Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - 2ος ΤΟΜΟΣ


Διαδικασία στο ακροατήριο - Ένδικα μέσα - Εκτέλεση ποινών

Κερδίστε Χρόνο!

Όλα τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης (ebook).

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 25.9€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 74,00 € Ειδική Τιμή 62,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16094
Μαργαρίτης Λ.
Βλαμάκης Π., Μπουρμάς Γ., Παπαχρήστου Μ., Τέτοκας Β.

Τα «Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου - Διαδικασία στο ακροατήριο - Ένδικα μέσα - Εκτέλεση ποινών» αποτελούν τον δεύτερο τόμο του έργου, που περιλαμβάνει δικόγραφα και έγγραφα που άπτονται της ύλης του Ποινικού Δικαίου. Συγκεκριμένα, ο παρών τόμος, που αφορά στη διαδικασία στο ακροατήριο, στα ένδικα μέσα και στην εκτέλεση ποινών, περιλαμβάνει 112 υποδείγματα - έγγραφα (δικόγραφα, κλήσεις, παραγγελίες, διατάξεις, έγγραφα της πολιτείας, βουλεύματα κ.ά.).

Η ύλη του έργου είναι κατανεμημένη στις τρεις ανωτέρω κεντρικές θεματικές ενότητες, κάθε μία εκ των οποίων επιμερίζεται σε ειδικότερα κεφάλαια. Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα «Διαδικασία στο ακροατήριο» περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποδείγματα κλήσης προς ουσιώδεις μάρτυρες κατηγορίας και υπερασπίσεως, αίτησης κατηγορουμένου για κλήτευση μάρτυρα, προσφυγής κατά κλητηρίου θεσπίσματος, αιτήσεων ακύρωσης διαδικασίας και αποφάσεως, έκθεσης σύλληψης για αυτόφωρα πλημμελήματα κ.λπ.

Στη δεύτερη ενότητα «Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων» περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποδείγματα δήλωσης άσκησης αίτησης αναίρεσης, παραίτησης από ένδικο μέσο, αίτησης επέκτασης ενδίκου μέσου, έφεσης κατηγορουμένου κατά αθωωτικής απόφασης, έφεσης κατά αποφάσεως που απέρριψε ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης λόγω άσκησης έφεσης, έκθεσης άσκησης αιτήσεως αναιρέσεως, πρόσθετων λόγων αναιρέσεως, αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης λόγω άσκησης αναίρεσης, αναίρεσης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.λπ.

Στην τρίτη ενότητα «Εκτέλεση ποινών» περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποδείγματα αίτησης μετατροπής στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική, αίτησης χορήγησης προθεσμίας για την καταβολή του ποσού της μετατροπής, αίτησης για μετατροπή ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, αίτησης ανάκλησης χορηγηθείσας αναστολής εκτέλεσης της ποινής, αίτησης απόλυσης υπό όρο, αίτησης χορήγησης άδειας εξόδου από τη χώρα, αίτησης επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος και σε βάρος αθωωθέντος, αίτησης αποζημίωσης προσωρινά κρατηθέντος και μετέπειτα αθωωθέντος, αίτησης σχηματισμού συνολικής ποινής, αίτησης αναστολής - αναβολής - διακοπής εκτέλεσης της ποινής, αμφιβολιών και αντιρρήσεων σχετικά με την εκτέλεση, αίτησης για διόρθωση εσφαλμένων εγγραφών/καταστροφής δελτίου ποινικού μητρώου, αίτησης απονομής χάριτος κ.λπ.

Κάθε υπόδειγμα - έγγραφο συνοδεύεται από παρατηρήσεις με θεωρητικά σχόλια και νομολογιακές αναφορές, με τις οποίες προσφέρονται οι βασικές θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις για κάθε ειδικότερο θέμα. Με τις εμπεριεχόμενες περαιτέρω παραπομπές καθοδηγείται ο ενδιαφερόμενος στη γρήγορη εξεύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας και χρήσιμης δικαστηριακής νομολογίας. Το έργο συμπληρώνεται με χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο και διάγραμμα ύλης του 1ου Τόμου.

