Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Κερδίστε Χρόνο!

Όλα τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης (ebook).

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 25.9€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 74,00 € Ειδική Τιμή 62,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16832
Καράκωστας Ι.
Βούλγαρη Κ., Κιτσάκης Στ., Κόλιας Β., Πραγιάννη Ε., Ράμμου Μ., Ρεντούλης Π.
Καράκωστας Ι.

Τα «Υποδείγματα Εμπραγμάτου Δικαίου» περιλαμβάνουν 86 δικόγραφα αγωγών, προτάσεων και αιτήσεων (εκουσίας δικαιοδοσίας, ασφαλιστικών μέτρων), που καλύπτουν σχεδόν όλη την ύλη του Εμπραγμάτου Δικαίου. Σχεδόν κάθε δικόγραφο συνοδεύεται από παρατηρήσεις με σχετική θεωρία, πρόσφατη νομολογία και εν γένει κατευθύνσεις για τον τρόπο επίλυσης επιμέρους ή ανάλογων ζητημάτων. Η ύλη του έργου διαιρείται σε 10 ενότητες - κεφάλαια, τα οποία ακολουθούν τη σειρά που καταστρώνονται οι αντίστοιχες διατάξεις του εμπραγμάτου δικαίου στον Αστικό Κώδικα. Έτσι, προτάσσονται υποδείγματα που αφορούν: προστασία νομής, προστασία κυριότητας, περιορισμούς κυριότητας, πράγματα εκτός συναλλαγής, δουλείες πραγματικές, δουλείες προσωπικές (επικαρπία-οίκηση), εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο-προσημείωση/υποθήκη), δικαίωμα επιφάνειας, δημοσιότητα εμπράγματων δικαιωμάτων στα ακίνητα και οριζόντια-κάθετη ιδιοκτησία. Δικονομικά θέματα (όπως αρμοδιότητα, αοριστία δικογράφων, βάση αγωγής και βάρος απόδειξης, ενστάσεις και εν γένει άμυνα εναγομένου, δεδικασμένο, εκτέλεση κ.λπ.) αναλύονται διεξοδικά.

Η θεματολογία είναι πλήρως ενημερωμένη με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά και τις τροποποιήσεις σύγχρονων Ειδικών Αστικών Νόμων. Το έργο ολοκληρώνεται με ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, που διευκολύνει τον αναγνώστη στην αναζήτησή του. Τα «Υποδείγματα Εμπραγμάτου Δικαίου» έχουν όλα τα εχέγγυα, όπως και όλη η σειρά των Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου, να πετύχουν έναν ιδιαίτερο φιλόδοξο στόχο: να καταστούν πολύτιμο βοήθημα και σύμμαχος του νομικού της πράξης και να αποτελέσουν αναντικατάστατο έργο και κτήμα της βιβλιοθήκης του.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΗΣ
1. Αγωγή αποβολής από τη νομή ακινήτου Σελ. 3
2. Αγωγή αποβολής από τη νομή κινητού Σελ. 5
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 1-2 Σελ. 7
3. Αγωγή διατάραξης νομής ακινήτου/κινητού Σελ. 29
Παρατηρήσεις Σελ. 31
4. Ασφαλιστικά μέτρα επί αποβολής από τη νομή Σελ. 37
5. Ασφαλιστικά μέτρα επί διατάραξης της νομής Σελ. 40
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 4-5 Σελ. 42
6. Αγωγή αποζημίωσης λόγω προσβολής της νομής Σελ. 47
Παρατηρήσεις Σελ. 50
7. Αγωγή απαίτησης της νομής με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 52
Παρατηρήσεις Σελ. 55
8. Αναγνωριστική αγωγή της νομής Σελ. 59
Παρατηρήσεις Σελ. 61
9. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δασική έκταση Σελ. 63
Παρατηρήσεις Σελ. 66
10. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμα Σελ. 70
Παρατηρήσεις Σελ. 72
11. Αγωγή νομέα περί αναζήτησης κινητού που περιήλθε σε ξένο ακίνητο (ΑΚ 995) Σελ. 77
Παρατηρήσεις Σελ. 79
Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
12. Διεκδικητική αγωγή ακινήτου με βάση παράγωγο τρόπο κτήσης της κυριότητας Σελ. 85
13. Διεκδικητική αγωγή ακινήτου με βάση πρωτότυπο τρόπο κτήσης της κυριότητας Σελ. 87
14. Διεκδικητική αγωγή κινητού πράγματος Σελ. 89
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 12-14 Σελ. 91
15. Αξίωση κυρίου για τα ωφελήματα Σελ. 128
Παρατηρήσεις Σελ. 130
16. Αξίωση αποζημίωσης του κυρίου λόγω καταστροφής ή χειροτέρευσης του πράγματος Σελ. 140
Παρατηρήσεις Σελ. 142
17. Η αξίωση του νομέα για τις δαπάνες Σελ. 150
Παρατηρήσεις Σελ. 153
18. Αρνητική αγωγή ακινήτου/κινητού Σελ. 169
