ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 28€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 80,00 € Ειδική Τιμή 68,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14216
Ρόκας Ν.

Βασικός στόχος της παρούσας έβδομης έκδοσης του κλασικού έργου για το εταιρικό δίκαιο είναι η ενημέρωση του συγγράμματος σχετικά με τις αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο. Είναι γεγονός ότι με την πρόσφατη νομοθετική παραγωγή το εταιρικό δίκαιο εμπλουτίστηκε και εκσυγχρονίστηκε σημαντικά. Εμπλουτίστηκε με την εισαγωγή μιας νέας εταιρικής μορφής, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ), και εκσυγχρονίστηκε με την αναμόρφωση του δικαίου των προσωπικών εμπορικών εταιριών, το οποίο ίσχυε αναλλοίωτο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η ΙΚΕ όσο και οι προσωπικές εταιρίες, που εισήχθησαν με τον Ν 4072/2012, απευθύνονται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, λόγω και της οικονομικής κρίσης, μετά την επί πολλά χρόνια κυριαρχία της «ανοικτής» ανώνυμης εταιρίας, βρίσκονται στο επίκεντρο όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Πέραν τούτων, από το τρέχον έτος τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το γενικό εμπορικό μητρώο, ενώ με τον Ν 3853/2010, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρικές μορφές, απλοποιήθηκε η σύσταση ίδρυσης εταιριών με τη θεσμοθέτηση της υπηρεσίας μιας στάσης. Επιπλέον, με τον Ν 3884/2010 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2007/36/ΕΚ για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών. Υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, όπως η εισαγωγή του Ν 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών, ο Ν 3693/2008 για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, η πρόταση κανονισμού για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία.

Όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις ελήφθησαν υπόψη στη νέα έκδοση, βέβαια στο πλαίσιο του σκοπού του συγγράμματος ως ευσύνοπτου εγχειριδίου χρήσιμου για τους μελετητές του εταιρικού δικαίου.

 
ΠρόλογοςΣελ. XXXI
ΣυντομογραφίεςΣελ. XXXV
ΒιβλιογραφίαΣελ. XXXVII
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
§ 1. Έννοια, χαρακτηριστικά και σημασία των ενώσεων προσώπων και του εταιρικού δικαίουΣελ. 2
Α. Σημασία και χαρακτηριστικά των ενώσεων προσώπωνΣελ. 2
Ι. Γενικά Σελ. 2
ΙΙ. Εταιρικό συμφέρον, εταιρικά συμφέροντα και ατομικά (εξωεταιρικά) συμφέροντα των εταίρωνΣελ. 2
Β. Έννοια και βασικές μορφές ενώσεων προσώπων (εταιρίες υπό ευρεία έννοια)Σελ. 4
Ι. ΈννοιαΣελ. 4
ΙΙ. Μορφές ενώσεων προσώπωνΣελ. 5
Γ. Οι εταιρικοί τύποι. 'Ατυπα εταιρικά μορφώματαΣελ. 6
Ι. Οι εταιρικοί τύποι και οι λόγοι επιλογής τουςΣελ. 6
ΙΙ. 'Ατυπα εταιρικά μορφώματαΣελ. 7
Δ. Έκταση και αντικείμενο του εταιρικού δικαίου. Δίκαιο επιχειρήσεωνΣελ. 8
Ι. Έκταση και αντικείμενοΣελ. 8
1. Κερδοσκοπικός και ιδεολογικός σκοπόςΣελ. 8
2. Μορφές εταιρικής συνεργασίαςΣελ. 9
3. Ρυθμιζόμενες σχέσειςΣελ. 10
4. Προσπάθεια διατύπωσης γενικών αρχών του εταιρικού δικαίουΣελ. 10
ΙΙ. Εταιρικό δίκαιο και δίκαιο των επιχειρήσεωνΣελ. 10
§ 2. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίεςΣελ. 12
Α. Γνωρίσματα προσωπικών εταιριώνΣελ. 12
Β. Γνωρίσματα κεφαλαιουχικών εταιριώνΣελ. 12
Γ. Μετριασμός των προσωπικών ή κεφαλαιουχικών στοιχείωνΣελ. 14
§ 3. Εταιρίες με και χωρίς νομική προσωπικότηταΣελ. 15
Α. Ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότηταΣελ. 15
Β. Ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα αλλά με ικανότητα δικαίου («ατελή» νομικά πρόσωπα)Σελ. 15
Γ. Ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότηταΣελ. 17