Τα «Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου» είναι ένας συγκερασμός γνώσεων, ενημέρωσης και δικαστηριακής πρακτικής και εμπειρίας. Αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για κάθε μαχόμενο δικηγόρο που ασχολείται με το Ποινικό Δίκαιο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
I. Προπαρασκευαστική διαδικασία
1. Κλήση προς ουσιώδεις μάρτυρες κατηγορίας και υπερασπίσεως από τον Εισαγγελέα και Εισαγγελική παραγγελία επιδόσεως κλήσης προς μάρτυρα (άρθρα 155-158, 161, 166, 213, 327 ΚΠΔ) Σελ. 3
Παρατηρήσεις Σελ. 5
2. Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσης προς μάρτυρα (άρθρα 161, 162, 213 ΚΠΔ) Σελ. 9
Παρατηρήσεις Σελ. 10
3. Γνωστοποίηση καταλόγου μαρτύρων στον κατηγορούμενο (άρθρα 326 παρ. 1, 500 εδ. ζ΄ ΚΠΔ) Σελ. 11
Παρατηρήσεις Σελ. 13
4. Γνωστοποίηση μαρτύρων πολιτικής αγωγής στον κατηγορούμενο (άρθρο 326 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 18
Παρατηρήσεις Σελ. 20
5. Μη γνωστοποίηση από τον κατηγορούμενο των μαρτύρων υπεράσπισης (άρθρο 326 παρ. 3 εδ. α΄ ΚΠΔ) Σελ. 24
Παρατηρήσεις Σελ. 25
6. Δήλωση κατηγορουμένου για απόδειξη της αλήθειας και γνωστοποίηση μαρτύρων (άρθρο 326 παρ. 3 εδ. β΄ ΚΠΔ) Σελ. 29
Παρατηρήσεις Σελ. 31
7. Αίτηση κατηγορουμένου για κλήτευση μάρτυρα (άρθρο 327 παρ. 2-4 ΚΠΔ) Σελ. 34
Παρατηρήσεις Σελ. 35
8. Προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών κατά της απευθείας κλήσεως - Έκθεση προσφυγής (άρθρο 322 παρ. 1, 2 ΚΠΔ) Σελ. 43
Παρατηρήσεις Σελ. 47
9. Προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών κατά της απευθείας κλήσεως - Έκθεση προσφυγής (άρθρο 322 παρ. 1, 2 ΚΠΔ) Σελ. 52
Παρατηρήσεις Σελ. 61
10. Προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών κατά της απευθείας κλήσεως - Έκθεση προσφυγής (άρθρο 322 παρ. 1, 2 ΚΠΔ) Σελ. 64
Παρατηρήσεις Σελ. 67
11. Έγγραφο Εισαγγελέα Εφετών σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσφυγής κατά της απευθείας κλήσεως (άρθρα 322 παρ. 1, 2, 324 ΚΠΔ) Σελ. 71
Παρατηρήσεις Σελ. 72
12. Προσφυγή στο Συμβούλιο Εφετών κατά της απευθείας κλήσεως - Έκθεση προσφυγής (άρθρο 322 παρ. 3 ΚΠΔ) Σελ. 76
Παρατηρήσεις Σελ. 83
II. Εκπροσώπηση από συνήγορο
13. Εκπροσώπηση κατηγορουμένου από συνήγορο στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο - Δήλωση εκπροσώπησης (άρθρο 340 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 85
Παρατηρήσεις Σελ. 86
III. Ακύρωση διαδικασίας
14. Καταδίκη για πλημμέλημα ερήμην του (γνωστής διαμονής) κατηγορουμένου - Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ) Σελ. 89
Παρατηρήσεις Σελ. 92
15. Καταδίκη για πλημμέλημα ερήμην του (γνωστής διαμονής) κατηγορουμένου μετά από απόρριψη αιτήματος αναβολής - Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ) Σελ. 95
Παρατηρήσεις Σελ. 98
