ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 29€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 63,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16865
Παναγιώτου Π.

Το Εμπορικό Δίκαιο περιλαμβάνει και αναλύει τους κλασικούς κλάδους του εμπορικού δικαίου μετά από τις ραγδαίες μαζικές νομοθετικές μεταβολές, που επήλθαν προσφάτως στην εμπορική νομοθεσία. Εμβαθύνει σε ζητήματα του εμπορικού δικαίου και παρέχει στον αναγνώστη τις νεότατες νομολογιακές, βιβλιογραφικές ενδείξεις και λεπτομερειακές ρυθμίσεις, που είναι χρήσιμες για τη δικαστηριακή πράξη. Στόχος του επίτομου αυτού έργου είναι να καταστεί χρήσιμο εργαλείο για τον νομικό της πράξης, αλλά και να καλύψει διδακτικές ανάγκες προς χρήση κυρίως των φοιτητών των οικονομικών και νομικών σχολών καθώς και των υποψηφίων δικαστών. Η μελέτη συνοδεύτεται από αναλυτικό, ανά ενότητα, αλφαβητικό ευρετήριο.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κεφάλαιο Πρώτο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§ 1. Εισαγωγικά Σελ. 3
Ι. Εμπορικό και ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 3
ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δημοσιοποίησή του - Δίκαιο της εμπορικής επιχείρησης Σελ. 3
§ 2. Οι κλάδοι του εμπορικού δικαίου Σελ. 6
§ 3. Πηγές του εμπορικού δικαίου Σελ. 7
§ 4. Η ιστορική εξέλιξη του εμπορικού δικαίου Σελ. 7
Ι. Η ιστορική επισκόπηση της επιχείρησης και η συμβολή της στην εξέλιξη του εμπορικού δικαίου Σελ. 8
ΙΙ. To ελληνικό εμπορικό δίκαιο ως δίκαιο του εμπορίου και η επιχείρηση Σελ. 9
ΙΙΙ. Από το δίκαιο των εμπορικών πράξεων στο δίκαιο της εμπορικής επιχείρησης Σελ. 10
Κεφάλαιο Δεύτερο
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – ΕΜΠΟΡΟΙ
§ 5. Δίκαιο των εμπορικών πράξεων Σελ. 15
Ι. Εμπορικές πράξεις Σελ. 15
ΙΙ. Διακρίσεις των εμπορικών πράξεων Σελ. 15
ΙΙΙ. Γνώρισμα της εμπορικής πράξης. Σελ. 15
IV. Είδη εμπορικών πράξεων Σελ. 15
1. Εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις Σελ. 15
1.1. Αγορά προς μεταπώληση Σελ. 16
1.2.Επιχείρηση χειροτεχνίας Σελ. 16
1.3.Επιχείρηση παραγγελίας Σελ. 16
1.4. Η επιχείρηση προμηθείας Σελ. 17
1.5. Επιχείρηση πρακτορίας Σελ. 18
1.6. Επιχείρηση μεσιτείας Σελ. 18
1.7. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων Σελ. 18
1.8. Επιχείρηση πλειστηρίασης Σελ. 18
1.9. Κολλυβιστικές εργασίες Σελ. 18
1.10. Λοιπές εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις Σελ. 18
2. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις Σελ. 18
3. Υποκειμενικές εμπορικές πράξεις Σελ. 19
V. Τεκμήριο εμπορικότητας Σελ. 19
§ 6. Δίκαιο των εμπόρων Σελ. 20
I. Ορισμός του εμπόρου και τα κριτήρια Σελ. 20
II. Πότε δεν χωρεί η ιδιότητα του εμπόρου Σελ. 20
III. Συνέπειες της ιδιότητας του εμπόρου Σελ. 20
IV. Απώλεια της ιδιότητας του εμπόρου Σελ. 21
V. Εμπορική ικανότητα Σελ. 22
VI. Εμπορική ανικανότητα Σελ. 22
Κεφάλαιο Tρίτο
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
§ 7. Η έννοια και το περιεχόμενο της επιχείρησης στο εμπορικό δίκαιο Σελ. 23
Ι. Η έννοια της επιχείρησης στο ΔΑΕ Σελ. 23
ΙΙ. Η έννοια της επιχείρησης στο ισχύον δίκαιο Σελ. 25
§ 8. Η νομική και οικονομική έννοια της επιχείρησης Σελ. 29
I. Η νομική έννοια της επιχείρησης Σελ. 29
II. H οικονομική έννοια της επιχείρησης Σελ. 31
§ 9. H έννοια της επιχείρησης στη θεωρία και τη νομολογία Σελ. 33
Ι. Στη θεωρία Σελ. 33
ΙΙ. Στη νομολογία Σελ. 35
§ 10. Συγγενείς έννοιες με την επιχείρηση Σελ. 36
I. Η έννοια της εκμετάλλευσης Σελ. 36
II. H έννοια της εταιρίας και η διαφορά από την επιχείρηση Σελ. 36
ΙΙΙ. Η έννοια της περιουσίας Σελ. 37
1. Εισαγωγικά Σελ. 37
2. Είδη περιουσίας Σελ. 38
Κεφάλαιο Τέταρτο
Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
§ 11. Η νομική φύση της επιχείρησης Σελ. 43
Ι. Το πρόβλημα Σελ. 43
II. Η επιχείρηση ως υποκείμενο δικαίου Σελ. 43
ΙΙΙ. Η επιχείρηση ως ιδιαίτερη περιουσία, ομάδα περιουσίας (δικαίου ή σκοπού), ομάδα πραγμάτων, δικαίωμα προσωπικότητας Σελ. 45
ΙV. Η επιχείρηση ως περιουσιακό δικαίωμα σε άυλο αγαθό Σελ. 47
V. Η επιχείρηση ως αντικείμενο συναλλαγής Σελ. 49
VI. H επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου Σελ. 51
Κεφάλαιο Πέμπτο
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
§ 12. H μεταβίβαση της επιχείρησης Σελ. 56
Ι. H σύμβαση της μεταβίβασης της επιχείρησης Σελ. 56
ΙΙ. Η υποσχετική σύμβαση Σελ. 57
ΙΙΙ. Η εμπράγματη σύμβαση Σελ. 57
§ 13. Το αντικείμενο της μεταβίβασης της επιχείρησης Σελ. 58
Ι. Στοιχεία της επιχείρησης Σελ. 58
ΙΙ. Μορφολογία μεταβίβασης της επιχείρησης Σελ. 58
1. Μορφές μεταβίβασης της επιχείρησης Σελ. 58
2. Σύγκριση μεταξύ Αsset deal & Share deal Σελ. 59
ΙΙΙ. Ιδιαίτεροι τύποι μεταβίβασης επιχείρησης Σελ. 59
IV. Η εμπράγματη απόκτηση επιχείρησης (asset deal) Σελ. 59
1. Το αντικείμενο της ενσώματης μεταβίβασης Σελ. 60
V. Η μεταβίβαση ασώματων αντικειμένων της επιχείρησης Σελ. 61
1. Γενικά Σελ. 61
2. Το αντικείμενο της ασώματης μεταβίβασης Σελ. 61
3. Η εκχώρηση Σελ. 61
VI. Η εκχώρηση της ενοχικής σχέσης Σελ. 62
VII. Η εκχώρηση της επιχείρησης ως συνόλου Σελ. 63
Κεφάλαιο Έκτο
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
§ 14. H μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική διαδοχή Σελ. 64
I. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική διαδοχή Σελ. 64
1. Γενικά Σελ. 64
2. Η έννοια της ειδικής διαδοχής Σελ. 64
3. Η έννοια της καθολικής διαδοχής Σελ. 65
4. Η διάκριση της ειδικής και καθολικής διαδοχής Σελ. 66
II. Η συμβατική μεταβίβαση της επιχείρησης (ΑΚ 479) Σελ. 67
1. Εισαγωγικά Σελ. 67
2. Το πρόβλημα Σελ. 68
3. Μεταβίβαση του ενεργητικού ή και του παθητικού της επιχείρησης (AK 479). Κριτική των απόψεων Σελ. 69
4. Συμφωνίες μεταβιβάζοντος και αποκτώντος Σελ. 72
5. Προϋποθέσεις συμβατικής μεταβίβασης της επιχείρησης Σελ. 73
6. Η Ευθύνη έναντι των δανειστών Σελ. 75
7. Διαδικασία μεταβίβασης της επιχείρησης Σελ. 78
8. Προστασία των δανειστών Σελ. 79
Κεφάλαιο Έβδομο
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
§ 15. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με καθολική κληρονομική διαδοχή Σελ. 81
Ι. Τα υποκείμενα της κληρονομικής διαδοχής Σελ. 81
ΙΙ.Το αντικείμενο της καθολικής διαδοχής Σελ. 81
ΙΙΙ. Η επιχείρηση ως αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής Σελ. 82
§ 16. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική κληρονομική διαδοχή Σελ. 83
Ι. Εκποίηση επιχείρησης με ειδική κληρονομική διαδοχή (ΑΚ 1942) Σελ. 83
ΙΙ. Η ευθύνη έναντι των δανειστών Σελ. 85
ΙΙΙ. Η ευθύνη του κληρονόμου πωλητή για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα Σελ. 86
Κεφάλαιο Όγδοο
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
§ 17. Eλαττώματα στη μεταβίβαση και πώληση της επιχείρησης – Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα της επιχείρησης Σελ. 87
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 87
ΙΙ. Έννοια των πραγματικών ελαττωμάτων και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων στην πώληση επιχείρησης Σελ. 88
ΙΙΙ. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα (του εταιρικού μεριδίου ή της μετοχής) της επιχείρησης (share deal) Σελ. 89
ΙV. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του πράγματος (asset deal) Σελ. 98
V. Οι έννομες συνέπειες της ευθύνης του πωλητή Σελ. 101
VI. Παραγραφή των αξιώσεων του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας. Προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων του Σελ. 104
§ 18. Νομικά ελαττώματα στη μεταβίβαση και πώληση της επιχείρησης Σελ. 108
