Η Επιθεώρηση Νομολογίας 2017 (Β΄ τόμος: Κ-Ω) αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσ...
During the economic crisis legislation and case law have continued to be protective of the cultural ...
This research study examines the legal framework for hospital infections in Greece, as well as the i...
This volume mainly evaluates the Convention of the Law of the Sea of 1982 with added emphasis to the...