Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


Κερδίστε Χρόνο!

Όλα τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης (ebook).

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 28€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 80,00 € Ειδική Τιμή 68,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17224
Σταματόπουλος Στ.
Βαρσάνης Κ., Βλέμμα Α., Δασκαλόπουλος Π., Ευθυμίου Χρ., Ζώτου Α., Θεοχάρης Δ., Κολόβαρης Ε., Μεϊδάνης Χ., Μιχαλακοπούλου K., Ρεντούλης Π., Σερεμετάκης Θ.
Το έργο «Υποδείγματα ασφαλιστικών μέτρων» περιλαμβάνει 71 δικόγραφα αιτήσεων λήψης διαφόρων ασφαλιστικών μέτρων, καθώς ανάκλησης και μεταρρύθμισης αυτών, που καλύπτουν μεγάλο μέρος της περιπτωσιολογίας, η οποία συναντάται καθημερινά στην δικαστηριακή πρακτική. Η συντριπτική πλειοψηφία τους αποτελείται από δικόγραφα, τα οποία έχουν κατατεθεί ενώπιον δικαστικών αρχών ή η σύνταξή τους έχει στηριχθεί σε εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις. Όλα δε τα εν λόγω υποδείγματα είναι εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι τόσο πλήρεις, καίτοι ευσύνοπτες, που η προσφυγή σε συστηματικά ή εγχειριδιακού τύπου έργα να παρέλκει.

Οι ρυθμίσεις, που εισήχθηκαν ιδίως μετά τον Ν 4335/2015, υπήρξαν καίριες και ουσιώδεις (και) στο Βιβλίο των Ασφαλιστικών Μέτρων του ΚΠολΔ, ενώ δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας η επελθούσα εξέλιξη στο δίκαιο της ΕΕ, η οποία συνδέεται σε ικανή έκταση με τα ασφαλιστικά μέτρα, όπως είναι ο Κανονισμός 1215/2012 για την διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, αλλά και ο Κανονισμός 655/2014 αναφορικά με την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού. Γι’ αυτόν τον λόγο κρίθηκε αναγκαία η πρακτική τους προσέγγιση διά υποδειγμάτων δικογράφων συνοδευόμενη με την ανάλογη θεωρητική τους επεξεργασία.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. IX
Εισαγωγή: Αρχές (όρια και μέτρο) των ασφαλιστικών μέτρων στην πράξη Σελ. 1
Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
01. Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής συναινετικής προσημείωσης υποθήκης Σελ. 35
Παρατηρήσεις Σελ. 38
02. Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής αναγκαστικής προσημείωσης υποθήκης Σελ. 39
Παρατηρήσεις Σελ. 45
03. Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης Σελ. 53
Παρατηρήσεις Σελ. 65
04. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων ενόψει τακτικής αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας Σελ. 67
Παρατηρήσεις Σελ. 70
05. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης με στοιχεία αλλοδαπότητας Σελ. 72
Παρατηρήσεις Σελ. 81
06. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας Σελ. 87
Παρατηρήσεις Σελ. 94
07. Υπόδειγμα αίτησης για συντηρητική κατάσχεση ενόψει εκδίκασης αγωγής Σελ. 100
Παρατηρήσεις Σελ. 103
08. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης για καθυστερούμενα μισθώματα Σελ. 106
Παρατηρήσεις Σελ. 110
09. Υπόδειγμα αίτησης περί ανακλήσεως συντηρητικής κατάσχεσης Σελ. 114
Παρατηρήσεις Σελ. 122
10. Υπόδειγμα αίτησης για διαγραφή βαρών Σελ. 125
Παρατηρήσεις Σελ. 127
11. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου Σελ. 129
Παρατηρήσεις Σελ. 133
12. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης για εργατικές απαιτήσεις και για προσωρινή επιδίκαση αυτών Σελ. 135
Παρατηρήσεις Σελ. 139