I. Nομικά ελαττώματα στην πώληση της επιχείρησης Σελ. 108
IΙ. Η ευθύνη του πωλητή για νομικά ελαττώματα της επιχείρησης Σελ. 110
IIΙ. Προϋποθέσεις ευθύνης του πωλητή Σελ. 110
IV. Φύση της ευθύνης Σελ. 111
V. Οι έννομες συνέπειες Σελ. 111
VI. Βάρος απόδειξης Σελ. 112
VII. Διαφορές νομικών και πραγματικών ελαττωμάτων ως προς τις έννομες συνέπειες Σελ. 113
Κεφάλαιο Ένατο
Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
§ 19. Μίσθωση επιχείρησης Σελ. 114
Ι. Πραγματικά ελαττώματα Σελ. 114
ΙΙ. Νομικά ελαττώματα Σελ. 115
ΙΙΙ. Διαφορά μίσθωσης από την πώληση Σελ. 115
Κεφάλαιο Δέκατο
Η ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
§ 20. Η επικαρπία επιχείρησης Σελ. 116
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 116
II. Έννοια, περιεχόμενο, σύσταση και είδη επικαρπίας Σελ. 116
ΙII. Η επιχείρηση ως αντικείμενο επικαρπίας Σελ. 117
IV. Η ευθύνη στην επικαρπία επιχείρησης Σελ. 119
V. Επικαρπία μετοχών Σελ. 123
§ 21. Eνέχυρο στην επιχείρηση Σελ. 123
I. Η επιχείρηση ως αντικείμενο ενεχύρου Σελ. 123
II. Ενέχυρο μετοχών Σελ. 124
Κεφάλαιο Ενδέκατο
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗ Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
§ 22. Οργάνωση του εμπορικού επαγγέλματος Σελ. 126
I. Εμπορικά βιβλία Σελ. 126
ΙΙ. Λογιστικό σύστημα Σελ. 127
IIΙ. Τρόπος τήρησης των εμπορικών βιβλίων Σελ. 128
IV. Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων Σελ. 128
V. Ανακοίνωση και εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων Σελ. 129
VI. Αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων Σελ. 129
VII. Σχέσεις εμπορικών βιβλίων με τα βιβλία των ΕΛΠ Σελ. 130
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Κεφάλαιο Πρώτο
ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
§ 23. Η έννοια της επιχείρησης στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας Σελ. 133
§ 24. Βιομηχανική Ιδιοκτησία Σελ. 133
Ι. Ο όρος «βιομηχανική ιδιοκτησία» Σελ. 133
II. Αντικείμενο της βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Σελ. 134
III. Περιεχόμενο του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας Σελ. 134
IV. Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας & Δίκαιο του Ανταγωνισμού Σελ. 135
V.Το δίκαιο των άυλων αγαθών (πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία) Σελ. 135
Κεφάλαιο Δεύτερο
TΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ
§25. To δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης Σελ. 138
Ι. Το σήμα Σελ. 138
1. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 138
2. Η έννοια του σήματος Σελ. 138
3. Κατηγορίες σημάτων Σελ. 139
4. Κατάθεση και καταχώριση σήματος Σελ. 140
5. Παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος Σελ. 141
6. Προστασία του σήματος Σελ. 142
7. Έννομη Προστασία Σελ. 143
8. Διαγραφή Σελ. 144
9. Συνέπειες διαγραφής και απόσβεσης σήματος Σελ. 144
10. Κοινοτικό Σήμα Σελ. 144
11. Η μεταβίβαση του σήματος Σελ. 144
12. Κατάσχεση σήματος και διασχηματισμού Σελ. 146
ΙΙ. Ο διασχηματισμός Σελ. 147
1. Η έννοια του διασχηματισμού Σελ. 147
2. Η μεταβίβαση του διασχηματισμού Σελ. 147
3. Διαφορά διασχηματισμού και σήματος Σελ. 147
ΙΙΙ. Η εμπορική επωνυμία Σελ. 147
1. Το πρόβλημα Σελ. 147
2. Έννοια και λειτουργία της εμπορικής επωνυμίας Σελ. 148
3. Αντικείμενο της επωνυμίας Σελ. 149
4. Νομική φύση της επωνυμίας Σελ. 150
5. Aρχές σχηματισμού εμπορικής επωνυμίας Σελ. 151
6. Ο σχηματισμός της εμπορικής επωνυμίας Σελ. 151
7. H μεταβίβαση της επωνυμίας Σελ. 153
IV. Διακριτικός τίτλος Σελ. 157
1. Η έννοια του διακριτικού τίτλου Σελ. 157
2. Η μεταβίβαση του διακριτικού τίτλου Σελ. 157
§ 26. Το δίκαιο των τεχνικών και αισθητικών δημιουργιών Σελ. 158
I. Ευρεσιτεχνία Σελ. 158
1. Η έννοια Σελ. 158
2. Η μεταβίβαση της ευρεσιτεχνίας Σελ. 158
II. Εμπορικά και βιομηχανικά απόρρητα Σελ. 159
1. Η έννοια Σελ. 159
2. Η μεταβίβαση Σελ. 159
3. Η προστασία Σελ. 159
III. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα Σελ. 160
1. Η έννοια και το νομικό καθεστώς Σελ. 160
2. Η μεταβίβαση Σελ. 160
3. Η προστασία Σελ. 160
IV. Πνευματική ιδιοκτησία Σελ. 161
1. Η έννοια Σελ. 161
2. Η μεταβίβαση του δικαιώματος Σελ. 162
3. Η προστασία του δικαιώματος Σελ. 163
Κεφάλαιο Τρίτο
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
§ 27. To δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 164
Ι. Αθέμιτος Ανταγωνισμός (Ν 146/1914) Σελ. 164
1. Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Αστικό Δίκαιο Σελ. 164
2. Το γερμανικό δίκαιο Σελ. 165
3. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 Ν 146/1914 - Η γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν 146/1914 Σελ. 165
4. Πρακτική ταξινόμηση περιπτώσεων αθέμιτης συμπεριφοράς Σελ. 166
5. Τυπολογία μορφών αθεμίτου ανταγωνισμού - Ειδικότερες απαγορευμένες πράξεις ανταγωνισμού Σελ. 166
5.1. Ανακριβείς δηλώσεις Σελ. 166
5.2. Αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων λόγω διάλυσης (άρθ. 7 και 8) Σελ. 167
5.3. Παράλειψη νόμιμης σήμανσης (άρθ. 9) Σελ. 167
5.4. Συκοφαντικές ή δυσφημιστικές διαδόσεις (άρθ. 11-12) Σελ. 167
5.5. Χρήση επωνυμίας ή διακριτικού γνωρίσματος ανταγωνιστή (άρθ. 13-15) Σελ. 167
6. Έννομη Προστασία Σελ. 167
7. Παραγραφή Σελ. 168
8. Νομιμοποίηση άσκηση αγωγών Σελ. 168
ΙΙ. Ελεύθερος Ανταγωνισμός (Ν 3959/2011) Σελ. 169
1. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 169
2. Ελεύθερος ανταγωνισμός vs. μονοπώληση της αγοράς Σελ. 169
3. Όροι του ελεύθερου ανταγωνισμού Σελ. 170
3.1. Οι συμπράξεις (Καρτέλ) Σελ. 170
3.2. Απαγορευμένες Συμφωνίες/Συμπράξεις Σελ. 170
3.3. Απόφαση ένωσης επιχειρήσεων Σελ. 171
3.4. Εναρμονισμένη πρακτική Σελ. 171
3.5. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης Σελ. 171
3.6. Συλλογική δεσπόζουσα θέση Σελ. 172
4. Περιπτώσεις απαγορευμένων συμπράξεων Σελ. 172
5. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης Σελ. 173
6. Κυρώσεις λόγω παράβασης των άρθρων 1 και 2 Ν 3959/2011 Σελ. 174
7. Ποινική ευθύνη Σελ. 175
8. Συγκέντρωση επιχειρήσεων Σελ. 176
9. Δομή και λειτουργία των οργάνων του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Σελ. 177
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Κεφάλαιο Πρώτο
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
§ 28. Η έννοια της εταιρίας, της κοινωνίας, της επιχείρησης και οι διαφορές τους Σελ. 181
Ι. Η έννοια της εταιρίας Σελ. 181
II. Η κοινωνία δικαίου Σελ. 182
1. H νομοθετική ρύθμιση Σελ. 182
2. Η έννοια της απλής κοινωνίας Σελ. 182
3. Η έννοια και η λειτουργία της κληρονομικής κοινωνίας Σελ. 182
4. Οι διαφορές κοινωνίας δικαίου και εταιρίας Σελ. 183
III. Η επιχείρηση Σελ. 184
§ 29. Η εταιρική σύμβαση Σελ. 185
Ι. Η έννοια και η αποστολή της Σελ. 185
ΙΙ. Το περιεχόμενο και η ερμηνεία της εταιρικής σύμβασης Σελ. 185
ΙΙΙ. Η νομική φύση της εταιρικής σύμβασης Σελ. 185
ΙV. Οι όροι της εταιρικής σύμβασης Σελ. 186
1. Οι γενικοί όροι Σελ. 186
2. Οι ειδικοί/ουσιώδεις όροι της εταιρικής σύμβασης Σελ. 187
§ 30. Η ταξινόμηση των εταιριών Σελ. 190
Ι. Η βασική διάκριση των εταιριών Σελ. 190
ΙΙ. Οι εταιρίες εκτός εμπορικού δικαίου με νομική προσωπικότητα Σελ. 190
1. Το σωματείο Σελ. 190
2. Η αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα ή αστική εταιρία κέρδους Σελ. 190
3. Η αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 192
ΙΙΙ. Οι εταιρίες του εμπορικού δικαίου Σελ. 192
1. Με νομική προσωπικότητα Σελ. 192
2. Χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 193
ΙV. Οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες Σελ. 193