16. Ακύρωση διαδικασίας και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης ενόψει υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως διαδικασίας (άρθρο 341 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 99
Παρατηρήσεις Σελ. 101
17. Ακύρωση διαδικασίας και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης - Εισαγγελική διάταξη αναστολής εκτέλεσης της απόφασης λόγω υποβολής αίτησης ακύρωσης διαδικασίας (άρθρο 341 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 102
Παρατηρήσεις Σελ. 104
18. Ακύρωση διαδικασίας και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης - Προσφυγή κατά εισαγγελικής διάταξης απορρίπτουσας αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης (άρθρο 341 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 105
Παρατηρήσεις Σελ. 107
19. Ακύρωση διαδικασίας στην κατ’ έφεση δίκη - Αίτηση ακύρωσης (άρθρο 501 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 108
Παρατηρήσεις Σελ. 111
IV. Ακύρωση αποφάσεως
20. Αίτηση ακυρώσεως απόφασης καταδικαστικής για πλημμέλημα ερήμην του (άγνωστης διαμονής) κατηγορουμένου - Έκθεση ακύρωσης (άρθρο 430 ΚΠΔ) Σελ. 113
Παρατηρήσεις Σελ. 114
21. Ακύρωση απόφασης και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης ενόψει υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως (άρθρο 430 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 116
Παρατηρήσεις Σελ. 118
22. Ακύρωση απόφασης και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης - Εισαγγελική διάταξη αναστολής εκτέλεσης της απόφασης ενόψει υποβολής αιτήσεως ακύρωσης (άρθρο 430 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 119
23. Αίτηση στον Εισαγγελέα για διακοπή εκτέλεσης της ποινής Σελ. 120
24. Απόσπασμα απόφασης Τριμελούς Εφετείου για διακοπή της ποινής Σελ. 121
25. Δίκη για κακούργημα και απών κατηγορούμενος - Αναστολή της διαδικασίας με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών όταν η παραπομπή γίνεται με βούλευμα (άρθρο 432 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 122
Παρατηρήσεις Σελ. 123
26. Δίκη για κακούργημα και απών κατηγορούμενος - Αναστολή της διαδικασίας με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών όταν η παραπομπή γίνεται με απευθείας κλήση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Εφετών (άρθρο 432 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 125
Παρατηρήσεις Σελ. 127
V. Αυτόφωρη διαδικασία
27. Αυτόφωρα πλημμελήματα - Έκθεση σύλληψης επ’ αυτοφώρω συλληφθέντος δράστη (άρθρα 417-427 ΚΠΔ) Σελ. 129
Παρατηρήσεις Σελ. 130
28. Αυτόφωρα πλημμελήματα - Γνωστοποίηση κατηγορίας στον επ’ αυτοφώρω συλληφθέντα δράστη (άρθρα 417-427 ΚΠΔ) Σελ. 135
Παρατηρήσεις Σελ. 136
B. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
I. Προϋποθέσεις παραδεκτού του ενδίκου μέσου - Δικαιούμενα πρόσωπα άσκησης ενδίκου μέσου - Επεκτατικό αποτέλεσμα
29. Εισαγγελέας - Έκθεση εφέσεως Σελ. 141
Παρατηρήσεις Σελ. 143
30. Πολιτικώς ενάγων - Έκθεση εφέσεως Σελ. 152
