ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 38,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18549
Τζέλλης Δ., Μυλώση Μ.
Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ε.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά

Το έργο «Εκτίμηση Αντικτύπου στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των δύο πυλώνων, στους οποίους βασίζεται κάθε μελέτη εκτίμησης αντικτύπου, σύμφωνα με τη Γαλλική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (CNIL), δηλαδή:
α) η εκτίμηση κατά πόσον η επεξεργασία συνάδει με τις νομικές απαιτήσεις και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων και
β) ο εντοπισμός, η διαβάθμιση και η διαχείριση των κινδύνων που συνεπάγεται η επεξεργασία για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων.

Στο βιβλίο αναλύονται οι νομικές απαιτήσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ για τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ακόμα και όταν υπεύθυνος επεξεργασίας είναι μια αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου σύμφωνα με την Οδηγία 2016/680, όπως οι γενικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, οι σκοποί και οι νομικές βάσεις για τη νομιμότητα της επεξεργασίας, η έννοια της συγκατάθεσης, τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και οι τρόποι άσκησής τους, η προστασία των δεδομένων κ.ά.

Επίσης, εξετάζεται μέσα από πλούσια θεματολογία και περιπτωσιολογία η Εκτίμηση Αντικτύπου σε επίπεδο εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων για τα προσωπικά δεδομένα και προτείνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς διαπιστώνεται ότι η Εκτίμηση Αντικτύπου:

• καταλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται με όλες τις σύγχρονες πτυχές της τεχνολογίας όπως συλλογή δεδομένων μέσω, μεταξύ άλλων: ιστοτόπου, cookies, συνδεδεμένου αντικειμένου, εφαρμογής για κινητά, smartphone για γεωεντοπισμό, τεχνικών στοχευμένης διαφήμισης

• και αφορά το σύνολο των τεχνολογικών εργαλείων και υποδομών: φορητές ή απομακρυσμένες συσκευές, εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης, ασύρματες διασυνδέσεις –Bluetooth, Wi-Fi, υπέρυθρες, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (2G, 3G, 4G ή 5G)– ADSL / Fiber, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, μεταφορά αρχείων, περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό.

Πρόκειται για πολύτιμο εργαλείο για όποιον θέλει να εμβαθύνει στους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και να προστατεύσει τα δεδομένα αυτά ήδη από τον σχεδιασμό. Αφορά όχι μόνο όποιον επεξεργάζεται δεδομένα ή παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον χώρο αυτόν, αλλά και τους εμπλεκόμενους στη δικαιοδοτική λειτουργία, καθώς και τους θεωρητικούς του χώρου. Η προστιθέμενη δε αξία του έργου αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε μια εποχή που η παραβατικότητα σε βάρος των προσωπικών δεδομένων, με όχημα την αλματωδώς εξελισσόμενη τεχνολογία, αυξάνει διαρκώς και απασχολεί ολοένα και περισσότερο έντονα τον ερμηνευτή και εφαρμοστή των σχετικών προστατευτικών διατάξεων.

