΣελ. 966
2. Ως προς τον διορισμό δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 967
VII. Εξουσίες και περιορισμοί του δικαστηρίου Σελ. 967
α. Κατά την έκδοση της απόφασηςΣελ. 967
β. Μετά την έκδοση της απόφασηςΣελ. 968
VIII. Στερητική και επικουρική δικαστική συμπαράστασηΣελ. 969
α. Στερητική δικαστική συμπαράστασηΣελ. 969
1. Έννοια στερητικής δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 969
2. Στερητική δικαστική συμπαράσταση και ακυρότητα δικαιοπραξιώνΣελ. 970
3. Περιεχόμενο της απόφασης Σελ. 970
β. Επικουρική δικαστική συμπαράστασηΣελ. 971
1. Έννοια επικουρικής δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 971
2. Παροχή συναίνεσης του δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 971
IX. Άρση της δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 972
α. Αυτοδίκαιη άρσηΣελ. 972
β. Άρση με δικαστική απόφασηΣελ. 972
γ. Υποχρεώσεις του δικαστικού συμπαραστάτη μετά τη λήξη της δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 974
X. Ακούσια νοσηλείαΣελ. 974
α. Ουσιαστικού δικαίου ζητήματαΣελ. 974
β. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 975
1. Ενεργητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπαΣελ. 975
2. Υλικά και τοπικά αρμόδιο δικαστήριοΣελ. 975
3. ΔιαδικασίαΣελ. 976
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Αίτηση δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 977
2. Αίτηση αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 980
3. Αίτηση άρσης δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 983
4. Αίτηση υποβολής προσώπου σε ακούσια νοσηλείαΣελ. 985
[14] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 987
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 987
Ι. Έννοια και πεδίο εφαρμογής Σελ. 988
ΙΙ. Λειτουργία Σελ. 990
α. Διορισμός του επιμελητή Σελ. 991
β. Αρμοδιότητες Σελ. 992
ΙΙΙ. Άρση (ΑΚ 1694) Σελ. 993
α. Με δικαστική απόφαση Σελ. 993
β. Αυτοδίκαιη άρση Σελ. 994
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 
1. Αίτηση διορισμού επιμελητή ξένων υποθέσεωνΣελ. 995
[15] ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΩΣΗ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 997
Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 997
Ι. Το σύμφωνο συμβίωσης (άρθρα 1-13 Ν 3719/2008)Σελ. 999
α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 999
β. Έννοια-Νομική φύση-ΥποχρεώσειςΣελ. 1000
γ. Έγκυρο σύμφωνο (άρθρα 1 και 2 Ν 3719/2008)Σελ. 1003
1. Θετικές προϋποθέσειςΣελ. 1003
2. Αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύματα)Σελ. 1005
3. ΤύποςΣελ. 1006
δ. Ελαττωματικό σύμφωνο (άρθρα 2 παρ. 3 και 3 Ν 3719/2008)Σελ. 1007
ε. Ρυθμιστικό πεδίοΣελ. 1009
1. Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 13 Ν 3719/2008)- Ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 1009
2. Οι σχέσεις μεταξύ των συμβίων Σελ. 1010
3. Οι σχέσεις μεταξύ των συμβίων και των τέκνων Σελ. 1013
στ. Λύση Σελ. 1017
1. Τρόποι λύσης (άρθρο 4 Ν 3719/2008)Σελ. 1017
2. Διατροφή μετά τη λύση (άρθρο 7 Ν 3719/2008)Σελ. 1018
3. Λύση λόγω θανάτου-Κληρονομικό δικαίωμα (άρθρο 11 Ν 3719/2008)Σελ. 1019
ζ. Το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης του συμβίου (άρθρο 932 ΑΚ)Σελ. 1021
II. Η ελεύθερη ένωσηΣελ. 1022
α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1022
β. Η εμφάνισή της στην πράξη Σελ. 1023
γ. Η νομική της αντιμετώπισηΣελ. 1024
1. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (άρθρο 1400 ΑΚ)Σελ. 1026
2. Το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης (άρθρο 932 ΑΚ)Σελ. 1029
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 1030
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Σύμφωνο ΣυμβίωσηςΣελ. 1031
2. Εξώδικη δήλωση λύσης συμφώνου συμβίωσηςΣελ. 1035
3. Αγωγή διατροφής λόγω λύσης συμφώνου συμβίωσης Σελ. 1036
4. Αγωγή ακύρωσης συμφώνου συμβίωσης λόγω απειλήςΣελ. 1039
5. Αγωγή αποκτημάτων συντρόφωνΣελ. 1041
6. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω λύσης ελεύθερης ένωσηςΣελ. 1045
 
ENIAIO ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 1051
 
Back to Top