Κωδικός Προϊόντος: 12047
  • Έκδοση: 2008
  • ISBN: 1108-2739
Ο Συνήγορος είναι το πρώτο έγχρωμο, διμηνιαίο περιοδικό νομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας. Αποτελεί μία γέφυρα επικοινωνίας, ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του νομικού αλλά και του σύγχρονου επιχειρηματία, που εδώ και καιρό αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας εύληπτης και συνάμα ποιοτικής ενημέρωσης για νομικά και επιχειρηματικά θέματα. Σημαντική είναι η συνεισφορά του Συνηγόρου στην ενημέρωση για τις νομοθετικές εξελίξεις, εθνικές και κοινοτικές. Για το λόγο αυτό έχει αφιερώσει πολλές μόνιμες στήλες, αλλά και έκτακτες στήλες, όταν προκύπτουν επίκαιρα νομοθετικά θέματα. Ο Συνήγορος πρωτοπορεί και στον χώρο της νομολογίας παρουσιάζοντας σε κάθε τεύχος τις σημαντικότερες αποφάσεις από τα ανώτατα εθνικά και κοινοτικά δικαστήρια (ΑΠ, ΣτΕ, ΕλΣ, ΑΕΔ, ΝΣΚ, ΕΔΔΑ, ΔΕΚ). Καινοτομία αποτελούν τα χρονοδιαγράμματα ενεργειών, βήμα προς βήμα (check lists) για την καθημερινή άσκηση της δικηγορίας (συστάσεις, μεταβιβάσεις εταιριών κ.ά.), καθώς και τα πρωτότυπα υποδείγματα δικογράφων. Εκτός από τη δημοσίευση μελετών έγκριτων νομικών, ο Συνήγορος, ως περιοδικό με έντονο οικονομικό προσανατολισμό συνεργάζεται με διεθνούς φήμης εταιρίες ορκωτών ελεγκτών (KPMG, Grant Thornton, PriceWaterHouseCoopers κ.ά.), για την έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών του σε θέματα φορολογικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Έντονη είναι η προσέγγιση της διεθνούς νομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας μέσω του Κέντρου Τεκμηρίωσης Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Δικαίου του Παν/μίου της Κολωνίας, διακεκριμένων ανταποκριτών στο εξωτερικό, αλλά και επιλεγμένης αρθρογραφίας των πιο έγκυρων αλλοδαπών νομικών περιοδικών (ABA Journal, The Lawyer, Law Practice Management, κ.α.). Η θεματολογία του Συνηγόρου καλύπτει βέβαια ποικίλα θέματα. Είναι ένα περιοδικό που αλλάζει, με ειδήσεις, άρθρα, συνεντεύξεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, υγεία, περιβάλλον, οργάνωση γραφείου, πολιτισμό, ενημέρωση και πολλά ακόμα θέματα. Ένα περιοδικό που δεν μπορεί να λείπει από κανένα γραφείο.
Αγορανομική νομοθεσία  
Εισφορά υπέρ ΤΕΑΥΦΕ, ΣτΕ Ολ 607/2008 τ. 69, σελ. 24.  
Αγρότες  
Κοινή αγροτική πολιτική, ΠΕΚ Τ-364/2004 απόφ. 9.4.2008, τ. 67, σελ. 62.  
Αγωγή  
Σύμβαση δανείου - Παράδοση δανείσματος - Στοιχεία αγωγής, ΑΠ 1802/2007, τ. 65, σελ. 15.  
Διεθνής δικαιοδοσία - Ευθεία αγωγή κατά ασφαλιστικής εταιρίας, ΔΕΚ C-463/2005, απόφ. 13.12.2007, τ. 65, σελ. 49.  
Άδεια γάμου βλ. λ. Εργασία  
Αδικαιολόγητος πλουτισμός  
Παραγραφή - Μεταβίβαση ενοχικής σχέσης, ΑΠ 1693/2007, τ. 65, σελ. 14.  
ΑΕΙ βλ. Εκπαίδευση  
Αθλητισμός  
Απαλλαγές από ΦΠΑ - Αθλητισμός, ΔΕΚ C-253/2007, απόφ. 16.10.2008, τ. 69, σελ. 59.  
