ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σε απόθεμα

Τιμή: 55,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15486
Ρόκας Ι.
Ταρνανίδου Χ.

Στόχος του βιβλίου είναι η εύληπτη και σύντομη έκθεση των σημαντικών για τη θεωρία, αλλά κυρίως την πρακτική εφαρμογή, σημείων του γενικού Εμπορικού Δικαίου, όπως διαμορφώνεται σήμερα μετά τη μακρά πορεία μετάβασής του από την παραδοσιακή του μορφή στο σύγχρονο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο της εμπορικής επιχείρησης και των συναλλαγών.

Το γενικό δίκαιο της προσωπικής κατάστασης των σύγχρονων εμπορικών επιχειρήσεων βασίζεται κυρίως στο δίκαιο των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων του γενικού Εμπορικού Δικαίου, ενώ το δίκαιο των σύγχρονων μορφών χρηματοοικονομικών συναλλαγών στο δίκαιο των εμπορικών συναλλαγών. Ιδιαίτερα η μεγάλη διεθνής οικονομική κρίση, που προήλθε κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, και οι προχωρημένες διορθωτικές ρυθμιστικές αλλαγές που ακολούθησαν, επέβαλαν την επέκταση του τμήματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Τις βασικές έννοιες και αρχές του σημαντικού αυτού κλάδου του ιδιωτικού δικαίου πραγματεύεται κατά ένα μέρος το εγχειρίδιο αυτό. Κατά το άλλο μέρος πραγματεύεται το δίκαιο των αξιογράφων, όπως διαμορφώνεται από τη νομολογία σήμερα, το δίκαιο των εμπορικών σημάτων και των άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τον αθέμιτο και ελεύθερο ανταγωνισμό μετά το Ν 3959/2011, τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, την επίλυση των εμπορικών διαφορών και το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο και η πλούσια βιβλιογραφία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην έρευνά του.

Αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο επιστημονικό βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με το εμπορικό δίκαιο.

Κεφάλαιο Α΄  
EΙΣΑΓΩΓΗ  
I. Βασικές έννοιες 
1. Έννοια του εμπορικού δικαίουΣελ. 1
2. Εμπορικό δίκαιο και εμπόριοΣελ. 2
3. Οικονομικές συναλλαγές και εμπορικό δίκαιοΣελ. 4
4. Το εμπορικό δίκαιο και τα οικονομικά φαινόμεναΣελ. 6
α. ΓενικάΣελ. 6
β. Διεπιστημονική προσέγγιση οικονομικής και νομικής επιστήμηςΣελ. 7
γ. Αλληλοσυσχέτιση οικονoμίας και εμπορικού δικαίουΣελ. 9
αα. ΓενικάΣελ. 9
ββ. Δόμηση της οικονομίας με κανόνες εμπορικού δικαίου Σελ. 9
γγ. Εμπορικό δίκαιο και κατανομή των κινδύνωνΣελ. 10
δδ. Τα οικονομικά φαινόμενα ως αντικείμενο έρευνας του εμπορικού δικαίουΣελ. 10
δ. Οικονομική ανάλυση του δικαίουΣελ. 12
ΙΙ. Το εμπορικό δίκαιο στα πλαίσια του όλου δικαιικού συστήματος 
1. Eμπορικό δίκαιο και αστικό δίκαιοΣελ. 15
2. Εμπορικό δίκαιο και εργατικό δίκαιοΣελ. 20
3. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο προστασίας του καταναλωτήΣελ. 21
4. Εμπορικό δίκαιο και δημόσιο δίκαιοΣελ. 22
α. Γενικά, εμπορικό δίκαιο και διοικητικό δίκαιοΣελ. 22
β. Εμπορικό δίκαιο και συνταγματικό δίκαιοΣελ. 23
γ. Δημοσιοποίηση του εμπορικού δικαίουΣελ. 24