1. Η σωματειακή οργάνωση του νομικού προσώπου Σελ. 194
2. Οι διαφορές προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Σελ. 194
3. Η νόθευση των εταιρικών τύπων Σελ. 195
V. Εμπορικές εταιρίες κατά το τυπικό και ουσιαστικό σύστημα Σελ. 195
1. Η εμπορικότητα των εταιριών Σελ. 196
2. Οι συνέπειες του χαρακτηρισμού μίας εταιρίας ως εμπορικής/ συνέπειες της εμπορικότητας Σελ. 197
Κεφάλαιο Δεύτερο
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΤΕΛΗ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
§ 31. H ιστορία του όρου προσωπικότητα Σελ. 199
§ 32. Η θέση του ζητήματος Σελ. 199
Ι. Η θεμελίωση του ζητήματος Σελ. 200
ΙΙ. Η έννοια της νομικής προσωπικότητας Σελ. 200
ΙΙΙ. Η δημιουργία της νομικής προσωπικότητας Σελ. 201
ΙV. Ο κλειστός αριθμός των νομικών προσώπων και τα προβλήματα στο νέο δίκαιο των εμπορικών προσωπικών εταιρών Σελ. 204
V. Οι θεωρίες της νομικής προσωπικότητας Σελ. 206
VI. Τα ατελή νομικά πρόσωπα Σελ. 209
VII. Η λήξη της νομικής προσωπικότητας Σελ. 210
VIII. Συνέπειες της νομικής προσωπικότητας Σελ. 211
Κεφάλαιο Τρίτο
Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
§ 33. Η αστική εταιρία Σελ. 213
Ι. Αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 213
1. Έννοια, φύση της εταιρίας Σελ. 213
2. Διάκριση αστικής και εμπορικής εταιρίας Σελ. 213
3. Υποχρέωση των εταίρων για καταβολή εισφοράς Σελ. 214
4. Ευθύνη μη καταβολής της εισφοράς συνεταίρου- Καταγγελία Σελ. 214
5. Ευθύνη εταίρων Σελ. 214
6. Διοίκηση της εταιρίας Σελ. 214
7. Μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας Σελ. 216
8. Λύση Σελ. 223
9. Εκκαθάριση και διανομή Σελ. 223
10. Διανομή αποτελεσμάτων Σελ. 225
ΙΙ. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα ή αστική εταιρία κέρδους, ΑΚ 784 Σελ. 225
Κεφάλαιο Τέταρτο
Η ΟΜΟΡΡΥΘΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΟΕ)
§ 34. H ομόρρυθμη εταιρία Σελ. 226
Ι. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά Σελ. 226
ΙΙ. Η νομική φύση Σελ. 227
ΙΙΙ. Η μονοπρόσωπη ΟΕ Σελ. 227
ΙV. Οι εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 227
§ 35. Η σύσταση της ΟΕ Σελ. 228
I. Οι γενικοί όροι Σελ. 228
II. Οι ειδικοί / ουσιώδεις όροι Σελ. 231
§ 36. Η αδημοσίευτη/ελαττωματική ομόρρυθμη εταιρία (πρώην de facto) Σελ. 233
Ι. Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 233
ΙΙ. Η θέση των ζητημάτων Σελ. 234
ΙΙΙ. Η αδημοσίευτη/ελαττωματική εταιρία με τυπικό ελάττωμα Σελ. 236
ΙV. Η αδημοσίευτη ή δημοσιευμένη/ελαττωματική εταιρία με ουσιαστικό ελάττωμα Σελ. 238
V. Φαινομενική εταιρία Σελ. 240
VI. Ιδία θέση Σελ. 240
§ 37. Η υπό ίδρυση ομόρρυθμη εταιρία Σελ. 240
§ 38. Η διαχείριση και εκπροσώπηση στην ΟΕ Σελ. 241
Ι. Η θέση των ζητημάτων Σελ. 241
ΙΙ. Η διαχείριση στην ΟΕ Σελ. 242
1. Γενικά Σελ. 242
2. Η διαχείριση ως δικαίωμα και υποχρέωση Σελ. 242
3. O διορισμός διαχειριστών Σελ. 243
4. Οι υποχρεώσεις του διαχειριστή Σελ. 246
5. Η ευθύνη του διαχειριστή Σελ. 247
6. Η ανάκληση διαχειριστή Σελ. 247
ΙΙΙ. Η εσωτερική διαχείριση ή διαχείριση υπό στενή έννοια Σελ. 248
1. Η έννοια της έσω διαχείρισης Σελ. 248
2. Το περιεχόμενο της διαχείρισης Σελ. 249
3. Η οργάνωση και η διάκριση της διαχείρισης Σελ. 249
4. Η έκταση της διαχειριστικής εξουσίας Σελ. 250
5. Το δικαίωμα εναντίωσης στην ατομική διαχειριστική εξουσία Σελ. 251
ΙV. Η εκπροσωπευτική διαχείριση / εξωτερική διαχείριση ή διαχείριση υπό ευρεία έννοια Σελ. 254
1. Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 254
2. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας Σελ. 254
3. Η έννοια της εκπροσώπησης Σελ. 254
4. Το περιεχόμενο της εκπροσώπησης Σελ. 255
5. Οι εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 255
6. Η λειτουργία της εκπροσώπησης Σελ. 255
7. Τα όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας Σελ. 257
V. Διαφορές της εσωτερικής (Εσ.Δ) και της εκπροσωπευτικής διαχείρισης (Εκ.Δ) Σελ. 262
§ 39. Η ατομική άσκηση εταιρικών αξιώσεων (actio pro socio) Σελ. 262
Ι. H θέση των ζητημάτων Σελ. 263
II. Η βάση επίλυσης των ζητημάτων Σελ. 264
III. Η έννοια της actio pro socio Σελ. 265
IV. H έκταση του προβλήματος - Η οριοθέτηση της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 265
§ 40. Η μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων στην ΟΕ Σελ. 266
Ι. Η αποχώρηση του εταίρου Σελ. 266
1. Η έξοδος του εταίρου Σελ. 267
2. Ο αποκλεισμός του εταίρου στο ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 271
3. O αποκλεισμός του εταίρου στο δικονομικό δίκαιο Σελ. 287
ΙΙ. H μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στην ΟΕ Σελ. 294
1. Γενικά Σελ. 294
2. H έννοια της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 294
3. Η νομική φύση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 295
4. H συμβατική μεταβίβαση Σελ. 296
5. Η κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 297
§ 41. Η συμβατική ευθύνη στην ΟΕ Σελ. 301
1. Το περιεχόμενο της ευθύνης Σελ. 301
2. Οι καταστατικές και εξωεταιρικές συμφωνίες Σελ. 302
3. Η ευθύνη του νεοεισερχόμενου Σελ. 302
§ 42. Η κληρονομική ευθύνη στην ΟΕ Σελ. 303
Ι. Η ευθύνη κληρονόμου θανόντος ομόρρυθμου εταίρου για χρέη Σελ. 303
1. Γενικά Σελ. 303
2. Η θέση του ζητήματος Σελ. 303
3. Η έκταση της ευθύνης Σελ. 303
ΙΙ. Η περιορισμένη ευθύνη του ανήλικου κληρονόμου Σελ. 305
1. Η συνέχιση της εταιρίας με τον ανήλικο κληρονόμο Σελ. 305
2. Η μη συνέχιση της εταιρίας με τον ανήλικο κληρονόμο Σελ. 305
ΙΙΙ. Περιορισμός της ευθύνης του κληρονόμου εταίρου με αποδοχή επ’ ωφελεία απογραφής Σελ. 305
1. Διαδικασία Σελ. 306
2. Έκταση ευθύνης του κληρονόμου εταίρου Σελ. 306
3. Διοίκηση κληρονομίας από τον κληρονόμο Σελ. 307
4. Υποχρεώσεις κληρονόμου. Σύνταξη απογραφής Σελ. 307
§ 43. Η λύση της ΟΕ Σελ. 308
Ι. Γενικά Σελ. 308
ΙΙ. Οι λόγοι λύσης Σελ. 308
§ 44. Η εκκαθάριση της προσωπικής εταιρίας Σελ. 310
Ι. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά Σελ. 310
II. Οι εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 311
ΙΙΙ. Ο διορισμός εκκαθαριστή Σελ. 311
ΙV. Τα καθήκοντα εκκαθαριστή Σελ. 312
V. Η ευθύνη των εταίρων στο στάδιο της εκκαθάρισης. Το ζήτημα της παραγραφής Σελ. 312
§ 45. Η διανομή της περιουσίας και η περάτωση της εταιρίας Σελ. 313
Κεφάλαιο Πέμπτο
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΡΙΑΣ (ΕΕ)
§ 46. Η ετερόρρυθμη εταιρία Σελ. 314
Ι. Η έννοια και χαρακτηριστικά Σελ. 314
ΙΙ. Οι εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 314
ΙIΙ. Η εμπορικότητα της εταιρίας Σελ. 315
§ 47. Η σύσταση της ΕΕ Σελ. 315
Ι. Η σύσταση Σελ. 315
ΙΙ. Η αδημοσίευτη / ελαττωματική ΕΕ Σελ. 315
§ 48. Η μονοπρόσωπη ΕΕ Σελ. 316
§ 49. Η εταιρική επωνυμία Σελ. 316
§ 50. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 316
§ 51. Η διαχείριση Σελ. 317
I. Η έσω διαχείριση ή διαχείριση υπό στενή έννοια Σελ. 317
II. Η εκπροσωπευτική διαχείριση Σελ. 318
§ 52. Η actio pro socio Σελ. 320
§ 53. Η μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 320
I. Με αποχώρηση εταίρου Σελ. 320
1. Η έξοδος του ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 320
2. Ο αποκλεισμός ετερόρρυθμου εταίρου στο ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 321
II. Η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 322
1. Η συμβατική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 322
2. Η κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής του ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 323
§ 54. Η ευθύνη των εταίρων στην ΕΕ Σελ. 324
I. Η συμβατική ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 324
