ΕΝΦΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Υπολογισμός και επιβολή του φόρου

Συν συμπλήρωμα ενημερωμένο με τους Ν 4308/2014 & 4316/2014 και τις Πολ. 1224/2014 & 1254/2014

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14886
Μιχελινάκης Β., Σγουρινάκης Ν.

Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος, επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) επί των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες, την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Ο ΕΝΦΙΑ είναι φόρος κατοχής ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων επί των ακινήτων, στοχεύοντας όχι στο πρόσωπο που κατέχει την περιουσία, αλλά στο ίδιο το ακίνητο ή το δικαίωμα. Φορολογεί δηλαδή την ακίνητη περιουσία και όχι το εισόδημα που ενδέχεται να προκύπτει από αυτήν.

Ο νέος φόρος καθιερώνεται με τον Ν 4223/2013, σε αντικατάσταση του καταργηθέντος ΦΑΠ (Ν 3842/2010, άρθρα 27 έως 50, από τα οποία άρθρα παραμένει σε ισχύ μόνο το άρθρο 32 «Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων»). Το ποσό του φόρου, προκύπτει ως άθροισμα δύο επιμέρους φορολογικών προσδιορισμών, ήτοι: του κύριου φόρου, ο οποίος υπολογίζεται επί κάθε ακινήτου, με την ευρεία έννοια, δηλαδή οικοπέδου, κτίσματος, αγροτεμαχίου, ειδικού κτιρίου κ.λπ., διακεκριμένα και του συμπληρωματικού φόρου, ο οποίος υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή επί του συνόλου της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του φυσικού ή νομικού προσώπου, εφόσον όμως η αξία αυτή, υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Η εκκαθάριση του φόρου γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, με σύνθεση της περιουσιακής κατάστασης του ιδιοκτήτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με τα δεδομένα της δήλωσης ακινήτων (Ε9), τα οποία υπάρχουν την 1/1 κάθε φορολογικού έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρήθηκε σκόπιμο να αναλυθεί, τόσο ο τρόπος υπολογισμού του φόρου, όσο και η ορθή απεικόνιση της ακίνητης περιουσίας και των εμπράγματων δικαιωμάτων επί αυτής στη δήλωση Ε9, ώστε να προκύψουν ορθά αποτελέσματα φορολογικής επιβάρυνσης. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την παρούσα έκδοση «ΕΝΦΙΑ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Υπολογισμός και επιβολή του φόρου», μέσω της ερμηνείας των οικείων διατάξεων και της παράθεσης εφαρμογών, όπως παρουσιάζονται στην πρώτη ενότητα. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στο έργο αφορούν μεταφορά πραγματικών εκκαθαρίσεων του φόρου, από επιλεγμένες περιπτώσεις.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) από 1.1.2014. Στην τελευταία ενότητα του βιβλίου παρουσιάζεται κωδικοποιημένη η σχετική νομοθεσία (Ν 4223/2014 και άρθρο 32 του Ν 3842/2010, έως τον Ν 4308/24.11.2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και Ν 4276/2014, αντίστοιχα) και παρατίθενται οι εγκύκλιοι της φορολογικής διοίκησης που έχουν εκδοθεί για ρυθμιστικά θέματα του ΕΝΦΙΑ.

Το έργο απευθύνεται σε λογιστές - φοροτεχνικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και γενικά σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τη φορολογική μεταχείριση των ακινήτων του ως προς τον ΕΝΦΙΑ.