Αιγιαλός  
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, Σπ. Κιτσαντώνης, τ. 67, σελ. 46.  
Εθνικά πάρκα - Αιγιαλός - Προστασία, ΓνωμΝΣΚ 271/2008, τ. 68, σελ. 32.  
Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού, ΣτΕ 3615/2007, τ. 68, σελ. 24.  
Αιμομιξία  
Υπόθεση Josef Fritzl: Ένα τερατώδες κοκτέιλ αρπαγής και αιμομιξίας, Κ. Βαθιώτης, τ. 67, σελ. 50.  
Αίτηση ακύρωσης  
Παράβολο παραπομπής, ΣτΕ 2295/2007, τ. 66, σ. 24.  
- κατά πράξεως επιλογής προϊσταμένου Γεν. Δ/νσεως, ΣτΕ 1070/2008, τ. 70, σελ. 20.  
- κατά παραλείψεως, ΣτΕ 1327/2008, τ. 70, σελ. 21.  
Αίτηση αναίρεσης  
Εμπορικές μισθώσεις - Καταγγελία - Αναίρεση, ΑΠ 1818/2007, τ. 65, σελ. 16.  
Στοιχεία αναιρετηρίου - Γονική μέριμνα/επιμέλεια ανηλίκου, ΑΠ 2130/2007, τ. 66, σελ. 21.  
Διατυπώσεις άσκησης, ΑΠ Ολ 2/2008, τ. 66, σ. 22.  
Απαράδεκτο, ΣτΕ 3223/2007, τ. 68, σελ. 23.  
Εκλογικές διαφορές ΟΤΑ, ΣτΕ 3240/2007, τ. 68, σ. 23.  
Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, ΣτΕ 2558/2007, τ. 66, σελ. 25.  
Απαράδεκτο - Είσπραξη επιδικασθείσας απαίτησης χωρίς επιφύλαξη ΑΠ Ολ 15/2008, τ. 69, σελ. 18.  
Έλλειψη πληρεξουσιότητας δικηγόρου επισπεύδοντος - Απαράδεκτο, ΑΠ Ολ 26/2008 τ. 69, σελ. 21.  
Αποζημίωση - Περιοδική παροχή, ΣτΕ Ολ 53/2008 τ. 69, σελ. 23.  
Αδυναμία προσδιορισμού ποσού, ΣτΕ 995/2008, τ. 70, σελ. 20.  
ΣτΕ 1237/2008, τ. 70, σελ. 21.  
Αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής  
Check List, Θ. Πέτσος, τ. 70, σελ. 36.Σελ.
Υπόδειγμα, Θ. Πέτσος, τ. 70, σελ. 38.  
Ακίνητα βλ. και Φορολογία ακινήτων  
Συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, Συνήγορος της αγοράς, τ. 66, σελ. 82.  
Ακυρότητα  
Ακυρότητες προδικασίας, ΑΠ Ολ 1/2008, τ. 66, σελ. 22.  
Ακυρωτική διαφορά  
Μη έγκαιρη απάντηση σε αίτημα πολίτη, ΣτΕ 3344/2007, τ. 68, σελ. 23.  
Αλλοδαποί βλ. και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα  
Διακίνηση και διαμονή αλλοδαπών ΔΕΚ C-50/2006, απόφ. 7.6.2007, τ. 68, σελ. 24.  
Αλληλόχρεος λογαριασμός  
Λύση και εκκαθάριση ΟΕ - Εκπροσώπηση εταιρίας, ΑΠ 693/2008, τ. 70, σελ. 17.  
Αμοιβαία κεφάλαια  
Απόκτηση μεριδίων - Ευθύνη προστήσαντος ΑΕΔΑΚ, ΑΠ 1025/2008, τ. 70, σελ. 19.  
Αμοιβή βλ. Εργασία  
Ανάπηροι  
Άδεια περιπτέρου σε ανάπηρους ή θύματα πολέμου, ΣτΕ 1024/2008, τ. 70, σελ. 20.  
Ανταγωνισμός  
Αθέμιτος ανταγωνισμός - Απομίμηση διασχηματισμού, ΑΠ 2067/2007, τ. 65, σελ. 18.  