II. Η ευθύνη του κληρονόμου θανόντος ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 326
§ 55. Η λύση Σελ. 327
§ 56. Η εκκαθάριση Σελ. 327
Κεφάλαιο Έκτο
ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
§ 57. H αφανής εταιρία Σελ. 329
Ι. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 329
II. Διαχείριση Σελ. 330
ΙΙΙ. Ευθύνη Σελ. 331
ΙV. Διανομή κερδών και συμμετοχή στις ζημίες Σελ. 331
V. Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας (άρθ. 291 Ν 4072/2012) Σελ. 331
VI. Πτώχευση του εμφανούς εταίρου (άρθ. 292 Ν 4072/2012) Σελ. 332
Κεφάλαιο Έβδομο
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
§ 58. Η αναδιάρθρωση και ο μετασχηματισμός των προσωπικών εταιριών Σελ. 333
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 333
ΙΙ. Η θέση των ζητημάτων Σελ. 333
ΙΙΙ. Κλειστό ή ελεύθερο σύστημα μετασχηματισμού της επιχείρησης; Σελ. 333
ΙV. Οι δομικές μεταβολές της εταιρίας -Τρόποι μεταβίβασης της εταιρικής περιουσίας Σελ. 334
§ 59. Τα είδη του μετασχηματισμού Σελ. 334
I. Η μετατροπή των προσωπικών εταιριών Σελ. 334
II. Η συγχώνευση προσωπικών εταιριών Σελ. 340
§ 60. Η ευθύνη στη μετατροπή και στη συγχώνευση Σελ. 342
I. Η ευθύνη στις περιπτώσεις μετατροπής Σελ. 342
II. Η ευθύνη στη συγχώνευση Σελ. 343
Κεφάλαιο Όγδοο
Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ «ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ» ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
§ 61. Η κοινοπραξία Σελ. 345
Κεφάλαιο Ένατο
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΕ)
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΕ, ΙΔΡΥΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
§ 62. Η « παραδοσιακή»/κοινή ανώνυμη εταιρία Σελ. 347
Ι. Γενικά Σελ. 347
ΙΙ. Έννοια και χαρακτηριστικά της ΑΕ Σελ. 352
ΙΙΙ. Η ευθύνη στην ΑΕ Σελ. 352
ΙV. Ίδρυση της ΑΕ Σελ. 354
V. Υπό σύσταση ΑΕ Σελ. 357
VI. Ελαττωματική σύσταση ΑΕ Σελ. 358
§ 63. Το μετοχικό κεφάλαιο στην ΑΕ Σελ. 358
Ι. Η διαφορά του κεφαλαίου από την εταιρική περιουσία Σελ. 359
ΙΙ. Κάλυψη κεφαλαίου Σελ. 359
IIΙ. Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 360
IV. Μερική καταβολή του μετοχικού Σελ. 361
Β. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕ
§ 64. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 363
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 363
II. Πραγματοποίηση της αύξησης κεφαλαίου Σελ. 363
ΙΙΙ.Τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 363
1. Πραγματική (τακτική) αύξηση κεφαλαίου Σελ. 363
2. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου Σελ. 365
3. Ονομαστική αύξηση κεφαλαίου Σελ. 366
§ 65.Το δικαίωμα προτίμησης Σελ. 369
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 369
ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 370
ΙΙΙ. Νομική φύση του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 371
ΙV. Kαταστατική διαμόρφωση του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 371
V. Τιμή έκδοσης των νέων μετοχών Σελ. 372
VI. Άσκηση του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 372
VIΙ. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 373
VIII. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 375
IX. Μεταβίβαση του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 378
§ 66. Μετατρέψιμες Ομολογίες Σελ. 378
I. Εισαγωγικά Σελ. 378
ΙΙ. Μετατρέψιμες ομολογίες σε μετοχές και δικαίωμα προτίμησης Σελ. 379
ΙΙΙ. Προσβολή του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιούχων δανειστών Σελ. 380
§ 67. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 381
Γ. Η ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ
§ 68. Η μετοχή και άλλοι εκδιδόμενοι τίτλοι από την εταιρία Σελ. 384
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 384
ΙΙ. Η πολυσήμαντη έννοια της μετοχής Σελ. 385
ΙΙΙ. Το εμπράγματο και το ενοχικό δικαίωμα στα αξιόγραφα Σελ. 386
IV. Aρχές επί των μετοχών Σελ. 386
V. Η αξία της μετοχής Σελ. 387
1. Η ονομαστική αξία Σελ. 387
2. Η πραγματική αξία Σελ. 387
3. Η χρηματιστηριακή αξία Σελ. 387
4. Η λογιστική αξία Σελ. 387
VI. Είδη μετοχών Σελ. 387
1. Οι κοινές μετοχές Σελ. 387
2. Οι προνομιούχες μετοχές Σελ. 388
3. Οι μετοχές επικαρπίας Σελ. 389
4. Δεσμευμένες μετοχές Σελ. 389
5. Εξαγοράσιμες μετοχές Σελ. 390
6. Ανώνυμες και ονομαστικές μετοχές Σελ. 392
§ 69. Μεταβίβαση μετοχών Σελ. 393
Ι. H συμβατική μεταβίβαση των μετοχών Σελ. 393
1. Η μεταβίβαση μη εισηγμένων ανώνυμων μετοχών μέχρι της 1.1.2020 Σελ. 394
2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών και η αξιογραφοποίησή τους Σελ. 394
3. Το κύρος της μεταβίβασης των μη εισηγμένων μετοχών (ονομαστικών, ανώνυμων) και η τήρηση έγγραφου τύπου από τη φορολογική διάταξη του άρθ. 79 § 4 Ν 2238/1994 Σελ. 404
4. Η χρηματιστηριακή μεταβίβαση των άυλων μετοχών Σελ. 408
5. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των άυλων μετοχών Σελ. 409
6. Η εξαγορά μετοχών (squeeze out) Σελ. 409
ΙΙ. Η κληρονομική μεταβίβαση μετοχών στην ΑΕ Σελ. 409
Δ. ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σελ. 411
§ 70. Ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 411
Ι. Είδη Σελ. 411
1. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 411
2. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 411
ΙΙ. Κτήση ίδιων μετοχών από την ΑΕ Σελ. 412
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις απόκτησης ιδίων μετοχών Σελ. 412
ΙV. Έννομες συνέπειες Σελ. 413
V. Παροχή πιστώσεων για απόκτηση ιδίων μετοχών Σελ. 413
VI. Απαγόρευση απόκτησης ιδίων μετοχών και μετοχών μητρικής Σελ. 414
Ε. Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Σελ. 415
§ 71. Η νομική θέση του μετόχου στην ΑΕ Σελ. 415
Ι. Η θέση του εταίρου στην εταιρία κατά το ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 415
1. Η τυπική θέση του εταίρου στην εταιρία και η εταιρική διαχειριστική οργάνωση Σελ. 415
2. Η ουσιαστική (οικονομική) θέση του εταίρου στην εταιρία και η διάσπαση της εταιρικής διαχειριστικής οργάνωσης Σελ. 415
ΙΙ. Η θέση του εταίρου στην εταιρία κατά το δικονομικό δίκαιο Σελ. 419
§ 72. Η μετοχική σχέση Σελ. 421
Ι. Η έννοια της μετοχικής σχέσης Σελ. 421
ΙΙ. Το περιεχόμενο της μετοχικής σχέσης Σελ. 421
III. Η νομική φύση της μετοχικής σχέσης Σελ. 422
ΙV. Η μετοχική σχέση ως υποκειμενικό δικαίωμα Σελ. 423
V. Η διαφοροποίηση της μετοχικής και εταιρικής σχέσης (ΑΕ-Π.Ε) Σελ. 424
ΣΤ. ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΉΦΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Σελ. 426
§ 73. Μετοχικά δικαιώματα Σελ. 426
Ι. Γενικά Σελ. 426
II.Tο ιδιαίτερο δικαίωμα ψήφου Σελ. 427
§ 74. Η διάσπαση της αρχής του αδιαίρετου της μετοχής και η αυτοτέλεια του δικαιώματος ψήφου Σελ. 438
Ι. Το πρόβλημα Σελ. 438
II. Το δικαίωμα ψήφου ως αυτοτελές δικαίωμα Σελ. 438
§ 75. Εξωεταιρικές συμφωνίες δέσμευσης ψήφου Σελ. 441
Ι. Το περιεχόμενο της σύμβασης δέσμευσης ψήφου Σελ. 441
ΙΙ. Η νομική φύση των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου Σελ. 441
ΙΙΙ. Το επιτρεπτό των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου Σελ. 442
ΙV. Οι συνέπειες των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου Σελ. 445
§ 76. Απαγόρευση της εξαγοράς της ψήφου Σελ. 447
Ι. Η απαγόρευση της αθέμιτης εμπορίας της ψήφου Σελ. 447
ΙΙ. Διαφορές εξωεταιρικών συμφωνιών ψήφου και συμφωνιών εξαγοράς τους Σελ. 448
§ 77. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου στη ΓΣ Σελ. 448
Ι. Γενικά Σελ. 448
ΙΙ. Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 448
