ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 40,00 € Ειδική Τιμή 34,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15750
Ρόκας Ν.

Η παρούσα τρίτη έκδοση του βιβλίου «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» ήταν αναγκαία λόγω των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από τις προηγούμενες εκδόσεις  (Ν 4072/2012, ο Κανονισμός 1257/2012 για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,  ο νέος Κανονισμός 207/2009, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2015/2424/ΕΕ, για το «κοινοτικό σήμα», και ήδη «σήμα της ΕΕ», ο Kανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 για την προστασία των ενδείξεων γεωγραφικής προέλευσης και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, η Οδηγία 2015/2436 (με ισχύ από 15.01.2019) για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων).

 

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε πέντε μέρη εκ των οποίων στο πρώτο αναλύονται οι γενικές αρχές του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται στο πρώτο μέρος είναι το αντικείμενο και η νομική φύση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η οικονομική σημασία του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η ένταξή της στο δικαιικό σύστημα και η σχέση βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο δεύτερο μέρος του έργου υπό τον τίτλο «τεχνικές επινοήσεις» αναλύονται τα σχετικά με την ευρεσιτεχνία ζητήματα μεταξύ των οποίων οι προϋποθέσεις προστασίας, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οι εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, η αξιοποίηση, απώλεια και προστασία του δικαιώματος καθώς και το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και οι ευρεσιτεχνίες φαρμάκων. Πιο συνοπτικά αναλύονται στο δεύτερο αυτό μέρος της «Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα βιομηχανικά απόρρητα (τεχνογνωσία) και οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Το τρίτο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στις αισθητικές δημιουργίες. Αναπτύσσονται σε αυτό ζητήματα σχετικά με τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, τους δικαιούχους των, τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού καθώς και το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα.

Στο τέταρτο μέρος του έργου «Βιομηχανική ιδιοκτησία» αναλύονται τα διακριτικά γνωρίσματα, βασικό τμήμα του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εισαγωγικά αναπτύσσεται η σημασία, οι κατηγορίες και οι τρόποι κτήσης, οι αρχές που ισχύουν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων και domain names. Κατόπιν, ο συγγραφέας προβαίνει σε διεξοδική ανάλυση των σχετικών ζητημάτων με το σήμα. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται η έννοια, η νομική φύση και οι λειτουργίες του σήματος, οι προϋποθέσεις προστασίας αυτού, οι λόγοι που αποκλείουν την απόκτηση δικαιώματος στο σήμα, η κατάθεση και καταχώριση αυτών, το περιεχόμενο και η προστασία του δικαιώματος στο σήμα και παρουσιάζεται το σήμα ως αντικείμενο συναλλαγών, η απώλεια του δικαιώματος στο σήμα.  Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του τέταρτου αυτού μέρους της «Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» υπό τον τίτλο «Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος» αναλύονται τα διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης  όπως και τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης (όνομα, εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος).

Το πέμπτο μέρος του έργου «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» είναι αφιερωμένο σε ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, αναλύεται η γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν 146/1914, πράξεις ανταγωνισμού που υπάγονται στην απαγόρευση της γενικής ρήτρας (όπως μεταξύ άλλων η αθέμιτη προσέλκυση πελατών, η εκμετάλλευση προϊόντων ξένης εργασίας, φήμης και οργάνωσης, η παρεμπόδιση ελεύθερης ανάπτυξης της οικονομικής ελευθερίας του ανταγωνιστή κ.λπ.). Περαιτέρω αναπτύσσονται ζητήματα παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας της επαγγελματικής φήμης και των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων καθώς και η καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομικής εξάρτησης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. Παρουσιάζεται επίσης η έννομη προστασία, αστική και ποινική από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και ζητήματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με αναφορά στην Οδηγία 2005/29/ΕΚ και στα άρθρα 9α επ. Ν 2251/1994.

