ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 24,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17613
Φεφές Μ.
Το έργο «Ενεργειακές Κοινότητες» παρουσιάζει αναλυτικά το νομικό καθεστώς που διέπει τις Ενεργειακές Κοινότητες. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο των ενεργειακών συνεταιρισμών (νομικό πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής, ενωσιακής και εθνικής, περιγραφή του συνεταιριστικού θεσμού και εξειδίκευση στους ενεργειακούς συνεταιρισμούς ως νέα μορφή επιχειρηματικότητας στον τομέα της ενέργειας) και αναλύει τα σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες θέματα, όπως τη σύστασή τους, την εγγραφή τους στο οικείο Μητρώο, τα κίνητρα σύστασης και λειτουργίας τους, τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ τους με τη δημιουργία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων, τα μέλη τους, τα όργανα διοίκησης και διεύθυνσής τους, τα οικονομικά ζητήματα που τους αφορούν και τη λήξη τους, δηλαδή τη λύση, την εκκαθάριση και την πτώχευσή τους. Το βιβλίο αποτελεί πλήρη, εμπεριστατωμένο και πρακτικό οδηγό για όσους θέλουν να εμπλακούν στον τομέα της ενέργειας μέσω μιας ενεργειακής κοινότητας είτε ως νομικοί παραστάτες, είτε ως μέλη της διοίκησης, είτε ως απλά μέλη της.
Συντομογραφίες Σελ. ΧΙ
Ορισμοί Σελ. ΧΙΙΙ
Εισαγωγή Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1. Ενεργειακή πολιτική Σελ. 5
2. Λίγα λόγια για τον συνεταιρισμό Σελ. 21
1η Αρχή - Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή Σελ. 23
2η Αρχή - Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών Σελ. 23
3η Αρχή - Οικονομική συμμετοχή των μελών Σελ. 24
4η Αρχή - Αυτονομία και ανεξαρτησία Σελ. 25
5η Αρχή - Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση Σελ. 25
6η Αρχή - Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών Σελ. 25
7η Αρχή - Ενδιαφέρον για την κοινότητα Σελ. 26
3. Ενεργειακοί συνεταιρισμοί Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1. Ορισμός - Γενικά για τη σύσταση Ε.Κοιν. Σελ. 35
2. Σκοπός και αντικείμενο δραστηριότητας Σελ. 38
3. Ιδρυτικά μέλη Σελ. 40
4. Καταστατικό Σελ. 43
5. Διαδικασία Σελ. 45
6. Ακυρότητα Ε.Κοιν. Σελ. 48
7. Μητρώο Ε.Κοιν. Σελ. 49
8. Κίνητρα σύστασης Ε.Κοιν. Σελ. 52
9. Σύσταση διά συγχωνεύσεως Σελ. 58
10. Σύσταση διά μετατροπής Σελ. 59
11. Συνεργασία μεταξύ Ε.Κοιν. Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1. Γενικά Σελ. 61
2. Ταυτότητα μελών Σελ. 61
3. Εγγραφή μελών Σελ. 63
4. Σχέσεις μελών και Ε.Κοιν. Σελ. 66
5. Απώλεια ιδιότητας μέλους Σελ. 68
6. Απόδοση μερίδων Σελ. 69
7. Ευθύνη μελών Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1. Γενικά Σελ. 75
2. Γενική συνέλευση Σελ. 76
3. Διοικητικό συμβούλιο Σελ. 82
4. Εποπτικό συμβούλιο Σελ. 86
5. Ελεγκτές Σελ. 87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΘΕΜΑΤΑ
1. Κεφάλαιο Ε.Κοιν. Σελ. 89
2. Μερίδες Σελ. 90
3. Άλλοι τίτλοι Σελ. 93
4. Οικονομική διαχείριση Ε.Κοιν. Σελ. 93
5. Διαχείριση υπολοίπου Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΛΗΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1. Γενικά Σελ. 101
2. Οικειοθελής λύση Σελ. 101
3. Αναγκαστική λύση Σελ. 102
4. Εκκαθάριση Σελ. 103
4.1. Γενικά Σελ. 103
4.2. Ορισμός εκκαθαριστών Σελ. 104
4.3. Διενέργεια εκκαθάρισης Σελ. 105
4.4. Περάτωση εκκαθάρισης Σελ. 109
5. Πτώχευση Σελ. 110
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 113
Παράρτημα Ι - Ν 4513/2018, Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις Σελ. 119
Παράρτημα ΙΙ - Μητρώο ενεργειακών κοινοτήτων Σελ. 131
Βιβλιογραφία Σελ. 155
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 157
Back to Top