Βιντεοσκοπημένο

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν 4242/2014 ΚΑΙ 4335/2015

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση του διπλού καθεστώτος που δημιουργήθηκε στις επαγγελματικές μισθώσεις μετά την ψήφιση του άρθρου 13 Ν 4242/2014, ο οποίος χώρισε τις μισθώσεις σε παλαιές και νέες, αλλά και κατόπιν των νέων δικονομικών διατάξεων για τις μισθωτικές διαφορές, όπως εισήχθησαν με τον Ν 4335/2015. Το σεμινάριο εξετάζει επίσης το σημαντικό στην Ελλάδα της κρίσης ζήτημα της αναγκαστικής δικαστικής μείωσης του συμβατικού μισθώματος, ιδίως βάσει των άρθρων 388 και 288 ΑΚ και τις δυνατότητες πρακτικής δικονομικής αντιμετώπισης αυτού.

Μέρος Α: Παλαιό Καθεστώς
-Παλαιές μισθώσεις
-Άυλη Εμπορική Αξία
-Συμβατικές ρυθμίσεις

Μέρος Β: Μισθώσεις υπό το άρθρο 13 Ν 4242/2014
-Νέο (εν μέρει) δίκαιο νέων μισθώσεων
-Ποιες θεωρούνται νέες μισθώσεις
-Νέες διατάξεις άρθρου 13 παρ. 1 εδ. β’ Ν 4242/2014 - Διάρκεια - Λύση με νεότερη συμφωνία - Καταγγελία
-Καταργούμενες διατάξεις ΠΔ 34/1995 με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. α’ και παρ. 3 εδ. α’ Ν 4242/2014
-Διατηρούμενες & Τροποποιούμενες Διατάξεις
-Συμβατικές ρυθμίσεις
-Αναπροσαρμογή μισθώματος

Μέρος Γ: Νέες δικονομικές διατάξεις και δικονομικά ζητήματα μισθώσεων
- Νέες διατάξεις ΚΠολΔ για τις Μισθωτικές Διαφορές (ζητήματα από τον Ν 4335/2015)
- Ανακοπή στην Εκτέλεση

Μέρος Δ: Αποτίμηση συστήματος νέων ρυθμίσεων - Σκοποί και αποτελέσματα
-Αντικρουόμενα συμφέροντα εκμισθωτών - μισθωτών
-Μισθώσεις δύο ταχυτήτων
-Σκοπός νέων διατάξεων
-Αναφορά σε εισηγητική έκθεση
-Φορολόγηση ιδιοκτητών - ανάγκη αντισταθμίσματος
-Επηρεασμός αξίας ακινήτων
-Δημιουργία ακινήτων διαφορετικής αξίας
-Συνταγματικά ζητήματα
-Παραβίαση αρχής ισότητας (παλαιές - νέες μισθώσεις: Μισθώσεις υπογραφείσες μικρό χρόνο πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου)
-Αποτελέσματα και ζητήματα από την εφαρμογή του Ν 4242/2014
-Νομολογία
-Σκέψεις για νέες νομοθετικές προσαρμογές - Συζήτηση στο ακροατήριο

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, λογιστές, οικονομικούς ή επενδυτικούς συμβούλους ακινήτων, μεσίτες, ιδιοκτήτες - εκμισθωτές και επιχειρηματίες ή εμπόρους ή επαγγελματίες μισθωτές, εκτιμητές ακινήτων, μηχανικούς, επενδυτές ακινήτων, και εν γένει ασχολούμενους με τα ακίνητα, αλλά και όποιον επιθυμεί να έχει μία σαφή και πλήρη εικόνα του νέου διπλού καθεστώτος των εμπορικών μισθώσεων και των νέων δικονομικών διατάξεων που οριοθετούν τις μισθωτικές διαφορές.

Ο Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος LL.M. του London School of Economics σε θέματα Commercial and Corporate Law και Media Law και αριστούχος Διδάκτωρ του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι συγγραφέας των βιβλίων: «Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία», «Το νέο δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - ΓΕΜΗ - Διαδικασία σύστασης εταιρειών - Ηλεκτρονική δημοσιότητα, Τακτικός έλεγχος - Μηδενικό εταιρικό κεφάλαιο», «ΙΚΕ και ΕΠΕ - Συγκριτική αξιολόγηση των δύο εταιρικών τύπων» και «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου» (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη), που όλα έχουν κυκλοφορήσει και σε δεύτερη έκδοση, συμμετείχε στο συλλογικό έργο «Το Δίκαιο της ΑΕ» του καθηγητή Ε. Περάκη, είναι τακτικός αρθρογράφος άρθρων και μελετών στον ελληνικό επιστημονικό Τύπο και έχει παραδώσει πλήθος σεμιναρίων. Επίσης είναι μέλος της Εταιρείας Μελετών Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, της Ελληνικής Ένωσης για τη Διαιτησία, του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, του ΔΣ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και του Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Κωδ. 15894
5 ώρες
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 95,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν 4242/2014 ΚΑΙ 4335/2015

Κωδ. 15894
5 ώρες
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.
Back to Top