Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ρυθμιστικό πλαίσιο – Νομολογιακή προσέγγιση – Εξελίξεις

Εισηγητές: Παπακοσμάς Ι.

Η Ε.Ε. έχει πολλάκις τονίσει τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης για τη μακρόπνοη στρατηγική επίτευξης απανθρακοποιημένης οικονομίας έως το 2050. Η παρακολούθηση του παρόντος Σεμιναρίου θα αποβεί πολλαπλά χρήσιμη για τον συμμετέχοντα, ο οποίος θα καταφέρει να αποκτήσει σφαιρική εικόνα και παράλληλα να εμβαθύνει στο ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση και τις επελθούσες αλλαγές σε αυτό, το βαθμό ενσωμάτωσής του στην εθνική έννομη τάξη, την έως σήμερα σχετική ενωσιακή νομολογία, το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο των Συμβάσεων
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), καθώς και για εθνικά μέτρα προώθησης της χρήσης της ενεργειακής απόδοσης από την ενεργειακή κρίση έως και σήμερα.


 • Ενωσιακό Ρυθμιστικό Πλαίσιο
  ▶ Η επίτευξη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ως βασικός στόχος της Ε.Ε. για την επίτευξης της επιδιωκόμενης «ενεργειακής μετάβασης»
  ▶ Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση - Τρίτη δέσμη μέτρων στον τομέα της ενέργειας
  ▶ Αναθεώρηση της Οδηγίας 2012/27 με την Οδηγία 2018/2002 της τέταρτης δέσμης μέτρων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
  ▶ Νέα αναθεωρημένη Οδηγία 2023/1791 στο πλαίσιο των μέτρων της ΕΕ Fit for 55 και RePowerEU
  ▶ Η Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και οι αναθεωρήσεις αυτής με την Οδηγία 2018/844/ΕΕ και την νέα Οδηγία (2024) για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
  ▶ Νομολογία ΔΕΕ για ενεργειακή απόδοση και δικαιώματα καταναλωτών από την Οδηγία 2012/27
 • Εθνικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο
  ▶ Ενσωμάτωση αναθεωρήμενης Οδηγίας 2012/27 με Οδηγία 2018/2002 με τον Ν 4843/2021 και προβλέψεις αυτού
  ▶ Αναμονή μεταφοράς νέας Οδηγίας 2023/1791 (και τυχόν νεότερες μέλλουσες εξελίξεις)
  ▶ Ενσωμάτωση αναθεωρημένης Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με τον Ν. 4685/2020 και οι μέλλουσες εξελίξεις από την νέα Οδηγία (2024) για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
  ▶ Το ρυθμιστικό πλαίσιο του Ν 3855/2010 για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και οι υποπεριπτώσεις αυτών - Ο νομικός χαρακτήρας των συμβάσεων αυτών
  ▶ Εθνικά μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης ενόψει της ενεργειακής κρίσης

Το παρόν Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, νομικούς συμβούλους εταιριών και δημοσίων οργανισμών και φορέων που σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας, σε όσους απασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν πιο ουσιαστικά με το δίκαιο της ενέργειας εν γένει καθώς και σε όσους νομικούς (επιστήμονες ή επαγγελματίες) δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην εν λόγω αγορά ή επιθυμούν να ενημερωθούν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από το αντικείμενο της ενεργειακής απόδοση και τις επίκαιρες εξελίξεις αυτής, καθώς και σε φοιτητές, κυρίως νομικής, όλων των βαθμίδων, οι οποίοι ενδιαφέρονται ή ασχολούνται ήδη με το αντικείμενο του Σεμιναρίου ή με συναφές με το αντικείμενο του Σεμιναρίου γνωστικό κλάδο που άπτεται του δικαίου της ενέργειας.

Ιωάννης Κ. Παπακοσμάς

O Ιωάννης Κ. Παπακοσμάς είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αριστούχος απόφοιτος των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας και στο Δημόσιο Δίκαιο, με ειδίκευση στο Διοικητικό Δίκαιο, της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών του σπουδών εκπόνησε διπλωματική εργασία σχετικά με τη θέση των καταναλωτών ενέργειας μετά την ενσωμάτωση της δέσμης μέτρων του Χειμερινού Πακέτου σε ευρωπαϊκό και ελληνικό πλαίσιο. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία παροχής νομικών υπηρεσιών σε εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, ενώ παράλληλα ασχολείται με την αρθρογραφία και τον σχολιασμό δικαστικών αποφάσεων στον τομέα του δικαίου της ενέργειας, του περιβάλλοντος και, ευρύτερα, του δημοσίου δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20615| 20616
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 (18:00 - 21:00)
Εισηγητές: Παπακοσμάς Ι.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 180,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ρυθμιστικό πλαίσιο – Νομολογιακή προσέγγιση – Εξελίξεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20615| 20616
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 (18:00 - 21:00)
Εισηγητές: Παπακοσμάς Ι.
Back to Top