 

Τέλος, στο έργο περιλαμβάνεται χρήσιμο και συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο. Και στην τρίτη έκδοση της «Βιομηχανικής ιδιοκτησίας» διατηρείται ο χαρακτήρας του συγγράμματος ως ευσύνοπτου συστηματικού εγχειριδίου απευθυνόμενου τόσο στους φοιτητές αλλά και σε όλους τους εφαρμοστές του δικαίου.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

   
ΓENIKEΣ APXEΣ  
I. Aντικείμενο Σελ. 2
II. Oρισμός Σελ. 3
III. Nομική φύση. Λόγοι προστασίας Σελ. 4
1. Nομική φύση Σελ. 4
2. Λόγοι προστασίας Σελ. 5
3. Συμπέρασμα Σελ. 7
I. Oικονομική σημασία και χαρακτηριστικά Σελ. 8
II. Διεθνής εξέλιξη Σελ. 8
III. Ένταξη στο δικαιικό σύστημα Σελ. 8
1. Βιομηχανική ιδιοκτησία και συνταγματικό δίκαιο Σελ. 8
2. Βιομηχανική ιδιοκτησία και αστικό δίκαιο Σελ. 9
3. Βιομηχανική ιδιοκτησία και δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού Σελ. 10
IV. Αρμοδιότητα Σελ. 10
I. Tο δημιουργούμενο πρόβλημα Σελ. 12
II. Διεθνείς συμβάσεις Σελ. 13
1. H Διεθνής Σύμβαση των Παρισίων Σελ. 13
2. Άλλες διεθνείς συμβάσεις Σελ. 14
3. H Συμφωνία TRIPS Σελ. 15
4. Eυρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 16
III. Iδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 18
1. Διακριτικά γνωρίσματα Σελ. 18
2. Αθέμιτος ανταγωνισμός Σελ. 19
3. Τεχνικές επινοήσεις Σελ. 19
MEPOΣ ΔEYTEPO  
TEΧNIKΕΣ EΠINOHΣΕΙΣ  
KEΦAΛAIO ΠPΩTO  
EYPEΣITEXNIA  
I. Aντικείμενο και σκοπός προστασίας Σελ. 22
II. Δικαίωμα ευρεσιτεχνίας και δικαίωμα στην εφεύρεση Σελ. 23
III. Πηγές Σελ. 24
I. Γενικά Σελ. 24
II. Eφεύρεση Σελ. 25
1. Xαρακτηριστικά Σελ. 25
2. H πρόκληση της νέας τεχνολογίας: Προγράμματα η/υ και βιοτεχνολογία Σελ. 26
α) Προγράμματα η/υ Σελ. 26
β) Βιοτεχνολογικές εφευρέσεις Σελ. 27
III. Tο "νέο" της εφεύρεσης Σελ. 29
IV. Eφευρετική δραστηριότητα Σελ. 30
V. Eπιδεκτικότητα βιομηχανικής εφαρμογής Σελ. 31
I. H αρχή του πραγματικού εφευρέτη Σελ. 31
II. Προστασία του εφευρέτη Σελ. 32
III. Ένας ή περισσότεροι εφευρέτες Σελ. 33
IV. Eφευρέσεις εργαζομένων Σελ. 34
I. Συστήματα ελέγχου Σελ. 35
II. Kατάθεση αίτησης, παραδεκτό, δημοσιότητα Σελ. 36
III. Προτεραιότητα Σελ. 37
IV. Xορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 38
V. Kατηγορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Σελ. 40
1. Δίπλωμα προϊόντος και δίπλωμα μεθόδου Σελ. 40
2. Δίπλωμα τροποποίησης και εξαρτημένο δίπλωμα Σελ. 40
I. Γενικά Σελ. 41
II. KατΑ ιδίαν εξουσίες Σελ. 42
III. Όρια του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 43
I. Γενικά Σελ. 44
II. Mεταβίβαση Σελ. 44
III. Άδειες εκμετάλλευσης Σελ. 46
1. Συμβατικές άδειες Σελ. 46
α) Έννοια και σημασία Σελ. 46
β) Περιεχόμενο Σελ. 46
γ) Oι σχέσεις μεταξύ των μερών Σελ. 47
2. Yποχρεωτικές άδειες Σελ. 47
IV. Kατάσχεση, πτώχευση Σελ. 48
I. Aπόσβεση Σελ. 48
II. Έκπτωση Σελ. 49
III. Aκυρότητα Σελ. 49
I. Γενικά Σελ. 50
II. Πότε υπάρχει προσβολή Σελ. 51
IΙI. Aξιώσεις Σελ. 52
