Please wait
You will soon be redirected to your shopping basket
Video On-demand

Civil liability of State - Contemporary issues and practical implementation

Online participation through our training platform edu.nb.org

Video On-demand
Video On-demand
Participation Fee:
 
 • Individuals
 • Legal entities
Product Id: 15308
Date: On Demand
Duration: 10 ώρες
Instructor: A. Papapetropoulos, PhD, Instructor at the Faculty of Engineering of the Aristotle University of Thessaloniki, State Legal Advisor
Ο σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι να παρέχει μία πλήρη και ολοκληρωμένη γνώση, αναφορικά με το ειδικότερο ζήτημα της αστικής ευθύνης του Δημοσίου. Ο συμμετέχων θα εξοικειωθεί με όλα τα ουσιαστικά και δικονομικά θέματα, που ανακύπτουν, σε σχέση με τις προϋποθέσεις γέννησης και τη διαδικασία ικανοποίησης της αξίωσης αποζημίωσης. Τέλος, θα έρθει σε επαφή με πραγματικές περιπτώσεις και δικαστικές κρίσεις, μέσα από την πλούσια νομολογία των εθνικών διοικητικών δικαστηρίων, αλλά και του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.
Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται, κατʼ αρχάς, σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, τόσο μη εξειδικευμένους, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα για την ουσιαστική και δικονομική προσέγγιση του ζητήματος της αστικής ευθύνης του Δημοσίου, όσο και τους εμπειρότερους, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στο ζήτημα αυτό. Απευθύνεται, ακόμη, σε δικαστές, ενώπιον των οποίων θα τεθούν, για πρώτη φορά, υποθέσεις αστικής ευθύνης του Δημοσίου και οι οποίοι θα αποκτήσουν μία πληρέστερη γνώση για τη δικονομία, ιδίως, του αυτού ζητήματος. Τέλος, απευθύνεται σε φοιτητές, καθώς επίσης και σε όργανα του Δημοσίου και της Δημόσιας Διοίκησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις υποχρεώσεις τους και, ιδίως, με τις κυρώσεις, που η παραβίασή τους, επιφέρει.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 • Οι ρυθμίσεις των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, 7 παρ. 5 του Ν 702/1977 και 932 ΑΚ
 • Πράξεις, παραλείψεις, υλικές ενέργειες: φύση, νομικός χαρακτήρας και περιπτώσεις
 • Όργανα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ: όργανα νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας
 • Άσκηση δημόσιας εξουσίας: ανάθεση δημόσιας εξουσίας στα όργανα
 • Παρανομία των πράξεων ή παραλείψεων: θεμελίωση της παρανομίας και λόγοι άρσης του παρανόμου
 • Διατάξεις χάριν δημοσίου συμφέροντος: έννοια και η έλλειψή τους ως προαπαιτούμενο της θεμελίωσης αστικής ευθύνης του Δημοσίου
 • Ζημία - αιτιώδης σύνδεσμος


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

 • Αξίωση αποζημίωσης: περιπτώσεις
 • Συντρέχον πταίσμα
 • Παραγραφή
 • Επικουρική και ανεξάρτητη αξίωση χρηματικής ικανοποίησης


ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Ένδικα βοηθήματα και μέσα: αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, έφεση στο Διοικητικό Εφετείο, αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας
 • Προϋποθέσεις παραδεκτού και βασίμου των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων
 • Λοιπά δικονομικά ζητήματα
Ο Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος είναι Δικηγόρος στο ΣτΕ και στον ΑΠ, Διδάκτωρ Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, κάτοχος DEA και DESS των Παν/μίων Paris I – Sorbonne και Ορλεάνης. Tο 1998 διορίσθηκε, κατόπιν εισαγωγικού διαγωνισμού, στο ΝΣΚ, στο οποίο και υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια (στο Ειδικό Γραφείο Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ). Ασκεί πλέον εξειδικευμένη δικηγορία στο Πολεοδομικό, το Περιβαλλοντικό και το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Έχει χειριστεί σημαντικές δικηγορικές υποθέσεις στο πεδίο του περιβαλλοντικού - πολεοδομικού και διοικητικού εν γένει δικαίου ενώπιον του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας. Διδάσκει τακτικά στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔ, ενώ έχει υπάρξει ομιλητής σε πολλές ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια. Έχει συγγράψει σειρά μονογραφιών και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις

Contact us for more information

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">