Συμπράξεις, ΠΕΚ Τ-112/2005, απόφ. 12.12.2007, ΠΕΚ Τ-101/2005 και Τ-111/2005, απόφ. 12.12.2007, τ. 65, σελ. 50, ΠΕΚ Τ-99/2004, απόφ. 8.7.2008, τ. 68, σελ. 67, ΠΕΚ Τ-410/2003, απόφ. 18.6.2008, τ. 68, σελ. 66, ΠΕΚ Τ-73/2004, απόφ. 8.10.2008, τ. 69, σελ. 61.  
Αθέμιτος ανταγωνισμός - Συκοφαντική δυσφήμηση, ΑΠ Ολ 2/2008, τ. 66, σελ. 18.  
ΠΕΚ Τ-271/2003, απόφ. 10.4.2008, τ. 65, σελ. 50.  
Ανταγωνισμός και ρύθμιση στη ναυτιλία και τις συναφείς με αυτή αγορές, Ε. Μαστρομανώλης, τ. 67, σελ. 80.  
Αντέφεση  
ΣτΕ 2750/2007, τ. 66, σελ. 25.  
Αντίγραφα  
Πρακτικά Επιτροπής άρθρου 41 Ν 1249/1982 - Χορήγηση αντιγράφων, ΓνωμΝΣΚ Ολ 535/2008, τ. 70, σελ. 28.  
Αντισυνταγματικότητα  
ΣτΕ Ολ 2039/2007 τ. 66, σελ. 23.  
Ανώνυμες εταιρίες  
Εκκαθάριση ΑΕ - Αμοιβή εκκαθαριστή, ΑΠ 1680/2007, τ. 65, σελ. 14.  
Ευθύνη προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου, ΓνωμΝΣΚ 189/2008, τ. 69, σελ. 33.  
Τάσεις και προοπτικές του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας, Εμμ. Μαστρομανώλης, τ. 69, σελ. 68.  
Ανωτέρα βία  
ΣτΕ 3706/2006, τ. 61, σελ. 25.  
Απαγόρευση εισόδου  
Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ, Δ. Ιωαννίδης, τ. 65, σελ. 54.  
Απαλλοτρίωση  
ΣτΕ 2733/2007, τ. 66, σελ. 25.  
Άρση αμφισβήτησης για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου - Αυτοδίκαιη ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ΑΕΔ 2/2008, τ. 68, σελ. 15.  
Ανάκληση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης - Αρμόδια αρχή, ΣτΕ 3140/2007, τ. 68, σελ. 23.  
Τροποποίηση σχεδίου πόλεως - Ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ΣτΕ 3892/2007, τ. 68, σελ. 24.  
Άρση απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους, ΣτΕ 3908/2007, τ. 68, σελ. 24.  
Πλήρης αποζημίωση επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ΣτΕ Ολ 603/2008, τ. 69, σελ. 24.  
ΣτΕ Ολ 1467/2008, τ. 70, σελ. 19.  
Απάτη  
Απάτη κακουργηματική - Νόμος επιεικέστερος, ΑΠ Ολ 5/2008, τ. 68, σελ. 20.  
Απέλαση  
ΕΔΔΑ απόφ. 18.10.2006 Uner κατά Ολλανδίας, τ. 66, σελ. 28.  
Απέλαση πρόσφυγα - Τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, ΣτΕ 441/2008, τ. 69, σελ. 25.  
Απέλαση αλλοδαπού λόγω ποινικής καταδίκης, ΕΔΔΑ απόφ. 23.6.2008, Maslov κατά Αυστρίας, τ. 70, σελ. 24.  
ΕΔΔΑ απόφ. 31.7.2008, Omoregie κατά Νορβηγίας, τ. 70, σελ. 25.  
Απόδειξη βλ. και Ιδιωτική ζωή  
Οψιγενή αποδεικτικά μέσα, ΣτΕ 3528/2007, τ. 68, σελ. 24.  
Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος  
Τέλεση πράξης από ιδιοτέλεια, ΑΠ 447/2008, τ. 70, σελ. 20.  
