ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΕΣ - Σκληρόδετο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 23.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 51,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18129
Σινανιώτη - Μαρούδη Α.
 • Εκδοση: 4η 2021
 • Σχήμα: 17x24
 • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
 • Σελίδες: 664
 • ISBN: 978-960-654-281-7
 • Δείτε ένα απόσπασμα
 • Black friday εκδόσεις: 10%

Μία από τις αδιαμφισβήτητες συνέπειες της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας είναι το ότι τόνισε την αδήριτη ανάγκη να δοθούν κίνητρα σε Έλληνες και ξένους επενδυτές. Η 4η έκδοση του συγγράμματος «Εμπορικό Δίκαιο-Εταιρίες» έρχεται να αναλύσει τη νομοθετική αντιμετώπιση των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιριών, των εταιρικών μετασχηματισμών και των ομίλων επιχειρήσεων υπό το πρίσμα των πιο πρόσφατων εξελίξεων.

Σκοπός του έργου είναι να εμβαθύνει σε αυτό το σύνθετο και πολύπλοκο τμήμα του εμπορικού δίκαιου, να παράσχει μια συμπτυγμένη και ταυτόχρονα πλήρη ερμηνεία της εταιρικής νομοθεσίας και φωτίζοντας τα ανακύπτοντα ζητήματα, να προσφέρει καίριες λύσεις.

Μεταξύ άλλων, το παρόν έργο προσφέρει στον αναγνώστη νομικό ή και φοιτητή:

 • Εμβάθυνση στα σύγχρονα επιμέρους θέματα του δικαίου των εμπορικών εταιριών από νομοθετική, νομολογιακή και θεωρητική σκοπιά
 • Ανάλυση ζητημάτων και εννοιών όπως διεθνή λογιστικά πρότυπα, off-shore εταιρίες κ.τ.λ. και εστίαση στους νόμους 4548/2018 (ΑΕ), 4601/2019 (εταιρικοί μετασχηματισμοί, με ιδιαίτερη έμφαση στον εταιρικό τύπο της ΑΕ), 4635/2019 (περί ΓΕΜΗ) και 4706/2020 (εταιρική διακυβέρνηση).
 • Συγκριτική μελέτη και αντιπαραβολή των προσωπικών κι κεφαλαιουχικών εταιριών υπό το πρίσμα των πιο πρόσφατων εξελίξεων
 • Παρουσίαση ζητημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κανονιστική συμμόρφωση
 • Εξέταση των σχετικών διατάξεων με στόχο να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο οδηγούν σε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των εταιριών, μέσω εξοικονόμησης κόστους και εισαγωγής καινοτομιών και νέων τεχνολογιών
Πρόλογος Δ’ έκδοσης Σελ. VII
Πρόλογος Γ’ έκδοσης Σελ. IX
Πρόλογος Β’ έκδοσης Σελ. XI
Πρόλογος Α΄ έκδοσης Σελ. XIII
Συντομογραφίες Σελ. XLV
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ι. Έννοια και διακρίσεις της εταιρίας Σελ. 3
ΙΙ. Εταιρίες με την ευρεία έννοια του όρου Σελ. 6
1. Σωματείο Σελ. 6
1.1. Εννοιολογικά γνωρίσματα Σελ. 6
1.2. Σύσταση του σωματείου Σελ. 7
1.3. Οργάνωση και λειτουργία του σωματείου Σελ. 7
1.3.1. Όργανα του σωματείου Σελ. 7
1.3.2. Μέλη του σωματείου Σελ. 10
1.4. Διάλυση του σωματείου Σελ. 11
2. Η Επιτροπή εράνων Σελ. 11
ΙΙΙ. Διακρίσεις των εταιριών Σελ. 12
1. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές Σελ. 12
2. Εμπορικές εταιρίες κατά το ουσιαστικό και κατά το τυπικό σύστημα Σελ. 12
IV. Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ν. 4635/2019 Σελ. 12
V. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών Σελ. 16
VI. Εταιρικό δίκαιο και έννομη τάξη Σελ. 17
1. Εταιρικό δίκαιο και Συνταγματικό δίκαιο Σελ. 17
2. Εταιρικό δίκαιο και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 17
3. Εταιρικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο Σελ. 18
4. Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Δίκαιο Ανταγωνισμού Σελ. 19
5. Εταιρικό δίκαιο και Πτωχευτικό Δίκαιο Σελ. 19
VII. Εταιρίες με τη στενή έννοια του όρου Σελ. 19
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ι. Έννοια και είδη της αστικής εταιρίας Σελ. 23
ΙΙ. Σύσταση της αστικής εταιρίας Σελ. 23
1. Εταιρική σύμβαση Σελ. 23
2. Κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης Σελ. 24
3. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης Σελ. 24
3.1. Η ύπαρξη κοινού σκοπού Σελ. 24
3.2. Η υποχρέωση επιδίωξης κοινού σκοπού Σελ. 25
3.3. Η υποχρέωση καταβολής εισφοράς Σελ. 25
4. Ελαττώματα της εταιρικής σύμβασης Σελ. 26
5. Νομική φύση της εταιρικής σύμβασης Σελ. 27
ΙII. Νομική θέση του εταίρου Σελ. 28
1. Η εταιρική ιδιότητα Σελ. 28
1.1. Έννοια της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 28
1.2. Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 28
1.3. Μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 29
1.4. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 30
1.4.1. Έξοδος εταίρου Σελ. 30
1.4.2. Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 30
ΙV. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων Σελ. 31
1. Υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 31
1.1. Υποχρέωση για καταβολή εισφοράς Σελ. 32
1.2. Υποχρέωση πίστεως Σελ. 32
2. Δικαιώματα των εταίρων Σελ. 33
2.1. Προσωπικά δικαιώματα Σελ. 33
2.1.1. Δικαίωμα ψήφου Σελ. 33
2.1.2. Δικαίωμα πληροφόρησης και ελέγχου των εταιρικών υποθέσεων Σελ. 34
2.2. Περιουσιακά δικαιώματα Σελ. 34
2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 34
2.2.2. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης Σελ. 35
2.2.3. Δικαίωμα απολήψεων Σελ. 35
V. Διοίκηση της εταιρίας Σελ. 35
1. Έννοια Σελ. 35
2. Διαχείριση Σελ. 36
2.1. Έννοια και είδη Σελ. 36
