ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 34€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 90,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16496
Λεοντής Ν.
Βαρσάνης Κ., Μπαλογιάννη Ε., Ρεντούλης Π., Σωτηροπούλου Ε.
  • Έκδοση: 2018
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 832
  • ISBN: 978-960-622-531-4
  • ISBN: 978-960-622-531-4
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

 Στο παρόν συλλογικό έργο «Εκούσια Δικαιοδοσία» παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτή ισχύει και εφαρμόζεται μετά από τις τροποποιήσεις μίας σειράς πρόσφατων νόμων, με σημαντικότερο όλων τον Ν 4335/2015. Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη και με τους πρόσφατους Ν 4541, 4548 και 4549/2018. Το πόνημα διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες: α) γενικές διατάξεις, με αναφορά σε γενικά θέματα της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας, β) γνήσιες υποθέσεις της εκουσίας, όπου αναλύονται ειδικότερα θέματα που υπάγονται σε αυτήν την ειδική διαδικασία και αναφέρονται στους εξής κλάδους του δικαίου: Αστικό Δίκαιο (Γενικές αρχές, Εμπράγματο, Οικογενειακό, Κληρονομικό), Πολιτική Δικονομία και Εμπορικό Δίκαιο και γ) μη γνήσιες υποθέσεις της εκουσίας, όπου εξετάζονται και ειδικότερα θέματα από λοιπούς κλάδους δικαίου και συγκεκριμένα: υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, δίκαιο προστασίας καταναλωτή, πτωχευτικές δίκες και προπτωχευτικές διαδικασίες. Η πλήρης θεωρητική τεκμηρίωση σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων καθιστούν αναμφίβολα το παρόν έργο ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συνεργάτες καθ’ ύλην Σελ. VII
Πρόλογος Σελ. IX
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικές Διατάξεις
(άρθρα 739-781 ΚΠολΔ)
1. Γενικά περί της διαδικασίας της Εκούσιας Δικαιοδοσίας Σελ. 3
Ι. Έννοια και αντικείμενο Σελ. 4
ΙΙ. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας - Έννοια του διαδίκου Σελ. 6
2. Υπαγόμενες υποθέσεις
Ι. Γενικά Σελ. 10
II. Γνήσιες και μη γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Σελ. 11
III. Υποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 782-866 ΚΠολΔ Σελ. 12
IV. Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας προβλεπόμενες από άλλες διατάξεις του ΚΠολΔ Σελ. 13
V. Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας κατά παραπομπή του άρθρου 3 παρ. 3 ΕισΝΚΠολΔ Σελ. 15
VI. Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας κατά παραπομπή του άρθρου 121 ΕισΝΑΚ Σελ. 16
VIΙ. Υποθέσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους, υπαγόμενες στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας Σελ. 18
VIII. Υποθέσεις δημοσίου δικαίου υπαγόμενες στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δυνάμει της ΚΠολΔ 1 περ. γ΄ Σελ. 22
3. Αρμόδιο Δικαστήριο
I. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην Σελ. 23
II. Αρμοδιότητα κατά τόπο Σελ. 25
ΙΙΙ. Απαγόρευση παρέκτασης της αρμοδιότητας Σελ. 26
ΙV. Αυτεπάγγελτη έρευνα αρμοδιότητας Σελ. 27
V. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 28
4. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας Σελ. 29
5. Έναρξη της δίκης
Ι. Υποβολή αίτησης Σελ. 32
II. Περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 33
ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες από την άσκηση της αίτησης Σελ. 35
ΙV. Ορισμός δικασίμου Σελ. 36
V. Κοινοποιήσεις Σελ. 36
VI. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 748 ΚΠολΔ και στα ένδικα μέσα Σελ. 39
6. Παράσταση στο δικαστήριο
I. Ικανότητα συμμετοχής στη διαδικασία Σελ. 41
II. Ανήλικος διάδικος Σελ. 42