Αποζημίωση  
Αποζημίωση συγγενών θυμάτων ναυαγίου, ΣτΕ 2740/2007, τ. 66, σελ. 25.  
Αναπηρία ή παραμόρφωση παθόντος - Αποζημίωση βάσει ΑΚ 931, ΑΠ 604/2008, τ. 70, σελ. 16.  
Δικαιοδοσία Ειδικού Δικαστηρίου άρ. 99 Σ - Αγωγή αποζημίωσης, ΕλΣυν Ολ 2432/2008 τ. 70, σελ. 26.  
Απόρρητο  
Ο νέος νόμος για τη διασφάλιση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας, Μ. Βαρελά, τ. 70, σ. 72.  
Απόφαση  
Δικαστικές αποφάσεις δεν αποτελούν νέα κρίσιμα έγγραφα, ΕλΣυν Ολ 2415/2007, τ. 65, σελ. 20.  
Στοιχεία αιτιολογίας δικαστικών αποφάσεων, ΕλΣυν Ολ 2420/2007, τ. 65, σελ. 20.  
Άρση αμφισβήτησης για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου - Έννοια τελειωτικής απόφασης, ΑΕΔ 2/2008, τ. 68, σελ. 15.  
Αρπαγή  
Υπόθεση Josef Fritzl: Ένα τερατώδες κοκτέιλ αρπαγής και αιμομιξίας, Κ. Βαθιώτης, τ. 67, σελ. 50.  
Αρχαία  
Έννοια «αρχαίων», ΑΠ 1344/2007, τ. 66, σελ. 22.  
Αρχή της αμεροληψίας  
ΣτΕ 3370/2007, τ. 68, σελ. 23.  
Αρχή της αναλογικότητας  
Εξάμηνη προθεσμία άρθρου 61 παρ. 3 Σ.Κ., ΕλΣυν Ολ 2437/2007, τ. 65, σελ. 21.  
Ιδρύουσα λόγο αναίρεσης ή ερμηνευτική αρχή; ΑΠ Ολ 41/2007, τ. 66, σελ. 18.  
Σύμβαση εργολαβίας δίκης - Έγγραφη κατάρτιση και εμπρόθεσμη αναγγελία στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ΑΠ Ολ 27/2008, τ. 69, σελ. 21.  
Περιφερειακή πολιτική, ΠΕΚ Τ-404/2005, απόφ. 19.11.2008, τ. 70, σελ. 60.  
Αρχή ne bis in idem  
ΔΕΚ C-297/2007 απόφ. 11.12.2008, τ. 70, σελ. 58.  
Αρχή της ίσης μεταχείρισης  
Κοινή εμπορική πολιτική - Δασμοί anti-dumping, ΠΕΚ Τ-462/2004, απόφ. 17.12.2008, τ. 70, σελ. 61.  
Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης  
Καταλογισμός φόρου, ΣτΕ 2451/2007, τ. 66, σελ. 24.  
Αρχή της χρηστής διοίκησης  
ΣτΕ 1378/2008, τ. 70, σελ. 21.  
Αστική ευθύνη Δημοσίου βλ. Δημόσιο  
Αστυνομικοί  
Παραίτηση από την ΕΛΑΣ - Στρατιωτική θητεία, ΣτΕ 2992/2007, τ. 66, σελ. 26.  
Μισθολογικές διαφορές αστυνομικών υπαλλήλων, ΕΔΔΑ απόφ. 19.4.2007 Eskelinen κατά Φινλανδίας, τ. 66, σελ. 28.  
Ασφάλιση ιδιωτική  
Ασφάλιση για αυτοκινητικό ατύχημα - Παραγραφή αξίωσης, ΑΠ 1907/2007, τ. 65, σελ. 17  
Απάτη σχετική με τις ασφάλειες, ΑΠ 915/2007, τ. 65, σελ. 19.  
Ασφάλιση για αυτοκινητικό ατύχημα - Κατάργηση ασφαλιστικής σύμβασης με συμφωνία των μερών, ΑΠ 305/2008, τ. 68, σελ. 17.  
Απόκρουση βάσει 281 ΑΚ άσκησης δικαιώματος ασφαλιστή περί αποκλεισμού ευθύνης του, ΑΠ 439/2008, τ. 68, σελ. 19.  