2.2. Συλλογική διαχείριση (νόμιμη) Σελ. 36
2.3. Διαχείριση κατά πλειοψηφία Σελ. 37
2.4. Διαχείριση από ειδικά διοριζόμενους γι’ αυτόν τον σκοπό εταίρους Σελ. 37
2.5. Καταστατική διαχείριση Σελ. 37
3. Νομική θέση του διαχειριστή Σελ. 38
4. Λήξη της διαχειριστικής εξουσίας Σελ. 39
4.1. Λύση της εταιρίας Σελ. 39
4.2. Θάνατος, δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση του διαχειριστή Σελ. 39
4.3. Παραίτηση του διαχειριστή Σελ. 40
4.4. Ανάκληση της διαχειριστικής εξουσίας Σελ. 40
5. Εκπροσώπηση Σελ. 41
VI. Έκταση διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας Σελ. 42
VΙΙ. Λειτουργία της εταιρίας Σελ. 43
1. Λήψη αποφάσεων Σελ. 43
2. Ευθύνη των εταίρων - Άσκηση εταιρικών αξιώσεων (actio pro socio) Σελ. 44
VΙΙΙ. Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας Σελ. 45
1. Λύση της εταιρίας Σελ. 45
1.1. Λόγοι λύσης της εταιρίας Σελ. 45
1.1.1. Πάροδος του χρόνου διάρκειας της εταιρίας Σελ. 45
1.1.2. Τακτική και έκτακτη καταγγελία της εταιρίας Σελ. 45
1.1.3. Εκπλήρωση ή αδυναμία εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού Σελ. 47
1.1.4. Θάνατος εταίρου Σελ. 47
1.1.5. Δικαστική συμπαράσταση, πτώχευση Σελ. 47
1.1.6. Άλλοι λόγοι λύσης Σελ. 48
2. Εκκαθάριση της εταιρίας Σελ. 48
3. Νομική θέση των εκκαθαριστών Σελ. 48
ΙΧ. Η αστική εταιρία σε σχέση με τους άλλους εταιρικούς τύπους Σελ. 49
1. Αστική εταιρία και σωματείο Σελ. 49
2. Αστική εταιρία και εταιρίες του εμπορικού δικαίου Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
I. Έννοια – Φύση της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 51
1. Έννοια της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 51
2. Νομική φύση της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 51
3. Η νομική φύση της ευθύνης των εταίρων και τα χαρακτηριστικά της Σελ. 53
4. Δικαίωμα αναγωγής Σελ. 54
5. Ειδική βραχυπρόθεσμη παραγραφή Σελ. 54
ΙΙ. Σύσταση της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 56
1. Γενικά Σελ. 56
2. Εταιρική σύμβαση Σελ. 56
3. Τύπος κατάρτισης εταιρικής σύμβασης: συστατικός ή αποδεικτικός; Σελ. 57
4. Ελαττώματα της εταιρικής σύμβασης Σελ. 59
5. Η αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρία Σελ. 60
III. Περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 61
1. Τα ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού (essentialia negotii) Σελ. 62
1.1. Τα πλήρη ονόματα των εταίρων και η κατοικία τους Σελ. 62
1.2. Η εταιρική επωνυμία Σελ. 62
1.3. Η έδρα της εταιρίας Σελ. 63
1.4. Η συμφωνία υποχρέωσης επιδίωξης κοινού εμπορικού σκοπού Σελ. 64
1.5. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας Σελ. 64
1.6. Υποχρέωση καταβολής εισφορών Σελ. 65
2. Μη ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού Σελ. 66
2.1. Διάρκεια της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 67
3. Λοιπά στοιχεία του καταστατικού Σελ. 67
IV. Διατυπώσεις Δημοσιότητας Σελ. 69
V. Εταιρική ιδιότητα Σελ. 71
1. Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 72
2. Μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 72
3. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 74
3.1. Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας Σελ. 74
3.2. Έξοδος εταίρου Σελ. 74
3.3. Αποκλεισμός του εταίρου Σελ. 77
3.4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχομένου και αποκλειομένου εταίρου Σελ. 77
VI. Διαχείριση και εκπροσώπηση της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 78
1. Σχέσεις των εταίρων προς τα έσω Σελ. 78
2. Σχέσεις των εταίρων προς τα έξω Σελ. 80
VII. Δικαιώματα των εταίρων Σελ. 81
1. Προσωπικά δικαιώματα Σελ. 81
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Σελ. 81
1.2. Δικαίωμα ψήφου Σελ. 81
1.3. Δικαίωμα ελέγχου και πληροφόρησης Σελ. 82
1.4. Δικαίωμα πληροφοριών και λογοδοσίας Σελ. 82
2. Περιουσιακά Δικαιώματα Σελ. 83
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 83
2.2. Δικαίωμα απολήψεων Σελ. 84
2.3. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης Σελ. 84
VIII. Υποχρεώσεις των ομορρύθμων εταίρων Σελ. 84
1. Υποχρέωση εισφοράς Σελ. 84
2. Υποχρέωση πίστεως Σελ. 85
IX. Μετατροπή ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 85
X. Τήρηση εμπορικών βιβλίων - ν. 4308/2014 Σελ. 85
XI. Λύση και εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 85
1. Λύση Σελ. 85
2. Εκκαθάριση Σελ. 89
XII. Οι προσωπικές εμπορικές εταιρίες του πδ 326/1994 Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ι. Απλή ετερόρρυθμη εταιρία Σελ. 92
1. Έννοια και γενικά χαρακτηριστικά της Σελ. 92
2. Εταιρική επωνυμία Σελ. 92
3. Σύσταση ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 93
ΙΙ. Νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 94
1. Νομική θέση που αφορά στις προς τα έσω σχέσεις των εταίρων Σελ. 94
2. Νομική θέση που αφορά στις προς τα έξω σχέσεις των εταίρων Σελ. 95
ΙΙΙ. Ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 97
IV. Πτώχευση της ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 98
V. Λύση και εκκαθάριση της ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 98
VI. Μετατροπή και συγχώνευση ετερόρρυθμης εταιρίας - ν. 4601/2019 Σελ. 100