ΙII. Καταστατικό και αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου Σελ. 449
ΙV. Έννομες συνέπειες του αποκλεισμού της ψήφου Σελ. 450
§ 78. H αρχή της ίσης μεταχείρισης Σελ. 450
I. Eισαγωγικά Σελ. 450
ΙΙ. Προέλευση της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 451
ΙΙΙ. Η νομοθετική ρύθμιση της αρχής της ισότητας και ίσης μεταχείρισης Σελ. 451
ΙV. Η έννοια των αρχών της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των μετόχων Σελ. 451
V. Η αυτοτέλεια ή μη της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 452
VI. Νομική φύση Σελ. 453
VII. Πεδίο και έκταση εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 453
VIIΙ. Το επιτρεπτό της άνισης μεταχείρισης των μετόχων Σελ. 454
ΙX. Αποκλίσεις από την ίση μεταχείριση των μετόχων με ρύθμιση του καταστατικού Σελ. 455
X. Κυρώσεις λόγω προσβολής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων Σελ. 455
XI. Συμπεράσματα Σελ. 457
Ζ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕ Σελ. 458
§ 79. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) Σελ. 458
I. Τα όργανα διοίκησης της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 458
II. H ΓΣ ως ανώτατο όργανο της ΑΕ Σελ. 458
III. Είδη συνελεύσεων Σελ. 459
1. Τακτική γενική συνέλευση Σελ. 459
2. Έκτακτη γενική συνέλευση Σελ. 459
3. Καταστατική γενική συνέλευση Σελ. 459
4. Συνέλευση προνομιούχων μετόχων Σελ. 460
§ 80. Η σύγκληση και συγκρότηση της ΓΣ στην κοινή/απλή ΑΕ Σελ. 460
Ι. Η σύγκληση και προπαρασκευή της ΓΣ Σελ. 460
1. Η έννοια της σύγκλησης Σελ. 460
2. Η νομική φύση των διατάξεων της σύγκλησης της ΓΣ Σελ. 461
3. Τόπος και χρόνος σύγκλησης της ΓΣ Σελ. 461
4. Αρμοδιότητα σύγκλησης της ΓΣ Σελ. 461
5. Διαδικασία σύγκλησης της ΓΣ Σελ. 462
6. Λήψη αποφάσεων ΓΣ και τρόπος ψηφοφορίας Σελ. 464
II. Η συγκρότηση της ΓΣ Σελ. 465
1. Η έννοια της συμμετοχής Σελ. 465
2. Η νομική φύση των διατάξεων της συγκρότησης της ΓΣ Σελ. 465
3. Nομιμοποιούμενα πρόσωπα για άσκηση του δικαιώματος ψήφου Σελ. 465
4. Διαδικασία συμμετοχής στη ΓΣ Σελ. 467
5. Επιστολή ψήφος και τηλεδιάσκεψη Σελ. 468
§ 81. Η σύγκληση και συγκρότηση της ΓΣ στις εισηγμένες ΑΕ Σελ. 469
Ι. Eισαγωγικά Σελ. 469
ΙΙ. Σύγκληση ΓΣ Σελ. 469
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις νόμιμης σύγκλησης ΓΣ Σελ. 470
ΙV. Περιεχόμενο της πρόσκλησης της ΓΣ Σελ. 470
V. Προετοιμασία της ΓΣ και δημοσίευση της πρόσκλησης Σελ. 470
VI. Προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης Σελ. 471
VIΙ. Επιστολική ψήφος και τηλεδιάσκεψη – συμμετοχή από απόσταση στη ΓΣ Σελ. 471
VIII. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στις ΓΣ εισηγμένων εταιριών – Δικαιούμενοι συμμετοχής Σελ. 472
IΧ. Διαδικασία συμμετοχής στη ΓΣ Σελ. 472
Χ. Ελαττώματα σύγκλησης και συγκρότησης της ΓΣ Σελ. 472
§ 82. Τρόποι λήψης αποφάσεων Σελ. 473
I. Απαρτία Σελ. 473
1. Συνήθη απαρτία Σελ. 473
2. Καταστατική απαρτία Σελ. 474
II. Πλειοψηφία Σελ. 474
1. Συνήθη πλειοψηφία Σελ. 474
2. Καταστατική πλειοψηφία Σελ. 474
§ 83. Ελαττωματικές αποφάσεις της ΓΣ Σελ. 475
Ι. Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 475
ΙΙ. Άκυρες αποφάσεις Σελ. 475
ΙΙΙ. Ακυρώσιμες αποφάσεις Σελ. 476
ΙV. Αποζημίωση Σελ. 477
V. Εταιρική και ατομική αγωγή (derivative action) Σελ. 478
Η. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΕ – Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ Σελ. 479
§ 84. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) Σελ. 479
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 479
ΙΙ. Αρμοδιότητες Σελ. 480
1. Γενικά Σελ. 480
2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του ΔΣ σε μέλη του (υποκατάστατα πρόσωπα) ή τρίτους Σελ. 480
3. Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών από το ΔΣ Σελ. 481
ΙII. Η ευθύνη των μελών του ΔΣ στην ΑΕ Σελ. 482
1. Eσωτερική ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι της εταιρίας Σελ. 482
2. Εξωτερική ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι των τρίτων Σελ. 502
§ 85. Η εταιρική και ατομική αγωγή Σελ. 504
Ι. Εισαγωγικά και η θέση του προβλήματος Σελ. 504
ΙΙ. Η οριοθέτηση βασικών εννοιών Σελ. 507
ΙΙΙ. Το αντικείμενο της νομοθετικής ρύθμισης Σελ. 509
1. Υποχρεωτική άσκηση της εταιρικής αγωγής από το ΔΣ Σελ. 509
2. Διακριτική ευχέρεια του ΔΣ για άσκηση ή μη της εταιρικής αγωγής μετά από αίτημα της μειοψηφίας Σελ. 511
VI. Συμφωνίες για παραίτηση της μειοψηφίας από τα δικαιώματά της Σελ. 512
V. Ειδική εκπροσώπηση της ΑΕ - Άσκηση της εταιρικής αγωγής από το διορισμένο ειδικό εκπρόσωπο μετά από απόφαση του δικαστηρίου Σελ. 513
§ 86. Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ΑΕ και μελών του ΔΣ - Σχέση των διατάξεων των άρθ. 66, 69 ΑΚ με τα άρθ. 103-105 Ν 4548/2018 Σελ. 520
§ 87. Aξιώσεις αποκατάστασης της έμμεσης ζημίας με την εταιρική αγωγή στην ΑΕ Σελ. 524
1.Το πρόβλημα Σελ. 524
2. Η θέση της θεωρίας και νομολογίας - Αξιολόγηση των απόψεων Σελ. 525
§ 88. Η ατομική εταιρική αγωγή/Παράγωγη αγωγή Σελ. 530
Ι. Η θέση των ζητημάτων Σελ. 530
ΙI. Η έννοια της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 530
III. Η νομική φύση της ατομικής αγωγής του μετόχου Σελ. 531
§ 89. H νομιμοποίηση των διαδίκων και η δικαιοπρακτική ρύθμιση της ατομικής εταιρικής αγωγής στο δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 532
I. Η νομιμοποίηση των διαδίκων Σελ. 532
IΙ. Η δικονομική δικαιοπρακτική θεμελίωση της νομιμοποίησης του διάδικου μετόχου Σελ. 533
ΙII. Η θεμελίωση της νομιμοποίησης του μετόχου στο ουσιαστικό δίκαιο (άρθ. 103-105 Ν 4548/2018) Σελ. 535
IV. Καταστατική ρύθμιση της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 536
§ 90. Η άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 538
Ι. Η άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής και η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας Σελ. 538
ΙΙ. Οι περιπτώσεις άσκησης της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 539
ΙΙΙ. Το είδος της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 540
ΙV. Η ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 540
V. Η παθητική νομιμοποίηση Σελ. 541
VI. Το αίτημα της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 542
§ 91. Θεμελίωση της ατομικής εταιρικής αγωγής στις αρχές της actio pro socio – Επέκταση της actio pro socio στην ΑΕ Σελ. 543
Ι. Γενικά Σελ. 543
ΙΙ. Οι υπέρμαχοι της επέκτασης της actio pro socio στο δίκαιο των ΑΕ Σελ. 543
ΙΙΙ. Οι επικριτές της επέκτασης της actio pro socio στο δίκαιο των ΑΕ Σελ. 545
IV. Συμπεράσματα Σελ. 545
§ 92. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω αδράνειας του ΔΣ για άσκηση της εταιρικής αγωγής Σελ. 546
Ι. Το πρόβλημα Σελ. 546
ΙΙ. Οι απόψεις της θεωρίας για την αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω αδράνειας του ΔΣ και η αξιολόγησή τους Σελ. 546
ΙΙΙ. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας με βάση τις αδικοπρακτικές διατάξεις; Σελ. 548
§ 93. Αποκατάσταση της άμεσης - ατομικής ζημίας του μετόχου κατά της εταιρίας (κατά των μελών του ΔΣ) Σελ. 552
Θ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Σελ. 554
§ 94. Ο διαχειριστικός έλεγχος στην ΑΕ και τα είδη ελέγχου Σελ. 554
Ι. Ο θεσμικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης στην ΑΕ Σελ. 554
ΙΙ. Είδη έλεγχου της ΑΕ Σελ. 555
1. Τακτικός έλεγχος Σελ. 555
2. Έκτακτος έλεγχος Σελ. 557
ΙΙΙ. Ο ελλειμματικός εσωτερικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΑΕ - Διεύρυνση των δικαιούχων άσκησης έκτακτου έλεγχου στην ΑΕ Σελ. 558
§ 95. Δικαιώματα της μειοψηφίας Σελ. 558
I. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 (5%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 558
II. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 (10%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 560
III. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 560
IV. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 (33%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 560
V. Σωματειακές ενώσεις μετόχων αντιπροσώπευσης της μειοψηφίας Σελ. 561
§ 96. Ισολογισμός/Χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας Σελ. 561
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 561
ΙΙ. Σκέλη του ισολογισμού Σελ. 562
1. Το ενεργητικό Σελ. 562
2. Το παθητικό Σελ. 562
ΙΙΙ. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και το προσάρτημα Σελ. 564
IV. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων (χρήσης) Σελ. 564
V. Kανόνες για την κατάρτιση του ισολογισμού Σελ. 565
§ 97. Αποθεματικά Σελ. 566
Ι. Έννοια Σελ. 566
ΙΙ. Είδη αποθεματικού Σελ. 566
1.Τακτικό αποθεματικό Σελ. 566
2. Έκτακτο αποθεματικό Σελ. 567
3. Αφανές αποθεματικό Σελ. 567
I. MΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ & ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σελ. 568
§ 98. Μετασχηματισμός / Αναδιάρθρωση της επιχείρησης κατά το ειδικό εταιρικό δίκαιο Σελ. 568
Ι. Γενικά Σελ. 568
ΙΙ. Μορφές αναδιάρθρωσης Σελ. 569
ΙΙΙ. Μεταβίβαση της εταιρικής περιουσίας Σελ. 569
ΙV. Mετατροπή εταιριών Σελ. 570
V. Συγχώνευση εταιριών Σελ. 572
VΙ. Διάσπαση εταιριών Σελ. 579
VIΙ. Απόσχιση (απόσπαση) κλάδου ή τμήματος της επιχείρησης Σελ. 590
ΙΑ. ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕ Σελ. 603
§ 99. Λύση Σελ. 603
§ 100. Εκκαθάριση και αναβίωση της ΑΕ Σελ. 604
Κεφάλαιο Δέκατο
Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ
§ 101. Η ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές Σελ. 606
Ι. Η θέση των ζητημάτων Σελ. 606
ΙΙ. Εισαγωγικά Σελ. 606
ΙII. Η έννοια της εταιρίας Σελ. 607
ΙV. Το νομοθετικό πρόβλημα της έννοιας της εταιρίας και της δομής του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 607
V. Η νομική φύση της εταιρίας Σελ. 609
VI. Η ταξινόμηση της εταιρίας Σελ. 609
VIΙ. Η εμπορικότητα της ΕΕ κατά μετοχές Σελ. 609
VΙΙΙ. Οι εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 609
IX. Η οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας Σελ. 610
Χ. Η ευθύνη Σελ. 614
ΧΙ. Μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 617
1. Εισαγωγικά Σελ. 617
2. Η συμβατική διαδοχή και η ευθύνη των εταίρων Σελ. 617
3. Η κληρονομική διαδοχή και η ευθύνη Σελ. 618
4. H αποχώρηση του εταίρου Σελ. 619
ΧΙΙ.Τα όργανα της εταιρίας Σελ. 619
1. Οι διαχειριστές- ομόρρυθμοι εταίροι Σελ. 619
2. Η συνέλευση των εταίρων Σελ. 620
ΧΙΙΙ. Η λύση και εκκαθάριση της εταιρίας Σελ. 625
ΧΙV. Συμπεράσματα Σελ. 625
Κεφάλαιο Ενδέκατο
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)
§ 102. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης Σελ. 626
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 626
ΙΙ. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΕΠΕ Σελ. 626
ΙΙΙ. Επωνυμία Σελ. 627
IV. Σύσταση ΕΠΕ Σελ. 628
V. Ακυρότητα ΕΠΕ Σελ. 629
VI. Εταιρικό κεφάλαιο Σελ. 630
VII. Εταιρικά μερίδια Σελ. 630
VIII. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων / εταιρικής συμμετοχής Σελ. 631
IX. Η ευθύνη κληρονόμου εταίρου ΕΠΕ Σελ. 634
X. Δικαιώματα-υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 635
XI. Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου από την ΕΠΕ Σελ. 635
ΧΙΙ. Όργανα της ΕΠΕ Σελ. 636
1. Διαχειριστές Σελ. 636
2. Συνέλευση των εταίρων Σελ. 640
XIIΙ. Το δικαίωμα ψήφου (άρθ. 12 Ν 3190 /55) Σελ. 643
1. H νομοθετική ρύθμιση Σελ. 643
2. Η έννοια και φύση της ψήφου Σελ. 644
3. Η έκταση της άσκησης του δικαιώματος ψήφου Σελ. 644
4. Αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου Σελ. 645
5. To ενιαίο της άσκησης του δικαιώματος ψήφου Σελ. 645
6. Η αρχή της απαγόρευσης απόσχισης του δικαιώματος ψήφου Σελ. 646
7. Εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου Σελ. 646
8. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου Σελ. 647
9. Καταστατικό και αποκλεισμός της ψήφου Σελ. 650
10. Νομικές συνέπειες του αποκλεισμού της ψήφου Σελ. 650
XIV. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων Σελ. 652
1. Ακυρωσία-Ακυρότητα- Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 652
2. Αποζημίωση Σελ. 652
3. Ατομική αγωγή (actio pro socio) Σελ. 653
XV. Λύση EΠΕ Σελ. 653
XVI. Εκκαθάριση και αναβίωση της ΕΠΕ Σελ. 654
XVII. Mετασχηματισμός ΕΠΕ Σελ. 655
1. Μετατροπή Σελ. 655
2. Συγχώνευση Σελ. 655
ΧVIII. Καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα επίλυσης διαφορών Σελ. 656
XIX. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Σελ. 657
§103. Ειδική μορφή της ΕΠΕ – Η υπερεθνική μονοπρόσωπη ΕΠΕ με τη μορφή της Societas Unius Personae (SUP) Σελ. 657
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 657
IΙ. Έννοια Σελ. 658
ΙΙI. Σύσταση Σελ. 658
ΙV. Επωνυμία Σελ. 660
V. Ευθύνη Σελ. 660
VI. Δομή, λειτουργία και Οργάνωση Σελ. 660
1. Γενική Συνέλευση Σελ. 660
2. Διαχειριστές Σελ. 660
VII. Αύξηση και Μείωση κεφαλαίου Σελ. 661
VIIΙ. Δικαιώματα Προαίρεσης – Αύξηση κεφαλαίου Σελ. 661
XI. Αποθεματικά – Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών – Τήρηση βιβλίων Σελ. 662
Χ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 662
Κεφάλαιο Δωδέκατο
Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ)
§ 104. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία Σελ. 663
Ι. Γενικά Σελ. 663
ΙΙ. Η ίδρυση της ΙΚΕ Σελ. 663
ΙΙΙ. Κεφάλαιο / Εισφορές Σελ. 664
ΙV. Είδη εισφορών Σελ. 664
1. Κεφαλαιακές εισφορές Σελ. 664
2. Εξωκεφαλαιακές εισφορές Σελ. 664
3. Εγγυητικές εισφορές Σελ. 664
V. Αύξηση κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης Σελ. 665
1. Μεταβολή του κεφαλαίου ΙΚΕ με αύξησή του Σελ. 665
2. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων στις ΙΚΕ Σελ. 666
3. Είδη της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 666
4. Το δικαίωμα προτίμησης στην ΙΚΕ Σελ. 674
5. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 674
6. Άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προθεσμία Σελ. 676
7. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης από το καταστατικό στην ΙΚΕ Σελ. 677
VΙ. Μείωση κεφαλαίου Σελ. 678
VII. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων Σελ. 679
VΙΙΙ. Ευθύνη των ιδρυτών Σελ. 679
ΙΧ. Διαχείριση και εκπροσώπηση της ΙΚΕ Σελ. 680
Χ. Το δικαίωμα σύγκλησης και συμμετοχής στη συνέλευση των εταίρων (ΣτΕ) Σελ. 682
1. Η σύγκληση της ΣτΕ Σελ. 682
2. Η συγκρότηση της συνέλευσης ΣτΕ Σελ. 683
3. Λήψη των αποφάσεων Σελ. 683
4. Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση Σελ. 685
XΙ. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων Σελ. 685
1. Αποζημίωση Σελ. 685
2. Εταιρική και ατομική αγωγή (actio pro socio) Σελ. 686
XIΙ. Mετασχηματισμός της ΙΚΕ Σελ. 787
1. Μετατροπή της ΙΚΕ σε άλλη εταιρία Σελ. 787
2. Μετατροπή εταιρίας σε ΙΚΕ Σελ. 787
3. Συγχώνευση της ΙΚΕ Σελ. 787
XIIΙ. Λύση Σελ. 787
Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο
ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΟΜΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΕ
§ 105. Δίκαιο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων Σελ. 688
Ι. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις Σελ. 688
ΙΙ. Βασικές έννοιες στο δίκαιο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων Σελ. 688
