Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων

Oct 2, 2017
Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, με την ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος : Ανδρέας Κουτσόλαμπρος Αντιπρόεδρος : Γεωργία Γεωργίου Γραμματέας : Ολυμπία Παναγιωτοπούλου Ταμίας : Θεοδόσης Τόμπρας Μέλη ΔΣ : Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος, Βασιλεία-Λίλα ΣεΪτανίδου, Βασίλης Κατσαφάδος Πηγή: Ανακοίνωση ΔΣΑ, 25.9.2017
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why are they Important?

The data you have authorized us to collect will help us improve the users’ experience and deliver a superior customer service regarding our new publication releases, education and software & technology products that may be of interest to you.

Terms of Use
">