§ 4. Εμπορικότητα των εταιριώνΣελ. 20
§ 5. Το εταιρικό δίκαιο στο πλαίσιο της έννομης τάξης. Σύγχρονη εξέλιξη του εταιρικού δικαίουΣελ. 21
Α. Το εταιρικό δίκαιο στο πλαίσιο της έννομης τάξηςΣελ. 21
Ι. Εταιρικό δίκαιο και συνταγματικό δίκαιοΣελ. 21
ΙΙ. Εταιρικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιοΣελ. 24
ΙΙΙ. Εταιρικό δίκαιο, δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 25
IV. Εταιρικό δίκαιο και εργατικό δίκαιοΣελ. 25
V. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 25
Β. Η εξέλιξη του εταιρικού δικαίουΣελ. 28
§ 6. Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιοΣελ. 30
Α. Βασικές αρχέςΣελ. 31
Β. Ελευθερία εγκατάστασης. Η σημασία της νομολογίας του ΔΕΚ (ήδη ΔικΕΕ) για τα εθνικά εταιρικά δίκαιαΣελ. 34
Γ. Διασυνοριακές δομικές μεταβολέςΣελ. 37
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
ΕισαγωγικάΣελ. 40
Το νέο δίκαιο των προσωπικών εμπορικών εταιριών. Βασικές αρχέςΣελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
§ 7. Έννοια, γνωρίσματα, μορφές εμφάνισης και οικονομική σημασίαΣελ. 41
Α. ΈννοιαΣελ. 41
Β. ΓνωρίσματαΣελ. 41
Γ. Μορφές εμφάνισηςΣελ. 42
Δ. Οικονομική σημασίαΣελ. 42
§ 8. Η εταιρική σύμβασηΣελ. 44
Α. Κατάρτιση της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 44
Ι. Η σύσταση της εταιρίαςΣελ. 44
ΙΙ. Αντικείμενο της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 44
1. ΕισφορέςΣελ. 45
2. Κοινός σκοπόςΣελ. 46
ΙΙΙ. ΤύποςΣελ. 47
Β. Νομική φύση της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 48
Γ. Ελαττώματα της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 49
§ 9. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρωνΣελ. 52
Α. Αρχή της ελευθερίας της βουλήσεωςΣελ. 52
Β. Η νομική θέση του εταίρουΣελ. 53
Γ. Υποχρεώσεις των εταίρωνΣελ. 55
Ι. Υποχρέωση για καταβολή εισφοράςΣελ. 55
II. Υποχρέωση πίστηςΣελ. 57
Δ. Δικαιώματα των εταίρωνΣελ. 58
Ι. Δικαιώματα διοικήσεωςΣελ. 58
1. Δικαίωμα ψήφουΣελ. 58
2. Δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσηςΣελ. 59
ΙΙ. Περιουσιακά δικαιώματαΣελ. 60
1. Συμμετοχή στα κέρδη και τις ζημίεςΣελ. 60
α) Περιεχόμενο και έκταση του δικαιώματος στα κέρδηΣελ. 60
β) Εταιρικοί λογαριασμοίΣελ. 61
2. Δικαίωμα απολήψεωνΣελ. 62
3. Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεωςΣελ. 63
Ε. Μεταβιβαστότητα των εταιρικών δικαιωμάτωνΣελ. 63
ΣΤ. Μέτρο ευθύνης των εταίρωνΣελ. 64
Ζ. Αξιώσεις εταιρίας κατά εταίρων και αξιώσεις εταίρων κατά της εταιρίαςΣελ. 65
§ 10. Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησηςΣελ. 66
Α. ΓενικάΣελ. 66
Ι. Περιεχόμενο και σημασίαΣελ. 66
ΙΙ. Διαχείριση και εκπροσώπησηΣελ. 66
Β. ΔιαχείρισηΣελ. 67
Ι. Ποιοι είναι διαχειριστέςΣελ. 67
1. Συλλογική διαχείρισηΣελ. 67
2. Διαχείριση κατά πλειοψηφίαΣελ. 68
3. Διορισμός διαχειριστώνΣελ. 69
4. Ατομική διαχείρισηΣελ. 69
5. 'Αλλες διαμορφώσειςΣελ. 69
6. Προσωρινοί διαχειριστέςΣελ. 70
ΙΙ. Η νομική θέση του διαχειριστήΣελ. 71
1. Διαχειριστική εξουσία και εταιρική ιδιότηταΣελ. 71
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις διαχειριστήΣελ. 71
3. Παύση διαχειριστικής εξουσίαςΣελ. 73
Γ. ΕκπροσώπησηΣελ. 75
Δ. Έκταση διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίαςΣελ. 76
§ 11. Αποφάσεις των εταίρων. 'Ασκηση των εταιρικών αξιώσεωνΣελ. 80
Α. Αποφάσεις των εταίρωνΣελ. 80
Β. 'Ασκηση εταιρικών αξιώσεων (actio pro socio)Σελ. 81
§ 12. Εταιρική περιουσία και εταιρικά χρέηΣελ. 83
Α. ΓενικάΣελ. 83
Β. Εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότηταΣελ. 83
Ι. Εταιρική περιουσίαΣελ. 83
ΙΙ. Εταιρικά χρέηΣελ. 84
Γ. Εταιρίες με νομική προσωπικότηταΣελ. 86
Ι. Εταιρική περιουσίαΣελ. 86