1. Η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης Σελ. 688
2. Η έννοια του Ομίλου και των Holding επιχειρήσεων Σελ. 689
3. Η έννοια της εξωτερικής μειοψηφίας στον όμιλο επιχειρήσεων (Außenstehende Aktionäre) Σελ. 690
4. Η έννοια της σύμβασης κυριαρχίας (Vertragskonzern) και η εν τοις πράγμασι σύνδεση των επιχειρήσεων του ομίλου (Faktischer Konzern) Σελ. 690
ΙΙΙ. Η προβληματική και η νομική θέση των διοικητών στον όμιλο επιχειρήσεων Σελ. 690
1. Το πρόβλημα Σελ. 690
2. Η νομική θέση των διοικητών στην ομιλοποιημένη ΑΕ Σελ. 691
IV. Καταστατικές και εξωεταιρικές συμφωνίες της μητρικής και θυγατρικής ΑΕ για τη διαχείριση του ομίλου και ευθύνη Σελ. 692
V. Απαλλακτικές ρήτρες υπέρ της μητρικής ΑΕ για πταίσμα του ΔΣ της θυγατρικής ΑΕ Σελ. 693
VI. Αδικοπρακτικές ενοχές και πρόστηση στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σελ. 694
VII. Aξιώσεις αποκατάστασης της άμεσης και έμμεσης ζημίας στον όμιλο επιχειρήσεων Σελ. 697
1. Αξιώσεις αποζημίωσης από αστική ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων στην ομιλοποιημένη Σελ. 697
2. Η αποκατάσταση της άμεσης ζημίας της εταιρίας από εσωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής ΑΕ) Σελ. 698
3. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας από εξωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής ΑΕ) Σελ. 699
4. Αποκατάσταση της ατομικής ζημίας των μετόχων (μητρικής ΑΕ και θυγατρικής ΑΕ) Σελ. 700
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κεφάλαιο Πρώτο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
§ 106. Ασφαλιστικό Δίκαιο Σελ. 703
Ι. Πηγές του ασφαλιστικού δικαίου Σελ. 703
ΙΙ. Έννοια και διακρίσεις της ασφάλισης Σελ. 703
1. Ασφάλιση Σελ. 704
2. Αντασφάλιση Σελ. 704
3. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος Σελ. 704
4. Ασφαλιστική κάλυψη Σελ. 704
5. Aσφαλιστικό συμφέρον Σελ. 704
6. Επίταση κινδύνου Σελ. 704
Κεφάλαιο Δεύτερο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ – AΣΦΑΛΙΣΤΡΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
§ 107. Η Ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 705
Ι. Τα συμβαλλόμενα μέρη Σελ. 705
ΙΙ. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 705
ΙΙΙ. Ασφαλιστήριο Σελ. 705
IV. Είδη ασφαλιστηρίου Σελ. 706
V. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 706
VI. Έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 706
VII. Λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 706
§ 108. Ασφαλιστικός πράκτορας Σελ. 707
§ 109. Το ασφάλιστρο Σελ. 707
§ 110. Ασφαλιστική αξία Σελ. 707
1. Υπερασφάλιση Σελ. 707
2. Υπασφάλιση Σελ. 708
Κεφάλαιο Τρίτο
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
§ 111. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητο Σελ. 709
§ 112. Θαλάσσια & αεροπορική ασφάλιση Σελ. 710
Ι. Θαλάσσια ασφάλιση Σελ. 710
ΙΙ. Αεροπορική ασφάλιση Σελ. 710
§ 113. Παραγραφή Σελ. 710
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Κεφάλαιο Πρώτο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
§ 114. Αξιόγραφα Σελ. 713
I. Eισαγωγικά Σελ. 713
ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση των αξιογράφων Σελ. 715
ΙΙΙ. Είδη αξιογράφων Σελ. 715
§ 115. Συναλλαγματική Σελ. 718
Ι. Έννοια της συναλλαγματικής Σελ. 718
ΙΙ. Τα χαρακτηριστικά της συναλλαγματικής Σελ. 719
ΙΙΙ. Πρόσωπα στη συναλλαγματική Σελ. 720
ΙV. Τυπικά στοιχεία της έγκυρης συναλλαγματικής Σελ. 721
V. Ατελής συναλλαγματική Σελ. 725
VI. Βασικές αρχές της συναλλαγματικής Σελ. 726
VII. Νομικές πράξεις στη συναλλαγματική Σελ. 727
VIII. Έκδοση συναλλαγματικής με ρήτρα: «όχι σε διαταγή» Σελ. 728
IX. Λευκή συναλλαγματική Σελ. 728
X. Πλαστογραφία συναλλαγματικής Σελ. 729
§ 116. Οπισθογράφηση Σελ. 730
I. Έννοια Σελ. 730
ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις της οπισθογράφησης Σελ. 730
ΙΙΙ. Τύπος της οπισθογράφησης Σελ. 730
IV. Είδη οπισθογράφησης Σελ. 731
V. Η ευθύνη του εκδότη Σελ. 732
VI. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής Σελ. 733
VII. Αποτελέσματα της οπισθογράφησης Σελ. 734
§ 117. Ενστάσεις κατά απαιτήσεων από συναλλαγματική Σελ. 736
Ι. Κατηγορίες ενστάσεων Σελ. 736
ΙΙ. Η αρχή του απρόβλητου των ενστάσεων Σελ. 739
§ 118. Τριτεγγύηση Σελ. 741
Ι. Έννοια και σκοπός Σελ. 741
ΙΙ. Νομική φύση της τριτεγγύησης Σελ. 741
ΙΙΙ. Ευθύνη του τριτεγγυητή Σελ. 741
§ 119. Η αποδοχή της συναλλαγματικής Σελ. 743
Ι. Οι προϋποθέσεις της αποδοχής Σελ. 743
ΙΙ. Η εμφάνιση της συναλλαγματικής για αποδοχή Σελ. 744
ΙΙΙ. Οι διατυπώσεις της εμφάνισης για αποδοχή Σελ. 745
ΙV. Η σημασία και τα αποτελέσματα της αποδοχής Σελ. 745
V. Άρνηση της αποδοχής, τροποποιήσεις κατά την αποδοχή. Συνέπειες Σελ. 746
§ 120. Λήξη της συναλλαγματικής Σελ. 747
Ι. Γενικά Σελ. 747
II. Τρόποι λήξης της συναλλαγματικής Σελ. 747
§ 121. Εμφάνιση προς πληρωμή Σελ. 748
Ι. Γενικά Σελ. 748
ΙΙ. Χρόνος εμφάνισης της συναλλαγματικής για πληρωμή Σελ. 749
III. Τόπος εμφάνισης για πληρωμή Σελ. 749
ΙV. Αποτελέσματα της μη εμφάνισης Σελ. 750
V. Η νομιμοποίηση στην πληρωμή της συναλλαγματικής Σελ. 750
VI. Οι προϋποθέσεις έγκυρης πληρωμής Σελ. 750
VII. Τρόποι πληρωμής Σελ. 751
VIII. Αναγωγή του κομιστή σε έλλειψη πληρωμής (άρθ. 43) Σελ. 752
§ 122.Το διαμαρτυρικό Σελ. 754
§ 123. Οι ρήτρες στη συναλλαγματική Σελ. 754
Κεφάλαιο Δεύτερο
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ – ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
§124. Η τραπεζική επιταγή Σελ. 757
Ι. Γενικά Σελ. 757
ΙΙ. Η σύμβαση της επιταγής Σελ. 757
ΙΙΙ. Ακάλυπτη επιταγή Σελ. 758
ΙV. Τα τυπικά στοιχεία της επιταγής Σελ. 759
V. Έκδοση και μεταβίβαση της επιταγής Σελ. 759
VI. Ρήτρες στην επιταγή και προθεσμία εμφάνισης Σελ. 760
VII. Αναγωγή Σελ. 760
VIII. Παραγραφή Σελ. 761
IX. Είδη επιταγής Σελ. 761
§ 125. Διαφορές συναλλαγματικής από την επιταγή Σελ. 762
§ 126. Διαφορές της συναλλαγματικής από το γραμμάτιο σε διαταγή Σελ. 762
§ 127. Έκδοση διαταγής πληρωμής και διαφορές από πιστωτικούς τίτλους Σελ. 762
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ/ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Κεφάλαιο Πρώτο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
§ 128. Σκοπός και περιεχόμενο του πτωχευτικού δικαίου Σελ. 765
§ 129. Ι. Η νομοθετική εξέλιξη του πτωχευτικού δικαίου Σελ. 765
I. Ελληνικό δίκαιο Σελ. 765
II. Αλλοδαπό δίκαιο Σελ. 765
Κεφάλαιο Δεύτερο
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
§ 130. Κατάσχεση και εκποίηση της επιχείρησης στο πλαίσιο της ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 767
§ 131. Κατάσχεση και εκποίηση της επιχείρησης στο πλαίσιο της ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 769
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 769
ΙΙ. Το πρόβλημα Σελ. 772
ΙΙΙ. Η επιχείρηση ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο (ΚΠολΔ 1022) Σελ. 772
ΙV. Κατάσχεση της επιχείρησης Σελ. 773
V. Συντηρητική κατάσχεση της επιχείρησης Σελ. 778
VI. Αναγκαστική διαχείριση της επιχείρησης Σελ. 779
§ 132. Εκποίηση και κατάσχεση της επιχείρησης στη συλλογική αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 781
Ι. Γενικά Σελ. 781
ΙΙ. Περιεχόμενο της πτωχευτικής περιουσίας Σελ. 784
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις της πτώχευσης Σελ. 785
IV. Δικαστική απόφαση Σελ. 786
V. Η απόφαση της πτώχευσης Σελ. 788
ΙV. Συνέπειες της πτώχευσης Σελ. 789
§ 133. Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης ως προς τις πράξεις του πτωχού κατά την ύποπτη περίοδο (Πτωχευτική ανάκληση) Σελ. 792
I. Η έννοια της πτωχευτικής ανάκλησης Σελ. 792