13. Υπόδειγμα αίτησης μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και αντικατάστασης συντηρητικής κατάσχεσης με εγγυοδοσία Σελ. 142
Παρατηρήσεις Σελ. 146
ΙΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
14. Υπόδειγμα αίτησης προσωρινής επιδικάσεως διατροφής εν διαστάσει συζύγου Σελ. 151
Παρατηρήσεις Σελ. 155
15. Υπόδειγμα αίτησης προσωρινής διατροφής αναγνωρισθέντος τέκνου Σελ. 158
Παρατηρήσεις Σελ. 162
16. Υπόδειγμα αίτησης για προσωρινή επιδίκαση αποδοχών και επανατοποθέτησης εργαζομένου λόγω άκυρης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας Σελ. 165
Παρατηρήσεις Σελ. 170
17. Υπόδειγμα αίτησης μεταρρύθμισης απόφασης περί προσωρινής διατροφής Σελ. 173
Παρατηρήσεις Σελ. 176
ΙΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ
18. Υπόδειγμα αίτησης για δικαστική μεσεγγύηση πλοίου Σελ. 181
Παρατηρήσεις Σελ. 188
19. Υπόδειγμα αίτησης δικαστικής μεσεγγύησης οχημάτων Σελ. 193
Παρατηρήσεις Σελ. 199
20. Υπόδειγμα αίτησης δικαστικής μεσεγγυήσεως για εξασφάλιση αξιώσεως από αγωγή διαρρήξεως καταδολιευτικής δικαιοπραξίας Σελ. 202
Παρατηρήσεις Σελ. 206
21. Υπόδειγμα αίτησης για τη δικαστική μεσεγγύηση ακινήτου Σελ. 209
Παρατηρήσεις Σελ. 215
22. Υπόδειγμα αίτησης για τη δικαστική μεσεγγύηση κινητού Σελ. 216
Παρατηρήσεις Σελ. 222
ΙV. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ
23. Υπόδειγμα αίτησης αφαίρεσης νομής κινητού Σελ. 231
Παρατηρήσεις Σελ. 235
24. Υπόδειγμα αίτησης για προσωρινή ρύθμιση νομής οχήματος Σελ. 242
Παρατηρήσεις Σελ. 245
25. Υπόδειγμα αίτησης για προσωρινή ρύθμιση νομής ακινήτου Σελ. 249
Παρατηρήσεις Σελ. 253
26. Υπόδειγμα αίτησης για ασφαλιστικά μέτρα νομής και κατοχής κινητού από τρίτο Σελ. 256
Παρατηρήσεις Σελ. 261
27. Υπόδειγμα αίτησης προσωρινής ρύθμισης νομής ή κατοχής Σελ. 263
Παρατηρήσεις Σελ. 267
28. Υπόδειγμα αίτησης αφαίρεσης νομής αεροσκάφους Σελ. 271
Παρατηρήσεις Σελ. 274
29. Υπόδειγμα έφεσης κατ’ αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων νομής Σελ. 275
Παρατηρήσεις Σελ. 277
V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
30. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αναστολής εκτέλεσης ακυρώσιμων αποφάσεων ΓΣ ΑΕ Σελ. 281
Παρατηρήσεις Σελ. 292
31. Υπόδειγμα αναστολής εκτέλεσης απόφασης ΓΣ σωματείου Σελ. 297
Παρατηρήσεις Σελ. 301
32. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση παραβίασης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού Σελ. 303
Παρατηρήσεις Σελ. 307
33. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενόψει τακτικής αγωγής που αφορά σε δάνειο με ρήτρα ελβετικού φράγκου Σελ. 309
Παρατηρήσεις Σελ. 313
34. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων για ρύθμιση επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο Σελ. 316
Παρατηρήσεις Σελ. 320
35. Υπόδειγμα αίτησης μετοίκησης συζύγου και παράδοσης κινητών πραγμάτων Σελ. 322
Παρατηρήσεις Σελ. 327
36. Υπόδειγμα αίτησης ανάθεσης προσωρινής επιμέλειας και καταβολής προσωρινής διατροφής ανηλίκων τέκνων Σελ. 329
Παρατηρήσεις Σελ. 337
37. Υπόδειγμα αίτησης για ανοχή πράξεων επί του γειτονικού ακινήτου Σελ. 341
Παρατηρήσεις Σελ. 345
38. Υπόδειγμα αίτησης για απαγόρευση χρήσης σήματος Σελ. 346
Παρατηρήσεις Σελ. 353
39. Υπόδειγμα αίτησης για απαγόρευση χρήσης διακριτικού τίτλου Σελ. 356
Παρατηρήσεις Σελ. 361
40. Υπόδειγμα αίτησης για απαγόρευση χρησιμοποίησης εμπορικής επωνυμίας Σελ. 362
Παρατηρήσεις Σελ. 367
41. Υπόδειγμα αίτησης για απαγόρευση πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 368
