Β. Παπαθανασοπούλου

, Νομική Σύμβουλος & Γραμματέας του Δ.Σ., Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.Seminars/Educational Programs

 1. Instructor: N. Sgourinakis, Economist (AUEB), Teaching Staff at Technological Education Institute of Piraeus , S. Fikari, Attorney-at-law, LL.M, K. Tasoulis, Associate Professor of Human Resource Management and Leadership, C. Lloyd, BA, ΜΑ(Kent), Probation Officer (UK), M. Botsiou, Assistant at Dracopoulos & Vassalakis Law Firm , A. Minardos, Librarian at Athens Bar Association, E. Krietsepi, IT instructor, O. Kollias, Customare Care Expert, Author and Business Consultant, Ε. Ανδριώτη, Management Consulting & Training, PMP Certified Career Developer, GCDF, A. Manthos, Attorney at Law, PhD, M. Orfanou, Attorney-at-Law, Mediator, LL.M. in Civil Law, M. Katsogiannou, L. Skoulariki, Attorney-at-Law qualified to practice before the Supreme Court of Greece, LL.M. in Civil Law, E. Kourakis, Attorney at Law, PhD candidate, K. Voulgari, Attorney-at-law (Supreme Court of Greece), LL.M in Civil Law, Β. Παπαθανασοπούλου, Νομική Σύμβουλος & Γραμματέας του Δ.Σ., Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.
   See all authors
  Duration: 1 Ακαδημαϊκό έτος
  Start Date: Tuesday 22 October 2019
  Date and time: Τρίτη - Πέμπτη & ένα Σάββατο κάθε μήνα. 18.00-21.15
  Participation fee
  • Individuals
  • Solo practices
  • Law firms
  • ΜΕΛΗ ΣΔΕΕ
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">