ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Οικογενειακό - 8Α Τόμος
See an excerpt

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Οικογενειακό - 8Α Τόμος

Product Id: 12819
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [άρθρα 1346-1484]

Συν συμπλήρωμα με όλες τις τροποποιηθείσες διατάξεις του ΑΚ μέχρι και το Ν 4055/2012
Series: NB Codes
Editor: J. Karakostas
Contribution: K. Voulgari, Chr. Vrettou, S. Therapou, P. Masouros, K. Panopoulos, I. Pitsirikos, Μ. Πρωΐου
ISBN: 978-960-272-867-3
Pages: 1054
Publication year: 2011
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description

Author's Books

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">