III. Πληρεξουσιότητα Σελ. 44
7. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη
Ι. Παρέμβαση Σελ. 46
ΙΙ. Προσεπίκληση Σελ. 50
8. Συζήτηση της υπόθεσης
I. Ανακριτικό σύστημα - Αυτεπάγγελτη έρευνα Σελ. 53
II. Περιορισμοί της εξουσίας του δικαστηρίου Σελ. 55
IIΙ. Χρόνος προβολής πραγματικών ισχυρισμών Σελ. 56
IV. Απαγόρευση διαμεσολάβησης και απόπειρας συμβιβασμού Σελ. 57
V. Παράσταση του εισαγγελέα κατά τη συζήτηση Σελ. 57
VI. Μεταβολή του αιτήματος Σελ. 59
VII. Ερημοδικία διαδίκων Σελ. 60
VIII. Τα πρακτικά Σελ. 62
9. Απόδειξη
I. Αρχές που ισχύουν στην εκούσια δικαιοδοσία όσον αφορά την απόδειξη Σελ. 63
II. Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας Σελ. 65
10. Απόφαση
I. Τρόπος και χρόνος έκδοσης Σελ. 67
II. Πλασματική επίδοση της απόφασης Σελ. 67
11. Έκδοση προσωρινής διαταγής
Ι. Προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινής διαταγής Σελ. 69
ΙΙ. Ανάκληση προσωρινής διαταγής Σελ. 71
12. Δικαστικά έξοδα Σελ. 72
13. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση οριστικής απόφασης
I. Προϋποθέσεις άσκησης της αίτησης Σελ. 74
ΙΙ. Νομιμοποίηση Σελ. 77
ΙII. Περιπτωσιολογία Σελ. 78
IV. Αναδρομική ισχύς Σελ. 79
V. Δημοσιότητα Σελ. 79
VI. Προσβολή με ένδικα μέσα Σελ. 79
VIΙ. Προστασία των τρίτων που ενήργησαν καλόπιστα Σελ. 80
14. Ένδικα μέσα και βοηθήματα
Ι. Προδικασία Σελ. 81
II. Έφεση Σελ. 82
ΙΙΙ. Ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 91
IV. Αναψηλάφηση Σελ. 92
V. Αναίρεση Σελ. 93
VI. Τριτανακοπή Σελ. 96
15. Δεσμευτική ενέργεια αποφάσεων εκούσιας δικαιοδοσίας
Ι. Απαράδεκτο άσκησης νέας αίτησης - Περιορισμένο δεδικασμένο Σελ. 101
ΙΙ. Ισχύς πράξεων που έγιναν δυνάμει απόφασης της εκούσιας δικαιοδοσίας η οποία μετέπειτα ανακλήθηκε, μεταρρυθμίστηκε, εξαφανίστηκε ή ανεστάλη η ισχύς της Σελ. 103
16. Τήρηση ειδικών βιβλίων εκούσιας δικαιοδοσίας - Σημειώσεις στο περιθώριο των αποφάσεων
Ι. Γενικά Σελ. 105
ΙΙ. Καταχωρίσεις στο ειδικό βιβλίο Σελ. 106
ΙΙΙ. Δημοσιότητα των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας Σελ. 106
IV. Σημειώσεις στο περιθώριο των αποφάσεων Σελ. 108
17. Αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων Σελ. 110
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Οι Γνήσιες Υποθέσεις Εκούσιας Δικαιοδοσίας
(άρθρα 782-866 ΚΠολΔ)
1. Γενικές αρχές Αστικού Δικαίου
I. Βεβαίωση γεγονότος με σκοπό να συνταχθεί ή να διορθωθεί ληξιαρχική πράξη (άρθρο 782 ΚΠολΔ) Σελ. 119
II. Κήρυξη και άρση της αφάνειας (άρθρα 783-785 ΚΠολΔ) Σελ. 131
III. Διορισμός προσωρινής διοίκησης ή εκκαθαριστών νομικού προσώπου και ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα (άρθρο 786 ΚΠολΔ) Σελ. 146
IV. Ίδρυση, λειτουργία και διάλυση σωματείου (άρθρο 787 ΚΠολΔ) Σελ. 170
V. Ανάκληση ιδρυτικής πράξης ιδρύματος (άρθρο 111 ΑΚ) Σελ. 185
2. Εμπράγματο Δίκαιο
Ι. Άρνηση καταχωρίσεων σε δημόσια βιβλία (άρθρο 791 ΚΠολΔ) Σελ. 189
ΙΙ. Δικαστικές άδειες και διαταγές σχετικά με το ενέχυρο (άρθρο 792 ΚΠολΔ) Σελ. 199
ΙΙΙ. Διορισμός, παύση, αντικατάσταση μεσεγγυούχου ή φύλακα (άρθρο 793 ΚΠολΔ) Σελ. 216
ΙV. Διορισμός, αντικατάσταση, παύση πραγματογνώμονα (άρθρο 794 ΚΠολΔ) Σελ. 225
V. Εκμίσθωση αντικειμένου επικαρπίας, ή ανάθεση σε διαχειριστή - Διορισμός, αντικατάσταση και παύση διαχειριστή (άρθρο 795 ΚΠολΔ) Σελ. 230
VΙ. Διόρθωση πρώτης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου «αγνώστου ιδιοκτήτη» N 2664/1998, 3127/2003 & 3841/2006 Σελ. 237
3. Οικογενειακό Δίκαιο
Ι. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση επιτρόπου και μελών του εποπτικού συμβουλίου (άρθρο 796 ΚΠολΔ) Σελ. 257
ΙΙ. Δικαστικές άδειες για επιχείρηση πράξεων προς όφελος τρίτων ή περιορισμένα ικανών προσώπων (άρθρο 797 ΚΠολΔ) Σελ. 269