ΙV. Ποινική προστασία Σελ. 56
Ι. Γενικά Σελ. 56
ΙΙ. Προστασία Σελ. 58
ΙΙΙ. Ακυρότητα Σελ. 58
Ι. Γενικά Σελ. 59
ΙΙ. Γενόσημα (generics) Σελ. 60
ΙΙΙ. Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα Σελ. 60
Ι. Γενικά Σελ. 61
ΙΙ. Έννοια Σελ. 61
ΙΙΙ. Οι μεταφραστικές ρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ Σελ. 63
ΙV. Το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Σελ. 63
KEΦAΛAIO ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ  
Ι. Γενικά Σελ. 65
ΙΙ. Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας Σελ. 65
ΙΙΙ. Διαδικασία χορήγησης Σελ. 67
MEPOΣ ΤΡΙΤΟ  
ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ  
Ι. Οικονομική σημασία, έννοια, αντικείμενο Σελ. 72
ΙΙ. Πηγές Σελ. 73
ΙΙΙ. Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα Σελ. 74
ΙV. Προϋποθέσεις προστασίας Σελ. 75
1. Εξωτερική διαμόρφωση Σελ. 75
2. Βιομηχανική ή βιοτεχνική αξιοποίηση Σελ. 75
3. Αισθητικός χαρακτήρας Σελ. 76
4. Το στοιχείο του νέου Σελ. 77
5. Ατομικός χαρακτήρας Σελ. 78
6. Συστατικά σύνθετων προϊόντων Σελ. 80
7. Eξαιρέσεις από την προστασία Σελ. 80
I. O δημιουργός Σελ. 81
ΙΙ. Το τεκμήριο υπέρ του καταθέτη. Προστασία του δημιουργού Σελ. 81
Ι. Περιεχόμενο δικαιώματος Σελ. 84
ΙΙ. Έκταση προστασίας Σελ. 84
1. Ενδογενή όρια Σελ. 84
2. Εξωτερικά όρια Σελ. 85
3. Ανάλωση Σελ. 85
ΙΙΙ. Προσβολή του δικαιώματος Σελ. 85
IV. Μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης Σελ. 86
V. Απώλεια του δικαιώματος Σελ. 87
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  
Ι. Η σημασία των διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 90
ΙΙ. Κατηγορίες και τρόποι κτήσης των διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 92
ΙΙΙ. Αρχές που ισχύουν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα Σελ. 93
1. Σχετικοποιημένη προστασία Σελ. 93
2. Αρχή της προτεραιότητας Σελ. 94
3. Παραπλανητικά διακριτικά γνωρίσματα Σελ. 95
IV. Διακριτικά γνωρίσματα και διαδίκτυο Σελ. 95
1. Γενικά Σελ. 95
2. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων και domain names Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΣΗΜΑ  
Ι. Έννοια, νομική φύση, πηγές Σελ. 100
1. Έννοια Σελ. 100
2. Νομική φύση Σελ. 101
3. Πηγές Σελ. 101
ΙΙ. Λειτουργίες του σήματος Σελ. 106
1. Διακριτική λειτουργία και λειτουργία προέλευσης Σελ. 106
2. Εγγυητική λειτουργία Σελ. 107
3. Διαφημιστική λειτουργία Σελ. 108
ΙΙΙ. Κατηγορίες σημάτων Σελ. 109
Ι. Γενικά Σελ. 112
ΙΙ. Διακριτική ικανότητα Σελ. 113
ΙΙΙ. Αυτοτέλεια. Τρισδιάστατα σήματα Σελ. 113
ΙV. Είδη σημάτων Σελ. 115
V. Πρόθεση χρήσης και υποχρέωση χρήσης Σελ. 117
VΙ. Επιχείρηση Σελ. 118
Ι. Γενικά Σελ. 119
ΙΙ. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου Σελ. 120
1. Έλλειψη εννοιολογικών στοιχείων του σήματος (αρ. 123 § 1 περίπτ. α) Σελ. 120
2. Έλλειψη διακριτικής δύναμης (αρ. 123 § 1 περίπτ. β) Σελ. 120