VII. Η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία Σελ. 100
1. Γενικά Σελ. 100
2. Σύσταση Σελ. 101
3. Λόγοι ακυρότητας της εταιρίας Σελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
I. Έννοια της αφανούς εταιρίας Σελ. 102
II. Φύση της αφανούς εταιρίας Σελ. 102
III. Η νομική θέση των αφανών εταίρων Σελ. 104
IV. Σύσταση της αφανούς εταιρίας Σελ. 105
V. Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
I. Έννοια Σελ. 108
ΙΙ. Η κοινοπραξία - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 109
ΙΙΙ. Νομική Φύση - Σύσταση - Το άρθρο 293 ν. 4072/2012 Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
I. Έννοια και είδη Σελ. 112
II. Η Δικηγορική εταιρία Σελ. 113
1. Περιεχόμενο καταστατικού Σελ. 114
2. Οργάνωση και Λειτουργία Σελ. 115
III. Η Συμβολαιογραφική εταιρία Σελ. 119
1. Σύσταση και περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 119
2. Χρόνος διάρκειας Σελ. 120
3. Λύση της συμβολαιογραφικής εταιρίας Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Ι. Γενικά Σελ. 121
II. Νομική φύση Σελ. 122
III. Ίδρυση και δημοσιότητα Σελ. 122
1. Έδρα Σελ. 123
2. Υποκαταστήματα Σελ. 124
IV. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 125
V. Όργανα Σελ. 126
1. Τα μέλη Σελ. 126
2. Οι διαχειριστές Σελ. 127
VI. Προϋποθέσεις για συμμετοχή στον ΕΟΟΣ, μεταβίβαση και απώλεια της ιδιότητας του μέλους Σελ. 128
VII. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών Σελ. 130
VIII. Ευθύνη του ΕΟΟΣ και των μελών του Σελ. 131
IX. Εισφορές και αποθεματικά Σελ. 131
X. Ακυρότητα, λύση και εκκαθάριση του ΕΟΟΣ Σελ. 132
1. Ακυρότητα Σελ. 132
2. Λύση και εκκαθάριση του Ομίλου Σελ. 132
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕ
Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 139
ΙΙ. Ιστορική εξέλιξη Σελ. 141
ΙΙΙ. Ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 143
1. Σύναψη καταστατικού Σελ. 143
1.1. Εταιρική επωνυμία Σελ. 144
1.2. Σκοπός της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 144
1.3. Έδρα της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 145
1.4. Διάρκεια της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 145
1.5. Λοιπά στοιχεία του καταστατικού της εταιρίας Σελ. 145
IV. Έγκριση του καταστατικού και άδεια σύστασης Σελ. 146
V. Δημοσιότητα Σελ. 147
VI. Ελαττωματική ίδρυση Σελ. 148
VIΙ. Ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυση Σελ. 150
VIII. Τύποι ανωνύμων εταιριών Σελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ι. Εισαγωγή Σελ. 154
ΙΙ. Διάκριση του μετοχικού κεφαλαίου από την εταιρική περιουσία Σελ. 154
ΙΙΙ. Σημασία του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 154
1. Κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 155
2. Ανάγκη διατήρησης της εταιρικής περιουσίας Σελ. 155
IV. Συγκέντρωση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 157
1. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 157
1.1. Νομική φύση της κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 158
2. Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 159
2.1. Άμεση ή ολική καταβολή του κεφαλαίου Σελ. 159
2.2. Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 160
V. Εισφορές σε χρήμα και σε είδος Σελ. 162
VI. Μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ι. Γενικά Σελ. 165
ΙΙ. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Σελ. 165
1. Αποκλειστική Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης Σελ. 165
2. Εξαιρέσεις από την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ Σελ. 166
ΙΙΙ. Είδη Γενικών Συνελεύσεων Σελ. 167
1. Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σελ. 167
2. Συνήθης και Εξαιρετική ή Καταστατική Γενική Συνέλευση Σελ. 168
3. Άλλες διακρίσεις Σελ. 169
3.1. Αρχική και επαναληπτική Γενική Συνέλευση Σελ. 169
3.2. Ιδιαίτερες γενικές συνελεύσεις Σελ. 169
IV. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης Σελ. 170
V. Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης Σελ. 171
VI. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Σελ. 172
1. Απαρτία Σελ. 172
2. Πλειοψηφία Σελ. 173
3. Λήψη αποφάσεων Σελ. 174
3.1. Λήψη απόφασης δια ψηφοφορίας και συνεδρίασης Σελ. 174
3.2. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Σελ. 175
3.3. Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση Σελ. 176
3.4. Δημοσιότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 177
VII. Ελαττωματικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης Σελ. 177
1. Γενικά - Ιστορική εξέλιξη του ζητήματος Σελ. 177
2. Άκυρες αποφάσεις Σελ. 179
3. Ακυρώσιμες αποφάσεις Σελ. 183
4. Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 186
5. Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο Σελ. 188
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
I. Γενικά Σελ. 189
ΙΙ. Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 190
1. Διορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 190
1.1. Γενικά - Προϋποθέσεις εκλογιμότητας Σελ. 190
1.2. Εξαιρέσεις από την αρχή της αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΓΣ για την εκλογή μελών του ΔΣ Σελ. 191