ΙΙ. Εταιρικά χρέηΣελ. 86
§ 13. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρωνΣελ. 87
Α. ΓενικάΣελ. 87
Β. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχήςΣελ. 88
Γ. Είσοδος και αποχώρηση εταίρουΣελ. 91
Ι. Είσοδος νέου εταίρουΣελ. 91
II. Αποχώρηση εταίρουΣελ. 92
1. Έξοδος εταίρουΣελ. 92
2. Αποκλεισμός εταίρουΣελ. 93
3. Αποτελέσματα της αποχώρησης ως προς τον εταίροΣελ. 94
§ 14. Λύση της εταιρίαςΣελ. 96
Α. Λύση και περάτωσηΣελ. 96
Β. Λόγοι λύσηςΣελ. 96
Ι. Πάροδος χρόνου διάρκειαςΣελ. 97
ΙΙ. Πραγματοποίηση ή αδυναμία πραγματοποίησης του εταιρικού σκοπούΣελ. 97
ΙΙΙ. Θάνατος εταίρουΣελ. 98
IV. Δικαστική συμπαράσταση και πτώχευση εταίρουΣελ. 100
V. ΚαταγγελίαΣελ. 101
1. Τακτική καταγγελίαΣελ. 102
2. Έκτακτη καταγγελίαΣελ. 103
VI. 'Αλλοι λόγοι λύσηςΣελ. 105
Γ. Επαναλειτουργία της υπό εκκαθάριση εταιρίαςΣελ. 106
§ 15. ΕκκαθάρισηΣελ. 107
Α. Σκοπός εκκαθάρισηςΣελ. 107
Β. Νομική θέση των εκκαθαριστώνΣελ. 109
Γ. Εργασίες εκκαθάρισηςΣελ. 111
Δ. Εταιρίες με νομική προσωπικότηταΣελ. 114
§ 16. Ειδικές μορφές προσωπικών εταιριών (κοινοπραξία, ΕΟΟΣ)Σελ. 115
Α. Η κοινοπραξίαΣελ. 115
Β. Ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ)Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
§ 17. Πηγές, έννοια, σημασία. ΣύστασηΣελ. 122
Α. ΠηγέςΣελ. 122
Β. Έννοια και σημασίαΣελ. 123
Γ. Σύσταση της ΟΕΣελ. 124
Ι. Η εταιρική σύμβασηΣελ. 124
1. ΓενικάΣελ. 124
2. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης. Ιδίως η εταιρική επωνυμίαΣελ. 125
3. ΔημοσιότηταΣελ. 125
α) Πως συντελείταιΣελ. 125
β) Υπό σύσταση ΟΕΣελ. 128
γ) Συνέπειες της μη τήρησης της δημοσιότητας («μη καταχωρισμένη ΟΕ»)Σελ. 128
δ) Ελαττωματική σύστασηΣελ. 131
Δ. Η ομόρρυθμη εταιρία του π.δ. 326/1994Σελ. 132
§ 18. Σχέσεις προς τα έσωΣελ. 132
Α. ΓενικάΣελ. 132
Β. ΔιαχείρισηΣελ. 133
Γ. Αποφάσεις των εταίρωνΣελ. 134
Δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρωνΣελ. 136
§ 19. Σχέσεις προς τα έξωΣελ. 137
Ι. ΕκπροσώπησηΣελ. 137
1. Ποιοι είναι εκπρόσωποιΣελ. 137
2. Έκταση εξουσίας εκπροσώπησηςΣελ. 138
ΙΙ. Ευθύνη ομόρρυθμων εταίρωνΣελ. 139
§ 20. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρωνΣελ. 147
Α. ΜεταβίβασηΣελ. 148
Β. Έξοδος και αποκλεισμός εταίρουΣελ. 148
1. Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο εταίρουΣελ. 149
2. Εκούσια έξοδος εταίρουΣελ. 149
3. Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του πιστωτήΣελ. 150
4. Αποκλεισμός εταίρουΣελ. 151
5. Εκκαθάριση σχέσεων μεταξύ εξερχομένου ή αποκλειομένου και εταιρίαςΣελ. 151
6. Παραγραφή αξιώσεων εταιρικών δανειστώνΣελ. 152
7. Μονοπρόσωπη εταιρίαΣελ. 152
§ 21. Λύση και εκκαθάρισηΣελ. 153
Α. Λόγοι λύσηςΣελ. 154
1. Πάροδος του χρόνου διαρκείας της εταιρίαςΣελ. 154
2. Απόφαση των εταίρωνΣελ. 154
3. Κήρυξη σε πτώχευσηΣελ. 154
4. Δικαστική λύση της εταιρίαςΣελ. 155
5. Eπαναλειτουργία της εταιρίαςΣελ. 156
6. ΜετατροπήΣελ. 156
Β. ΕκκαθάρισηΣελ. 156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
§ 22. Έννοια, σύσταση και λύσηΣελ. 158
Α. Έννοια και χαρακτηριστικάΣελ. 158
Β. ΣύστασηΣελ. 159
Γ. Λύση, εκκαθάριση, μετατροπήΣελ. 161
Δ. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρίαΣελ. 162
§ 23. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρουΣελ. 162
Α. Σχέσεις προς τα έσωΣελ. 162
Ι. ΔιαχείρισηΣελ. 162
ΙΙ. 'Αλλα δικαιώματαΣελ. 163
ΙΙΙ. Εταιρικές υποχρεώσειςΣελ. 163
Β. Σχέσεις προς τα έξωΣελ. 164
Ι. Έλλειψη εκπροσωπευτικής εξουσίαςΣελ. 164
ΙΙ. Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρουΣελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
§ 24. Έννοια και χαρακτηριστικάΣελ. 167
Α. ΈννοιαΣελ. 167
Β. ΧαρακτηριστικάΣελ. 168
