ΑΣΤΟΧΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

ΑΣΤΟΧΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Product Id: 10034
Το ποινικό σύστημα υπό αμφισβήτηση
Series: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Editor-in-Chief: I. Farsedakis
Author: L. Hulsman, J. Bernat de Celis
Απόδοση: G. Nikolopoulos
ISBN: 100-000-092-00
Pages: 228
Publication year: 1997
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">