Πρόλογος Σελ. IX
Πρόλογος συγγραφέων Σελ. XIII
Συντομογραφίες Σελ. XXIII
Κεφάλαιο Α Νομικές υποχρεώσεις
Βασικές γνώσεις για τα προσωπικά δεδομένα Σελ. 3
Είδη προσωπικών δεδομένων Σελ. 5
Είδη υποστηρικτικών στοιχείων των προσωπικών δεδομένων Σελ. 6
Είδη πηγών κινδύνου Σελ. 7
Είδη αποτελεσμάτων των απευκταίων γεγονότων Σελ. 7
Κλίμακα και μεθοδολογία για την εκτίμηση της σοβαρότητας Σελ. 9
Κλίμακα και μεθοδολογία για την εκτίμηση της πιθανότητας Σελ. 13
Είδη στόχων για την αντιμετώπιση των κινδύνων Σελ. 15
Απειλές για τα υποστηρικτικά στοιχεία Σελ. 16
Απειλές που μπορούν να οδηγήσουν σε αθέμιτη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα Σελ. 16
Απειλές που μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητη τροποποίηση προσωπικών δεδομένων Σελ. 21
Απειλές που μπορούν να οδηγήσουν σε μη διαθεσιμότητα προσωπικών δεδομένων Σελ. 23
Κλίμακες για το σχέδιο δράσης Σελ. 29
Σκοποί: καθορισμένοι, ρητοί και νόμιμοι Σελ. 30
Γενικά μέτρα Σελ. 30
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 32
Νομική βάση: νομιμότητα της επεξεργασίας, απαγόρευση της κατάχρησης του σκοπού Σελ. 40
Γενικά μέτρα Σελ. 40
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 46
Λήψη συγκατάθεσης Σελ. 49
Γενικά μέτρα Σελ. 49
Ειδικά μέτρα για τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών Σελ. 56
Ειδικά μέτρα για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω ιστοτόπου Σελ. 57
Ειδικά μέτρα για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω cookies Σελ. 57
Ειδικά μέτρα για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω συνδεδεμένου αντικειμένου ή εφαρμογής για κινητά Σελ. 58
Ειδικά μέτρα για τον γεωεντοπισμό μέσω smartphone Σελ. 59
Ειδικά μέτρα για τη χρήση τεχνικών στοχευμένης διαφήμισης Σελ. 59
Ειδικά μέτρα για την επιστημονική έρευνα με τη χρήση ναγνωρίσιμων βιολογικών δειγμάτων (δηλ. DNA) Σελ. 60
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 60
Γενικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Σελ. 63
Γενικά μέτρα Σελ. 63
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 65
Ελαχιστοποίηση δεδομένων: κατάλληλα, συναφή και περιορισμένα στο αναγκαίο Σελ. 68
Ελαχιστοποίηση της συλλογής δεδομένων Σελ. 68
Ελαχιστοποίηση των ίδιων των δεδομένων Σελ. 70
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 72
Ποιότητα δεδομένων: ακριβή και επικαιροποιημένα Σελ. 73
Γενικά μέτρα Σελ. 73
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 73
Περίοδος αποθήκευσης: περιορισμένη Σελ. 76
Γενικά μέτρα Σελ. 76
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 77
Δικαίωμα ενημέρωσης: πληροφορίες για το υποκείμενο των δεδομένων Σελ. 79
Γενικά μέτρα Σελ. 79
Ειδικά μέτρα για τους υπαλλήλους ενός οργανισμού Σελ. 84
Ειδικά μέτρα για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω ιστοτόπου Σελ. 84
Ειδικά μέτρα για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω συνδεδεμένου αντικειμένου ή εφαρμογής για κινητά Σελ. 84
Ειδικά μέτρα για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω τηλεφώνου Σελ. 85
Ειδικά μέτρα για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω εντύπου Σελ. 85
Ειδικά μέτρα για τη χρήση τεχνικών στοχευμένης διαφήμισης Σελ. 85
Ειδικά μέτρα στην περίπτωση που αλλάξει η υφιστάμενη επεξεργασία Σελ. 86
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 86
Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης και δικαιώματος φορητότητας δεδομένων Σελ. 92
Γενικά μέτρα Σελ. 92
Ειδικά μέτρα για την πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους Σελ. 95
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 96