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. V
I. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  
Α. Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)Σελ. 1
Β. Αντικείμενο και υποκείμενο του φόρουΣελ. 2
1. Αντικείμενο του φόρουΣελ. 2
2. Υποκείμενο του φόρουΣελ. 4
3. Επικαρπία και ψιλή κυριότηταΣελ. 6
Γ. Απαλλαγές από τον φόροΣελ. 7
1. Περαιτέρω απαλλαγέςΣελ. 8
Δ. Ο υπολογισμός του κύριου φόρουΣελ. 8
1. Κύριος φόρος κτισμάτωνΣελ. 9
2. ΕφαρμογέςΣελ. 12
3. Κύριος φόρος ειδικών κτιρίωνΣελ. 15
4. Φόρος οικοπέδωνΣελ. 18
5. Φόρος αγροτεμαχίωνΣελ. 24
Ε. Ο συμπληρωματικός φόροςΣελ. 29
1. Φυσικά πρόσωπαΣελ. 29
2. Νομικά πρόσωπαΣελ. 30
Στ. Εκπτώσεις και αναστολές πληρωμήςΣελ. 34
Ζ. Χρόνος και τρόπος πληρωμήςΣελ. 38
Η. Υποχρεώσεις τρίτων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν 4174/2013)Σελ. 38
1. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων - κτηματολογικών γραφείωνΣελ. 38
2. Η περίπτωση που οφείλεται εμπροθέσμως ο φόροςΣελ. 40
Θ. Λογιστική και ΕΝ.Φ.Ι.Α.Σελ. 40
Ι. Διορθώσεις και τροποποιητικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασηςΣελ. 44
II. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Α. Πλήρης κυριότητα και επικαρπίαΣελ. 51
Β. Πλήρης κυριότητα σε οικόπεδο με κτίσμαΣελ. 53
Γ. Το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίαςΣελ. 54
Δ. Ισόγειο διαμέρισμαΣελ. 55
Ε. Το εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότηταςΣελ. 56
ΣΤ. Ακίνητο με μεταβολή εντός του έτουςΣελ. 58
Ζ. Έκπτωση από το φόροΣελ. 58
Η. ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ειδικά κτίριαΣελ. 59
III. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)  
A. Τρόπος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)Σελ. 62
Β. Διευκρινίσεις για τον τρόπο αναγραφής ακινήτων στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Πολ. 1237/2014)Σελ. 63
Γ. Συμπλήρωση του εσωτερικού της δήλωσης (Πολ. 1237/2014)Σελ. 66
Δ. ΕπισημάνσειςΣελ. 94
1. Πραγματική κατάσταση του ακινήτουΣελ. 94
2. Πώς δηλώνονται οι αυθαίρετες κατασκευέςΣελ. 94
3. Διαφορετικά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητοΣελ. 94
4. Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και παρακολουθήματαΣελ. 94
5. Μη ύπαρξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίαςΣελ. 95
6. Πότε συμπληρώνονται τα στοιχεία του οικοπέδουΣελ. 96
7. Υποχρεώσεις των ΟΤΑΣελ. 96
8. Μη αποπερατωμένο ακίνητοΣελ. 96
9. Περιπτώσεις διαλυτικής και αναβλητικής αίρεσηςΣελ. 97
10. Ύπαρξη προσυμφώνου μεταβίβασηςΣελ. 97
11. Αναγραφή ακινήτων από κληρονόμοΣελ. 97
12. Δικαιούχος ακινήτου από ΟΕΚΣελ. 97
13. Διόρθωση εσφαλμένου γεωγραφικού εντοπισμούΣελ. 98
14. Το δικαίωμα υψούν στη δήλωση ακινήτων (Ε9)Σελ. 98
15. Κτίσματα χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίαςΣελ. 98
16. Ημιτελές κτίσμαΣελ. 99
17. Τακτοποίηση ημιυπαίθριων βάσει του Ν 3843/2010Σελ. 99
18. Μετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης με το Ν 3843/2010Σελ. 100
19. Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων με τους μετέπειτα νόμους: Ν 4014/2011, άρθρο 24 παρ. 22 και Ν 4178/2013 άρθρο 24 παρ. 8 & 9Σελ. 101
20. Δήλωση στοιχείων ακινήτων και κτηματολόγιοΣελ. 102
21. Ανέγερση με το σύστημα της αντιπαροχήςΣελ. 103
22. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)Σελ. 103
23. Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας επί οικοπέδουΣελ. 103
24. Ορισμός μονοκατοικίας, πολυκατοικίας, κατοικίας ή διαμερίσματοςΣελ. 103
25. Βοηθητικοί χώροιΣελ. 104
26. Μεταφορά συντελεστή δόμησηςΣελ. 104
Ε. ΠαραδείγματαΣελ. 104
IV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
[1] Ν 4223/2013 [άρθρα 1-8, 13, 59] 
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξειςΣελ. 117
[2] N 3842/2010 [άρθρο 32] 
Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξειςΣελ. 140
[3] Πολ. 1279/30.12.2013 
Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014Σελ. 156
[4] Πολ. 1052/19.2.2014 
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής τηςΣελ. 161
[5] Πολ. 1185/30.7.2014 
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014Σελ. 167
[6] Πολ. 1184/30.7.2014 
Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας ΑκινήτωνΣελ. 168
[7] Πολ. 1186/31.7.2014 
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του Ν 4276/2014Σελ. 169
[8] Πολ. 1209/22.9.2014 
Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014Σελ. 171
[9] Πολ. 1218/3.10.2014 
Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ν 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης ΔιαφορώνΣελ. 173
[10] Πολ. 1232/22.10.2014 
Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγώνΣελ. 174
[11] Πολ. 1231/22.10.2014 
Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014Σελ. 176
 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 179
 
Back to Top