Γ. Διάκριση από συγγενείς μορφέςΣελ. 169
Δ. Εταιρική περιουσίαΣελ. 170
§ 25. Σύσταση, λειτουργία, περάτωσηΣελ. 172
Α. ΣύστασηΣελ. 172
Β. ΛειτουργίαΣελ. 172
Ι. Οι σχέσεις προς τα έσωΣελ. 172
ΙΙ. Οι σχέσεις προς τα έξωΣελ. 173
Γ. Περάτωση της εταιρίαςΣελ. 175
Δ. Πτώχευση εμφανούς εταίρουΣελ. 176
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
§ 26. ΕισαγωγικάΣελ. 180
Α. ΈννοιαΣελ. 180
Β. ΧαρακτηριστικάΣελ. 180
Γ. Μορφές εμφάνισηςΣελ. 184
Ι. Ο «ιδεατός» τύπος ανώνυμης εταιρίας και η «μικρή» ανώνυμη εταιρίαΣελ. 184
1. ΓενικάΣελ. 184
2. Η αντιμετώπιση του ζητήματος με τον ν. 3604/2007Σελ. 187
ΙΙ. 'Αλλοι τύποι ανώνυμης εταιρίας Σελ. 188
Δ. Συγκρούσεις συμφερόντωνΣελ. 189
Ι. ΓενικάΣελ. 189
ΙΙ. Διάφορες κατηγορίες μετόχωνΣελ. 190
ΙΙΙ. Εταιρικό συμφέρον και μετοχικά συμφέρονταΣελ. 191
ΙV. Συμφέρον της επιχείρησηςΣελ. 193
§ 27. Εξέλιξη, οικονομική σημασία, νομοθετικά προβλήματαΣελ. 195
Α. ΕξέλιξηΣελ. 195
Ι. ΔιεθνώςΣελ. 195
II. Στην ΕλλάδαΣελ. 196
Β. Οικονομική σημασίαΣελ. 200
Γ. Νομοθετικά προβλήματαΣελ. 202
§ 28. Το μετοχικό κεφάλαιοΣελ. 204
Α. ΈννοιαΣελ. 204
Β. Σημασία της καταβολής και διατήρησης (μη διανομής) του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 206
Ι. Η δέσμευση της εταιρικής περιουσίαςΣελ. 206
1. ΓενικάΣελ. 206
2. Επί μέρους ρυθμίσειςΣελ. 208
3. Απαγόρευση επιστροφής εισφορώνΣελ. 209
4. Αμφισβήτηση της σημασίας του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 210
Γ. Συγκέντρωση του κεφαλαίουΣελ. 211
Ι. ΚάλυψηΣελ. 211
1. ΈννοιαΣελ. 211
2. Τρόποι κάλυψηςΣελ. 212
ΙΙ. ΚαταβολήΣελ. 213
1. ΈννοιαΣελ. 213
2. Μερική καταβολήΣελ. 215
Δ. Εισφορές σε είδοςΣελ. 216
Ε. Χρηματοδότηση της ΑΕΣελ. 221
§ 29. Η ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας. Κρατική εποπτείαΣελ. 223
Α. Προϋποθέσεις ίδρυσηςΣελ. 223
Ι. Σύναψη καταστατικούΣελ. 224
1. Ιδρυτές, τύποςΣελ. 224
2. Περιεχόμενο του καταστατικούΣελ. 225
3. Συμφωνίες μετόχων (παραεταιρικές συμφωνίες) Σελ. 229
4. Αρχή της αυστηρότητας του καταστατικού και ελευθερία της βουλήσεωςΣελ. 231
II. Ανάληψη των μετοχών Σελ. 233
III. Περιορισμός του ελέγχου νομιμότητας και των περιπτώσεων που απαιτείται έγκριση του καταστατικού από τη διοίκησηΣελ. 234
IV. Δημοσιότητα και διαδικασία σύστασηςΣελ. 236
1. Η δημοσιότητα των ανωνύμων εταιριών, μετά και την εισαγωγή του γενικού εμπορικού μητρώου (ΓΕΜΗ)Σελ. 237
2. Σύστημα διπλής δημοσιότηταςΣελ. 240
3. Σημασία και αποτελέσματα της καταχώρισης στο ΓΕΜΗΣελ. 241
V. Ελαττωματική ίδρυσηΣελ. 242
Β. Ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυσηΣελ. 246
Γ. Αλλοδαπές εταιρίεςΣελ. 248
Δ. Έξοδα συστάσεωςΣελ. 249
Ε. Κρατική εποπτείαΣελ. 249
§ 30. Η γενική συνέλευσηΣελ. 251
Α. Η γενική συνέλευση ως όργανο της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 251
Ι. ΓενικάΣελ. 251
II. Η γενική συνέλευση ως το ανώτατο όργανο της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 252
Β. Θέματα υπαγόμενα στην αρμοδιότητα της γσ Σελ. 253
Ι. ΑπαρίθμησηΣελ. 253
II. Είδη συνελεύσεωνΣελ. 255
Γ. Σύγκληση, προκαταρκτική διαδικασία και συγκρότηση της γσ Σελ. 256
Ι. Σύγκληση και προκαταρκτική διαδικασίαΣελ. 256
II. ΣυγκρότησηΣελ. 260
1. ΓενικάΣελ. 260
2. Δικαιούμενοι συμμετοχήςΣελ. 260
α) Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γσ εταιρίας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριοΣελ. 260
β) Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γσ εταιρίας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριοΣελ. 262
3. Δικαιώματα μετόχωνΣελ. 263
4. Πρόεδρος της γενικής συνελεύσεωςΣελ. 264
Δ. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσηςΣελ. 264
Ι. ΓενικάΣελ. 264
ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την έγκυρη λήψη απόφασης Σελ. 265
1. Έννοια απαρτίας και πλειοψηφίαςΣελ. 265
2. Ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίαςΣελ. 267
III. 'Αλλες προϋποθέσεις για την εγκυρότητα των αποφάσεων της γσΣελ. 270
IV. Αποφάσεις τροποποιητικές του καταστατικούΣελ. 272
Ε. Ακυρωσία και ακυρότητα αποφάσεων γσΣελ. 273
Ι. ΓενικάΣελ. 274
1. Το πρόβλημα των ελαττωματικών αποφάσεων της γσΣελ. 274
2. Ισχύσαν δίκαιοΣελ. 275
ΙΙ. Η νέα ρύθμισηΣελ. 275
1. Στόχος των νέων ρυθμίσεωνΣελ. 275
2. Οι βασικοί άξονες των νέων ρυθμίσεων Σελ. 275
3. Έλλειψη πραγματικής γσΣελ. 276
IIΙ. Ακυρώσιμες αποφάσεις Σελ. 277
1. Λόγοι ακυρωσίαςΣελ. 277
α) Παράβαση διατάξεων σχετικών με τη διαδικασίαΣελ. 277
β) 'Αλλοι λόγοι ακυρωσίαςΣελ. 280
2. 'Ασκηση της αγωγής ακύρωσηςΣελ. 282
ΙV. 'Ακυρες αποφάσειςΣελ. 283
1. Πότε υπάρχει ακυρότηταΣελ. 283
2. Προβολή ακυρότηταςΣελ. 284
V. Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 286
§ 31. Το διοικητικό συμβούλιοΣελ. 288
Α. ΓενικάΣελ. 288
Β. Νομική θέση του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 290
Ι. H σχέση που συνδέει τα μέλη του δσ με την εταιρίαΣελ. 290
ΙΙ. Πράξη διορισμού και απώλεια ιδιότητας μελών δσ Σελ. 291
1. Προϋποθέσεις εκλογιμότηταςΣελ. 291
2. Πράξη διορισμούΣελ. 292
3. Απώλεια ιδιότητας μελών δσΣελ. 298
4. Η ρύθμιση του ζητήματος του «κολοβού δσ»Σελ. 301
5. ΔημοσιότηταΣελ. 302
III. Σχέσεις δσ και εταιρίας Σελ. 303
1. Δημιουργούμενα ζητήματαΣελ. 303
2. Υποχρέωση πίστηςΣελ. 304
3. Συναλλαγές με την εταιρίαΣελ. 306
4. Αμοιβές μελών δσΣελ. 311
Γ. Κανόνες λειτουργίας του δσΣελ. 314
Δ. Εξουσίες του δσΣελ. 319
Ι. Εκπροσωπευτική εξουσία Σελ. 319
1. Πρόσωπα που την ασκούνΣελ. 319
α) Η ρύθμιση του νόμουΣελ. 319
β) ΑποκλίσειςΣελ. 321
γ) ΔικονομικάΣελ. 325
2. Έκταση εκπροσωπευτικής εξουσίαςΣελ. 326
3. Ευθύνη αε για αδικοπραξίες των μελών του δσΣελ. 329
ΙΙ. Διαχειριστική εξουσία Σελ. 329
1. Εγγενείς δεσμεύσεις. Πρόσωπα που την ασκούνΣελ. 329
2. Έκταση διαχειριστικής εξουσίαςΣελ. 331
Ε. De facto διοικητικό συμβούλιο και de facto διοικητέςΣελ. 331
ΣΤ. Ευθύνη του δσΣελ. 332
Ι. Μέτρο ευθύνηςΣελ. 333
1. ΓενικάΣελ. 333
2. Η ειδική φύση του διαχειριστικού πταίσματοςΣελ. 335
ΙΙ. Απαιτήσεις κατά μελών του δσ Σελ. 336
1. Η εταιρική αγωγήΣελ. 337
2. 'Αλλες αξιώσειςΣελ. 342
III. Ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστώνΣελ. 343
IV. Ποινική ευθύνηΣελ. 345
V. Ευθύνη για χρέη της εταιρίας προς το ΔημόσιοΣελ. 346
Ζ. Εταιρική διακυβέρνησηΣελ. 346
Η. Μέτρα για την αποτροπή κρίσεωνΣελ. 352
§ 32. Οι ελεγκτέςΣελ. 353
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 353
Β. Διορισμός ελεγκτώνΣελ. 354
Γ. Καθήκοντα και ευθύνη των ελεγκτώνΣελ. 356
Δ. Ελεγκτικά ΠρότυπαΣελ. 358
§ 33. Η νομική θέση του μετόχουΣελ. 359
Α. Οι επιδιώξεις των μετόχωνΣελ. 359
Β. Η μετοχική σχέση (το μετοχικό δικαίωμα)Σελ. 359
Ι. Κτήση και απώλεια του μετοχικού δικαιώματος. Εξαγορά μετοχώνΣελ. 360
ΙΙ. Προστασία του μετοχικού δικαιώματοςΣελ. 363
ΙΙΙ. Ατομική άσκηση εταιρικών αξιώσεωνΣελ. 363
ΙV. Ισχύουσες αρχέςΣελ. 364
Γ. Δικαιώματα διοικήσεωςΣελ. 367
Ι. ΓενικάΣελ. 367
ΙΙ. Δικαίωμα ψήφουΣελ. 368
ΙΙΙ. Δικαίωμα πληροφόρησηςΣελ. 369
Δ. Περιουσιακά δικαιώματαΣελ. 370
Ι. Δικαίωμα στα κέρδηΣελ. 370
1. Περιεχόμενο του δικαιώματοςΣελ. 370
2. Διανομή κερδώνΣελ. 371
α) Πρώτο μέρισμαΣελ. 372
β) Υπόλοιπα κέρδηΣελ. 372
ΙΙ. Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεωςΣελ. 373
Ε. Υποχρεώσεις και ευθύνη του μετόχουΣελ. 373
Ι. ΓενικάΣελ. 373
ΙΙ. Υποχρεώσεις και ευθύνη έναντι της εταιρίας και των μετόχωνΣελ. 374
ΙΙΙ. Ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστώνΣελ. 377