Άσκηση δικαιώματος διόρθωσης και δικαιώματος διαγραφής Σελ. 103
Γενικά μέτρα Σελ. 103
Ειδικά μέτρα για τη στοχευμένη διαφήμιση στο διαδίκτυο Σελ. 106
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 107
Άσκηση δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας και δικαιώματος εναντίωσης Σελ. 113
Γενικά μέτρα Σελ. 113
Ειδικά μέτρα για την επεξεργασία μέσω τηλεφώνου Σελ. 116
Ειδικά μέτρα για την επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικής φόρμας Σελ. 116
Ειδικά μέτρα για την επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σελ. 117
Ειδικά μέτρα για την επεξεργασία μέσω συνδεδεμένου αντικειμένου ή εφαρμογής για κινητά Σελ. 117
Ειδικά μέτρα για έρευνα με τη χρήση αναγνωρίσιμων βιολογικών δειγμάτων (δηλ. DNA) Σελ. 118
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 118
Απαγόρευση της αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων Σελ. 119
Γενικά μέτρα Σελ. 119
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 125
Προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού Σελ. 128
Γενικά μέτρα Σελ. 128
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 130
Μητρώα δραστηριοτήτων επεξεργασίας Σελ. 132
Γενικά μέτρα Σελ. 132
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 133
Προηγούμενη διαβούλευση Σελ. 135
Γενικά μέτρα Σελ. 135
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 137
Οργάνωση Σελ. 138
Γενικά μέτρα Σελ. 138
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 139
Εποπτεία Σελ. 141
Γενικά μέτρα Σελ. 141
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 142
Σχέσεις με τρίτους Σελ. 143
Γενικά μέτρα Σελ. 143
Ειδικά μέτρα για το προσωπικό τρίτων παρόχων υπηρεσιών που εργάζεται στις εγκαταστάσεις του οργανισμού Σελ. 145
Ειδικά μέτρα για τρίτους αποδέκτες Σελ. 145
Ειδικά μέτρα για εξουσιοδοτημένους τρίτους Σελ. 146
Εκτελούντες την επεξεργασία: προσδιορισμένοι και δεσμευόμενοι από σύμβαση Σελ. 147
Γενικά μέτρα Σελ. 147
Ειδικά μέτρα για τους εκτελούντες την επεξεργασία Σελ. 147
Ειδικά μέτρα για παρόχους υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής (cloud computing) Σελ. 149
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 149
Καταχωρίσεις (για τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου) Σελ. 150
Διαβιβάσεις: συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις για τη διαβίβαση  προσωπικών δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 154
Γενικά μέτρα Σελ. 154
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 162
Πολιτική διαχείρισης της αυτορρύθμισης  Σελ. 178
Γενικά μέτρα Σελ. 178
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 179
Διαχείριση περιστατικών και παραβιάσεων δεδομένων Σελ. 180
Γενικά μέτρα Σελ. 180
Ειδικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου Σελ. 185
Κεφάλαιο Β Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους
Διαχείριση κινδύνων Σελ. 193
Διατήρηση ασφαλούς απόστασης από τις πηγές κινδύνου Σελ. 197
Προστασία από μη ανθρωπογενείς πηγές κινδύνου Σελ. 199
Έλεγχος φυσικής πρόσβασης Σελ. 201
Έλεγχος λογικής πρόσβασης Σελ. 204
Διαχείριση προνομίων χρηστών για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα Σελ. 204
Έλεγχος ταυτότητας των ατόμων που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα Σελ. 205
Ειδικά μέτρα για τον έλεγχο της γνησιότητας ηλεκτρονικών πιστοποιητικών Σελ. 207
Διαχείριση των διαπιστευτηρίων Σελ. 208
Κατανομή δεδομένων (σε σχέση με το υπόλοιπο πληροφοριακό σύστημα) Σελ. 211
Ανωνυμοποίηση Σελ. 212
Κρυπτογράφηση Σελ. 213
Γενικά μέτρα Σελ. 213