II. Οι προϋποθέσεις της πτωχευτικής ανάκλησης Σελ. 793
III. Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης Σελ. 794
IV. Πράξεις δυνητικής ανάκλησης Σελ. 794
V. Δόλιες πράξεις του οφειλέτη Σελ. 794
VI. Πράξεις που δεν ανακαλούνται Σελ. 795
VII. Συνέπειες της ανακλητικής απόφασης Σελ. 795
§ 134. Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις - Εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς και διαρκείς συμβάσεις του πτωχεύσαντος Σελ. 796
§ 135. Τα όργανα της πτώχευσης Σελ. 797
I. Το πτωχευτικό δικαστήριο Σελ. 797
II. Ο εισηγητής δικαστής Σελ. 797
III. Ο σύνδικος της πτώχευσης/ο διαχειριστής αφερεγγυότητας Σελ. 797
IV. Η συνέλευση των πιστωτών Σελ. 798
V. Η επιτροπή των πιστωτών Σελ. 799
§ 136. Εργασίες της πτώχευσης Σελ. 799
I. Τα μέσα επίτευξης των σκοπών της πτώχευσης και η διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας Σελ. 799
II. Σφράγιση και αποσφράγιση Σελ. 800
III. Έλεγχος των απαιτήσεων Σελ. 800
Κεφάλαιο Τρίτο
ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
§137. Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης της επιχείρησης Σελ. 802
Ι. Γενικά Σελ. 802
ΙΙ. Διαφοροποίηση της εξυγίανσης και της πτώχευσης Σελ. 803
ΙΙΙ. Νομική φύση της συμφωνίας εξυγίανσης Σελ. 803
ΙV. Προϋποθέσεις της διαδικασίας εξυγίανσης Σελ. 804
V. Η δικαστική διαδικασία εξυγίανσης Σελ. 805
1. Έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης Σελ. 805
2. Αίτηση (δικαστικής) επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης Σελ. 806
3. Συνυποβολή αίτηση πτώχευσης κατά τη διαδικασία προπτωχευτικής εξυγίανσης της επιχείρησης Σελ. 806
4. Αρμόδιο δικαστήριο για την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Σελ. 807
5. Προληπτικά μέτρα υπέρ του οφειλέτη Σελ. 807
6. Η σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές Σελ. 811
7. Περιεχόμενο/Αντικείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης (άρθ. 103 ΠτΚ) Σελ. 812
8. Μετοχική κωλυσιεργία - Καταχρηστική μη σύμπραξη μετόχων ή εταίρων για συμφωνία εξυγίανσης - Μέτρα υλοποίησης της εξυγιαντικής συμφωνίας Σελ. 814
9. Επικύρωση και ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης Σελ. 816
10. Αποτελέσματα της επικύρωσης της διαδικασίας εξυγίανσης (άρθ. 106 γ ΠτΚ, άρθ. 6 § 10α Ν 4446/2016) Σελ. 819
VI. Εξυγιαντική (συμβατική) μεταβίβαση της επιχείρησης στην προπτωχευτική διαδικασία με κεφαλαιοποίηση των χρεών της Σελ. 821
VII. Η προπτωχευτική διαδικασία της ειδικής εκκαθαριστικής διαχείρισης Σελ. 823
1. Ισχύον δίκαιο Σελ. 823
2. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία Σελ. 824
3. Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία Σελ. 825
4. Ορισμός και καθήκοντα του ειδικού διαχειριστή Σελ. 825
5. Συνέπειες αποδοχής της αίτησης ειδικής διαχείρισης επιχείρησης Σελ. 826
6. Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - διάθεση του ενεργητικού. Άκαρπη διαδικασία Σελ. 827
7. Διανομή προς πιστωτές Σελ. 827
8. Η εφαρμογή της ΑΚ 479 στην ειδική διαχείριση της επιχείρησης Σελ. 828
9. Λήξη της διαδικασίας Σελ. 828
Κεφάλαιο Τέταρτο
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΚΤΩΝΤΟΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
§ 138. Η μεταβίβαση/εκποίηση της επιχείρησης μέχρι την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή μέχρι την ένωση πιστωτών Σελ. 829
§ 139. Η εκποίηση της επιχείρησης στο στάδιο ένωσης των πιστωτών Σελ. 829
§ 140. Η ευθύνη του αποκτώντος στην πτώχευση και η εφαρμογή της ΑΚ 479 Σελ. 837
§ 141. Εκμίσθωση επιχείρησης ως σύνολο Σελ. 838
Κεφάλαιο Πέμπτο
ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΟΕ & ΕΕ, DE FACTO OE ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
§ 142. Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 839
§ 143. Πτώχευση της εν τοις πράγμασι αδημοσίευτης «ομόρρυθμης» εταιρίας και της κοινοπραξίας Σελ. 839
Κεφάλαιο Έκτο
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
§ 144. Η απλοποιημένη διαδικασία για την πτώχευση μικρών επιχειρήσεων Σελ. 846
§ 145. Περάτωση της πτώχευσης και απαλλαγή του οφειλέτη Σελ. 846
Ι. Η περάτωση της πτώχευσης Σελ. 846
ΙΙ. Παύση των εργασιών της πτώχευσης Σελ. 847
ΙΙΙ. Λογοδοσία συνδίκου Σελ. 847
IV. Η απαλλαγή του οφειλέτη Σελ. 848
V. Xρεοκοπία Σελ. 849
VI. Ποινική ευθύνη τρίτων Σελ. 850
VII. Ποινική ευθύνη συζύγων και συγγενών Σελ. 851
VIII. Αδικήματα συνδίκων Σελ. 851
IX. Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων Σελ. 851
X. Δικονομικές διατάξεις Σελ. 852
Κεφάλαιο Έβδομο
Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
§ 146. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) έναντι των εταιρικών πιστωτών (Wrongful Tranding)- Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός και εκτός πτώχευσης Σελ. 853
Ι. Η θέση των ζητημάτων Σελ. 853
II. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός πτώχευσης (παρέλκυση και πρόκληση πτώχευσης) Σελ. 853
ΙΙΙ. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας (εταιρίας, πιστωτών) λόγω ευθύνης του πλειοψηφούντος μετόχου εντός της πτώχευσης Σελ. 857
ΙV. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός της πτώχευσης (πρόκληση και παρέλκυση) λόγω αδράνειας του συνδίκου για άσκηση της εταιρικής αγωγής (άρθ. 98, 80 ΠτΚ) Σελ. 859
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κεφάλαιο Πρώτο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥ
§ 147. Εισαγωγή στο ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο Σελ. 863
Ι. Η έννοια ναυτικό δίκαιο Σελ. 863
ΙΙ. Η ιδιομορφία του ναυτικού δικαίου Σελ. 863
ΙΙΙ. Διακρίσεις ναυτικού δικαίου Σελ. 863
VI. Πλοίο Σελ. 864
§ 148. Κτήση κυριότητας επί πλοίου Σελ. 866
Ι.Τρόποι Σελ. 866
ΙΙ. Ναυπήγηση Σελ. 866
ΙΙΙ. Χρησικτησία Σελ. 867
IV. Παράγωγοι τρόποι κτήσης κυριότητας Σελ. 867
V. Κυριότητα στη συμπλοιοκτησίας Σελ. 868
VI. Καταπιστευτική μεταβίβαση Σελ. 868
VII. Η ευθύνη του αποκτώντος πλοίο για χρέη Σελ. 869
Κεφάλαιο Δεύτερο
ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΕΠI ΠΛΟΙΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ & ΥΠΟΘΗΚΗ
§ 149. Επικαρπία επί πλοίου Σελ. 870
§ 150. Ναυτική πίστη Σελ. 870
§ 151. Ναυτική Υποθήκη Σελ. 870
§ 152. Προτιμώμενη υποθήκη Σελ. 871
§ 153. Ναυτικά προνόμια/Προνομιούχες απαιτήσεις Σελ. 872
§ 154. Κατάσχεση – Πλειστηριασμός Σελ. 873
Κεφάλαιο Τρίτο
ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΩΝ
§ 155. Πρόσωπα του ναυτικού δικαίου Σελ. 874
I. Πλοιοκτήτης (Reeder) / Κύριος (Schiffeigentümer, Shipowner) Σελ. 874
II. Εφοπλιστής (Ausrüster, Αrmateur) Σελ. 874
III. Πλοίαρχος Σελ. 875
IV. Πλήρωμα Σελ. 875
§ 156. Ευθύνη από την εκμετάλλευση του πλοίου Σελ. 875
I. Ευθύνη πλοιοκτήτη Σελ. 875
II. Ευθύνη Εφοπλιστή Σελ. 876
III. Ευθύνη κυρίου Σελ. 876
IV. Περιορισμός της ευθύνης Σελ. 876
Κεφάλαιο Τέταρτο
ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΝΑΥΛΩΣΗ – ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΑΛΛΑΣΙΑ ΑΡΩΓΗ
§157. Συμπλοιοκτησία Σελ. 877
I. Έννοια-Προϋποθέσεις Σελ. 877
II. Λήψη αποφάσεων συμπλοιοκτησίας Σελ. 878
III. Ευθύνη συμπλοιοκτητών έναντι τρίτων Σελ. 878
IV. Διαχείριση συμπλοιοκτησίας Σελ. 879
V. Λύση της συμπλοιοκτησίας Σελ. 879
§ 158. Ναύλωση Σελ. 879
I. Έννοια και σύσταση Σελ. 879
II. Υποχρεώσεις εκναυλωτή Σελ. 881
III. Ευθύνη εκναυλωτή Σελ. 881
IV. Υποχρεώσεις ναυλωτή Σελ. 882
V. Λύση ναύλωσης Σελ. 882
§ 159. Αβαρίες – Σύγκρουση – Επιθαλάσσια αρωγή Σελ. 883
§ 160. Επιθαλάσσια αρωγή Σελ. 883
Ι. Ελληνική Σελ. 885
ΙΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 915
Back to Top