Διαδικασία Συναινετικών Προσημειώσεων

Aug 31, 2017
Από 1.9.2017 στη διαδικασία των Συναινετικών Προσημειώσεων οι υποθέσεις που θα δικάζονται θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει την ενιαία ροή δικογράφου (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.) που ισχύει στην Πολιτική Διαδικασία, δηλαδή Κατάθεση Αίτησης, Προσδιορισμός,Εκδίκαση, Δημοσίευση απόφασης. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι το Πρωτοδικείο στις 30.8.2017, 31.8.2017 και 1.9.2017 θα δέχεται αιτήσεις για την εισαγωγή των υποθέσεων που αφορούν σε ανακλήσεις Συναινετικών Προσημειώσεων στο κτίριο 5 (1ος όροφος) - τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων. Έκτοτε, δηλαδή από 4.9.2017, οι σχετικές αιτήσεις Θα κατατίθενται στο γκισέ του δευτέρου ορόφου του κτιρίου 4. Η εκδίκαση των υποθέσεων θα λαμβάνει χώρα στην ίδια αίθουσα (κτίριο 4, γραφείο 206). Πηγή: Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Αθηνών, 28.8.2017
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">