Ειδικά μέτρα για τη συμμετρική κρυπτογραφία Σελ. 214
Ειδικά μέτρα για την ασύμμετρη κρυπτογραφία (κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού) Σελ. 215
Ειδικά μέτρα για την κρυπτογράφηση εξοπλισμού Σελ. 216
Ειδικά μέτρα για την κρυπτογράφηση των βάσεων δεδομένων Σελ. 216
Ειδικά μέτρα για την κρυπτογράφηση διαμερισμάτων σκληρού δίσκου ή περιεκτών σκληρού δίσκου Σελ. 217
Ειδικά μέτρα για την κρυπτογράφηση μεμονωμένων αρχείων Σελ. 217
Ειδικά μέτρα για την κρυπτογράφηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σελ. 218
Ειδικά μέτρα για την κρυπτογράφηση ενός καναλιού επικοινωνίας Σελ. 218
Παρακολούθηση ακεραιότητας Σελ. 220
Γενικά μέτρα Σελ. 220
Ειδικά μέτρα για τη συνάρτηση κατακερματισμού (hashing) Σελ. 221
Ειδικά μέτρα για τον κωδικό αυθεντικοποίησης μηνύματος Σελ. 221
Ειδικά μέτρα για τη συνάρτηση ηλεκτρονικής υπογραφής Σελ. 222
Αντίγραφα ασφαλείας Σελ. 224
Αρχειοθέτηση Σελ. 227
Ιχνηλασιμότητα (καταγραφή) Σελ. 229
Επιτήρηση Σελ. 231
Γενικά μέτρα Σελ. 231
Ειδικά μέτρα για τους σταθμούς εργασίας πελάτη Σελ. 232
Ειδικά μέτρα για το τείχος προστασίας Σελ. 233
Ειδικά μέτρα για τον εξοπλισμό δικτύου Σελ. 233
Ειδικά μέτρα για τον διακομιστή Σελ. 234
Λειτουργική ασφάλεια Σελ. 235
Ασφάλεια καναλιών μετάδοσης πληροφοριών (δίκτυα) Σελ. 238
Γενικά μέτρα Σελ. 238
Ειδικά μέτρα για συνδέσεις με υλισμικό δικτύου Σελ. 241
Ειδικά μέτρα για εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης Σελ. 241
Ειδικά μέτρα για φορητές ή απομακρυσμένες συσκευές Σελ. 242
Ειδικά μέτρα για ασύρματες διασυνδέσεις (Wi-Fi, Bluetooth, υπέρυθρες, 4G, 5G, κλπ.) Σελ. 243
Ειδικά μέτρα για το Wi-Fi Σελ. 244
Ειδικά μέτρα για το Bluetooth Σελ. 244
Ειδικά μέτρα για υπέρυθρες Σελ. 245
Ειδικά μέτρα για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (2G, 3G, 4G ή 5G, κλπ.) Σελ. 245
Ειδικά μέτρα για την περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό Σελ. 245
Ειδικά μέτρα για τη μεταφορά αρχείων Σελ. 245
Ειδικά μέτρα για τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα Σελ. 245
Ειδικά μέτρα για ADSL / Fiber Σελ. 246
Ειδικά μέτρα για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Σελ. 246
Ειδικά μέτρα για την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων Σελ. 247
Ασφάλεια υλισμικού Σελ. 248
Γενικά μέτρα Σελ. 248
Ειδικά μέτρα για τους σταθμούς εργασίας Σελ. 249
Ειδικά μέτρα για φορητές συσκευές Σελ. 250
Ειδικά μέτρα για αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης Σελ. 251
Ειδικά μέτρα για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά Σελ. 252
Συντήρηση Σελ. 254
Γενικά μέτρα Σελ. 254
Ειδικά μέτρα για σταθμούς εργασίας (επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, smartphones, ταμπλέτες) Σελ. 254
Ειδικά μέτρα για συσκευές αποθήκευσης Σελ. 256
Ειδικά μέτρα για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά Σελ. 256
Καταπολέμηση κακόβουλου λογισμικού Σελ. 258
Ασφάλεια των ιστοτόπων Σελ. 260
Ασφάλεια έγχαρτων εγγράφων Σελ. 262
Σήμανση εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα Σελ. 262
Ελαχιστοποίηση των τρωτών σημείων των έγχαρτων εγγράφων Σελ. 263
Ελαχιστοποίηση των ευπαθειών των καναλιών διακίνησης έγχαρτων εγγράφων Σελ. 264
Διαχείριση προσωπικού Σελ. 266
Διαχείριση σταθμών εργασίας Σελ. 268
Γενικά μέτρα Σελ. 268
Ειδικά μέτρα για φορητές συσκευές Σελ. 272
Ειδικά μέτρα για κινητά τηλέφωνα / smartphones Σελ. 273
Διαχείριση έργων Σελ. 275
Γενικά μέτρα Σελ. 275
Ειδικά μέτρα για απόκτηση λογισμικού (αγορά, ανάπτυξη, κλπ.) Σελ. 275
Πίνακας αντιστοίχισης Σελ. 279
Λημματικό ευρετήριο Σελ. 293
Back to Top