Παρατηρήσεις Σελ. 154
31. Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων (γενικά) - Έκθεση αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 160
Παρατηρήσεις Σελ. 163
32. Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων - Αναστολή προθεσμίας κατά το μήνα Αύγουστο: Έκθεση αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 171
Παρατηρήσεις Σελ. 174
33. Άσκηση ενδίκου μέσου από αντιπρόσωπο - Τύπος πληρεξουσιότητας: Έκθεση εφέσεως Σελ. 176
Παρατηρήσεις Σελ. 179
34. Άσκηση ενδίκου μέσου από αντιπρόσωπο μη δικηγόρο: Τύπος - παροχή πληρεξουσιότητας Σελ. 186
Παρατηρήσεις Σελ. 189
35. Δήλωση άσκησης ενδίκου μέσου - Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται: Έκθεση εφέσεως Σελ. 191
Παρατηρήσεις Σελ. 193
36. Δήλωση άσκησης αίτησης αναίρεσης Σελ. 198
Παρατηρήσεις Σελ. 208
37. Παραίτηση από ένδικο μέσο - Παροχή πληρεξουσιότητας Σελ. 211
Παρατηρήσεις Σελ. 212
38. Παραίτηση από ένδικο μέσο - Έκθεση παραίτησης Σελ. 218
Παρατηρήσεις Σελ. 219
39. Αίτηση επέκτασης του ενδίκου μέσου - Συμπλήρωση απόφασης Σελ. 225
Παρατηρήσεις Σελ. 229
II. Έφεση
40. Έφεση κατηγορουμένου κατά αθωωτικής απόφασης - Έκθεση έφεσης Σελ. 235
Παρατηρήσεις Σελ. 236
41. Έφεση κατά αποφάσεως που απέρριψε ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος - Έκθεση έφεσης Σελ. 240
Παρατηρήσεις Σελ. 242
42. Ειδικές διατυπώσεις άσκησης της έφεσης - Έκθεση έφεσης Σελ. 246
Παρατηρήσεις Σελ. 247
43. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έφεσης: Αμφισβήτηση ανασταλτικού αποτελέσματος - Αίτηση αμφισβήτησης Σελ. 252
Παρατηρήσεις Σελ. 255
44. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης λόγω άσκησης έφεσης Σελ. 258
Παρατηρήσεις Σελ. 261
45. Εκπροσώπηση εκκαλούντος διαδίκου από συνήγορο ενώπιον του Εφετείου - Παροχή πληρεξουσιότητας Σελ. 267
Παρατηρήσεις Σελ. 268
ΙII. Αναίρεση
46. Προϋποθέσεις παραδεκτού: Ορισμένο αναιρετικών λόγων - Έκθεση άσκησης αιτήσεως αναίρεσης Σελ. 275
Παρατηρήσεις Σελ. 282
47. Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως - Προβολή διά αυτοτελούς δικογράφου Σελ. 289
Παρατηρήσεις Σελ. 293
48. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης - Σημείωμα Σελ. 302
Παρατηρήσεις Σελ. 306
49. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης λόγω άσκησης αναίρεσης Σελ. 315
Παρατηρήσεις Σελ. 321
50. Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: Υποβολή αίτησης - Προϋποθέσεις Σελ. 331
Παρατηρήσεις Σελ. 334
51. Παράσταση διαδίκων κατά τη συζήτηση της αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου: Παροχή πληρεξουσιότητας Σελ. 339
Παρατηρήσεις Σελ. 341
52. Ανάκληση απόφασης του Αρείου Πάγου - Αίτηση ανάκλησης Σελ. 345
Παρατηρήσεις Σελ. 347
Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
Ι. Μετατροπή περιοριστικής της ελευθερίας ποινής σε χρήμα
