Please wait
You will soon be redirected to your shopping basket
Video On-demand

CASH FLOW STATEMENTS – DRAWING UP TECHNIGQUES AND ANALYSIS OF A BUSINESS’S ABILITY TO “PRODUCE” AND MANAGE ITS CASH

Online participation through our training platform edu.nb.org

Video On-demand
Video On-demand
Participation Fee:
 
 • Individuals
 • Legal entities
Product Id: 16115
Date: On Demand
Duration: 4 hours
Instructor: Georgios Tzifas,Certified Public Accountant, Author

Με το παρόν σεμινάριο θα αναλυθεί η μεθοδολογία κατάρτισης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών (Χρηματοροών). Με τη λήξη του σεμιναρίου, ο συμμετέχων θα είναι σε θέση: (α) Να αντλήσει κατάλληλες πληροφορίες ώστε να καταρτίσει την Κατάσταση Χρηματοροών με ενδεδειγμένο τρόπο και (β) Να μελετήσει και να αντλήσει κατάλληλα συμπεράσματα από την εν λόγω κατάσταση για τη δυνατότητα της επιχείρησης να παράγει ταμειακά διαθέσιμα από την δραστηριότητά της, τις πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποίησε, καθώς και την χρήση των χρηματικών πόρων που έκανε, σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Σημειώνεται, ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι υποχρέωση για την κατάρτιση της Κατάστασης Χρηματοροών έχουν οι μεγάλες οντότητες (άρθρο 16, Ν 4308/2014), κρίνεται αναγκαία η οργάνωση, η διαχείριση και ο προγραμματισμός των ταμειακών εισροών και εκροών, σε κάθε επιχείρηση, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα και δυσκολίες που συνδέονται με την ρευστότητα και την ορθολογική χρήση των διαθεσίμων. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές φοροτεχνικούς και βοηθούς αυτών, ανώτερα  και  κατώτερα  στελέχη  οικονομικών  διευθύνσεων  επιχειρήσεων, ορκωτούς ελεγκτές και ασκούμενους, δικηγόρους καθώς και τραπεζικά στελέχη και επιχειρηματίες που είτε επιφορτίζονται με το έργο κατάρτισης της Κατάστασης Χρηματοροών είτε μελετούν τη χρηματοδοτική ικανότητα των οντοτήτων.

 • Ανάλυση του υποδείγματος της Κατάστασης Χρηματοροών σύμφωνα με τις παραδεγμένες λογιστικές αρχές
 • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί: Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
 • Προσδιορισμός των στοιχείων που πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα για την κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών
 • Προσδιορισμός των μη ταμειακών συναλλαγών ώστε να εξαιρεθούν κατά τον προσδιορισμό των χρηματοροών
 • Προσδιορισμός κινήσεων - χρηματοροών που απαιτούν διαφορετική γνωστοποίηση
 • Πρακτική εφαρμογή προσδιορισμού ταμειακών ροών από:
  • Λειτουργικές δραστηριότητες
  • Επενδυτικές δραστηριότητες
  • Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
 • Συμφωνία μεταβολής ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων
 • Σύνταξη Κατάστασης Ταμειακών Ροών και ανάλυση δημιουργίας τους με τη χρήση Ισολογισμού (case study)
Ο Γιώργος Τζίφας είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εργάζεται με την ιδιότητα του αυτή στην εταιρεία OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.. Παράλληλα συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς ως εισηγητής σε επιλεγμένα θέματα λογιστικής και φορολογίας. Η επαγγελματική του ενασχόληση του έχει προσδώσει εμπειρία, σε ελέγχους εταιρειών από όλους τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας (εμπορικές, βιομηχανικές, τουριστικές, ασφαλιστικές, δημόσιους οργανισμούς), σε προσυμφωνημένες διαδικασίες (Due Diligence) σε διάφορους τομείς, σε έργα διασφάλισης στον τομέα του φορολογικού ελέγχου. Παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα, όπως κατάρτιση ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς και σύνταξη φακέλων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing).

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις

Contact us for more information

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why are they Important?

The data you have authorized us to collect will help us improve the users’ experience and deliver a superior customer service regarding our new publication releases, education and software & technology products that may be of interest to you.

Terms of Use
">