§ 34. Η μετοχήΣελ. 382
Α. ΈννοιαΣελ. 382
Β. Η μετοχή ως αξιόγραφοΣελ. 384
Ι. ΓενικάΣελ. 384
II. Αξία της μετοχήςΣελ. 385
III. Ανώνυμες, ονομαστικές και άυλες μετοχέςΣελ. 386
IV. Μεταβίβαση μετοχώνΣελ. 388
V. Δικαιώματα στη μετοχήΣελ. 393
VI. Απόκτηση μετοχών από την εταιρίαΣελ. 394
Α. Γενικοί κανόνες Σελ. 394
Β. Επέκταση περιορισμώνΣελ. 397
Γ. Πρωτότυπη κτήση μετοχώνΣελ. 397
Ι. Παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής για την απόκτηση μετοχώνΣελ. 398
II. Ειδικές κατηγορίες μετοχώνΣελ. 400
1. Προνομιούχες μετοχέςΣελ. 400
2. Μετοχές επικαρπίαςΣελ. 403
3. Εξαγοράσιμες μετοχέςΣελ. 404
ΙΙΙ. Ακύρωση μετοχώνΣελ. 405
§ 35. Ιδρυτικοί τίτλοι, ομολογίες, μετατρέψιμες ομολογίεςΣελ. 405
Α. Ιδρυτικοί τίτλοιΣελ. 405
Ι. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοιΣελ. 405
ΙΙ. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοιΣελ. 406
Β. ΟμολογίεςΣελ. 407
Ι. Η ομολογία ως αξιόγραφοΣελ. 407
ΙΙ. Το νομικό καθεστώς των ομολογιούχωνΣελ. 408
ΙΙΙ. Ομολογιακό δάνειοΣελ. 410
ΙV. Κατηγορίες ομολογιακών δανείωνΣελ. 411
1. Είδη ομολογιακών δανείωνΣελ. 411
2. Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίεςΣελ. 412
§ 36. Δικαιώματα της μειοψηφίαςΣελ. 414
Α. ΓενικάΣελ. 414
Β. Τα κατ' ιδίαν δικαιώματα της μειοψηφίαςΣελ. 416
Ι. Δικαίωμα παροχής πληροφοριώνΣελ. 416
ΙΙ. Δικαίωμα αναβολής λήψης αποφάσεωςΣελ. 418
III. Δικαίωμα ελέγχου διαχείρισηςΣελ. 419
IV. Δικαίωμα άσκησης της εταιρικής αγωγήςΣελ. 422
V. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης γσ, δικαίωμα εγγραφής πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και δικαίωμα υποβολής σχεδίων αποφάσεωνΣελ. 422
VI. Δικαίωμα αρνησικυρίαςΣελ. 423
VII. Δικαίωμα ακυρώσεως αποφάσεων γσΣελ. 424
VIII. Δικαίωμα προς διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίαςΣελ. 424
IX. Δικαίωμα ανάκλησης διορισθέντων μελών δσΣελ. 424
Χ. Πρόκληση λύσης της εταιρίας Σελ. 424
ΧΙ. Δικαίωμα εξαγοράςΣελ. 424
§ 37. ΑποθεματικάΣελ. 425
Α. ΓενικάΣελ. 425
Β. Τακτικά (νόμιμα) αποθεματικάΣελ. 425
Γ. Έκτακτα αποθεματικάΣελ. 425
Δ. Αφανή αποθεματικάΣελ. 427
§ 38. Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). ΚέρδηΣελ. 428
Α. Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) Σελ. 428
Ι. ΓενικάΣελ. 428
II. Περιεχόμενο των ετήσιων λογαριασμώνΣελ. 432
III. Κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμώνΣελ. 435
IV. Ελαττωματικός ισολογισμόςΣελ. 438
Β. Ενοποιημένοι λογαριασμοί (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)Σελ. 438
Γ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)Σελ. 440
Δ. ΚέρδηΣελ. 442
Ι. Πότε υπάρχουν διανεμητέα κέρδηΣελ. 442
II. Διάθεση κερδώνΣελ. 442
§ 39. Αύξηση κεφαλαίουΣελ. 444
Α. Σημασία και είδη αυξήσεωςΣελ. 444
Ι. ΣημασίαΣελ. 444
ΙΙ. Η νομολογία σχετικά με την αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου Σελ. 445
ΙΙΙ. Είδη αυξήσεως κεφαλαίουΣελ. 446
Β. Πραγματική αύξηση κεφαλαίουΣελ. 446
Ι. Με καταβολή εισφορών Σελ. 446
1. Αρμόδιο όργανοΣελ. 446
α) Αύξηση με απόφαση της καταστατικής γσΣελ. 447
β) Αύξηση με απόφαση της συνήθους γσΣελ. 447
γ) Αύξηση με απόφαση του δσΣελ. 448
2. Περαιτέρω διαδικασίαΣελ. 448
3. Συνέπειες μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίουΣελ. 455
II. Με κεφαλαιοποίηση κερδώνΣελ. 456
Γ. Αύξηση κεφαλαίου υπό αίρεσηΣελ. 457
Δ. Ονομαστική αύξηση κεφαλαίουΣελ. 458
Ε. Αύξηση κεφαλαίου εισηγμένων ΑΕ Σελ. 460
§ 40. Μείωση κεφαλαίουΣελ. 461
Α. ΣκοπόςΣελ. 461
Β. ΠροϋποθέσειςΣελ. 462
Γ. ΔιαδικασίαΣελ. 464
Ι. Αρμόδιο όργανοΣελ. 464
II. Τρόποι μείωσης κεφαλαίουΣελ. 464
§ 41. Δομικές εταιρικές μεταβολές (Μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση, εξαγορά)Σελ. 465