Παρατηρήσεις Σελ. 171
19. Θετική αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή Σελ. 181
20. Αρνητική αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή Σελ. 183
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 19-20 Σελ. 185
21. Πουβλικιανή διεκδικητική αγωγή Σελ. 190
22. Πουβλικιανή αρνητική αγωγή Σελ. 192
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 21-22 Σελ. 194
23. Αγωγή αναζήτησης κινητού (παραστατική – άρθρο 1109 ΑΚ) Σελ. 201
Παρατηρήσεις Σελ. 203
24. Ασφαλιστικά μέτρα προστασίας κυριότητας Σελ. 206
Παρατηρήσεις Σελ. 208
25. Αγωγή κατά Ελληνικού Δημοσίου Σελ. 213
Παρατηρήσεις Σελ. 216
26. Αγωγή διεκδίκησης πράγματος μετά τον πλειστηριασμό (ΚΠολΔ 1020) Σελ. 223
Παρατηρήσεις Σελ. 226
Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
27. Αγωγή διατάραξης από εκπομπές (ΑΚ 1003) Σελ. 231
Παρατηρήσεις Σελ. 234
28. Αγωγή από επιβλαβείς εγκαταστάσεις σε γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1004-1005) Σελ. 244
Παρατηρήσεις Σελ. 247
29. Αγωγή σε περίπτωση κινδύνου πτώσης οικοδομής (ΑΚ 1006) Σελ. 252
Παρατηρήσεις Σελ. 254
30. Αγωγή λόγω ανόρυξης κοντά στα θεμέλια του γείτονα (ΑΚ 1007) Σελ. 258
Παρατηρήσεις Σελ. 260
31. Αγωγή από ενοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1010) Σελ. 265
Παρατηρήσεις Σελ. 267
32. Αγωγή για ανοχή επισκευών (ΑΚ 1018) Σελ. 273
Παρατηρήσεις Σελ. 276
33. Αγωγή οροσήμανσης και κανονισμού ορίων ακινήτων (ΑΚ 1019 και 1020) Σελ. 279
Παρατηρήσεις Σελ. 282
34. Αγωγή για υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη ροή του νερού (ΑΚ 1024) Σελ. 290
Παρατηρήσεις Σελ. 293
35. Αγωγή για την προστασία του νερού του χωριού (ΑΚ 1027) Σελ. 297
Παρατηρήσεις Σελ. 299
Δ. ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
36. Προστασία χρήσης πραγμάτων εκτός συναλλαγής Σελ. 307
37. Αγωγή για την προστασία της χρήσης πραγμάτων εκτός συναλλαγής Σελ. 311
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 36-37 Σελ. 321
Ε. ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
38. Αγωγή παροχής δουλείας διόδου Σελ. 347
Παρατηρήσεις Σελ. 351
39. Αγωγή σύστασης δουλείας άντλησης νερού (ΑΚ 1028) Σελ. 365
Παρατηρήσεις Σελ. 368
40. Αγωγή σύστασης δουλείας διοχέτευσης νερού (ΑΚ 1029) Σελ. 372
Παρατηρήσεις Σελ. 374
41. Αγωγή σύστασης δουλείας εναέριας ή υπόγειας διέλευσης σωλήνων ή καλωδίων (ΑΚ 1031) Σελ. 377
Παρατηρήσεις Σελ. 380
42. Ασφαλιστικά μέτρα οιονεί νομής δουλείας διόδου (ΑΚ 1012) Σελ. 386
Παρατηρήσεις Σελ. 389
43. Αγωγή ομολογήσεως δουλείας Σελ. 392
44. Αγωγή πουβλικιανή δουλείας Σελ. 394
45. Αναγνωριστική αγωγή του δικαιώματος πραγματικής δουλείας Σελ. 397
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 43-45 Σελ. 399
46. Αγωγή μεταβολής τρόπου άσκησης της δουλείας (1128 ΑΚ) Σελ. 415
Παρατηρήσεις Σελ. 417
47. Αγωγή απόσβεσης δουλείας Σελ. 422
48. Αγωγή κατάργησης δουλείας Σελ. 424
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 47-48 Σελ. 426
ΣΤ. ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
Ι. ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ
49. Ένδικη προστασία επικαρπωτή κατά ψιλού κυρίου και τρίτων (αναλογική εφαρμογή διατάξεων προστασίας κυριότητας - νομής) Σελ. 437
Παρατηρήσεις Σελ. 442
50. Αγωγή βεβαίωσης κατάστασης πράγματος (1145 ΑΚ) Σελ. 445
Παρατηρήσεις Σελ. 448
51. Αγωγή αναζήτησης δαπανών (1157 ΑΚ) Σελ. 450
Παρατηρήσεις Σελ. 456
52. Ένδικη προστασία ψιλού κυρίου κατά επικαρπωτή και τρίτων (αναλογική εφαρμογή διατάξεων προστασίας κυριότητας - νομής) Σελ. 458
Παρατηρήσεις Σελ. 462
53. Αγωγή λόγω μεταβολής ή χειροτέρευσης του πράγματος (1158 ΑΚ) Σελ. 464
Παρατηρήσεις Σελ. 467
54. Αγωγή για την παροχή ασφάλειας (1159, 1160 ΑΚ) Σελ. 470
Παρατηρήσεις Σελ. 473
55. Αγωγή απόδοσης του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίας (1161 ΑΚ) Σελ. 479