3. Ενδείξεις προσδιοριστικές των προϊόντων (περιγραφικές ενδείξεις, αρ. 123 § 1 περιπτ. γ και ε) Σελ. 121
4. Κοινόχρηστες ενδείξεις (αρ. 123 § 1 περίπτ. δ) Σελ. 124
5. Επικράτηση στις συναλλαγές (αρ. 123 § 4) Σελ. 125
6. Ενδείξεις που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη (άρθρα 123 § 1 περίπτ. στ, 123 § 3 περίπτ. α) Σελ. 126
7. Παραπλανητικές ενδείξεις (αρ. 123 § 1 περίπτ. ζ) Σελ. 127
8. Κατάθεση αντίθετη στην καλή πίστη (αρ. 123 § 3 περίπτ. β) Σελ. 128
9. Οι ειδικοί απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου του αρ. 123 § 2 (ενδείξεις που εμπεριέχουν ή αποτελούνται από προστατευόμενες από την νομοθεσία της ΕΕ γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης) Σελ. 129
ΙΙΙ. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου Σελ. 130
1. Σύγκρουση με προγενέστερο σήμα (αρ. 124 §§ 1, 2, 3 γ, 4) Σελ. 130
2. Σύγκρουση με προγενέστερα διακριτικά γνωρίσματα και άλλα δικαιώματα (αρ. 124 § 3 α, β) Σελ. 134
Ι. Κατάθεση Σελ. 135
ΙΙ. Έλεγχος νομιμότητας Σελ. 138
1. Διαδικασία εξέτασης και παραδοχής της δήλωσης Σελ. 138
2. Ένδικα βοηθήματα και μέσα Σελ. 139
3. Καταχώριση Σελ. 141
Ι. Περιεχόμενο Σελ. 142
ΙΙ. Προστασία Σελ. 144
1. Γενικά Σελ. 144
2. Κίνδυνος συγχύσεως Σελ. 146
3. Προστασία της διαφημιστικής λειτουργίας του σήματος Σελ. 151
4. Η διευρυμένη προστασία των σημάτων φήμης Σελ. 151
5. Αστική και ποινική προστασία Σελ. 155
6. Όρια προστασίας Σελ. 163
Ι. Γενικά Σελ. 170
ΙΙ. Μεταβίβαση Σελ. 170
ΙΙΙ. Παραχώρηση άδειας χρήσης Σελ. 172
Ι. Λόγοι απώλειας Σελ. 175
ΙΙ. Διαγραφή Σελ. 175
1. Γενικά Σελ. 175
2. Διαγραφή λόγω έκπτωσης (αρ. 160) Σελ. 176
3. Διαγραφή λόγω ακυρότητας (αρ. 161) Σελ. 177
4. Διαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας Σελ. 178
5. Συνέπειες διαγραφής και απόσβεσης του σήματος Σελ. 179
Ι. Η αρχή της εδαφικότητας Σελ. 180
ΙΙ. Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοτικό σήμα) Σελ. 181
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Ι. Γενικά. Σύγκριση με το σήμα Σελ. 187
ΙΙ. Προϋποθέσεις προστασίας Σελ. 189
Ι. Γενικά. Οικονομική σημασία Σελ. 191
II. Έκταση και προϋποθέσεις προστασίας. Ειδική νομοθεσία Σελ. 193
ΙΙΙ. Διεθνής προστασία Σελ. 195
Ι. Το όνομα Σελ. 196
ΙΙ. Η εμπορική επωνυμία Σελ. 197
1. Γενικά Σελ. 197
2. Προϋποθέσεις προστασίας Σελ. 198
3. Μεταβίβαση Σελ. 200
ΙΙΙ. Διακριτικός τίτλος (ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα) Σελ. 200
1. Γενικά Σελ. 200
2. Προστασία Σελ. 202
ΙV. Iδιαίτερα διακριτικά καταστήματος ή επιχείρησης Σελ. 202
V. Τίτλος εντύπων ή άλλων έργων Σελ. 203
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΑ  
Ι. Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 206
1. Η ουσία του ανταγωνισμού Σελ. 206
2. Ο ν. 146/1914 Σελ. 207
3. Θιγόμενα συμφέροντα από την αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφορά Σελ. 208
ΙΙ. Αθέμιτος ανταγωνισμός και δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ  