δ. Οικονομικό δίκαιοΣελ. 25
ε. Άλλα ιδιαίτερα είδη δημοσίου εμπορικού δικαίουΣελ. 26
στ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο της κρατικής εποπτείας επί των επιχειρήσεωνΣελ. 27
5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορικού δικαίουΣελ. 30
α. ΓενικάΣελ. 30
β. Δίκαιο της μεσολάβησης στην κυκλοφορία των αγαθώνΣελ. 30
γ. Eκδηλώσεις της διαμεσολάβησηςΣελ. 31
III. Ιστορική εξέλιξηΣελ. 34
IV. Πηγές του Εμπορικού Δικαίου 
1. ΓενικάΣελ. 35
2. Ο Εμπορικός ΝόμοςΣελ. 36
3. Λοιποί εμπορικοί νόμοιΣελ. 37
4. Άλλες πηγέςΣελ. 38
5. Ενοποίηση του εμπορικού δικαίουΣελ. 38
6. Eμπορικές συνήθειες - Γενικοί όροι των συναλλαγώνΣελ. 39
7. Νομολογία - ΕπιστήμηΣελ. 41
V. Διαιρέσεις του εμπορικού δικαίουΣελ. 41
Κεφάλαιο Β΄  
OI EMΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  
Ι. Γενικά 
1. Aντικειμενικό και υποκειμενικό σύστημα, καθώς και σύστημα της οργανωμένης επιχείρησηςΣελ. 43
α. Αντικειμενικό σύστημαΣελ. 43
β. Υποκειμενικό σύστημαΣελ. 44
γ. Σημασία των δύο συστημάτων για τον χαρακτηρισμό δραστηριοτήτων που έχουν ρυθμισθεί με μεταγενέστερα νομοθετήματα ως εμπορικών ή αστικώνΣελ. 44
δ. Σύστημα οργανωμένης επιχείρησηςΣελ. 46
2. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξειςΣελ. 46
3. Πρωτότυπα και παράγωγα εμπορικές πράξειςΣελ. 48
4. Αρχή του παρεπόμενου (ή παρακολουθήματος)Σελ. 48
5. Συναλλαγές που εξαιρούνται της εμπορικότηταςΣελ. 48
6. Τα αδικήματαΣελ. 50
ΙΙ. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις 
1. Με βάση το άρθ. 2 του δ/τος περί αρμοδιότητας των ΕμποροδικείωνΣελ. 51
α. Αγορά με σκοπό τη μεταπώλησηΣελ. 51
αα. ΈννοιαΣελ. 51
ββ. Διάκριση από εμπορική πώλησηΣελ. 53
β. Επιχείρηση προμήθειαςΣελ. 54
γ. Επιχείρηση παραγγελίαςΣελ. 56
δ. Επιχείρηση χειροτεχνίαςΣελ. 57
ε. Επιχείρηση πρακτορείαςΣελ. 58
στ. Επιχείρηση μετακόμισης (μεταφορά)Σελ. 60
ζ. Επιχείρηση πλειστηρίασηςΣελ. 60
η. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτωνΣελ. 61
θ. Κολλυβιστικές εργασίεςΣελ. 62
ι. Τραπεζικές εργασίεςΣελ. 62
ια. Αποστολές χρημάτων από τόπο σε τόποΣελ. 64
ιβ. Πράξεις επί συναλλαγματικώνΣελ. 64
ιγ. Επιχείρηση μεσιτείαςΣελ. 64
ιδ. Συναλλαγές μεταξύ εμπόρωνΣελ. 65
2. Mε βάση το άρθ. 3 του δ/τος περί αρμοδιότητος των Εμποροδικείων (πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου)Σελ. 66
α. ΓενικάΣελ. 66
β. Επιχείρηση κατασκευής πλοίουΣελ. 66
γ. Αγορά πλοίουΣελ. 66
δ. Πώληση πλοίουΣελ. 67
ε. Μεταπώληση πλοίουΣελ. 67
στ. Θαλάσσιες αποστολέςΣελ. 67
ζ. Αγοραπωλησία εξαρτημένων πλοίου και ζωοτροφώνΣελ. 67
η. ΝαύλωσηΣελ. 67
θ. ΑσφάλισηΣελ. 67
ι. Σύμβαση νηολόγησηςΣελ. 68
ια. Συναλλαγές που αφορούν την ναυτική εμπορίαΣελ. 68
3. Με βάση νεώτερους νόμουςΣελ. 68
4. Aντικειμενικά εμπορικές πράξεις που δεν καθορίζονται ρητά στο νόμο ως εμπορικέςΣελ. 70
5. Σχέσεις μεταξύ εμπορικής πράξης και εμπορικότητας της ενοχήςΣελ. 71
III. Παράγωγα εμπορικές πράξεις 
1. Παράγωγα εξ αντικειμένου εμπορικές πράξειςΣελ. 72