Παρατηρήσεις Σελ. 482
ΙΙ. ΟΙΚΗΣΗ
56. Ένδικη προστασία δικαιούχου οίκησης (αναλογική εφαρμογή διατάξεων προστασίας κυριότητας - νομής) Σελ. 489
Παρατηρήσεις Σελ. 493
57. Αγωγή απόδοσης του πράγματος κατά τη λήξη της οίκησης (1161 ΑΚ) Σελ. 495
Παρατηρήσεις Σελ. 498
58. Ένδικη προστασία δικαιούχου περιορισμένης προσωπικής δουλείας (αναλογική εφαρμογή διατάξεων περί προστασίας των πραγματικών δουλειών) Σελ. 502
Παρατηρήσεις Σελ. 505
Ζ. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ι. ΕΝΕΧΥΡΟ
59. Αίτηση περί διορισμού μεσεγγυούχου και απόδοση του πράγματος σε αυτόν Σελ. 513
60. Αγωγή για την παράδοση ενεχυρασμένου πράγματος σε μεσεγγυούχο Σελ. 516
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 59-60 Σελ. 520
61. Αίτηση παραχώρησης άδειας για την πώληση του ενεχυρασμένου πράγματος Σελ. 526
Παρατηρήσεις Σελ. 529
62. Διεκδικητική αγωγή ενεχυρούχου δανειστή Σελ. 536
Παρατηρήσεις Σελ. 538
63. Αναγνωριστική αγωγή ενεχυρούχου δανειστή (άρθρο 70 ΚΠολΔ) Σελ. 542
64. Αρνητική αγωγή ενεχυρούχου δανειστή Σελ. 545
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 63-64 Σελ. 548
65. Αγωγή του ενεχυρούχου δανειστή για την ανάληψη του πράγματος λόγω απόσβεσης ενεχύρου (1232 ΑΚ) Σελ. 553
Παρατηρήσεις Σελ. 556
ΙΙ. ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΥΠΟΘΗΚΗ
66. Αίτηση εγγραφής συναινετικής προσημείωσης υποθήκης Σελ. 561
67. Αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης κατ΄ αντιδικία Σελ. 563
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 66-67 Σελ. 565
68. Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης Σελ. 578
69. Αίτηση ανάκλησης απόφασης Σελ. 580
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 68-69 Σελ. 582
70. Αγωγή μείωσης του ασφαλιζόμενου ποσού στο προσήκον μέτρο επί υποθήκης (1269 ΑΚ) Σελ. 586
Παρατηρήσεις Σελ. 588
71. Αγωγή περιορισμού της εγγραφής επί υποθήκης Σελ. 592
Παρατηρήσεις Σελ. 594
72. Αγωγή αποτροπής χειροτέρευσης ενυπόθηκου Σελ. 597
Παρατηρήσεις Σελ. 599
73. Αγωγή εξάλειψης υποθήκης Σελ. 603
Παρατηρήσεις Σελ. 605
Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
74. Αγωγή αποζημίωσης επιφανειούχου κατά του κυρίου λόγω ανέγερσης εγκατάστασης στο κτήμα Σελ. 611
Παρατηρήσεις Σελ. 615
Θ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
75. Αίτηση κατά πράξης Υποθηκοφύλακα να αρνηθεί τη μεταγραφή Σελ. 625
Παρατηρήσεις Σελ. 631
Ι. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
76. Αγωγή σύστασης οροφοκτησίας Σελ. 645
Παρατηρήσεις Σελ. 649
77. Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση συνιδιοκτητών Σελ. 656
78. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης συνιδιοκτητών Σελ. 657
79. Αγωγή ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης συνιδιοκτητών Σελ. 659
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 77-79 Σελ. 663
80. Αίτηση διορισμού προσωρινού διαχειριστή Σελ. 665
Παρατηρήσεις Σελ. 668
81. Ασφαλιστικά μέτρα χορήγησης εγγράφων/λογοδοσία Σελ. 670
Παρατηρήσεις Σελ. 672
82. Αγωγή διαχειριστή κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος για καταβολή κοινοχρήστων Σελ. 675
Παρατηρήσεις Σελ. 679
83. Αγωγή διαχειριστή κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος για άρση παρακώλυσης της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων Σελ. 688
Παρατηρήσεις Σελ. 691
84. Αγωγή διαχειριστή κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος λόγω μεταβολής χρήσης (Ι) Σελ. 702
Παρατηρήσεις Σελ. 705
85. Αγωγή διαχειριστή και συνιδιοκτήτη κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος λόγω απαγορευμένης αλλαγής χρήσης (ΙΙ) Σελ. 708
Παρατηρήσεις Σελ. 713
86. Αγωγή μεταξύ συνιδιοκτητών λόγω παρακώλυσης του δικαιώματος ανέγερσης νέου ορόφου Σελ. 718
Παρατηρήσεις Σελ. 721
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 727
Back to Top