Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων

Oct 2, 2017
Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, με την ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος : Ανδρέας Κουτσόλαμπρος Αντιπρόεδρος : Γεωργία Γεωργίου Γραμματέας : Ολυμπία Παναγιωτοπούλου Ταμίας : Θεοδόσης Τόμπρας Μέλη ΔΣ : Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος, Βασιλεία-Λίλα ΣεΪτανίδου, Βασίλης Κατσαφάδος Πηγή: Ανακοίνωση ΔΣΑ, 25.9.2017
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">