Ι. Η δομή του ν. 146/1914 Σελ. 211
ΙΙ. Τα κατΑ ιδίαν στοιχεία του αρ. 1 Σελ. 211
1. Πράξη ανταγωνισμού Σελ. 212
2. Σκοπός ανταγωνισμού Σελ. 213
3. Αντίθεση στα χρηστά ήθη Σελ. 213
4. Πράξεις ανταγωνισμού που τελούνται σε ορισμένες συναλλαγές Σελ. 215
ΙΙ. Συνέπειες Σελ. 216
Ι. Αθέμιτη προσέλκυση πελατών Σελ. 216
1. Επηρεασμός των πελατών με την δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων Σελ. 217
2. Yπερβολικός δελεασμός Σελ. 218
3. Ψυχολογικός εξαναγκασμός Σελ. 219
4. Εκμετάλλευση της τάσης του κοινού για τυχερά παιχνίδια Σελ. 220
5. Παρενόχληση Σελ. 220
6. Εκμετάλλευση συναισθημάτων Σελ. 221
ΙΙ. Εκμετάλλευση προϊόντων ξένης εργασίας, φήμης και οργάνωσης Σελ. 221
1. Προσκόλληση Σελ. 222
α) Προϊόντα ξένης εργασίας Σελ. 222
β) Ξένα διακριτικά γνωρίσματα Σελ. 224
2. Εκμετάλλευση ξένης φήμης Σελ. 224
3. Εκμετάλλευση ξένης οργάνωσης Σελ. 225
α) Απόσπαση εργατικού δυναμικού Σελ. 225
β) Ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας Σελ. 227
γ) Απόσπαση πελατείας Σελ. 227
δ) Δωροδοκία Σελ. 228
ΙΙΙ. Παρεμπόδιση Σελ. 229
1. Μποϋκοτάζ Σελ. 229
2. Άνιση μεταχείριση (άρνηση σύναψης ή διακοπή συναλλακτικών σχέσεων) Σελ. 230
3. Υποτίμηση Σελ. 232
4. Συγκριτική διαφήμιση Σελ. 234
5. Άλλες μορφές παρεμπόδισης Σελ. 236
IV. Παράβαση νομικών δεσμεύσεων Σελ. 237
1. Παράβαση διατάξεων Σελ. 237
2. Παράβαση συμβατικών δεσμεύσεων Σελ. 239
α) Σχέσεις εμπιστοσύνης και ρήτρες μη ανταγωνισμού Σελ. 239
β) Παράβαση συμβατικών δεσμεύσεων Σελ. 240
V. Διακινδύνευση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς Σελ. 241
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΚΑΤΑ ΙΔΙΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ι. Γενικά Σελ. 243
ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 245
ΙΙΙ. Περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων Σελ. 246
ΙV. Συνέπειες Σελ. 247
Ι. Προστασία της επαγγελματικής φήμης Σελ. 248
ΙΙ. Προστασία των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων Σελ. 249
Ι. Γενικά Σελ. 252
ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 253
1. Σχέση οικονομικής εξάρτησης Σελ. 253
2. Ανυπαρξία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης Σελ. 254
3. Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης Σελ. 254
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Ι. Αστική προστασία Σελ. 257
1. Αξιώσεις Σελ. 257
α) Αξίωση για παράλειψη Σελ. 257
β) Αξίωση για αποζημίωση Σελ. 258
2. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 258
3. Νομιμοποίηση Σελ. 259
α) Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 259
β) Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 259
4. Παραγραφή Σελ. 259
5. Δικονομικά Σελ. 261
ΙΙ. Ποινική προστασία Σελ. 261
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  
Ι. Γενικά Σελ. 262
ΙΙ. Περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Σελ. 262
Back to Top