53. Αίτηση μετατροπής στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική (άρθρο 82 παρ. 12 ΠΚ) Σελ. 357
Παρατηρήσεις Σελ. 360
54. Αίτηση μετατροπής του υπολοίπου της ποινής φυλάκισης σε χρηματική ποινή (τέως ισχύον άρθρο 82 παρ. 2 εδ. β΄ ΠΚ)
Παρατηρήσεις Σελ. 369
55. Αίτηση χορήγησης προθεσμίας για την καταβολή του ποσού μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική (άρθρο 82 παρ. 4 ΠΚ) Σελ. 372
Παρατηρήσεις Σελ. 375
56. Αίτηση για μετατροπή περιοριστικής της ελευθερίας ποινής σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 82 παρ. 5-7 ΠΚ) Σελ. 381
Παρατηρήσεις Σελ. 387
ΙΙ. Αναστολή εκτελέσεως περιοριστικής της ελευθερίας ποινής υπό όρο (άρθρα 99-104 ΠΚ)
57. Αίτηση ανάκλησης χορηγηθείσας αναστολής εκτέλεσης της ποινής υπό όρο (άρθρο 101 παρ. 1 ΠΚ) Σελ. 389
Παρατηρήσεις Σελ. 391
58. Αυτοτελείς ισχυρισμοί περί μη άρσεως χορηγηθείσας αναστολής υπό όρο (άρθρο 102 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ) Σελ. 395
Παρατηρήσεις Σελ. 397
59. Αυτοτελείς ισχυρισμοί περί χορήγησης αναστολής υπό όρο λόγω μη ανακλήσεως ούτε άρσεως της για άλλο έγκλημα χορηγηθείσας παλαιότερα αναστολής υπό όρο (άρθρο 102 παρ. 2 ΠΚ) Σελ. 399
Παρατηρήσεις Σελ. 402
ΙIΙ. Απόλυση καταδίκου υπό όρο (άρθρα 105-110Α ΠΚ)
60. Αίτηση απόλυσης υπό όρο (άρθρο 105 ΠΚ) Σελ. 405
Παρατηρήσεις Σελ. 408
61. Έφεση κατά βουλεύματος απορρίψαντος αίτηση ανάκλησης όρων επιβληθέντων σε απολυθέντα υπό όρο - Έκθεση εφέσεως (άρθρο 17 Ν 1968/1991) Σελ. 414
Παρατηρήσεις Σελ. 419
62. Αίτηση χορήγησης άδειας εξόδου από τη χώρα (άρθρο 2 Ν 2475/1920) Σελ. 422
Παρατηρήσεις Σελ. 425
63. Αίτηση ανάκλησης βουλεύματος που ανακάλεσε χορηγηθείσα απόλυση υπό όρο (άρθρα 107, 110 ΠΚ) Σελ. 427
Παρατηρήσεις Σελ. 430
ΙV. Επανάληψη της διαδικασίας (άρθρα 525-530 ΚΠΔ)
64. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος (άρθρο 525 ΚΠΔ) Σελ. 437
Παρατηρήσεις Σελ. 441
65. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος (άρθρο 525 ΚΠΔ) Σελ. 461
Παρατηρήσεις Σελ. 464
66. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος (άρθρα 527, 528, 530 ΚΠΔ) Σελ. 468
Παρατηρήσεις Σελ. 470
67. Αίτηση επανάληψης διαδικασίας σε βάρος αθωωθέντος (άρθρα 526, 527 ΚΠΔ) Σελ. 477
Παρατηρήσεις Σελ. 480
68. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ενόψει υποβολής αιτήσεως επανάληψης της διαδικασίας (άρθρο 529 ΚΠΔ) Σελ. 483
Παρατηρήσεις Σελ. 486
V. Αποκατάσταση στην απόλαυση πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 66 ΠΚ, 531-532 ΚΠΔ)
69. Αίτηση για αποκατάσταση στην απόλαυση των πολιτικών δικαιωμάτων Σελ. 489
Παρατηρήσεις Σελ. 492
VI. Αποζημίωση προσωρινά κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων
70. Αίτηση αποζημίωσης προσωρινά κρατηθέντος και μετέπειτα αθωωθέντος (άρθρο 537 ΚΠΔ) Σελ. 497
71. Αίτηση αποζημίωσης εκείνων που άδικα καταδικάσθηκαν ή κρατήθηκαν προσωρινά, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις (άρθρο 539 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 536 παρ. 2 εδ. α΄ ΚΠΔ) Σελ. 502