1.3. Θητεία και απώλεια της ιδιότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 195
1.3.1. Γενικά Σελ. 195
1.3.2. Ειδικά το κλιμακωτό ΔΣ Σελ. 197
1.4. Δημοσιότητα Σελ. 198
ΙΙΙ. Σχέσεις εταιρίας και διοικητικού συμβουλίου Σελ. 198
1. Αμοιβή των μελών του ΔΣ Σελ. 198
2. «Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών» (Stock Options) Σελ. 200
3. Πολιτική αποδοχών και έκθεση αποδοχών Σελ. 201
4. Υποχρέωση πίστεως Σελ. 202
4.1. Ειδικές Εκφάνσεις της υποχρέωσης πίστεως Σελ. 203
4.1.1. Υποχρέωση εχεμύθειας Σελ. 203
4.1.2. Υποχρέωση παράλειψης κάθε ανταγωνιστικής πράξης που στρέφεται κατά της εταιρίας Σελ. 204
4.1.3. Απαγόρευση εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ευκαιριών Σελ. 206
5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Σελ. 206
5.1. Το άρθρο 99 ν. 4548/2018 Σελ. 206
5.2.Οι προϋποθέσεις κατάρτισης συναλλαγών μεταξύ ΑΕ και συνδεδεμένων μερών Σελ. 208
5.2.1. Παροχή άδειας από το ΔΣ Σελ. 208
5.2.2. Παροχή άδειας από τη ΓΣ - Προϋποθέσεις Σελ. 208
IV. Σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 209
1. Γενικά Σελ. 209
2. Συχνότητα συνεδριάσεων - Τόπος συνεδριάσεων Σελ. 210
3. Προθεσμίες Σελ. 210
4. Απαρτία και πλειοψηφία Σελ. 211
5. Πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ Σελ. 212
6. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Σελ. 212
V. Ελαττωματικές αποφάσεις ΔΣ Σελ. 212
1. Διαδικαστικά ελαττώματα Σελ. 213
2. Ελαττώματα ουσίας Σελ. 214
3. Περιπτώσεις αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων 137 και 138 ν. 4548/2018 Σελ. 215
4. Προβολή ακυρότητας Σελ. 215
4.1. Νομιμοποίηση Σελ. 215
4.2. Προθεσμία Σελ. 216
VΙ. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 216
1. Εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 216
2. Έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίας Σελ. 217
3. Διαχειριστική εξουσία Σελ. 220
4. Έκταση της διαχειριστικής εξουσίας Σελ. 220
VII. Υποκατάσταση του ΔΣ από τρίτους Σελ. 221
1. Γενικά Σελ. 221
2. Περιορισμοί της Υποκατάστασης Σελ. 229
3. Παράλληλη εξουσία του διοικητικού συμβουλίου κατά την υποκατάσταση Σελ. 232
4. Η ευχέρεια ανάκλησης των υποκατάστατων Σελ. 234
4.1. Εισαγωγική παρατήρηση συγκριτικού δικαίου Σελ. 234
4.2. Το ανακλητό των υποκατάστατων κατά το ελληνικό δίκαιο Σελ. 235
5. Το νομικό καθεστώς των υποκαταστάτων Σελ. 239
6. Ειδικά η εκτελεστική επιτροπή του άρθρου 87 παρ. 4 Σελ. 240
VIII. To μονομελές διοικητικό όργανο Σελ. 241
IX. Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 242
1. Γενικά Σελ. 242
1.1. Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης (Business Judgment Rule) Σελ. 242
1.1.1. Ιστορική αναδρομή Σελ. 242
1.1.2. Γενικά Σελ. 243
1.1.3. Συλλογική ευθύνη μελών ΔΣ - Προϋποθέσεις Σελ. 245
1.1.4. Εισήγηση ανεξάρτητου οργάνου Σελ. 247
2. Απαιτήσεις κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 247
2.1. Γενικά Σελ. 247
2.2. Δικονομικές διατάξεις Σελ. 249
2.2.1. Άσκηση εταιρικής αγωγής από το ΔΣ - Περιπτώσεις προαιρετικής και υποχρεωτικής άσκησης Σελ. 249
2.2.2. Άσκηση κατόπιν αιτήματος μετόχων της μειοψηφίας Σελ. 251
2.2.3. Διορισμός ειδικού εκπροσώπου Σελ. 252
3. Zημία των μετόχων Σελ. 253
4. Ποινική ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 254
5. Ευθύνη για χρέη της εταιρίας προς το δημόσιο Σελ. 254
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Ι. Γενικά Σελ. 256
ΙΙ. Διακρίσεις του ελέγχου Σελ. 257
1. Τακτικός έλεγχος της διοίκησης της εταιρίας - Διορισμός ελεγκτών Σελ. 258
2. Ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές Σελ. 258
III. Αρμοδιότητες των ελεγκτών Σελ. 259
ΙV. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ελεγκτών Σελ. 260
1. Δικαίωμα αμοιβής Σελ. 260
2. Επιμέρους υποχρεώσεις και ευθύνη των ελεγκτών Σελ. 261
V. Έκτακτος έλεγχος της διοίκησης της εταιρίας Σελ. 261
VI. Ο εσωτερικός έλεγχος του άρθρου 87 παρ. 1 Σελ. 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ι. Γενικά - Ιστορική αναδρομή Σελ. 263
ΙΙ. Διατάξεις για την Εταιρική διακυβέρνηση Σελ. 265
1. Ο ν. 3016/2002 Σελ. 265
1.1. Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 266
1.2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και εσωτερικός έλεγχος Σελ. 267
1.3. Το εταιρικό συμφέρον Σελ. 269
1.4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων Σελ. 270
2. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 270
3. Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης Σελ. 271
III. Ο ν. 4706/2020 Σελ. 272
1. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές Σελ. 272
2. Ενημέρωση των επενδυτών και των μετόχων Σελ. 273
3. Κυρώσεις Σελ. 274
IV. Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη Σελ. 274
1. Έννοια και αποστολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Σελ. 274
2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο ισχύον Δίκαιο Σελ. 275
V. Κανονιστική συμμόρφωση - Compliance Σελ. 276
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕ
Ι. Γενικά Σελ. 278
ΙΙ. Η συμμετοχή των εργαζομένων στο κεφάλαιο και στα κέρδη της ΑΕ Σελ. 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
Ι. Γενικά Σελ. 280
1. Κτήση και απώλεια της μετοχικής ιδιότητας Σελ. 280
2. Εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας από την εταιρία ή από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 280
ΙΙ. Βασικές αρχές που διέπουν τη μετοχική σχέση στην ανώνυμη εταιρία Σελ. 282
1. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης Σελ. 282
2. Η αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης Σελ. 283
3. Η αρχή της έλλειψης υποχρεώσεων Σελ. 284
4. Η αρχή του αδιαιρέτου Σελ. 284
5. Η αρχή της ενσωμάτωσης Σελ. 284
6. Το απρόσωπο της μετοχικής ιδιότητας Σελ. 285
7. Η αρχή της έλλειψης ευθύνης Σελ. 285
ΙΙΙ. ∆ικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα Σελ. 285
1. ∆ικαιώματα των μετόχων Σελ. 285
1.1. ∆ιοικητικής φύσεως δικαιώματα Σελ. 285
1.1.1. ∆ικαίωμα ψήφου Σελ. 285
1.1.2. Ατομικό δικαίωμα πληροφόρησης Σελ. 287
1.2. Περιουσιακά δικαιώματα Σελ. 288
1.2.1. ∆ικαίωμα στα κέρδη Σελ. 288
1.2.2. ∆ικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης Σελ. 288
1.2.3. Δικαίωμα προτίμησης Σελ. 289
2. Υποχρεώσεις των μετόχων Σελ. 289
IV. Ευθύνη του μετόχου Σελ. 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
Ι. Γενικά Σελ. 292
1. Η μετοχή ως αξιόγραφο Σελ. 292
2. Η αξία της μετοχής Σελ. 293
ΙΙΙ. Μεταβίβαση των μετοχών Σελ. 294
1.Η αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης των μετοχών Σελ. 294
1.1. Μεταβίβαση μη εισηγμένων μετοχών Σελ. 295
1.2. Μεταβίβαση μετοχών τηρουμένων σε λογιστική μορφή Σελ. 295
1.3. Μεταβίβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής Σελ. 295
2. Δεσμευμένες μετοχές Σελ. 295
IV. Δικαιώματα πάνω στη μετοχή Σελ. 298
V. Απόκτηση από την εταιρία των δικών της μετοχών Σελ. 299
VΙ. Ακύρωση μετοχών Σελ. 302
VIΙ. Ειδικές κατηγορίες μετοχών Σελ. 302
1. Προνομιούχες μετοχές Σελ. 302
2. Αποσβεσμένες μετοχές (μετοχές επικαρπίας) Σελ. 304
3. Εξαγοράσιμες μετοχές Σελ. 305
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ, ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ι. Ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 307
1. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 307
2. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 307
ΙΙ. Ομολογίες Σελ. 308
III. H οργάνωση των ομολογιούχων Σελ. 308
1. Η συνέλευση των ομολογιούχων Σελ. 308
2.Ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων Σελ. 309
ΙV. Ομολογιακό ∆άνειο Σελ. 310
1. Κοινό ομολογιακό δάνειο Σελ. 311
2. Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 311
3. Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες Σελ. 311
4. Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Σελ. 311
VΙ. Χρηματοδότηση – Τιτλοποίηση απαιτήσεων (securitisation) Σελ. 312
VII. Τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants) Σελ. 314
1. Γενικά Σελ. 314
2. Έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών - Αρμόδιο όργανο Σελ. 314
2. Άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης εκ των τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 315
V. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι από την ΑΕ Σελ. 315
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ι. Γενικά Σελ. 317
ΙΙ. Τα επιμέρους δικαιώματα της μειοψηφίας Σελ. 318
1. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης Σελ. 318
2. Δικαίωμα αναβολής λήψης απόφασης Σελ. 319
3. Δικαίωμα αίτησης πληροφοριών Σελ. 320
3.1. Η ενημέρωση των μετόχων γενικά Σελ. 320
4. Δικαίωμα προβολής αιτήματος για ονομαστική ψηφοφορία Σελ. 322
5. Δικαίωμα πληροφόρησης ως προς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Σελ. 322
6. Δικαίωμα ασκήσεως έκτακτου ελέγχου Σελ. 323
6.1. Προϋποθέσεις – Νομιμοποίηση Σελ. 323
6.2. Σύγκριση του δικαιώματος της μεγάλης μειοψηφίας και του αντίστοιχου δικαιώματος της μικρής μειοψηφίας Σελ. 325
7. Δικαίωμα άσκησης της εταιρικής αγωγής Σελ. 326
8. Δικαίωμα εναντίωσης στη λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση (αρνησικυρία) Σελ. 326
9. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για ανάκληση διορισμένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 327
10. Δικαίωμα ακυρώσεως των ακυρωσίμων αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 327
11. Πρόκληση Δικαστικής Λύσης της Εταιρίας Σελ. 327
12. Η θέση της μειοψηφίας κατά το ελληνικό δίκαιο Σελ. 328
ΙΙΙ. Οι ενώσεις μετόχων Σελ. 328
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ι. Πηγές Λογιστικού Δικαίου Σελ. 330
ΙΙ. Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 330
1. Αρχές των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 332
2. Διαδικασία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 334
ΙΙΙ. Ισολογισμός Σελ. 334
1. Η δομή του ισολογισμού Σελ. 334
2. Συνοπτικός ισολογισμός ( πολύ μικρή αε) Σελ. 335
ΙV. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 335
V. Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων, λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιριών Σελ. 337
VI. Κέρδη - Διάθεση κερδών Σελ. 337
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ι. Γενικά Σελ. 340
II. Οι ελληνικές νομοθετικές ρυθμίσεις Σελ. 342
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Ι. Γενικά Σελ. 343
ΙΙ. Είδη αποθεματικών Σελ. 343