Εκπροσώπηση ασφαλιστή από τον ασφαλιστικό σύμβουλο, ΑΠ 478/2008, τ. 68, σελ. 19.  
Ασφαλιστικά μέτρα  
Απαράδεκτη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά τη διενέργεια προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (ΣτΕ ΕΑ 515-516/2008), Πρ. Δημητριάδης, τ. 68, σελ. 36.  
Αυθαίρετα  
Κατεδάφιση αυθαιρέτων σε δασική έκταση, ΣτΕ 3790/2007, τ. 68, σελ. 24.  
Πολεοδομικές παραβάσεις - Αυθαίρετα, ΑΠ 523/2008, τ. 69, σελ. 22.  
Ένσταση κατά εκθέσεως αυτοψίας αυθαιρέτου, ΣτΕ 1244/2008, τ. 70, σελ. 21.  
Αυτοκίνητα  
Αυτοκινητικό ατύχημα - Αποζημίωση - Αμέλεια - Έλλειψη νόμιμης βάσης, ΑΠ 2119/2007, τ. 66, σελ. 20.  
Τέλος ταξινόμησης - Απαλλαγή - Προστατευόμενα τέκνα, ΓνωμΝΣΚ 277/2008, τ. 68, σελ. 33.  
Βασανιστήρια  
Ψυχική διαταραχή ατόμου λόγω της υποχρέωσης να φέρει χειροπέδες στο χώρο εργασίας του, ΕΔΔΑ απόφ. 6.3.2007, Erdogan Yagiz κατά Τουρκίας, τ. 65, σελ. 52.  
Διάλυση με χρήση χημικών παράνομης συνάθροισης, ΕΔΔΑ απόφ. 6.3.2007, Ciloglu et autres c.Turquie, τ. 65, σελ. 52.  
Συνθήκες κράτησης πάσχοντα από φυματίωση, ΕΔΔΑ απόφ. 24.5.2007, Gorodnitchev c. Russie, τ. 66, σελ 65.  
Απουσία αποτελεσματικής έρευνας σχετικά με ρατσιστική επίθεση σε άτομο καταγωγής ρομ, ΕΔΔΑ απόφ. 31.5.2007, Secic c. Croatie, τ. 66, σελ. 65.  
Συνθήκες κράτησης σχιζοφρενούς, ΕΔΔΑ απόφ. 6.9.2008 Koutcherouk c. Ukraine, τ. 68, σελ. 69.  
Ακρωτηριασμός εξωτερικών γεννητικών οργάνων, ΕΔΔΑ απόφ. 8.3.2007 Collins κατά Σουηδίας, τ. 68, σελ. 26.  
Μη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αναζήτηση θύματος απαγωγής, ΕΔΔΑ απόφ. 24.1.2008 Osmanoglu c. Turquie, τ. 69, σελ. 62.  
Απάνθρωπη μεταχείριση - Κράτηση αλλοδαπών σε ουδέτερη ζώνη αεροδρομίου, ΕΔΔΑ απόφ. 24.1.2008 Riad et Idiab c. Belgique, τ. 69, σελ. 62.  
Βάση δεδομένων  
Προστασία βάσης δεδομένων, ΔΕΚ C-304/2007, απόφ. 9.10.2008, τ. 69, σελ. 58.  
Βία  
Ταραξίες εναντίον αμέτοχων πολιτών: Εμφύλιος πόλεμος ante portas;, Κ. Βαθιώτης, τ. 70, σελ. 43.  
Βιβλιάριο υγείας  
Υπόχρεοι μισθωτοί, ΑΠ 709/2008, τ. 70, σελ. 17.  
Βουλευτές  
Ασυλία ευρωβουλευτών, ΔΕΚ συνεκδ. C-200/2007 και C-201/2007, απόφ. 21.10.2008, τ. 69, σελ. 59.  
Γάμος  
Αύξηση περιουσίας κατά το γάμο - Συμβολή συζύγου, ΑΠ 75/2008, τ. 67, σελ. 21.  
Συγγενείς οι σύζυγοι, ΑΠ 133/2008, τ. 67, σελ. 22.  