2. Παράγωγα εξ υποκειμένου εμπορικές πράξειςΣελ. 73
3. Τεκμήριο της εμπορικότηταςΣελ. 73
IV. Συνέπειες της εμπορικότητας μιας πράξηςΣελ. 76
Κεφάλαιο Γ΄  
ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ  
Ι. Κτήση της εμπορικής ιδιότητας 
1. Ουσιαστικές προϋποθέσειςΣελ. 79
α. Εμπορικές πράξεις και έμποροιΣελ. 79
β. Κατʼ επάγγελμα σύνηθες άσκηση πράξεων εμπορικώνΣελ. 80
γ. Αντιπροσώπευση κατά την άσκηση εμπορίαςΣελ. 80
δ. Φαινόμενος έμποροςΣελ. 81
2. Κτήση της εμπορικής ιδιότητας κατά το τυπικό σύστημαΣελ. 82
3. Εμπορική ικανότητα, περιορισμοί, ασυμβίβαστα, μικροέμποροςΣελ. 83
α. Εμπορική ικανότηταΣελ. 83
β. ΑσυμβίβασταΣελ. 84
γ. ΠεριορισμοίΣελ. 85
δ. ΜικροέμποροςΣελ. 85
4. ΣυνέπειεςΣελ. 86
α. ΓενικάΣελ. 86
β. Γιʼ αυτόν που τις διενεργείΣελ. 86
γ. Για τις πράξεις που διενεργείΣελ. 87
ΙΙ. Απώλεια της εμπορικής ιδιότητας 
1. Eμπορική ιδιότητα που έχει αποκτηθεί κατά το ουσιαστικό σύστημαΣελ. 88
2. Eμπορική ιδιότητα που έχει αποκτηθεί κατά το τυπικό σύστημαΣελ. 88
III. Oργάνωση του εμπορικού επαγγέλματος 
1. ΓενικάΣελ. 89
2. Εμπορικά και Βιομηχανικά EπιμελητήριαΣελ. 89
α. ΣκοποίΣελ. 89
β. ΟργάνωσηΣελ. 90
γ. Άλλα επιμελητήριαΣελ. 92
3. Η οργάνωση του εμπορικού επαγγέλματος στην Κεφαλαιαγορά Σελ. 92
α. Χρηματιστήριο ΑθηνώνΣελ. 92
β. Άλλα ειδικά επαγγέλματα Σελ. 95
γ. Χρηματιστήρια ΕμπορευμάτωνΣελ. 99
4. Επαγγελματικές οργανώσειςΣελ. 99
5. Δημόσιες Αποθήκες και Ελεύθερες ΖώνεςΣελ. 100
6. Διεθνής οργάνωση εμπορίουΣελ. 101
IV. Εμπορικά βιβλία 
1. Εμπορικά και επαγγελματικά βιβλίαΣελ. 103
2. Tα κατʼ ιδίαν βιβλίαΣελ. 103
α. Εμπορικά βιβλία του Εμπορικού ΝόμουΣελ. 103
αα. ΥποχρεωτικάΣελ. 103
ββ. ΠροαιρετικάΣελ. 105
β. Άλλα εμπορικά βιβλίαΣελ. 105
αα. Βιβλία που προβλέπονται σε διάφορους ειδικούς νόμουςΣελ. 105
ββ. Ειδικότερα, λογιστικά αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)Σελ. 106
i. Υπόχρεοι τήρησης λογιστικών αρχείωνΣελ. 106
ii. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχείαΣελ. 106
iii. Διπλογραφικό σύστημαΣελ. 107
iv. Απλογραφικό σύστημαΣελ. 107
3. Σκοπός της τήρησης των βιβλίωνΣελ. 109
4. Υπόχρεοι προς τήρηση των βιβλίωνΣελ. 109
5. Τρόπος τήρησης των βιβλίωνΣελ. 110
6. Συνέπειες της τήρησης των εμπορικών βιβλίωνΣελ. 111
α. Αποδεικτική δύναμηΣελ. 111
β. Παράβαση της υποχρέωσης τήρησης εμπορικών βιβλίωνΣελ. 112
γ. Ανακοίνωση και εμφάνιση εμπορικών βιβλίωνΣελ. 112
αα. ΓενικάΣελ. 112
ββ. ΑνακοίνωσηΣελ. 113
γγ. ΕμφάνισηΣελ. 113
Κεφάλαιο Δ΄  
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ BAΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  
Ι. Εμπορική πώληση 
1. Σύμβαση πώλησης και εμπορική πώλησηΣελ. 115
α. Γενικές ρυθμίσειςΣελ. 115
β. Ειδικές ρυθμίσειςΣελ. 116
2. Εμπορική πώληση και καταναλωτική πώληση (Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και συμβάσεις από απόσταση)Σελ. 118
3. Moρφές και όροι εμπορικών πωλήσεωνΣελ. 123
α. ΓενικάΣελ. 123
β. Ρήτρα πληρωμής έναντι παράδοσης (φορτωτικών) εγγράφων (cash against documents)Σελ. 124