ΙΙΙ. Δικαστικές άδειες για επιχείρηση πράξεων προς όφελος του ίδιου του αιτούντος (άρθρο 798 ΚΠολΔ) Σελ. 284
ΙV. Δικαστική άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση (άρθρα 799 ΚΠολΔ και 1457 ΑΚ) Σελ. 294
V. Δικαστική άδεια για παρένθετη μητρότητα (άρθρα 799 ΚΠολΔ και 1458 ΑΚ) Σελ. 300
VΙ. Τέλεση υιοθεσίας (άρθρο 800 ΚΠολΔ) Σελ. 307
VΙΙ. Ζητήματα από τη δικαστική συμπαράσταση (άρθρα 801-806 ΚΠολΔ) Σελ. 323
VΙΙΙ. Ζητήματα από την ακούσια νοσηλεία (άρθρα 802 ΚΠολΔ, 1687 ΑΚ) Σελ. 340
ΙΧ. Συναινετικό διαζύγιο (άρθρο 1441 ΑΚ) Σελ. 349
Χ. Συνέπειες κακής άσκησης της γονικής μέριμνας (άρθρα 1532, 1533 ΑΚ) Σελ. 353
XI. Ζητήματα από την αναδοχή ανηλίκου (άρθρα 1655-1665 ΑΚ) Σελ. 363
ΧΙI. Δικαστική άδεια για την τέλεση γάμου (άρθρο 1368 ΑΚ) Σελ. 375
4. Κληρονομικό Δίκαιο
Ι. Δημοσίευση διαθήκης Σελ. 379
II. Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας Σελ. 387
III. Διαταγή κατάθεσης διαθήκης Σελ. 391
IV. Δηλώσεις σχετικές με την κληρονομία Σελ. 395
V. Διορισμός, αντικατάσταση ή παύση κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας ή ειδικού κηδεμόνα - Καθορισμός αμοιβής και εξόδων - Βεβαίωση ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος εκτός από το Δημόσιο Σελ. 397
VI. Διορισμός εκκαθαριστή κληρονομίας Σελ. 400
VII. Εκτελεστής διαθήκης (άρθρα 815 ΚΠολΔ, 2017-2031 ΑΚ) Σελ. 404
VIΙΙ. Προθεσμία δήλωσης επιλογής ως προς το κληροδότημα (άρθρα 816 ΚΠολΔ, 1971-1973, 1990, 2011, 2013 ΑΚ) Σελ. 412
IX. Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 814, 817 ΚΠολΔ, 1913-1922 ΑΚ) Σελ. 418
X. Άδεια εκποίησης αντικειμένου καταπιστεύματος (άρθρα 818 ΚΠολΔ, 1937 παρ. 2 ΑΚ) Σελ. 431
ΧΙ. Κληρονομητήριο (άρθρα 819-824 ΚΠολΔ, 1956-1965 ΑΚ) Σελ. 436
ΧΙΙ. Ερμηνεία διαθήκης υπέρ κοινωφελών σκοπών (άρθρο 825 ΚΠολΔ) Σελ. 462
5. Εμπορικό Δίκαιο
Ι. Έκτακτος έλεγχος ανώνυμης εταιρίας (άρθρο 788 ΚΠολΔ) Σελ. 473
ΙΙ. Συνεταιρισμοί – Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης (άρθρο 789 ΚΠολΔ) Σελ. 487
ΙΙΙ. Συνεταιρισμοί – Διορισμός & αντικατάσταση εκκαθαριστών (άρθρο 790 ΚΠολΔ) Σελ. 493
ΙV. Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος (άρθρα 843-849 ΚΠολΔ) Σελ. 499
V. Κήρυξη αξιόγραφου ως ανισχύρου (άρθρα 843-860 ΚΠολΔ) Σελ. 503
6. Πολιτική Δικονομία
I. Σφράγιση – αποσφράγιση – απογραφή (άρθρα 826-842 ΚΠολΔ) Σελ. 519
II. Βεβαιωτικός όρκος (άρθρα 861-866 ΚΠολΔ) Σελ. 536
III. Θέματα διαιτησίας (άρθρα 878, 880 παρ. 2, 884 ΚΠολΔ) Σελ. 543
IV. Διαγραφή φανερά αβάσιμων αγωγών και ανακοπών από τα βιβλία διεκδικήσεων (άρθρο 220 παρ. 2 ΚΠολΔ) Σελ. 551
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Οι μη Γνήσιες Υποθέσεις Εκούσιας Δικαιοδοσίας
(άρθρα 905, 1023, 1028, 1029 ΚΠολΔ)
1. Πολιτική Δικονομία
I. Κήρυξη αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού στην Ελλάδα (άρθρο 905 παρ. 1 ΚΠολΔ) Σελ. 559
II. Αναγνώριση δεδικασμένου απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου που αφορά στην προσωπική κατάσταση (άρθρο 905 παρ. 4 ΚΠολΔ) Σελ. 573
III. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 1023 παρ. 1 ΚΠολΔ) Σελ. 578
IV. Ζητήματα διαχείρισης κατασχεθέντων ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 1028 παρ. 2, 1029 ΚΠολΔ) Σελ. 594
2. Λοιποί κλάδοι Δικαίου
I. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν 3869/2010) Σελ. 601
II. Συλλογική αγωγή για την προστασία των καταναλωτών (Ν 2251/1994) Σελ. 672
III. Πτωχευτικές δίκες Σελ. 703
IV. Προπτωχευτικές διαδικασίες Σελ. 756
Γενική Βιβλιογραφία & Αρθρογραφία Σελ. 763
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 787
Back to Top