Γονική μέριμνα  
Στοιχεία αναιρετηρίου - Γονική μέριμνα/επιμέλεια ανηλίκου, ΑΠ 2130/2007, τ. 66, σελ. 21.  
Γονική παροχή  
Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας, ΑΠ 1990/2007, τ. 65, σελ. 17.  
Check Lists  
Διεκδίκηση domain name από δικαιούχο εμπορικού σήματος κατ΄εφαρμογή της Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy, Χ. Δαούτη, τ. 66, σελ. 42.  
Διάγραμμα ενεργειών κατάθεσης δηλώσεων κατά το στάδιο κτηματογράφησης, Ν. Ταραντίλης, τ. 67, σελ. 36.  
Ίδρυση ΕΠΕ, Κ. Λαμπαδάριος, τ. 68, σελ. 40.  
Αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής, Θ. Πέτσος, τ. 70, σελ. 36.  
Δάνειο  
Σύμβαση δανείου- Παράδοση δανείσματος - Αγωγή, ΑΠ 1802/2007, τ. 65, σελ. 15.  
Σύμβαση δανείου - Απόδοση δανείου, ΑΠ 2178/2007, τ. 66, σελ. 21.  
Χορήγηση δανείου με εγγύηση του Δημοσίου - Έναρξη παραγραφής, ΑΠ 82/2008, τ. 67, σελ. 21.  
Μεταβίβαση έννομης σχέσης στεγαστικού δανείου, Συνήγορος της αγοράς, τ. 68, σελ. 78.  
Ο Ν 3714/2008 για την προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις, Α. Καραντάνα, τ. 69, σελ. 12.  
Δαπάνες  
Έλλειμμα η διενέργεια δαπάνης χωρίς ύπαρξη πίστωσης, ΕλΣυν 2384/2007, τ. 65, σελ. 21.  
Δάση  
Πιστοποιητικό δασικής υπηρεσίας, ΣτΕ 2872/2007, τ. 66, σελ. 26.  
Εξαίρεση από αναδάσωση, ΣτΕ 3080/2007, τ. 68, σελ. 22.  
Δεδικασμένο  
Το εφαρμοστέο δίκαιο στην ΑΚ 479 - Η δέσμευση τρίτων από το δεδικασμένο, ΠΠρΝαυπλ 53/2008, τ. 66, σελ. 38.  
Επέκταση δεδικασμένου ή ισχύος αλλοδαπής απόφασης στην Ελλάδα - Δημόσια τάξη - Υιοθεσία, ΑΠ Ολ 17/2008 -, τ. 69, σελ. 18.  
Δικαιοδοσία Ειδικού Δικαστηρίου άρ. 99 Σ - Αγωγή αποζημίωσης - Παράβαση δεδικασμένου, ΕλΣυν Ολ 2432/2008 τ. 70, σελ. 26.  
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΑΠΔΠΧ 47/2007, τ. 66, σελ. 34.  
Σύστημα M-TAXIS, ΑΠΔΠΧ 48/2007, τ. 66, σελ. 34.  
Οικονομικά δεδομένα, ΑΠΔΠΧ 49/2007, τ. 66, σελ. 34, ΑΠΔΠΧ 21/2008, τ. 70, σελ. 31.  
Δεδομένα εργαζομένων, ΑΠΔΠΧ 50/2007, τ. 66, σελ. 34, ΑΠΔΠΧ 14/2008, τ. 70, σελ. 30.  
Κοινόχρηστοι χώροι, ΑΠΔΠΧ 51/2007, τ. 66, σελ. 34.  
Δεδομένα ερωτικής ζωής ΑΠΔΠΧ 3/2008, τ. 66, σελ. 34.  
Αθέμιτη επεξεργασία δεδομένων μελών ΔΣΑ, ΑΠΔΠΧ 5/2008, τ. 67, σελ. 28.  
Παράνομη δημοσίευση φωτογραφίας ανηλίκου, ΑΠΔΠΧ 4/2008, τ. 67, σελ. 28.  
Παράνομη δημοσίευση φωτογραφιών, ΑΠΔΠΧ 17/2008, τ. 67, σελ. 28.  