1. Νόμιμα ή υποχρεωτικά και προαιρετικά ή εκούσια αποθεματικά Σελ. 343
1.1. Νόμιμα ή Υποχρεωτικά αποθεματικά Σελ. 343
1.2. Έκτακτα ή προαιρετικά ή εκούσια αποθεματικά Σελ. 344
2. Εμφανή και Αφανή αποθεματικά Σελ. 344
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ι. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 345
ΙΙ. Τακτική, Έκτακτη, Πραγματική και Ονομαστική αύξηση του κεφαλαίου Σελ. 346
ΙΙΙ. Τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 346
1. Αύξηση με απόφαση της εξαιρετικής γενικής συνέλευσης Σελ. 346
2. Αύξηση με απόφαση της συνήθους γενικής συνέλευσης Σελ. 347
3. Αύξηση με απόφαση των ειδικών συνελεύσεων Σελ. 347
4. Αύξηση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 347
IV. ∆ικαίωμα προτίμησης των μετόχων Σελ. 348
1. Νομική φύση του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 350
2. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 350
V. Πραγματική αύξηση του κεφαλαίου Σελ. 352
1. Αύξηση με νέες εισφορές Σελ. 352
2. Αύξηση με κεφαλαιοποίηση των κερδών Σελ. 353
3. Αύξηση με κεφαλαιοποίηση του παθητικού Σελ. 354
VI. Ονομαστική αύξηση του κεφαλαίου Σελ. 355
1. Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση εμφανών αποθεματικών Σελ. 356
2. Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφανών αποθεματικών Σελ. 357
VII. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 357
1. Διαδικασία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 358
1.1. Αρμόδιο όργανο Σελ. 358
1.2. Τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 359
1.3. Ειδικοί τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 360
2. Προστασία των εταιρικών δανειστών Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΛΥΣΗ, ΑΝΑΒΙΩΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ι. Λύση Σελ. 366
1. Πάροδος του χρόνου διάρκειας της εταιρίας Σελ. 366
2. Απόφαση της γενικής συνέλευσης Σελ. 366
3. Πτώχευση της εταιρίας Σελ. 367
4. Λύση της εταιρίας σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης Σελ. 367
5. Ειδικές περιπτώσεις λύσης της εταιρίας με δικαστική απόφαση Σελ. 367
5.1. Λύση της εταιρίας λόγω παραβάσεων που αφορούν στην προστασία των συναλλαγών Σελ. 368
5.2. Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση κατόπιν αίτησης μετόχων Σελ. 369
ΙΙ. Αναβίωση Σελ. 370
ΙΙΙ. Εκκαθάριση Σελ. 371
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Ι. Πρώτη προσέγγιση Σελ. 375
ΙΙ. Το ειδικό δίκαιο της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας Σελ. 376
1. Γενικά Σελ. 376
2. Προϋποθέσεις εισαγωγής για τον εκδότη των μετοχών (ανώνυμη εταιρία) Σελ. 377
3. Προϋποθέσεις σχετικές με το αντικείμενο της αίτησης εισαγωγής (μετοχές) Σελ. 380
4. Υποχρεώσεις εισηγμένων εταιριών Σελ. 381
4.1. Υποχρεώσεις πληροφόρησης Σελ. 381
4.2. Ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών Σελ. 384
4.3. Υποχρέωση διαφάνειας Σελ. 385
4.4. Υποχρεώσεις που βαρύνουν (και) άλλα πρόσωπα - Δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών Σελ. 385
5. Ενίσχυση της άσκησης μετοχικών δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών (ν.3884/2010) Σελ. 387
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
H ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
389
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Ι. Τραπεζική Α.Ε. Σελ. 390
ΙΙ. Ανώνυμη εταιρία παροχής πιστώσεων Σελ. 392
ΙΙΙ. Ανώνυμη εταιρία ηλεκτρονικού χρήματος Σελ. 393
ΙV. Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία Σελ. 393
V. Εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου Σελ. 394
VI. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων Σελ. 395
VII. Εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) - Εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) Σελ. 395
VIII. Ναυτική εταιρία Σελ. 395
IX. Aθλητική ανώνυμη εταιρία (ΑΑΕ) Σελ. 396
Β. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ
Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά Σελ. 397
ΙΙ. Σύσταση της ΕΠΕ Σελ. 399
1. Προϋποθέσεις σύστασης της ΕΠΕ Σελ. 399
2. Σύναψη της ιδρυτικής εταιρικής σύμβασης Σελ. 399
2.1. Τύπος της εταιρικής σύμβασης Σελ. 399
2.2. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης Σελ. 400
3. Διαδικασία σύστασης Σελ. 402
ΙΙΙ. Κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 403
IV. Δημοσιότητα Σελ. 403
1. Διατυπώσεις δημοσιότητας Σελ. 403
2. Έννομες συνέπειες της τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας Σελ. 404
V. Ελαττωματική σύσταση ΕΠΕ Σελ. 405
1. Λόγοι ακυρότητας Σελ. 405
2. Έννομες συνέπειες Σελ. 406
VI. Υπό ίδρυση ΕΠΕ Σελ. 407
1. Ιδρυτικό στάδιο Σελ. 407
2. Ρύθμιση της υπό ίδρυση εταιρίας Σελ. 407
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ι. Έννοια και σχηματισμός του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 409
ΙΙ. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής Σελ. 410
III. Αποθεματικά Σελ. 410
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ι. Κτήση της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 413
ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων Σελ. 413
1. Υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 413