Παρατηρήσεις Σελ. 511
VII. Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα (άρθρο 550 ΚΠΔ)
72. Αίτηση καθορισμού της εκτελεστέας καταδικαστικής απόφασης Σελ. 519
73. Αίτηση προς το δικαστήριο για τον καθορισμό της εκτελεστέας καταδικαστικής απόφασης Σελ. 522
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 72-73 Σελ. 526
VIII. Εκτέλεση περισσότερων καταδικαστικών αποφάσεων αφορωσών διαφορετικά εγκλήματα (άρθρο 551 ΚΠΔ)
74. Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής επί ποινών που επιβλήθηκαν με αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις Σελ. 529
Παρατηρήσεις Σελ. 530
75. Αίτηση για επέκταση της απόλυσης υπό όρο σε περίπτωση συγχώνευσης/διαδοχικής έκτισης ποινών (άρθρα 110Α ΠΚ, 551 ΚΠΔ) Σελ. 540
76. Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής Σελ. 542
Παρατηρήσεις Σελ. 544
77. Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής Σελ. 547
Παρατηρήσεις Σελ. 549
78. Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής Σελ. 554
Παρατηρήσεις Σελ. 557
IX. Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης
79. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης αποφάσεως (άρθρο 429 παρ. 3 ΚΠΔ) Σελ. 563
Παρατηρήσεις Σελ. 567
Χ. Αναβολή εκτέλεσης στερητικής της ελευθερίας ποινής
80. Αίτηση αναβολής εκτέλεσης στερητικής της ελευθερίας ποινής (άρθρο 556 ΚΠΔ) Σελ. 569
Παρατηρήσεις Σελ. 572
XI. Διακοπή εκτέλεσης της ποινής
81. Αίτηση διακοπής εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 557 ΚΠΔ) Σελ. 577
Παρατηρήσεις Σελ. 580
ΧIΙ. Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση
82. Αμφιβολίες σχετικά με τη διάρκεια της ποινής: Προβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 565 ΚΠΔ) Σελ. 585
Παρατηρήσεις Σελ. 588
83. Αντιρρήσεις με αφορμή τον υπολογισμό του χρόνου λήξης της έκτισης στερητικής της ελευθερίας ποινής Σελ. 591
Παρατηρήσεις Σελ. 593
84. Αντιρρήσεις εκτέλεσης καταδικαστικής απόφασης Σελ. 594
Παρατηρήσεις Σελ. 596
85. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και υπολογισμός της προαποτιθείσας ποινής Σελ. 597
Παρατηρήσεις Σελ. 600
86. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις από τον συνυπολογισμό του χρόνου προσωρινής κράτησης Σελ. 601
Παρατηρήσεις Σελ. 604
87. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις περί την εκτέλεση απόφασης που έκρινε επιγενομένη συρροή ποινών Σελ. 605
Παρατηρήσεις Σελ. 607
88. Άρθρο 565 ΚΠΔ και απόλυση υπό όρους Σελ. 608
Παρατηρήσεις Σελ. 610
89. Αντιρρήσεις αναφορικά με την αφαίρεση από την ποινή του χρόνου φυλάκισης που προαποτίθηκε Σελ. 611
Παρατηρήσεις Σελ. 613
90. Αντιρρήσεις αναφορικά με τη διαδοχική έκτιση ή τη διπλή έκτιση ποινών Σελ. 614
Παρατηρήσεις Σελ. 616
91. Άρθρο 565 ΚΠΔ και περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 94 παρ. 3 ΠΚ Σελ. 618