γ. Ρήτρα αξία, ασφάλιση, ναύλος (cost, insurance, freight ή cif)Σελ. 124
δ. Ρήτρα πώληση με τη φόρτωση (ελεύθερο επί πλοίου, free on board ή fob) ή ελεύθερο επί φορτηγού αυτοκινήτου (free on truck ή fot) ή ελεύθερο επί του σιδηροδρόμου (free on rail ή for)Σελ. 126
ε. Αξία και ναύλος (cost and freight, c & f)Σελ. 127
στ. Εκ του πλοίου (ex ship)Σελ. 127
ζ. Εκ του εργοστασίου (ex works)Σελ. 128
4. Σύμβαση της Χάγης του 1985 για το δίκαιο που εφαρμόζεται στις πωλήσειςΣελ. 128
α. ΓενικάΣελ. 128
β. Περιορισμός στην επιλογή του εφαρμοστέου δικαίουΣελ. 128
5. Διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτωνΣελ. 129
ΙΙ. Εμπορική αντιπροσωπεία 
1. ΈννοιαΣελ. 130
2. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, αμοιβήΣελ. 131
α. Υποχρεώσεις εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 131
β. Υποχρεώσεις αντιπροσωπευόμενουΣελ. 132
γ. Αμοιβή αντιπροσώπουΣελ. 133
3. Λύση της σύμβασης της εμπορικής αντιπροσωπείαςΣελ. 134
IIΙ. Aλληλόχρεος λογαριασμόςΣελ. 137
ΙV. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσηςΣελ. 138
V. Χρονομεριστική μίσθωση Σελ. 140
VΙ. Tραπεζικές εργασίες 
1. ΓενικάΣελ. 141
2. Σύμβαση factoring-forfaitingΣελ. 141
α. ΈννοιαΣελ. 141
β. Λειτουργία της σύμβασης factoringΣελ. 142
γ. ForfaitingΣελ. 143
δ. Νομοθετική ρύθμισηΣελ. 144
3. Ενέγγυα τραπεζική πίστωσηΣελ. 144
4. Εγγυητική επιστολήΣελ. 145
5. Κατάθεση χρημάτων σε τράπεζαΣελ. 147
VII. Σύμβαση δικαιοχρησίας (franchising) 
1. ΓενικάΣελ. 149
2. Σύμβαση δικαιοχρησίας και ελεύθερος ανταγωνισμός (δικαιοχρησία σε στενή έννοια)Σελ. 150
VIII. Eμπορική εντολή και παραγγελία 
1. Εμπορική εντολήΣελ. 153
2. Σύμβαση παραγγελίαςΣελ. 153
α. Κοινή παραγγελίαΣελ. 153
β. Σύμβαση παραγγελίας μεταφοράςΣελ. 154
γ. Παραγγελιοδόχος μεταφοράς και συμβατικός αεροπορικός μεταφορέαςΣελ. 156
δ. Παραγγελιοδόχος μεταφοράς και πράκτορας πλοίου ή φορτίουΣελ. 156
ΙΧ. Mεταφορά 
1. ΘαλάσσιαΣελ. 157
2. AεροπορικήΣελ. 157
3. ΣιδηροδρομικήΣελ. 158
4. Οδική μεταφορά πραγμάτωνΣελ. 159
X. Συναλλαγές στα Χρηματιστήρια και στην Κεφαλαιαγορά 
1. Συναλλαγές στα Χρηματιστήρια ΕμπορευμάτωνΣελ. 161
2. Ρυθμίσεις και συναλλαγές στην ΚεφαλαιαγοράΣελ. 163
α. Βασικές ρυθμιστικές επιδιώξειςΣελ. 163
β. Οι επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητεςΣελ. 166
γ. Οι παρεπόμενες υπηρεσίεςΣελ. 169
δ. Τα χρηματοπιστωτικά μέσαΣελ. 170
ε. Η ΑΕΠΕΥΣελ. 176
στ. Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Σελ. 182
ζ. Η οργανωμένη αγορά και το Χ.Α.Σελ. 186
η. Η κατάχρηση αγοράςΣελ. 200
Κεφάλαιο Ε΄  
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  
Ι. Γενικά 
1. Έννοια και λειτουργία του αξιόγραφουΣελ. 209
2. Διάκριση μεταξύ αξιόγραφων σε ευρεία έννοια, πιστωτικών τίτλων και χρηματόγραφωνΣελ. 213
3. Είδη αξιόγραφωνΣελ. 216
4. Η μεταβίβαση των αξιόγραφωνΣελ. 220
ΙΙ. Συναλλαγματική 
1. Έννοια και οικονομική σημασία της συναλλαγματικήςΣελ. 222
2. Έκδοση και προϋποθέσεις ανάληψης υποχρέωσης από συναλλαγματικήΣελ. 223