1.1. Υποχρεώσεις προσωπικής φύσεως Σελ. 413
1.1.1. Υποχρέωση πίστεως Σελ. 413
1.2. Υποχρεώσεις περιουσιακής φύσεως Σελ. 414
1.2.1. Υποχρέωση εισφοράς Σελ. 414
1.2.2. Υποχρέωση συμπληρωματικών εισφορών Σελ. 414
1.2.3. Υποχρέωση παρεπόμενων παροχών Σελ. 414
2. Δικαιώματα των εταίρων Σελ. 415
2.1. Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα Σελ. 415
2.1.1. Δικαίωμα στη διανομή κερδών Σελ. 415
2.1.2. Δικαίωμα προτιμήσεως Σελ. 415
2.1.3. Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως Σελ. 416
2.2. Διοικητικής φύσεως δικαιώματα Σελ. 416
2.2.1. Δικαίωμα διαχείρισης και εκπροσώπησης Σελ. 416
2.2.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση Σελ. 416
2.2.3. Δικαίωμα ψήφου Σελ. 417
2.2.4. Δικαίωμα ελέγχου και παροχής πληροφοριών Σελ. 417
2.2.5. Λοιπά δικαιώματα διοικητικής φύσεως Σελ. 417
2.2.6. Δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 418
ΙΙΙ. Ευθύνη των εταίρων Σελ. 418
1. Ευθύνη των εταίρων απέναντι στην εταιρία Σελ. 418
2. Ευθύνη των εταίρων απέναντι στους εταιρικούς δανειστές Σελ. 418
IV. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων Σελ. 419
1. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων Σελ. 419
2. Αύξηση και μείωση του αριθμού των εταίρων Σελ. 421
2.1. Αύξηση του αριθμού των εταίρων Σελ. 421
2.2. Μείωση του αριθμού των εταίρων Σελ. 421
3. Έξοδος εταίρου Σελ. 421
4. Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 423
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ι. Γενικά Σελ. 424
ΙΙ. Η συνέλευση των εταίρων Σελ. 424
1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης Σελ. 424
1.1. Απαιτούμενη πλειοψηφία Σελ. 424
1.2. Ελαττωματικές αποφάσεις Σελ. 425
III. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διαχειριστών Σελ. 425
IV. Ευθύνη των διαχειριστών Σελ. 426
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Ι. Οι ελεγκτές ως τρίτο εταιρικό όργανο Σελ. 429
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
I. Γενικά Σελ. 430
ΙΙ. Διαδικασία κατάρτισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Σελ. 430
ΙΙΙ. Διάθεση κερδών Σελ. 431
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ι. Γενικά Σελ. 433
ΙΙ. Αύξηση κεφαλαίου Σελ. 433
ΙΙΙ. Μείωση κεφαλαίου Σελ. 434
IV. Μετασχηματισμοί ΕΠΕ Σελ. 435
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ
Ι. Λύση Σελ. 436
ΙΙ. Εκκαθάριση Σελ. 437
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Ι. Γενικά Σελ. 438
ΙΙ. Η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ειδικότερα - Σύσταση και λειτουργία Σελ. 438
ΙΙΙ. Ευθύνη του εταίρου της μονοπρόσωπης ΕΠΕ Σελ. 440
Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
I. Βασικά χαρακτηριστικά Σελ. 441
ΙΙ. Κεφάλαιο - Εισφορές Σελ. 441
IIΙ. Επωνυμία Σελ. 442
IV. Έδρα Σελ. 442
V. Διάρκεια Σελ. 443
VI. Ίδρυση Σελ. 443
VII. Διαδικασία σύστασης - Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 443
VIII. Κήρυξη ακυρότητας της εταιρίας Σελ. 444
ΙX. Διαχείριση και εκπροσώπηση - Ευθύνη διαχειριστή Σελ. 445
X. Η συνέλευση των εταίρων Σελ. 447
XI. Εταιρικά μερίδια - Εισφορές εταίρων Σελ. 448
XII. Έξοδος εταίρου Σελ. 449
XIΙI. Λύση Σελ. 450
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ETAIΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Ι. Εισαγωγή Σελ. 453
1. Η εισαγωγή του ν. 4601/2019 Σελ. 453
2. Η Οδηγία 90/434/ΕΟΚ Σελ. 453
3. Ο κλειστός αριθμός των μετασχηματισμών Σελ. 453
4. Οι καταχρηστικοί μετασχηματισμοί Σελ. 454
5. Φορολογικό δίκαιο και κίνητρα Σελ. 455
ΙΙ. Οι ρυθμίσεις του ν. 4601/2019 Σελ. 456
1. Μετασχηματισμοί Σελ. 456
2. Η συγχώνευση Σελ. 457
2.1. Η συγχώνευση γενικά Σελ. 457
2.2. Ο ν. 4601/2019 Σελ. 457
2.3. Η συγχώνευση με απορρόφηση Σελ. 459
2.3.1. Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 459
2.3.2. Σύνταξη έκθεσης Σελ. 460
2.3.3. Ευθύνη μελών ΔΣ και διαχειριστών απορροφώσας και απορροφώμενης εταιρίας - Διορισμός ειδικού εκπροσώπου Σελ. 461
2.3.4. Εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες Σελ. 461
2.3.5. Λήψη απόφασης από τη συνέλευση- Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας Σελ. 463
2.3.6. Κατάρτιση και τύπος της σύμβασης- Αποτελέσματα Σελ. 464
2.3.7. Ελαττωματικότητα της συγχώνευσης- Ακύρωση Σελ. 464
2.4. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας Σελ. 465
3. Διάσπαση Σελ. 465
3.1. Κοινή διάσπαση Σελ. 466
3.2. Μερική διάσπαση Σελ. 467
3.3. Απόσχιση κλάδου Σελ. 468
4. Μετατροπή Σελ. 468
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ι. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 473
ΙΙ. Μορφές Σύνδεσης Σελ. 476
1. Συμμετοχική σύνδεση (κάθετοι όμιλοι) Σελ. 477
2. Δικαιοπρακτική και πραγματική ή de facto σύνδεση Σελ. 478
ΙΙΙ. Το ζήτημα της ευθύνης στους Ομίλους Επιχειρήσεων Σελ. 479
1. Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου γενικά από τη σκοπιά της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας Σελ. 480
2. Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στο πλαίσιο των ομίλων επιχειρήσεων Σελ. 484
3. Η άρση της αυτοτέλειας της μητρικής επιχείρησης και ο καταλογισμός ευθυνών σε αυτήν έναντι των δανειστών της θυγατρικής με επίκληση των γενικών ερμηνευτικών κανόνων Σελ. 484
