Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πρακτικά ζητήματα για τη σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων

Εισηγητές: Γαρνέλης Δ.

Το περιοδικό «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παρουσιάζουν μια νέα σειρά από Σεμινάρια πρακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς της φορολογίας & λογιστικής παρέχοντας ολοκληρωμένες απαντήσεις στη βάση όλων των πρόσφατων εξελίξεων.

Η πλήρης εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου θα προκαλέσει στην αγορά τις επόμενες ημέρες μια σειρά από κρίσιμα και πρακτικά ζητήματα στους επαγγελματίες λογιστές και στις υπαγόμενες οντότητες σχετικά με τα υπολογιστικά φύλα της φορολογικής διοίκησης. Το Σεμινάριο ενόψει της συγκεκριμένης εξέλιξης θα φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες με το σύνολο των πρακτικών ζητημάτων προκειμένου οι επαγγελματίες του χώρου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ελεγκτικές διαδικασίες για την ορθή και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής τους αλλά και των ιδίων προσωπικά.

 • Εισαγωγή στις Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου
  • Ποιοι υπάγονται στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου
  • Ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή τους
  • Τράπεζες και λοιπές υπηρεσίες που εμπλέκονται
 • Παρουσίαση των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου
  • Τεχνική ανάλυση ρευστότητας
  • Τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά
  • Μέθοδος της «αρχής των αναλογιών»
  • Μέθοδος «της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών»
 • Η σχέση των Τεκμηρίων με τις Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου
  • Πίνακες υπολογισμού δαπανών διαβίωσης
  • Δαπάνες απόκτησης - Παραδείγματα υπολογισμού
  • Ανάλωση κεφαλαίου και τρόπος υπολογισμού - Σχετικές διατάξεις
  • Υπολογισμός τεκμηρίων συνδυαστικά με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, οικονομικούς διευθυντές, καθώς και στελέχη λογιστηρίων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που επιθυμούν να εξοικειωθούν με όλα τα ζητήματα που θα ανακύψουν στην πράξη από τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου και τα τεκμήρια.

Δημήτρης Γαρνέλης

Ο Δημήτρης Γαρνέλης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος από το 1992, κάτοχος άδειας άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος και άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως. Διετέλεσε επί σειρά ετών Στέλεχος σε Τμήματα Λογιστηρίων και Οικονομικής Διεύθυνσης σε Μεσαίες και Μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις. Είναι Ιδρυτής του Εξειδικευμένου Γραφείου Λογιστικών - Φοροτεχνικών Υπηρεσιών - Συμβούλων Επιχειρήσεων «THE TAXFILES». Έχει ασχοληθεί με την Αναδιοργάνωση και Φορο-Λογιστική τακτοποίηση προβληματικών Επιχειρήσεων με εξαιρετικά αποτελέσματα και είναι εξειδικευμένος σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικού Ελέγχου και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Έχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε εξειδικευμένα κέντρα εκπαίδευσης και είναι πιστοποιημένος εισηγητής εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Tα τελευταία χρόνια είναι Διευθυντής Σύνταξης στο επιστημονικό περιοδικό «Επιχείρηση»

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20298 | 20299 | 20311
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Γαρνέλης Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 85,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πρακτικά ζητήματα για τη σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20298 | 20299 | 20311
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Γαρνέλης Δ.
Back to Top