3. Είδη συναλλαγματικήςΣελ. 227
4. Ρήτρες στην συναλλαγματικήΣελ. 229
5. Πράξεις στη συναλλαγματικήΣελ. 231
6. Αποδοχή και τριτεγγύηση της συναλλαγματικήςΣελ. 233
α. ΑποδοχήΣελ. 233
β. ΤριτεγγύησηΣελ. 236
7. Μεταβίβαση της συναλλαγματικήςΣελ. 239
α. Τρόποι μεταβίβασης της συναλλαγματικήςΣελ. 239
β. Τύπος και περιεχόμενο της οπισθογράφησηςΣελ. 240
γ. Είδη οπισθογράφησηςΣελ. 243
8. Εκπλήρωση της ενοχής από συναλλαγματικήΣελ. 245
α. Πληρωμή της συναλλαγματικήςΣελ. 245
β. Αναγωγή μετά τη λήξη και αναγωγή πριν από τη λήξηΣελ. 247
γ. To διαμαρτυρικόΣελ. 249
9. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 250
α. Παραγραφή των αξιώσεων από συναλλαγματικήΣελ. 250
β. Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 251
10. Ενστάσεις κατʼ απαιτήσεων από συναλλαγματικήΣελ. 252
α. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεωνΣελ. 252
β. Διάκριση των ενστάσεωνΣελ. 253
ΙΙΙ. Γραμμάτιο σε διαταγή 
1. Έννοια και χαρακτηριστικά του γραμματίου σε διαταγήΣελ. 256
2. Διαφορές της συναλλαγματικής από το γραμμάτιο σε διαταγήΣελ. 257
 
IV. Τραπεζική επιταγή 
1. Έννοια και λειτουργία της επιταγήςΣελ. 258
2. Έκδοση της τραπεζικής επιταγής και τύποςΣελ. 259
3. Μεταβίβαση και τριτεγγύηση της επιταγήςΣελ. 261
4. Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγήςΣελ. 262
5. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 266
6. Είδη τραπεζικής επιταγήςΣελ. 267
7. Οι κυριότερες διαφορές τραπεζικής επιταγής και συναλλαγματικήςΣελ. 268
V. Άλλα αξιόγραφα 
1. Χρεωστικά ομόλογα εμπόρωνΣελ. 268
2. ΟμολογίεςΣελ. 270
3. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφοΣελ. 270
4. Θαλάσσια φορτωτικήΣελ. 271
α. ΓενικάΣελ. 271
αα. ΈννοιαΣελ. 271
ββ. ΈκδοσηΣελ. 271
γγ. Στοιχεία της φορτωτικήςΣελ. 272
δδ. Είδη φορτωτικής. Διαταγή παράδοσηςΣελ. 273
β. Λειτουργία της φορτωτικήςΣελ. 273
αα. Αποδεικτική δύναμηΣελ. 273
ββ. Φορτωτική ως αξιόγραφοΣελ. 274
γγ. Φορτωτική ως νομιμοποιητικό έγγραφοΣελ. 274
δδ. Εμπράγματη δύναμη της φορτωτικήςΣελ. 274
Κεφάλαιο ΣΤ΄  
BIOMHXANIKH IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
Ι. Γενικά 
1. ΈννοιαΣελ. 277
2. Nομικό καθεστώς της βιομηχανικής ιδιοκτησίαςΣελ. 279
α. ΓενικάΣελ. 279
β. Σχέσεις εναρμονισμένου προς μη εναρμονισμένο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προς τις διεθνείς συμβάσειςΣελ. 279
γ. Πηγές του διεθνούς δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίαςΣελ. 281
3. Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΠαρισιούΣελ. 282
α. Έκταση προστασίαςΣελ. 282
β. Αρχή της προτεραιότηταςΣελ. 283
γ. Αρχή της αυτονομίαςΣελ. 284
δ. Αρχή της ταύτισηςΣελ. 284
ε. Η σύμβαση του Παρισιού και άλλες διεθνείς συμβάσειςΣελ. 285
ΙΙ. Εμπορική επωνυμία και διακριτικός τίτλος 
1. Η εμπορική επωνυμίαΣελ. 285
α. ΈννοιαΣελ. 285
β. Επωνυμία και φορείς εμπορικής επιχείρησηςΣελ. 286
αα. Επωνυμία φυσικών προσώπωνΣελ. 286
ββ. Επωνυμία εμπόρων νομικών προσώπωνΣελ. 287
γγ. Αρχές που διέπουν την εμπορική επωνυμίαΣελ. 288