Παρατηρήσεις Σελ. 372
42. Υπόδειγμα αίτησης για διορισμό προσωρινού διαχειριστή κοινού πράγματος Σελ. 373
Παρατηρήσεις Σελ. 378
43. Υπόδειγμα αίτησης προσωρινής δέσμευσης εντύπων και απαγόρευσης επανάληψης της προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων λογοτεχνικού έργου Σελ. 379
Παρατηρήσεις Σελ. 383
44. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων για επίδειξη εγγράφων Σελ. 385
Παρατηρήσεις Σελ. 390
VI. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
45. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 395
Παρατηρήσεις Σελ. 403
46. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής προσωρινής εκτελεστότητας δικαστικής απόφασης Σελ. 409
Παρατηρήσεις Σελ. 414
47. Υπόδειγμα αίτησης διενέργειας αναγκαστικού πλειστηριασμού με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς Σελ. 421
Παρατηρήσεις Σελ. 428
48. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής διαδικασίας πλειστηριασμού Σελ. 431
Παρατηρήσεις Σελ. 436
49. Υπόδειγμα αίτησης ανατροπής κατάσχεσης Σελ. 441
Παρατηρήσεις Σελ. 447
50. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής Σελ. 453
Παρατηρήσεις Σελ. 458
51. Υπόδειγμα αίτησης εκτελέσεως αποφάσεως που κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή Σελ. 462
Παρατηρήσεις Σελ. 465
52. Υπόδειγμα αίτησης εκτελέσεως αποφάσεως εκ του νόμου προσωρινώς εκτελεστή Σελ. 466
Παρατηρήσεις Σελ. 469
53. Υπόδειγμα αίτησης διόρθωσης κατασχετήριας έκθεσης και τιμής πρώτης προσφοράς Σελ. 472
Παρατηρήσεις Σελ. 481
54. Υπόδειγμα αίτησης για παροχή άδειας εκποιήσεως κινητών Σελ. 484
Παρατηρήσεις Σελ. 486
55. Υπόδειγμα αίτησης για παροχή άδειας επισπεύσεως εκτελέσεως Σελ. 488
Παρατηρήσεις Σελ. 491
56. Υπόδειγμα αίτησης για παροχή άδειας εκτέλεσης κατά τη νύχτα Σελ. 494
Παρατηρήσεις Σελ. 496
57. Υπόδειγμα αίτησης για αντικατάσταση μεσεγγυούχου ακινήτου Σελ. 497
Παρατηρήσεις Σελ. 501
58. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσηςέως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης Σελ. 502
Παρατηρήσεις Σελ. 509
VII. ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
59. Υπόδειγμα αίτησης περί παράτασης προθεσμίας Σελ. 515
Παρατηρήσεις Σελ. 517
60. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής απόδειξης (πραγματογνωμοσύνης) Σελ. 520
Παρατηρήσεις Σελ. 523
61. Υπόδειγμα αίτησης ανάκλησης απόφασης και άρσης του ασφαλιστικού μέτρου της εγγυοδοσίας Σελ. 525
Παρατηρήσεις Σελ. 527
62. Υπόδειγμα αίτησης ανακοπής κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος Σελ. 531
Παρατηρήσεις Σελ. 534
63. Αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού Σελ. 535
Παρατηρήσεις Σελ. 561
64. Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού Σελ. 562
Παρατηρήσεις Σελ. 574
65. Ανάκληση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού Σελ. 575
Παρατηρήσεις Σελ. 579
66. Δήλωση σχετικά με τη δέσμευση χρηματικών ποσών Σελ. 580
Παρατηρήσεις Σελ. 586
67. Αίτηση αποδέσμευσης ποσών δεσμευμένων καθ’ υπέρβαση Σελ. 587
Παρατηρήσεις Σελ. 591
68. Βεβαίωση παραλαβής Σελ. 592
Παρατηρήσεις Σελ. 596
69. Αίτηση ένδικου βοηθήματος Σελ. 597
Παρατηρήσεις Σελ. 608
70. Διαβίβαση απόφασης επί προσφυγής στο κράτος μέλος εκτέλεσης Σελ. 609
Παρατηρήσεις Σελ. 614
71. Αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά απόφασης επί ένδικου βοηθήματος Σελ. 615
Παρατηρήσεις Σελ. 622
.Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 631
Back to Top