Δεδομένα θαμώνων κέντρων διασκεδάσεως, ΑΠΔΠΧ 20/2008, τ. 67, σελ. 28.  
ΕΦΟΤ, ΑΠΔΠΧ 12/2008, τ. 68, σελ. 34.  
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΑΠΔΠΧ 13/2008, τ. 68, σελ. 34.  
Εταιρίες τηλεφωνίας, ΑΠΔΠΧ 19/2008, τ. 68, σελ. 34.  
Συνταξιούχοι, ΑΠΔΠΧ 24/2008, τ. 68, σελ. 34.  
ΑΦΜ αλλοδαπών, ΑΠΔΠΧ 25/2008, τ. 68, σελ. 34.  
Σχολικά κτήρια, ΑΠΔΠΧ 27/2008, τ. 68, σελ. 34.  
Πρόστιμο για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης, ΑΠΔΠΧ 47/2008, τ. 69, σελ. 34.  
Δακτυλικά αποτυπώματα, ΑΠΔΠΧ 52/2008, τ. 69, σελ. 34.  
Κλειστό κύκλωμα, ΑΠΔΠΧ 56/2008, τ. 69, σελ. 34.  
Προστασία των δεδομένων και ελευθερία του Τύπου, ΔΕΚ C-73/2007 απόφ. 16.12.2008, τ. 70, σελ. 58.  
Κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας, ΑΠΔΠΧ 7/2008, τ. 70, σελ. 30.  
Γενικό Επιτελείο Στρατού, ΑΠΔΠΧ 10/2008, τ. 70, σελ. 30.  
Γραπτά δοκίμια ΑΣΕΠ, ΑΠΔΠΧ 16/2008, τ. 70, σελ. 30.  
Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, ΑΠΔΠΧ 22/2008, τ. 70, σελ. 31.  
Εταιρίες ηλεκτρικών ειδών, ΑΠΔΠΧ 28/2008, τ. 70, σελ. 31.  
Δημόσια έργα  
Κατάργηση δίκης, ΣτΕ Ολ 3176/2007, τ. 68, σελ. 22.  
Συμβάσεις δημοσίων έργων, ΠΕΚ Τ-411/2006, απόφ. 8.10.2008, τ. 69, σελ. 61.  
Διοικητική διαδικασία δημοσίων έργων, ΣτΕ 953/2008, τ. 70, σελ. 20.  
Διαφορές από δημόσια έργα - Εργολαβικό αντάλλαγμα, ΣτΕ 1495/2008, τ. 70, σελ. 21.  
Ανάθεση δημοσίων έργων - Βασικός μέτοχος, ΔΕΚ C-213/2007 απόφ. 16.12.2008, τ. 70, σελ. 59.  
Προσυμβατικός έλεγχος δημοσίων έργων, ΕλΣυν 142/2008, τ. 70, σελ. 27.  
Συμπληρωματικές συμβάσεις - Έλεγχος, ΓνωμΝΣΚ 521/2008, τ. 70, σελ. 29.  
Δημόσιες συμβάσεις  
Δημόσιες Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών, ΠΕΚ Τ-345/2003, απόφ. 12.3.2008, τ. 66, σελ. 63.  
Ένδικο βοήθημα κατά της πράξεως κατακυρώσεως δημοσίας συμβάσεως, ΔΕΚ C-492/2006 διάτ. 4.10.2007, τ. 68, σελ. 25.  
Διαδικασία σύναψης συμβάσεων για τη χρησιμοποίηση καταλοίπων αστικών αποβλήτων, ΔΕΚ C-382/2005, απόφ. 18.7.2007, τ. 68, σελ. 25.  
Διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης - Απαράδεκτο ενδίκου βοηθήματος, ΣτΕ Ολ 605/2008, τ. 69, σελ. 24.  
Δημόσιο  
Αστική ευθύνη Δημοσίου - Παράλειψη οργάνων ΝΠΔΔ τοποθέτησης υπαλλήλου στους πίνακες επιλογής προσωπικού, ΑΠ Ολ 8/2008, τ. 66, σελ. 20.  