4. Ο καταλογισμός ευθύνης στη μητρική εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις για την αδικοπρακτική ευθύνη (ΑΚ 914, 919, 922) Σελ. 485
4.1. Ευθύνη κατά τις ΑΚ 914, 919 Σελ. 485
4.2. Ευθύνη κατά την ΑΚ 922 Σελ. 486
5. Ο καταλογισμός ευθύνης στη μητρική λόγω κατάχρησης της οργανωτικής ελευθερίας Σελ. 487
6. Ο καταλογισμός ευθύνης στη μητρική με βάση την ΑΚ 71 και τη δράση των de facto οργάνων διοίκησης Σελ. 488
7. Το ζήτημα της αντίστροφης άρσης της αυτοτέλειας στους ομίλους επιχειρήσεων Σελ. 490
IV. Συμβατική ρήτρα συμψηφισμού στον όμιλο επιχειρήσεων/ Παροχή εγγυήσεων - Δηλώσεις πατρωνίας Σελ. 491
V. Η υποκεφαλαιοδότηση στο πλαίσιο του ομίλου επιχειρήσεων Σελ. 492
VΙ. Η θέση της ελληνικής νομολογίας απέναντι στα ζητήματα ευθύνης στους ομίλους επιχειρήσεων Σελ. 495
VII. Η ευθύνη των ομίλων επιχειρήσεων στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Σελ. 499
VIII. Ζητήματα εργατικού δικαίου και όμιλος επιχειρήσεων Σελ. 501
IX. ΄Ομιλος επιχειρήσεων και δίκαιο κεφαλαιαγοράς Σελ. 501
X. Το φαινόμενο της ομιλοποίησης στο Γερμανικό Δίκαιο Σελ. 502
1. Το νομοθετικό έρεισμα των ομίλων επιχειρήσεων (Konzern) στον γερμανικό νόμο περί ανωνύμων εταιριών του 1965 (AktG) Σελ. 502
2. Το φαινόμενο της εν τοις πράγμασι (de facto) σύνδεσης Σελ. 503
3. Η απόφαση “Bremer Vulkan“ του BGH στις 17.9.2001 ως εφαλτήριο νέων εξελίξεων στα ζητήματα ευθύνης στον διακεκριμένο de facto όμιλο Σελ. 503
4. Οι αποφάσεις του BGH στις 25.2.2002 και 24.6.2002 αναφορικά με την προσωπική ευθύνη των εταίρων της ΕΠΕ Σελ. 505
5. Το φαινόμενο της συμβατικής σύνδεσης (Vertragskonzern) Σελ. 506
XI. Κοινή θυγατρική επιχείρηση (joint venture, Gemeinschaftsunternehmen) Σελ. 507
1. Είδη κοινών θυγατρικών επιχειρήσεων Σελ. 508
2. Η βασική συμφωνία Σελ. 508
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
I. Θεωρία της πραγματικής έδρας και θεωρία της ίδρυσης Σελ. 511
ΙΙ. Η απόφαση Daily Mail του ΔΕE Σελ. 511
ΙΙΙ. Οι αποφάσεις Centros, Überseering, Inspire Art και SEVIC. Επικράτηση της θεωρίας της ίδρυσης σε βάρος της θεωρίας της έδρας Σελ. 512
ΙV. Απόφαση Cartesio. Η νομολογία ως προς την «έξοδο» των ενωσιακών εταιριών Σελ. 514
V. Απόφαση POLBUD. Οι τελευταίες εξελίξεις ως προς την ελευθερία εγκατάστασης – Εταιρική «αποδημία» εντός Ε.Ε. (άρθρα 49 και 54 ΣΛΕΕ) Σελ. 515
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ
Ι. Οι Υπεράκτιες ή εξωχώριες ή Off-shore εταιρίες Σελ. 520
ΙΙ. Οι υπεράκτιες ναυτιλιακές εταιρίες Σελ. 523
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ι. Σύσταση εταιρίας, κεφαλαιακές απαιτήσεις και απαιτήσεις κοινοποίησης πληροφοριών Σελ. 524
ΙΙ. Δραστηριότητες επιχειρήσεων σε περισσότερες από μία χώρες Σελ. 524
ΙΙΙ. Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων (εγχώριες συγχωνεύσεις και διασπάσεις, μεταφορά της έδρας) Σελ. 525
ΙV. Εγγυήσεις που αφορούν στη χρηματοοικονομική κατάσταση των εταιριών Σελ. 526
V. Η διασυνοριακή άσκηση δικαιωμάτων των μετόχων Σελ. 527
VI. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 527
1. Η χρήση ψηφιακών μέσων στο εταιρικό δίκαιο Σελ. 528
2. Η βασική αρχή της εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικής καταχώρισης της σύστασης των κεφαλαιουχικών εταιριών Σελ. 529
2.1. Πλεονεκτήματα - Εγγυήσεις Σελ. 529
2.2. Βασικοί πυλώνες της εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικής καταχώρισης Σελ. 531
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Ι. Πρόγραμμα δράσης του 2003 Σελ. 534
ΙΙ. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής του 2007 Σελ. 534
ΙII. Ευρωπαϊκή εταιρία (Societas Europaea) Σελ. 535
1. Γενικά Σελ. 535
2. Βασικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής εταιρίας Σελ. 538
3. Η σύσταση της ευρωπαϊκής εταιρίας Σελ. 539
3.1. Διεθνής συγχώνευση Σελ. 540
3.2. Σύσταση SE χαρτοφυλακίου (“HOLDING SE”) Σελ. 540
3.3. Σύσταση κοινής θυγατρικής ευρωπαϊκής εταιρίας Σελ. 541
3.4. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε ευρωπαϊκή εταιρία Σελ. 541
3.5. Ίδρυση θυγατρικής ευρωπαϊκής εταιρίας από άλλη ευρωπαϊκή εταιρία Σελ. 541
3.6. Κοινά χαρακτηριστικά των αρχικών μορφών σύστασης Σελ. 542
4. Δομή και Όργανα της SE Σελ. 542
5. Εργαζόμενοι και ευρωπαϊκή εταιρία Σελ. 544
5.1. Εκλογή ή διορισμός των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας Σελ. 546
5.2. Διαδικασία διαπραγματεύσεων Σελ. 546
5.3. Το περιεχόμενο της συμφωνίας και η διάρκεια των διαπραγματεύσεων Σελ. 548
5.4. Διατάξεις αναφοράς Σελ. 549
5.4.1. Διατάξεις αναφοράς περί ενημέρωσης και διαβούλευσης Σελ. 550
5.4.2. Διατάξεις αναφοράς περί συμμετοχής Σελ. 551
IV. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (Societas Cooperativa Europaea) Σελ. 553
V. Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρία (Societas Privata Europaea) Σελ. 555
VI. Η νέα πρόταση Οδηγίας για τη Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Societas Unius Personae (SUP) Σελ. 557
VIΙ. Ο ευρωπαϊκός πρότυπος εταιρικός νόμος Σελ. 558
Βιβλιογραφία Σελ. 561
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 599
Back to Top