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 465
Β. ΜετατροπήΣελ. 466
Ι. ΓενικάΣελ. 466
ΙΙ. Η ρύθμιση του νόμουΣελ. 467
Γ. Συγχώνευση Σελ. 469
Ι. ΓενικάΣελ. 469
ΙΙ. Τρόποι συγχώνευσηςΣελ. 471
1. Συγχώνευση με απορρόφησηΣελ. 471
α) ΔιαδικασίαΣελ. 471
β) Προστασία δανειστών και μετόχωνΣελ. 475
γ) ΑποτελέσματαΣελ. 476
δ. ΑκυρότηταΣελ. 477
2. Συγχώνευση με σύσταση νέας ΑΕΣελ. 479
3. Μεταβίβαση περιουσίας (εξαγορά)Σελ. 479
Δ. ΔιάσπασηΣελ. 479
Ε. ΕξαγοράΣελ. 481
§ 42. Λύση και εκκαθάρισηΣελ. 483
Α. ΛύσηΣελ. 483
Ι. Λόγοι λύσηςΣελ. 483
II. Αντίθετα δεν αποτελούν λόγους λύσεως της εταιρίας:Σελ. 486
ΙΙΙ. Επαναλειτουργία («αναβίωση»)Σελ. 487
Β. ΕκκαθάρισηΣελ. 488
Ι. ΓενικάΣελ. 488
II. Διαδικασία εκκαθάρισηςΣελ. 489
§ 43. Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρίαΣελ. 492
Α. Εταιρικό δίκαιο και δίκαιο της κεφαλαιαγοράς (Η προστασία του μετόχου επενδυτή ως κοινό σημείο προσέγγισης)Σελ. 492
Β. Το ειδικό δίκαιο της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 497
Ι. ΓενικάΣελ. 497
ΙΙ. Βασικές αρχέςΣελ. 498
1. Ρυθμίσεις εταιρικού δικαίουΣελ. 498
2. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνει ο εκδότης των μετοχώνΣελ. 500
3. Υποχρέωση πληροφόρησης και δημοσιότηταςΣελ. 501
α) Δημοσιευόμενες πληροφορίες ενόψει εισαγωγής μετοχών σε χρηματιστήριοΣελ. 502
β) Υποχρέωση δημοσιοποίησης πρόσθετων πληροφοριών μετά την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγοράΣελ. 503
4. Σωστή και υπεύθυνη διαχείρισηΣελ. 505
5. ΔιαφάνειαΣελ. 505
6. Ίση μεταχείριση Σελ. 505
7. Προστασία των επενδυτών με την εξασφάλιση άσκησης ορισμένων μετοχικών δικαιωμάτωνΣελ. 505
ΙΙΙ. Υποχρεώσεις που βαρύνουν (και) άλλα πρόσωπαΣελ. 506
1. Υποχρέωση ενημέρωσης (διαρκούς πληροφόρησης)Σελ. 506
2. Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριώνΣελ. 506
3. Δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών και προστασία των μετόχωνΣελ. 508
α) ΓενικάΣελ. 508
β) Βασικοί κανόνεςΣελ. 510
γ) Προϋποθέσεις και διαδικασία Σελ. 514
§ 44. Ειδικές εταιρικές μορφές (ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία, ευρωπαϊκή εταιρία, ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία)Σελ. 514
Α. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρίαΣελ. 514
Β. Η ευρωπαϊκή εταιρίαΣελ. 516
Γ. Η ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρίαΣελ. 517
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
§ 45. Έννοια και χαρακτηριστικάΣελ. 519
Α. ΈννοιαΣελ. 519
Β. ΧαρακτηριστικάΣελ. 519
Γ. Σύγκριση με την ΑΕ. Οικονομική σημασίαΣελ. 520
§ 46. Εταιρικό κεφάλαιο, εταιρικό μερίδιο, μερίδα συμμετοχήςΣελ. 523
Α. Εταιρικό κεφάλαιοΣελ. 523
Β. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχήςΣελ. 524
Ι. ΈννοιαΣελ. 524
II. Ισχύουσες αρχέςΣελ. 525
§ 47. ΣύστασηΣελ. 527
Α. ΠροϋποθέσειςΣελ. 527
Ι. ΚαταστατικόΣελ. 527
ΙΙ. Καταβολή εισφορώνΣελ. 529
III. ΔημοσιότηταΣελ. 529
IV. Ελαττωματική ίδρυσηΣελ. 531
Β. ΕΠΕ υπό ίδρυσηΣελ. 533
Γ. Αλλοδαπές εταιρίεςΣελ. 533
Δ. Έξοδα συστάσεωςΣελ. 534
§ 48. Τα όργανα της εταιρίαςΣελ. 534
Α. ΓενικάΣελ. 534
Β. Η συνέλευση των εταίρων Σελ. 534
Ι. ΑρμοδιότηταΣελ. 534
ΙΙ. Σύγκληση της συνέλευσηςΣελ. 535
III. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων Σελ. 536
1. Απαιτούμενη πλειοψηφίαΣελ. 536
2. Ελαττωματικές αποφάσειςΣελ. 539
Γ. Διαχείριση και εκπροσώπηση Σελ. 541
Ι. Η αρχή του νόμουΣελ. 541
ΙΙ. Αποκλίσεις από τη νόμιμη διαχείριση και εκπροσώπησηΣελ. 542
III. Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστώνΣελ. 544
IV. Εξουσίες διαχειριστώνΣελ. 546
V. Ευθύνη διαχειριστώνΣελ. 547
Δ. Οι ελεγκτέςΣελ. 550
§ 49. Η νομική θέση του εταίρουΣελ. 551