Παράλειψη αποφάνσεως διοικητικού οργάνου - Διαφυγόν κέρδος, ΣτΕ 2168/2007, τ. 66, σελ. 24.  
Αποζημίωση σε διοικούμενο λόγω μη διεκπεραιώσεως της υποθέσεώς του, ΣτΕ 2340/2007, τ. 66, σελ. 24.  
Παράνομη απομάκρυνση από δημόσια υπηρεσία, ΣτΕ 2531/2007, τ. 66, σελ. 25.  
Παράλειψη έκδοσης πράξης καθορισμού νοσηλείων - Αρμοδιότητα, ΣτΕ 2551/2007, τ. 66, σελ. 25.  
Υπερημερία Δημοσίου επί χρηματικής οφειλής του - Αξίωση δανειστή για τόκους υπερημερίας μόνο επί καταψηφιστικής αγωγής, ΑΠ Ολ 10/2008 τ. 68, σελ. 16.  
Διετής παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου - Αρχή της ισότητας - ΟΣΕ, ΑΠ Ολ 11/2008 τ. 68, σελ. 16.  
Ηθική βλάβη - Υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλου, ΣτΕ Ολ 3472/2007, τ. 68, σελ. 22.  
Παραγραφή δικαιωμάτων του Δημοσίου, Συνήγορος της αγοράς, τ. 69, σελ. 80.  
Αίτηση αναιρέσεως - Αποζημίωση - Περιοδική παροχή, ΣτΕ Ολ 53/2008 τ. 69, σελ. 23.  
Συμβάσεις δημοσίων επιχειρήσεων και κοινόχρηστα πράγματα, ΣτΕ Ολ 891/2008, τ. 70, σ. 19, 32.  
Έκδοση μετοχοποιήσιμων τίτλων, ΣτΕ Ολ 899/2008, τ. 70, σελ. 19.  
Αστική ευθύνη Δημοσίου λόγω υπέρβασης προθεσμίας, ΣτΕ 1012/2008, τ. 70, σελ. 20.  
Δημοσιονομικός έλεγχος  
Περιφερειακή πολιτική - Διαρθρωτικά ταμεία, ΠΕΚ Τ-308/2005, απόφ. 12.12.2007, τ. 65, σελ. 50.  
Δημόσιος λογαριασμός  
Πράξη που έχει ως αντικείμενο την τακτοποίηση δημοσίου λογαριασμού, ΕλΣυν Ολ 1104/2007, τ. 66, σελ. 30.  
Διαγωνισμοί  
Διαγωνισμός ανάθεσης ακτοπλοϊκών γραμμών - Ματαίωση, ΓνωμΝΣΚ Ολ 17/2008, τ. 66, σελ. 32.  
Κατακύρωση διαγωνισμού, ΣτΕ 3673/2007, τ. 68, σελ. 24.  
Διάδικος  
Ειδικός λογαριασμός επικουρικής ασφάλισης - Νομική προσωπικότητα - Ικανότητα διαδίκου ΑΠ Ολ 25/2008, τ. 69, σελ. 20.  
Διαδίκτυο  
Οι κανόνες επίλυσης διαφορών του διαιτητικού δικαστηρίου της Τσεχίας για την επίλυση διαφορών επί ονομάτων χώρου .eu, Απ. Άνθιμος, τ. 65, σελ. 58.  
Δανία: Απαγόρευση πρόσβασης σε διαδικτυακό τόπο παράνομης διανομής μουσικών αρχείων, Απ. Άνθιμος, τ. 65, σελ. 58.  
Διεκδίκηση domain name από δικαιούχο εμπορικού σήματος, Check List, Χ. Δαούτη, τ. 66, σελ. 42.  
Τα ιστολόγια (Blogs), Ι. Ιγγλεζάκης, τ. 66, σελ. 74.  
Οι εξελίξεις στο ζήτημα της πειρατείας μέσω του Διαδικτύου, Ι. Ιγγλεζάκης, τ. 66, σελ. 74.  
Η νομολογία του διαιτητικού οργάνου για την επίλυση διαφορών επί κοινοτικών ονομάτων χώρου, Απ. Άνθιμος, τ. 67, σελ.
Back to Top