Παρατηρήσεις Σελ. 620
92. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και προσδιορισμός του χρόνου έναρξης της έκτισης ποινής Σελ. 622
Παρατηρήσεις Σελ. 625
93. Άρθρο 565 ΚΠΔ και ανάκληση της απόλυσης υπό όρο ή τροποποίηση των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στον κατάδικο Σελ. 626
Παρατηρήσεις Σελ. 628
94. Άρθρο 565 ΚΠΔ και άρση της απόλυσης υπό όρο Σελ. 629
Παρατηρήσεις Σελ. 632
95. Άρθρο 565 ΚΠΔ και άρθρο 25 παρ. 5 Ν 1882/1990 Σελ. 633
Παρατηρήσεις Σελ. 635
96. Άρθρο 565 ΚΠΔ και αναστολή εκτέλεσης ποινής στα άρθρα 99-100 ΠΚ Σελ. 637
Παρατηρήσεις Σελ. 639
97. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την παραγραφή και συνακόλουθα τη δυνατότητα επανεκτέλεσης δικαστικής απέλασης αλλοδαπού Σελ. 641
Παρατηρήσεις Σελ. 643
98. Αντιρρήσεις κατά της νομιμότητας επιβολής ή διατήρησης της δικαστικής απέλασης Σελ. 647
Παρατηρήσεις Σελ. 649
99. Άρθρο 565 ΚΠΔ και απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου Σελ. 651
Παρατηρήσεις Σελ. 653
100. Άρθρο 565 ΚΠΔ και παραγγελία για εκτέλεση χρηματικής ποινής και δικαστικών εξόδων Σελ. 656
Παρατηρήσεις Σελ. 658
101. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις Σελ. 659
Παρατηρήσεις Σελ. 661
102. Αντιρρήσεις αναφορικά με το πέρας κρατήσεως κατ’ άρθρο 452 παρ. 3 ΚΠΔ Σελ. 662
Παρατηρήσεις Σελ. 665
XIII. Παύση ποινών
103. Παύση εκτέλεσης της ποινής λόγω ανεγκλήτου της πράξεως: Προβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 2 παρ. 2 ΠΚ) Σελ. 669
Παρατηρήσεις Σελ. 672
104. Αίτηση για διόρθωση εσφαλμένων εγγραφών/καταστροφής δελτίου ποινικού μητρώου για πράξη που κατέστη ανέγκλητη με νεότερο νόμο (άρθρα 578 παρ. 1 περ. γ΄, 580 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 675
105. Άρθρο 565 ΚΠΔ και χαρακτηρισμός της πράξης ως ανέγκλητης Σελ. 678
Παρατηρήσεις Σελ. 680
106. Παύση εκτέλεσης της ποινής λόγω απονομής χάρης - Αίτηση απονομής χάρης (άρθρο 567 ΚΠΔ) Σελ. 681
Παρατηρήσεις Σελ. 684
107. Παύση εκτέλεσης της ποινής λόγω απονομής χάρης: Διαδικασία - συνέπειες απονομής χάρης (άρθρο 567 ΚΠΔ) Σελ. 688
Παρατηρήσεις Σελ. 693
108. Άρθρο 565 ΚΠΔ και χάρη Σελ. 695
Παρατηρήσεις Σελ. 697
109. Εξάλειψη της ποινής λόγω παραγραφής της - Προβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την αδυναμία εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 568 ΚΠΔ) Σελ. 698
Παρατηρήσεις Σελ. 701
110. Άρθρο 565 ΚΠΔ και παραγραφή της ποινής Σελ. 704
Παρατηρήσεις Σελ. 706
111. Εξάλειψη της ποινής λόγω αμνηστίας - Προβολή αντιρρήσεων σχετικά με την εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 568 ΚΠΔ) Σελ. 708
Παρατηρήσεις Σελ. 711
112. Άρθρο 565 ΚΠΔ και αμνηστία Σελ. 715
Παρατηρήσεις Σελ. 718
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 719
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 1ου ΤΟΜΟΥ Σελ. 733
Back to Top