Α. Δικαιώματα του εταίρουΣελ. 551
Ι. Δικαιώματα διοικήσεωςΣελ. 551
1. Δικαίωμα διαχείρισης και εκπροσώπησηςΣελ. 551
2. Δικαίωμα ψήφουΣελ. 551
3. Δικαίωμα ελέγχου και παροχής πληροφοριώνΣελ. 552
4. 'Αλλα δικαιώματαΣελ. 553
ΙΙ. Περιουσιακά δικαιώματα Σελ. 553
1. Δικαίωμα στα κέρδηΣελ. 553
2. Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεωςΣελ. 554
Β. Υποχρεώσεις των εταίρωνΣελ. 555
Ι. Υποχρεώσεις από τον νόμο Σελ. 555
ΙΙ. Υποχρεώσεις από το καταστατικόΣελ. 555
1. Υποχρέωση συμπληρωματικών εισφορώνΣελ. 556
2. 'Αλλες υποχρεώσειςΣελ. 556
Γ. Ευθύνη των εταίρωνΣελ. 557
Ι. Έναντι της εταιρίαςΣελ. 557
ΙΙ. Έναντι των εταιρικών δανειστώνΣελ. 557
§ 50. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρωνΣελ. 559
Α. Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου Σελ. 559
Ι. ΓενικάΣελ. 559
ΙΙ. Ειδικές περιπτώσειςΣελ. 560
Β. Αύξηση και μείωση του αριθμού των εταίρων Σελ. 562
Ι. Αύξηση του αριθμού των εταίρωνΣελ. 562
II. Μείωση του αριθμού των εταίρωνΣελ. 562
1. Έξοδος εταίρουΣελ. 562
2. Αποκλεισμός εταίρουΣελ. 563
3. Δικαιώματα εξερχόμενων ή αποκλειόμενων εταίρωνΣελ. 564
§ 51. Ετήσιοι λογαριασμοί. Διάθεση κερδώνΣελ. 567
§ 52. Τροποποίηση του καταστατικούΣελ. 568
Α. ΓενικάΣελ. 568
Β. Αύξηση κεφαλαίουΣελ. 569
Ι. ΕίδηΣελ. 569
II. ΔιαδικασίαΣελ. 569
Γ. Μείωση κεφαλαίουΣελ. 570
Ι. ΓενικάΣελ. 570
II. ΔιαδικασίαΣελ. 571
Δ. ΜετατροπήΣελ. 572
Ε. ΣυγχώνευσηΣελ. 573
§ 53. Λύση και εκκαθάρισηΣελ. 574
Α. ΛύσηΣελ. 574
Β. ΕκκαθάρισηΣελ. 576
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
§ 54. Έννοια και χαρακτηριστικάΣελ. 579
Α. Λόγοι δημιουργίας της νέας εταιρίας Σελ. 579
Β. Έννοια και χαρακτηριστικάΣελ. 580
§ 55. ΣύστασηΣελ. 581
Α. ΠροϋποθέσειςΣελ. 581
Ι. ΚαταστατικόΣελ. 581
ΙΙ. Καταβολή εισφορών. Εταιρικό κεφάλαιοΣελ. 582
1. Καταβολή εισφορώνΣελ. 582
2. Εταιρικό κεφάλαιοΣελ. 582
ΙΙΙ. Διαδικασία σύστασης και δημοσιότηταΣελ. 584
IV. ΑκυρότηταΣελ. 585
V. Εταιρία υπό ίδρυσηΣελ. 585
§ 56. Τα όργανα της εταιρίαςΣελ. 586
Α. Η συνέλευση των εταίρωνΣελ. 586
Ι. ΑρμοδιότηταΣελ. 586
ΙΙ. Σύγκληση της συνέλευσηςΣελ. 586
ΙΙΙ. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρωνΣελ. 587
Β. Διαχείριση και εκπροσώπησηΣελ. 588
Ι. Ποιοι είναι διαχειριστές. Η νομική τους θέσηΣελ. 588
ΙΙ. Εξουσίες διαχειριστώνΣελ. 590
ΙΙΙ. Ευθύνη διαχειριστώνΣελ. 590
§ 57. Η νομική θέση του εταίρου. Εισφορές και εταιρικά μερίδιαΣελ. 591
Α. Δικαιώματα και υποχρεώσειςΣελ. 591
1. ΔικαιώματαΣελ. 591
2. ΥποχεώσειςΣελ. 592
Β. Είσοδος, έξοδος και αποκλεισμός εταίρουΣελ. 594
Γ. Εταιρικά μερίδιαΣελ. 595
§ 58. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, διανομή κερδών, έλεγχοςΣελ. 597
§ 59. Τροποποίηση του καταστατικού. Λύση και εκκαθάρισηΣελ. 598
Α. ΓενικάΣελ. 598
Β. Αύξηση κεφαλαίουΣελ. 599
Γ. Μείωση κεφαλαίουΣελ. 599
Δ. ΜετατροπήΣελ. 600
Ε. ΣυγχώνευσηΣελ. 600
ΣΤ. Λύση και εκκαθάρισηΣελ. 601
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ 
§ 60. Η μονοπρόσωπη εταιρίαΣελ. 602
Α. ΓενικάΣελ. 602
Β. Γεννώμενα ζητήματαΣελ. 605
Ι. ΓενικάΣελ. 605
ΙΙ. Ευθύνη του μοναδικού εταίρου έναντι των εταιρικών δανειστώνΣελ. 605
Γ. Η μονοπρόσωπη ΕΠΕ ειδικότεραΣελ. 607
Δ. Η μονοπρόσωπη ΑΕΣελ. 608
§ 61. Όμιλοι επιχειρήσεων και συνδεδεμένες επιχειρήσειςΣελ. 608
Α. Συγκέντρωση επιχειρήσεωνΣελ. 609
Β. Ομιλοποιημένες επιχειρήσειςΣελ. 611
Ι. Μορφές σύνδεσηςΣελ. 611
II. Δημιουργούμενα προβλήματαΣελ. 613
III. Νομοθετική ρύθμισηΣελ. 614
 
ΠηγέςΣελ. 619
Αλφαβητικό ΕυρετήριοΣελ. 623
Α. Γενικές αρχές. Αστική εταιρίαΣελ. 623
Β. Προσωπικές εμπορικές εταιρίεςΣελ. 625
Γ. Ανώνυμη εταιρίαΣελ. 626
Δ. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρίαΣελ. 631
Back to Top